Arne D. Danielsen

295    5446

Kirken som en robust og spennende merkevare

Slik man trenger hammer og sag for å reise et kirkebygg, må man være bevisst på betydningen av merkevare for å bygge en menighet.

Publisert: 13. mai 2012 / 568 visninger.

– Konfirmasjon er en god og robust merkevare som står overraskende sterkt. Kirkelig konfirmasjon har et godt rykte. Undersøkelsene våre viser at både konfirmanter og foreldre i all hovedsak er fornøyde med Den norske kirkes konfirmasjonsopplegg, sier konfirmantforsker Bernd Krupka til Vårt Land.

Han er førsteamanuensis ved Kirkelig utdanningssenter i nord ved Universitet i Tromsø og har ledet arbeidet med flere norske og internasjonale konfirmasjonsundersøkelser. (Vårt Land)

----------------

Tidligere i år var professor Magne Supphellen gjesteskribent her på VD. Han tok opp temaer om kirken og behovet for å styrke kirkens posisjon i folks bevissthet, og hvilket potensial kirken har som merkevare.

I debattene som fulgte var det noen som reagerte på at man knytter et slik ”kommersielt” begrep til kirken. Problemet med en slik tilnærming, er at mange tror at ved å anvende en markedsfaglig terminologi om kirken, så går man umiddelbart fra katedral til børs. Det viser mangel på forståelse for enkle og faglig korrekte begreper om kommunikasjon.

Slik man trenger hammer og sag for å reise et kirkebygg, må man være bevisst på betydningen av merkevare for å bygge en menighet.

I det siterte ovenfor bruker forskeren Bernd Krupka begrepet tilsynelatende helt uten blygsel. Ja, hvorfor skulle han skjemmes? Han slår fast at ”konformasjon er en god og robust merkevare som står overraksende sterkt”. Supert! Da har kirken et godt verktøy for å kommunisere med målgruppen, som er de fleste i dette landet, og gjennom dette styrke engasjementet og oppslutningen og slik bygge sin egen framtid.

Så lite farlig er dette, og så enkelt kan det i grunnen uttrykkes. Konfirmasjonen er altså en robust merkevare for kirken. Alle som ønsker å nå ut til folk med sitt budskap, enten det er Tine eller kirken, må ha noe å vise til før folk interesserer seg og responderer. Og dessuten er det slik at kommunikasjonen må skje på mottakers premisser.

Slik er det i det moderne samfunnet. Ja, slik har det faktisk vært til alle tider, men da i en annen form. Kirken er seg nok bevisst dette, men det kan synes som at den ikke er seg bevisst nok, ikke er profesjonelle nok. Det er synd, for da risikerer den urgamle instistusjonen å skusle bort gyldne muligheter og kommunikasjonsmessige viktige verdier som kan være avgjørende for dens framtid.

Når noen av oss gir til kjenne vår bekymring, er det naturligvis ikke for å være negative verken mot selve institusjonen eller mer spesifikt mot kommunikasjonsavdelingen, tvert imot. Det er fordi vi er glade i kirken og ønsker at den skal utvikle seg og nå ut til flest mulig med sitt gode budskap i dag og i fremtid. Og når det gjelder framtiden, så representerer den betydelig utfordringer. Det gjelder å henge med i svingene, for å si det slik.

Da er det et bra sted å begynne å definere sine beste kommunikasjonsmessige verdier, sine beste merkevarer og å bruke dette på en profesjonell måte, slik som for eksempel Tine ville gjort.

Det er stor forskjell på Tine og på Den norske kirke, slik det er stor forskjell på Tine og NSB. Det de og andre markedsaktører har til felles, er at alle er underlagt de samme premissene for god og målrettet kommunikasjon.

Vi gleder oss alle over kirkens sterke merkevarer – som for eksempel konfirmasjon. Måtte de brukes og utnyttes på en markedsføringsmessig optimal måte.

Kirken representerer og formidler budskapet om håp. Med en profesjonell tilnærming til god markedskommunikasjon og merkevarebygging, er det håp også for kirken selv.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg tror at innføring av kirkeplikt vil være et gode for de troende og DNK. Det vil hjelpe folk til å markere sin tilhørighet og gi kirken legitimitet som et sted hvor menigheten skal henvende seg for sin tilnærming til Gud hver søndag. Slik skaper man fellesskap mellom Kirke og legfolk.

Svar
Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

merkevarebygging og

Publisert over 5 år siden

David Ogilvy, grunnleggeren av den moderne vitenskapsbaserte reklame, sammen med dr gallup. (Ogilvy skapte reklamen/annonsene som dr gallup testet ut responsen av) sa i sin tid at han stadig forundres over at produsenter overser det faktum at den enkleste metoden å skape en sterk merkevare på, er å forbedre produktet.

Nå kan man si hva man vil om innholdet i "merkvaren/produktet" konfirmasjonen, og det blir gjort, en videreføring av en barnedåp som seiler på ytterst tynn og glatt is, teologisk. Men at det er sammenheng mellom markedsførings-tenkning og det å spre det glade budskap, er et faktum alt for mange kristne ledere har gått glipp av.

Marked, segmentering, osv osv er viktige ord, men man kommer ikke fra at også markedstilgang, distribusjonsleddet har med saken å gjøre. Der har DnK historisk hatt monopol i mange år, men siden frislippet, dereguleringen av markedet skjedde, har desverre den øvrige kristne kropp vært preget av den forståelse av markedsføringstenkning ikke har noe i kristi kropp å gjøre. 

Akkurat det er til å gråte over, så enig med Danielsen der, så får det heller være at han har noe å lære hva forbedring av "produktet" angår. Da Supphellen og A D var på nevnte tråd, så de ut som noen spørsmålstegn når jeg begynte å pirke borti det faktum at Gud jobber gjennom tjenestegavene, (prestesalvelsen og kongesalvelsen) og at man må la Gud skape "produktet" ut fra hans tenknig og ikke ut fra menneskelig tenkning.

Guds rike er et åndelig "produkt", og skapes kun gjennom de "han setter" i menigheten/kirken, ikke de som "mennesker setter" i kirken/menigheten. De får ofte stempelet "fremmed ild", eller "antikrists ånd virksom i dag", fra Guds side, og blir bremseklosser. Derfor er dagen kirke/menighets-produkt av noe tvilsom opphav/kvalitet i dagens kirke/menighets-Norge.

Svar
Kommentar #3

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Merkevare

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

at han stadig forundres over at produsenter overser det faktum at den enkleste metoden å skape en sterk merkevare på, er å forbedre produktet.

Det er fint at Lande og undertegnede er enige om betydningen av merkevarebygging også innen kirken og i andre forsamlinger.

Helt klart! Det er avgjørende med produktutvikling og produkttilpasning for å bygge en merkevare. Det var blant de temaer som ble drøftet på Supphellen sine tråder. Ja, det var faktisk et viktig poeng.

Da det for de fleste av oss er vanskelig å måle kvaliteten på gudstjenesteformer, vil jeg tro at de forskjellige menigheter med hver sin form på "produktet" appellerer til forskjellige målgrupper og segmenter i markedet. På denne måten er det rikt tilbud i denne "bransjen".

Det gjelder bare å markedsføre det på en effektiv måte.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
19 minutter siden / 664 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
43 minutter siden / 664 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1060 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 664 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1060 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 10 timer siden / 1290 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 10 timer siden / 611 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Les flere