Daniel Hisdal

51    2110

Ikke alle som sier../ Ikke alle er i stand til

Noen formuleringer i Bibelen er vanskeligere å tolke enn andre. Det er særlig to ang. frelse og hvorvidt man kommer til himmelen, jeg ikke helt forstår.

Publisert: 11. mai 2012 / 3645 visninger.

Det første gjelder Matt. 7.21-23: "21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!" .

Hvem er dette snakk om, og hva ligger her i ordet "urett"? Det er åpenbart at det her er snakk om folk som regner seg selv som kristne, men er det snakk om trossamfunn/retninger, enkeltindivid eller andre ting? Ang. urett - hvordan harmonerer dette med at Gud har tilgitt alle syndene for de som tror på han?

Det andre gjelder Luk. 13.24: "Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal søke å komme inn, men skal ikke være i stand til det". 

Hva menes med å ikke være i stand til det? Er det ikke godt nok å gjøre så godt man kan? Ligger stikkordet i ordet "gjøre". At man ikke selv kan gjøre noe for å komme inn den trange døren? Men hva da med ordet først i verset; kjemp. Indikerer ikke dette ordet at det er noe man må gjøre?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Vær litt særiøs

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Underbygget påstanden med å bare slenge ut vås? Ormyngels føde er det du kommer med. Du vet ikke noe om katolisismen, du er bare ute etter å spre løgn. Kaller du deg forresten kristen?

Som sagt: Hvis du tviler på om det jeg skriver er sant, kan du sjekke opp i det!

Vær litt særiøs - ikke kom med barnslige "du slenger ut vås" - bemerkninger, uten å sjekke hvorvidt det jeg sier stemmer!!!!

Har du i det hele tatt hørt om vatikankonsilene? Vet du hva det andre budet er?

Svar
Kommentar #102

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hai Daniel

Jeg tror ikke jeg vil bruke så mye tid på å diskutere med deg da du virker useriøs og bare er ute etter å spre løgner.

Du er antagelig ikke interesert i hva den katolske kirke sier om seg selv, du hører mer på hva andre mener å påstå at den katolske kirke sier.

Du påstår en masse løgner om DKK og oaven. Om du skulle omvende deg i fra din synd (løgn) så vil jeg anbefale deg å lese om hva DKK sier selv hva de mener.

F.eks

Sitat katolsk.no

Det faktum av paven innehar kirkens øverste læreembete og at hans ord regnes som "ufeilbarlig" når han klargjør og presiserer viktige trossannheter i kirken har ført til mange misforståelser. Mange tror at dette betyr at paven som person er ufeilbarlig og uten synd. Det er selvfølgelig helt feil. Paven er et helt alminnelig menneske med alle de svakheter, feil og synder som alle andre mennesker har. Det er ikke paven som person som er ufeilbarlig, men kirken ved paveembetet når han uttaler seg "ex cathedra" (fra kateteret) i viktige lærespørsmål. Men ingen pave kan uttale seg ex cathedra ut fra eget forgodtbefinnende. Når han gjør det, (noe som forøvrig skjer meget sjelden), er det for å presisere og klargjøre en trossannhet (som det f.eks. kan ha vært strid om i lengre tid.) Pavens uttalelse må da være i full overenstemmelse med Bibelen og Kirkens tradisjon slik den har eksistert i snart 2000 år. http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/paven

Les gjerne alt. Men jeg tviler på at du gjør det.

Jeg kommer ikke til ¨å diskurere med deg videre om du fortsetter å være så useriøs som du har vært. Det er å kaste bort tid.

mvh.

Svar
Kommentar #103

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

hit,

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke jeg vil bruke så mye tid på å diskutere med deg da du virker useriøs og bare er ute etter å spre løgner.

men ikke lenger

Burde ikke lest mer av innlegget ditt enn det, men av respekt for debatten , gjorde jeg det. 

Den katolske encyclopedia har skrevet at ufeilbarlighet betyr ufeilbarlig. Om de har endret dette nå, eller om katolsk.no har endret dette, endrer ikke det faktum at det stod der tidligere, og at det ble bestemt. 

Å kalle det useriøst å komme med fem eksempler på feil med den katolske kirke - DET er useriøst. Har ikke k endret sabbatsdagen?, har ikke k fjernet det 2.bud? 

Etter å ha lest litt rundt omkring her på VD, ser jeg at du mener så og si det motsatte av meg uansett hva det måtte være, så jeg tror ikke dette fører noensteds frem

Svar
Kommentar #104

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke godt å lese det du skriver fordi det er så dødt. Det er ikke åndelig føde jeg kan ta til meg, bare bokstaver som slår ihjel. Jesus gir liv og overflod. Jeg har Jesus..

Jeg anbefaler deg å se denne videoen. Uten alle dine kritiske og dømmende tanker. Tenke etter om de menneskene og pavene søker Gud.

Men du som er så dømmende mot paver og DKK, kan du ikke glemme din egen frykt lite grann som fører til så dårlig frukt og se denne her filmen? Vær så snill? http://www.youtube.com/watch?v=J-QDOcDGDWA

Og kan du fortelle meg om kan ikke de menneskene få like mye ut av sin søken til Gud som du selv hevder at du får/ har fått?

Kjærligheten vil sette deg fri! Der kjærligheten fins må frykten gå. Du har mye mer å lære.

Hei Randi

 

 

 

video snuttet var fint det. Men det var for mye fokus på pavene. er de  satt høyerere enn oss ?. Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Hva hadde kotolikken vert uten Paven? Hvis man tar bort paven, og helgen dyrkinger. og bønn til jomfru maria. og skjærsilden så begynner det å ligne på den sanne evangeliet Paulus taler om. Helligjørelsen vil du aldri oppnå helt og fullt på denne jord. når Basunen lyder vi vi være fullkommende. En ny drakt vil vi ikle oss i:)

 MEN VI VANDRER I HELLIGJØRELSEN FOR VI FORVANDLES PÅ VEIEN I SINNET OG I TANKENE SOM BERØRE HJERTET. SÅ HJERTET VIL FLYTE OVER AV DET GODE.

Vi blir mer og mer lik Jesus. for i begynnelsen på vår vei fikk vi melk men no får vi fast føde.  Jeg har utrolig mye å lære og jeg gleder meg over hva den Hellige Ånd vil åpenbare for mitt hjerte.  hvorfor skal vi frykte hvis Gud er med oss hvem er da i mot oss ?

Jeg dømmer ikke menneskene i dkk jeg dømmer dens lære som ikke samstemmer med Guds ord, men du skjønner ikke det du randi. dumt for jeg vil bare påpeke det som skriftene sier, taler vi sannhet eller i løgn. og hva er det som er galt med det jeg sier utifra Guds ord finner du noe som ikke samstemmer som jeg har sagt ? så setter jeg pris på tilbake mld. men vis meg det i skriftsteder. og hva er det som er dødt av det jeg skriver. hvis jeg formidler sannhet så kan det ikke være dødt. men det kan være dødt fordi som ikke vil høre sannheten.

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #105

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Jesus forkynner det som krevs for at alle skal finne den smale vei. Det er som en trakt hvor trakten er størst i førsten, men blir trangere lenger ned. FOr å bli en ny skapning , være en ny skapning så er man fullstendig helliggjort. Uten helliggjørelse så vil ingen se Gud.

Hei Randi

 

 

Paulus sier dette tydeligt hvis man ikke er en nyskapning så er man ikke frelst. Nyskapning betyr det nye livet i Kristus. Vi får den Hellige Ånd i oss, når vi får det så begynner vi å vandre i ånden, og i ånden kan vi ikke synde, men i vår onde natur så vil vi synde, derfor er det en dageligt kamp mot vår onde natur i oss. mellom ånden og den onde natur, man blir aldri 100 % helligjort på jorden. vi vandrer i helligjørelsen livet ut.

DERFOR SIER PAULUS AT VI SKAL IKLE OSS GUD FULLE RUSTNING SÅ VI KAN STÅ I MOT sATANS BRENDENDE PILER.

 

Du har vel hørt om den gamle pakt og den nye pakten. for bibelen motsier seg ikke det er en helhet i det skrevne ord. det som var av det gamle er blitt nytt. det er det samme når vi blir født på nytt i kristus, vi forlater de gamle klærne og får nye klær. som er renset i blodets kraft. og på veien så må vi vaske våre føtter slik at vi er rene i hjerte til enhver tid. beskjenne synden som vi snubler i. Håper du skjønner det bilde med vaskingen av føttenen Går vi barbeint så vil man bli skitne og det vil de være til man blir vasket slik er det også med uopgjort synd vi trenger blodet til å vandre i vår frihet, ser man noen sauer på en grønn eng så ser de hvite og fine ut, men kommer det snø så ser du hvor skitten man egentlig er når man ikke har gjort opp synden.

For å leve i den frihet Jesus har kalt oss til må vi leve i blodets befriende kraft.

 

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #106

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror den katolske lære er den lære Jesus viser meg til, og det fordi det er den lære som har forstått mest av bibelens ord. Og den har også bakgrunnstoff til å skjønne mer enn en ulært. Jeg tror også på den hellige tradisjonen. Hva som skjedde etter bibelskriftene som DKK satte sammen. Jeg tror mer på DKK lære enn tusenvis av alle andre personers tolkning av bibelen. Hvem av de skulle jeg tro på? Og forresten så passer det Jesus sier til meg mest med DKK lære.

Hei Randi

 

 

Kan du vise meg de skriftsteder der det står om skjærsilden. på mer en tre plasser.? kan du vise meg i bibelen der man tilber helgener ? Kan du vise meg i bibelen der det står om å be til Jomfru maria?  osv

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #107

per strømme johnsen

11 innlegg  772 kommentarer

Sitere

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor siterte du meg på det du siterte meg på?

Var dette et svar på komentar 64 eller 80?

Siden dette for deg er en kristen blogg, og katolikker ikke velkommen, så var det vel et naturlig spørsmål, om du er kristen? Fordommene dine taler for at du er kristen, men jeg ville bare spørre. Det kunne jo være at du harselerte.

Om du "er" kristen, er du vel i et annet rike? Dette handlet komentar 64 om. Om du ikke er kristen, antar jeg du ikke er innlemmet i det riket. Eller har du en annen teologi?

Du forundret deg over noen skriftsteder som det ville være enkelt for en Åndelig, å forstå. Det jeg leste av Randi, vitnet om en "kristen" ånd. Lik Runes ånd. Og din ånd? Den hellige?

Siden Rune er åndsdøpt, og det er vel du og, så vil jo åpenbaringer, være normalt?

Og siden jeg antar du er kristen, skulle ditt vidnesbyrd være bedre/større, mer åndsfylt en Randis, som jo fremmer en djevelsk lære.

Nå virker det ikke som det er tilfelle, men du må vel være Åndsdøpt, født på ny, for å dømme i slike ting  :)/

Vi andre, får ta til takke med det vi åpenbart ser.

Svar
Kommentar #108

per strømme johnsen

11 innlegg  772 kommentarer

Svarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du svarer skelden på mine spørsmål Per,

Om du kortet ned på avstandene lit, så gikk det an å sitere etter at en markerte. Dine komentarer lar seg ikke fikse slik, uten arbeid.

Men du evner kan hende ikke å etterkomme andres ønsker.Så det får jeg akseptere.

Om du ser etter så har jeg opptil flere spørsmål  i mine komentarer. Kan ikke se noen svar jeg heller. Om du stiller ett konkret ? så skal jeg svare etter beste evne.

For eksempel svarte jeg på om jeg var Åndsdøpt?

Jeg ser av detg du skriver at du ikke er det. Er det ikke det du også gjør, når du dømmer andre til ikke å være frelst? Dømme på det de skriver? Du leser deres lære, og så dømmer du?

Ingen kan si de er åndsdøpt, og så ikke ha et liv som speiler dette. 

Så det jeg skriver, forteller vel, om jeg er åndsdøpt, eller ikke? Gjelder det samme deg?

Svar
Kommentar #109

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Åndsdøpt

Publisert over 5 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Siden Rune er åndsdøpt, og det er vel du og, så vil jo åpenbaringer, være normalt?

Jeg har ikke vært gjennom en seremoni hvis det er det du tenker på når du bruker ordet åndsdøpt. Jeg er døpt som barn. Jeg tror ikke det er frelse i dåp. Kanskje må man døpes for å frelst, men det som frelser har mye å gjøre med om man tar sitt kors opp for Jesus, og faktisk viser at man har bestemt seg for at man vil følge han.

Du skriver sarkastisk at jeg er imot Randis "djevellære", og du beskriver henne som en som har en kristen ånd. Hvorfor skriver du dette? Det jeg skriver om katolisismen er fakta! I tilknytning til dette skrev du: "Det jeg leste av Randi, vitnet om en "kristen" ånd. Lik Runes ånd." Vel , Rune er på linje med meg når det gjelder katolisismen.

Et annet spørsmål til deg er om du er seriøs når du stiller spørsmål om jeg er kristen på bakgrunn av at jeg lurer på hva vers kan bety. Se dette spørsmål gjerne i sammenheng med det jeg skrev i forrige spørsmål.

Svar
Kommentar #110

per strømme johnsen

11 innlegg  772 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

når du stiller spørsmål

Sarkastisk.

Det er min din opplevelse av det som skrives, som avgjør om den andre er sarkastisk.

Men det er kan hende det jeg er. Det er lett inni sin egen boble, å tenke at en mener noe godt, og så oppleves det av andre som dårlig. Om vi skriver /kommenterer hverandre en stund, så er det kan hende ikke lenger sarkastisk. Hvor går grensen?

Det jeg prøvde å poengtere er at det opplevdes som at du og Rune stemplet  Randi som ikke kristen. Og Åndsdåp, er ett av argumentene fra en kristen, på at det den sier er fra Gud. 

Og om lære, avgjør om en er frelst eller ikke, så er det ikke mange frelste, etter Guds ord. For om jeg forvalter "rett" lære, er det ikke mange som kommer inn.

Og det var spørsmålet i min første komentar. Hvilket rike tilhører du? Jesu rike? Da er du/eksisterer du åndelig, i det riket. Du er død bort fra denne verden, og lever i ett annet rike, som "ikke" er av denne verden. 

Sammenblandingen å "leve" i kjødet/denne verden, og "eksistere" som kjøtt og blod, fysisk, er normal. Du strir mot den fysiske kroppens gjøren og laden.

Skriften taler om å dø, vende seg bort fra, bli født på ny, vende om, til hva? Kamp og strid i det kjødelige/fysiske?  Eller kamp i det åndelige? Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, står det. Men alt kristne Skriver om, er "kamp mot kjøtt og blod".

Om du dør bort fra den "kampen", og gir oppmerksom het til det åndelige, forsvinner det kjødelige. Det blir "lett" :)/ Fordelen å fortsatt ha en fysisk kropp, er at det er kunn der, det kan oppleves, det åndelige. I tid og rom, i en fysisk kropp.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
2 minutter siden / 391 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
20 minutter siden / 344 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
44 minutter siden / 344 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 344 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1618 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 391 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2066 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 344 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 391 visninger
Les flere