Jan Hårstad

1125    2300

NRK og Bjørn Olav Utvik

Blir Norge nedlagt?

Publisert: 16. mai 2012 / 4525 visninger.

       

                                          Alliansen MB og NRK?

         På den tiden da professor Bjørn Olav Utvik satt i ledelsen av AKP (m-l) fikk han partiet til å utgi et skrift som het "Dei andre sitt opprør" som handlet om den flotte anti-imperialistiske karakteren av radikalt-fundamentalistisk Islam. Denne trykksaken har jeg i mitt arkiv,jeg finner den bare ikke, men i forordet til AKPs Internasjonale utvalg står det at partiet står ikke inne for alle Utviks synspunkter, men utgir essayet som et debattinnlegg.

        Siden den tid har ikke Utvik gjort noe annet enn å skrive positivt og romantiserende om militant islam ,i særdeleshet i Palestina,men også Hizballah og Muslim Brotherhood  har blitt båret fram som storfine saker. Det er bare å gå inn i arkivet på Klassekampen så finner en tonnevis med Utvik-jodling om disse temaene.

       Som sagt av utallige europeiske statsvitere: Norge er det land i Europa som er flinkest innen EU for å overgå alle andre i korrekt EU- politikk. Det store prosjektet innen EU har vært Middelhavs-dialogen og den palestinske selvstendige staten. Landene i NordAfrika skulle sakte men sikkert bli assosierte medlemmer av EU og utallige prosjekt med studentutveksling og kulturutveksling gjorde at det ble et stort behov for "arabister" i Europa som kunne organisere og drive fram denne sammensmeltingen.

      Den andre ekstremt viktige faktoren var USAs snuoperasjon til å bli en alliert av det globale Muslim Brotherhood (hvorav Hamas er den palestinske avdelingen - se Chartret),en prosess som startet rundt 2007 og ble erklært som offentlig bryllup sommeren 2011.

      I og med at Norge hadde spilt en så viktig rolle for Oslo-avtalen 1993 mellom Israel og PLO, var det åpenbart at Støres UD gjerne ville opprettholde denne rollen som megler og kontaktskaper. Under forandrede forhold.

     Her finner vi da etterhvert små notiser i Aftenposten om at viktige personer fra det globale Muslim brotherhood har vært til konferanser i Oslo og Bjørn Olav Utviks navn propper opp i den forbindelse jevnlig. Helt åpenbart har han i flere år spilt en viktig rolle for det norske UD med sine kontakter innen radikalt islam og academia.

    Av dette fører det naturlig fram at han i den siste tid blir brukt av NRK som selve sjefseksperten på arabisk-islamske spørsmål. Det var han også idag 16 mai på Urix hvor han som sedvanlig opptrer som om han var et betalt mikrofonstativ for Muslim Broherhood, men ikke bare det. Det synet han framfører er også politisk korrekt ønsketenkning som USA-NATO-EU har på disse sakene - i øyeblikket.

   Utviks karriere har altså gått fra å være snodig avviker innen AKP til å havne midt i smørøye for "norsk" EU-NATO politikk i Midtøsten.

    Ikveld hadde han det da travelt med å forklare MBs sentrale trossetninger som utslag av retorisk valgkamprivalisering vilket naturligvis er det rene skjære cover up. På Memri ligger det ute en rekke opptak fra MBs valgkamp og den fra 1 mai 2012 var så voldsom at jeg fikk bakoversveis ved å høre Safwat Higazi som ledet det Mursi-valgmøtet. Det var en krigserklæring mot Israel,full Jihad med millioner martyrer i retning Gaza og Jerusalem.

    Så var det da strateg Khairat al-Shater som vi har skrevet mye om for cirka en måneds tid siden,se arkivet. Shater hadde fått i oppdrag å framlegge et nytt strategidokument for MB 21 april 2011 i Alexandria. Og jeg oversatte biter av denne lange utredningen. La meg bare kort si at der han snakker om Islams utvikling bruker formuleringer som er tatt rett ut av boka til Sayyed Qutbs Milepæler fra 1964. Hardislam,totalislam. Islam uten Sharia er ikke islam.

    Det er bare det at de engelsktalede i MBs lederskap i Egypt i de siste årene har forsøkt å framstille det slik at MB har gjennomgått en demokratisk metamorfose slik at de idag ikke finner Qutbs tanker relevante!!!!

   Den norske "arabiske" ekspertdivisjonen har ikke gjort noe annet enn å skrive dette og her har Utvik vært begeistret bannerfører.

   Sammenligner en dette med hva jødiske eksperter som Barry Rubin og David Goldman skriver om samme tema,skulle man tro de skrev om vidt forskjellige foreteelser. De sistnevnte ser en katastrofe for Israel og Europa utvikle seg fra Jihadene i Egypt.

   Norge gjennomlever nå en kulturkrise som denne nasjonen knapt har opplevd noen gang siden annen verdenskrig. Det verdensbildet som den globalistiske eliten forsøker å hjernevaske oss med,slår sprekker. Snart kommer den så langt fra virkeligheten som tyske nyhetsfilmer etter Stalingrad-slaget: Vi seirer på alle fronter.

    Khairat al-Shaters strategidokument:

    http://www.currenttrends.org/

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvem var de?

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

På den tiden da professor Bjørn Olav Utvik satt i ledelsen av AKP (m-l) fikk han partiet til å utgi et skrift som het "

Ja så er det jo disse koryfeene som i sin tid satt i AKP ledelsen da Jan.Var visst nok en del av dem etter sigende, og en del har jo sluttet seg til borgerligheten. Men hvem var disse folkene som satt å planla revolusjon i hemmelighet ? Kunne være vel verdt en diskusjon akkurat det temaet.

Svar
Kommentar #2

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #3

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Sentralkomiteen

Publisert over 5 år siden

Jeg vil anta,Kjell,at Tron Øgrim,Pål Steigan,Sigurd Allern,Finn Sjue satt der på den tida dette heftet til Utvik ble utgitt. Utvik selv havnet også i Sentralkomiteen etterhvert,høyst sannsynlig fordi han hadde kapasitet på det arabisk-islamske terrenget.jh Men nå finnes det jo historikere med spesialitet på AKP det gikk an å få korrekte opplysninger om Utviks og andres karriere i rørsla. jh

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert over 5 år siden

I et større bilde er det uansett sannsynlig at det vil skje store endringer i det politiske bildet i Midt-Østen. Disse endringene vil være av en slik natur at det må få konsekvenser over hele verden for utbredelsen av politikk fra imperialistiske land som Iran og SaudiArabia.

Først må det moralsk korrumperte regimet i Syria falle. I dag støttes regimet av Iran militært, og dels kjempes det kamper på libanesisk jord. I tillegg er det et flyktningeproblem som er skjøvet over til Tyrkia. Hele regionen lider altså allerede under konflikten. Vestens ledere kan umulig håndtere Assadregimet på annen måte enn å berøre det med ildtang og knapt nok det. Internt må legitimiteten være tynnslitt og kan neppe restaureres. De ulike gruppene som kjemper mot regimet viser sprikende intensjoner. AlQaida meler sin egen kake og vil antagelig ikke stå for noen demokratisk påvirkning. Energien må derfor rettes mot å få Iran til å slutte å støtte Assad, og SaudiArabia må slutte å støtte seg selv gjennom proxyer.

SaudiArabia er den sterkeste pådriveren for status quo eller minst mulig endring. De har økonomiske muskler til å betale sine allierte inntil de oppnår sine mål, men det er på tide at SA settes på plass i det storpolitiske bildet og at det blir slutt på SA's innflydelse. De må ut av regjeringskontorene i mange land i regionen, og de må finne en ny plass hvor demokrati på arabisk - hva nå det måtte være - får levevilkår både i SA og andre land i regionen.  

Iran er den andre stygge store ulven. Verden kan bare ikke se på den bandittrollen Iran spiller i regionen uten å ta stilling. På en slik bakgrunn kan det være mye sant i det Hårstad skriver i denne og den forrige tråden om forholdenen i MidtØsten. (Dessverre ble den forrige tråden travestert med vissvass i den i skrivende stund eneste kommentaren, så jeg velger meg heller denne for å lufte synspunktene.) Iran har økonomiske og politiske muskler til å spille på hatet mot Vesten og har underbygget sin stilling med støtte fra andre semidemokratier som India. Pakistan er et destabilisert land, og Afgahnistan skal liksom være i stand til å styre seg elv innen 2014 om ISAF klarer å legge et godt nok grunnlag for fremveksten av institusjoner til at landet kan styres med lokale krefter etter Karzais avgang.

Alt i alt er dette vokst frem til et scenario av den kalde krigens format ved at min fiendes fiende er min venn, og at allianser vil skifte etter som man trenger ulike rabiate grupper, slik alQaida en gang fikk opplæring fra USA. Her er det ikke mange som kan bestå prøven for rent trav, og ingen vil bli disket for vill gallopp av stridsdommerne. Det eneste sikre jeg kan påpeke i det stadig mer urolige bildet er at status quo er rokket og vil forbli i en situasjon hvor det rocker stadig sterkere. Diktaturenes tid er ennå ikke talte, men de sitter på oppsigelse på linje med semidemokratiene i Iran, Pakistan, India og Kina. Hvor man skal sette inn støtet er aldri lett å besvare for det er flere fronter, flere frontavsnitt og flere aktører som er i bevegelse enn på lenge. Israel kan skyves frem som anstøtsten og bli ballen alle spiller rundt, men det vil i denne sammenheng være urettferdig og mer et spørsmål om å velge felles ekstern fiende for å skjule interne konflikter. En farlig situasjon, og det vil i sin ytterste konsekvens ikke være annet enn militær konfrontasjon som kan bli den dystre men tvingende nødvendige utgangen på alt.

Om man velger å se på Vesten som en makt/front i denne situasjonen vil jeg slutte meg til at Vesten ikke kan se på konflikten uten å involvere seg, og at man ikke kan bevare noen form for anstendighet ved å spille på lag med verstingene. Det vil være befriende om Vesten kan fremstå som en mer høyverdig partner i konflikten for de undertrykkede, men selv det vil være en bensinkanne på bålet. Det trengs to for å danse tango. Jeg lurer på om ikke akkurat dagens sistuasjon i Midt-Østen/Vest-Asia kan kalles en gruppe-tango, eller tango som ringdans, hvordan det nå måtte arte seg om vi bare ser det fra dansens synsvinkel.

Svar
Kommentar #5

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Bakholdsangrep

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

høyst sannsynlig fordi han hadde kapasitet på det arabisk-islamske terrenget.

Du inrømmer altså Bjørn Olav Utvik sin faglige kompetanse. Utvik uttaler seg vanligvis svært saksorientert og balansert når han blir benyttet som kommentator i kringkastingen på grunn av sin ekspertise.

Ville det ikke ha vært mer redelig fra din side å begrense deg til å diskutere saklig innhold, fremfor å personforfølge Bjørn Olav Utvik?

Svar
Kommentar #6

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Islamo-sosialistene

Publisert over 5 år siden

Ben Økland: Bjørn Olav Utvik har knapt gjort noe annet i hele sitt voksne liv enn å å forskjønne og romantisere alt som har med islam å gjøre - faktisk også militant Islam som Muslim Brotherhood hvor han åpenbart også har jobbet som en brikke i norsk utenrikspolitisk orientering.

    Det er faktisk ikke så lange skritt fra Utviks artikler og bøker til de synspunktene som APs partisekretær Raymond Johansen uttrykker og utenriksminister Støre i New York pressen,nemlig at med dialog og snakk skal det være mulig å bygge den nye multikulturelle globalistiske staten, Eurarbia, for vår del av verden.

   Denne tankeretningen innen globalismen kalles nå islamo-sosialisme og er etter mitt skjønn det mest enestående utopisk-romantiske vås som er framkommet etter nazismens Tredje Riket. Typisk er det at de fleste islamo-sosialister  ikke har lest eller studert Koranen en gang.Oppfatningen om Koranen-Islam bygger ofte på ren norsk ønsketenkning.

   I denne bransjen er det mange korrekte sjarlataner og karrierister som tror det blir sosialt opprykk av å slå seg på medlemskap i godhetseliten. Men noen framhever seg ved at det overhodet ikke finnes elementer av "saksorientert og balansert" tenkning i arbeidet deres - det er ren pur science fiction. Og her er Bjørn Olav Utvik definitivt i førersete.

Svar
Kommentar #7

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Jan Hårstad:

Publisert over 5 år siden

Det Muslimske Brorskapet arbeider for sosiale og religiøse reformer og foretrekker ikke-voldelige metoder. Politisk er det mest relevant å sammenlikne Det Muslimske Brorskapet med Kristelig Folkeparti. Både Brorskapet og Krf driver politisk virksomhet som er inspirert ut fra religiøse og etiske idealer, men ingen av dem er militante bevegelser. 

Hvis fredelig sameksistens på tvers av og innenfor landegrensene etter "ditt skjønn" er enestående, utopisk-romantisk vås (slik du selv velger å formulere), så vitner det mer om en tragisk, personlig og privat tankeforestilling enn alminnelig, sosial klokskap.  

Eurabia-fantasien er et oppkonstruert propagandabegrep som står sentralt i demagogien til ”Fjordman” og fjordman-apostlene, inklusive Anders Behring Breivik. Verken Raymond Johansen eller Jonas Gahr Støre snakker ut fra den konspiratoriske eurabia-fantasien. Å antyde noe slikt er infam løgn. Å forsøke å indirekte knytte Arbeiderpartiets lederskikkelser ideologisk til terrorismen og massedrapene er hårreisende ondskapsfullt av deg.

Rosetogene og den unisone reaksjonen og samholdet etter 22. juli viser at påstanden din om at "Norge gjennomlever nå en kulturkrise", er hinsides enhver normal virkelighet, slik virkeligheten faktisk fortoner seg for de aller fleste.

Svar
Kommentar #8

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Skulle tro

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det Muslimske Brorskapet arbeider for sosiale og religiøse reformer og foretrekker ikke-voldelige metoder. Politisk er det mest relevant å sammenlikne Det Muslimske Brorskapet med Kristelig Folkeparti. Både Brorskapet og Krf driver politisk virksomhet som er inspirert ut fra religiøse og etiske idealer, men ingen av dem er militante bevegelser.

At Ben økland ikke hadde sett på TV det siste året...Ser det ut til at det har blitt roligere i alle disse landene etter "den arabiske våren"..?

Det blir nesten DAGLIG drept flere enn det abb gjorde i disse "fredelige" muslimske landene.

Dette er muslimer som bruker seg sjøl som martyr for å drepe flest mulig i en kamp for sin egen muslimske retning i den "fredelige" religionen islam.

Er du fullstendig blind..???

Svar
Kommentar #9

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Redegjør

Publisert over 5 år siden

Ben Økland: den eneste måten vi kan få løst disse problemene på er om du i første omgang skriver et innlegg hvor du redegjør for hva som er EUs Midtøstenpolitikk,dvs planer med Marokko,Tunis,Algerie,Tyrkia,etc

   Når vi har løst det problemet gjennom saklig debatt,kan du redegjøre for hvorfor MB i sin historie har drevet med likvidasjoner og attentat.

      ser fram til dine innlegg,mvh Jan H.

Svar
Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Politisk er det mest relevant å sammenlikne Det Muslimske Brorskapet med Kristelig Folkeparti.

Hva behager???

Vet du ikke hva Islam står for?

Har Islam barmhjertighet og syndsforlatelse i seg? Kan du nevne en side ved Islam som kan sammenliknes med kristendom?

Svar
Kommentar #11

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Veldig personlig spørsmål

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Er du fullstendig blind..???

Vel, noe svekkelse av synet har tiltatt med alderen. Nå har jeg problemer med veldig små bokstaver og mørkekjøring over lengre avstander - men jeg klarer meg. Fullstendig blind er jeg slett ikke.

Dessuten har jeg tilstrekkelig klarsyn og oversikt til å vite at Det Muslimske Brorskap slett ikke opererer med selvmordsbombere. Og 99% av alle muslimer på kloden tar like mye avstand fra selvmordsbombere som du og jeg.

Og når du skriver: "Dette er muslimer som bruker seg sjøl som martyr for å drepe flest mulig i en kamp for sin egen muslimske retning i den "fredelige" religionen islam", så sårer du langt over en milliard fredelige, religiøse mennesker grovt og inderlig, for pisspreiket ditt kaster skitt på den fredselskende og menneskekjærlige verdensreligionen Islam.

Svar
Kommentar #12

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Jeg vet sannelig ikke

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Og når du skriver: "Dette er muslimer som bruker seg sjøl som martyr for å drepe flest mulig i en kamp for sin egen muslimske retning i den "fredelige" religionen islam", så sårer du langt over en milliard fredelige, religiøse mennesker grovt og inderlig, for pisspreiket ditt kaster skitt på den fredselskende og menneskekjærlige verdensreligionen Islam.

Om jeg skal le eller gråte av mr.Øklands syke påstander her....

"Pisspreiket" mitt forteller at du ikke snakker sant overhode når du sier at islam er "en fredselskende religion"...den er nærmere en hatets ideologi.

Svar
Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

for pisspreiket ditt kaster skitt på den fredselskende og menneskekjærlige verdensreligionen Islam

Da må det være menneskene det er noe galt med i beltet fra Indonesia til  syd og nord for Sahara og vestover til Atlanterhavet.  Som selv ikke en fredselskende og menneskekjærlig religion som Islam kan temme.

Svar
Kommentar #14

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

redegjør for hva som er EUs Midtøstenpolitikk,dvs planer med Marokko,Tunis,Algerie,Tyrkia,etc

Nei, EU sine planer kontra disse nasjonene kan jeg ikke redegjøre for på detaljert og utdypende vis. EU sine grunnleggende hovedprinsipper gjelder å skape mest mulig markedsøkonomi innen unionens grenser, samt å beskytte unionen fra å måtte dele noen av rikmannsgodene med folk utenfor (Schengen). Trolig gjelder den praktiske politikken ovenfor disse landene først og fremst å demme opp for innvandring.

Hvis du kjenner til et slags komplott mellom EU og nordafrikanske land, så bør du offentliggjøre med henvisning til dokumentasjon. Det ville jo være en sensasjon.

Nato-medlemmet Tyrkia, som ligger delvis i Europa og delvis i Asia, og som er en fremvoksende, økonomisk stormakt, har nok EU ganske bestemte planer for hvordan unionen skal forholde seg til. Forholdet mellom Tyrkia og EU-medlemmet Hellas kompliserer sikkert situasjonen (men Hellas kompliserer jo så mye nå for tiden).

Det Muslimske Brorskapet har for flerfoldige tiår siden sloss mot undertrykkelse, slik som Hamas gjør i dag. I Norge opererte tilsvarende Max Manus og Kjakan Sønstebye i sin tid som såkalte ”terrorister”. Men hva i all verden kan slike historiske heltebedrifter fortelle oss om dagens, aktuelle situasjon? I skrivende stund stiller Det Muslimske Brorskap sin kandidat til demokratisk presidentvalg. Det er interessant. Det er dagens virkelighet, ikke historiens fjerne og forlatte situasjon.

Svar
Kommentar #15

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Hamas???

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

som Hamas gjør i dag. I Norge opererte tilsvarende Max Manus og Kjakan Sønstebye

I hvilken verden lever du egentlig.?

Sammenligne Sønsteby og hamas...?  Jeg antar at du vil ha Israel kastet på havet..?

Svar
Kommentar #16

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Til Øklands opplysning protesterte Sønsteby på at man kunne sammenligne det de drev med og dagens muslimske terrorister. Dette i et få år gammelt intervju, sendt i reprise NRK P2 i forbindelse med hans bortgang.

Men hva vet vel han. 

Svar
Kommentar #17

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Har Islam barmhjertighet og syndsforlatelse i seg? Kan du nevne en side ved Islam som kan sammenliknes med

Jeg lærer stadig noe nytt om hva Islam står for. Kunnskap skaper behov for mer og dypere viten, og så har man det gående… Men det er jo dette som er en så fantastisk givende side ved det å være menneske, nemlig at man kan lære hele livet. Så, ja, jeg vet en del om hva Islam står for, men ”utlært” vil jeg slett ikke påstå at jeg er.

Islam er meget barmhjertig. Tilgivelse står sentralt i læren, og hovedprinsippet i etikken gjelder at tilgivelsen og nestekjærligheten alltid skal overskygge og veie tyngre enn straff for misgjerninger.

Når det gjelder syndsforlatelse, så skal en rettroende muslim be Gud (Allah) om forlatelse for sine synder. Vedkommende vil garantert få forlatelsen hvis han/hun ber med rett tro og direkte til Gud (Allah), og ikke via noen andre. Islam kjøper ingen ”mellommenn” mellom Gud og menneske. Kristen lære om at mennesket kun kan oppnå Guds nåde gjennom Kristus, eventuelt også via katolske prester og helgener, avvises som vranglære. En muslim skal være ”ren av hjertet i sin tro”, og vedkommende får vær så god stå frem ovenfor Gud direkte og alene.

Å sammenlikne Islam og Kristendom er som å sammenlikne to dråper vann. Gudsfrykt, menneskekjærlighet og tilgivelse er sentrale elementer i begge religionene. Islam inneholder også læren om Kristi kjærlighetsbudskap, men dogmene innen den kristne tradisjon blir ikke anerkjent.

Etikkmessig og hva gjelder troen på Gud, avviker ikke Islam læremessig så mye fra Den norske kirke som en rekke kristne dissentermenigheter og spesielle trossamfunn gjør. For lærespørsmålenes skyld kunne like gjerne Kristelig Folkeparti skifte navn og bli til ”Kristelig og Islamsk Folkeparti”.

Men dessverre har vi blant oss disse fanatiske muslim-haterne som skaper splid og fiendskap. Den gjengen forårsaker mer nasjonal ulykke og skaper grobunn for flere personlige tragedier enn de selv, i sin snevre og avstumpede forestillingsverden, aner. De er en skam for Norge.

Svar
Kommentar #18

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Ben Økland

Publisert over 5 år siden

 For å få igang en debatt ba jeg deg utdype EUs planer med den arabiske verden for det hadde du stramme meninger om. Når du da skal gjøre det,innrømmer du at dette vet du ingenting om og kommer med løse klisjeer. Ingenting tyder på at du har studert det palestinske Muslim brotherhoods,Hamas,historie og ugjerninger mot egne landsmenn,både nasjonalsekulære Fatah og Salafistene.

    Du må forstå at på et så spinkelt grunnlag vet jeg ikke hva jeg skal diskutere med deg.Alt godt,vennlig hilsen Jan H.

Svar
Kommentar #19

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Da må det være menneskene det er noe galt med i beltet fra Indonesia til

Kan du virkelig stå inne for hva du selv faktisk skriver?

Du snakker om å "temme". Mener du da å implisere at disse, hundrevis av millioner, menneskene er såkalt "ville"? Minner bare om lovforbudet mot rasistisk diskriminering, tror det muligens kan være på sin plass i dette tilfellet.

Svar
Kommentar #20

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

utdype EUs planer med den arabiske verden for det hadde du stramme meninger om

Neida, jeg har aldri verken hatt eller uttrykt at jeg hadde noen innsikt i "EUs planer med den arabiske verden" og slett ikke hatt "stramme meninger" om slike planer. Det er blank løgn fra din side. Hvorvidt slikt EU-planververk eksisterer i virkeligheten eller bare oppe i ditt hode, har jeg heller intet kjennskap til.

Hvis du vil tusle ut av din egen debatt-tråd med halen mellom beina, så greitt nok.

Svar
Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Han skjønte ikke ironien

Publisert over 5 år siden

Så lenge Økland kan stå inne for "fredselskende og menneskekjærlige " om en religion  hvis yppersteprester halvveis graver ned og deretter steiner voldtatte kvinner, og det følger  opprør, krig og uro  og terror i annethvert land i det beltet jeg nevner, så står jeg ved  mitt "temme " - ja.  Men ikke om menneskene - men religionen.  Der religionens yppesteprester og almenhetens rådgivere til og med i Norge må ha laaang betenkningstid på spørsmålet om homofiles rett til å leve.  Fri og bevar oss for menneskekjærligheten din.

Svar
Kommentar #22

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

protesterte Sønsteby på at man kunne sammenligne det de drev med og dagens muslimske terrorister

Selvsagt. Tidene var annnerledes. Derfor metodene også.

Fellestrekket mellom heltene i norsk motstandsbevegelse og heltene i dagens, arabiske motstandsbevegelser er at man sloss mot brutal undertrykkelse fra fremmede makter.

Svar
Kommentar #23

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Minner igjen om diskrimineringslovens forbud mot rasistisk diskriminering. Diskriminering ut fra "religion" er klart og tydelig listet opp i teksten.

Svar
Kommentar #24

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 5 år siden

"Islam er meget barmhjertig. Tilgivelse står sentralt i læren, og hovedprinsippet i etikken gjelder at tilgivelsen og nestekjærligheten alltid skal overskygge og veie tyngre enn straff for misgjerninger."

Koranen gjør det klart at barmhjertighet skal gjelde mellom muslimer. Eller er det tatt ut av sammenheng?  vet ikke, sjekk selv:

 

 http://youtu.be/jHmsL0p6jnI

 

Svar
Kommentar #25

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Sammenligne Sønsteby og hamas...?

Nei, en slik sammenlikning blir irrelevant på grunn av historisk og teknologisk avstand. Det er allikevel noen fellestrekk:

I begge tilfeller sloss man mot en militært overlegen, fremmed makt. I begge tilfeller representerer man sitt folk, slik demokratiets forutsetninger legger til grunn. Den norske regjeringen i London hadde ubestrisdt, demokratisk legitimitet. Det har også Hamas, som er Gaza sitt demokratisk valgte styre. 

Svar
Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Forskjell på Jesus og Muhammed

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Minner igjen om diskrimineringslovens forbud mot rasistisk diskriminering. Diskriminering ut fra "religion" er klart og tydelig listet opp i teksten.

Hvis "diskriminering", det vil si forakt for og desavouering av religion er straffbart, da er det sannelig mange her inne på VD debatt som ligger tynt an.  Men det gjelder kanskje ikke kristendom ?

Svar
Kommentar #27

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Hvis "diskriminering", det vil si forakt for og desavouering av religion er straffbart

Nei, når du snakker jus, så bør du skille mellom "forbudt" og "straffbart". Det er forbudt å diskriminere ut fra religion. Straffbar blir rasismen først når den gir seg utslag i hatefulle eller nedverdigende utsagn.

Svar
Kommentar #28

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Du mener altså

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

I begge tilfeller sloss man mot en militært overlegen, fremmed makt. I begge tilfeller representerer man sitt folk, slik demokratiets forutsetninger legger til grunn. Den norske regjeringen i London hadde ubestrisdt, demokratisk legitimitet. Det har også Hamas, som er Gaza sitt demokratisk valgte styre.

At det området Israel bor på i dag,hører til palestinerne...?

Tyskerne okkuperte Norge...og du mener altså at det er palestinernes land Israel har okkupert med Fn`s hjelp i 1948...?

Svar
Kommentar #29

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Rune Holt:

Publisert over 5 år siden

Jeg trenger ikke din hjelp til å formulere mine meininger på vegne av meg selv.  

Jeg påpeker at Hamas vant flertall i åpne og demokratiske parlamentsvalg i 2005, og at organisasjonen driver motstandskamp mot Israels jerngrep om Gaza. Hvordan Israels pågående mishandling av Gaza stiller seg i forhold til FNs resolusjoner om saken, er utdypende lesestoff.

Svar
Kommentar #30

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jeg trenger ikke din hjelp til å formulere mine meininger

Men jeg trenger din hjelp til å svare på det jeg spør om...Jeg spør igjen.: Mener du området Israel bor på hører til palestinerne..?

Svar
Kommentar #31

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Svar skal du få

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Mener du området Israel bor på hører til palestinerne..?

FN sine resolusjoner beskriver klart hvilke landområder verdensorganisasjonen mener tilhører henholdsvis israelere og palestinere. Jeg forholder meg rolig til FN sine avgjørelser.

Hva Israel har å gjøre med personforfølglsen av Bjørn Olav Utvik kan jeg ikke begripe. Trodde Egypt muligens kunne være mer relevant?

Svar
Kommentar #32

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Den utrolige Økland

Publisert over 5 år siden

    jeg har forholdt meg vennlig og saklig til synspunktene dine, men når du begynner å skyte med "løgn" påstander,får du som du roper i skogen.

    1) Du hevder i et innlegg at "Eurabia-fantasien er et oppkonstruert propagandabegrep....den konspiratoriske eurabia-fantasien"

    2) deretter hevder du at "EU sine planer kontra disse nasjonene kan jeg ikke redegjøre for på detaljert og utdypende vis."

    Hvordan kan du uttale seg så stramt og kategorisk om ting du ikke har filla kunnskap om?

    1) Muslim brotherhood driver ikke med selvmordsangrep!!!!!!

    2) Hamas er den palestinske grenen av Muslim Brotherhood med røtter til stiftelsen av MB i 1928 med Hitler-propagandist i Berlin ,Husseini,som leder for palestinske islamister. Hvor mange selvmordsaksjoner har Hamas utført?

     Det er absolutt ingenting som tyder at du verken har kunnskaper om EUs Midtøstenpolitikk eller Muslim brotherhood i Palestina.

     Atpåtil er du så frekk og uforskammet at du beskylder folk for løgn og feighet.

 Det du trenger er å skaffe deg litt kunnskaper før du blir stor i kjeften samt øvelser i vanlig noirsk folkeskikk.

     Det kan ikke bli noen "debatt" med folk som knapt vet hva de snakker om. Takk for nå.

Svar
Kommentar #33

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Rolf Ketil Reinhardtsen:

Publisert over 5 år siden

Videoen som du la ut henvisning til, mangler Goebbels sin fingerspitzgefuhl og eleganze. Den blir sammenlikningsvis for primitiv.

Svar
Kommentar #34

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Islam er meget barmhjertig. Tilgivelse står sentralt i læren, og hovedprinsippet i etikken gjelder at tilgivelsen og nestekjærligheten alltid skal overskygge og veie tyngre enn straff for misgjerninger.

Må nesten le av din frekkhet. Har du aldri sett bilder av muslimsk avstraffelse Steining og avretting på åpen plass, pisking og barn som må legge hånden sin under bilhjul for avstraffelse og du snakker om barmhjertighet innen Islam.

Har du aldri hørt om Sharialoven. Søk på sharia og punishment og du får se hvor barmhjertig Islam er

Føler du ikke er sannferdig i dine uttalelser. Dersom du kan dokumentere at Sharialoven er for å gi tilgivelse vil jeg gjerne se dette.

Svar
Kommentar #35

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jaja. Det var da ikke måte på utskjelling: Jeg har ikke filla greie på ting, er frekk og uforskammet, og ”trenger øvelser i vanlig norsk folkeskikk”.

Ta et kurs i sakelighet, Jan Hårstad. Det er lærerikt og givende. Du vinner ikke en debatt ved å opptre som forrykende kjeftesmelle og deretter tusle ut av det hele med halen mellom beina.

Du brakte selv temaet på banen: Hvilke, konkrete planer er det EU har for nordafrikanske land, og som altså du henviser til?

Var det bare konspiratorisk fantasi fra din side, så er det greit nok i og for seg, men vær da så snill å ikke innbille folk den slags viser og eventyr.

Svar
Kommentar #36

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 5 år siden

"Videoen som du la ut henvisning til, mangler Goebbels sin fingerspitzgefuhl og eleganze. Den blir sammenlikningsvis for primitiv."

Det holder lenge at du påpeker et par feil, om du maktar. 

Svar
Kommentar #37

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Må nesten le av din frekkhet

Hvem som er frekk, er jo et saklighetstema.

Dine skrekkscenario-beskrivelser av Islam stemmer ikke med virkeligheten vår. Hvem har hørt om steining og barnehender under bilhjul i Norge? Dersom slike fantasiforestillinger hadde rot i norsk virkelighet, så hadde vel dagsrevyen blitt forlenget?

Beskrivelsene dine stemmer heller ikke med hva muslimer over hele verden mener og tror. Det er vondt å oppleve at du bedriver slik hatsk propaganda. Samfunnet vårt trenger ikke den slags.

Svar
Kommentar #38

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Dine skrekkscenario-beskrivelser av Islam stemmer ikke med virkeligheten vår. Hvem har hørt om steining og barnehender under bilhjul i Norge? Dersom slike fantasiforestillinger hadde rot i norsk virkelighet, så hadde vel dagsrevyen blitt forlenget?

Beskrivelsene dine stemmer heller ikke med hva muslimer over hele verden mener og tror.

Hvem snakker om Norge. I Norge følger vi norsk lov. I "muslimske" land er Sharialoven gjeldene. Du må følge litt med og ikke skrive så mye rart. Steining i Norge? Hvem har fortalt deg det?

Svar
Kommentar #39

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Ojda

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Beskrivelsene dine stemmer heller ikke med hva muslimer over hele verden mener og tror. Det er vondt å oppleve at du bedriver slik hatsk propaganda. Samfunnet vårt trenger ikke den slags.

Enten er du bare ute etter å provosere,eller så er du blind og døv.

Du har kanskje ikke lest en avis eller sett nyheter de siste 30 åra...?

Svar
Kommentar #40

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Dette har utviklet

Publisert over 5 år siden

seg til en latterlig debatt, fra begge sider.

Fra den litt over-konspiratoriske siden, til den helt naive siden.

Det var ihvertfall mitt bidrag. Ikke mye men, jeg fikk litt fnatt.

Men jeg trykte bra-knappen, og står ved det.

Svar
Kommentar #41

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Det nytter ikke

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

seg til en latterlig debatt, fra begge sider.

Å la være å ta standpunkt i alle saker SAF...Det nytter heller ikke å la være å ta til motmæle når noen sprer ren løgn.

Svar
Kommentar #42

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Jeg har nok tatt standpunkt

Publisert over 5 år siden

ved å trykke bra-knappen...

Men jeg tviler på sharia-diktatur her til lands.....

Men med utrolig naive herrer som Økland, så er det kanskje fritt frem.

Svar
Kommentar #43

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Politianmeldelse?

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Minner igjen om diskrimineringslovens forbud mot rasistisk diskriminering. Diskriminering ut fra "religion" er klart og tydelig listet opp i teksten.

Du burde kanskje legge inn en anmeldelse til politiet? Hvis du altså virkelig mener noen her 'diskriminerer' relativ 'religion' som regulert av vårt lovverk? Det synes jeg absolutt du burde gjøre hvis det forekommer 'forbudte handlinger' her på Verdidebatt.

Svar
Kommentar #44

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Hadde det enda vært naivitet

Publisert over 5 år siden

Det er dessverre ikke bare naivitet som får enkelte nordmenn til å sverme for islam.  Jeg vil ikke beskylde  hverken Trond "Ali" Lindstad og Lena Larsen for å være naive, men høyst intelligente mennesker i likhet med de fleste i politbyrået til AKPml.  Du vet, det partiet som i sin tid mente at klassefiender burde elimineres.  Snarere ser jeg en dragning mot det totalitære system, der Islam fremstår som  et akseptabelt substitutt for drømmen som engang brast.

Svar
Kommentar #45

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Den utrolige Økland II

Publisert over 5 år siden

Jan Hårstad, jeg håper du forlater meg fordi jeg stjeler din overskrift over en kommentar til Økland. Jeg synes den passer så fortreffelig.

For å være ærlig, er jeg i tvil om jeg kan ta ham alvorlig. Kanskje alt sammen er ironisk ment?

 For å ta dette med Eurabia først.

En del av arven etter 22.7 ser ut til å være at alle som åpner munnen og mistenkes for å ha politiske synspunkter til høyre for venstresiden i Arbeiderpartiet, holder seg med, og baserer sitt liv på, konspirasjonsteorier. Det har vi nå fått med oss.

Begrepet er nå så velbrukt at det forlengst har mistet sin betydning. Nå brukes det som et rent skjellsord, og det går aldeles i surr. 

Hårstad skriver det så godt:

"1) Du hevder i et innlegg at "Eurabia-fantasien er et oppkonstruert propagandabegrep....den konspiratoriske eurabia-fantasien"

2) deretter hevder du at "EU sine planer kontra disse nasjonene kan jeg ikke redegjøre for på detaljert og utdypende vis."

Hvordan kan du uttale seg så stramt og kategorisk om ting du ikke har filla kunnskap om?"

Dette er rent pinlig av hr. Økland. Videre kommentarer er overflødige.

Hva er det som egentlig er så spesielt med dette euroarabiske samarbeidet, så at ikke engang rene faktiske forhold erkjennes som det de er? Kunne det rett og slett være at de som beskylder oss for å lage konspirasjonsteorier selv vil skjule og konspirere det som faktisk foregår? Hvorfor er det ingen "venstreekstreme" som lager konspirasjonsteorier?

Eurabia, (eh unnskyld det euroarabiske samarbeid) er etter hvert meget godt institusjonalisert, og går grovt sett ut på å integrere den europeiske og den arabiske verden. Noen som driver med dette er sikkert bare erkenaive "idealister", men det er ganske sikkert veldig mange som skjønner at dette ikke vil gå så knirkefritt, jfr. den svære motstanden mot alt hva islam står for, og derfor vil tvinge det gjennom mot folkets vilje. Og hva gjør man da - jo man skjuler/prøver å skjule de verste utvekstene, slik som f.eks. britiske Labour forsøkte å skjule sine intensjoner om å importere 50 millioner muslimer fra regionen. 

Det merkelige er at de som anklager oss for konspirasjonsteorier ser plutselig ut til å ta for gitt at alle politikere kun har idealistiske og altruistiske hensikter med sin politiske virksomhet. Selvsagt har de ikke det, - det vet et hvert barn.

Heller ikke Kull- og Stålunionen, og det senere EU hadde vel det, og i særlig grad føderalistene hadde åpenbare maktpolitiske hensikter. Og hvorfor løper man fra mer eller mindre faste løfter om folkeavstemning om EUs nye grunnlov straks det er risiko for at folket stemmer nei?

Et klart uttalt formål med integrasjonen fra arabisk hold, er å styrke islams anseelse, og innflytelse, i Europa, og i den vestlige, kristne kultur. Historiebøkene er allerede i ferd med å skrives om. Slik sett er dette heller ikke en gjensidig integrasjon, - men har en klar og sterk slagside. I dette inngår et arabisk pådriv, grensende til krav, om at europeisk Midtøsten-politikk skulle bringes mer i samsvar med den arabiske. Dette er nedfelt skriftlig, og at de samme araberne har brukt olje til å oppnå en slik "samordning" bør stå klart for alle som vil se. Europa ble sågar avkrevd å forsøke å bringe USAs politikk i pro-palestinsk retning.

Nå viste dette siste seg å være mye vanskeligere, til arabernes store irritasjon, og det er vel først med Obama at utviklingen har skjedd. Men enda får de ikke nok. Det gjør de ikke før Israel er vekk. Nå foregår det forøvrig også en annen prosess, - den mange kaller Istanbul-prosessen, der OIC i lang tid har prøvd å få inn i menneskerettighetene at kritikk av islam skal forbys og straffes. Etter opprinnelig motstand, særlig fra USA, har de nå blitt enige om å innskrenke ytringsfrihet og menneskerettigheter, og felles toppmøter mellom EU, USA og OIC for å implementere forbudet er godt i gang. Samtidig er UNESCO, der PA fikk medlemskap på tross av at det var i strid med organisasjonens egne statutter, i full gang med å vedta at jøder og jødedom overhodet ingen tilknytning i noen form har til noe sted i Midtøsten, inklusive Jerusalem. Det er det islam og palestinerne som i særlig grad har. 

Det som etter min mening først og fremst kjennetegner Eurabia er ikke mangelen på åpenhet, men mer politikernes vilje til å drive prosessen på tvers av folks ønsker. Slik forøvrig selve EU også nå drives. Det er både latterlig og frekt når Økland anklager oss med påstanden om at vi ser, og spinner, konspirasjonsteorier, nærmest som det skulle dreie seg om et lugubert komplott, for så å latterliggjøre oss for at vi, tilsynelatende, ikke kan belegge denne påstanden, jfr. hva han skriver her:

"Hvis du kjenner til et slags komplott mellom EU og nordafrikanske land, så bør du offentliggjøre med henvisning til dokumentasjon. Det ville jo være en sensasjon."

Om jeg ikke tar aldeles feil, er dette et eksempel på hva man kaller stråmannsargumentasjon. Sågar et riktig prakteksempel.

Forøvrig Økland: Samarbeide mellom EU og nordafrikanske land, også med det formål vi islamofober hevder dette samarbeidet har, vil det ikke være vanskelig i det hele tatt å dokumentere. Det krever bare en viss leseferdighet utover barnehagestadiet. Å dokumentere et evt. komplott vil dog være litt mer vanskelig. Uansett komplott eller ikke komplott. Det ligger i sakens natur, - om du skjønner hva jeg mener.

Kan vi nå la dette tynede konspirasjonsbegrepet ligge. Jeg kjenner jeg får brekninger.

 

Når det så gjelder denne Utvik, så burde vi nå alle spleise på et telegram til NRK med gratulasjoner for at de holder seg med så til de grader enøyde og forstokkede "eksperter" til å opplyse det dumme folket. Skjønt det føyer seg jo inn i en tradisjon i det huset.

Det var vel i VG i går at Utvik etter hva jeg husker påsto at islamistene var det håp Vesten hadde i Egypt og den arabiske verden. Jeg kvakk jo til, rent intuitivt, for dette var ikke småsaker. Men det er klart - mannen setter likhetstegn mellom Hans Nielsen Hauge og Al-Qaida, så da er det ikke stort mer vi med ord kan få uttrykt i den saken.

Jeg tillater meg igjen å sitere Hårstad, som uttrykker det så nydelig:

"I denne bransjen er det mange korrekte sjarlataner og karrierister som tror det blir sosialt opprykk av å slå seg på medlemskap i godhetseliten. Men noen framhever seg ved at det overhodet ikke finnes elementer av "saksorientert og balansert" tenkning i arbeidet deres - det er ren pur science fiction. Og her er Bjørn Olav Utvik definitivt i førersete"

Utvik ville inn i den globale varmen. Da går det an å sluke kameler. Og hvem vet, kanskje det er flere kjøttbein å hente etter hvert.

Og Økland stryker ham medhårs og applauderer. Når Økland snakker om at det er tilgivelse også i islam må jeg nesten hyle av latter. Spør skarpretteren i Riyadh, som sitter smilende på saudisk frokost-TV og viser fram sine ulike ljåer, hvert til sitt formål, og gjør det helt klart at Allahs vilje må skje, okke som. Og spør jødene, om hva de har å si om saken.

Hva med en smule realitetsforankring, Økland?

 

Svar
Kommentar #46

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Venstre-Høyre

Publisert over 5 år siden

Takk til Øystein Hansen og andre som har krefter til å skrive når nivået synker som et blylodd.Følgende små tanker har jeg etter denne tropiske dagen: strategene for globalisme og imperialistisk krig i USA var og er,NEO-CONS. Et helt misvisende ord som betyr ny-konservative.

    De som har skrevet tykke bøker om dette påpeker at en hel horv av prominente neo-cons var medlemmer av trotskistiske organisasjoner i ungdommen for deretter å bli total-gale imperialister som har kjørt USA på grunn.

   Det går nemlig an for folk anlagt for selvbedrag og karriere,å framstille det slik at den moderne utgaven av sosialisme er "global governance" prosjektet med kulturrelativisme,universell multikultur og "demokrati" er lik Trotsky og Marx oppdatert til 2012.

  SV ble stiftet for løsrivelse fra APs Nato-loyalitet. Det moderne SV er glødende tilhengere av Nato-kriger,fra Balkan til Libya. Rundt 25% av medlemmene er pro-EU. De er akademikere,lærere,statsansatte.

   Denne gamle oppdelingen i venstre-høyre har overhodet ingen relevans idag. Det gamle etablissementet har giftet seg med det såkalte "venstre" og sammen forholder de seg DYPT FINDTLIG TIL ALLE ALTERNATIVE TANKER. Her opererer de som en og samme ulveflokk som jager bytter. Harald Stanghelle og Bjørgulv Braanen er en og samme person.

  Her har vi da Dag Solstad som Bergen- festspilltaler,gjengitt i Klassekampen idag. Han sier ingenting som er en dråpe rebelsk eller alternativt. Talen kunne like gjerne vært holdt av Lars Roar Langslet. Dag Solstad og Langslet har også blitt en og samme person.

  Så har Lars Gule en kronikk i KK som heter Islamofascisme hvor store deler høres ut som et ekko av mine synspunkter gjennom tiår.

  Lars Gule har nå tenkt og kommet fram til at man må justere den karrierefremmende NRK-aktige ønsketenkningen noe, men nå er han veldig på kollisjonskurs med sjefs-tullebukk Bjørn Olav Utvik. Vi får se hva Utvik skriver.

  Men han gjør naturligvis denne tenkejusteringen med slike forbehold at han ikke legger seg ut med vedtatt tenkning. Han bryter ikke med NRK.

  Sånn kunne vi fortsatt i det uendelige utover sommernatten. Imorgen overveier jeg å kjøpe en luftvifte skal jeg få skrevet noe i heten.

Svar
Kommentar #47

Lars Gule

85 innlegg  3845 kommentarer

Tulletullebukken...

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Så har Lars Gule en kronikk i KK som heter Islamofascisme hvor store deler høres ut som et ekko av mine synspunkter gjennom tiår.

Neida, jeg har ikke noe som helst behov for å etterape Hårstad. Jeg har skrevet om islamofascisme før - ikke minst i min bok Islam og det moderne fra 2006. Og eller kritiserte totalitære trekk ved islam i noe årtier. Man kan godt lese kronikken i Klassekampen torsdag 24.05. likevel. Den er god nok, den. Og jeg må legge til, den er ufattelig mye mer nyansert og balansert på 4300 tegn enn det Hårstad noen gang har prestert i sine innlegg.

Men for Hårstad, som tenker som den totalitære mann han er, må alt være svart-hvitt, enten tenker man som ham (og det er fint mener han) eller så tenker man helt helt motsatt, og det er ikke bare feil, men dumt, idiotisk osv., osv.

Typisk for Hårstads tenke- og skrivestil er beskrivelsen av SV. Som var et parti tuftet på motstand mot NATO. Nå har verden endret seg, og NATO er ikke akkurat det organisasjonen var i 1960 eller -70, -80 eller -90. Det kan altså være gode grunner til en endret holdning til NATO.

Det kan med andre ord være grunner som FN-mandat og andre politiske og humanitære refleksjoner, som gjør at man - mer eller mindre motvillig - aksepterer at NATO bruker sine styrker til å gjennomtvinge det som kan sies å være verdenssamfunnets vilje.

På den annen side er altså ikke SVs holdning SÅ mye endret. Det er fortsatt stor skepsis til NATO i det partiet. Derfor blir det tull, tøv og dilldall når Hårstad bruker formuleringer som at "Det moderne SV er glødende tilhengere av Nato-kriger,fra Balkan til Libya."

Slike formuleringer er ikke bare uten nyanser, de er propagandistiske. I beste vulgære stalinistiske tradisjon. Det er der Hårstad fortsatt befinner seg. I den unyanserte og konspiratoriske verden som de totalitære "tenkere" trives i. Og hvor det viktigste er å fortelle hvor dumme andre er, noe som er det gjennomgående i Hårstads innlegg, også i denne tråden. (Det er så monomant gjentatt av Hårstad at et mindreverdighetskompleks åpenbart spøker i bakgrunnen).

At Hårstad da får høre at han selv er idiot, bør ikke overraske. Han har selv levert begrunnelsen - nok en gang i denne tråden.

Lars Gule

Svar
Kommentar #48

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Tullebukken i n`te potens

Publisert over 5 år siden

Etter å ha lest en ny episode av Lars Gules vedvarende nedsabling av Jan Hårstad lurer jeg på hvem som er Tullebukken her.

Gule sitter jo i en liten sandkasse inne i et glasshus.

Det eneste poeng han har, som ikke blir noe poeng likevel, er at mange i SV er mot NATO. Ja, men ikke ledelsen i SV. Hvem av dem som bestemmer i SV, og er med på beslutningene, har her er viss betydning, Gule!

Svar
Kommentar #49

Per Arne Brandal

145 innlegg  500 kommentarer

Utvik og løgnene om det muslimske brorskapet

Publisert rundt 5 år siden

Professor Bjørn Olav Utvik har i NRK og diverse toneangivende norske medier fått rosemale det muslimske brorskapets intensjoner.

På en debatt i Litteraturhuset i regi Aftenposten greide han til og med å latterliggjøre (en velkjent taktikk fra en AKP'er) en debattant som var skeptisk til demokrativiljen hos DMB.

Dette svarer han en leser i VG-nett i januar 2011:

.....

Spørsmål fra VG-leser:Vil dette lede til virkelig demokrati eller etter et valg til islamistisk diktatur?

Hovedpoenget å få med seg er at Det muslimske brorskap, som er den overlegent største islamistiske organisasjonen i Egypt, nå i mange år har gått inn for et demokratisk system ytringsfrihet og flerpartisystem. Så er det ikke islamisme eller diktatur, men spørsmål om alle sider gjensidig vil akseptere å konkurrere om makten gjennom valg. Jegg tror at dersom regimet faller er det gode sjanser for dette. Faren for diktatur er større ved at for eksempel hæren skulle velge å gripe makta.

Hilsen Bjørn Olav Utvik

.....

I et intervju med NRK-nett sammenligner han brorskapet med konservative kristendemokratiske partier i Europa.

– Brorskapet er et konservativt muslim-demokratisk parti. De opererer i en «setting» som KrF i Lyngdal på 1950-tallet, sier Utvik.

Han sier at Mubarak utnytter Vestens frykt for brorskapet, men sier det er lite å frykte.

......

Vel, president og islamisten Mohamed Morsi i Egypt har nå (november 2012) med et pennestrøk satt til side Høyesterett, og gitt seg selv vide diktatorsike fullmakter.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
2 minutter siden / 1263 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1829 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
11 minutter siden / 1713 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
19 minutter siden / 1829 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
30 minutter siden / 1263 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 68 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1829 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1263 visninger
Les flere