Jahn Magnus Eriksson

9    86

Når Gud var ond og Satan god

Slangen, eller Satan som han ofte identifiseres ved, var den skikkelse som var medskyldig i menneskets fall fra paradis. Denne myten finner man også igjen en lignende myte i den graeco-romerske varianten.

Publisert: 11. mai 2012 / 1185 visninger.

Det latinske navnet for Gud er Deus. Vi kjenner det igjen i termer som Deus Pater, det vil si Fader Gud. Dette kjenner vi fra «Fader Gud som bor i himmelen». Gud, eller Deus er en himmelsk guddom i den kristne lære. Det mange ikke vet er at termen Deus Pater stammer fra en oppdelning av navnet til den høyeste romerske guddomen Jupiter, nemligen Diaus Pitar. Navnet Deus har også en klar sammenheng med navnet til den grekiske guden Zeus. Jupiter er også den samme guddom som den greske Zeus. I tidlig kristen tid identifiserte man også guden Jupiter med den kristne Gud. Jupiter var den høyeste guddom, men delte pantheon med 11 andre guder. Disse gudene forklarte de tidlige kristne som enten engler eller demoner, altså ikke som medguder. Til tider fikk vinets guddom Dionysos, eller Bakkhus som romerne kalte ham, også en plass blant de tolv guder i pantheon.

Jupiter kom til romerne gjennom Hellas, og begge plasser var han guddom over skyer og torden. Heller ikke Zeus var en gud av gresk opphav. Han stammet egentlig fra India, og hadde blitt ført med folkevandringer til Hellas. Den indiske guddomet som svarer til Zeus hette Dyauss. Dyauss var presis som Zeus, Jupiter og Deus en skygud. Men mens han var den ubestridt høyeste guden i den greske og romerske lære, og den eneste guden i kristen, var han en lavere guddom i den indiske. Dessuten var Dyauss en ond demonisk guddom. Heller ikke Zeus og Jupiter var guder som var utpreget gode. De sto ofte i et motsetningsforhold til menneskene, og brukte dem ofte som brikker i et spill for underholdningens skyld.

Slangen, eller Satan som han ofte identifiseres ved, var den skikkelse som var medskyldig i menneskets fall fra paradis. Denne myten finner man også igjen en lignende myte i den graeco-romerske varianten. Den bibelske Satan har ofte blitt fremstilt som en opprørere i den vestlige litteraturen. I Miltons Paradise Lost blir han nærmest fremstilt som en revolusjonær helt mot en overmektig despotisk guddom. Den Satan Milton bygger på er ikke å gjenfinne i Bibelen, men likevel ligger hans bilde nærmere den bild som har blitt til Satan-skikkelsen slik vi forstår han idag. Faktisk er Bibelen nokså sparsommelig med fortellinger om Satan, med unntak av bland annet Jobs bok.

Også Satan stammer på mange måter fra den greske myte, det samme gjør også helvetet han bor i. Det er fremst tre mytiske figurer som lager det bildet vi har av Satan idag. Riktignok finnes det også en del paralleller til andre greske guddomer, slik som undreverdens gud Hades, eller Pluton som romerne kalte ham.

Men der er tre andre skikkelser som er viktigere å se på. Først så er Satan, eller Faen som er et annet navn, å gjenspore i skogsguden Pan. Denne skogsgud oppviser mange karaktertrekk med bildet vi har av Satan idag. Utseendemessig hadde Pan bokkføter, horn og et menneskes overkropp. Pan var ustanselig kåt, og hadde et agressivt temperament.

En annen skikkelse er den allerede nevnte greske guddomen Dionysos. Dionysos var teateret og vinens guddom. Han blir også ofte avbildet som en bukkelignende figur. Dionysos ble ofte forbundet med det irrasjonelle og forføriske. Til stadig ble han fulgt av en horde av villige kvinner som henga seg til «bakkantisk vanvidd», bakhantinnene eller menadene.

En tredje og viktigere skikkelse er Prometevs. Prometevs var ingen guddom men en titan. Titanene hadde regert verden før de olympiske gudene, med Zeus i spissen, styrtet dem. Gudene fryktet at også de kom til å styrtes av de senere menneskene, og la en plan for å få fjerne dem. Titanen Prometevs ga derfor mennesket teknologi, gjennom ilden. På slik måte kunne menneskene ta kontroll over guderne ved brennoffer. Dette gjorde at gudene ble avhengig av menneskene, på grunn av deres offer og derfor kunne de ikke iverksette sin plan om å "kvitte seg" med dem etter behov.

Prometevs ble straffet av Zeus for denne forbrytese, ved at denne sendte en fugl til å spise av leveren av opprøreren som ble bundet til et fjell. Hver dag vokste leveren ut igjen, og ver kveld kom fuglen tilbake for å spise. Denne straff ble Prometevs ilagt til evig tid.

I paradismyten lurer slangen Eva til å spise av kunnskapenstre, i den greske myten tar dette bilde ved ilden. Ved hjelp av ilden kunne mennesket skaffe seg kunnskap om alle ting, smelting av metaller, matlaging og så videre.

Det interessante er hvordan den kristne guddom blir dyrket som en god guddom, mens han i de andre variantene er utpreget ond. Menneskenes rolle er en helt annen i den greske og romerske varianten, og har klart å lure seg til eksistens ved hjelp av titanen. Det var dessuten titanen som laget mennesket i den greske religion.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hei...skaff deg litt kunnskap... (før du forvirrer flere enn bare deg selv)

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

I Miltons Paradise Lost blir han nærmest fremstilt som en revolusjonær helt mot en overmektig despotisk guddom.

Mulig du har lest noe gresk mytologi, men kristen teologi eller Bibel eller kristen klassisk litteratur har du rett ut sagt ikke peiling på.

Derfor, før du skriver massevis av misvisende innlegg (der du antar at ingen hadde tenkt over muligheten for komparativ religion før deg, så);

   http://www.literature.org/authors/milton-john/paradise-regained/

(som en start altså).

Når det gjelder ditt forsøk på å blande de første kristnes Guds-fortståelse med gresk mytologi... Vel, for en start; les allmenn historie!

 

Svar
Kommentar #2

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Derfor, før du skriver massevis av misvisende innlegg (der du antar at ingen hadde tenkt over muligheten for komparativ religion før deg, så);

Og jeg har selvfølgelig ikke funnet på dette, og jeg har lest Milton. Eksakt hva mener du er feilaktig i mitt innlegg? Dette er på ingen måter "kontroversielle" påstander.

http://www.jstor.org/discover/10.2307/986321?uid=3738744&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698991845417

http://www.compleatheretic.com/pubs/literary/eng450paper.html

http://www.jstor.org/discover/10.2307/449871?uid=3738744&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698991845417

og på wiki kan du også lese om dette:

http://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_Lost

PS! Jeg har studert min del av historie, antikk kultur, latin, gresk, filosofi og litteratur. Har du?

Kjenner du til Vernant, Burkert eller Detienne? De tre er alle interessante i den sammenheng:)

Svar
Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Religiøst teater.

Publisert over 5 år siden

Det du skriver får meg til å spørre om ikke det ikke handler om religiøst teater med gudegalleriet som aktører?

Svar
Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

PS: har lest min del av kristen teologi og Bibel...

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

PS! Jeg har studert min del av historie, antikk kultur, latin, gresk, filosofi og litteratur. Har du?

Jeg vet at massevis av litteratur-fortolkere kan si, kan påstå at Milton nærmest fremstilte djevelen som en helt el.lign. utsagn, men det er ikke det samme som å vite at Milton mente det slik.

Mitt hovedanliggende var dette; at du skriver masse om gresk mytologi, men i din overskrift sankker du om Gud og satan som ideer som er lånt (til eller fra) i gresk mytologi og kristen teologi.

Det vil ikke være vanskelig å påvise noe slikt i det hele tatt, om du selv definerer rammene  for "de første kristne", eller "de tidlige kristne", etter dine egne hensyn, men det er ikke det samme som at du da treffer i det hele tatt. Mange som forsøker å drive religionshistorie, skjærer massevis av definitiv ikke-kristne bevegelser inn i den "kristne selvforståelse", og med det kan de egentlig påvise alt-og-ingenting om kristen religion. Religionshistorie er ingen objektiv størrelse, der må den enkelte som utrykker seg være åpen med sine utgangspunkt. Og litteraturhistorie er heller ikke akkurat noen objektiv størrelse. Milton gjenforteller i dramatisk språk kjernestoff fra Genesis og Bibelhistorien; der alt sikter mot å forklare at menneskets syndefall ikke påtvunget gjennom predestinasjon fra Gud, men menneskets eget ansvar; det er en apologi for fri vilje; en apologi for Guds godhet. (Dette burde være rimelig kjent). Derfor ville Milton ha undergravd sitt eget projekt ved å forsøke å fremstille satan som en helt og Gud som despotisk. hele poenget er jo at Gud er ikke-despotisk ved å vise: Guds gode skaper-intensjon; djevelens opprør og fall; menneskets del-aktighet i eget syndefall.

I dette beskrives både dejevelen og alle englene med sterke personlige trekk, og Sdam og Eva med distinkte personligheter, for å understreke poenget med fri vilje.

 

Når det gjelder kristen teologi; så er Bibelens sterke advarsler mot religionsblanding og avgudsdyrkelse en absolutt og integrert del av alle Skriftene i den Kristne Kanon av GT og NT. Jeg vil si at det er et av hovedpoengene! Det kalles kristne religions krav om eksklusiv åpenbaring.

Du kan sikkert din greske mytologi og greske klassikere; bare pass på å skille den fra kristen teologi og hva Bibelen sier.      

Svar
Kommentar #5

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Det du skriver får meg til å spørre om ikke det ikke handler om religiøst teater med gudegalleriet som aktører?

Jo, det kan sikkert tenkes. Jeg antar at det kan kalles slik, men jeg vet ikke het hva du mener.

Svar
Kommentar #6

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Du kan sikkert din greske mytologi og greske klassikere; bare pass på å skille den fra kristen teologi og hva Bibelen sier.

Som sagt, du spurte meg et spørsmål, jeg svarte og gjengjeldet det samme til deg. Kan du svare meg?

Svar
Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

ikke hover

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder ditt forsøk på å blande de første kristnes Guds-fortståelse med gresk mytologi... Vel, for en start; les allmenn historie!

det er interessant stoff.et annet element er at slangen og er symbol på månen,som igjen er symbol på kvinnereligioner.disse var hovedfienden til jødene i gt i tidlig tid.det er kristne som er historieløse her når de fornekter alt annet enn bokstavtro bibeltolkning

Svar
Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

religonshistorie

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

. Religionshistorie er ingen objektiv

er som universitetsfag objektivt

Svar
Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

177 innlegg  1377 kommentarer

Jeg bare undres.

Publisert over 5 år siden

Jahn Magnus Eriksson.    Jeg undres bare på om tidligere tiders kulturverden oppfattet de gjeldende guder og livene deres som diktning ,med en misjon og/eller til underholdning,slik vi oppfatter Askeladden,Snehvit og de syv dverger,troll og hekser ,og at "troen" stadig ble utvidet med ny diktning om gudenes gjøren og laden.   Jeg minnes noe fra Vera Henriksen, som  var fokusert på vår sagalitteratur og det mye som ikke ble oversatt til norsk.  Hun skrev at det stadig kom nye vandrehistorier om Odin og Tor,som får en til å tro at forfattere hadde et ord med i laget.  Hun viste også til at de erkjente en høyeste Gud som ble kalt Regin;de oppfattet vel at det var noe mer og annet i naturens ordning som de visste lite om,men som de følte var der.

Viser til  "På sporet av vår fortid" av Thor Heyerdahl og Per Lillestrøm. Odin og Tor var virkelige personer som med følge flyktet fra Asernes borg,Asov i Aserbadsjan ved utløpet av elven Don og vant innpass overalt hvor de kom,ja helt til gudestatus. Jeg røper ikke mer,du har noe å glede deg til om du leser boken.

Svar
Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

det tror jeg nok stemmer

Publisert over 5 år siden

langt på vei.ispedd en god del moral kanskje.metaforer om hvor vi står i universet

Svar
Kommentar #11

Rune Holt

8 innlegg  10562 kommentarer

Hvis

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

.det er kristne som er historieløse her når de fornekter alt annet enn bokstavtro bibeltolkning

Noe omhandler djevelen og ondskapen i sammenheng med kristen tro, kommer RO med sine hånligheter sikkert som banken.
Er kristen tro og Jesus så fryktelig farlige for deg..?

Svar
Kommentar #12

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

er religionshistorie det

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Noe omhandler djevelen og ondskapen i sammenheng med kristen tro, kommer RO med sine hånligheter sikkert som banken.
Er kristen tro og Jesus så fryktelig farlige for deg..?

for deg?eller mitt navn?du angriper heller meg,enn å forholde deg til saken

Svar
Kommentar #13

Rune Holt

8 innlegg  10562 kommentarer

Det

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

du angriper heller meg,enn å forholde deg til saken

får du tenke litt over tror jeg....alt det om å holde seg til saken.

Svar
Kommentar #14

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

saken er forholdet til slangen

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

får du tenke litt over tror jeg....alt det om å holde seg til saken

og likhet med andre religioner,ifølge trådstarter.si noe om det du.ellers ser jeg ingen grunn til å svare dine avsporinger

Svar
Kommentar #15

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Helt klart! For det første ble "religion" formidlet muntlig og ikke skriftlig. Kristne var faktisk noen av de første til å bruke boken som medium. Grekerne hadde resitatører, sk aoider og rhapsoder som sjøng diktene på vers (sk daktyliske heksameter). Verseføttene var godt egnet for at dikteren skulle huske lange passasjer, med mye informasjon.

Romerne holdt de tolv guder som de høyeste guder. Men det blir feil å si at de var de viktigste. Romerne hadde mange religioner, og lånte friskt av hverandre. De hadde helt enkelt tusenvis av forskjellige religioner, og guddomer som skle over i hverandre.

R.M Oglivie har skrevet en interessant liten bok som heter "The Romans and ther Gods" som handler om  emnet. Ellers er alt Walter Burkert har skrevet også interessant.

Svar
Kommentar #16

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Litt snodig kommentar?

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder kristen teologi; så er Bibelens sterke advarsler mot religionsblanding og avgudsdyrkelse en absolutt og integrert del av alle Skriftene i den Kristne Kanon av GT og NT. Jeg vil si at det er et av hovedpoengene! Det kalles

Må ærlig innrømme at jeg ikke skjønner hvordan noe av det du skriver skulle være relatert til min tekst? Jeg får nærmest inntrykket av at du leser inn et eller annet merkelig bilde av min person i din fortolkning, og at det er dette du tilbakeviser og ingenting i selve teksten.

Jeg skulle gjerne ville få svar på det spørsmålet jeg returnerte deg tidligere.

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 116 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2008 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 715 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 116 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2008 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 715 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 2204 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
32 minutter siden / 1702 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
39 minutter siden / 116 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2204 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1656 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2204 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 4 timer siden / 2204 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1702 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere