Shoaib Sultan

53    563

Motgift

Dette skal ikke bli en trend med at jeg skal skrive om ting jeg har skrevet altså, men i det siste har det vært mye rapport og artikkelskrivning, og da blir det naturlig å si noe om de her også.

Publisert: 15. mai 2012 / 9079 visninger.

I dag er det lansering av en bok med tittelen "Motgift", utgitt av Flamme Forlag og Forlaget Manifest. En rekke forskjellige akademikere har tatt for seg konkrete påstander fra ABBs manifest, for å stille opp en slags motgift mot påstandene. De ulike forfatterne (listet under) har tatt for seg ulike aspekter av påstandene fra ytre høyre, og eksaminerer dem gjennom sine artikler. Mye blir direkte svar på påstander som kom frem i manifestet til terroristen bak 22. juli angrepene, mens andre ting blir analyser og betraktninger rundt. Jeg har da skrevet etterordet.

Så kan man spørre seg om Anders Behring Breiviks «manifest» eller "kompendie" som han selv kaller det, fortjener offentlig oppmerksomhet? Mange mener at man helst bør tie det ihjel. Dessverre fungerer ikke verden slik at problemer forsvinner bare fordi vi ikke vil snakke om dem. Da er reell kunnskap veien å gå, som ikke kan få problemene og de gale holdningene til å forsvinne, men å gi dem tilsvar. 

Det er på denne bakgrunn forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne boka for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.


Motgift

Innhold:
Forord
Indregard/Wergeland/Wold: Svar på tiltale
Kontrajihadismen
Kap. 1 – Sigve Indregard og Øyvind Strømmen: Den nye høyreekstremismen
Kap. 2 – Øystein Sørensen: Bare en gal manns verk?
Islam
Kap. 3 – Knut S. Vikør: «Islam er ein politisk ideologi»
Kap. 4 – Oddbjørn Leirvik: «Islam er i krig med Vesten»
Kap. 5 – Cora Alexa Døving: «Norge snikislamiseres»
Kap. 6 – Sindre Bangstad: «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri»
Kap. 7 – Martin E. Sandbu: «Muslimer holder på middelalderske skikker»
Kap. 8 – Joakim Hammerlin: «De fleste terrorister er muslimer»
Demografi
Kap. 9 – Lars Gunnesdal: «Europa oversvømmes av muslimer»
Kap. 10 – Olav Elgvin og Jon Rogstad: «Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring»
Kap. 11 – Guro Korsnes Kristensen: «Muslimer får mange barn»
Kap. 12 – Bengt Andersen: «Oslo gettoiseres»
Feminisme
Kap. 13 – Anne Hege Grung: «Islam er en kvinneundertrykkende religion»
Kap. 14 – Cathrine Holst: «Feminismen har beredt grunnen for en fremtidig muslimsk maktovertakelse»
Offentligheten
Kap. 15 – Berit Thorbjørnsrud: «Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene»
Kap. 16 – Elisabeth Eide: «Islamkritikerne knebles»
Kap. 17 – Paul Bjerke: «Vi hjernevaskes av politisk korrekthet»
Flerkultur
Kap. 18 – Erik Opsahl: «Norge har vært homogent»
Kap. 19 – Katrine Fangen: «En innvandrer kan aldri bli helt norsk»
Kap. 20 – Thomas Hylland Eriksen: «Norsk kultur blir utslettet»
Kap. 21 – Knut Aukrust og Dorte Skulstad: «Fredelig sameksistens med muslimer er umulig»
Kap. 22 – Aage Borchgrevink: «Vesten forrådte serberne»
Etterord
Shoaib Sultan: Organisert islamhat i dag:

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Olav Gisle Øvrebø

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Det jeg sikter til er at han ikke har klekket ut ideene selv, men fått de fra andre. Han er neppe noen stor tenker....

Sjølv om ABB ikkje har skrive noko heilheitleg og originalt, eller ein heilheitleg ideologi, er det nettopp det at han klipper og limer saman som er interessant. Ved å analysere påstandane i manifestet hans får vi innblikk i breidda av det han står for, sjølv om det ikkje er eit sjølvforfatta samanhengande verk. Det er viktig. Han er ein klipp og lim-ekstremist, som Øyvind Strømmen skriv om i denne artikkelen.

Svar
Kommentar #52

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Varsko her!

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

burde man ikke overveie mer drastiske virkemidler enn å poste innlegg på VD, gi uttrykk for bekymring over en akademisk elites angivelige allmektighet og overveie om man burde stemme FrP til tross for partiets alkoholpolitikk? For dersom det hadde vært sant alt det ABB

Du skriver selv at det er mye rart i denne tråden, gode Øian, men dersom du faktisk leser noe mer kritisk gjennom det siterte, så vil du muligens innse at du her indirekte oppfordrer til voldelige handlinger. I langt større grad enn jeg noengang har sett det gjort - ihvertfall her på VD.

Her har du et skoleeksempel på dette du selv er med på f.eks. å kritisere Anfindsen, Fjordman m.fl. for; altså det å tenke høyt, men ikke riktig regne med at lesere tar ALT bokstavelig!

Svar
Kommentar #53

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Har lest 1 artikkel i boken i Dagbladet i dag! Om påstanden om at groruddalen ghettoiseres (noe jeg selv vet at den ikke gjør fordi jeg bor der selv :)) - og artikkelen var veldig bra. Nyansert og faktabasert (selvfølgelig). Vi satt alle tre kollegaer og leste med interesse :) Håper det kommer flere fra boken i Dagbladet!

Jeg er fortsatt oppgitt over tittelen fordi jeg vet at mange blir provosert når høyt utdannende mennesker bruker `akademiker` bevisst...Hvis det blir litt mer sånn at man legger opp til at alle mennesker - uansett bakgrunn - lett kan avsløre endimensjonale argumentasjons`rekker`uten å dra inn `akademiker` så hadde det vært en fordel, slik jeg ser det. Husker for en tid tilbake. Det var en debattant som aktivt ville oppfordre andre `akademikere` på nettforums til å delta mer slik at de kunne `ta` vanlige folk og bidra med `kunnskap`. Han fikk så mye dårlige responser at man kan nesten ikke tro det (noe jeg var enig i selv). Jeg har akademisk høyere utdanning selv jeg, men kan godt også si; akagærniker for det. Det er også noe generelt i veien med meg/de og!! Glem ikke det ;)

God 17 mai snart :)

  

 

Svar
Kommentar #54

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Med korpsmusikk i bakgrunn: Vi er et artig folkeferd

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er fortsatt oppgitt over tittelen fordi jeg vet at mange blir provosert

Selv synes jeg tittelen er fin-fin. Er det noe jeg selv opplever, så er det at det i ord og handelinger spys ut gift i form av hat og forakt. Jeg trenger å lese litt motgiften.

For meg er det knekkende likegyldig om det er akademikere (forskere) som har skrevet en bok om temaet eller andre, bare innholdet holder mål, er skikkelig og etterrettelig dokumentert, og fører et språk som jeg kan forstå!!

 Jeg tror ikke ett sekund på at det hadde blitt mindre ”Mye rart” i tråden, ”Varsko” og anklager om ”Dobbelthet” ”Komiske Sultan i Molbo-land” etc om tittelen var annerledes. Jeg tenker at noen kan oppleve selve innhold i boken som truende for eget ståsted. Vel, jeg skal i alle fall ta for meg boken og se om jeg blir klokere eller om det humper noem. Boken er bestilt!

Her er avslutningen på anmeldelsen av boken: ”Men mest av alt er det all grunn til å glede seg over dette akademiske dugnadsarbeidet. Overlappingen i tema gir flere nyanser til hvert emne, uten at det føles som om akademikerne snakker i munnen på hverandre.

Bare det å lese så mange tekster skrevet ut fra et vitenskapelig ideal med tydelige kildehenvisninger og prøving av mulige innvendinger, også mot egne påstander, føles befriende i en debatt der generaliseringer og demoniseringer florerer. Iblant kan kjølige, vitenskapelige analyser generere varme.” http://www.nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.8141444

Svar
Kommentar #55

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Går nasjonen fra vettet?

Ja, det gjør nasjonen!

Svar
Kommentar #56

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Hyggelig at du tar deg tid, Sultan

Publisert over 5 år siden

Sitat:

Dette skal ikke bli en trend med at jeg skal skrive om ting jeg har skrevet altså, men i det siste har det vært mye rapport og artikkelskrivning, og da blir det naturlig å si noe om de her også.

-  -  -

Det er alltid behov for belæring. Og vi føler oss alle beæret.

Har ikke nye ting på plakaten, er en reprise alltid velkommen.

Svar
Kommentar #57

Ole Jørgen Anfindsen

168 innlegg  2031 kommentarer

Demokrati i praksis

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Det vil jeg sannsynligvis også gjøre i framtiden,bortsett fra Anfindsens eventyrverden om

Takk til Hårstad for gode ord, og for at han ikke er redd for å støtte meg selv om det stormer friskt fra tid til annen. Han og jeg vurderer imidlertid en del ting svært ulikt, noe denne tråden illustrerer til fulle. Det er godt mulig at det innen de globale elitene finnes sterke krefter som egentlig betrakter demokrati som en hindring for å oppnå visse mål de har satt seg. Jeg tviler ikke på at det kan være noe i dette, og Hårstad skal ha honnør for sitt utrettelige arbeid for å dokumentere både dette og andre betenkelige sider ved den pågående globaliseringsprosessen (selv om jeg må tilføye at troverdigheten av hans fremstillinger nok ville ha økt dersom de var mer avbalanserte). Forøvrig er det bare noen få dager siden NRK sendte en TV-dokumentar som bl.a. fokuserte på motsetningene/spenningene mellom (a) globale pengemarkeder med fri flyt av kapital over landegrensene, (b) nasjonal autonomi, og (c) demokrati (gjengitt etter hukommelsen).

Men dermed er det altså ikke nødvendigvis slik at de akademikerne som har bidratt til antologien Motgift, vil være enige med de globaliserende elitenes påståtte oppfatning av demokrati som en plagsom klamp om foten det er like greit å kvitte seg med. Og selv om noen av forfatterne eventuelt skulle dele et slikt syn, så forhindrer ikke det at det er positivt at denne boken nå er blitt utgitt.

Konservative og andre kritikere av det rådende intellektuelle og politiske regimet har i mange år følt at de vestlige elitene (akademikere, politikere, journalister/redaktører, byråkrater, m.fl.) i for liten grad er villige (eller i stand til) «å ta debatten». Når drøyt 20 representanter for standen nå viser at de faktisk er villige til å ta debatten, så bør det hilses velkommen av oss alle. Uansett politisk/ideologisk ståsted.

Dersom bidragene viser seg å holde høy kvalitet, ja, da kan vi alle lære noe av å lese boken. Og dersom enkelte av oss må innse at boken lager hakkemat av noen av våre kjæreste illusjoner, ja, så bør vi være voksne nok til å takke forfatterne for å ha hjulpet oss videre.

Dersom bidragene skulle vise seg ikke å holde så veldig høy kvalitet, ja, da får vi håpe og tro at dette vil bli avslørt og påpekt i månedene fremover. Også i så fall vil bokprosjektet ha bragt det norske demokratiet et lite skritt videre i riktig retning, om enn på en annen måte enn hva som var intensjonen.

Faktabaserte drøftelser vil stort sett alltid være positivt!

Svar
Kommentar #58

Tor-Andre Kongelf

4 innlegg  400 kommentarer

Toppen av hykleri

Publisert over 5 år siden

Det er komisk syns jeg å sto på sidelinjen med fornuften i behold og se venstresidens akademikere virkelig gjøre et krafttak mot det såkalte høyrekstreme i Norge.

For det første så vil det høyreekstreme aldri bli bekjemet uansett hvor mye man ønsker det, fordi det høyreekstreme vil alltid være det motsatte av hva venstresiden står for.

Før var høyreekstremisme når man slo dette opp i samtlige leksikon politisk rasisme og nynazisme. Ku Klux Klan og Vigrid var gode eksempler på hva høyreekstremisme er for noe. Nå i det siste årene har høyreekstreme blitt rasisme OG KRITIKK MOT ISLAM. Øyvind Strømmen og Lars Gule kan sitte på sine gutterom og skrive bøker om islamofobi og høyreekstreme de neste hundre år, det vil alikevel aldri bli riktig å sjikanere mennesker som er imot religion. Og spesielt ikke islam.

Når det er ekstremisme å forakte det barbariske og intolerante politiske aspektet ved islam så har man tatt et farlig steg.

Fredelige kritikere mot islam og andre religioner blir nå utnevnt som høyreekstreme og hatspredere. Det er en effektiv måte og stemple og hindre kritikk av religion.

Man ser hvordan ordet høyreekstremisme blir brukt i dag, media og akademikere fra blindern hiver ordet rundt seg. EDL, Geert Wilders og tilogmed document.no har blitt kalt høyreekstremisme selvom ingen av de nevnte har kommet med oppfordring til vold mot noen som helst. Ordet blir også benyttet i samme setning som anti-islam. "De anti-islamske og høyreekstreme"

Jeg gjentar. Det er ikke noe ekstremt ved å være motstander av islam. Det å hevde dette er fascisme og ekstremisme.

Sultan virker som en svært sympatisk person når jeg ser ham i media. Men jeg stoler rett og slett ikke på en person som klarer å påstå i en avis at profeten Muhammed var en fredelig mann.

En slik påstand er absurd som er tullete å si i et samfunn hvor alle lett har tilgang til hadith om profeten. Han var fredelig i starten, men så ble han en kriger og barbar. Man kan godt si "Profeten var på et tidspunkt fredelig", men å late som om at profeten aldri har vært en svært ondskapsfull person blir løgnaktig og bedragersk.

Når det kommer til relevansen om ABB så har han tatt for seg mange veletablerte sannheter om islamisering og islam generelt. Men så har han lagt mye eget oppå, satt det på spissen og overdrevet. Det betyr ikke at alt er feil, eller at alle som er klar over noe av det samme er onde mennesker.

Når det kommer til islamisering av vesten så har vi en verdensomfattende organisasjon som Det Muslimske Brorskap er som aktivt proklamerer at de ønsker å ta over europeiske land ved å oversvømme disse landene med muslimer og drive åndelig jihad mot den siviliserte kulturen i Europa. Man kan diskutere i det uendelige om hvorvidt de kommer til å gjennomføre dette eller ikke og hvorvidt dette er riktig. Men for guds skyld rett kritikken mot de som har startet eurabia teorier (islamistene selv) og ikke halshugg alle som nevner teorien.

Det blir spennende og se hvordan motgift boken skal gå på angrep på påstandene som er veldokumentere på internasjonalt nivå. Det var blandt annet en kronikk i dagbladet i dag hvor det ble påstått at det ikke fantes muslimske enklaver i storbrittania og frankrike. En massiv løgn som de mest sannsynligvis kommer unna med.

Svar
Kommentar #59

Liv Beathe Hauger

1 innlegg  3 kommentarer

Bakvendtlogikk og propaganda

Publisert over 5 år siden

I dag har menneskerettsadvokat Jon Wessel-Aass tatt til motmæle mot ARS og deres ønske om å overvåke politiske meningsmotstandere. Og siterer hans oppsummering av saken:

Ikke politisk overvåkning, men overvåkning av “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”?

I går var var det en nyhetssak i NRK at Antirasistisk Senter ønsker at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må få adgang til å overvåke og registrere personer som uttrykker (høyreekstreme) politiske meninger, selv om de ikke uttrykker noe ulovlig eller oppfordrer til vold. PST-ansatte gjengis slik at de mener at dette må diskuteres, og i en nylig avgitt høringsuttalelse om forslag til datalagringsforskrift, har PST også bedt om at nettaviser og andre på pålegges å loggføre IP-adressene til alle debattanter i kommentarfeltene (se Datatilsynets omtale av blant annet dette her).

NRKs reporter spurte leder for Antirasistisk Senter, Kari Partapouli, om ikke dette innebærer innføring av politisk overvåkning:

– Men det er jo politisk overvaking?

– Det er ikkje politisk overvaking i den forstand at det politiske feltet i Noreg vert overvaka.

– Men ein blir overvaka basert på ein politisk ståstad?

– Ein politisk ståstad som har eit valdspotensial, svarar Partapouli.

Hva i all verden mener hun med det? Hvilke (forutsetningsvis lovlige) politiske ståsteder er det som har et voldspotensial?

Det fremgår vel av konteksten – 22/7-saken – at Partapouli sikter til det såkalt høyreekstreme spekteret. Dette bekreftes også av en melding hun sendte i ettertid på Twitter:

Kari H Partapuoli‏@parta

Antirasistisk Senter ønsker en debatt om rammene for overvåkning og registrering av høyreekstreme med et… http://fb.me/27EwiO1zf 

1:01 PM – 23 May 12 via Facebook · Embed this Tweet

Men hva er “høyreekstremt”? Og hva menes med “voldspotensial”? Hvem skal definere dette?

Det samme må vel i det minste også gjelde det “venstreekstreme”, hvis det er ytterfløyene i politikken man er ute etter. Under Den kalde krigen var det jo de “venstreekstreme” som myndighetene angivelig fryktet politisk motivert vold fra – noe som medførte at PSTs forløper POT (Politiets overvåkningstjeneste) i flere tiår bedrev ulovlig politisk overvåkning av mengder av politisk aktive personer (og deres nærmeste) som lå  politisk til venstre for Arbeiderpartiet. Dette er for øvrig grunnen til at man senere har funnet det nødvendig å uttrykkelig forby PST å registrere personer på bakgrunn av politisk ståsted.

Er det dette forbudet Antirasistisk Senter vil ha fjernet?

I følge Partapouli er det ikke det, fordi hun vil operere med et  skille mellom politisk overvåkning og overvåkning av personer med “ein politisk ståstad som har eit valdspotensial”.

Men hvis “politisk ståstad som har eit valdspotensial” er kriteriet for at en person skal underlegges hemmelig overvåkning, hva er egentlig substansen i dette kriteriet – når forutsetningen jo er at vi ikke snakker om ulovlige politiske standpunkter eller handlinger?

Skal det bygge på en slags statistikk over hvor mange med et visst politisk ståsted som historisk har utøvd vold i dette ståstedets navn? Jeg er redd det ikke er mange politiske ståsteder som kommer renvasket ut av en slik analyse – i et historisk perspektiv.

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at politisk overvåkning ikke hører hjemme i et demokrati – og at der det har blitt systematisert, har det undergravet det samme demokratiet som det angivelig skulle beskytte. Politisk overvåkning innebærer per definisjon at det etablerte flertallet definerer hvilke personer tilhørende opposisjonelle ytterfløyer, som utgjør en “trussel”.

Jeg håper at Antirasistisk Senters utspill beror på en naiv mangel på innsikt i demokratiets prosesser og i hvor langt dagens terrorlovgivning allerede går. Partapouli kan med fordel  for eksempel lytte til den juridiske professoren vår som har arbeidet mest med  terrorlovgivningen, Erling Johannes Husabø, som uttaler seg ganske utvetydig i siste nummer av Advokatbladet. Og hun kan for eksempel lese mitt bidrag i Internasjonal Politikks siste nummer; “Krigen mot terror og den norske rettsstaten”.

For PSTs del, hadde jeg håpet at utspill derfra i mars i år, etter forrige sjefs avgang og i forbindelse med offentliggjøringen av PSTs evaluering av egen innsats i forbindelse med 22/7-saken, bar bud om en mer edruelig tilnærming til egen rolle i et demokrati. Dette skrev jeg om i innlegget “PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?”. Men det kan se ut som om jeg var for optimistisk."

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
mindre enn 1 minutt siden / 458 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
2 minutter siden / 432 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
6 minutter siden / 1663 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 458 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1663 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 432 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 458 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 458 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Les flere