Torill Born

295    1323

Prekener fra pastor Bill Stenberg

Den avdøde svenske pastoren og terapeuten Bill Stenberg er å høre på natt/morgen-radio kanal 107,7 og det er fantastiske prekener synes JEG iallefall

Publisert: 18. mai 2012 / 1444 visninger.

Han var også kjent for sine syner og åpenbaringer. Han kunne helbrede mennesker på avstand ved at hans ånd forlot kroppen og han kunne komme inn til andre mennesker som led og kunne helbrede ikke bare legemet, men også sjel og ånd.

Han fortalte om en pinse-pastor i en av de svenske pinse-menighetene som i sin fortid hadde hatt så store synder at han led de forferdeligste kvaler. Bill Stenberg kom til han mens mannen ba en fortvilet bønn til Gud om hjelp på sitt soverom. Mannen hadde drevet både med prostitusjon og utstrakt og forskjellig sexual-perversjoner. Han hadde også vært borti dyrkelse av onde krefter. (Hvis noen tror at noen kristne ikke har hatt mørke fortider må tro om igjen. Men mange ønsker å komme UT av elendigheten. DA begynner håpet og troen på et bedre liv.)
Det er klart at et menneske som driver slikt også vil bli sterkt preget av slikt liv og de har det ikke godt - naturlig nok. Livet ER ikke noe som bare kan føles gjennom huden eller sansene. Vi er ånd, sjel og legeme. Det er derfor frelse er helse - en sunn sjel og ånd i et sunnt legeme heter det. Når Bibelen snakker om det Levende vann - så er det nettopp Gudskraften det er snakk om. Det Levende vann som er av Jesu ånd og kraft og som kommer over et menneske som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus.

Bill Stenberg sa at de fleste sykdommer er av psykososial art. Bill Stenberg helbredet mange mennesker ved Bibelens ord. Mennesker ble fornyet og renset og fikk fred med seg selv. Så for mennesker som sliter tungt psykisk er det godt å høre ord som kan helbrede, oppkvikke og rense. Det er ingen lettvint vei - som bare å ta piller og alkohol, derfor er det gitt oss mennesker som kan gå i dybden og gi andre kraft og håp og et nytt liv. Bill Stenberg var et slikt menneske. Den beste helbredelsen er ORD - ord som leger og heler et menneskes ånd og sjel, som er Bibelens ord til menneskene. DETTE er den lykke mennesker streber etter å oppleve. Ønsker deg den samme lykke - som mange kristne kaller salighet - i ditt liv. Det er DEN - saligheten - som er selve essensen i det såkalt GODE liv. Godt liv er så langt fra bare god mat og godt drikke. Som Bibelens ord sier: "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn". Så sant, så sant. Hør på kanal 107,7 og bli vis i ditt hjerte. Det hjelper ikke med all verdens klokskap hvis man ikke har fred med seg selv og sin Gud.

Du kan også høre pastor Bill Stenbergs prekener under menigheten Guds ord. Søk på nettet etter gudsord og ALT GODT for et harmonisk liv i Jesu navn. DET er å søke lykken, en lykke som ALDRI forgår - er det ikke DET som er meningen med livet da......jo, så sannelig 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Bill Stenberg hadde mye bra. Husker spesielt et par ting:

I yngre dager leste han psykologi i letingen etter forklaringen på sine syner og åpenbaringer. Men gav opp det. Måtte flere gi opp den type tolkninger.

I ekteskapet hadde han et motto fra sin kone, sa han: "Fem klemmer om dagen holder depresjonen borte." Noe å ta litt lærdom av for de gifte. :)

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Godt liv er så langt fra bare god mat og godt drikke. Som Bibelens ord

Hei Torill

 

 

 

Ja Amen. Menneske lever ikke av brød alene men av hvert ord som kommer fra Guds munn. vi har alle noe og lære av dette.  Bli vis i vårt hjerte. vi må lytte til hjertet. for den Hellige Ånd taler til hjertet og det hjertet blir fylt av, flyter det over av, både godt og ond. det spørs hva man har matet sitt hjerte med. men av Guds brød vil det flyte honning og gode frukter som sprer sannhet, og håp til frelste og ufrelste sjeler.

 

 

Gud velsigne deg Torill

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #3

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mitt inntrykk er at Bill Stenberg var en gal eller villfaren mann som stundom hadde noen gode poeng - omtrent som Ekman, Hanvold eller Hagin.

Du skriver om viktigheten av ord. Man kan være enig i noe av det. Samtidig kan det godt hende at ord som Stenberg og andre trospredikanter har liret av seg, har vært mer til skade enn til gagn.

Gi meg ikke en belærende mann med de rette ord,

men gi meg et medmenneske som ydmykt setter spor -

ved å være til stede, ved å være nær -

uten suksessoppskrift eller staselige klær :)

Svar
Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden

For ordens skyld: Stenberg kom før trosbevegelsen.

Men jeg vil tro han var inspirert av Cho, Osborn, Oral Roberts, etc som etter hvert ble relativt store navn i Trosbevegelsen.

Å kalle mennesker som betyr mye for tusener for gal, forteller gjerne noe om ens egne begrensninger og intoleranse.

Svar
Kommentar #5

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden

For ordens skyld: Når "trosbevegelsen" begynte, kan absolutt diskuteres. Tankene og forkynnelsen deres har eksistert lenge.

Intoleranse? Kanskje det. Tolererer ikke belærende trosgalskap. Tåler det kanskje, men tolerere det - nei. Kan'ke bare la galskap gå sin gang eller forbli uimotsagt, vet du.

Sier ikke at Stenberg ikke har vært til hjelp for noen. Tror samtidig at en del ord han og andre trosforkynnere har brukt, har vært mer hjelp til innbilning om friskhet enn det de har vært til faktisk helbredelse. Virkelighetsfornektelse er et nyttig stikkord når man er inne på Chos og Stenbergs drømmedimensjon.

Og hvilken virkelig hjelp fins i at han fortalte om syner og åpenbaringer? Tar man bibelske forbilder i betraktning, var det ikke akkurat slike ting f.eks. Paulus brukte for å være til hjelp. Tvert imot forholdt han seg ganske taus om slikt, enda han kan ha opplevd mer enn de fleste.

For øvrig takker jeg for enda en indikator på at han var gal eller på avveier - når du oppgir Oral Roberts som sannsynlig inspirasjonskilde. Maken til løgner og manipulator skal man lete lenge etter ... "så og høste"-forkynnelse på villspor de luxe, med mange personlige finanskriser som resultat hos tilhengerne sine.

Svar
Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Noen av oss ser på massemordere og politikere som stod bak tuseners og millioners død, som gale. Mens predikanter med mer eller mindre svakheter i teologien sin handler mer om meninger, misforståelser, etc.

Bruker man ord som "gal" om relativ vanlige predikanter, så tyder det på at man ser litt dårlig forskjell på størrelser.

Dette med TRO er ikke et helt enkelt tema. Loven om å så og høste, kan ikke tas ut av den konteksten. Gjøres det, så er det bibelsk at det ikke fungerer. Kristen tro går primært ut fra et liv i Guds nærhet. Alt annet svikter om ikke det er et utgangspunkt.

Svar
Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6956 kommentarer

Bill Stenberg

Publisert over 5 år siden

har forlatt dette liv og her sitter fortsatt Ådnøy med fasiten på hva denne mannen sto for og gjorde - men la nå Bill presentere det .... fra nettsiden til Vilbergkyrkan står det at Bill Stenberg verkar i Vilbergskyrkans gemenskap som mentor och själavårdslärare. Han är välkänd i Skandinavien som terapikonsult och kristendomsföreläsare.

Videre:  En lång tid var jag involverad i biståndsarbeten i olika länder. Det förde mig ut på spännande resor med hundratalet långtradare fyllda av mat, kläder och medicin, från Sverige, upp till nordligaste kolahalvön genom ryssland och ner till Rumäniens traumatiserade barn. 


Jag har varit i Amazondeltats djungler, Mato Grossos träskområden i Argentina och bland Indiens och Afrikas fattiga för att hjälpa. Många fantastiska människor har hjälpt till genom åren och det känns underbart att man fick vara med och kämpa. Allt det man genomlider med sargade människor arbetas inom en så djupt att man måste ropa till Gud om kraft och kunskap att göra så gott som möjligt. Man möter naturligtvis många religionspsykologiska broar under det arbetet. Människan är komplex och har tydligen medfödda inre strukturer som endast det andliga kan fylla. 

I mer än trettio år har jag haft uppdraget att arbeta med teologiska frågeställningar i hundratals allkristna konferenser världen över. Under mina år som mentor och livskrishanterare har jag känt vikten av ökad förståelse av mer smärtsamma djup i traumatiska erfarenheter som ligger inkapslade hos många ibland oss. Jag har läst en del kriminalpsykologi, psykiatri och religionspsykologi för att kunna bistå dem som faller ”mellan stolarna” i vanliga sjukvården, men även i den traditionella kyrkoverksamheten. Det är viktigt att ge omvårdnad och ett värdigt bemötande till dem som ofta hamnar i utanförskap och förtvivlan. 

Genom mina studier och många erfarenheter har det numera mognat fram en övertygelse om att varje kristen församling behöver öppna sig för mer kunskap om de psykiska lidanden som så många i vår kultur lider av, samt lära ut mer kost och livsstilsfrågor. Inte för att moralisera i någon trångsynt religiositet, utan för att rädda liv. Man kan nå långt med att göra livet mer begripligt och hanterbart. Då skulle fler behålla hälsan och akutsjukvården kunde få avlastas en del. 

Sedan flera år har jag känt att jag funnit ett hem i Vilbergskyrkans församling i Norrköping. Där finns en grupp vänner som öppnat sitt hjärta för mig och det helandearbete jag blivit så berörd av. Tusentals människor har besökt mig för rådgivning och terapi. En del har genomlidit övergrepp, andra plågas av depressioner. Många sliter med tvångstankar och svåra själskval. Vi möter ett rop i den svenska natten som aldrig förr. 

Med detta och mycket mer på mitt hjärta önskar jag dig en härlig dag! 
Bill Stenberg 

Ved hans død skrev Bjørn Olav Hansen følgende på sin blogg:

Den svenske evangelisten Bill Stenberg, som har besøkt Norge en rekke ganger døde i går etter en tids sykdom. I 1999 fikk Bill Stenberg et syn hvor han så den alvorlige situasjonen i vårt naboland. Vi gjengir synet her, fordi det også sier noe om vårt eget lands situasjon. Alt skal prøves på Guds ord:

Bill Stenberg berättar i Skylight Missions nyhetsbrev för april 1999 hur han i en vision fick se hur avfallet i Sverige ökar genom att Guds Ord urholkas, misskrediteras och stympas. Det ger fritt spelrum för andra krafter att verka i Församlingen.

Jag fördes ut i anden för att se det stora avfall som kyrkan genomgått. Ett urholkande av det av Gud givna Ordet, samt en öppning för nyandliga krafter hade lett till att somliga före detta frikyrkor nu leddes av Newage-grupper. Gudstjänsten blev alltmer främmande och orenad, främst genom de kloakliknade villoandar man beblandat sig med ända upp till riksdagshuset.

Många förundrades över att namnen på de gamla väckelsekyrkorna byttes ut. På väggen där det t.ex. förut stod Baptistkyrkan, stod nu en främmande inskription.

Vårt land var fyllt av ännu mer våld, som på något sätt var religiöst i stämningen (ordet förföljelse kommer vi att lära oss mer om). Troligen såg jag bara en glimt av vad som kommer över landet, men sedan fick jag följande budskap:

- Vid denna tid skall Jag ha kallat ut alla dem som inte förtröstat på människobyggda verk, dessa som vill följa Lammet varhelst det går.

Här fick jag se att det hade blivit allt svårare att anordna vanliga möten. Det blir så att du inte kan lita på att kyrkomedlemmarna du känt tillhör Jesus längre, för villfarelsens makt skall bli så stark att jämväl de utvalda skall bli svårt testade. Den sanna församlingen kommer att ledas direkt genom Den Helige Ande.

Jag såg ett enormt cellgruppsnätverk där den kristna gemenskapen leddes utifrån hemmen i Sverige. Kyrkans roll kommer att avtaga, det blir bara skalet kvar.

En man (i visionen) visade mig ett kassettband som han ville spela upp för mig. På bandet hördes inga vanliga ord, bara ett otroligt tungomålstalande. Då jag hörde detta hände samtidigt något märkligt inuti mig. Jag förstod alltihopa genom Andens uttydning!

"Kom till slottsparken söndag kväll, då blir det stormöte och förbön."

Jag häpnade storligen och mannen sade mig att om sådan information når motståndarna begriper de ingenting. Gud skall leda sitt folk som i fordom tid, det är och förblir endast Jesu friköpta brud som bryter med systemen i den yttersta tiden."

Dette er etter min mening en mann som langt fra "liret av seg", som du skriver Ådnøy, ord mer til skade enn til gavn.  Etter mitt syn sliter du gjerne med et eller annet som gjør at - hadde Bill vært i live - så kunne du ha fått hjelp til å slutte å rakke ned på mennesker som har brukt livet i Herrens tjeneste - vil bare minne deg om at det er du som skal stå for bruk av uttrykk som " gal eller på avveier" som domsord........

Svar
Kommentar #8

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det der syns jeg var litt sykt. Skal man liksom vente til folk blir massemordere før man kan kalle dem "gal"? Likevel er kanskje ikke "gal" det best egnede ordet. Men sprø, på ville veier m.m., det mener jeg at man kan si om både Stenberg, Cho og Roberts.

Og apropos menneskeliv og om de går tapt, så antar jeg at det fins en sammenheng mellom en del farlig forkynnelse og en del selvmord. Det kan være direkte, ved at de som hører forkynnelsen, ikke føler seg superkristne nok. Eller det kan være indirekte, f.eks. ved at folk gir fra seg hundretusener av kroner, ofte godt hjulpet av kreditt og lån, og kommer i økonomiske kriser. Slike kriser kan føre mennesker inn i dype depresjoner. Det kan så klart diskuteres hvem som skal ha hvor mye ansvar, og selvfølgelig skal giverne ansvarliggjøres for det de gir. Men bak motivasjonen til å gi ligger løgner om gull og grønne skoger, kamuflert av tilsynelatende ydmyke holdninger og verdier, bibelsk betoning av Jesus og evigheten m.m. Det er mye som kan smake godt i en lapskaus hvis man bare blander ting litt godt sammen ...

Det er dessverre vanskelig å måle ansvar så vel som påvirkning, makt og avmakt m.m. Jeg mener imidlertid at trosforkynnere og karismatiske ledere har et stort ansvar for mange ødelagte menneskeliv - og bl.a. historier fra "Livets ords bibelskola" på 1980- og 90-tallet kan sies å bekrefte dette.

Svar
Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Det der syns jeg var litt sykt. Skal man liksom vente til folk blir massemordere før man kan kalle dem "gal"?

Kverulering.

Takk for meg.

Svar
Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6956 kommentarer

Og...

Publisert over 5 år siden

hadde du levd på Jesu tid, Ådnøy - eller apostlenes .... sa hadde vel også de vært gale, sprøe og på ville veier?

Og- det er vel bibelen vi skal tufte vår forkynnelse på - ikke avhopperes beskrivelser som sine individuelle opplevelser? - og igjen - her kunne nok Stenberg ha hjulpet både deg og andre....

Svar
Kommentar #11

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Ny gaard

Publisert over 5 år siden

Her lar du Stenberg i stor grad vitne om seg selv. Sa ikke Jesus noe om det ifm. fariseerne og de skriftlærde? Om de "vitner om seg selv" ... En del mennesker gir seg selv overdrevent gode skussmål, med litt ydmykhet i ordvalgene omkring beskrivelsen av sin egen fortreffelighet.

Når det er sagt: Han ser ut til å ha vært skarpere og mer reflektert enn mange andre trosforkynnere. Det virker som om han ikke i like stor grad som andre troskjendiser ville forenkle folks vanskeligheter. Han skjønte vel at mange livssituasjoner hadde oppstått av flere grunner, og at problemer ofte er sammensatt. Det er jo positivt.

I utdraget ditt tar han også for seg faktiske ting som har utviklet seg - newage-inntreden i frikirker og mer og mer vold i Sverige. Det betyr imidlertid ikke automatisk at han var en mann man bør snakke så varmt om. Han kan ha foretatt en sannsynlighetskalkyle e.l. og sett trender som allerede var i tiden. Så pakker man det kjekt inn i flotte ord som "ånd", "åpenbaring", "syn" og "Gud viste meg" e.l.

Du siterer: "En man (i visionen) visade mig ett kassettband som han ville spela upp för mig. På bandet hördes inga vanliga ord, bara ett otroligt tungomålstalande. Då jag hörde detta hände samtidigt något märkligt inuti mig. Jag förstod alltihopa genom Andens uttydning!" 

Ko-ko ... Jeg gikk en tur på stien ... "hendte noe merkelig på innsiden av meg" og "forsto alt". Meget troverdig, du.

Jeg har egentlig sansen for "de gale". De er ofte mer normale enn de fleste av oss, og "tenker utenfor boksen". Men en slik galskap fra en kristen leder, det har jeg ikke mye til overs for.

Svar
Kommentar #12

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Kverulering, nei. Debatt, ja. Om vi forsto hverandre fullt og helt? Kanskje ikke ...

Svar
Kommentar #13

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Torilll Born

Publisert over 5 år siden
Innlegg: 120
Kommentarer: 346Prekener fra pastor Bill StenbergPublisert 16 timer siden - 245 visningerInnlegg

Den avdøde svenske pastoren og terapeuten Bill Stenberg er å høre på natt/morgen-radio kanal 107,7 og det er fantastiske prekener synes JEG iallefall

Han var også kjent for sine syner og åpenbaringer. Han kunne helbrede mennesker på avstand ved at hans ånd forlot kroppen og han kunne komme inn til andre mennesker som led og kunne helbrede ikke bare legemet, men også sjel og ånd.

Han fortalte om en pinse-pastor i en av de svenske pinse-menighetene som i sin fortid hadde hatt så store synder at han led de forferdeligste kvaler. Bill Stenberg kom til han mens mannen ba en fortvilet bønn til Gud om hjelp på sitt soverom.

:::::::::::::::::::::::

 

Ja, ja - Torill, dette høres jo fint ut, men hvordan gikk det med han som var i sjelenød ?  Fikk han hjelp, og på hvilket grunnlag ?  Svaret på dette leter jeg forgjeves etter.

 

Svar
Kommentar #14

7 innlegg  815 kommentarer

vet intet om stenberg

Publisert over 5 år siden

"Mitt inntrykk er at Bill Stenberg var en gal eller villfaren mann som stundom hadde noen gode poeng - omtrent som Ekman, Hanvold eller Hagin."

men det vedkommende her utrykker, er problemet i kirken i dag utrykt gjennom få ord, det glade vanvidd, anarkiet, opprøret. Uten apostler og profeter er det fritt fram for ådnøyer, løse kanoner som river ned sin egen kirke.

Ekmann, Hanvold og Hagin er og var kjemper i Guds rike, fremtidens byggestener, apostler og profeter som bygger grunnmuren sammen med hovedhjørnestenen selv.

Ef 2:20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Svar
Kommentar #15

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

I ekteskapet hadde han et motto fra sin kone, sa han: "Fem klemmer om dagen holder depresjonen borte." Noe å ta litt lærdom av for de gifte. :)

Koselig den!

Svar
Kommentar #16

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Å kalle mennesker som betyr mye for tusener for gal, forteller gjerne noe om ens egne begrensninger og intoleranse.

Ja og mon tro om ikke samme gjengen ville kalt Jesus også for gal.

Svar
Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Mitt inntrykk er at Bill Stenberg var en gal eller villfaren mann som stundom hadde noen gode poeng - omtrent som Ekman, Hanvold eller Hagin.

hmm, ofte er det slik at når noen kaller en annen person for gal, så er det en selv som er gal.

Svar
Kommentar #18

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

hmm, ofte er det slik at når noen kaller en annen person for gal, så er det en selv som er gal.

ja, også er bør det være mulig å komme med kritiske kommentarer uten at man behøver å gi negative personkarateristiker. Nå har jeg aldri hørt om denne Stenberg, men uansett er han vel nå hjemme hos Herren, selv om han også har måtte slite med en del skrøpeligheter på vandringen.

Noe som vel er typisk for oss alle? 

Svar
Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

ja, også er bør det være mulig å komme med kritiske kommentarer uten at man behøver å gi negative personkarateristiker. Nå har jeg aldri hørt om denne Stenberg, men uansett er han vel nå hjemme hos Herren, selv om han også har måtte slite med en del skrøpeligheter på vandringen.

Noe som vel er typisk for oss alle?

Ja, slik er det.

Svar
Kommentar #20

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Ekmann, Hanvold og Hagin er og var kjemper i Guds rike, fremtidens byggestener, apostler og profeter som bygger grunnmuren sammen med hovedhjørnestenen selv.

Æsj, nå ble jeg nesten kvalm, Lande. "Kjemper i Guds rike, fremtidens byggestener". Men må du absolutt mene at de er/var det, kan jeg jo ikke nekte deg det :)

Svar
Kommentar #21

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

hmm, ofte er det slik at når noen kaller en annen person for gal, så er det en selv som er gal.

Hmm, kanskje er jeg litt gææ'rn :) ? Ikke godt å vite. Kanskje er noen her inne hyggelig og sjarmerende også - da er de kanskje psykopater??? De er jo ofte hyggelige og sjarmerende?? Du kan jo resonnere litt videre i samme gate hvis du trives med det, Lund.

Rune Tveit: Personkarakteristikker har jeg ikke kommet med mye av. Men jeg deler mitt bestemte inntrykk. Er enig i at man kan komme med kritiske bemerkninger av enkeltsaker etc. uten å si noe spesielt om en person. Imidlertid handler jo Torill Borns innlegg om nettopp personen Bill Stenberg og ikke bare om forkynnelsen hans - og hun påstår at han var slik en fortreffelig kar som var til så enorm hjelp. Det éntydige bildet ønsket ikke jeg, iallfall ikke på et debattforum, å la stå ukommentert.

Kanskje noen hadde håpet at Stenbergs og deres egen "autoritet" og "navn og rykte" skulle få stå så ubesudlet og flott i et rampelys, og så skulle alle bare si "å, hvilken stor Guds-mann, hvilke herlige gaver" osv. Kanskje ønsker noen at man bare skal ha tips og vink "til et bedre kristenliv" her på Verdidebatt. Ikke glem helt at det er et diskusjonsforum, vil jeg i så fall si. Jeg eller andre som sier imot, mener ikke å være hatsk eller stygg mot verken omtalt person eller debattanter. Kanskje kunne jeg snakket mindre om person og mer om sak, men jeg er ærlig om punkter jeg ser som knyttet til både person og sak. Og jeg vil neimen ikke la slike personlige glansbilder få glitre for lenge. 

Som noen her sa: Vi er skrøpelige noen og enhver av oss. Kanskje er det flere enn meg(?) som er "gææ'rne" også.

Arild Holta: Da jeg skrev om Oral Roberts' "så og høste"-forkynnelse på villspor, snakket jeg om at forkynnelsen hans om slike ting er på villspor. Jeg sa ikke at det ikke fins prinsipper som har med såing og høsting å gjøre, og prøvde ikke å "ta noe ut av Guds ord", hvilket så ut til å være din oppfatning av mitt ståsted.

Svar
Kommentar #22

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Hmm, kanskje er jeg litt gææ'rn :) ? Ikke godt å vite. Kanskje er noen her inne hyggelig og sjarmerende også - da er de kanskje psykopater??? De er jo ofte hyggelige og sjarmerende?? Du kan jo resonnere litt videre i samme gate hvis du trives med det, Lund.

Vet ikke riktig det, men jeg møter rett som det er personer som kaller andre for gal, sinnsyk, dum osv. Men når jeg ser på deres egne liv så ser jeg ting som absolutt ikke er bra. I årenes løp er det litt av vært som har dukket opp i disse personenes liv som har stemplet andre på en ufin måte. At du kaller en annen troende som ble brukt at Gud som gal, synes jeg sier mer om deg enn han. Jeg har bare hørt Bill Stenberg engang, det var i Maran Ata for rundt 15-20 år siden, hans undervisning var bibelsk og solid.

Svar
Kommentar #23

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Vet ikke riktig det, men jeg møter rett som det er personer som kaller andre for gal, sinnsyk, dum osv. Men når jeg ser på deres egne liv så ser jeg ting som absolutt ikke er bra. I årenes løp er det litt av vært som har dukket opp i disse personenes liv som har stemplet andre på en ufin måte.

Så klart. Hvorfor skulle ikke det være tilfelle (at det fins saker hos dem/oss som absolutt ikke er bra - og at det kan dukke opp litt av hvert)? Vi er alle mennesker.

Jeg pleier ikke å kalle mennesker for sinnsyk eller dum. Jeg er stort sett forsiktig og er vanligvis meget opptatt av å ikke kalle folk for noe sånt. "Gal" kan bety litt ulike saker, og jeg beklager hvis det var upresist. Men på villspor og en farlig mann, det er mitt syn på personen, men jeg har jo ikke hele bildet. Mener ikke å ha hele fasiten, for å svare Nygaard på det i samme slengen. Men så kan jeg også nevne at det er flere enn jeg som mener det jeg her har uttrykt om Stenberg. Han kan nok ha vært en hyggelig og hjelpsom mann, absolutt - men samtidig uansett en som fór vill og førte vill. Det mener jeg, og det sier jeg.

Svar
Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6956 kommentarer

Debatt vs stille seg til doms over brødre og søstre i Herren

Publisert over 5 år siden

Personlig har jeg en høy terskel for å rett kritikk eller stille meg til doms over et annet menneske kristen eller ikke.  

Og- når det gjelder brødre og søstre i Herren som utvilsomt har brukt av sitt ene jordiske liv til å være lydig mot Oppdraget, så heves terskelen ytterligere.

Vår vandring gjennom livet med Herren er jo i en stadig prosess og jo mer en er trygg på sitt åndelige grunnlag og utgangspunkt jo sterker og nærmere tror jeg det er mulig å komme.

Så langt jeg leser deg, så er du generelt kritisk til at mennesker har individuelle åndelige opplevelser og prøver ( jeg skriver prøver - for det er ialle fall min opplevelse - ord strekker ikke til for å kunne beskrive) å formidle disse for en annen eller for en gruppe mennesker.

Drømmer, visjoner, syner, profetier, åpenbaringer, kunnskaps ord m.m. er en del av den åndelige virkelighet som er oss gitt.

Ingen - ingen - kan via vd eller andre kommentarer ta fra oss det vi individuelt opplever med Herren i den Hellige Ånd.  

Derfor blir etter min mening det å diskutere åndelige opplevelser mislykket som debatt-tema.

I tillegg er vi på et debattforum der det er innom mang en leser som ikke har hverken åndelig kunnskap eller dybde til å forstå det som plutselig kommer dem i syne - kristne som krangler om ditt eller datt i en tone som synes langt fra søsken i Herren og en fremtid i himmelen sammen.

Når det gjelder å stille seg til doms over brødre og søstre i Herren - på et debattforum som vd, så synes jeg ikke er det mest egnede sted, men skjer det så må en etter min mening ha en svært - svært - god grunn for å gjøre det og ikke minst - god og trygg kunnskap om det faktisk forholder seg slik som en skriver - er ikke det tilfelle, så legger en jo bare ut synsing om andre uten å vite.

Var jeg deg, Åndøy, så ville jeg snakke med Herren - spørre om klokskapen og om det er rett av deg å gjøre det du gjør - tilsynelatende uten at det koster deg store refleksjonen om konsekvensene...

Svar
Kommentar #25

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Suksess-oppskrift....????

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Gi meg ikke en belærende mann med de rette ord,

men gi meg et medmenneske som ydmykt setter spor -

ved å være til stede, ved å være nær -

uten suksessoppskrift eller staselige klær :)

Har ikke mennesket til ALLE tider - søkt og lengtet etter den indre lykke. Den store harmonien som fyller hele hjertet og gjør deg til et helt menneske og gir deg visdom til å se og sjelne på rett og galt. I denne harmonien inngår medmennesket. I Jesus - FOR mennesket. Som Gud selv sier. Vi skal ikke ha andre guder fremfor Bibelens Gud og vi skal elske mennesket som oss selv. Dette er det første bud - GUD OG MENNESKET SAMMEN. Jeg kan IKKE elske et menneske på samme måte UTEN Jesu Kristi salt og kraft. Det er Jesus som er saltet og det virker - der alt annet viker. For meg finnes ingen annen lykke enn det å tilhøre Herren Jesus Kristus. Og HVA er "de rette ord". Er det ikke nettopp ordene som har SKAPT et menneske. Ord som har gitt liv. For meg holder det ikke bare å være nær et menneske. Jeg må være nær til Jesus Kristus. Men der er vi jo forskjellige og ethvert menneske må finne sin vei. Jeg har funnet edelstenen, de vises sten og trenger ikke lete lenger og det har jeg heller ikke trengt siden jeg fant den for over førti år siden. Gud velsigne deg med den virkelige LYKKE. For DEN finnes - tro meg.

Svar
Kommentar #26

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Da mannen på rommet ble frelst

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Ja, ja - Torill, dette høres jo

Bill Stenberg fortalte at da han var inne hos mannen som virket som pinsepastor og hadde en tung og byrdefull fortid full av synd og exesser - så var det som noe tungt og sort kom ut av kroppen på mannen, hva det var for et stoff - dette sorte og tunge - det sa han ikke . Jeg har forstått det slik at mannen var besatt av demoner og ble befridd ved hjelp av pastor Bill Stenberg. Men HVORDAN i all verden skal man forklare eller fortelle det såkalt moderne menneske om demoner - gestalter som tar bolig i et menneske. Man tror det er eventyr. Som det sto et sted jeg leste om - djevelens største triumf er at folk ikke tror på ham. Bibelen viser djevelen som en person - jeg tror også demoner er onde åndevesener som kan gå inn i mennesker.

Jeg tror på materier som kan gå gjennom vegger - ånder som man kaller det - hvis man ser på Jesus etter hans død - så kom han jo til disiplene på overnaturlig vis. Jeg tror også ondskapens vesener kan sette seg i mennesker - dersom de driver grensene for synd og utukt for langt. Slik som naturen har grenser - har også den menneskelige natur også sine grenser. Jeg tror som det står i Bibelen at vi er ord og ånd som har tatt bolig i et legeme (bolig) Ordet tok bolig i et menneske. Sjelen er motoren som holder legemet i gang og ånden er den som er i kontakt med Skaperen sin - når mennesket søker Gud.

Svar
Kommentar #27

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Anfektelser

Publisert over 5 år siden

"Han fortalte om en pinse-pastor i en av de svenske pinse-menighetene som i sin fortid hadde hatt så store synder at han led de forferdeligste kvaler. Bill Stenberg kom til han mens mannen ba en fortvilet bønn til Gud om hjelp på sitt soverom."

ll

"Bill Stenberg fortalte at da han var inne hos mannen som virket som pinsepastor og hadde en tung og byrdefull fortid full av synd og exesser - så var det som noe tungt og sort kom ut av kroppen på mannen, hva det var for et stoff - dette sorte og tunge - det sa han ikke . Jeg har forstått det slik at mannen var besatt av demoner og ble befridd ved hjelp av pastor Bill Stenberg."

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hei Torill !

Jeg er ikke uenig med deg i mye av det du skriver i den siste kommentaren din.  Men sitatet ovenfor skurrer noe forferdelig i mine ører.

I det første sitatet (innlegget) ditt siterer du en fortelling om pastor som var i sjelenød med tanke på sin fortid.  De gamle kalte dette for "anfektelser" eller syndenød.

I det andre sitatet ser det ut som sjelesørgeren,Stenberg, gjør dette om til en regelrett demonbesettelse.  Her er det noe som ikke stemmer. 

Demonbesettelser er noe som heldigvis er sjeldent i vår kristne del av verden.  Et menneske kan ikke bli demonbesatt med mindre han inviterer satan eller onde ånder å ta bolig i seg.  Hvordan kan en pinsepastor gjøre noe slikt. ?

Det er det ene. Det andre er at dersom onde ånder hadde fått  bolig i ham hadde han nok ikke hatt noen følelse av å ha syndet.  Slik er det å være besatt av løgnens ånd.

Om derimot pastoren gikk med anger og kvaler for uoppgjorte synder er det nok en helt annen Ånd som arbeidet.    Jesus sa:  "Når Han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han overbevise verden om synd - - - -"

Satan kan gjerne stå utenfor å anklage, men har ikke lenger rett til dette, etter at Jesus sonet all vår synd.

Når Den Hellige Ånd minner om synder, så er det for vise til Jesus og hans frelsesverk.  En ekte sjelesørgers oppgave er da å være ledet av Ånden og Ordet i meddelelsen om syndenes forlatelse. 

Jeg ser det svært betenkelig og graverende at sjelesørgeren da går rett inn i en utdrivelsesprosess, uansett hvor " åndelig" og styrt av åndelige krefter han mener, og påberoper seg å være.  Det er sikkert fristende for en del predikanter å bygge seg opp autoritet og velvilje på slike og lignende historier.  Men, er vi årvåkne nok til å prøve enhver ånd, om den er fra Gud, eller ikke

Jeg sier dette på generelt grunnlag,  for jeg kjenner ikke til denne pastoren. Likevel er det rett å gjøre sine refleksjoner, om dette er rett gjengitt da.

 

Mange kristne ser djevelskap, okkulte ting og onde sammensvergelser nær sagt hvor som helst, og mye kan være rett i det.  Men at det kan finnes onde predikanter, gjerne  med lysets og godhetens skinn rundt seg, er nærmest utenkelig ser det ut for,  enda Jesus advarte også mot dette.   Derfor er det også at Gud setter nådegaver til å prøve åndene inn i sin menighet.  Alle må finne seg i å bli prøvet slik, det er en nødvendig sikkerhetsventil.

Forakt heller ikke nådegaven til å prøve ånder.  Jeg har en følelse av at i mange menigheter er dette et ikketema.  Derfor føles  kritiske røster mot enkelte predikanter som helligbrøde for noen.  De som prøver å advare i ny og ne blir ofte hugget ned med et sverd som heter sjikane.

La oss heller be for dem som har kommet ut fra slike menigheter med sjelelige sår som det tar lang tid å lege.

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
5 minutter siden / 1709 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
24 minutter siden / 1253 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 63 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1253 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere