Ludvig Nessa

2    3

Der Gud ikke er, er det ikke godt å være!

Staten ved sine abortleger myrder hver virkedag på norske sykehus omtrent like mange som Breivik drepte på Utøya. Dette har nå foregått i tiår etter tiår stikk i strid med norsk grunnlov og Guds bud. Dette er bakgrunnen for de såkalte "forbannelsene"

Publisert: 11. mai 2012 / 1715 visninger.

Avisoppslag er nesten aldri helt korrekte. Før jeg forklarer hva som skjedde utenfor regjeringsbygget under sørgetoget den 13. juni, vil jeg først at dere skal få den korrekte ordlyden på ve-ropene. De er som følger: 

Foran stortinget og høyesterett:
Ve dere, lovgivere!
Ve dere, dommere!
Forbannet være dere som bøyer retten for farløse og enker!
Hvordan tørr dere fordreie og vrenge retten for de minste og svakeste like foran øynene til den levende og hellige Gud?

I Akergaten foran de store avis-husene:
Ve dere, skribenter!
Forbannet være dere som fører folket bak lyset.
Dere skaper ikke fred med deres tale, men mot de stille i landet tenker dere ut svikefulle ord.

Foran regjeringsbygget, ved flaggstangen:
Ve dere, statsråder!
Forbannet være dere som nå ler og regjerer, for dere skal sørge og gråte.
Dere utøver rå vold mot de minste og mest hjelpeløse, til tross for at det står i deres makt å redde dem!

Foran Trefoldighetskirken:
Ve dere, prester og bisper!
Forbannet være dere som tier barna i hjel. Hendene deres er tilsølt med blod og fingrene flekket med skyld, leppene taler løgn, og tungen mumler svikefulle ord.

Foran slottet (i kong Olavs tid):
Ve deg, herre konge!
Forbannet være du som svek dine minste og svakeste landsmenn.Fordi du forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.

De som er litt kjent i Bibelen, vil raskt oppdage at dette stort sett er Guds ord som blir proklamert inn i vår tid.

Så sier Herren: "Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som støtter seg til svake skapninger og vender seg bort fra Herren."

Selv drister jeg meg til å si som Paulus: "Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn." Rom 9,3

Å være forbannet er å være skilt fra Jesus Kristus. Da er vi ikke lenger under nåden, men under forbannelsen. Vi er overgitt til Satan og det onde, 1.Kor.5.5. Der Gud ikke er, er det ikke godt å være! 

Når Gud forkynner sin straff, skjer det i form av en forbannelse, 1 Mos. 3, 14 og 17; 4, 11. Et mennesket har i seg selv hverken makt eller rett til å forbanne. Men Gud kan tillate sin tjener å uttale en forbannelse i hans navn.

Slik måtte Moses i Guds navn legge fram for Israelsfolket forbannelse (og velsignelse), 5 Mos. 11, 26. Levittene skulle gjenta den fra Ebal-fjellet, 5 Mos. 27, 13 f. På samme måte uttalte også Kristus forbannelse over de forherdede galileiske byene, Matt. 11, 20 f.. Jesus formante også sine disipler til å binde de ubotferdige i deres synder, Joh. 20, 23. Dette innebærer nettopp Guds forbannelse over dem, jfr. 1 Kor. 16, 22; Gal. 1, 8 f.; 1 Kor. 5, 5; 1 Tim. 1, 20.

Å forbanne krever den aller største aktsomhet, for at ikke forbannelsen skal inneholde personlig hevnbegjær. Jfr. 1 Sam. 14, 24.

En ufortjent forbannelse skader derimot ikke, Ordspr. 26, 2. Den kan t. o. m. falle tilbake på den som uttalte forbannelsen, 1 Mos. 12, 3, eller Gud kan vende den til velsignelse, 5 Mos. 23, 5.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Ær kongen

Publisert over 5 år siden

Kong Olav (1903-1991) la aldri skjul på at han var en personlig kristen. For kongen var troen en kraft i livet. Noe han tydelig gav uttrykk for mange ganger. At du gikk rundt å forbannet vår kristne konge på den tiden bare fordi han ikke talte imot abort, sier meg at du umulig kan se klart på det åndelige område. Og om du tror at Herren forkastet kong Olav så tro om igjen, han gjorde en glimrende jobb som konge og døde mett av dage og gikk rett til himmelen.

 ”Vis kongen ære” 1.Pet 2,17.

 ”Velsign og forbann ikke” Rom 12,14.

Svar
Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tid = Tilstand

Publisert over 5 år siden
Ludvig Nessa. Gå til den siterte teksten.

De som er litt kjent i Bibelen, vil raskt oppdage at dette stort sett er Guds ord som blir proklamert inn i vår tid.

Når vi er mer opptatt av ve-rop her nede enn halleluja der oppe er det på tide å søke noe høyere. 

Svar
Kommentar #3

7 innlegg  815 kommentarer

Det tillegger en autoriet å ta autoritet

Publisert over 5 år siden

nå er jo en konge i norge, ikke i veldig mye autoritet, han er jo bare en gallionsfigur, men Gud ble sinna på moses fordi han ikke utøvde autoritet riktig og holdt flokken i tømme pga opprør. Det var den rødgrønne regjeringen som var og er i autoritet over autoritetsområdet Norge, og de må nok ta hoveddelen av æren for 22/7, og Gud advarte profetisk mot denne regjeringen, og Gud advarte i mer enn 10 år mot en frafallen og ugudelig forståelse og praksis i den norske kristenheten.

Igjen ser vi at det er de som målbærer Guds prinsipper som står og får all dritten fra naive/kunnskapsløse/ugudelige kristne.

Når 14-15 000 mennesker blir drept systematisk, årlig, er det et så himmelstormende opprør mot Guds tenkemåte, at det helt klart er med på å dra forbannelsen ned over nasjonen, og helt klart en delårsak til 22/7, for opprør mot Guds tenkemåte, er opprør mot Gud, det drar demoner/heksekraft inn i autoritetsområdet. Og heksekraft fra den demonske sfæren og New Age var årsak til 22/7 iflg en profeti fra 1999, som gikk i oppfyllelse 22/7-2011.

Alt dette har jeg lagt ut massivt om tidligere på VD, og det kommer en liten snutt til om jeg forstår Gud rett.

Så får naive evangelisk luthersk kristne pipe i hornene så mye de vil, inkl VL- og Dagen redaksjonen.

Svar
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Gud og demokratiet

Publisert over 5 år siden

Vi som har levd en stund husker frontene under "Ja til livet" marsjen gjennom Oslo midt på 80-tallet.  Selv følte jeg at jeg, som du, Ludvig , innehadde et syn på abort som majoriteten rundt meg var villig til å lovendre.  Vi som gikk ut i gatene med Guds Ord på saken ble satt under trykk som inneholdt mange sterke følelser.  Vi lever i et sekulært samfunn der Gud og hans Ord ikke bare er på vikende front, men av mange blir sett på som en trussel for den samfunnsendring som pågår - og har pågått i kongeriket Norge en god stund.

Slik kan vi være enige i sak, men hva så med metode?  Vi lever i et demokrati der dine, mine og andres meninger har muligheter til å nå frem og bli hørt, men ikke alle kan få gjennomslag for sine kampsaken.  Selvsagt er jeg enig med deg og de rundt deg at Guds ord er det som for en troende er det overordnede bærende prinsipp, men i et demokrati i endring - en stadig pågående endring - vil det etter min mening være grenser for hvor langt en kan gå og hvor langt en bør aksjonere.

Vi her på vd er flere som er sterkt reserverte til sider ved islam og kan da se at noe frem i tid vil det komme utfordringer fra denne religionen som vil kunne utfordre ved noen av de demokratiske friheter som vi tar for gitt i dagens samfunn.  Det er et tankekors for meg at de gjerne mest fundamentalistiske muslimer vil finne det vanskelig å innordne seg vårt samfunn 100% fordi vårt samfunn ikke er tuftet på islam og sharia - skal de da aksjonere - skal de da - vurdert av deg og meg - ha rett til å forbanne de statlige institusjoner og maktapparater som hindrer deres kjernesak(er)?

Også jeg har tanker om at det ikke er noe lurt trekk i samfunnsbyggingen å fjerne Gud og hans ord ut det offentlige rom og endre lovverk som ikke er "Ja til livet", men metodene videre mener jeg vi må akseptere skal foregå innenfor demokratiske normer og former - og da er vel ve rop hakket for langt?

Du skriver at Gud kan tillate en tjener å uttale en forbannelse i hans navn - hvem skal da kunne gå god for at denne snakker med en slik aksept?

 

 

Svar
Kommentar #5

7 innlegg  815 kommentarer

Guds prinsipper går god for det, og hans kall/liv med Gud.

Publisert over 5 år siden

" Du skriver at Gud kan tillate en tjener å uttale en forbannelse i hans navn - hvem skal da kunne gå god for at denne snakker med en slik aksept?"

Kristne i norge har null peil på hvordan Gud tenker autoritet, autoriteter og hva som skal til for å ødelegge ett beskyttende dekke over et autoritetsområde.

Her må nok barnevernskonsulenten trekke inn over seg at Gud er ikke demokratisk og er ikke veldig imponert over hva menneskene her ned er i stand til å gjøre.

Loven, nåden og sannheten, uten sannheten, så uten nåden, blir loven. Det er blodige saker.

Tar man ikke innover seg spillereglene under den nye pakt, blir man ført tilbake til den gamle. Det skjønner ikke naive kristne. Med generasjoner av lærere som får betalt kun om de forkynner det som klør i ørene, er ikke det så rart. Jesus advarte mot det i sin tid.

 Heb 10: 26 Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. 28 Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre: Herren skal dømme sitt folk. 31 Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud! 

Svar
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6147 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Den som tror på Gud, tror på kjærligheten - tror på det gode.   De som ikke følger Guds ord mister troen.  Å miste troen føler til (døden) frafall fra troen.  Det er straffen, frafallet og å miste Gud i hjertet.

Og det er sikkert mange som har mistet troen etter abort vedtaket for flere ti år siden.   Å "forbanne" kongen, og flere tror jeg fører til frafall.  Det virker sykelig og ondt å gjøre dette.

  Forbannet Jesus Herodes?

Arbeidet mot abortloven må gjøres på en annen måte, med respekt for konge, regering, storting osv.  Med respekt for og kjærlighet mot sin neste.  Dette er et av de to viktigste budene.  Å forbanne andre er et grovt brudd på kjærlighetsbudet.

Ved å forbanne andre, oppnår en akkurat det motsatt av det en ønsker.  Isteden for kamp mot abort blir det en kamp mellom troende og troen kommer i miskreditt.  Guds ord vil lide et tap da Hans kjærlighet blir misbrukt. 

Jesus forbannet det onde.  Aldri mennesker.  Jesus gjorde selv til offer for de troendes skyld, for de svakeste.  Å gjøre andre til offer istedenfor seg selv, er det stikk motsatte.

Hvor er Gud i ondskapen, ettersom Gud er kjærlighet.  Gud er lys og ikke mørke.  I ondskapen er Gud hos de rammende med trøst og styrke og kjærlighet.

Svar
Kommentar #7

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Her har du et godt poeng. Ser vi på Judas brev, vers 9 så står det: #Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!#

Det er prisverdig å føre en kamp mot abortloven, men det er ikke alltid at hensikten helligjør midlet.

Svar
Kommentar #8

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Den Hellige Ånds kraft i Jesu navn må virke

Publisert over 5 år siden

Tror du ikke mange av oss har vært fortvilet over den liberale holdningen til både liv og mennesker og samfunn generelt. Jeg savner så den kristen forkynnelse blant folk flest, ikke bare for oss som hører til et menighetsssamfunn.

 

Ellers ser jeg på programmet Kirken i Eksil på kristen-tv, og jeg synes du har veldig gode forkynnelser og jeg koser meg med gudstjenesten og synger med i salmene. Jeg har vært så fortvilet over den manglende forståelse blant våre folkevalgte at jeg har bedt den Hellige Ånd i Jesu navn gi oss visdom og lengten etter Jesus Kristus. Det har vært en stor hunger hos meg. Jeg forstår din fortvilelse også selvom det er sterke ord. Men HVA skal vekke folket når de er "trygge syndere....". ALT GODT for deg i Jesu Kristi navn. Amen

Svar
Kommentar #9

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Jeg må nok si jeg reagerte ved Kong Olav

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Kong Olav (1903-1991) la aldri skjul på at han var en personlig kristen. For kongen var troen en kraft i livet. Noe han tydelig gav uttrykk for mange ganger. At du gikk rundt å forbannet vår kristne konge på den tiden bare fordi han ikke talte imot abort

For etter det jeg skjønner var han en god kristen mann, og det var vondt å lese akkurat det.

Svar
Kommentar #10

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

å forbanne

Publisert over 5 år siden

Det er vondt i det hele tatt at noen går rundt og forbanner andre. Og det verste er kanskje at de tror det har noen virkning og gleder seg over det. :(

Svar
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6147 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg savner så den kristen forkynnelse blant folk flest, ikke bare for oss som hører til et menighetsssamfunn.

Jeg er så enig med deg.  Forkynnelsen mangler i snart alle dagsaviser, ¨men holder fortsatt koken i VL og Dagen.

Overskriften din på kommentaren din.  "La DHÅs kraft må få virke."  Kunne ikke vært mer enig.

Jesus kom med verdens mest radikale budskap: "Du skal elske dine fiender." 

I steden for å forbanne kongen osv må en heller be for kongehuset, regjering, storting. 

Be om at de alle kommer til tro, kongen tror jo og mange i regjering og storting også.  Be om at de alle kommer til tro og følger Bibelen. 

Be om at abortloven endres eller avskaffes, ikke forbanne dem som styrer, men be for dem.

Be om fred og åpenhet og kjærlighet skal følge oss alle.  Forøvrig bør vi også be om at kristen forkynnelse kommer sterkere og sterkere frem for alt folket.  Be om vekkelse - be for landet vårt og verden.

Svar
Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6147 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ser vi på Judas brev, vers 9 så står det: #Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses.

Fin kommentar Tor.  Erkeengelen Mikael kunne ikke spotte djevelen.  Det måtte være en fristelse fra det onde selv.  Hadde Mikael gjort det, ville Guds rike kommet i strid med seg selv, slik som Jesus formulerer det i Mark 3, 24:

24 Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående,

Svar
Kommentar #13

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jesus kom med verdens mest radikale budskap: "Du skal elske dine fiender."

Forbannelser har nok aldri ført med seg noe godt.
Det blir å sette hele saken på hodet.

Noe annet er å kritisere politiske vedtak,og demonstrere mot dem.

Svar
Kommentar #14

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

HEI. Herren sier straffen hører meg til. og forbann ikke, men velsigne og be om forandring. For Den dager vil komme da man får sin dom Hvis man ikke vender om fra synden. Mvh Rune

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #15

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1936 kommentarer

Enig så langt som sitert, men....

Publisert over 5 år siden
Ludvig Nessa. Gå til den siterte teksten.

Staten ved sine abortleger myrder hver virkedag på norske sykehus omtrent like mange som Breivik drepte på Utøya. Dette har nå foregått i tiår etter tiår stikk i strid med norsk grunnlov og Guds bud.

Jeg er glad for at du selv kom inn på VD med den virkelige ordlyden på ve-ropene. Det er sant som du skriver, av avisene nesten aldri gjengir korrekt.

Men det med å forbanne andre er noe de fleste av oss ikke tror at vi har kall til.

Jeg er jo enig med deg i det over siterte. Og det blir mange skoleklasser hvert år. Jeg tror at det må demonstreres for at vi ikke skal bli likegyldige, men......

Det kan av og til se ut som om det er få som støtter opp om deg, men det har nok sin årsak i måten budskapet blir fremført på. Jeg tror det er svært mange som ber både for deg og for den saken du fronter.

Jeg tror også at vi er mange som kunne gått i tog og demonstrert for en sak vi brenner for, men vi verken vil eller tør stille oss bak forbannelsene.

Vi må fordømme handlingene og de ugudelige lovene, men BE om at Gud må vekke opp land og folk.

I kirker og bedehus rundt om i landet blir det hver søndag bedt for kongen og hans hus, storting og regjering. Det er en forferdelig tanke om en i stedet skulle forbanne de samme i Guds hus.

Vi vet at Israel har flere aborter pr år enn vi har i Norge, men etter Guds oppfordring ber vi om fred for Jerusalem og Israels folk. Vi forbanner dem ikke, selv om vi kan være dypt uenig i både politikk og ugudelig livsførsel.

La meg tilføye at jeg slett ikke påberoper meg rett til å avgjøre hva Gud har kalt deg til. Vi er mange kristne her på VD som ser forskjellig på mange ting.

Vi skal heldigvis få be for hverandre, at DHÅ må opplyse hver enkelt til hele sannheten, og lede oss slik at vi alle lever og virker etter Guds vilje med oss.

 

 

Svar
Kommentar #16

7 innlegg  815 kommentarer

derfor vil jeg fortsette å gå fram mot dem på underlig, selsom vis

Publisert over 5 år siden

nessa, lande, thurman scrivner og andre selsomme tullinger som bryter konsensus  i guds rike, reises opp av en grunn, frafallet, og vi er noen selsomme utfrika gærninger. Jesaja-er har alltid vært selsomme tullinger, det er en gylden regel i guds rike, tydeligvis.

Jeg omstiller min kirke!

  “Slik tsunamien slo jorden ut av sin akse, slår jeg kirken ut av sin akse,” sier Herren. Jeg omstiller min kirke fra en passiv til en aggressiv mentalitet. Jeg vil forandre retningen der folk før har endret og talt sin vilje og sine ønsker inn i mitt hus og templer. 

  Jeg har ikke arbeidet 2000 år med mitt folk for at de skal bli fete på doktriner, lene seg tilbake og vente på at jeg skal komme tilbake for å hente dem. Nei, jeg har arbeidet i 2000 år for å komme og fortære bønnene til dem som tilber meg, til dem som har bygget en bolig i meg hvor jeg kan komme og herske og være Herre. Jeg vender tilbake for å herske, være tilstede og bli æret gjennom mine hellige. 

   Jeg vil reise opp sønner og døtre som skal forbanne treet av kunnskap om godt og ondt slik min sønn forbannet fikentreet fordi det ikke produserte noe. Husk at det ondes verk aldri vil bringe noe livgivende produksjon. *)

  Mitt folk vil begynne å få åpenbaringen at jeg har kommet for å gi dem liv og gi det til dem i overflod, selv mer enn de er i stand til å be om eller forestille seg. For dagen kommer da godt og ondt ikke skal være lenger, og alt som vil stå igjen er livet til sønnen av den levende Gud.  Jeg vil gjøre det slik at liv vil komme fram fra nasjonene på jorden. Har jeg ikke sagt at jeg vil gi dere jordens riker som arv? Har jeg ikke sagt at kongerikene i verden skal bli kongerikene til deres Herre og Mester slik at han kan herske? Hvordan vil han herske spør du kanskje? Ut av Kristus på jorden, som er dere, mitt folk. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet.

  Ta tak i sannheten og åpenbaringen som jeg heller ut denne timen gjeldende den åndelige verden. Vit at dagen er nær, da min vilje skal skje på jorden som det er i det himmelske av min herlighet. Dette er og har alltid vært min vilje for dere og for jorden, som jeg har gitt til dere. Så reis dere denne dagen og velg liv slik at jeg kan spre det i og gjennom dere til å nå hver nasjon, kultur og mennesker som har gitt opp håpet i dette livet. Gjør Faderens vilje, mitt folk, som er å disippelgjøre jordens nasjoner“, sier Herren.

fra nettstedet til "brølende lam"

Det ondes verk er her ment som demokratiet i menigheten, det er det ondes verk, men også abort-praksisen er det ondes verk, og trekker forbannelsen ned over nasjonen. Opprør mot guds prinsipper er opprør, og det ondes verk, så kan en jo spørre seg om det å forbanne kongen er malplassert eller ikke. Det er det faktisk bare Nessa selv, og hans eget liv med Gud som kan svare på.

Det er mange her som "forbanner", min jobb her er å vise hvordan gud tenker autoritet og det å forbanne har ikke vært noe han har undervist meg om, men i praksis forbanner jeg demokratiet i menigheten, men gjennom å undervise, selv om ingen liker det, så det betyr ikke at Gud underviser Nessa å banne noe eller noen.

Kristi kropp i Norge har mye å lære om guds tenkemåter. Dette nedenfor er myntet på kristi kropp generelt, som en generell situasjonsbeskrivelse, og ikke noen innlegg på denne tråden. Dette er et "så sier herren";

Hør, du himmel, og lytt, du jord!  For Herren taler: Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe; men Israel kjenner ingen ting, mitt folk er uten forstand. Lytt til Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger! Hør på vår Guds lov, du Gomorra-folk!  

  Når dere kommer fram for mitt åsyn, hvem krever da av dere at dere tråkker ned mine tempelgårder? Ve dem som nede i det dype gjemmer sine planer for Herren! I mørket skjer deres gjerninger; de sier: “Hvem ser oss? Hvem vet om oss?”

  Kom ikke mer med gagnløse gaver!  Når dere brer hendene ut, skjuler jeg øynene for dere; hvor mye dere enn ber, hører jeg dere ikke. Få de onde gjerningene bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode! Legg vinn på det som rett er, før voldsmannen på den rette vei, hjelp den farløse til hans rett og ta dere av enkers sak!  

  Herren sa: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, mens hjertet er langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte menneskebud, derfor vil jeg fortsette å gå fram mot dem på underlig, selsom vis. Da skal visdommen hos deres vismenn forgå og de klokes klokskap forsvinne.

  Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder; men er dere uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. Jeg vil smelte ditt slagg og skille ut alt ditt bly. Så vil jeg igjen gi deg dommere og rådgivere som i begynnelsen. Deretter skal du kalles rettferdighetens stad, en trofast by. 

 Jesaja 1 og 29 Dette er ordet fra Herrens munn! 

Bare så det er sagt, "dommere og rådgivere" er her apostler og profeter, de som bygger grunnmuren, tetter til hullene i muren, den ny-apostoliske kirken som reises opp av hovedhjørnesteinen, den er aggressiv mot djevelen, lik Nessa, og de som preker "menneskebud" faller av.

Svar
Kommentar #17

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1936 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Er du sikker på det?

Skal vi virkelig bli en aggresiv kirke? Har du bibelsk belegg for det?

 

Svar
Kommentar #18

7 innlegg  815 kommentarer

Spørsmålet ditt viser med all

Publisert over 5 år siden

tydelighet at det var et så sier herren.

Kirken i norge ligge i koma, i hvor mange år, og hvor mange profeter og apostler skal komme hit og si det samme, før noen tar poenget?

Selvfølgelig skal vi være aggresive, det jesus gjorde på korset er det mest aggresive handlingen i historien, og det er vårt kall å fortsette denne jobben, slik han underviser den enkelte.

Det du ikke skjønte var seff. ordet "aggresivt", dvs hva gud legger i det ordet. Du tenkte menneskelig, og du bommet på målet, eller gjorde du det med vilje? 

Som svigermor, og kvinnfolk flest, måtte du ha det siste ordet?

( Ok, det brenner under bena mine nå, kjenner jeg,  he he)

Svar
Kommentar #19

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6147 kommentarer

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig skal vi være aggresive,

Hva mener du med å være en agressiv kirke?  Hvilke eksakte handlinger foreslår du?

Svar
Kommentar #20

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1936 kommentarer

Odd Arne Lande.

Publisert over 5 år siden

Når jeg stiller spørsmål er det ikke for å få det siste ordet, men for å få svar.

Jeg legger heller ikke skjulte meninger inn i mine spørsmål.

Aggresiv kirke lyder ikke bra i mine ører, men hvis du kan forklare hva du mener med det ut fra Guds Ord vil jeg gjerne høre det.

Så jeg spør igjen, "en aggressiv kirke", har du belegg for dette i Guds Ord?

Jeg har aldri tenkt på Jesus korsdød som aggresivt fra Hans side. Ydmykt bar Han sitt kors, og Han ba for sine bødler.

Det er når du skriver slik som du gjør at jeg tviler på om det er Gud som taler gjennom deg. Det kaller jeg sunn skepsis, og også å prøve åndene om de er fra Gud.  

Jeg håper da virkelig ikke at dette ble de siste ordene i denne debatten :-)

Spørsmål skal føre debatten videre, ikke avgrense den. Men det avhenger selvfølgelig av om noen kan svare på det det spørres om.

Svar
Kommentar #21

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Ludvig Nessa

Publisert over 5 år siden

Å være forbannet er å være skilt fra Jesus Kristus.

:::::::::::::::::::::::

Kjære Ludvig Nessa !

Det er bra at du kom inn på VD med dine synspunkter. Debatt er alltid bedre enn monolog. Men det betinger også at du svarer på kommentarer og spørsmål som måtte komme etter egne innlegg, ellers blir det jo bare monolog av dette også.

Det er ikke vanskelig å være enig med deg i sak.  Denne saken er imidlertid så alvorlig at den må bekjempes med rasjonell dialog, og logiske argumenter som det finnes i massevis av.

Dette krever riktig og god komunikasjon fra A til B.  Å skyte med "skarpe skudd" i alle retninger, i form av eder og forbannelser, især til vår Konge som ikke har noen reell politisk makt i det hele tatt, men som jeg tror likevel har gjort det han kan i en slik sak er nesten å regne som verbal terrorisme.

Som antydet; det er ikke vanskelig å være enig med deg i sakens kjerne. Men jeg hadde tenkt å spørre deg om en sak som jeg ofte har tenkt på.

Den gangen da du og Børre Knudsen var  offensivt på høyden i   "abortkampen" var det også etter mitt skjønn en voksende grasrotbevegelse, som jeg personlig tror kunne ha vokset seg til noe betydningsfult. Det var flere ting på gang.  M.a.  sa  Biskop Per Lønning opp sin stilling i Borg Bispedømme i protest  mot abortloven. Flere saker var også på gang om jeg ikke husker feil. Kristenfolket i kongeriket Norge bygget seg opp til å bli en samlet protestbevegelse.

 

Men så kom Børre Knudsen og Ludvig Nessa med sine ekstreme og, og for de fleste uakseptable demonstrasjonshandlinger,  forbannelser av konge og alt styringsverk. Forstyrrelse av ro og orden, trakkasering av div. sykehus og klinikker, kvalmende opprop og fremvisning av blødende dukker og illustrasjoner av barnelik m.m.

Det jeg hadde tenkt å spørre om var:  Falt det dere aldri inn noengang at ved slik outrert oppførsel, selv om meningen og hensikten var god, risikerte å punktere og kneble den voksende motstanden mot abortloven. At mange som ønsket å blande sin stemme i denne saken stilnet i angst for ikke å bli tatt seriøst.  At det var veldig få som ønsket å assosiere seg med deres ekstreme ytringer og handlinger, og at dermed abortkampens brede støtte i folket ble kneblet på denne måten.

"Å være forbannet er å være skilt fra Jesus Kristus" sier du- -  hvilket mandat gav, og gir dere rett til å skille noen fra Jesus Kristus -  er ikke dette en sak mellom Gud og den enkelte ?

 

 

En ting oppnådde dere, slik jeg opplevet det, å få oppmerksomhet. Men det er ikke det samme som å bli tatt seriøst.  Uansett hvor seriøs saken enn var og er.

Det er godt mulig jeg tar feil her, men vær så snill å svare på dette.  Hva tenkte dere om disse sider av virkeligheten.  Hvar det fullt ut kalkulert, eller var dette et ikke - eksisterende problem, eller mulighet ?

 

Om du ikke svarer, så ser jeg det også som et svar.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svar
Kommentar #22

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Jeg tviler

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det du ikke skjønte var seff. ordet "aggresivt", dvs hva gud legger i det ordet. Du tenkte menneskelig, og du bommet på målet, eller gjorde du det med vilje?

Sterkt på at slikt som dette er seriøst.

Agressivt mot djevelen og hans gjerninger...JA...men ikke mennesker.
DER bommer du.

Svar
Kommentar #23

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

L. Nessa

Publisert over 5 år siden
Ludvig Nessa. Gå til den siterte teksten.

Staten ved sine abortleger myrder hver virkedag på norske sykehus omtrent like mange som Breivik drepte på Utøya. Dette har nå foregått i tiår etter tiår stikk i strid med norsk grunnlov og Guds bud. Dette er bakgrunnen for de såkalte "forbannelsene"

Avisoppslag er nesten aldri helt korrekte. Før jeg forklarer hva som skjedde utenfor regjeringsbygget under sørgetoget den 13. juni, vil jeg først at dere skal få den korrekte ordlyden på ve-ropene

Jeg kjenner ikke Ludvig Nessa, og vet ikke nöyaktig hva han mener i store og viktige saker.  Mitt kjennskap til Nessa er selvfölgelig bare gjennom pressen som alltid uttrykker negative synspunkter om mannen.

Allikevel tror jeg at Nessa må väre Norges ärligste mann, og at dette fortsatt vil komme til å koste ham meget dyrt..

Svar
Kommentar #24

7 innlegg  815 kommentarer

på samme måte som jeg er sendt ut, sender jeg dere!!

Publisert over 5 år siden

" Agressivt mot djevelen og hans gjerninger...JA...men ikke mennesker. DER bommer du. "

Hvem i hildrande har sagt at jeg skal være aggressive mot mennesker?

En aggresiv kirke er denne kirken; den er basert på Guds ord, og ikke tillærte menneskebud. Har ikke jeg nettopp vært i diskusjoner med dere, kimo og holt, men dere glemmer fra den ene dagen til den andre, eller forstår dere ikke bare fordi jeg bruker andre ord. En aggresiv kirke er en lydig kirke, og kirken drives fram av Jesus og hva sier han om hvem som er herre og hvem som er tjener? Hva var det jeg underviste massivt om i går, jo lydighet, hallo???

Jesu sanne familie: 

Matt 12:46 Mens han ennå talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De sto utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47 *Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg.»• 48 Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» 49 Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Hva det koster å være en disippel: 

lukas 14;25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa:26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

apostelen jesus:

Meg er gitt all makt/autoritet i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler og lær dem, å holde alt jeg har befalt dere [Matt 28:18-20] Jeg kan ikke gjøre annet en det jeg ser min far gjøre  [Joh 5:30 ] Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning  [Joh 4:34] som er å utruste (katartismos) alle de hellige så de kan utføre  sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. [Ef. 4:12] På samme måte jeg er sendt ut, sender jeg dere [Joh 20:21] Bli i meg, så blir jeg i dere, for uten meg kan dere ingen ting gjøre.  [Joh 15:4/5 ]  Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. [Joh 15:14] 

Her ser dere den aggresive kirke, og den er utelukkende basert på lydighet. Hvorfor er ikke den eksisterende kirken aggresiv, jo fordi den bryter spillereglene "rund baut" slik jesus skisserer opp sitt legemet, både mot jesus selv, og hans stedfortredende autoriteter på jord. Her har vi vært før, ikke sant?

Aggresiv, hvem, jeg?

ca 2 år siden; Jeg prater i telefonen med profeten Gud har gitt meg.  Han sier; Jo, forresten, det har jeg glemt å fortelle deg. En gang  fikk jeg se et bilde av deg. Jeg så deg som en illsint, rasende okse som kastet på hodet med de store horna og stampet med beina så støvføyka sto rundt deg. Foran deg så jeg masse ansiktsløse, lettere sjokkerte kristne som var redde for både horna dine og den svære kroppen din, men det var ikke dem du var sinna på. De du var rasende på var de to-hornede som sto bak dem og hvisket dem løgner i ørene som de trodde på.

På nyfrrelstkurset, for ca 20 år siden, var det en seer, han så dette; Vi var fem stykker på kurset og han så en gammel luftvernkanon, med 4 kanoner, som snurret rundt og opp/ned ettersom man snurret på ulike jul. som vi samlet oss rundt. Lederen for kurset satte seg naturlig nok opp på stolen og spurte "hvor er knappen", mao la oss få litt "æksjn" her. karismatiker vet du, he he, spilte ikke rolle om hva en skjøt på, men det skulle smelle.

En i gruppa var en ingeniørtype og gikk rundt leamikken og snurret på julene og funderte hvordan dette funka. To andre kompiser sto med en kalkulator og regnet ut kulebaner, den ene av dem var en feiging og mente vi ikke skulle skyte etter fienden nå, men vente til det ble lyst så ikke fiende fikk se vår posisjon. Jeg speidet etter fienden, de tohornede der de beveget seg rundt i buskaset og ropte, der er de, skyt, skyt!!. Jeg var av den mening at så lenge vi hadde synet av fienden, skjønte hvor fiende var, var det bare å skyte så fort og presist at de aldri ville kunne organisere seg og yte motstand.  

så ja, jeg er nok aggresiv i den forstand at jeg nå, 20 år etter, vet hvor fienden har gjemt seg i menigheten, og hvorfor de får tillatelse av gud til å være der, og klarer vanskelig å høre på "dilldallet "fra naive kristne, enn si rundlurte navie kristne.

Igjen sier jeg eder, de norske evangelisklutherske kirkesamfunnene, inkl min egen, er så naive at det er selvdestruktivt. Djevelen har lett spill med lettlurte kristne.

Fornøyd nå?


Svar
Kommentar #25

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

En aggresiv kirke er denne kirken; den er basert på Guds ord, og ikke tillærte menneskebud. Har ikke jeg nettopp vært i diskusjoner med dere, kimo og holt, men dere glemmer fra den ene dagen til den andre, eller forstår dere ikke bare fordi jeg bruker andre ord.

Hvis du virkelig tror at en sånn arrogant belærende tone fører til at folk hører på det du har å si,må du tro om igjen.
En som vil være leder,er ikke en dominerende kikador,men en tjener med et mildt sinnelag.

Svar
Kommentar #26

7 innlegg  815 kommentarer

du hører ikke på meg uansett,

Publisert over 5 år siden

har jeg sett. "Furte-per" leter etter unnskyldninger for å ikke forhold seg til nytt stoff, som han ikke klarer å se selv. 

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
22 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1120 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
22 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1120 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
15 minutter siden / 199 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
16 minutter siden / 1823 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
20 minutter siden / 199 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
27 minutter siden / 199 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
35 minutter siden / 1386 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
40 minutter siden / 217 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1386 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 414 visninger
Les flere