Axel Storebø

4    7

Vedvarende oljebløff

Selv om oljeindustrien og en rekke norske politikkere forsøker å skyve det under teppe, så er det et faktum at oljen er den største enkeltkilden til norske CO2-utslipp!

Publisert: 14. mai 2012 / 3170 visninger.

En noe forkortet variant ble publisert i Vårt Land 14.05.2012

I Vårt Land 07.05. peker jeg på det største bedraget i den norske miljødebatten – oljebløffen. Jeg viser til Miljørapporten til Oljeindustriens Landsforbund, der det kommer frem at utslippene på norsk sokkel gjennomsnittlig er 25% høyere enn utslippene fra oljeindustrien i Midtøsten.

I Vårt Land 09.05. skriver Tom Gederø, informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, kort fortalt, at jeg er på bærtur. Personlig synes jeg det er morsomt at informasjonssjefen i Oljeindustriens Landsforening kritiserer meg for å vise til tall i Miljørapporten til nettopp Oljeindustriens Landsforening.

Gederø har rett i at kun utslippdata fra 22 prosent av oljeproduksjonen i Midtøsten rapporteres. Poenget mitt blir uansett stående; det finnes land som produserer renere olje enn Norge – i motsetning til hva statsråd Ola Borten Moe (Sp) og oljeindustrien vil at vil skal tro.

Videre skriver Gederø at norsk gass vil være viktig for å løse klimaproblemene ettersom den er renere enn en rekke andre fossile energikilder. Vi vet at bruken av fossile energikilder er årsaken til de menneskeskapte klimaendringene. Å si at vi skal løse miljøproblemene ved å slippe ut mer CO2 fra norsk olje og gass, blir som å si at det er greit å banne i kirken, så lenge man ikke banner for høyt!

 

Axel Storebø, leder i Oslo KrFU

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Greit nok

Publisert over 5 år siden

Men har du en kjapp løsning på utfordringen en verden og økonomi uten olje? Vennligst ikke svar at mennesket må bli fornuftig for det har mennesket aldri vert og kommer ikke heller til å bli i nærmeste fremtid.

Svar
Kommentar #2

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Men har du en kjapp løsning på utfordringen en verden og økonomi uten olje? Vennligst ikke svar at mennesket må bli fornuftig for det har mennesket aldri vert og kommer ikke heller til å bli i nærmeste fremtid.

Olje er ikke det eneste som kan gi verden økonomisk vekst. Personlig er jeg en stor tilhenger av fornybar energi. Norge har f.eks. stort potensial til å kunne eksportere elektrisitet produsert fra vannkraft, vindkraft bølgekraft osv.

Det største problemet i dag er at den kompetente arbeidskraften er knyttet opp til oljeindustrien. Dersom vi skal kunne satse på fornybar energi, kan man ikke samtidig knytte de flinkeste ingeinørene og forskerne opp til oljeindustrien.

Svar
Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Neppe noe stort problem

Publisert over 5 år siden
Axel Storebø. Gå til den siterte teksten.

Det største problemet i dag er at den kompetente arbeidskraften er knyttet opp til oljeindustrien.

På vannkraft har vi kompetanse så det holder. På vindkraft kan vi gå til våre naboer i sør og kjøpe produkter av dem, de har både utviklere og ingeniører i fleng som kan dette. Noe utfordring har vi dog i kampen mellom naturvernere og miljøvernere. Vi har massevis av vassdrag som kan bygges ut eller fjellvidder som kan pepres med vindmøller.

Men her strides som sagt ofte de som ønsker en uberørt natur og de som mener at naturen like fullt vil gå til grunne om vi ikke slutter å forurense den.

Det er jo bare å minne om monstermast debatten på vestlandet eller trekke frem Alta-utbyggingen for oss som har noen år på baken.

Du har helt rett i at olje ikke er det eneste som kan gi verden vekst. Når du nevner det så grøsser jeg av ordet "vekst" for det er muligens den største enkeltfaktoren for hvorfor vi har blitt både overbefolket og muligens også på vei til å nå grensen for hva vi selv tåler av klimaendringer.

På den annen side, mulig naturen er så finurlig at den rett og slett tar livet av oss som sin lille protest mot hvordan vi turer frem. Sistemann kan da uttale at mot natren er selv menneskeheten liten.

Svar
Kommentar #4

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

På vannkraft har vi kompetanse så det holder. På vindkraft kan vi gå til våre naboer i sør og kjøpe produkter av dem, de har både utviklere og ingeniører i fleng som kan dette.

I Norge i dag mangler vi 16 000 ingeniører [http://www.tekna.no/ikbViewer/page/tekna/aktuelt/artikkel?p_document_id=833932]. Dette skyldes blant annet at mange som ellers ville jobbet på fastlandsnorge f.eks. i tilknytning til ny fornybar energi, i dag i stedet jobber innen oljesektoren. Dette fører til at det blir vanskeligere å satse på ny fornybar energi.

Når det er sagt, så tror jeg egentlig vi er ganske enige. Vi kan absolutt ikke fortsette å satse ensidig på økonomisk vekst. Det vil nbeppe være bærekraftig i lengden. Derfor må vi ta miljøproblematikken på alvor, og oljen er tross alt den største enkeltkilden til norske CO2-utslipp.

Svar
Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jepp

Publisert over 5 år siden
Axel Storebø. Gå til den siterte teksten.

Derfor må vi ta miljøproblematikken på alvor, og oljen er tross alt den største enkeltkilden til norske CO2-utslipp.

Så er spørsmålet er vi villige til å kutte ut oljen og gassen med de konsekvensene det får for vår økonomi? Videre er de vi leverer olje og gass til i dag villige til å godta at vi sier, sorry men for å redde verden lar vi vår olje og gass ligge der den har ligget i millioner av år?

Ja vi er nok ganske enige men like fullt tror jeg ikke jeg er like optimistisk som deg.

Svar
Kommentar #6

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Mangler 16000 ingeniører?

Publisert over 5 år siden

Hva har du tenkt å bruke dem til?

 

Svar
Kommentar #7

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Så er spørsmålet er vi villige til å kutte ut oljen og gassen med de konsekvensene det får for vår økonomi? Videre er de vi leverer olje og gass til i dag villige til å godta at vi sier, sorry men for å redde verden lar vi vår olje og gass ligge der den har ligget i millioner av år?

Enig i at vi neppe blir så populære dersom vi reduserer oljeutvinningen vår drastisk, men tror neppe vi har så mye valg.

Svar
Kommentar #8

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Hva har du tenkt å bruke dem til?

I dag mangler vi blant annet kompetent arbeidskraft til å satse på fornybar energi, til å bygge veier og til å satse på annen infrastruktur i Norge. Dette er noe av det vi kunne brukt noen av de ingeniørene som idag jobber i oljeindustrien til.

Svar
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Det er mange som ikke har fått med seg noe her....

Publisert over 5 år siden

Vi snakker om vindmøller og vannkraft. Det er energikilder.

Olje er ikke bare energi, det er råvare for de fleste industrier!

Hvis olje forsvinner, forsvinner de fleste industrier, vet du det?

Vi utvinner mye fra olje. Hydrokarboner. Det er råstoffer for all den plastikk vi bruker, alle kunststoffer......

Hvis ikke vi har olje vil industrien stoppe opp. De har ingen råvarer lenger. Hvorfor er det ingen som snakker om det? Hvorfor snakker alle bare om energi?

De snakker bare om C02, og skjønner forvrig ingenting

Mvh Petter

Svar
Kommentar #10

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Olje kan brukes til så mangt, ja

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Olje er ikke bare energi, det er råvare for de fleste industrier!

Hvis olje forsvinner, forsvinner de fleste industrier, vet du det?

Fullstendig klar over at oljen brukes til mer enn energi. Olje er jo f.eks. en nødvendighet for å lage nye veier, og brukes også i plast.

Derfor er vi helt avhengig av olje til enkelte formål. Problemet er at mesteparten av den oljen vi eksporterer i dag, blir utnyttet nettopp som energikilde. Og det er et problem!

Sier ikke at vi skal legge ned oljen over natta. Tror vel å merke at det vil være fornuftig å gradvis trappe ned på utvinningen av norsk olje, og heller satse på fornybar energi.

Svar
Kommentar #11

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Ikke veldig

Publisert over 5 år siden
Axel Storebø. Gå til den siterte teksten.

kort fortalt, at jeg er på bærtur.

Langt fra sannheten der nei......

Det er en utstrakt hysterisk holdning til klima og CO2-utslipp hos noen for tia....

For Krf ser dette ut til å være det altoverskyggende tema over alle tema.....

Egentlig ganske merkelig at de ikke har mer tiltro til at jordens ressurser er tiltenkt en mening og plan for menneskeheten.

Svar
Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Er du sikker?

Publisert over 5 år siden
Axel Storebø. Gå til den siterte teksten.

Derfor er vi helt avhengig av olje til enkelte formål. Problemet er at mesteparten av den oljen vi eksporterer i dag, blir utnyttet nettopp som energikilde. Og det er et problem!

Kan du dokumentere hva oljen blir brukt til?

Mvh Petter

Svar
Kommentar #13

Axel Storebø

4 innlegg  7 kommentarer

Hvordan verdens oljeressurer utnyttes

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Kan du dokumentere hva oljen blir brukt til?

Jeg finner desverre ikke akurat den kilden jeg var på jakt etter akkurat nå. Fant dette da: "Oil remained the largest energy source (33%) despite the fact that its share has been decreasing over time." [http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption].

Ettersom 33% av verdens samlede energiforbruk kommer fra olje, vil det si at vi godt kunne redusert utvinningen av norsk olje uten at det hadde gått på bekostning av den industrien som er direkte avhenigig av olje (ikke olje som energikilde).

Svar
Kommentar #14

Erling Grape

57 innlegg  1045 kommentarer

Ikke naturvern

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det er jo bare å minne om monstermast debatten på vestlandet eller trekke frem Alta-utbyggingen for oss som har noen år på baken.

Alta-saken var ikke først og fremst en natuvernsak (det også), men sprengkraften i Alta-saken var samesak. Resultatet ble også at samene endelig ble anerkjent som et eget folk og som urbefolkning med de rettigheter det innebar.

Dette bare som et innspill for at monstermast og Alta-saken ikke er helt sammenlignbare.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
2 minutter siden / 1263 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1830 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
12 minutter siden / 1713 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
20 minutter siden / 1830 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
30 minutter siden / 1263 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 68 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1830 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1263 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1263 visninger
Les flere