Helge Simonnes

924    59

Mindre kristen stat?

Nasjonen Norge blir ikke mindre kristen selv om Stortinget i dag løser båndene mellom kirke og stat.

Publisert: 21. mai 2012 / 2390 visninger.

Norge har levd med statskirken i et halvt årtusen. Å avvikle en slik ordning bør ikke gjøres med et pennestrøk. Når Stortinget i dag fatter sitt historiske vedtak om endrede relasjoner mellom stat og kirke, skjer det etter politisk tautrekking og lang og forsvarlig saksbehandlingstid.

Ordningen med statskirke er nedfelt i grunnloven. Paragraf 112 i Grunnloven beskriver hvordan grunnlovsparagrafer kan endres. Det må minst være to Storting som behandler spørsmålet, og det kreves to-tredels flertall for endringen. Første behandling skjedde våren 2008. Dagens vedtak i Stortinget er en oppfølgning avstemmingen i 2008.

I mellomtiden har det vært valg. Dermed har velgerne fått anledning til å uttale seg indirekte om et viktig konstitusjonelt spørsmål.

Endringen av paragraf 2 i Grunnloven har ikke vakt stor interesses blant folk flest. Politikerne på Stortinget har ikke blitt nedringt av bekymrede velgere som vil ha statskirken i behold. At vedtaket har gått så lett gjennom, skyldes at skillet er overmodent.

Vedtaket kommer ikke en dag for tidlig. I en moderne stat er fullstendig uakseptabelt at regjeringen skal styre over et trossamfunn. For de øvrige trossamfunnene i Norge må det også oppleves godt at det lempes på den særstillingen Den norske kirke har hatt.

Enkelte bekymrer seg likevel over dagens stortingsvedtak. Disse har levd i troen på at Norge er en kristen stat, og at paragraf 2 i Grunnloven har sikret dette gjennom følgende formulering: «Den evangeliske-luthersk Religion forbliver Statens offentlige Religion». Nå skal det i stedet stå at «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv». Nasjonen Norge blir ikke mindre kristen selv om Stortinget i dag endrer paragraf 2.

Hos enkelte blir frykten ekstra sterk fordi innvandrere tar med seg sine religioner til landet og praktiserer troen med styrke og innlevelse. Dette kan oppleves truende.

Denne utfordringen sikrer vi ikke med grunnlovsparagrafer som er dårlig prinsipielt begrunnet. Den norske kirke og andre kristne trossamfunn må i stedet stå tydelig fram med sine verdier og hevde dem sterkt i det offentlige rom. Kirker som inntar en slik posisjon kan av og til komme i konflikt med de styrende politiske myndigheter. Risikoen for at staten kan overstyre kirken er med dagens vedtak blitt mindre, men fortsatt styrer politikerne over kirkens pengesekk.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

Mener du at det er en sekulær stats

Publisert over 5 år siden

"Risikoen for at staten kan overstyre kirken er med dagens vedtak blitt mindre, men fortsatt styrer politikerne over kirkens pengesekk."

oppgave å drifte en kirke økonomisk? Når båndene er brutt, må vel også de økonomiske båndene brytes, eller er vi inne på seperasjon i stedet for skilsmisse, (på veien til almisse?). Den siste kom seilende helt av seg selv.

Hvordan tenker gud autoritet i dette tilfelle?

Svar
Kommentar #2

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Ubehagelig

Publisert over 5 år siden

Enig i hele Simonnes sin vurdering. En klar og godt formulert oppsummering av en kompleks sak.

Det var ubehagelig og flaut å høre tidligere stortingsrepresentant for KrF, Sæle, slå fast på NRK1 at "fra i dag er ikke Norge lenger kristent". Det må være årets mest lettangripelige påstand.

Med forutsetningen om at frelsen kun blir gitt av Vårherre og ikke av staten, endrer vedtaket ingenting. Og med forutsetning om at tro er høyst personlig, noe av det mest personlige som finnes - og ikke kan vedtas eller påtvinges av andre, endrer vedtaket ingenting. Og til sist, da den verdifulle kristenkulturelle arven er et felleseie, som er rotfestet i hele vår kultur og i større eller mindre grad er befestet i hvert enkelt menneske, endrer vedtaket ingenting.

For egen del kan jeg ikke se annet enn at vedtaket endrer praktiske og konstitusjonelle forhold mellom kirke og stat - på en riktig og befriende måte.

Svar
Kommentar #3

Hans-Christian Holm

0 innlegg  73 kommentarer

Tilslørende

Publisert over 5 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Nasjonen Norge blir ikke mindre kristen selv om Stortinget i dag løser båndene mellom kirke og stat.

Denne påstanden er ikke direkte feil, men tilslørende og upresis. Faktum er at Norge blir stadig mindre kristent, noe som er påvist i all relevant statistikk over flere tiår. Av sitatet kan det se ut som om Simonnes har fått det for seg at det likevel ikke er tilfelle.

Ei bedre formulering ville vært noe sånt: «Norge blir mindre og mindre kristent, helt uavhengig av at Stortinget i dag løsner på båndene mellom kirke og stat.»

Det er påfallende hvordan kristne vrenger og vrir på de svært entydige og omfattende dataene for å få virkeligheten til å se bedre ut fra deres ståsted. Sitatet fra Simonnes er ikke det verste jeg har sett, men det føyer seg pent inn i det reaksjonsmønsteret.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 19 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 19 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
1 minutt siden / 1778 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
5 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
12 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
20 minutter siden / 1373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
25 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1373 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Les flere