Leif Opheim

142    6550

Personlig nytteverdi i troen.

Publisert: 18. mai 2012 / 617 visninger.

Vi som tror Jesus Kristus, Veien, Sannheten og Livet blir frelst fra synd og for oss jordboere i dette enorme univers er vi på mange måter helt alene, og vår tro er alt vi har.

På denne jord myldrer det av tilbud, kulturer i fleng som kan fenge mange hjerter, sport, musikk, kunst, lotto, skrekkfilmer, pornofilmer, spenningsfilmer som underholder mennesker med drap og svik, løgn og bedrag, storslått natur, enorme byer og bygninger, mat, butikker, materielle utfordringer, sminke, gull, diamanter, smykker, biler, ære, stolthet, berømmelse og alskens religioner og rusmidler for å ha ett håp og litt fred. Et mylder iblant myldrende mennesker som fylles over randen av informasjon. Når vi kommer til stykket er vi, verdens befolkning ett folk som er totalt forvirret som kjemper mot hverandre i ett rotterace, dø/ tie eller forsvinn, Jeg først. For alt det er verd kjemper vi for vårt liv i og med det vi har, og er med det hoderystende vettskremt hverandres tro og mangel på tro.

Tenk over det men mist ikke troen, mist ikke håpet og fremfor alt mist ikke troen på kjærligheten.

Kjærlighet. Hva er det med troen på Kristus som frelser fra synd, altså lovbrudd og lovbrudd er jo noe som tråkker på vår nestes tanker og følelser. Hvor er denne grense for hva vi kan og ikke kan? Ja, grensen er definert ved de Ti Ord som alene står skrevet i 2. Mosebok og 5. Mosebok men i vår tilværelse er det vanskelig å se denne grense for vi forstår livet slik vi ter oss i livet som her er. Verdens ånd lar seg ikke påvirke av moralen i de Ti Ord, for det første lar ikke verden seg påvirke av de fire første bud som har med folkets individuelle forhold til Gud å gjøre. Verden har sine egne formulerte "ti bud". Med andre ord er ikke Gud folkets lærer, en annen ånd er det. For det andre bedrar verdens befolkning hverandre med de seks siste bud daglig, konstant. Kjærlighet er å ta hensyn i det daglige liv at det Er en Skaper med oss til enhver tid, for vår skyld. Det er å være ydmyk og å lytte til hva som er rett å gjøre i forhold til vår nestes ve og vel.

Veien Han har gitt oss er å vandre hellig som Han vandret hellig. Han sier vi er Tempelet Han skal bo i og Tempelet inneholder Lys og det inneholder Brød fra Ham. Jesus sier Han er Livets Brød og Han sier at i GT står det skrevet om Ham, det samtidig som Han skal lyse opp ordet i oss. Å leve ydmykt daglig i henhold til Tempelet i GT er livsviktig, bare i ett slikt hellig liv kan vi høre og lære av Ham, bare slik kan Han stadig helliggjøre oss og rense oss fra våre verdslige forhold. Det er Han som lærer oss Kjærligheten og det kun på Hans vei. Prester og guruers veier fører bare til håpløshetens veier, for Gud selv inviterer deg personlig in til Ham. Med andre ord skal det ikke være noen imellom deg og Gud, om noen er der så snylter de på deg og tar troen i fra deg, ja de tar livet i fra deg.

Om vi i vår tro ikke finner behag i å vandre i henhold til Hans smale sti tenderer vi alltid til å skape oss en egen vei som bringer verden med oss inn til himmelen. Vis Gudfryktig karakter og beskytt deg med den metodikk Gud har gitt oss via Kristus, forkast ikke Frelsen/ Veien og Sannheten fordi nytteverdien ikke er i ett med hva Du og verden vil.

 

Må Herren velsigne deg, og ha en velsignet Sabbat!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

And now over to something completely different :-)

Publisert over 5 år siden

nå vet jeg ihvertfall hvor jeg har deg og Wara :).......

 

Svar
Kommentar #2

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Bra du forstår da men jeg håper virkelig da at du ser forskjellen imellom dette og hva Wara tror på.. .

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden

Som unitarianer står jeg fritt til å velge mellom deres to syn f eks... det er ett bra punkt ved Unitarforbundet.....de har jo som kjent ingen dogmer..

Selv er jeg litt "redd" for at universialismen skal ta helt over Unitarkirken :).....

Men det finnes noe som heter Evangelisk Unitarisme......denne siste fjerde gruppen av unitarer, kan kanskje ikke kalles unitarer, og de vil vel ofte heller ikke kalles det....

Men der finner vi grupper som alt fra Jehovas Vitner, ikke-trinitariske pinsevenner, Kristadelfianere og også en gruppe adventister, som ynder å kalle seg bibelske unitarer....

Derfor lurer jeg på hva som er SDA's syn på disse adventistene, representert ved Church of God General Conference.....jeg tror jeg vet svaret, men allikevel.

 

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Bra du forstår da men jeg håper virkelig

Hei Leif Gunnar

 

 

Man kan si det omvendt også. Du tror ikke på friheten i Kritus siden loven tynger deg enno. selv om du ikke vil erkjenne dette. så er du fremdele bundet opp til slike ritualer som må gjennom føres, for hvis ikke så er man gjerne ikke godtat hoss Faderen. Er du en Far selv. Hvis du hadde gitt din sønn slike regler i hjemmet at hvis du ikke holder sabbaten gutten min så kommer du ikke til Himmelen. Han hadde vert livredd for å ikke bryte dette budet, for det er jo det du gjør i utgangs punktet truer. for da har vi jo brutt alle budene. Jesu kom for en ting for å sone vår synd. lovens og syndens forbannelse ble brutt på korset.  vi er frie i kristus. Blodets kraft rense oss i fra synden når vi snubler. men i det nye mennesket vi er blitt så vandrer vi i ånden som ikke kan synde. men vi er fremdeles om tolleren du vet det, holdt tolleren sabbaten ? Holdt den samaritanske kvinnen sabbatten ? holdt kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd sabbatten. Holdt den fortapte saønnen sabbaten Hva sa Jesus om dette.?

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #5

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Kjærlighet til Sannheten

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Derfor lurer jeg på hva som er SDA's syn på disse adventistene, representert ved Church of God General Conference.....jeg tror jeg vet svaret, men allikevel.

Om man er en SDA så tror man Faderen, DHÅ og Sønnen, de tre er Guddommen alene. De tre er ett og man kaller det treenigheten. Om man dukker ned i Katolsk teologi omkring hvem Gud er vil du falle om du tror katolsk tro er bærere av sannheten, også inn i andre Menigheter.  

At De er ett og alene Gud bør ikke skape veier som gjør at man forlater troen på Jesus Kristus som vår Frelser. Desverre er det mange som er opptatt av å ikke tro Jesus er Gud men ett skapt menneske som ble til. Skal man tro Frelserens/ Skaperens fullstendige ansvarlige og rettferdige offer må Han som Gud ofre seg og Han må som sant menneske ofre seg. Uten det er ikke Jesus Kristus Vei, Sannhet og Liv Rett Ferd. Noe nytt ble til ved Hans offer.

Med andre ord om man fornekter at Jesus er Gud eller sier at mennesket Jesus er Gud i sine fristelser og prøvelser så står manpå antikrist teologi, uten ofte selv å skjønne det. Men det hjelper ikke for det vi ikke skjønner blir lagt til grunn for fornektelser av Sannheten. Og sannheten er at vi kan frelses fra synd og det kan vi ikke om vi fornekter Jesus som sant menneske, prøvd i likhet med deg og meg.

Gud er en ordens Gud og samler sine til seg fordi Han er vår Konge. Vi er ikke våre egne konger og vi kan ikke bringe med oss vår stolthet og kjødelighet inn i himmelen. Det er kun ved en erkjennelse om hvem virkelig Jesus er som kan frelse oss fra oss selv, for kun ved Ham kan vi fatte reellt håp, reell tro og reell kjærlighet. Han er rettferdigheten og Han er vår vei fordi Han er sant menneske som ofret seg for oss i vår syndige natur, det etter at Han forlot (ofret) Sin posisjon som Gud. Ut av det ble Han noe nytt som også vi skal bli om vi tror Han ble sant menneske for da er det jo også mulig for oss å følge Ham reellt.

Så til hvilken nytte er det for Guds verk i oss å ikke tro Jesus er Han som skapte universet, og at Han alltid har vært? Hvilken nytte er det i det, hvem vinner da? 

Svar
Kommentar #6

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du tror ikke på friheten i Kritus siden loven tynger deg enno. selv om du ikke vil erkjenne dette. så er du fremdele bundet opp til slike ritualer som må gjennom føres, for hvis ikke så er man gjerne ikke godtat hoss Faderen

Du atter igjen legger din standhaftige svette stivnakkede tro på min tro og legger byrder på min tro så du skal slippe å tro. 

Jeg skal forsøke å hjelpe deg til å forstå:

Sitat:

"Hvis du hadde gitt din sønn slike regler i hjemmet at hvis du ikke holder sabbaten gutten min så kommer du ikke til Himmelen. Han hadde vert livredd for å ikke bryte dette budet, for det er jo det du gjør i utgangs punktet truer. for da har vi jo brutt alle budene."

 

Det er kun kjødelige som kommer med truende konsekvenser om man ikke kneler for påstander uten rettferdighetens fundament. Det er kun kjødelige vantro som tror på sjelens dødelighet og den naturlige konsekvens, evig brennende helvete om du ikke kneler for Gud! 

Gud er god Han, Han er barmhjertig og Han er rettferdig, alle Hans bud er gode og ikke noen byrde. Budene er kun byrder for de som mangler tro og mangler du tro må man skremme andre for å tro på den tro som mangler fundament for å eksistere.

 

Sitat:

"Jesu kom for en ting for å sone vår synd. lovens og syndens forbannelse ble brutt på korset. vi er frie i kristus. Blodets kraft rense oss i fra synden når vi snubler. men i det nye mennesket vi er blitt så vandrer vi i ånden som ikke kan synde."

 

Om du virkelig tror dette, er det da mulig å bli kvitt synden som er lovbrudd?

 

 

Sitat:

"men vi er fremdeles om tolleren du vet det, holdt tolleren sabbaten ? Holdt den samaritanske kvinnen sabbatten ? holdt kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd sabbatten. Holdt den fortapte saønnen sabbaten Hva sa Jesus om dette.?"

Hvor står det at tolleren ikke holdt Sabbaten? Jeg kan huske at han skulle selge alt han eide fordi han elsket sitt og var stolt av seg og sitt men at han holdt alle bud i bokstavene. Med andre ord så brøt han de tre første bud direkte og de seks siste bud inndirekte fordi han elsker seg selv mere enn Gud. Det fjerde bud, Sabbatsudet holdt han men brøt også det fordi han brøt ett eller alle de andre. Slik kan vi holde på.

Hold derfor rett fokus Rune og la bokstavene/ budene knekke kjødet så du kan se de og la deg omfavne de. I Ham har vi vårt håp, i Ham har vi vår tro og i Ham er Kjærligheten.

Til deg:

Sal 112,1 Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.
Sal 119,10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!
Sal 119,20 Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid.
Sal 119,30 Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig.
Sal 119,39 Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode.
Sal 119,47 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker.
Sal 119,73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!
Sal 119,86 Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig!
Sal 119,127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.
Sal 119,131 Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud.
Sal 119,143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.
Sal 119,172 Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet.  

Svar
Kommentar #7

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Sal 112,1 Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.
Sal 119,10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!
Sal 119,20 Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid.
Sal 119,30 Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig.
Sal 119,39 Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode.
Sal 119,47 Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker.
Sal 119,73 Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!
Sal 119,86 Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig!
Sal 119,127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.
Sal 119,131 Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud.
Sal 119,143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.
Sal 119,172 Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet.

David som skrev disse versene,levde i den gamle pakt,og hadde ingen annen redning enn å leve etter loven...
VI lever i en annen pakt,der Jesus er veien..han har fullendt loven...""Ikke en tøddel av loven skal forgå,før alt har skjedd"..sa Jesus..OG det skjedde på Golgata at han var ferdig med å gjøre lovens krav....

VI lever etter åndens lov i vår gjenfødte ånd,som veileder oss på veien.
Bokstavloven har ikke lenger noen misjon på og for vår frelse...

Svar
Kommentar #8

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

David som skrev disse versene,levde i den gamle pakt,og hadde ingen annen redning enn å leve etter loven...

Hans hjerte var hos Gud og Han elsket Gud, der er det ingen forskjell fra en gamle og den nye pakt. Ja, sa ikke Gud a David var en eter Hans hjerte?

Vi begge kommer frem for Ham som sitter på nådens Trone men på forskjellig vis. Paktene forteller metodikken i denne gang. Nådens Trone står imidlertid på Paktens Ark hvor Jesu blod kommer på. Når vi bekjenner våre synder på Guds Lam, Jesus Kristus blir våre syndsfolatelser ofret og det blod komer på Paktens Ark. Det gjelder de som levde i den gamle pakt og det gjelder de som lever i den nye pakt.  

I Paktens Ark som nådestolen står på ligger De Ti Bud som vi av nåde slipper å dø fordi vi har brutt de om vi i sannhet angrer de og ber spesifikt om tilgivelse for våre lovbrudd. Slik renses vi for våre synder og slik endrer Han våre hjerter og tanker. Tar vi lett på det vil vi ikke engang skjønne at vi synder imot Ham og vår neste, det på grunn av egoisme.., og kanskje stolthet.  

Når da David levde i den gamle pakt ble denne en gammel pakt fordi de valgte en mellommann istedet for Gud direkte, det på Sinai og det når de ankom Israel, men også når Jesus ble korsfestet. Derofr sier også Paulus i Hebreerbrevet at vi ikke må falle for det samme som de falt for og de falt fordi de ikke ved troen smletet sine hjerter for Ham og Hans ord og undere.

Sitat:

"VI lever i en annen pakt,der Jesus er veien..han har fullendt loven...""Ikke en tøddel av loven skal forgå,før alt har skjedd"..sa Jesus..OG det skjedde på Golgata at han var ferdig med å gjøre lovens krav....

VI lever etter åndens lov i vår gjenfødte ånd,som veileder oss på veien.
Bokstavloven har ikke lenger noen misjon på og for vår frelse..."

Ja, og Ånden bryter ikke med Guds lov. Husk at alt ennå ikke har skjedd.

Jesus døde for at:

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.  

Om du er i Ånden ser du ikke på bokstaven og har problemer med bokstaven, du elsker da Ham og Hans lov. Er man derimot i kjødet og tror man tror vil man for alt i verden "frenetisk" avsky loven og rett ferd.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
21 minutter siden / 665 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
44 minutter siden / 665 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1061 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 665 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 665 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 665 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1061 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 10 timer siden / 1290 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 10 timer siden / 611 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 665 visninger
Les flere