Rune Staven

401    12014

står du inennfor eller utenfor når døren lukkes ? ditt valg

Publisert: 25. mai 2012 / 696 visninger.

Hei

 

 

Står man innenforeller utenfor når basunen lyder? på nohas tid var det sånn.Når døren ble lukket var det for sent å komme om bord. Menneskene som hånlo og ikke viste sin intresse for nohas budskap ble ståendes utenfor når det var for sent. Du kan tenke deg hvordan Noha måtte kjempe en kamp mot de menneskene som ikke trodde på Hans budskap. Han talte om flommen som skulle komme, og han talte og tale i mange år. Men menneskene var ikke til å rikke, slik føler jeg det også i dag. Hjertene har blitt forherdet, man når ikke inn til mange mennesker i dag med evangeliet om Jesu komme. Igjennom tider har det vert advarsler, og igjen og igjen så viser det seg at meneskene sitter som hyptonotisert eller lammet av  denne kulturelle slaveriet. en greier ikke å ta advarslene på alvor. For man er for dypt engasjert i denne verdens skatter at vår hunger etter Hans komme gjerne har stilnet i vårt hjerte, vi må ha en hunger og en Guds frykt i våre hjerter, slik at vi blir brendende i den siste tiden vi kan ikke sitte stille lengere vi kan ikke holde munnen lengere vi må bruke vår iver og røst til å formidle det sanne og rene evangeliet. intet annet vi fungere for noen. vi må ikke stå fast i ei synk myr, der man strever for mye for denne verden at man bare synker videre. overgivelse er et stikkord, beskjennesle er en annen, og rope høyt på Gud om frelse og nåde. ja hjertet vårt og øyet vårt må vere vendt mot øst der skal Han komme på skyen. for der vårt hjerte er når basunen lyder er vår tro som binder oss til Kristus. vår mat må kommer fra himmelen. vårt håp kommer fra Himmelen Jesus på skyen vil man se. trensels tider er vi i no for det ser man på den åndelige tempraturen blant kristne i dag.  trist men sant.

 

Sitat hentet et viktig emne fra evangilisten.

Du kjenner også historien om Noahs ark. En misjonær talte så gripende om den, at det ble både til ransakelse og ettertanke for tilhørerne. Han tegnet først en stor sirkel på tavla. Han la særlig vekt på ”innenfor eller utenfor”. Så tegnet han mange mennesker på kne, både utenfor og innenfor. Han sa bl.a.: - Det er ingen forbud mot å bøye kne utenfor. Innenfor er det mer en naturlig sak. Nei, djevelen har ikke noe imot at folk bøyer kne. Han godtar alle slags religiøse øvelser. Du kan til og med lese din egen bibel og be lange bønner. Du kan leve som en ”engel” til du dør. Du kan være både prest og predikant, bare du ikke kommer innenfor. For da er du kommet til et sted hvor djevelen ikke har adgang. Han må nøye seg med bare å gå omkring som en brølende løve. Men du er i sikkerhet. Nå vet vi at han frister, lokker og drar folk til å synde. Men hans sikreste bytte er de som bedrar seg selv. Det er de som er fornøyd med seg selv og har slått seg til ro med sin selvgjorte kristendom. Som blodet var redningen for Israel, var arken redningen for Noah og hans hus. For å komme inn i arken måtte han naturligvis gå inn gjennom døren. I seg selv var han samme gutten, enten han var utenfor eller innenfor.

 

 Likevel var det himmelvid stor forskjell. Utenfor var han fortapt, innenfor var han frelst. Vi må ikke glemme at ”det som er født av kjødet, er kjød.” Kjødet blir ikke ånd om det kommer innenfor. For å komme inn må jeg naturligvis finne inngangsdøren. Den behøver du ikke å lete etter. Guds Ord sier: ”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør.” Åp 3,8. Selv sier Jesus: ”Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.” Joh 10,9. Dette er ikke å ta feil av. Nei, sier noen, men hvordan gjør man det? Jo, du går på dine ben. Jeg tenker ikke på de ben som bærer din kropp, men på de som bærer din tro.

 

 Du tror på Bibelens ord om Jesus. ”Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.” Joh 6,37. Merk uttrykket ”støte ut”. For å bli støtt ut, må du først være kommet inn. Dette er altså å forstå slik at det å komme til Jesus er ensbetydende med å komme inn. Og ”ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.” Sal 34,23. Rom 8,1 kjenner du: ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

”Og Herren lukket etter dem.” 1Mos 7,16. Men da våknet folket. Aldri har det vært en større vekkelse enn på Noahs dager. Aldri har det vært så mange frelsessøkende mennesker som da. De søkte av hele sitt hjerte, men for sent. De kom til en lukket dør. ”Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være.” Mat 24,37. Jesus kommer snart!

”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!” Jes 55,6.

 

Vent ikke med å ta i mot Jesus som din frelser, Han er ditt eneste håp, Han er din eneste vei til livet. det evige. hvorfor vente. til i morgen da det kan være for sent. da kan hjerte døren være lukket, enten i en brå død, eller i Hans komme. Vi har alle valg, og hva vi velger vil være avgjørende for ditt liv etter på. Husk det.

Er man frafallen er det heller ikke for sent.

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Når døren ble lukket var det for sent å komme om bord. Menneskene som hånlo og ikke viste sin intresse for nohas budskap ble ståendes utenfor når det var for sent.

Historien om Noah er en av hovedhistoriene Jesus trekker frem når han taler om endetiden..og akkurat som det var på den tiden skal det være i vår endetid..

matt.24.37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

det er lite det står om Noah i mosebøkene, annet enn at ondskapen ble stor og at Gud bad Noah om å bygge en ark, som førøvrig var av tre slik også Jesu kors var.

Det som er sikkert er at arken stod der som ett gedigent symbol på dårskap for det mennesklige sinn, men likefullt det eneste som kunne frelse dem fra dommen..

På samme måte står korset der som en dårskap for det mennsklige sinn, vise mennekser og nyåndelige har bare forakt og latter å tilby dette tre-kors, og blodet som rant der, likevel er det det eneste som kan frelse menneskehetenfra den neste dom..

Menneskene fikk 100 år til å vende om i noahs dager bare åtte-8 ble frelstalle andre som hadde ledd og spottet noah ble utryddet..

Og samme skjebne venter dem som forkaster denne tidsalders ark Jesu kristi tre-kors..

uansett er det enda noen tegn og advarsler som skal sendes, på noahs tid ble de åtte sendt inn i arken og dørene forseglet, i 7 dager før vannet kom..

i Jashers bok beskrives det at i disse dager prøver Gud fader å røske i jorden , for å få dem til å vende om men ingen enset advarslene, når Gud fader omsider sendte vannet var det forsent..

fra jashers book kap.6.10 And all the animals, and beasts, and fowls, were still there, and they surrounded the ark at every place, and the rain had not descended till seven days after.11 And on that day, the Lord caused the whole earth to shake, and the sun darkened, and the foundations of the world raged, and the whole earth was moved violently, and the lightning flashed, and the thunder roared, and all the fountains in the earth were broken up, such as was not known to the inhabitants before; and God did this mighty act, in order to terrify the sons of men, that there might be no more evil upon earth.

Som det var på den tid skal Gud fader også røske jorden noe Jesus sier her..

luk.21.9 Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» 10 Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11 Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.

mao. er det mye å lære fra Noah, men det er også tydelig at Paulus advarer mot løgnen i entall som skal råde grunnen i endetiden, denne løgn i entall skal bli så stor at den skal sette antikrist på tronen i hjertene hos alle mennesker unntatt hos de utvalgte, vær våken for løgnen i entall , den kommer inn fra alle kanter i dagens samfunn.

2.tess.2.10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

2.tess.2.10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11

Hei Geir Rune

 

 

Takker for ditt utfylende svar som jeg kjente var i samme ånd som innlegget var, Du utfylde innlegget. Viktig budskap, og en viktig tid vi er inne i no. lær oss å leve nær vår Herre. For tiden er knappere en vi tror. Godt å se din iver på vd.

 

 

Gud velsigne deg Broder.

 

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #3

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Takker for ditt utfylende svar som jeg kjente var i samme

Det er sant det Rune, Guds ånd peker alltid på det skrevne ord, men desverre så er det tydelig at mennesker av i dag ikke vil ha slik tale.

De vil ha det som klør dem i øret, ikke ulikt dem på noahs tid ..

Guds velsignelse til deg og din familie Rune i det flotte været..

Svar
Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

siden jeg selv

Publisert over 5 år siden

er døren blir det vanskelig å si

Svar
Kommentar #5

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

er døren blir det vanskelig å si

Jeg utgår fra at du OGSÅ er sannheten og livet i DENNE sammenheng..

Svar
Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

og seigmannen

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg utgår fra at du OGSÅ er sannheten og livet i DENNE sammenheng..

i godteposen.barken i arken.veien som går seg selv og klapper.latteren i vinen.mannen i kvinnen.halle hale lelujah!

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
15 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1113 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
15 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1113 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
8 minutter siden / 192 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
10 minutter siden / 1809 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
14 minutter siden / 192 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
21 minutter siden / 192 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
29 minutter siden / 1380 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
34 minutter siden / 214 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1380 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 192 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 192 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1380 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 192 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere