Rune Staven

401    12014

Er ditt navn skrevet opp i livets bok ?

Publisert: 13. mai 2012 / 891 visninger.

Hei

 

Noen ord i begynnelsen fra meg.

Dette gjelder like mye meg som spør om dette, for alle kan enten forlate veien eller lar seg forføre av løgnen.

En Alvårlig tittel, man kan spørre seg selv om man har sitt navn skrevet opp i livets bok ?. hvordan kan man være sikker på dette?  Jesus sier Jeg er Veien sannheten og livet ingen kommer til FADEREN UTEN VED MEG. Ut i fra Bibelen så finnes det bare en vei til Faderen igjennom Jesus Kristus. ingen andre veier fører til Faderen. Det er det Bibelen forteller oss. Hva betyr dette.? hvilken vei er det Jesus snakker om. og hva skal man gjøre for å få navnet skrevet i livets bok. Er det nok å tro ? må man fullføre hele løpet eller kan man lene seg tilbake og tro at nåden er nok, selv om man lever i synd. og i ulydighet mot Guds ord.? Det første man må gjøre er å omvende seg i fra synden i sitt liv. Det er det første steget. Så tror man og beskjenner man at Jesus som sin Herre i sitt liv. Da er man frelst. Så begynner løpet til fam til mål. og på den veien kan ditt og mitt navn bli strøket ut, Hvorfor ? Jo det kommer an på oss selv. om man ikke fulfører løpet så kommer man ikke fram til målet. Paulus sier arbeid på dein frelses vei. og man må arbeide for å nå et mål som i utgangs punktet er gratis, høres litt uhørt ut. Nei man må forsake seg selv. Elske JESUS mer enn alt annet. kan man det ? Er det mulig. å elske en de fleste ikke har sett ? Ja Det er mulig. For når Vi får Den Hellige Ånd i oss så åpenbarer han oss skriftseder i vårt hjerte slik at troen og håpet og gleden i Kristus kan bli sant. og i sannheten kan vi se at Han elsket oss først slik at vi også kan elske Ham som skapte oss i sitt eget bilde.

 

Sitat 1951

Hvordan skal vi da unngå å bli revet med av forførelsen ?
1. De som blir forført av ham, er dem som ikke har tatt imot kjærligheten til sannheten, 2 Tess 2,10. Vil du unngå bedraget, ta da imot kjærlighet til sannheten!

2. Hva er da sannheten? Sannheten til frelse er bare en! Det er sannheten om det slaktede Lam! Derfor står det at alle skal tilbe Antikrist, alle som ikke fra verdens grunnleggelse av har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, det slaktede, Åp 13,8. Har du ennå ikke fått ditt navn skrevet i livets bok, kom da nå til Golgata og få evig liv ved det slaktede Lam. Dette er din eneste redning!

3. Har du fått ditt navn skrevet der, legg da merke til hva som står skrevet om dem som overvinner Satan: "De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden", Åp 12,11. La oss gi hele selvlivet, Antikrist i oss, hen til døden. La oss motta forløsningen fra oss selv ved Lammets blod. La oss motta frigjørelse fra all vår egen visdom. Da skal vi få Åndens opplyste øyne til å kjenne ham som forfører verden. Når vi er blitt dårer i verdens øyne, skal vi få den visdom ovenfra som er i stand til å utregne Dyrets tall, for da får vi Lammets visdom. Han er den som ikke bare har de sju horn, men også de sju øyne, den fullkomne visdom som kjenner alt, Åp 5,6. Når vår egen kraft er sønderbrutt, da får vi Lammets kraft. Han som har sju horn, den fullkomne kraft, som kan overvinne alt!

Kjære leser, se til at ingen forfører deg! Våk, be og gjør deg rede! Må Herren velsigne deg til det!

( Fra: Mod Målet, , opptrykk fra januar 1951 Overs. av Terje Altin )

Noen slut ord fra meg

Er man sikker i sitt hjerte at man fremdeles ha olje på sin lampe, slik at man vandre fremdeles i frelsen.? Er man sikker på at man er skrevet opp i livets boK ?. heller er man en frafallen en lunken som lever i kulturens slaveri uten å ha merkket dette selv?. Det er bar du som ransaker ditt eget hjerte som kan svare på dette. lever man i synd må man omvende seg. er man mer opptatt av det vi får av verden så ma ma ransake seg selv, er man glad i bægjere annens manns eiendom.Heller for glad i å se på porno, eller snakke stygt om andre uten at man kjennr dette i hjerte så bør man ta en selvransakelse. Du vet ikke hvor dyrebar du er for Gud. Han vil ikke miste deg.men vi mister Han hvis man ikke vender om fra synde, og man vet aldri før det er for sent.

FOR MANGE FORFØRER ER DER UTE OG VILEDER OSS BORT I FRA SANNHETEN. TA IKKE FOR LETT PÅ DETTE.

 Hvis du skulle dø i kveld, vet du utover en skygge av tvil at du ville komme til himmelen?

 

 

MVH

 

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Dette er klar tale i Hallesby`s ånd

Publisert over 5 år siden

og ganske ulikt det som sies i vår tid.

Det diskuteres hvor vidt man skal belære andre mennesker og ikke bare akseptere at alle sauer går hver sin vei, hvis det er det som er ønskelig.

Leiekarer er dårlige hyrder, står det skrevet et sted. De passer ikke på, og bryr seg ikke om terrenget er farefullt. De er kule.

Den gode hyrde derimot, Jesus og de som følger Ham bryr seg om å advare, forbinde sår og oppreise til verdige liv ved å vende om.

I følge med Jesus har vi et oppdrag som kan koste oss vår komfort. En korsvei er ingen lett vei, men utrolig meningsfull.

Om vårt navn er skrevet i Livets bok, handler om forankring i Jesus Kristus og vandringen med Ham i livet. Vi må kanskje kjempe noen kamper med oss selv og vårt ego, for å holde stø kurs som Paulus sier noe om.

Å vandre med Herren er ikke krampeevangelisering, men handler om å være til stede i hverdagslivet med bønn til Gud om å få bety en forskjell for de som vi møter.

Ønsker deg Guds velsignelse.

Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

142 innlegg  19028 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Artig at du spør Staven, men dette vet du altså ikke noe om. Strengt tatt har du heller ikke noe med å spørre. Det får holde at Gud alene kjenner vår tro. Vi har ingen plikt til å stille oss til ansvar overfor falske profeter.

Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6159 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Disse ordene i Rom 12 får være mine kommentar.

Jeg minner om Rom 12, 3-8

 3 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.  4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.  5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen,  7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise,  8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

Guds fred til alle!

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Om vårt navn er skrevet i Livets bok, handler om forankring i Jesus Kristus og vandringen med Ham i livet. Vi må kanskje kjempe noen kamper med oss selv og vårt ego, for å holde stø kurs som Paulus sier noe om.

Hei Lilli

 

 

Du er inne på noe viktig, vårt anker vår sannhet vår vei må være Jesus Kristus. Oljen i vårt tempel må bevares på veien til målet. Vi har et løp. og løpet varer helt fram til målet. man kan bomme på målet. Men har man den sunne lære i hjertet og hungrer etter Guds rike så lever man nær kilden som gir liv.  Dageligt brød som gir næring til vårt hjerte, Det er lett å havne i grøfta.NÅR MAN MISTER FOKUSET PÅ JESUS

 

 

Takk for din tilbake mld.

 

Guds fred lilli

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Artig at du spør Staven, men dette vet du altså ikke noe om. Strengt tatt har du heller ikke noe med å spørre. Det får holde at Gud alene kjenner vår tro. Vi har ingen plikt til å stille oss til ansvar overfor falske profeter

Hei Njål

 

 

Hvis du leser hele mitt innlegg, så besvareer jeg egentlig ditt spørsmål. Jeg har ingen ting med hva andre gjør. Men å opplyse og minne på at vi alle har et løp og vinne:) Du også Njål har et løp og vinne. Hvis du ikke allerede har glemt det. Vi må alle arbeide på vår frelses vei. Man har lett for å følge kulturen som mange er slave under. hypnotisert av kulturen man skaper ingen ting nytt i sitt liv. og det kan føre til frafall. Man kan miste sin frelse hvis man ikke er våken. Dere har ingen plikt å svare. men viktig å oppmuntre verandre i troen. søke det som er godt og rettferdigt :)

 

 

GUD VELSIGNE DEG NJÅL

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Disse ordene i Rom 12 får være mine kommentar.

Jeg minner om Rom 12, 3-8

Hei Bjørn

 

 

AMEN til dette svaret, vi har alle en tjeneste i Herren. Min tjeneste er  å opplyse og formidle om endetiden å være våken for falsk lære og for å opplyse om sannhet. Hvis det ikke samstemmer med Guds ord med det jeg kommer med er jeg takknemelig for å bli tilrettesatt. Jeg er ikke ute etter enkel personer, men dens lærerettning. Det er ikke alle som ser dette, Derfor er det mange som blir provosert av det jeg kommer med. Men det er meningen. Det skal røre litt ved hjerteroten sinnet skal jo fornyes, og hjertet omvende seg. For Guds ord går igjennom marg bein sjel og legemet. Treffer hjertet hardt, Og den Hellige Ånd overbeviser oss om synden, La oss ikke forføres av kulturen la oss heller bli nyskapninger i kristus og bære frukt som svarer til omvendelsen. slik at vi kan være annderledes. enn de vanlige.

 

 

Gud fred Bjørn

 

Takker for ditt svar:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #7

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Ransak hjertet

Publisert over 5 år siden

Jeg kom på følgende Bibelvers i sammenheng med innlegget ditt, Rune;

"Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker,24 og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!" Salmene 139 v 23

Jeg ber ofte om at Gud må ransake mitt hjerte. Dette tror jeg er så viktig, særlig ettersom det nærmer seg Jesu gjenkomst.

Det er en gammel oversettelse jeg tok med her, fordi det er snakk om to veier; fortapelsens vei og evighetens vei. Den samme betegnelsen ;fortapelsens vei, er også i min 1988 Bibelutgave.

Du skriver om det aller aller viktigste i innleggene dine, Rune, og det takker jeg deg for!

Måtte vi alle ha vår sak i orden med Gud! 

Svar
Kommentar #8

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

tro og håp

Publisert over 5 år siden

-bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det-

Salomos Ordspråk 4.20.

 

Hver en dag gir en ny mulighet til å nærme seg Gud i Ånd og Sannhet, akte på Hans Ord og bevare dem dypt i hjertet.

-Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve livet- Å se livet passere, angre bittert på det som ble regnet av verdi for dette livet-om jeg bare kunne levd om igjen-. Ord fra en pleiepasient på et sykehjem.

-tenk på din Skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem. Predikerens bok 12.1.

Liv, død, evighet, reelle Sannheter vi velger forholde oss til i dette livet, på lik linje med at livet skal leves etter Guds velbehag. Dette er godt. Guds vilje er god. 

Guds Ord en lykt for vår fot, bevarer vårt hjerte i harmoni med Guds vilje, legger kropp og sjel i Herrens hender, styrer våre tanker, snakker i vår ånd. Mens vi venter legger vi vinn på å la oss berøre, lære kjenne Gud som rettleder, som legger tilrette for at våre navn skal være skrevet i Livets Bok.

Størst av alt er kjærligheten. - Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver fykten ut. For frykten har med straff og gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Johannes 1.brev 4.18.

Det er godt å vite,

takk til dere.

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #9

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg kom på følgende Bibelvers i sammenheng med innlegget ditt, Rune;

"Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker,24

Hei Hildegunn

 

 

Det er det viktigste verset som en kristen kan be.Ransake meg Herre, Skulle ønske at alle kunne denne bønnen, for vi trenger virkelig denne bønnen i denne tiden vi lever i. Ransak meg Herre, og se om jeg er på fortapelsens vei.

Jeg kjenner sterkt på meg Hildegunn at Herren igjennkomst er snarere en vi tror. Du har rett med de innleggene jeg har går rett på kilden til synd og omvendelse. For tiden er svært knapp. vi alle må være en røst. om det ikke går ut en røst så vil røstene stillne men da vil kansje steinene rope ut omvend eder. For mange Kristne trenger virkelig noen kraftige vekkere. De sover veldigt tungt. som i en slags koma transe lignende tilstand.

 VI BØR FOKUSERE PÅ TO BUDSKAP I DAG ET FOR KRISTNE OG ET FOR IKKE KRISTNE.

Vi må ikke glemme at vi må bry oss om verandre, det å bry seg er å elske hvis man ikke sender ut et budskap om omvendelse fra synden  til kristne også, så kan det bety død eller liv. om et menneske vender om av noe av de innleggene å er det en jubel i himmelen:) og en glede hoss meg. Det er ikke menneske jeg ønsker å ta, men løgneren bedrageren. satan.

 

 

GUD VELSIGNE DEG SØSTER.

 

Rett blikket på sannheten og den vil alltid være befriende.

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #10

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det-

Salomos Ordspråk 4.20.

Hver en dag gir en ny mulighet til å nærme seg Gud i Ånd og Sannhet, akte på Hans Ord og bevare dem dypt i hjertet.

Hei Lise

 

Helt riktig

Bevar ditt hjerte, mot alt det denne verden ønsker å friste oss med. Alt det vi spiser av godt heller vondt mat som hjertet trenger. Slik det var i begynnelsen i Edens Hage der var det et tre man ikke kunne spise av. Alle andre trær var godt å spise av. i dag er det et tre man kan spise av alle andre er av dårlig frukt. Jesus Kristus er det treet vi skal mette vårt hjerte med som gir oss det evige liv.

 

Guds fred søster

 

Takk for ditt innspill:)

 

 

 

MVH

Rune

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
4 minutter siden / 1708 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
12 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 1253 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
44 minutter siden / 62 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1253 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere