Per Magnus Finnanger Sandsmark

18

"In a relationship and it's complicated"

Stat og kirke skilles ikke på mandag. Dersom Den Norske Kirke og Staten hadde vært facebookvenner hadde de ikke endret statusen fra gift til skilt, men fra gift til "i et åpent forhold".

Publisert: 20. mai 2012

Joda. Det er en svært omfattende grunnlovsendring som det voteres over på mandag. Den grunnlovfestede oppdragelsesplikten i evangelisk-luthersk tro, den formelle status som «Statens offentlige Religion», kongens status som overhode i Den Norske Kirke, bestemmelsen om at halve regjeringen må være medlem av Den Norske Kirke, regjeringens tilsettings- og avskjedigelsesrett av geistlige embedsmenn og de særskilte reglene om hvilke statsråder som kan behandle kirkesaker avskaffes.

Dette endrer radikalt på det formelle forholdet mellom kirken og staten. Likevel er ikke dette en skilsmisse. Dette er et «åpent forhold». Kirkeloven beholdes, men endres og forsterkes. Organisering, vedtaksmyndighet til ulike organer og tilsettingsregler reguleres av Kirkeloven, som særskilt lov. Dette gjøres ikke for andre institusjoner i det sivile samfunn. Heldigvis. Stortinget sier til og med at de vil komme tilbake med forslag til ny lov om valgordningen i Den Norske Kirke. Det er ingen andre trossamfunn der valgordningen lovfestes av en annen forsamling enn av trossamfunnet selv. Heldigvis.

Det er heller ingen andre organisasjoner, institusjoner, trossamfunn eller virksomheter som får ha valg og informasjonsmateriale i valglokalene ved kommune- og fylkestingsvalg. Heldigvis. Og det burde heller ikke Den Norske Kirke ha anledning til. Det hadde vært interessant å ha samme praksis med andre historiske og kulturelt viktige organisasjoner.Burde LO, Bondelaget, Venstre og Noregs Mållag kunne stille opp med opplegg for sine medlemmer i valglokalene? Burde LO, Bondelaget, Venstre og Noregs Mållag sine vedtekter, valgregler og tilsettingsordninger styres gjennom særlover vedtatt i stortinget?Og er det en skilsmisse når den ene parten fortsatt skal regulere den andre partens selvstendige væren og virke?  Jeg vil si nei.

En stat, som Norge, vil for å regulere statsstøtte og viktige menneskelige anliggender som gravferd, måtte ha et lovverk for forholdet mellom staten og trossamfunnene, men nøkkelordet i en religionsnøytral stat bør vel være «ett lovverk» med to t-er, ikke særskilte lovverk for enkelttrossamfunn. Det gjør at Den Norske Kirke både har en særstilling for Staten sammenliknet med øvrige trossamfunn og at Den Norske Kirke fortsatt har en like forpliktende binding til Staten som til medlemmene og Gud. Det hadde vært prinsipielt mer riktig, for å sikre et reelt skille mellom kirke og stat å regulere kirkens oppgaver gjennom «Lov om trudomssamfunn og ymist anna». Gravferdsloven er allerede en egen lov, så det ville vært ivaretatt der.

Kongen skal fremdeles måtte bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Ikke bare er det for oss som er opptatt av formaliteter alarmerende at kongen selv leverte høringsuttalelse i et grunnlovsforslag og at det med den begrunnelse blir tatt til følge av stortingsflertallet. Det er også alarmerende at vi i Norge skal ha full religions- og trosfrihet for alle unntatt en person og dens nærmeste arvinger, Kongen. For meg er det fint og menneskelig at kong Harald V har et sterkt og inderlig forhold til sin tro og til Den Norske Kirke, men det hadde ikke gjort meg noe om han ikke hadde det. Og det burde han hatt lov til å ha, og til å vise i offentligheten, som alle oss andre og som alle andre med fremtredende stillinger i staten Norge.

Forholdet mellom Den Norske Kirke og Staten blir vedtatt på mandag. Til det bedre, men fortsatt legger Staten nesa si litt for mye opp i hva kirken gjør og kongen har fortsatt ikke den grunnleggende menneskerett det er å selv kunne velge sin tro og sin praktisering av denne.Hadde Kirken og Staten vært venner på facebook så hadde det stått ”The Church of Norway” and “The Kingdom of Norway” is now in a open relationship and it’s complicated.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odd Bovim

0 innlegg  3 kommentarer

Kongen

Publisert nesten 8 år siden

Godt skrevet, som så ofte før, Per Magnus. Jeg er i all hovedsak enig.

Syns imidlertid du kunne trukket den konklusjonen som henger i lufta i innlegget ditt, men som du ikke eksplisitt formulerer: Skal vi med endelig virkning kvitte oss med den ene anakronismen i norsk konstitusjon (statskirken), burde vi også med endelig virkning kvitte oss  med den andre, nemlig kongehuset.

Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Kongelig samvittighet ?

Publisert nesten 8 år siden
Per Magnus Finnanger Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Det er også alarmerende at vi i Norge skal ha full religions- og trosfrihet for alle unntatt en person og dens nærmeste arvinger, Kongen

Kanskje er dette et større problem for deg enn det er for Kongen og hans arvinger.  Han er jo ikke dømt til dette.

Den dagen dette blir et samvittighetsproblem for Kongen, eller hans etterkommere, kan han jo abdisere, så kan vi ta det derfra.

I mellomtiden får vi vel heller ta oss av de reelle utfordringer i kongeriket Norge.

Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, for Venstre-liberalere

Publisert nesten 8 år siden

så er kanskje republikk en våt drøm......

Men jeg tror nok vår Konge kommer til å holde seg i Statskirken...kanskje pga samme grunn som nordmenn flest: Det er praktisk.

Jeg skal holde meg for god til å spekulere i hva Kongen VIRKELIG tenker om saken, og sånn som jeg husker fra historien, så er det jo ofte reformasjoner og revolusjoner, som får kongelige til å abdisere eller skifte tro.

Og ingen av delene kommer vel i den nærmeste fremtid.

Jeg tror heller ikke Venstre vil gå inn for noen av delene, men kanskje en "Fløyels-revolusjon"?

Nope, tror ikke det heller, når man tenker på hvor partiet ligger idag. Tror forresten Venstre skal konsentrere seg om å holde seg over sperregrensen, og ikke bare fabulere om de "store" saker.

Enig med Leirgulen, det er mer prekære utfordringer i landet vårt, enn ett kongehus, som er elsket av den store majoriteten av Norges befolkning, uansett bakgrunn.

 

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Den dagen dette blir et samvittighetsproblem for Kongen, eller hans etterkommere, kan han jo abdisere, så kan vi

Herlig.

Hvis det er ett problem å sitte bakerst i bussen så kan de jo gå! Hva? Rasisme, nei, vi har en lang historie med at fargede sitter bakerst i bussen og de kan da velge om de vil sitte der eller ikke... men først i bussen får de ikke sitte.

Hva? Homofile har da like rettigheter, de kan også gifte seg med en av det motsatte kjønn akkurat som heterofile! Hvilken diskriminering?

Kommentar #5

Per Magnus Finnanger Sandsmark

18 innlegg  9 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje er dette et større problem for deg enn det er for Kongen og hans arvinger.

Ja. Det er samme for meg hva dette betyr for kongen personlig, men jeg vil ikke at noen i noe embete må vike fra dette grunnet tanke, tro eller meninger. Jeg syns det er litt trist å leve i et land der alle unntatt noen har trosfrihet. Det er et prinsipp som er viktig for meg.

Jeg må jo også nevne at det er interessant at debatten ut fra dette innlegget blir om kongens forhold til religion, ikke til mer radikale deler av innlegget som blant annet tar til orde for å fjerne kirkeloven, og regulere Den Norske Kirke gjennom "lov om trudomssamfunn og ymist anna".

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Dessverre så er overskriftene om skille mellom stat og kirke sterkt overdrevne. Kirken er fortsatt fremst blant "likemenn".

Kommentar #7

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Herlig.

Hvis det er ett problem å sitte bakerst i bussen så kan de jo gå! Hva? Rasisme, nei, vi har en lang historie med at fargede sitter bakerst i bussen og de kan da velge om de vil sitte der eller ikke... men først i bussen får de ikke sitte.

Hva? Homofile har da like rettigheter, de kan også gifte seg med en av det motsatte kjønn akkurat som heterofile! Hvilken diskriminering?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nydelig finte,  men jeg skjønner ikke helt hvilken vei du sparket.   Jeg antar at du henter metaforen din fra et land hvor de  har hverken konge eller staskirke.  Et land som er prisgitt de religiøse "kreftenes frie spill"

Jeg liker best å sitte bakerst i bussen, da har jeg liksom bedre oversikt,  og så vidt jeg husker satt vel Kong Olav en gang bakerst i trikken også (-:) 

Makan til vrøvl.

....................................... 

Sandsmark:

Det er også alarmerende at vi i Norge skal ha full religions- og trosfrihet for alle unntatt en person og dens nærmeste arvinger, Kongen.

II

Jeg må jo også nevne at det er interessant at debatten ut fra dette innlegget blir om kongens forhold til religion, ikke til mer radikale deler av innlegget"

::::::::::::::::::::::::::::::

 

Det er jo du som nettopp her kaller dette "alarmernde"  og da må en jo svare på det som ramler mest.

Utover dette har jeg et pragmatisk og avslappet forhold til denne prosessen.  Jeg håper våre styrende kommer frem til et best mulig resultat for alle parter.  Det eneste jeg håper og ber om er at det ikke må bli amerikanske tilstander hverken politisk eller religiøst. 

Alle småpartiene dør jo ut nå, så da kan det jo bli spennende å se om høna sparker den rette veien til slutt.

Uansett vil nok Morten sørge for en plass bakerst i bussen for dere alle, så har dere nå i hvert fall god utsikt, om enn ingen kontroll.

 

 

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Poenget er at prinsipielt sett skal også kongen ha trosfrihet og det skal ikke være slik at han mister jobben hvis han ikke tror på den guden man har bestemt han skal tro på. Hvis han mister stillingen fordi han tror så er det ingen trosfrihet. Argumentet ditt ligner det man bruker mot homofile for å kunne diskriminere dem, eller mot fargede den gang de ikke fikk sitte foran i bussen. De ble da ikke diskriminert mot, de kunne bare gå eller gifte seg med en av ett annet kjønn. Hvis man ikke ser at det ikke er ok så er det trist.

Harald kan tro hva han vil, synd at han nektet sine barn den samme rettigheten.

Kommentar #9

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Morten da !

Publisert nesten 8 år siden

"Harald kan tro hva han vil, synd at han nektet sine barn den samme rettigheten".

:::::::::::::::::::::::::::::::

Dette er triste greier. Mener du at jeg og andre skal bite på en slik argumentasjon.  Har du ikke noe bedre å komme med.

Kong Harald kunne bruke en stor del av sitt liv til å bestemme seg om han ville bli konge eller ikke, inbefattet de kvalifikasjoner som der tilhører.  Håkon Magnus har samme valgmulighet.              På deg høres det ut som han er dømt til å bli konge.

Han har hatt flere muligheter enn det fleste til å velge det yrke han vil, og tror ikke han er blitt nektet, eller presset til noe som helst i følge hans eget utsagn..  Velger han å avstå sin mulighet til å bli konge på grunn av mangel på den trostilhørighet som fordres blir det hans egen sak. 

Jeg tror ikke at du Morten har noen mulighet til å bli hverken Imam i en Moske eller biskop i Den Norske Kirke heller, nettop på grunn av ditt eget livssyn.  Jeg kan aldri bli imam heller, og takk for det.

Trosfriheten er uten grenser, men aldri grenseløs. 

 

 

 

 

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Neida, han kan selvsagt si fra seg den retten fordi han ikke tror, og negre kan velge mellom å sitte bakerst eller gå, homfile kan velge mellom å gifte seg med en de ikke elsker eller å ikke elske. Helt frie og rettferdige valg.

Man må vel være kristen eller KKK for å være synlig imponert over slik logikk.

Du viser ihvertfall poenget i post 2 klart.

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Neida, han kan selvsagt si fra seg den retten fordi han ikke tror, og negre kan velge mellom å sitte bakerst eller gå, homfile kan velge mellom å gifte seg med en de ikke elsker eller å ikke elske. Helt frie og rettferdige valg.

Man må vel være kristen eller KKK for å være synlig imponert over slik logikk.

En meget presis og beskrivende analogi du har her. Og litt svart humor gjør seg jo... ;)

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
19 dager siden / 2043 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1759 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
16 dager siden / 1747 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 1087 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
9 dager siden / 1083 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
13 dager siden / 892 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
24 dager siden / 890 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere