Robin Haug

127

Jeg, som hater

Idag skal man elske, man skal forstå, man skal respektere, man skal tolerere. Man skal bare være global. Men jeg, jeg hater. Jeg hater. Jeg, som hater. Jeg hater alt som går mot alt som er frihet og integritet. Så det er mange ting jeg hater.

Publisert: 17. mai 2012

Og når ble egentlig det å hate noe kriminelt? Hvis jeg vil hate noe, finnes det ikke én eneste myndighet som kan eller bør gjøre noe i forhold til dette. For dét har slike ikke noe som helst med. Jeg, for eksempel, hater alt som angriper menneskers frihet og integritet. Så jeg hater islam. Blant mangt annet.

Og det er svært så "organisert." Selvsagt! Frihet og integritet betyr svært mye for meg, og således er jeg svært "organisert" i forhold til å hate alt som nekter mennesker frihet og integritet. Jeg bedriver altså 'organisert anti-frihet og -integritethat.' Ja, så viktig er dette for meg at jeg villig vekk risikerer PST på døren. Det viktigste er frihet og integritet.

Men det demokratihatet vi idag ser forkledd som humanisme, toleranse og respekt, det er også noe jeg hater. For hva vi ser, er hatet mot demokratiet, mot meningsmangfoldet, mot de "gale" meningene, mot kaoset, mot konfliktene, etc. Det er den smilende ny-fascismen vi ser. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Faktisk helt enig

Publisert nesten 8 år siden

selv om jeg ikke hater islam....

Dessuten kan kanskje nordmenn kalles "Vestens smilende folk", sånn som vi har "Østens smilende folk"...

Smilet har nemlig alltid vært der, og det er ett av de fremtredende trekk ved den nordiske og amerikanske væremåten, kanskje enda ett sært utslag av puritanismen.

 

Kommentar #2

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hat er egentlig like essensielt som kjærlighet. Kunsten er å knytte emosjonen til riktig sak. Ikke uproblematisk, men likefullt: I den grad man skal mene å kunne skille godt og ondt, må man kunne balansere hat og kjærlighet.

Skulle man begi seg ut i en hatløs hengemyr, vil man nokså sikkert snart få problem med å skille godt fra ondt. Det sagt; godt og ondt er et eget filosofisk problem. Selve problemet forblir meningsløst uten definisjon og definisjonskraft. Interludiumet er spill for galleriet, og det spillet spiller man gjerne  - om ikke annet enn for å unngå selve spørsmålet. It works!

Kommentar #3

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Og når ble egentlig det å hate noe kriminelt?

Jeg hater også mange ting i vårt samfunn, som den åpenlyse toleranse  for synd, og den likegyldighet som råder i vårt samfunn for alt som har med nasjonal stolthet å gjøre..

Nå har hat blitt sett på som en motpol til kjærlighet, i og med det nye moderne toleransebegrep utarbeidet av kollektivistiske ideologer, slik er det selvsagt ikke.

Man kan som Jesus viste oss eksemplelet på...elske synderen, og hate synden samtidig, men det som ikke går er å elske synderen og være likegyldig til synden..

Derfor er motsatsen til kjærlighet ikke hat , men likegyldighet.

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Det spørs vel hva man legger i

Publisert nesten 8 år siden

nasjonal stolthet.....ser på tv-en nå av smilende, hurra-ropende barn.

Men de er kanskje lykkelig uvitende om de voksnes feider seg imellom?

 

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Hat er sterke følelser,

Publisert nesten 8 år siden

og mange av oss er redd for slike. Inkludert meg selv.

Jeg tror ikke man evner å hate, dersom man ikke også elsker.

Jeg tolker deg slik at du elsker din (og andres) frihet så høyt at du hater alt som i dine øyne truer denne friheten?

Jeg mener det må være legitimt å si, selv om jeg selv ikke greier å bli tilsvarende engasjert (tror jeg).

Jeg har ikke god nok kunnskap om alt innen islam til å kunne hverken føle eller uttrykke hat i forhold til den. Jeg kan vel si at jeg føler en stor sorg (til tider forakt) overfor alle slags grupperinger som ser seg den oppgave gitt; å diktere andres liv. Når man leser om kristne som ler av andres tragedier og forkynner en gud som hater og om muslimer som dreper sine egne nærmeste - fordi de er totalt blindet av æresbegreper og sin egen overbevisning, kan man saktens føle noe som ihvertfall ligner på hat. Men mest er det trist, synes jeg. Og ganske håpløst.

Jeg tror at hat er ødeleggende, for det meste. Jeg har kjent på noe som måtte komme ganske nær, èn gang i livet. Og det tæret i sannhet på både kropp og sjel. Det gjorde ingenting positivt for meg, ihvertfall. Men jeg skal ikke dermed påstå at det er slik for alle.

Jeg er kanskje naiv, men tror på noe så enkelt som å vinne hverandre over med godhet. Og at det er en prosess som nok vil pågå så lenge vi er sammen her på jorda.

Men vi mennesker er utålmodige og vil se resultater her og nå!

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

God syttende mai

Publisert nesten 8 år siden

Rosberg har helt rett. Interludium er spill for galleriet. Og interludium er løgnen. Og interludium virker i vår tid. Det ser man bare på de såkalte antirasistene. Den eneste måten de får seg til å elske de andre på er å definere mennesket som tomt, tomt biologisk og tomt kulturelt. Først når mennesket slik ikke har forskjeller kan de være "antirasoster." Men slik har de også bindt seg til masten. Den dagen vitenskapen finner menneskets forskjellighet, hva gjør disse da?

Det er langt ærligere og riktigere og si at man tolerer enkelte andre, endog elsker enkelte andre, mens attar andre ikke i nærheten av slik fortjente gunster. Enkelte andre skal og bør man faktisk hate. Ikke minst, som Rosberg også er inne på, for å holde styr på egne begreper. Og følelser. 

Den smilende ny-fascismen vil ha oss alle samlet på nærmest ubetingede vilkår. Det er globaliseringen hvor vi alle manipuleres til å bare godta hverandre vilkårsløst, hvor alle som sier imot blir stigmatisert. Det er overvåkningssamfunnet, det er politistaten hvor du er kriminell hvis du, med hånden på hjertet, mener oppriktig at, for eksempel, menn med muslimsk bakgrunn har en større tendens til å voldta, utøve vold overfor, og drepe egne døtre. Det er tiden hvor myndighetene roter stadig mer i de minst minutiøse detaljer i individets liv. Det er tiden hvor statene oppgir sin suverenitet, og mer fungerer som lokalmyndigheter. Det er tiden hvor det snart skal bli forbudt å kritisere religion. Det er tiden hvor forskjellene mellom vanlig og rik er større enn noen gang, hvor stadig færre eier verden. Det er tiden hvor kapitalismens herjinger også truer selve livsgrunnlaget. Alt dette skal vi bare godta. Og medias lakejrolle spilles til Oscar.

Hat er en "forbudt" følelse. Man er ikke et godt menneske hvis man hater, eller er aggressiv. Man skal helst ikke føle noe. Tilstanden som søkes er den som de som er på lykkepiller kjenner så godt: den følelsesmessige nivelleringen: følelsenes postmodernisme, hvor alt er like godt, alt likegyldig, alt ok. Man skal bare være "man." Man'et smiler og er sundt. Nord-Korea blir vår gud.

Kommentar #7

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hurra for dagen

Publisert nesten 8 år siden

Synes veldig synd på deg, Robin på denne dag 17. mai :-(. Du høres trist og hatefull ut og har det ikke lett. Men vit: Ingen følelse er forbudt eller ond, bare de derav eventuelle utgåtte handlinger og som skader andre.

Alle føleleser er veivisere. Også jeg kan kjenne på hat inniblant. Men jeg vil unngå la mitt hat gå utover uskyldige skapninger.

Store, intense følelser - særlig hat har alltid sin årsak i de aller tidligste opplevelser i livet.

Gatulerer med dagen!

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Flagget høyt

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

særlig hat har alltid sin årsak i de aller tidligste opplevelser i livet.

Nå så! :)))

Du må ikke misforstå hva jeg skriver om her, Wahl. Og helst ikke bedrive psykoanalyse på meg. Jeg er godt kjent med psykoanalyse, for å si det sånn. Jeg har altså ikke ment å røpe noe om min barndom med å skrive dette. Skjønt selvsagt ens historie fortsatt har en historie.

Jeg har ment å skrive noe om vår kulturs følelsesforladte karakter. Men det gis mange skjæringspunkter i innlegget. Således kunne man også trekke inn sosiopatiske trekk ved vår tids design, mote og populærkultur, for eksempel. Alt dette kunne man psykoanalysere. Med fordel, for alle. Hva skjedde som gjør at vi har det som vi har det nå? Hva kan og bør vi gjøre? Vi lever i en kultur som har gitt tapt. Denne en gang så stolte kultur, som virkelig trodde på sine egne verdier? Nu er vi bare innmat i en stor kapital maskin. Vi ensrettes, vi er definerte verdier i en funksjon.

Og, ja, det er mange ting jeg virkelig hater. Men som jeg har definert hatet mitt rettes det mot alt som nekter mennesket dets storhet, og denne storhet kan ikke være uten frihet og integritet. Derfor er jeg åpen på at jeg hater selve islam. Islam er en stygg kraft som desverre går så altfor godt med kapitalismen som jeg også hater. Eller en viss kapitalisme.

Kanskje også enkelte skjønner at dette innlegget også indirekte er svar på Sultans innlegg omkring boken Motgift. Sultan skriver efterordet, som omhandler hva han kaller "organisert islamhat." Og, ja, jeg er meget organisert i mitt islamhat. Det mener jeg meg berettiget til. Og, nei, jeg tror ikke det gis slik Sultan beskriver det. Sultan, og så mange andre, er i virkeligheten demokratihatere. Noe jeg også hater. For demokratiet er frihetens og integritetens blod. Det er der de løper. Dette kunne man også psykoanalysere. Man kunne også psykoanalysere hva man velger å psykoanalysere, Wahl.

På denne dag, som er en riktig viktig dag for Norge, skal flaggene vaie. Men man skal samtidig hate massene, massebevegelsene. For massene er det kontrære av hva syttende mai selvsagt handler om: frihet og integritet gis selvsagt ikke i massene. 

Kommentar #9

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Jeg hater, altså er jeg?

Publisert nesten 8 år siden

Det er sikkert meg det er noe galt med, men jeg tror jeg med hånden på hjertet må si at jeg mangler evnen til å hate. Jeg er ikke engang i stand til å hate de mangehånde menneskelige svakheter som gjør mennesket til slikt et problemfylt vesen og verden til slikt et utrygt sted å bo. Frihet, som Haug prediker, er for meg et flytende og uklart begrep, et festord som tildekker mangt et uavklart spørsmål, for hvor går dens grenser, og hva er da frihet hvis den har grenser? Jeg tror frihet er et fordelingsgode, et bestemt kvantum som må deles på, men som vi kan ha vår berettigede del av alle sammen - men igjen: Hva er frihet hvis jeg må avstå noe av den for at andre også skal få sin skjerv? Kanskje er frihetens ytterste realisasjon friheten til å avstå sin frihet? I så fall snakker vi om egenskaper som trancenderer hva jeg forbinder med det menneskelige.

Integritet, derimot, er et begrep jeg alltid har likt, for da snakker vi om frihet av en annen orden, den jeg frihet jeg skaper av intet ved å være den jeg er, et menneske som håper, skaper, gleder seg over tilværelsen, elsker - ja, kanskje også hater. Noen ganger har jeg stått i storm, jeg har kjent det blåse rundt meg og at det kan ha sin pris å stå oppreist. Når vinden har stilnet, gjør det godt å vite at man ikke krøp som en hund og solgte seg billig. Noe slikt må integritet bety. Så kanskje er det noe jeg hater likevel... - mennesker som kryper...

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Noe slikt må integritet bety. Så kanskje er det noe jeg hater likevel... - mennesker som kryper...

Ikke ukjent, for da kjenner man på sitt personlige ubehag ved å ha makt overfor andre mennesker.

Du finner vel ofte essensen av misshandling i ekteskap etc i dette du beskriver her.

Å se et menneske med mordlyst klart inn i øyne, og ikke vike i redsel, kan ha berget mang en kvinne. Å vise redsel er farlig.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #11

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Nå så! :)))

Du må ikke misforstå hva jeg skriver om her, Wahl. Og helst ikke bedrive psykoanalyse på meg. Jeg er godt kjent med psykoanalyse, for å si det sånn. Jeg har altså ikke ment å røpe noe om min barndom med å skrive dette. Skjønt selvsagt ens historie fortsatt har en historie.

Nå så tilbake :-))) Er helt klar over hensikten, men klarte ikke forholde meg til å være klagemur. Å være menneske i ditt beskrevne univers fortoner seg som uten glede og samhold.

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

i alle dager...

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Er helt klar over hensikten, men klarte ikke forholde meg til å være klagemur

har Haug krevd noe mer av Albrecht Wahl enn av oss andre lesere, tro?

Kommentarer som går på å bedrive psykoanalyse på ukjente, bekrefter vel mest avsenders ståsted og deres syn på seg selv med "license to judge".

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hat er et sterkt ord

Publisert nesten 8 år siden

Jeg hater ikke, men jeg forakter.  Hat er for meg et begrep å kunne bruke om noe eller noen som har gjort meg eller min familie noe ondt, med ond vilje bak.  Så har ennå ikke skjedd. Men jeg har full forståelse for begrepet, følt av folk som er rammet av ondskapen.

 Men det er kanskje like ille å forakte i dag, i en tid da alt og alle skal forståes. Likevel forakter jeg.  Folk som prøver å bedra meg.  Multikulturen.  Den del som går ut på å rive ned det norske  og respektere så inderlig vel alt det som før i verden ble sett på med - forakt. Som rødstrømpede kvinnesakskvinner hvis forståelse i dag strekker seg like opp til et tildekket hår og skjult ansikt, og indirekte bifaller en mannsdominert, patriarkalsk undertrykkende mannssjåvinisme. 

Som  gamle venstresvridde  ml'er, som ikke ville gått av veien for å "eliminere"  nordmenn for å  oppnå sitt idealsamfunn, men  fortsatt sitter i gode posisjoner, ridene på sine røde hester  og gauler om  humanitet.

Men "hat" ? Det ordet vil jeg spare på, men håper jeg aldri får bruk for det.

Kommentar #14

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

har Haug krevd noe mer av Albrecht Wahl enn av oss andre lesere, tro?

Kommentarer som går på å bedrive psykoanalyse på ukjente, bekrefter vel mest avsenders ståsted og deres syn på seg selv med "license to judge".

Uff, Sissel, ikke drar det videre. Det hele var ment som bittelitt satirisk. Nei, det er heller ikke riktig uttrykk. Vel, det var i alle fall ikke ment som å ville analysere Robin på alvor. Jeg håpet at han skulle smile litt skjeft og ta den. Jeg trekker alle følehorn tilbake og snegler meg ut av tråden. Hipp hipp hurra.

Kommentar #15

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg hater bare en ting

Publisert nesten 8 år siden

og det er kommunisme...ellers er jeg glad i det meste...

La meg forresten si det sånn, jeg vil heller ha muslimer til nabo, enn mange vel festglade nordmenn...

Hatet mitt mot kommunismen kommer først og fremst på grunn av det som skjedde i Øst-Europa.

Engang så progressive og intellektuelle land som Ungarn, Tsjekkoslovakia og Jugoslavia ble ødelagt, og lider enda under det....

Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Vedr. "å stemme blankt."

Publisert nesten 8 år siden

Vi lever i et demokrati og i innlegg etter innlegg har jeg og andre påpekt farer knyttet til for hastig og omfattende pågang på prosessen i endringssamfunnet Norge.

Vi er nå der denne prosessen har fått en mulighet for påskyv via ABB og de reaksjoner og sympatier som vekkes.

Etter min mening ligger det absolutt en fristelse til å resignere og melde seg ut av samfunnet en ikke lenger har full følelse med, men nå er det viktigere enn noengang å vedkjenne seg sine høyt elskede demokratiske rettigheter og bruke de maksimalt - for - er det noe våre nye landsmenn er flinke til så er det å navigere seg i flokk til plasser og mandater der de fort blir mer synlige og hørbare enn det antallet i seg selv tenkt skulle tilsi.

Når vi tenker melde oss ut, så tenker andre med full tyngde og bredde å melde seg inn.  De har oppfattet de muligheter som ligger i et nyervervet demokrati - og vil - bruke kunnskapen.

Så - vi må både skrive og unngå å stemme blankt er min mening...

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Å være menneske i ditt beskrevne univers fortoner seg som uten glede og samhold.

Love you already! :)

I mitt univers, kjære, gjelder to lover: frihet og integritet. Og efter dette er det bare punktum.

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Som rødstrømpede kvinnesakskvinner hvis forståelse i dag strekker seg like opp til et tildekket hår og skjult ansikt, og indirekte bifaller en mannsdominert, patriarkalsk undertrykkende mannssjåvinisme.

Jeg talte med en av rundebordspedagogikkens forsvarere idag. Hun taler som Gule et al. Hun er bare dum. Jeg spurte henne om hvordan hun ville like at kjæresten hennes skulle være kledd i telt like som muslimske kvinner. Hun ble selvsagt svar skyldig: hennes kjæreste var jo mann. Men ellers kunne hun godt "forstå" "kulturen."

Som bringer meg til neste punkt. Det er virkelig deilig å bo her på Nørrebro. Her står de på åpen gate og sier at de hater mennesker med blå øyne og at de skal drepe dem. Jeg hører dette hver dag. Heldigvis har jeg selv brune øyne. Men de hater virkelig mennesker med blå øyne. Så kan Gule, Bastrup et al. rope opp om økonomisk urettferdighet. De er banale. Idioter, i ekte gammel gresk forstand.

Jeg tror ikke de forstår hva som foregår. De har sine riktige bøker. Men --- som jeg har forsøkt å si noe om --- jeg lever her, jeg ser og hører og merker. Fiendtligheten er til å ta og føle på. Huntington var nok litt mer rett enn man ellers innrømmer han. Selvsagt står vi overfor en krig. Den krig vil bli massiv og decisive. 

Kommentar #19

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bastrup flyter, men hvor lenge?

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Frihet, som Haug prediker, er for meg et flytende og uklart begrep, et festord

Det beste er når man uttrykker det selv. Som Bastrup så utmerket gjør det her. Bastrup er en person som faller i alle mulige feller. Og han er selvsagt ikke klar over det selv. Jeg ville gjerne si som hans mentor sa så mange ganger til nevnte Bastrup: "enkelte personer burde beskyttes mot seg selv."

Frihet, som jeg "prediker," er for Bastrup "et flytende og uklart begrep." Kjære vene, vet du ingen ting? Jeg har sagt --- eksplisitt --- at hva jeg hater er hva som negerer min og andres frihet og integritet. Er dette virkelig et problem for deg? 

Pass nå på, Bastrup! Jeg mener det. 

Kommentar #20

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Integritet, derimot, er et begrep jeg alltid har likt, for da snakker vi om frihet av en annen orden, den jeg frihet jeg skaper av intet ved å være den jeg er, et menneske som håper, skaper, gleder seg over tilværelsen, elsker - ja, kanskje også hater. Noen ganger har jeg stått i storm, jeg har kjent det blåse rundt meg og at det kan ha sin pris å stå oppreist. Når vinden har stilnet, gjør det godt å vite at man ikke krøp som en hund og solgte seg billig. Noe slikt må integritet bety. Så kanskje er det noe jeg hater likevel... - mennesker som kryper...

Men dette må jeg like. Jeg må like det fordi det er i nærheten av hva jeg selv ville --- måtte --- si om integritet. Så Bastrup og jeg er ikke helt uenige.

Stormen. Slik Bastrup sier det: det har en pris å stå oppreist. Goddamn right! Men sånn er det. Men integritet er også å falle. Ikke minst. Er det ikke sinnet det er tale om her, en holdning

Kommentar #21

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har sagt --- eksplisitt --- at hva jeg hater er hva som negerer min og andres frihet og integritet. Er dette virkelig et problem for deg?

Nei, det er ikke et problem for meg. Jeg skjønner ikke hvorfor spørsmålet stilles. Men Haug har alt en forklaring på hvorfor jeg ikke skjønner. Det skyldes at jeg er dum. I alle fall stilles det som et spørsmål. Og hvorfor stilles spørsmålet? For å rive meg ned, kanskje? For å frata meg selvtillit? Tror Haug det er så enkelt? At for å hevde egen frihet og integritet må han betvile den annens integritet? Hvor begynner og slutter Haugs autonome område, dvs området som hans frihets- og integritetskrav gjøres gjeldende på, hvor begynner mitt, og hvor er det vi tråkker over i hverandres autonome områder og begynner å såre hverandre, sende syrligheter frem og tilbake? Hva handler dette kort sagt om? Om meg? Om Haug? Min og andres frihet og integritet..? Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv. Det lyder jo så vakkert. Men er jeg dum om jeg ikke klarer å fortrenge en uro over begrepenes flertydighet? Neppe. 

Kommentar #22

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Stormen. Slik Bastrup sier det: det har en pris å stå oppreist. Goddamn right! Men sånn er det. Men integritet er også å falle. Ikke minst. Er det ikke sinnet det er tale om her, en holdning?

Oj, her var tonen en annen. Setter pris på det. Plutselig er jeg enig. Hva kommer det av? Integritet er også å falle, skriver Haug. Bemerkelsesverdig klokt sagt. Her går dialektikken opp i en slags syntese - at å stå oppreist, det kan simpelthen være å falle.

Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Oj, her var tonen en annen. Setter pris på det. Plutselig er jeg enig. Hva kommer det av? Integritet er også å falle, skriver Haug. Bemerkelsesverdig klokt sagt. Her går dialektikken opp i en slags syntese - at å stå oppreist, det kan simpelthen være å falle.

Ok. Først: du har humor. Her ler jeg virkelig godt. Så neste post:

Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Atomer. Sorte hull i språket

Publisert nesten 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er ikke et problem for meg. Jeg skjønner ikke hvorfor spørsmålet stilles. Men Haug har alt en forklaring på hvorfor jeg ikke skjønner. Det skyldes at jeg er dum. I alle fall stilles det som et spørsmål. Og hvorfor stilles spørsmålet? For å rive meg ned, kanskje? For å frata meg selvtillit? Tror Haug det er så enkelt? At for å hevde egen frihet og integritet må han betvile den annens integritet? Hvor begynner og slutter Haugs autonome område, dvs området som hans frihets- og integritetskrav gjøres gjeldende på, hvor begynner mitt, og hvor er det vi tråkker over i hverandres autonome områder og begynner å såre hverandre, sende syrligheter frem og tilbake? Hva handler dette kort sagt om? Om meg? Om Haug? Min og andres frihet og integritet..? Jeg kunne nesten ikke sagt det bedre selv. Det lyder jo så vakkert. Men er jeg dum om jeg ikke klarer å fortrenge en uro over begrepenes flertydighet? Neppe.

Bastrup og jeg har en samtale nå. Vi er fanget. Som møll til lyset. 

Men Bastrup vil likevel ikke være helt møll, for han spør om frihet og integritet ikke også kan være litt mindre frihet og integritet. De som kjenner meg vil si at her vil Robin si nei: at disse ting er atomer og udelelige. De vil forstå at jeg bekymres over alle holdninger som ikke dyrker frihet og integritet. At jeg hater slikt.

"Hvor begynner og slutter Haugs autonome område?," spør Bastrup? Man vet svaret. Men Bastrup avslutter med følgende skjønne setning: "Men er jeg dum om jeg ikke klarer å fortrenge en uro over begrepenes flertydighet? Neppe." Dette er poetisk. Og sant. Det er sjelden dé to gis sammen. Eller kanskje de egentlig alltid gis sammen.  

Språket er vakkert. Språket er demokrati i praksis. Og dekonstruksjonisten Derrida utforsker de sorte hull i språket. Så det gis ikke bare flertydigheter. 

____

EDIT: skulle bare hente frem eksplisitt følgende setning fra meg, som nok var en av triggerne her for Bastrup: "Er det ikke sinnet det er tale om her, en holdning?" Men, ja, jeg, som også hater, er også sint.  

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva er hat?

Publisert nesten 8 år siden

Jeg tror jeg forstår hva Robin ønsker å si. Jeg misliker også meget sterkt alle forsøk på å kneble og mistenkeliggjøre legitime tanker og følelser.

Opphøyelsen av egne standpunkter til å være de eneste humane og høyverdige er en mye anvendt metode for å kneble meningsmotstandere i vår tid.

Særlig blir denne metoden anvendt i alle debatter som angår ulike kulturer, innvandring, livssyn og religioner.

Heldigvis synes det som om metoden med å fremstille seg selv som målbærer av de høyverdige meningene, samt stemplingen av meningsmotstandernes synspunkter som foraktelige f eks i innvandringsdebatter, er i ferd med å miste sin effekt. Men strategien anvendes flittig fremdeles. Den kollektive, bedreviterske fordømmelsen av den enslige obsternasige kritikeren som nekter å la seg kue, er et utbredt fenomen.

Men å hate, hva er egentlig det? Uttrykket brukes på mange måter. Unge mennesker kan f eks si at de hater fisk. Et mere dekkende uttrykk hadde vel vært å si at de ikke liker smaken av fisk.

Selv synes jeg ordet "hate" burde forbeholdes det som dreier seg om å ha virkelig onde følelser i forhold til andre. Gjerne i kombinasjon med ønsket om å skade og utsette andre for lidelse.

Hat og ondskap er for meg begreper som hører sammen.

I en slik betydning av ordet, synes jeg ikke det virker som du virkelig hater, Robin. Slik leser i hvert fall ikke jeg dine innlegg.

Jeg ser deg som en kompromissløs sannhetssøker, og en meget engasjert forsvarer av den frie tankes selvfølgelige rett til å uttrykke seg, helt uavhengig av normer, flertallstyranni, god tone, hva som er alment akseptert osv.

Her støtter jeg deg fullt ut. Det er svært sjelden at flertallet har brakt menneskeheten fremover i ny innsikt. Nye oppdagelser og ny innsikt blir som regel kjempet frem av enslige, ubøyelige og standhaftige frihetskjempere, som tross flertallets motstand har nektet å la seg kue og bringe til taushet.

I tidligere tider brant man eller drepte nytenkerne på bestialske måter. I dag har vi andre metoder for å forsøke å kneble den frie tanke.

Det er godt vi har folk som har en ukulig trang til å tenke og mene akkurat hva de vil.

All honnør til deg for det, Robin. Vi trenger flere som deg.

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
17 dager siden / 1998 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1744 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
15 dager siden / 1738 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
8 dager siden / 1073 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
11 dager siden / 888 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
22 dager siden / 880 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
3 dager siden / 871 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere