Sverre Avnskog

227    7615

Sekterisme eller mangfold

Det forundrer meg ofte at en del kristnes svar på at folk mer og mer ser ut til å miste interessen for kirkens forkynnelse, er at man må ha mer av den forkynnelsen som åpenbart ikke fenger folk.

Publisert: 22. mai 2012 / 667 visninger.

Mer dogmer, skarpere forkynnelse og tydeligere morallære, synes åvære svaret for den mer dogmetro delen av kristenheten.

I mine øyne er de dessverre ikke villig til å se i øynene at det er selve innholdet i den forkynnelsen man allerede bedriver som folk flest oppleversom temmelig meningsløs og lite engasjerende.

Man sier at man må være tydeligere på å vise hva som er sannheten. Men hvem sin sannhet er det da man taler om?

Er det sannheten til dogmetro bibelfikserte troende, eller er det sannheten til de menneskene man ønsker skal oppsøke kirken?

Dersom man ønsker at folk frivillig skal oppsøke kirken, bør man ikke da tilby de besøkende en opplevelse som de selv ønsker, og som de selv finner mening i?

Man kan vel neppe forvente at folk skal oppsøke kirken for å kjede seg, eller for å bli forvirret fordi de synes kirkens lære er forvirrende, eller føler seg små og betydningsløse fordi de blir dynget ned med syndserklæringer?

Som pedagog har jeg rikelig med erfaring med hvordan man kan vekke elevenes interesse. Man må fremføre et budskap med engasjement og overbevisning, men man må også møte elevene med åpenhet, tiltro og ekte interesse, og elevene må få bearbeide og gjøre læringsstoffet til sitt eget gjennom dialog, med åpning for undring, uenighet, og diskusjon.

I kirken opplever man en god del av det første punktet - formidling av et budskap. Men ellers virker det som om man er knekkende likegyldig til tilhørernes opplevelser. Ønsker man deres engasjement, bør man også slippe deres livserfaringer, trosoppvevelser og meninger til.

Skolen kan gjøre seg selv til en levende organisme gjennom dialog, elevmedvirkning og åpenhet mot elevenes erfaringer.

Det samme gjelder kirken. Man må tørre å løfte blikket opp fra skriften og se livet i øynene. Livet leves her og nå, og det virker temmelig meningsløst å tro at 2000 år gamle bibeltekster skal kunne si alt som er å si om menneskelivet og vårt forhold til religiøse opplevelser.

Jeg mener kirken kun har en vei å gå for å beholde sin posisjon som en institusjon som betyr noe i folks liv. Den må ta skrittet fullt ut og bli en ekte folkekirke, som åpner for folks religiøse erfaringer av alle slag, og ikke møter den troende med et fasitsvar, som man krever at folk må godta uten innvendinger og uten medvirkning.

Det er på høy tid at kirken tar et oppgjør med de gamle dogmene, som ble til i en tid da menneskenes erkjennelsesevne sto på et helt annet nivå enn i dag.

Jeg har selv overvært diskusjoner mellom ganske vanlige norske unge, og for en dogmetro kristen burde det vekke stor bekymring over hvor utrolig få fra den oppvoksende slekt som finner det troverdig at Jesus måtte drepes for at vi andre skal frelses. De aller fleste finner dette dogmet fryktelig urettferdig, lite trolig og temmelig meningsløst.

Kirken bør oppgi dogmetroen og gjøre seg selv til en åpen folkekirke, som møter de troende fordomsfritt og åpent, med en gudstjeneste som kan vekke folks lengten etter de høyere verdier på en god og positiv måte.

I stedet for å heve en moralsk og fordømmende pekefinger, og kreve tilslutning til bestemte dogmer, bør man søke å vekke det aller beste i folks sinn, for alle inneholder etter min mening et ønske om å erfare det hellige, det opphøyde og det evige.

Et menneske som føler seg oppfylt av det gode, vil i seg selv inneholde et ønske om å gjøre det gode. En som møtes med moralske pekefingre vil lett reagere med trass og stivsinn.

Dersom kirken skulle velge å profilere en sterkere morallære, og en mer markant forkynnelse basert på dogmene, vil sjansene være svært store for at kirken ender opp som en liten sekt.

Ønsker kirken å være et sted for folket, der folk og tro kan eksistere i samspill og dialog, bør den ta et endelig oppgjør med den dogmatiske troen, og åpne seg opp enda mer for nåtidsmenneskets religiøse erfaringer. Da kan kirken brholde sin rolle som en betydningfull faktor i menneskenes liv.

Jeg håper og tror at dette vil bli utviklingen. Vi trenger kirken i vårt samfunn. Vi trenger et sted der folk kan møtes i fellesskap og oppleve at vi selv inneholder en bit av det hellige.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

ENHVER MÅ FÅ DET DE SØKER

Publisert over 5 år siden

Du KAN ikke blande alt i en sekk. NOEN ønsker DET og ANDRE det annet. Det er vel bedre med segregering enn at man skal slå hverandre i hodet med argumenter. HOLD OPP med dette med sekterisme. SO WHAT..hvis NOEN ønsker å gå inn i en sekt eller menighetssamfunn - som kanskje går i mot det andre mener - men likevel har Bibelen og Jesus Kristus i fokus - så ser jeg ikke noe galt med det. De som mener at ALLE skal mene likt - er lik de totalitære - jeg sier GUD FORBY totalitarismen. Den har ridd mennesker som en mare i flere ti-år. FOLK KAN TENKE SELV - og velger selv. JEG må har klar og sann og hellig Bibel-troende forkynnelse. DU velger hva DU ønsker - HVA er egentlig problemet. Merkelig hvordan noen mennesker ABSOLUTT skal ha andre i SIN form og tanke-verden. Mennesker kommer SELV til sannhetserkjennelse. Folk er ikke dumme. Folk tenker og gjør seg opp en mening. Det har da vært til alle tider mange forskjellige menighetssamfunn - og det har ALDRI vært noen særlig diskusjon - iallefall ikke i de sekulære medier - det er først i møte med islam at motsetningene har kommet opp. INGEN kan heller ikke tvinge islamistene.

Jeg har ellers hørt at mange av dem er blitt kristne og det er klart det gleder hjertet mitt. Så JA - mangfold - i tros-grupper - som et konglomerat.

DU har kanskje gode erfaringer med å formidle det gode budskap. JEG har vært i nett-debatter om kristen-tro og fått høre både at jeg er idiot, eventyr-kjerring, gammal røy og jeg vet ikke hva. HVORFOR skal jeg diskutere med slike mennesker. Er det ikke bedre vi lar folk i FRED. Så får de SELV komme til synspunkter. Derfor holder jeg meg helst til likesinnede. Jeg er vanlig statskirkemedlem - eller hva er jeg nå.....? Men jeg har kommet frem til at mennesker dras dit deres hjerte fører dem. Hvis du har sett på by-markeder når det stekes biff ute i gaten - jeg skal si deg det strømmer folk til av lukten. SLIK må det også være med forkynnelse. Folk må LØPE til av smaken og lukten. Som det står i BIbelen. Smak - og kjenne at Herren er god. Ellers ALT godt for deg.

Svar
Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

Du er pedagog

Publisert over 5 år siden

men pensumlisten din er fra helvete, og den fører til helvete.

Sannheten er ikke demokratisk, sannheten er fra Gud, den åpenbares til mennesket, ulike ting til ulike mennesker, men det forutsettes at man har vært på korset og derved blitt koblet opp på gud.

Så det handler ikke om sekterisme versus mangfold, det handler om sannheten versus løgnen/bedraget. Du er en repr for det sistnevnte.

Svar
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Som det står i BIbelen. Smak - og kjenne at Herren er god. Ellers ALT godt for deg.

Alt godt til deg også. Jeg vil ikke bli overrasket om det jeg beskrivervil bli virkelighet en dag. En kirke dermangfoldet kan berike oss alle, og vi enes i troen på Gud og på de hellige og evige verdier som ligger i bunnen av alle religioner.

En dag vil menneskene i mye større rad søke etter det som ener oss enn det som skiller.

Jeg er ikke så skeptisk til ulikhetene, bare vi møter hverandre med respekt og toleranse.

Kranglefantene finnes over alt, dessverre. Og folk som tror at bare de selv forvalter den hele og fulle sannheten.

Men kanskje vil også de verste helvetespredikantene kunne mildnes i sin strenghet og hovmodige tro på at de er Guds utvalgte, og de eneste som skal komm til himmelen.

Det var å håpe.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dersom det er slik i helvete....

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

men pensumlisten din er fra helvete, og den fører til helvete.

...at folk møtes i respekt og i samhold i sin lovprisning av Gud, så er helvete det riktige stedet for meg.

Dersom himmelen er stedet for hovmodige, innbilske og intolerante bedrevitere, så vil jeg anse det som en eneste lang lidelse å tilbringe evighetslivet der.

Selv Gud ville finne det temmelig uutholdelig å måtte utstå slik egenkjærlighet og selvdyrkelse.

Gud er nemlig tolerant og vidsynt og gleder seg over det menneskelige mangfoldet. Dessuten elsker Han vår frie tanke i fri utfoldelse, uten ensretting og meningstvang.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3757 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Ønsker kirken å være et sted for folket, der folk og tro kan eksistere i samspill og dialog, bør den ta et endelig oppgjør med den dogmatiske troen, og åpne seg opp enda mer for nåtidsmenneskets religiøse erfaringer

Hvorfor ikke la de som elsker dogmer ha dogmer og de som ikke ønsker å ha dogmer få la være?

Det må jo få være plass til alle. Det er jo bare å skape sin egen kirke å gjøre akkurat som man vil.

Det må også få være plass til de som liker dogmer. Jeg vil ha dogmer for da får jeg vite på forhånd hva jeg har å forholde meg til. Jeg vil ikke ha hva som helst forkynnelse av hva som helst i fra predikerstolen, men bare bekreftelse på det jeg allerede tror på. For troen jeg har, har jeg fått innenifra. Og det går greit å ha den for seg selv uten å gå i en forsamling. Men skal jeg gå i en forsamling så vil jeg ha en som samsvarer med min tro.

Men den protestantiske kirke er jeg redd for er i forfall. Den kan nok hende bli en kirke slik du ønsker. Men for meg gjør det ikke noe. Jeg tror DKK er en kirke bygd på fjell som ikke kan rokkes, og for meg var det bare en stadfestelse på at min tro er rett, da jeg i forbauselse fant ut at det var den som samstemte med min tro, etter først å ha rotet litt blant protestantiske menigheter, og ikke funnet noe.

Men det du egentlig mener er vel at alternativ tro skal få ta over folkekirken? For om man ikke skal ha noen dogmer så trenger man vel heller ikke å tro på Jesus ? Og man kan tro at man selv er gud. Da kan alle slags trosretninger få plass i kirken? For meg gjør det ingenting, men jeg skulle ikke ville gå i den kirken da jeg finner troen innenifra og ikke fra andre mennesker.

Svar
Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å samles i lovprisning av Gud og bønn for menneskene

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Men det du egentlig mener er vel at alternativ tro skal få ta over folkekirken? For om man ikke skal ha noen dogmer så trenger man vel heller ikke å tro på Jesus ? Og man kan tro at man selv er gud. Da kan alle slags trosretninger få plass i kirken? For meg gjør det ingenting, men jeg skulle ikke ville gå i den kirken da jeg finner troen innenifra og ikke fra andre mennesker.

Takk for kommentar. Ja, folk som tror på dogmene må selvsagt også få ha sin tro.

Nei, jeg tenker meg slettes ikke at den alternative bevegelsen skal ta over kirken.

Mitt håp er at man kan klare å utforme en liturgi og en gudstjenesteform som ikke krever tilslutning til bestemte trossetninger og bestemte dogmatiske oppfatninger som eneste vei til frelse.

Og så er jeg veldig glad i å høre kloke taler som inspirerer til å møte det opphøyede og hellige, og bønn for mennesker som lider, og trenger vår omtanke og gode ønsker.

Dessuten musikk og sang til Guds ære. 

Jeg skjønner meg ikke på dem som mener at det ikke blir noe igjen av kristendommen dersom man slutter å stadig gjenta at bare de som tror på dogmet om soningsdøden vil få evig liv.

I mine øyne blir det massevis igjen av trosinnholdet, det personlige og inderlige forholdet til Gud, og søken etter det opphøyede og hellige livet.

Jeg finner også troen innenfra, men synes det også er deilig å oppleve trosfellesskap med andre mennesker som også elsker og lovpriser Gud. Intet er vakrere, eller bringer frem de gode følelsene som fellesskap i troen kan fremkalle - på tvers av alt det som ellers skiller oss.

Dette er fremtiden, etter min mening.

Men all tro er selvsagt frivillig.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

Gud tok høyde for sånne som deg, Avnskog

Publisert over 5 år siden

" Men kanskje vil også de verste helvetespredikantene kunne mildnes i sin strenghet og hovmodige tro på at de er Guds utvalgte, og de eneste som skal komm til himmelen."

Med Godhet og snillhet, å bære andres byrder, oppfyller du loven, du får mange plusspoeng når karakterboken en gang gjøres opp, men du får ikke oppleve frelsen, kontakten med Gud i dette livet, det er det bare syndeerkjennelse og forløsningen i Jesu blod som "fikser".

Ef 2: 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

Det hviler ikke på gjerninger, avnskog. Der har du poenget, for at ingen skal skryte av seg selv,10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

Først hans gjerninger, som du tar til deg som en forløst synder, så kan du begynne dine gode gjerninger sammen med Jesus, de som Han har lagt foran deg. Du tar på deg åk som ikke fører til frelse, du begynner i feil ende.

Kall meg gjerne hva du  vil, over så mange innlegg du vil, du får ALDRI forandret spillereglene i Guds rike. 

Svar
Kommentar #8

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

men pensumlisten din er fra helvete, og den fører til helvete.

Kan du begrunne hva du legger i første ledd av setningen jeg her har sitert - spesielt hva du legger i "fra helvete"? Hvordan får du det begrepet til å stemme teologisk eller logisk på noen som helst måte?

(Jeg spør ikke bare for å utfordre deg til en begrunnelse, men også for å utfordre en idiotisk formuleringsmåte som jeg ser at flere bruker. Uttrykk som sier at noe dårlig/noe man er uenig i, er "fra helvete", er på en måte "upresise" ...)

For øvrig tror jeg også på forsoningen gjennom det som skjedde på korset (og syns noe av det Lande trekker fram, er bra) - men ikke på at dette skulle lede til verken sekterisme eller andre typer usunt menighetsliv.

Svar
Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke kontakt med Gud?

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Med Godhet og snillhet, å bære andres byrder, oppfyller du loven, du får mange plusspoeng når karakterboken en gang gjøres opp, men du får ikke oppleve frelsen, kontakten med Gud i dette livet, det er det bare syndeerkjennelse og forløsningen i Jesu blod som "fikser".

At jeg og alle andre som ikke aksepterer soningsdrapet ikke har kontakt med Gud, er en ganske drøy påstand, Lande.

Gud har jo skapt også våre udødelige sjeler, så jeg antar at Han følger oss med en viss interesse, slik enhver kjærlig far eller mor følger sine barn gjennom livet.

Og dersom Gud har en viss interesse av oss, må det jo være en form for kontakt, i hvert fall fra Hans side.

Hva er det å ha kontakt med Gud, egentlig?

Er det ikke å be til Ham, føle glede ved kontakten med Ham, søke trøs hos Ham når man er nedfor, få ro i sjelen gjennom en inderlig bønn fra hjertet osv?

Dette er det altså bare du og dine likesinnede som kan gjøre?

Jeg kan ikke si annet enn at du gjør deg skyldig i en gedigen nedvurdering av størstedelen av jordklodens mennesker, samt en grov nedvurdering av Gud.

Selvsagt har også vi andre troende kontakt med Gud. Ja, selv de som fornekter Guds eksistens, følges like nøye av Gud, og hver gang de føler glede over livet, så oppfatter Gud det som en takk for at Hans skapte deres udødelige sjel.

Det var nettopp dette som var hovedbudskapet til Jesus. Han ville gi folket Gud tilbake, og bryte de skriftlærdes selverklærte monopol på all gudsdyrkelse.

Religiøse maktmennesker har til alle tider prøvd å tiltvinge seg definisjonsretten på hvordan Gud kan tilbes, og de som ikkefølger den offisielle oppskriften dømmes til evig fortapelse.

I så måte står du i en god tradisjon av yppersteprester, farieseere og selverklærte overopphøyde dommere over andre mennesker.

For noen er det ikke tilstrekkelig å glede seg i sin egen tro. De er ikke forsnøyd med troen før de får dømt alle som tenker annerledes til evig fortapelse.

Jeg velger heller å følge Jesus, som erklærte at Gud elsker alle like høyt, og at den menneskene setter aller nederst skal bli den høyeste hos Gud.

Og den som setter seg selv høyt, vil bli den minste.

Ydmykhet i troen tilsier at man tilkjenner også andre retten til å ha kontakt med Gud på sin måte, uten å påstå at Gud ikke hører deres bønn.

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Folkekirken

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

For øvrig tror jeg også på forsoningen gjennom det som skjedde på korset (og syns noe av det Lande trekker fram, er bra) - men ikke på at dette skulle lede til verken sekterisme eller andre typer usunt menighetsliv.

Det er flott at du har din tro, Ådnøy. Mine refleksjoner er ikke ment som en kritikk av den enkelte kristne, men gjelder folkekirkens fremtid.

Jeg er dessverre redd for at den utviklingen som finner sted, ved at færre og færre finner veien til våre kirker, bare vil øke i årene fremover dersom ikke kirken tar visse grep.

Min overbevisning er at de grepene som behøves, er å ta et oppgjør med dogmenes plass i trosgrunnlaget.

Jeg mener dogmene er foreldede og utdaterte, og at folk flest finner dem umulige å tro på.

Som barna sier det: Det var fryktelig urettferdig at Jesus, som var helt uskyldig og som bare var snill og god, ble drept. Det var slemt gjort av Gud.

Det vil falle seg mer og mer umulig å få de oppvoksende slekter til tro at dette grusomme drapet ble utført etter ønske fra Gud.

Jeg ønsker at vårt samfunn skal ha en levende og åpen folkekirke, der alle kan finne det meningsfullt å være, når de søker etter det opphøyde og hellige, og etter de evigvarende menneskelige verdier.

En slik åpen og bredtfavnende folkekirke er ikke mulig så lenge et stort flertall av menneskene har sluttet å tro på de dogmene kirken bygger sitt trosgrunnlag på.

Dersom ikke kirken vil la menneskenes nye felles erkjennelser også få påvirke sin forkynnelse, er jeg redd den vil ende opp som en sekt i løpet av noen årtier.

Det er det som er mitt poeng. Det enkelte menneske må selvsagt få fortsette å tro på dogmene. Det er kirken som institusjon jeg er opptatt av.

Lev vel. :-)

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1279 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1054 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere