Kjetil Nilsen

54    727

Rettsløse Gaza-ofre

Israel har nettopp renvasket seg selv for massakren av Samouni-familien under Gaza-krigen - en illustrasjon på statsløse palestineres rettsløshet.

Publisert: 14. mai 2012 / 674 visninger.

Nylig kunngjorde den israelske hæren at krav om gransking av massakren på Samouni-familien under Operation Cast Lead i 2009, er henlagt. Den israelske regjerings-lobbyen her hjemme, anført av Conrad Myrland i Med Israel For Fred, var raskt ute med å frikjenne Israel for krigsforbrytelser. Basert på den israelske hærens «selvgransking», kunne Myrland på MIFFs hjemmeside «fastslå» at  påstander om overlagt skade på sivile nå var  «fullstendig avkreftet». Samtidig refset han norske medier for ikke å ha rapportert om resultatet av  «etterforskningen», der Israel altså frikjenner seg selv.

På ett punkt kan man være enig med Myrland: Saken bør absolutt vies oppmerksomhet i media, men av stikk motsatte årsaker enn hva Med Israel For Fred mener. Saken er en god illustrasjon på  statsløse palestineres rettsløshet, og den viser samtidig verdenssamfunnets handlingslammelse med hensyn til å ville stille Israel til ansvar for åpenbare brudd på Folkeretten.

Rettsløse
Ettersom palestinerne ikke har sin egen stat, har de ingen mulighet til å forfølge f.eks. anklager om israelske krigsforbrytelser i internasjonale rettslige fora som opererer med medlemsstater. Sakene må reises i det israelske rettssystemet.

Etter den brutale Operation Cast Lead (Gaza-krigen i 2009) fremmet menneskerettighetsorganisasjonen Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) i alt 490 saker mot israelske myndigheter med krav om gransking, på vegne av sivile ofre i Gaza. Etter nesten tre og halvt år, preges fortsatt håndteringen av sakene av fullstendig taushet – i mange tilfeller har ikke myndighetene engang brydd seg med å bekrefte at de er mottatt.

Men 1. mai fikk PCHR en kort tilbakemelding fra den israelske hæren om utfallet av behandlingen av den kanskje groveste forbrytelsen under angrepet på Gaza - massakren av Samouni-familien: Israels Military Advocate General kunne ikke se at den israelske hæren hadde opptrådt uaktsomt, og at det forelå noe kriminelt. Gransking blir derfor ikke fulgt opp – saken henlegges. Noen utdypende begrunnelse, foreligger ikke. Tilbake sitter overlevende ofre fra Samouni-familien, og blir ofre for enda en kriminell handling.

Massakren
Det som skjedde 4. januar 2009 var at ca 100 medlemmer av storfamilien Samouni ble beordret av den israelske hæren inn i huset til Wa’el Samouni. Neste dag ga oberst Ilan Malka klarsignal for bombing av huset. Det endte med 21 drepte og 35 skadde. En massakre på forsvarsløse sivile mennesker. Ikke nok med det; de neste to dagene ble ambulanser nektet adgang til området for å hente sårede. Den israelske hæren gruset deretter huset, med de døde fortsatt i ruinene. Først 14 dager senere, da soldatene hadde trukket seg tilbake, kunne pårørende grave fram sine kjære.

Likevel; full frikjennelse av hærens handlemåte fra den israelske Mililtary Advocate General. Han sier med andre ord at intet kriminelt forelå, ingen feil ble begått og en hvilken som helst ansvarshavende offiser ville ha opptrådt på liknende måte i tilsvarende situasjon. Det hører med til historien at Ilan Malka, som hadde kommandoansvaret under angrepet på Samouni-familien, nylig ble forfremmet til generalbrigader.

Uavhengig gransking nødvendig
Tre og halvt års behandlingstid skal gi skinn av en grundig gjennomgang av saken. Behandlingen bærer imidlertid preg av at konklusjonen er truffet på forhånd. Samouni-saken illustrerer at statsløse palestinere under okkupasjon er rettsløse og sårt trenger internasjonal støtte for å få det rettslige vern de har krav på.

I motsetning til landets myndigheter, finner israelske menneskerettighetsforkjempere det fullstendig uakseptabelt at ingen skal holdes ansvarlig for handlinger som førte til drap på 21 uskyldige sivile. Yael Stein, forskningsdirektør i organisasjonen B’Tselem, sier det slik til The Guardian (02.05.2012): - Måten den israelske hæren har fritatt seg selv for ansvar for denne hendelsen, kan ikke godtas. En uavhengig gransking er påkrevet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1299 kommentarer

Rettsløse?

Publisert rundt 5 år siden

Kan man kalle folk rettsløse når de har fått sin sak tatt opp? Eller er de rettsløse fordi du ikke er enig i konklusjonen? Jeg savner balanse i dine rapporter fra Israel. De er alltid fulle av kritikk av Israel, men aldri kritikk av palestinerne. De mangler også bakgrunnsfakta som kunne vært med å gi en mer balansert framstilling. Jeg er veldig skeptisk til at en representant for den norske kirke skal drive med propaganda på denne måten. Grunnen til at huset ble bombet var feiltolking av satelittbilder. Dette skjer dessverre av og til i krig. Hvorfor er dette verre enn dine palestinske terroristvenners angrep som bevisst er rettet mot sivile?

Man er enige om at operasjon Cast Lead hadde få sivile tap i forhold til det som er vanlig når det gjelder slik krigføring. Dessverre er det slik at det alltid er sivile tap i kriger, spesielt om disse skjer i tett bebodde områder. Denne krigen var uunngåelig, siden palestinerne ikke sluttet å angripe Israel. Da palestinerne fikk kontrollen over Gaza, var dette som en del av land-for-fred. De takket med å intensivere rakettangrepene mot Israel. Hvorfor skriver du ingenting om dette? Hvorfor skriver du ikke om Hamas sine overgrep mot egne sivile? Eller om muslimers overgrep mot kristne? Det burde vært selvsagt for en representant for kirken. I stedet velger du å kun fokusere på Israels feil. Det holder ikke mål.

Svar
Kommentar #2

Sten André Fagermo

57 innlegg  1300 kommentarer

Kanskje det egentlig heter

Publisert rundt 5 år siden

Den Norske Sosialistkirke?

Men ta det med ro, nå blir det slutt på galskapen, altså med en statskirke som ikke klarer å holde fingrene unna politikk.....Uansett, hva man måtte mene om politikken.

Svar
Kommentar #3

Kjetil Nilsen

54 innlegg  727 kommentarer

Bukken og havresekken

Publisert rundt 5 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Kan man kalle folk rettsløse når de har fått sin sak tatt opp? Eller er de rettsløse fordi du ikke er enig i konklusjonen?

Reell gransking har ikke funnet sted – det er poenget. Israels Military Advocate General sørget for det. Dessuten er det lite tillitvekkende og fullstendig uakseptabelt at hæren skal granske seg selv for mulige krigsforbrytelser. Det er å sette bukken til havresekken – uavhengig av hvilket land det måtte gjelde. 

Noen ord om Military Advocate General (MAG) som har en nøkkelrolle i dette spillet. Han inngår i det israelske militærhierarkiet – underordnet Chief of Staff, dog uten å ta direkte instrukser fra han. Lojalitetsbåndene er der like fullt (de to siste MAGs ble forfremmet personlig av Chief of Staff, ifølge B’Tselem).

Hovedfunksjonen for MAG er todelt: Ivareta rollen som juridisk rådgiver for hæren på den ene siden;  og fungere som klage- og dømmende organ internt i hæren, på den annen. MAGs rolle i en evt klageprosess går i ring, med alle muligheter til å manipulere utfallet, og f.eks. gjøre som i tilfellet med Samouni-familien: erklære saken lukket.  Begrunnelsen fylte ikke engang en hel A-4 side. Så enkel var denne saken for MAG – men han brukte altså over tre år på den.     

Rollekombinasjonen; juridisk rådgiver for hæren og dommer i klager mot hæren, er spesielt interessant i tilfellet Operation Cast Lead. MAG var nemlig involvert som juridisk rådgiver under planlegging av krigen, både mht til godkjenning av bruk av visse typer våpen og hva som kunne godtas som legale militære mål. Med andre ord; samme militære organ som deltok direkte i planlegging av krigen, skal i ettertid ivareta oppgaven som klage- og domsorgan for evt krigsforbrytelser. MAG kan altså risikere å dømme seg selv for krigsforbrytelser …..

Høres dette betryggende ut – og at rettssikkerheten ivaretas? Flere israelske menneskerettighetsorganisasjoner mener ikke det. Les f.eks. B’Tselems rapport Israel’s report to the UN misstates the truth.   Rapporten Genuinely Unwilling fra Palestinian Centre for Human Rights, anbefales også.

Til Thyves omtale utnevnelse av meg som «representant for den norske kirke»: At jeg skal inneha noen slik representasjonsrolle, er helt ukjent for meg.    

Svar

Siste innlegg

PROFESSOR PÅ VILLSPOR?
av
Aase Marie Holmberg
rundt 3 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Godt og blandet
av
Håvard Nyhus
rundt 8 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
kirkevalgene 2015,og 2019
av
Geir Husveg
rundt 10 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Det magnetiske Noreg
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 11 timer siden / 193 visninger
0 kommentarer
Korsvei i vår tid
av
Tore Hynnekleiv
rundt 13 timer siden / 748 visninger
1 kommentarer
Senneset og Vårt Lands leder
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 808 visninger
0 kommentarer
Mors kjøttkaker
av
Terje Carlsen
rundt 14 timer siden / 75 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

PROFESSOR PÅ VILLSPOR?
av
Aase Marie Holmberg
rundt 3 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Godt og blandet
av
Håvard Nyhus
rundt 8 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
kirkevalgene 2015,og 2019
av
Geir Husveg
rundt 10 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Det magnetiske Noreg
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 11 timer siden / 193 visninger
0 kommentarer
Korsvei i vår tid
av
Tore Hynnekleiv
rundt 13 timer siden / 748 visninger
1 kommentarer
Senneset og Vårt Lands leder
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 808 visninger
0 kommentarer
Mors kjøttkaker
av
Terje Carlsen
rundt 14 timer siden / 75 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 5 timer siden / 5420 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 6 timer siden / 1850 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Godt og blandet
rundt 6 timer siden / 401 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 7 timer siden / 806 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 8 timer siden / 528 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 8 timer siden / 5420 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 8 timer siden / 5420 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 8 timer siden / 528 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 9 timer siden / 5420 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Å finne seg selv
rundt 9 timer siden / 1202 visninger
Les flere