Tove S. J Magnussen

478    1913

Catch them young, and treat them well

Et av utsagnene på årets helsekonferanse (Dekan UNN) falt i en sammenheng mellom rekruttering, nyansatte-program og beholdepolitikk. Fag/psykologiske aspekter må ivaretas.

Publisert: 14. mai 2012 / 309 visninger.

NSF feirer 100 år i 2012. Den historiske fremstillingen er mangfoldig. Sykepleierutdanningen gjorde et, stort fremskritt i 1977, da det ble obligatorisk å ha gjenomført eksamen artium.

Det førte til en annen fokus på fag og politikk enn tidligere. Det medførte også studentstatus selv om vaktbelastningen fortsatt eksisterte i noen år. 

Studentene var rekruttert fra miljøer som var ansvarsbevisst og samfunnsfokusert.

Man hadde erfaring fra pleie/omsorg, og visste mye om de faglige forventningene.

Studentene var og ble tidlig modne. Første avsnittet, etter den teoretiske bolken, gikk rett inn i klinikken.

Man havnet blant pasienter, sykdommer og hjelpepersonell. Å møte på lukket avdeling etter et år, var en skremmende og lærerik opplevelse. Profesjonaliteten vokste i takt med utøvelsen.

Norges Høyere Sykepleierskole (senere; Institutt for Sykepleievitenskap og Helseadministrasjon), spilte en viktig rolle i å etablere sykepleieidentiteten.

Ledelse, av eget fag, var viktig.

Studiene var konsentrert om spesialisthelsetjenesten og utfordringene der. Man virket i kommunalhelsetjenesten, på helsestasjonene og i hjemmene.

Kommunikasjonen med pasientene var basert på tillit.

Sykepleien var et yrke for idealister og spesielt interesserte. Empati og personlig innlevelse stod høyt på dagsorden. Det var viktig å vise omsorg og omtanke. Etikk var et hovedfag.

Kunnskapene ble brukt innad i organisasjonen. Det var mer enn nok å stå opp for.

Arbeidsmiljøloven og fagforeningene kom på banen fordi man ikke anså yrket som forenlig med familielivet.

De unge rødstrømpene, som tenkte karriere og studier, i stedet for mann og barn, ville etterhvert ha i pose og sekk. Abortloven kom.

Mange valgte spesialisering innenfor akuttmedisinske områder/ledelse etter å ha jobbet noen år i sykepleien.

Akademiseringen førte til en dreining mot sterkere teoretisk forankring, og forskningen skjøt fart på 80- tallet.

Mange kvinner, i sykepleietjenesten, hadde hjemmeværende mødre som forbilder. Kjønnsrollemønstret falt naturlig inn i helsetjenesten.

Legestanden var menn.

Utviklingen i sykepleietjenesten må ses i en sammenheng med samfunnet forøvrig.

Man gikk ikke til legen med bekymringer. Man ventet til det stod om livet.

Helsesøster kjente befolkningen, og legen var ofte på hjemmebesøk. 

 På 90- tallet kom program for nyansatte. Man forstod at teoretiseringen av helsetjenesten skapte nye behov for tilrettelegging og tilpasning til klinisk virksomhet. Nyansatte leger fikk mentor og faglig styring til de følte seg trygge i behandlingen av pasientene.

Man innså at personalet trengte de-briefing og faglig påfyll. Kommunikasjonen med ledelsen ble involverende.

Legene startet sine ledelsesprogrammer og innså behovet.

På 2000-tallet samarbeidet kirurgien med forsvaret. Man lagde bro mellom krigs-kirurgien og spesialisthelsetjenesten. Triage var et viktig begrep.

Pasientene ble generelt opptatt av plastikk kirurgi. Det ble behov for å sikre faglig forsvarlig virksomhet og brukermedvirkning i alle enheter.

 I 2010 innså man at ledelse skulle være forsvarlig og følge lovverket. Syndebukkene var avskaffet. Dårlig ledelse fikk ingen konsekvenser for andre enn pasientene.

Lønnen, for ledere, steg til uante høyder. Rollen rundt pasientene var forstsatt lite verdsatt.

Samtalene på sengekanten var fortiet.

De skulle løftes frem i 2013.

   

  

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Ingen bestillingsvare
av
Olaug Bollestad
32 minutter siden / 16 visninger
0 kommentarer
Når politikken blir grå
av
Emil André Erstad
rundt 2 timer siden / 48 visninger
1 kommentarer
Snakk om Gud
av
Ingvild Hellenes
rundt 2 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Tøv om logikk
av
Gunnar Ree
rundt 4 timer siden / 68 visninger
1 kommentarer
Nå har vi det gående...
av
Tore Olsen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Skolen og radikalisering
av
Thor-Andre Skrefsrud
rundt 9 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Å praktisere egne formaninger
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 2148 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ingen bestillingsvare
av
Olaug Bollestad
32 minutter siden / 16 visninger
0 kommentarer
Når politikken blir grå
av
Emil André Erstad
rundt 2 timer siden / 48 visninger
1 kommentarer
Snakk om Gud
av
Ingvild Hellenes
rundt 2 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
Tøv om logikk
av
Gunnar Ree
rundt 4 timer siden / 68 visninger
1 kommentarer
Nå har vi det gående...
av
Tore Olsen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Skolen og radikalisering
av
Thor-Andre Skrefsrud
rundt 9 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Å praktisere egne formaninger
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 2148 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Bråtveit kommenterte på
Hellig krutt-tønne
21 minutter siden / 2974 visninger
Bjørn Bråtveit kommenterte på
Mdg har vokst fra ensidig fokusering på "oljen"
33 minutter siden / 65 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når politikken blir grå
39 minutter siden / 48 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2974 visninger
Hans Torvaldsen kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 1 time siden / 2148 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hjertet trumfer fornuften
rundt 1 time siden / 662 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tøv om logikk
rundt 1 time siden / 68 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2974 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2974 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 4 timer siden / 2148 visninger
Les flere