Lars Ove Kvalbein

4    9

Oljesand, kirken og Borten Moe

Mener virkelig statsråden at kirkefolk og kirkens ledere ikke skal få uttale seg om en av de viktigste etiske utfordringer i vår tid?

Publisert: 18. mai 2012 / 3956 visninger.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe går til frontalangrep på kirken og Opplysningsvesenets Fond (OVF) i et innlegg i Stavanger Aftenblad 16. mai. Det at kirkefondet nå selger alle sine aksjer i Statoil i protest mot tjæresand-virksomheten i Canada, har tydeligvis irritert statsråden kraftig.

I en arrogant og harsellerende tone siterer han Peer Gynt og belærer oss om OVFs historie. Etter å ha sådd en passelig dose tvil om hvem som eier fondet, konkluderer han med at rundt 80% av oss har sterk tilknytning til hva fondet gjør eller foretar seg. Det kan statsråden har rett i, men da må han også ta inn over seg at rundt 100% av oss faktisk har en sterk tilknytning til hva Staten gjør med vårt eierskap i Statoil.

I sin iver etter å kneble brysomme meninger fra kirkefolk er det mange politikere som har snublet i sine egne bein, og særlig olje- og energiministre har utmerket seg. Høyres Thorhild Widvey måtte krype til korset etter sine uttalelser om at kirken burde konsentrere seg om å fylle opp tomme benkerader, og ikke mene noe om oljeboring i Nord. Klimameldingen som Borten Moe selv har vært med på å legge fram sier at klimatrusselen er den største utfordringen i vår tid. Forskere advarer om at å hente ut tjæresandressursene betyr ”game over” for klimaet. Mener virkelig statsråden at kirkefolk og kirkens ledere ikke skal få uttale seg om en av de viktigste etiske utfordringer i vår tid?

Fremskrittspartiets klima- og energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen støtter helhjertet opp om Borten Moe. Han mener at ”kirkeledere som deler ut moralsk fordømmelse i politiske spørsmål gir ubehagelige assosiasjoner til historien og religiøse ledere fra religioner de ikke burde like å bli sammenlignet med”. Vel, Amundsen, det er fristende å følge opp: Knebling av kirkeledere i viktige etiske spørsmål gir assosiasjoner til historien og til regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. 

Senterpartiet er mot oljeutvinning fra tjæresand, men har en minister som forsvarer Statoils aktivitet i Canada som om han skulle vært pressetalsmann i selskapet. Borten Moe gjentar mantraet fra oljeindustrien om at verdens fattige trenger mer energi, og at uansett hva vi gjør, vil forbruket av fossil energi øke. Det fattige land først og fremst trenger, er at vi greier å bremse klimaendringene ved å redusere utslippene kraftig. Det hjelper ikke med billig fossil energi hvis livsgrunnlaget er ødelagt av ekstremvær, flom og tørke som følge av klimaendringer. Dernest har de fattige landene bruk for store mengder rimelig og fornybar energi. Dette er krevende, men absolutt mulig om vi bare vil.

Solidaritet med befolkningen som er direkte berørt av tjæresand-virksomheten er viktig for kirken, og Samisk kirkeråd har løftet fram dette perspektivet spesielt. Virksomheten gir store lokale forurensningsproblemer, men det aller viktigste handler om de globale helhetsperspektivene.

Borten Moe har rett i at fossil energi vil ha en stor del av energimiksen i lang tid framover. Men kirkefolk kan også lese IEA-rapportene han refererer til og komme til andre konklusjoner. En av de mest interessante rapportene i de seinere år kom fra det velrennomerte Potsdam-instituttet. De beregner hvor mye av de kjente, utvinnbare fossile ressursene som kan tas ut, og allikevel gi oss en fair sjanse til å klare 2-gradersmålet. Disse tallene er velkjente og lite omdiskuterte, og gir oss i realiteten to valg: Enten må all utvinning fra tjæresand stoppes, eller så må all kullkraft fases ut i løpet av neste år. Vi ønsker statsråden lykke til med å overtale alle kull-avhengige land til å fase ut sine kullkraftverk for å skaffe rom til å utvinne olje fra tjæresand. Å brenne alt er synonymt med fullstendig klimakatastrofe, blant annet i følge klimaforskeren James Hansen. Med storstilt utvinning fra tjæresand risikerer vi en global oppvarming på minst 4-5 grader, noe som er stikk i strid med regjeringens politikk og internasjonale målsettinger.

Statoil har gått inn i tjæresand ut fra rene forretningsmessige vuderinger, ikke for å redde verden ved å utvinne med lavere utslipp eller skaffe fattige land billig energi. Borten Moe er stolt over Statoils høye etiske standarder, men hva hjelper det når virksomheten ikke er forenlig med et levelig klima på jorden? Hadde Statoil drevet med internasjonal trafficking og bordellvirksomhet, hadde det kanskje ikke betydd så mye om det ble gjort på en transparent og sosialt ansvarlig måte. Med virkelig høye etiske standarder og sosial ansvarlighet, hadde Statoil kjøpt opp alle tjæresand-prosjektene for å legge dem ned. Det hadde nok vakt oppsikt.

For en folkevalgt minister derimot, forventer vi at ikke bare kommersielle vurderinger ligger til grunn for hvordan Staten bruker sitt eierskap. Kritikken mot Statoils tjæresandvirksomhet er bredt forankret, og kommer ikke bare fra kirken. Trøsten for Ola Borten Moe er at om han ikke lykkes med politikk og børs og sånn, vil han ligge godt an til en jobb i Statoils informasjonsavdeling. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Vi har hørt det før

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

men hva hjelper det når virksomheten ikke er forenlig med et levelig klima på jorden?

Dommedagsprofeter som Al Gore og FNs klimapanel har vært ute med storslegga da de etter Gore`s feilslåtte fredspris var utdelt....
Havnivået skulle stige med fra 7-10 meter og befinne seg der rundt 2013.....Jonas G. Støre og lederen i det samme klimapanelet sto og prata om at isen i Himalaya ville smelte om få år....

Det viste seg derimot at isen vokste i Himalaya...men løgnene har ikke fått konsekvenser for noen av dem.

De klimareligiøse er fortsatt fanatiske i sin tro på dommedagspratet....De lærer altså ikke et skvatt.

Svar
Kommentar #2

Lars Ove Kvalbein

4 innlegg  9 kommentarer

Tør du å la være å gjøre noe?

Publisert over 5 år siden

Sukk. Skulle ønske at du hadde rett, Rune Holt. Men Al Gore og klimapanelet har aldri sagt noe slikt som du påstår her. Hvis du er en av dem som uansett velger å se bort fra det 98% av verdens forskere er enige om, har jeg bare ett spørsmål til deg:

Uansett om det skulle være kanskje 2% tvil om at klimaendringen er menneskeskapt: Tør du ta ansvaret for å la være å gjøre noe?

Det er spørsmålet alle klimaskeptikere må svare på. Jeg tror at uansett hva som skulle vise seg å være "sant", har vi mye å tjene på å omstille oss til en fossiluavhengig, fornybar og menneskevennlig framtid.

Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Sukk. Skulle ønske at du hadde rett, Rune Holt. Men Al Gore og klimapanelet har aldri sagt noe slikt som du påstår her. Hvis du er en av dem som uansett velger å se bort fra det 98% av verdens forskere er enige om, har jeg bare ett spørsmål til deg:

Uansett om det skulle være kanskje 2% tvil om at klimaendringen er menneskeskapt: Tør du ta ansvaret for å la være å gjøre noe?

Det er spørsmålet alle klimaskeptikere må svare på. Jeg tror at uansett hva som skulle vise seg å være "sant", har vi mye å tjene på å omstille oss til en fossiluavhengig, fornybar og menneskevennlig framtid

Jeg er enig med deg her, Kvalbein. I dag finnes det til dømes Verdidebatt hvor presteskapet kan diskutere politiske spørsmål.

Så kan man til dømes bruke søndagsprekenen til å fortolke evangeliet ut fra Bibelen fremfor VG, eller ja i det hele tatt satse på fortolkning av evangeliet, og så kan folk selv gjøre seg opp politiske oppfatninger.

Jeg tror du peker på den lutherske statskirkens ømmeste punkt her; Overbevisningen om at er vi eiet av staten har vi rett til å uttale oss som staten. Men det var aldri ment slik. Det ble bare slik fordi mange prester tok seg til rette på politikernes enemerker. I dag sitter man derfor igjen med en bleknet statsteoligipolitikk fremfor en lutherskevangelisk evangelieforståelse.

Forstå det den som kan.

Svar
Kommentar #4

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Ikke det nei

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Sukk. Skulle ønske at du hadde rett, Rune Holt. Men Al Gore og klimapanelet har aldri sagt noe slikt som du påstår her.

Det må du ha fått med deg ettersom du er en av de over middels engasjerte....

Skulle ikke havet stige...? Al Gore dro rundt og gjorde seg søkkrik på disse skremslene i flere år...
Og hvor mye har havet steget..? Vi er i 2012 nå....

Svar
Kommentar #5

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Forstå det den som kan.

Dette handler om noe annet.....du får snu deg med ansiktet fram så du ser hvilken tråd du skriver på...Men ta på deg noe først....

Svar
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Hva forventes av skille stat og kirke ?

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

For en folkevalgt minister derimot, forventer vi at ikke bare kommersielle vurderinger ligger til grunn for hvordan Staten bruker sitt eierskap. Kritikken mot Statoils tjæresandvirksomhet er bredt forankret, og kommer ikke bare fra kirken.

I disse dager endres statens kontroll over ansettelse av biskopper i Den norske kirke.  Et skille som gjør at uenigheter i forvaltninger av får "gudegitte" arv må kommuniseres i det offentlige rom.

Kirken må nå ta del i den verdidebatt vi har samfunnet om hvordan vi tar vare på skaperverket til beste for all mennesker og fremtidlige generasjoner. 

Kirken må få lov til å fronte nestekjerligheten.  Det innebærer en radikal utfordring om å vise omsorg for andre mennesker i  kommunal , fylkeskommunal og statlig regi.  Den forplikter kirken å vise en aktiv handling når vi ser noen lide nød som følge av feilbehandling i NAV, helsevesnet  eller andre forvaltningsmessige organ.  Kirkens nestekjerlighet inkluderer alle mennesker , uavhenig av hjem de er og hvordan de har valgt å leve sine liv.  Så kirken må nå vise sin politiske styrke å gjennom dette hjelpe våre lidende fattige , hjelpetrengenede som har falt utenfor det regulerte samfunnet stortinget har laget for oss.   Kirken vet at denne nestekjerligheten ikke kjenner noen landegrenser - selv om stortinget har en begrenset geografisk arbeidsområdet.

Kirken hevder at mennesket er skapt i Guds bilde. Det innebærer at alle mennesker er så mye mer enn et nummer i statistikken. Bare en kropp å behanlde.  Det er en ånd og sjel som også trenger føde ikke bare en mave.  Kirken må hjelpe til med å skape et helt sunt menneske - ikke bare en sunn kropp som NAV/sykehusene holder på med.   Kirken må på sin måte skape de horisonatel sosiale bånd - mellom mennesker som skaper et trygt samfunn.  I lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid skapes gode samfunn,  Gjennom idrett, musik, teater, kunst og annen kultur skapes gode samfunn.  Her spiller kirken sin rolle gjennom tilbud om en tro og samfunn med en nådig Gud med tilstedeværelse i gode og onde dager.  Her må kirken nå politisk være en forkjemper for albuerom for alle disse viktige aktivtetene i ethvert lokalsamfunn.

Vi ser i guds ord at menneskelivet er Gudegitt fra lenge før fødselen til lenge etter døden. Kirken må forkynne sin tro sitt syn på livets ukrenkelighet. Fra skapelse i mors mave - gjennom våre forskjellige liv - uansett hvordan vi velger det skal bli - til en naturlig død og en verdig grav - har vi alle en verdi som kirken må ta vare på.  Her må vi forvente at Den Norske Kirke nå i sin nye rolle som folkekirke  tar vare på de verdier for oss gjennom sine ledere - som etterhvert velges internt i kriken - ikke av den tilenvher tid sittende regjering.

Svar
Kommentar #7

Lars Ove Kvalbein

4 innlegg  9 kommentarer

Igjen: Tør du la være å gjøre noe?

Publisert over 5 år siden

Rune Holt, du har ikke svart på spørsmålet mitt. Gjør gjerne det.

Og ingen klimaforskere har sagt at havet skal stige med 7-10 meter innen 2013. Det er ren fantasi, men det passer vel godt inn i argumentasjonen din...

Svar
Kommentar #8

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette handler om noe annet.....du får snu deg med ansiktet fram så du ser hvilken tråd du skriver på...Men ta på deg noe først....

Vår glade medlem Holt er i det muntre hjørnet i dag ser jeg. Det er ikke alle gitt å besitte både humor og saklighet. Så da er det vel slutt på denne sekvensen i relasjon til seriøse svar.

Svar
Kommentar #9

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Vi ser i guds ord at menneskelivet er Gudegitt fra lenge før fødselen til lenge etter døden. Kirken må forkynne sin tro sitt syn på livets ukrenkelighet. Fra skapelse i mors mave - gjennom våre forskjellige liv - uansett hvordan vi velger det skal bli - til en naturlig død og en verdig grav - har vi alle en verdi som kirken må ta vare på.

Jeg tror den norske kirke skulle skaffe seg noen sakramenter fremfor et politisk partiprogram. Det kan vise seg lettere å enes om sakramenter enn en eneste politisk retning. Jeg ser scenarier som Den Lutherske Kirke av Høyres konfesjon og Den Lutherske Kirke av den agrare konfesjon om man skal ytterligere inn i samfunnsdebatten som sitt virkefelt. Det må endelig bli lov for kirken å bare være kirke og intet annet.

Svar
Kommentar #10

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Totalt useriøst

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Havnivået skulle stige med fra 7-10 meter og befinne seg der rundt 2013

Dette vet du simpelthen er løgn. Hvis ikke må det stå dårlig til med leseferdighetene dine, hvor fikk du denne informasjonen fra?

Du gjør ikke saken din noe bedre ved å benekte fakta samt å gå på Kristiansens person (Om han skal kle på seg så kan du saktens ikle deg et ansikt på profilbildet, om ikke mindre...) istedenfor å imøtegå Kvalbein & co's ønske om dokumentasjon.

Du skriver at Kvalbein er over middels interessert i spørsmålet. Det tror jeg han er, og at han ikke affiseres så mye av. Og siden han er over middels interessert, så ser han også problematikken rundt det hele. Men du viser åpenbart langt under normalen av interesse, hvis ikke hadde du klart å holde fakta og fantasi litt klarere ifra hverandre (hint, vannmengden kan godt tenkes å stige, men ikke i så enorme mengder, og ikke i så kort tidsrom)

Slutt å tulle. Det blir bare tull.

Svar
Kommentar #11

Morten Slmonsen

32 innlegg  1269 kommentarer

Først og fremst?

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Det fattige land først og fremst trenger, er at vi greier å bremse klimaendringene ved å redusere utslippene kraftig. Det hjelper ikke med billig fossil energi hvis livsgrunnlaget er ødelagt av ekstremvær, flom og tørke som følge av klimaendringer.

Tar du ikke munnen litt for full her? Først og fremst så trenger de fattige land at vi løser klimaproblemet? Så vidt meg bekjent er ikke klimaproblemet det første og viktigste for verdens fattige land, der dreier det seg nok mer om mat, rent vann, utdanning, slutt på krig, politiske  reformer, etc. Faktisk ville oppfyllelesen av Kyoto-avtalen kostet så mye, at bare brøkdeler av denne summen ville hjulpet fattige land enormt mye mer enn de problemer de unngår ved klimaendringer.

 

Svar
Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Poenget mitt er andre veien.

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det må endelig bli lov for kirken å bare være kirke og intet annet.

Nå har Kirken vært en del av statsforvaltningen i snart 500 hundre år.

Nå slippes den løs og kan - som nå i Statoil saken - si sin mening.   Komme offentlig ut med sine meninger der de ser at det strider mot sin tro  og lære.  I snart 500 år har Kirken blitt holdt i sjakk av det politiske lederskap gjennom  ansettelser og bevilgninger.

Hvor fort kirken kommer seg på fote og sloss for en av sine minste - også i den politske agenda - gjenstår å se.   I vårt samfunn blir våre mager stort sett fulle daglig - men vår sjel og ånd blir foret med litt blandet kost.

En sunn sjel i et sunt legemet blir det sagt.  På bibelsk argumenters dette med 1.Kor 3:16-17

"Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere."

Her må folkekirken kunne forsvare mange av miljøbevegelses argumenter om forrurensing som er skadelig for menneskekroppen,   et NAV/helesenorge system som ødlegger flere mennesker i køene enn det hjelper i behandlingsinstituttene osv.

Svar
Kommentar #13

Lars Ove Kvalbein

4 innlegg  9 kommentarer

Hva fattige land trenger

Publisert over 5 år siden

Morten Simonsen, du har helt rett i at mat, rent vann, osv. er viktigere enn klimaendringene i seg selv for de fattige landene. Men samtidig ser vi allerede nå at klimaendringene skaper problemer nettopp i forhold til disse livsviktige behovene. Flom, tørke, havstigning og ekstremvær kan etter hvert gjøre det umulig å dyrke mat i mange av verdens mest folkerike områder. Derfor er mitt poeng overfor Borten Moe at det er viktigere å få kontroll over klimaendringer enn å pøse på med masse billig fossil energi. 

Kostnader: Stern-rapporten dokumenterte for flere år siden at en omstilling til et klimavennlig samfunn vil koste ca 1% av de rike landenes BNP, om lag det samme som vi i Norge gir i bistand. Klimaomstillingen bør derfor ikke gå på bekostning av bistanden. Rapporten har blitt bekreftet flere ganger seinere, men sier også veldig tydelig at jo lenger vi venter, jo dyrere blir det. 

Svar
Kommentar #14

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Uansett om det skulle være kanskje 2% tvil om at klimaendringen er menneskeskapt: Tør du ta ansvaret for å la være å gjøre noe?

Uten å ta debatten forøvrig.

Dette er vel strengt tatt ikke et vesentlig spørsmål om en ser individuelt på det? Jeg er blant dem som tviler på enkelte av konklusjonene til klimapanelet fordi de ikke har synliggjort godt nok at endringene (den 5% som ikke kan forklares naturlig) kun er menneskeskapt. Uavhengig av det, er jeg positiv til tiltak som begrenser forurensing etc. fordi det på langsikt vil være mest bærekraftig å redusere utslipp.

Man kan med andre ord være opptatt av å begrense forurensing og miljøskader og samtidig være imot IPCCs konklusjoner.. :)

Svar
Kommentar #15

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Javel..??

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Dette vet du simpelthen er løgn. Hvis ikke må det stå dårlig til med leseferdighetene dine, hvor fikk du denne informasjonen fra?

Skriv :"Gore og Støre slår klimaalarm" og se hva som da kommer opp....Det finnes mange mediaoppslag fra den tiden rundt 2009 som anslår forskjellige antall meter som havet vil stige ved nedsmelting av isbreer på jorden....Alt fra 1 meter til katastrofale 60 meter....

LES SJØL.

Hva slags forskere som kommer med disse tallene vet jeg ikke,men Al Gore tjente seg søkkrik på å spre skrekk og fantasier....

Svar
Kommentar #16

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Ny faktasjekk med andre ord

Publisert over 5 år siden

Jeg har gjort det nu, det første som kommer opp er en artikkel fra Dagbladet (2009). Der finner vi dette sitatet:

"Havstigningen kan bli på én meter allerede innen dette århundret."

VG (også 2009) skriver at det kan handle om en økning på en halv meter til en og en halv, avhengig av hvilket scenario man velger. Din påstand var at "havnivået skulle stige med fra 7-10 meter og befinne seg der rundt 2013"

Konklusjon:
Saftig løgn. Du har tydeligvis lest feil, tipper du referer til dette scenariet:

"Den beskriver konsekvensene av om all is på kloden smelter: Da vil havstigningen kunne bli over 60 meter. Det innebærer at vi kan vinke farvel til Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, og store deler av Oslo.

- Heldigvis skjer ikke det, fordi mesteparten av isen i Antarktisk er flere kilometer tykk og overhodet ikke påvirkes av temperaturen i luft og vann. Den kan ikke smelte, sier en ledende klimaforsker"

m.a.o. er dette et tenkt scenario som ikke kan skje. Du har feil-lest det dessverre. At havet kan stige med en meter derimot, vil skje om vi ikke gjør noen grep.

Svar
Kommentar #17

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Har du det..?

Publisert over 5 år siden

Jeg kan lese,og jeg juger ikke....

Hvis du kan kutte ut tullpratet og ta tid til å lese den artikkelen jeg henviser til,får du se sjøl....pluss at det finnes mange flere artikler om emnet.

Det ser ut til å være vanskelig å innrømme at forskere tar feil...

Svar
Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Og ingen klimaforskere har sagt at havet skal stige med 7-10 meter innen 2013. Det er ren fantasi, men det passer vel godt inn i argumentasjonen din...

Når ble kirken klimaeksperter?  Taler de sant eller usant.  De har vel ikke peiling.  Der er de amatører på linje med deg eller meg.  Er det ren naivitet fra kirkens side? 

Jeg har ingen tro på at skapelens voldsomme og intrikate krefter og finstemmning, får plass i et program på en datamaskinen.  Og det har jo vist seg gang, på gang at det er årsaken til en rekke feil slutninger hos klimaforskere.  I tillegg har klima skapte en rekke arbeidsplasser som det er om å gjøre å ta vare på og en voldsom innsprøytning av penger. 

Det er jo ikke lenge siden en klimaforsker uttalte at havnivået skulle stige med 20 m.  Så jeg forstår ikke problemet med 7-10 meter.  De har vel redusert dette målet sitt noe.  Etter at nivået på Det indiske hav ble kontrollert for noen få år siden.  Da ble de forsiktigere.  Og de innrømmet feil og mangler i dataprogrammet.

Men dere som tror på menneskeskapte klimaendringer, dere leser nok kun det som bekrefter teorien, enn det som virker motsatt.  Har det gått helt i glemselen for enkelte påstandene om økt havnivå som skremselpropaganda. Jeg husker det godt.  Det var ikke måte på katastrofe påstandene.

Et hav er det foretatt målinger av økt eller lavere havnivå på.  Det ble gjennomført målinger av havnivået i Det indiske hav.  På grunn av at det var det havet på kloden med mest oppvarming.  Havnivået ble målt over 10 år. 

Reusltatet var så overraskende at ikke en klimaforsker har skrevet eller snakket om det i ettertid.  I 10 årsperioden sank havnivået med 0,3 meter.  Forklaringen: Da havet ble varmere økte fordampningen.  Hvor havnet den økte fordampningen.  Jo, som nedbør som snø i syd-pol området.

I år 0 og i år 1000 var det 10 C varmere enn i dag.  Bevist etter målinger i isen på sydpolen. Hva var havnivået for 1000 eller 2000 år siden?  Rundt 4 meter lavere enn i dag.  Det viser oppdagelsen av gamle romerske havner som i dag ligger ca 4 meter under dagens havnivå.  Og oppdagelsen av Viking tufter under vann langt ute i Nordsjøen utenfor Rogaland. 

Da det blir varmere, synker havnivået, ikke øker.

Den lille istid inntraff på 1400 tallet.  Det er vel den som har gitt middelaldren betegnelsen den mørke middelalder.  Den lille istid varte til midten av 1800 tallet.  Noen tror vi fremdeles er inne i den lille istid.  Fra den lille istids avslutning, om vi sier rundt 1850, er varmen økt med ca 1 C.

Årsaken til alt snakket om global oppvarming er at de går ut fra data som kun handler om målte temparaturer.  Målinger som først ble påbegynt i begynnelsen av 1900 tallet.  De bruker ikke data som finnes fra år 0 eller år 1000.  De går ikke langt nok tilbake i tid.

Vi har olje i Nordsjøen, i Barentshavet og på Svalbard.  Det viser at det har vært jungel over hele området på Nordkalotten.  Vi har hatt istid i flere hundre år.  Endrer ikke klimaet seg, av seg selv?

Klimaforskere er ikke nøytrele forskere.  De er klima aktivister.  Resultatet ser vi.  Ingenting er bevist etter all den enorme forskningen som har foregått i minst 20 år.  Ikke et bevis.  Men påstander florer som sist i verden.  Gamle myter holdes høyt, selv om de er avsannet. Ikke rart at flere og flere mister troen på påstandene deres.

Klimaet varierer.  Slik er det. 

Svar
Kommentar #19

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Dum & dummere.

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan lese,og jeg juger ikke....

Hvis du kan kutte ut tullpratet og ta tid til å lese den artikkelen jeg henviser til,får du se sjøl....pluss at det finnes mange flere artikler om emnet.

Det viser bare at forskere ikke kan tas for god fisk overhode.

...Dette begynner vitterlig å bli ganske så morsomt. Nå har jeg sitert fra artikkelen til VG og Dagbladet fra 2009 hvor det står helt klart at vi kan forvente oss ca 1 meters havstigning innen 2100. Dette er milevis unna din påstand om 7-10 meter innen 2013. Så langt unna, at det overgår den villeste fantasi. Og likevel så står du hardnakket på det du mente? Tuller du?

Link og link.

Les selv. At det skal gå ann å være så prektig, forbauser meg. Du har misforstått det ene tenkte, teoretiske scenarioet om hvor mye havet ville steget om all is i hele verden ville ha smeltet øyeblikkelig. Da vil vi få 60 meter økt havstand. Det er ikke det samme som hva som skjer nå.

Ta deg tid til å lese sitatene mine en gang til, eventuelt linkene. En unnskyldning er på plass. Jonas Gahr Støre eller Al Gore har aldri hevdet det du påstar. Helt ærlig, dette er ganske så infantilt.

Svar
Kommentar #20

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Min påstand..?

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Dette er milevis unna din påstand om 7-10 meter innen 2013.

Det er så utrolig barnslig å komme med det dumhetsstempelet bestandig.

Du sier du har lest artiklene som har et spenn på stigning av havnivået som overgår 7-10 meter mange ganger.

Er det fornærmende for din nesegruse tro på forskere og vitenskapen dette handler om..?

Kan du ikke bare innse at forskere kan være noen surrehuer som tar feil stup i ett..?

For ikke å snakke om folk som Gore og Støre som gikk rett i klimabaret med begge bena......

Svar
Kommentar #21

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Per, du lyver.

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dommedagsprofeter som Al Gore og FNs klimapanel har vært ute med storslegga da de etter Gore`s feilslåtte fredspris var utdelt....
Havnivået skulle stige med fra 7-10 meter og befinne seg der rundt 2013.....

Det finnes ingen seriøs forsker i hele verden som mener (eller mente de siste 10 år) at havet ville stige med 7-10 meter innen 2013. Al Gore og FNs klimapanel har iallefall ALDRI hevdet noe slikt. Aldri. Dette tar du helt og holdent fra eget hode. Jeg utfordrer deg til å bevise dette. En eneste link, en eneste en fra en forsker eller noen som har peiling på hva de snakker om, og jeg skal legge meg nesegrus.

Det du skriver er det reneste sprøyt. Jeg har aldri vært så frekk i tonen før på VD, men du klarer altså vittelig å fortsette å påstå akkurat det samme selv om du er blitt gått i møte med at du husket feil. Ikke bare har du husket feil, du har totalt feiltolket hva som er skrevet i artikklene. Det er ingen som seriøst påstår at all is i verden skal smelte vekk umiddelbart, bare ved å knipse med fingrene.

Dette med teori og praksis er tydeligvis vanskelig å forstå. Det finnes ingen artikkel hvor påstanden "havnivået skal stige med 7-10 meter innen 2013" står. Alle artiklene referer til et 20, 50, 100-årsperspektiv eller større. Lær deg å lese skikkelig.

Svar
Kommentar #22

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Snakk om å henge seg opp

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

havet ville stige med 7-10 meter innen 2013.

Jeg finner ikke dette sitatet,men mener bestemt at dette ble sagt av Al Gore i forbindelse med hans foredrag der han reiste rundt og solgte sitt budskap.

Poenget er at de tok og tar feil....men det er ynkelig av deg å kverulere om EN setning og ikke tørre ta tak i det vi snakker om...
NEMLIG at de tok FEIL.

Vet du forresten hva ALLE forskere har sagt om dette..? Og det er veldig lett å kalle noen forskere for useriøse når det de sier er kava løgn.

Svar
Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Og likevel så står du hardnakket på det du mente? Tuller du?

Neida. Holt tuller aldri; han befinner seg bare i sin egen lille virkelighet, og besøker aldri vår...

Svar
Kommentar #24

Morten Slmonsen

32 innlegg  1269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Kostnader: Stern-rapporten dokumenterte for flere år siden at en omstilling til et klimavennlig samfunn vil koste ca 1% av de rike landenes BNP, om lag det samme som vi i Norge gir i bistand. Klimaomstillingen bør derfor ikke gå på bekostning av bistanden. Rapporten har blitt bekreftet flere ganger seinere, men sier også veldig tydelig at jo lenger vi venter, jo dyrere blir det.

Jeg er ikke uenig at vi må gjøre tiltak, men jeg er mer tilhenger av Lomborg sin måte å se på dette problemkomplekset på. Det å bruke 1% av BNP på dette er faktisk ikke lite. Faktisk er det en god del penger. 

OECD-landene klarte å bruke  133,5 milliarder dollar på uhjelp i 2011, tilsvarende 0,31% av BNI. Altså er 1% av BNI omkring 430 milliarder dollar  - hvert år. Jeg må medgi at jeg ikke vet hvor lenge dette skal pågå i flg Stern, men vi kan vel trygt regne med at det varer i 50-100 år. Altså snakker vi om enorme summer over tid.

Spørsmålet må da være: Hva får vi for denne summen? I flg. Lomborg så får vi nokså lite frem mot 2100 - vi utsetter temperaturøkningen med 5 år. Løsningen ligger helt åpenbart i bedre teknologi, og det vil ta flere hundre år å løse dette CO2-problemet, mest sannsynlig.

Så spørsmålet er: Kunne vi brukt denne summen med penger på en bedre måte for fattige land? Jeg mener svaret er åpenbart ja - vi kunne sannsynligvis ha løst problemet med utdanning, rent vann og noe enkel infrastruktur til alle mennesker på kloden - selv med en temperaturøkning.

Svar
Kommentar #25

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Kritikken mot Statoils tjæresandvirksomhet er bredt forankret, og kommer ikke bare fra kirken. Trøsten for Ola Borten Moe er at om han ikke lykkes med politikk og børs og sånn, vil han ligge godt an til en jobb i Statoils informasjonsavdeling.

bredt forankret?

Det er vel ikke mer bredt forankret enn når regjeringen satte ned avgiftene på co2 snille biler , les dieselbiler.

Når disse så laget litt problem i noen få bykjerner grunnet lokale Nox utslipp på kalde dager i fjor, så var selvsagt regjeringen raskt ute med avgiftsredskapet selvsagt måtte bileiere over hele landet betale for dette høyst lokale problem..

Når det gjelder tjæresandprosjektet så har det konsekvenser for de lokale hvor dette utvinnes, men at det skal ha noe å si globalt..er mer som å påstå at en fjær er blitt til ti høns..

Det jeg har sett fra statlig hold er at miljø har blitt en kjærkomment skattegrunnlag for en utømmelig statskasse..

Slik virker det også mht til co2 hysteriet som ikke på noen måte er en skadelig gass, men en helt nødvendig..

Når det gjelder andel av menneskeskapt co2 så er denne så lav at det knappt er merkbart i de store sammenhenger..

hentet fra wikipedia.

«Havene inneholder 37 400 milliarder tonn (GT) med karbon, biomassen på land inneholder 2000-3000 GT. Atmosfæren inneholder 720 milliarder tonn CO2 og menneskenes bidrag er bare på 6 GT. Havene, land og atmosfæren utveksler CO2 kontinuerlig, så ekstra utslipp fra mennesker er uhyre små. Et lite skifte i balansen mellom havene og luften ville forårsake en mye større økning enn hva vi kunne produsere.»

Svar
Kommentar #26

Morten Slmonsen

32 innlegg  1269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Neida. Holt tuller aldri; han befinner seg bare i sin egen lille virkelighet, og besøker aldri vår...

Med sånne kommentarer får jeg assosiasjoner til skolegården...håper moderator stryker både denne og din kommentar.

Svar
Kommentar #27

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg finner ikke dette sitatet,men mener bestemt at dette ble sagt av Al Gore i forbindelse med hans foredrag der han reiste rundt og solgte sitt budskap.

Poenget er at de tok og tar feil....

Poenget er altså at påstanden er feil, men du finner ikke noe grunnlag for å hevde at den noengang er blitt fremsatt?

Skikkelig "holtsk" logikk du har der, Holt; det er bare å slenge frem påstander om dette og hint og stå på sitt, uansett, så lenge det synes å tjene et eller annet formål.

Det store magiske internettet pleier å være ganske avslørende; hvis Gore hadde sagt det du her påstår, så hadde det garantert kunnet spores i løpet av et par tiendels sekund; nøyaktig slik man på samme brøkdel av et sekund kan finne alle dine utrolige påstander.

Et slikt faktum burde avstedkomme en viss bekymring hos deg, men det gjør det antagelig ikke. 

Svar
Kommentar #28

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Med sånne kommentarer får jeg assosiasjoner til skolegården...håper moderator stryker både denne og din kommentar.

Når man stiller seg så laglig til for hugg, og kommer med den mengde tåpeligheter og ren bløff som Holt gjør, så må man tåle en litt spissfindig kommentar.

Men du setter muligens ikke krav til slikt? Mener du at man bare kan ha sin egen personlige mening om alt mellom himmel og jord, drive med sitatfusk og ren juks, og forvente at det skal møtes med respekt? At man kan være himmelropende ignorant uten at det blir påtalt?

Å sutre seg til oppmerksomhet fra dominator i denne sammenheng er latterlig og uttrykk for en tvilsom holdning til ytringsfrihet.

Svar
Kommentar #29

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Norge står for 2 promille av verdens utslipp.  Hoveddelen av Norges utslipp skyldes skipstrafikken.  Norge har vannkraft og masse ren kraft, noe som skal utbygges videre.  Vi er et lav utslippsland selv med oljeindustrien.

China - India - Russland og afrikansake land skal opp på samme levestandard som Vesten.  Er det noen som tror dette vil skje uten ytterligere og sterk økning av utslipp?

Andre lands kraftforsyning er stort sett kullkraftverk.  Det ser ut som om gasskraftverk kan komme i større og større skala.  Det motarbeides selvsagt kraftig av kullkraftverk og kull industrien generelt.  Her er voldsomt mye penger inne i bildet.

Så om Norge skulle greie å redusere utslippene sine, burde all skipstrafikk drives med gass i stedenfor tungolje.

Mulig Norge da kunne greie å redusere utslippene sine med 20 %.  Dt vil si med 0,4 promille på verdens basis.

Personbiler i Norge står faktisk for ikke mer enn 3-4 % av Norges totale utslipp.  Hører en på politikere virker det heller som personbiltrafikken står for 80-90 %.

Svar
Kommentar #30

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Å sutre seg til oppmerksomhet fra dominator i denne sammenheng er latterlig og uttrykk for en tvilsom holdning til ytringsfrihet.

Det skulle selvfølgelig være "moderator", men "dominator" passer faktisk ganske godt på Simonsens tilsynelatende svært begrensende holdning til rammene for ytringsfrihet...

Svar
Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tråden handler om DnK skal tjene 2 herrer.  Sin tjeneste som prester og biskoper, og miljøsaken.  Blande børs og katedral som Ola Borten Moe skriver.

Nå får de først greie å drive kirken på en god måte.  En hører jo ikke et pip fra hverken prester eller biskoper.  Nå får biskopene se til å gjøre jobben sin istedenfor å gjemme seg under bordet i teologiske saker.  Er uenigheten så stor at ingen kan uttale seg?

Hva holder egentlig biskopene på med?

Svar
Kommentar #32

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Det finnes

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Når man stiller seg så laglig til for hugg, og kommer med den mengde tåpeligheter og ren bløff som Holt gjør, så må man tåle en litt spissfindig kommentar.

Ingen annen unnskyldning for å hugge ned denne påstanden enn at man føler seg såret i sin vitenskapssjel....tenk noe så uhørt at en forsker skulle ta feil....og ikke bare en men Fn`s klimapanel består av ca 2000 forskere....Oj oj.....forskerskandale....

Men neida...EN kommentar om et årstall og antall meter skal forfølges som om det var en kriminell handling....
Det er visst sånn det fungerer for en vitenskapsreligiøs.

Ellers vil jeg si at kirkens menn bør konsentrere seg om det DE bør gjøre...åndelige saker..og ikke flytte fokus over på klimahysteriet.

Svar
Kommentar #33

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Tråden handler om DnK skal tjene 2 herrer.

Jeg er enig i det du skriver. De har ALLTID drevet med denne blandingen av børs og katedral. Nå som de ikke lenger er nødt til å være statens lakeier skulle man tro at det var idel glede og at man slakket på de politiske profileringene og heller engasjerte seg i det kristelige. Kanskje bør de få litt tid.

 

PS; Den som gidder å lese om hva klimamostanderne/-fornekterne egentlig driver med anbefales å lete opp en artikkelserie i Morgenbladet fra sist vinter. Artiklene står til troende og det er ikke småtterier av virksomhet som har vært satt i gang av de som fornekter at klimaendringer kan være menneskeskapte. "Følg pengene" gjelder også i denne sammenheng, så vel som at konspirasjonstenkere har fått fritt spillerom. Drapstrusler er bare ett av virkemidlene som har vært tatt i bruk.

PS II; Det er vanskelig å vite hva som er sant og ikke i klimasaken om man går ned på detaljnivå, men som en annen spør; Hvordan kan vi la være å handle på mistanke? Bedre føre var, så får vi heller slakke på kravene om det skulle vise seg å være feil.

Svar
Kommentar #34

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Godt innlegg og viktig poeng

Publisert over 5 år siden
Lars Ove Kvalbein. Gå til den siterte teksten.

Mener virkelig statsråden at kirkefolk og kirkens ledere ikke skal få uttale seg om en av de viktigste etiske utfordringer i vår tid?

Den norske kirke står fjellstøtt på Kirkens Grunn. En søndag under okkupasjonen ble hyrdebrevet ”Kirkens Grunn” fra biskopene i Norge lest opp fra alle landets prekestoler. Skriftet er et bekjennelsesskrift. Det gjør Den norske kirke enestående i verdenssammenheng.

Den norske kirke lar seg ikke diktere hva den skal mene, ikke mene, eller holde kjeft med. Den er læremessig selvstendig. Den følger sitt kall og erklærer hva Kirken selv mener er rett, når Kirken selv mener det trengs. Det finnes ingen makt som kan tvinge Den norske kirke til taushet eller til å skifte syn og mening, ingen regjering og ingen minister.

Ola Borten Moe kan uttale seg stikk i strid med sitt eget parti. Han kan manipulere innen regjeringen. Han har makt. Men han kan ikke fortelle Den norske kirke hva Kirken har noe med, og hva Kirken ikke har noe med. Det kunne ikke Quisling, det kunne ikke Terboven, og det kan heller ikke Ola Borten Moe.

Den norske kirke uttaler seg politisk når Kirken selv finner det nødvendig. Når makthavere begår alvorlige og uopprettelige overgrep mot det som er hellig og ukrenkelig, så kan, og bør, Kirken si klart og tydelig fra om at politiske ledere er på ville veier. Ikke bare det: Bekjennelsesskriftet ”Kirkens Grunn” etablerer presedens. Kirkens representanter skal si fra.

Mishandlingen av skaperverket er en alvorlig forbrytelse, ikke bare mot menneskeheten, men også mot Gud. Den finstemte balansen i smått og stort, som gir seg så vidunderlig uttrykk gjennom Guds skapte natur, er hellig og ukrenkelig. Når Ola Borten Moe arbeider for å utvinne olje fra tjæresand for å brenne den opp og forårsake uopprettelig ubalanse i jordens atmosfære, så begår han en synd så djevelsk at det savner sidestykke i norsk maktapparat - siden 1942.

Svar
Kommentar #35

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Du snakker om

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det kunne ikke Quisling, det kunne ikke Terboven, og det kan heller ikke Ola Borten Moe.

Å slenge dritt på en navngitt person.

Helt grotesk sammenligning som bør fjernes fra dette forum om det finnes vurderingsevne.

Svar
Kommentar #36

Lars Ove Kvalbein

4 innlegg  9 kommentarer

Kostnader og timing

Publisert over 5 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet må da være: Hva får vi for denne summen? I flg. Lomborg så får vi nokså lite frem mot 2100 - vi utsetter temperaturøkningen med 5 år. Løsningen ligger helt åpenbart i bedre teknologi, og det vil ta flere hundre år å løse dette CO2-problemet, mest sannsynlig.

Dette er et interessant tema. Jeg vil fortsatt hevde at det beste er å sette inn tiltak nå, og ikke utsette i påvente av ny teknologi. Det er to grunner til at vi bør investere, selv betydelige beløp, nå:

1. Jeg kjenner ikke Lomborgs resonnement, men i alle rapporter jeg har lest handler det om at klimagassene hoper seg opp i atmosfæren og blir der lenge, derfor må vi kutte mye mer og mer drastisk hvis vi venter lenge med å begynne på jobben. Dette er jo egentlig ganske enkel matematikk. De fleste rapportene sier at utslippene må begynne å minke fra omkring 2015 til 2020, og deretter gå ned mot ca 1-2 tonn pr innbygger rundt 2050. Dette for å ha rimelig sjanse til å begrense temperaturøkningen til 2 grader. Løsningene ligger ikke bare i bedre teknologi, selv om det er viktig, men i internasjonale avtaler, individuell livsstilsendring, fornybar energi, skatter og avgifter, energieffektivisering, mer selvforsynte byer og lokalsamfunn, og mye mye mer. Vi trenger alt sammen for å komme i mål.

2. Kostnadene: Det er viktig å ta med seg at om vi investerer som du sier 430 mrd årlig globalt i klimatiltak, så blir ikke disse pengene "borte". Størsteparten av de må investeres i utviklingsland, og vil bidra positivt til infrastruktur, fornybar energi og sikrere matforsyning. Dermed bidrar også disse pengene til utvilkling som de fattige landene trenger. Tilsvarende vil pengene som investeres i vestlige land bidra til omstilling til fornybart og mindre fossil-avhengig samfunn, sannsynligvis med bedre livskvalitet for de aller fleste. 

Svar
Kommentar #37

Lars Ove Kvalbein

4 innlegg  9 kommentarer

Kirkens Grunn

Publisert over 5 år siden

Takk, Ben Økland for interessant innspill om Kirkens Grunn. Nå lærte jeg noe nytt. Synes kanskje bare det ble litt sterke sammeligninger og formuleringer på slutten. Jeg tror absolutt at Ola Borten Moe også er en mann som vil bidra til å gjøre verden bedre. Jeg er bare ikke enig med han.

Svar
Kommentar #38

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Ola Borten Moe kan uttale seg stikk i strid med sitt eget parti. Han kan manipulere innen regjeringen. Han har makt. Men han kan ikke fortelle Den norske kirke hva Kirken har noe med, og hva Kirken ikke har noe med. Det kunne ikke Quisling, det kunne ikke Terboven, og det kan heller ikke Ola Borten Moe.

Fanatikere ytrer seg ser jeg.  Ikke noe vakkert syn akkurat.

Svar
Kommentar #39

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Fanatikere ytrer seg ser jeg.

Se hvem som snakker...

Svar
Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja, jeg ser det. 

Svar
Kommentar #41

Rune Holt

8 innlegg  10550 kommentarer

Er det

Publisert over 5 år siden

Altså helt greit å sammenligne Ola B. Moe med de som med makt okkuperte vårt land..??

Trådstarter syns visst heller ikke det var så ille det Ben Økland skrev....

Jeg slutter aldri å forundre meg over vurderingsevnen til både moderator og andre politisk korrekte her på VD..!!!

Svar
Kommentar #42

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Angående temaet

Publisert over 5 år siden

Ola Borten Moe sin person og personlighet er fullstendig uinteressant. Personangrep hører ikke hjemme i debatt. Når kommentatorer bringer inn personkarakteristikk som ”fanatikere” (jfr. kommentar #38), så trekker det nivået på diskusjonen ned mot lavmål.

I 1959 skiftet det gamle Bondepartiet navn til Senterpartiet. Landsforræderen Vidkun Quisling hadde vært forsvarsminister for Bondepartiet i to regjeringer, fra 1931 til 1933. Det blir alltid en belastning for et politisk parti når en minister, eller tidligere minister, misbruker makt til å handle tvert i mot program og grunnsyn. Dagens minister i departementet for olje- og energi utøver trolig også en politikk som er en sterk belastning for sitt parti, men det ville ikke være taktisk klokt av Senterpartiet å skifte navn av den grunn. Det er smartere å rydde opp internt, jo før jo heller.

Kirkens rolle i samfunnet er ikke av hovedsakelig politisk karakter. Kirken skal allikevel opptre som åndelig fyrtårn og vokter når myndighetspersoner sin maktutøvelse glir kraftig ut i forhold til etikk og menneskesyn. Det bør ikke skje i utrengsmål, og det gjør det så absolutt heller ikke. Derfor har det ”megatonn-effekt” når Kirkens ledere rykker ut med varsko.

Da bekjennelsesskriftet ”Kirkens Grunn” ble utarbeidet, var bakteppet en ”herrefolksideologi”, hvor et mektig regime med utgangspunkt i en stormannsgalskap som man normalt bare finner hos personlighetsforstyrrede mennesker, mente seg selv og sitt folkeferd å være ”overlegent” og derfor å inneha en slags global ”overhøyhet”. Regimets propaganda tok utgangspunkt i gamle myter om såkalte ”menneskeraser”, og utarbeidet en slags kvasivitenskapelig ”raselære”. Naziregimet gikk militært løs på nasjoner, og på minoritetsgrupper som deres egen propaganda blinket ut som etnisk mindreverdige.

Grusomheten som i praksis ble utøvet mot mennesker, sammen med naziregimet sin propaganda, som gjennom såkalte ”raseteorier” utøvde sin ”ideologiske” hån av skaperverkets hellige, etiske prinsipper slik de kommer til uttrykk via menneskeverd og menneskerett, utgjorde scenen for en historisk viktig reaksjon fra Kirkens ledere.

I vår tid rammes menneskeheten av en på mange måter parallell, såkalt ”ideologi”. Utøvelse av pengemakt driver frem de praktiske misgjerningene, ikke så mye bruk av våpenmakt. Taktikken er like effektiv. Propagandaen gjelder at natur og levegrunnlag kan mishandles på det mest ekstreme når det bare skjer i pengemaktens tjeneste. Makthaverne blånekter notorisk for at vitenskapelig beviste følger av misgjerningene vil komme til å ramme menneskeslekten verre enn den skrevne historien noen sinne tidligere har registrert. Gjerningenes umenneskelighet vitner om en etisk standard som har nivå helt under skosålene.

Propagandataktikken er velkjent. Tobakksfabrikantene lanserte og finansierte en formidabel motarbeidelse av sannheten da sammenhengen mellom tobakksrøyking og kreft ble vitenskapelig bevist. Tobakksfabrikantenes pengemakt ble sprøytet inn i en slags ”vitenskapelig skeptiker-bevegelse” som hadde til oppgave å fremheve enhver mulig og umulig tvil til rådende, aksepterte forskningsresultater. Med tvilen som instrument foret de ”vitenskapelige skeptikerne” deretter et meget velfinansiert korps av politiske lobbyister med såkalte ”argumenter”, og tobakksindustrien klarte på den måten å forsinke effektive, politiske tiltak mot tobakksrøyking med tiår. I mellomtiden tjente fabrikantene enorme pengesummer, mens en stor mengde mennesker ble offer for lidelse og død.

Det er vel kjent at de pengemektige olje- og gruveselskapene finansierer omfattende, såkalt ”forskning for å skape klimaskepsis” samt en hær av politiske lobbyister. Hensikten er selvsagt å forsinke nødvendige klimatiltak så lenge som mulig, mens selskapene uhindret håver inn penger. Strategien retter seg ikke bare direkte mot kongress, senat, regjeringer eller ministre, men også mot den alminnelige opinion. Det er viktig å overbevise flest mulig nyttige idioter, som deretter iherdig kan så tvil og forårsake handlingslammelse i opinionen.

Statoil deltar angivelig via sin virksomhet i Canada. Det er gjort kjent at pengesummer derfra sendes til klimaskeptiker-lobbyene. Konsernets ledelse antar tydeligvis at pengene er bedre anvendt slik. Ellers ville vel antakelig beløpene ha blitt beskattet i Canada, og deler av nettoen deretter bli bokført til fordel for norske skattebetalere.

Vi eier Statoil. Men i tråd med alminnelig, politisk knefall for pengemaktens overordnede prinsipper har Stortingsflertallet bestemt at staten ikke skal blande seg i driftsstrategier hos selskaper som offentligheten eier. Folkets representanter skal utøve eierskapet vårt som en slags teknokrater og redusere ansvarsutøvelsen sin til å gjelde valg av hvilket selskapsstyre som forutsetningsvis kan bringe mest mulig penger i kassen. Selskapenes misgjerninger mot menneskeheten skal politikerne holde seg vekk fra. Og nå skulle angivelig til og med næringsministeren holde fingrene av fatet frem til ordinær generalforsamling når et stort, statlig konsern spekulerte vekk mange, statlige milliarder og i en gitt situasjon nektet å ta nasjonalt ansvar for den for kultur- og mediainnflytelse som selskapet faktisk satt på.

Det er milevis avstand til senterpartiets historiske dronning, Anne Enger Lahnstein, som kalte inn til ekstraordinær forsamling og kontant ga Statoils styre og direktør sparken på grått papir.

Ola Borten Moe burde allikevel grepet inn mot det elementet av politisk korrupsjon i Canada som Statoil klart må ha herredømme over, når konsernet bidrar til å finansiere klimaskeptiker-lobbyen. Det gjorde han aldri, og deretter blir vi alle, som eiere, delvis medskyldige i korrupsjonen. 

Kirkens anliggende gjelder ikke enkeltstående, politiske lovbrudd som myndighetspersoner begår. Det gjelder en minister som konsekvent misbruker sin maktposisjon til å utøve gjerninger som er farlige for menneskeheten, og som er styrt ut fra programmatisk vilje til ruinere den finstemte balansen i Guds skaperverk.

Da skal Kirkens representanter rykke ut med åndelig refs. Tradisjonen etter 1942 forplikter.

Svar
Kommentar #43

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Senterpartiet er mot oljeutvinning fra tjæresand, men har en minister som forsvarer Statoils aktivitet i Canada som om han skulle vært pressetalsmann i selskapet.` (Kvalbein)

Det er noe som ikke stemmer. Først har vår statsminister sagt at utslipp (og forurensning) i Canada er Canadas ansvar. Så sier staten at Statoils forretninger kan ikke staten blande seg i. Så sier Borten Moe at han støtter Statoils tjæresand - for - olje i Canada. Nå får man kanskje bestemme seg. Snart kommer det vel synspunkter om at oljesand faktisk er miljøvennlig! Slik Borten Moe prøver å overbevise det norske folk om at pelsdyroppdrett er dyrevennlig. Kald som is den mannen der. Dum er han også slik han argumenterer.  

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 366 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 286 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
36 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
42 minutter siden / 358 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 366 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1365 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1365 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Les flere