Sara Azmeh Rasmussen

57

Islam, teologi og verdig liv

Teologiske hindringer mot at mennesker lever verdige liv må ryddes av veien. Prosessen har pågått lenge i kristendommen. Islam står for tur.

Publisert: 10. mai 2012

Da jeg som tenåring satt på bønnematten kledd i en heldekkende hvit bønnedrakt og resiterte Koranen med ærefrykt, kunne jeg ikke forestille meg at jeg en dag skulle bli en religionskritiker, i hovedsak en islamkritiker.

Fritt Ords pris. I dag mottar jeg Fritt Ords pris. I begrunnelsen blir min religionskritiske virke fremhevet. Enkelte kan komme til å tolke denne prisutdelingen som en offisiell støtte til en anti-islamsk stemme. Jeg har brent et slør, det som i dag er det tydeligste religiøse symbolet i islam, utfordret Islamsk Råd Norge i homofilispørsmål, støttet publiseringen av karikaturene og skrevet mange religionskritiske artikler gjennom de siste fem årene. Men gjør dette meg til en motstander av religion?

LES OGSÅ FRITT ORDS BEGRUNNELSE

Granskende blikk. Religionskritikk er ikke et ensartet fenomen. Den rommer ulike posisjoner, tilnærmingsmåter og motiver. Det kan dreie seg om naturvitenskapelige, rasjonalistiske eller filosofisk-etiske diskusjoner. Den kan skje innenfor en teologisk ramme hvor intern kritikk søker nye forståelser av den egne tradisjonen. Det granskende blikket kan også tilhøre en som står på utsiden og som følgelig har et annet perspektiv enn den troende. Religionskritikk kan til slutt være mer eller mindre informert og nyansert. Dette mangfoldet av posisjoner gjør det ikke mulig å betegne all religionskritikk som fiendtlighet mot gudstro.
Selv har jeg aldri vært opptatt av den filosofiske diskusjonen om Guds eksistens, verken som troende i mine ungdomsår eller som ateist i dag. Jeg går en lang omvei rundt de heftige debattene om evolusjonen og universets natur og opprinnelse. Til dette synes jeg at livet er for kort. Mitt livssynsskifte har hovedsakelig hatt et moralsk og sosialt innhold, og det som opptar meg er de religiøse forestillingers etiske og sosiale konsekvenser.

Religionskritiker. Den aktuelle anvendelsen av de hellige tekstene, rettere sagt, tolkninger av disse, har en stor påvirkning på individenes livskvalitet og samfunnets utvikling. Nettopp derfor går det rett og slett ikke å styre unna denne typen debatter og la være å fremme religionskritiske synspunkter mot det som griper inn i ens eget liv og hverdag. For å oppsummere er jeg blitt religionskritiker av ren nødvendighet og etter vonde erfaringer. Jeg har kjent undertrykkelsen på gruppen. Jeg har sett tragiske konsekvenser av den bokstavtro holdningen. 

Kulturarv. Religion forvalter mye av kulturarven, bærer i seg en folks historie og har viktige samfunnsmessige funksjoner. Samtidig overføres rester av gamle samfunns tenkemåter og sosiale praksiser og holdes levende gjennom at de får beskyttelse i kraft av å tilhøre den hellige sonen. De fleste av dagens troende muslimer vil anse reguleringer og forskrifter, for eksempel kjønnssegregering og forbud mot homofil kjærlighet, som forankret i noe guddommelig som er hinsides kritikk. Hvordan finne ut hva som er den enkelte religions særart, og som følgelig skal vernes, og det som skal bli ansett som antikvarisk, uvesentlig og ja, rett frem skadelig og farlig, er ingen enkel oppgave.

Kunst og satire. Det blir ofte hevdet at kritikk som fremmes innefra har en større bærekraft. Jeg er ikke sikker på det. En kombinasjon av innenfra- og utenfra-perspektivene vil kunne gi bedre innsikt, og her bør det være rom for ulike uttrykksformer: kunst, satire og symbolske handlinger. Hvis alle diskusjoner skal foregå rundt et bord i sittende stilling blir det trolig ingen vitale endringer. Noen ganger må ting settes på spissen, protesten mot undertrykkende forhold i en religion gjøres visuell og hørbar. Den konfronterende fordømmelsen av ideer og praksiser som krenker menneskeverdet kan ved første øyekast virke som en tom provokasjon som ikke kan trenge gjennom veggen og inn til menigheten. Men jeg mener at så lenge religionskritikken har berøringspunkter med religionens eget etos, og språkbruken ikke er degraderende for de enkelte troende, er konfrontasjon å regne som et positivt bidrag til religion.

Islams tur. Teologiske hindringer mot at mennesker lever verdige liv må bli ryddet av veien. Denne prosessen har pågått lenge i kristendommen. Islam står for tur.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Sånt kan du ikke si..for det Bratlie sier,det mener han...akkurat som du mener noe annet....

Eller finnes det etter din mening en fast FASIT på hva som er RIKTIG..?

Det finnes påstander som kan dokumenteres. Så kan man på grunnlag av disse danne seg en mening. Meningene kan variere, men i det minste så har man basert seg på fakta i sin meningsdannelse og en diskusjon kan bli fruktbar.

Vil man danne seg en mening på forestillinger og antakelser som ikke er dokumenterbare eller sanne, er det selvsagt lov, det også. Og det er også lov å snakke om at egne tanker er riktige til man blir blå i ansiktet uten at man virker overbevisende på andre.

 

Kommentar #102

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Konklusjonen blir å at kristendommen er

har du noen annen konklusjon?

Kommentar #103

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Har du hørt om prinsipiell etisk tenkning? Dette er rett og slett dumt!

Som jeg skrev her tidligere. Dette hører privatlivet til og ingen andre plasser.

Kommentar #104

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Evne til nyanser...

Publisert rundt 8 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Du er ikke interessert i debatt. Du har klare premisser og endelige konklusjoner: det sekulære har brakt katastrofe, det kristne har skapt fred, harmoni og demokrati. Konklusjonen blir å at kristendommen er

Beskyldningene er urimelige. Jeg har forsøkt å holde meg til temaet og har forsøkt å påpeke noen viktige premisser i vurderingen av hvilke samfunnelementer som skaper hva. Da har jeg gjort det alle bør gjøre, vurdere hver enkelt hver for seg. Rasmussen kunne da gjerne i møtegå mine vurderinger, men avfeier mine innspill med at de er tvilsomme. Man hva i mine kommentarer er tvilsomme? Dette vil Rasmussen ikke komme inn på men fordi detet er en åpen debatt med utenforstående tilskuere vil jeg oppsummere litt.

Sekulære samfunnselementer som har påvirket vår historie avgjørende:

Kongehus og adelskap. Dette er en viktig del av Europeiske historie for dannelse av nasjonalstater. Systemet var strengt hierarkisk og som adelsmann med varierende grader av titler hadde man privilegier som skattefritak og embeder på vegen av kongen. I praksis styrte de og forvaltet de som lokale småkonger. Kongehusene førte enorme kriger på personlige vegne og som følge av dette påla borgerne store skattebyrder og etterlot seg død, sult og fordervelse. Rasmussen: Dette er barneskolepensum i historie. Å kalle dette for tvilsomme påstander fremstår merkelig. Å mene at dette sekulære ikke-kirkelige samfunnshierarkiet er uinterresant i denne sammenhengen fremstår også merkelig. At slike samfunnsordninger har hatt betydninge for graderinger og lagdeling av samfunnet er opplagt og ikke tvilsomt.Sekulære ideologier uten forankring i tro og relgion. Dette har vært en av de viktigste samfunnskrefter siste 150 år. Disse omfatter begreper som kommunisme, nasjonalsosialisme og fasisme. Vi har omfattende dokumenterte samfunnsvirkninger av dette. Det skulle være unødvendig å dokumentere mine påstander rundt dette da dette har vært tema innenfor vår levetid i en rekke media. Det vi vet helt sikkert er at disse systemene innebar privilegier for den herskende klasse, slavearbeide og tildels total rettsløshet for borgerne i mange land. Som mennesker hadde de herskende makt etter sin vilje og ingen teologi som kunne ødelegge deres sekulære prosjekter. Å mene at dette faktum i vår nære historie er betydninsløst for å vurdere hvilke ideologier og filosofier som befordrer klasse-inndeling i samfunnet fremstår mer enn merkverdig.Hvilke samfunnskrefter i dag representerer en trussel mot et verdig liv? Siden få lider direkte sult og nød er det vanskeligere å definere problemet. Begrepet et verdig liv kan vanskelig måles med fysiske konstanter. Slik jeg ser det har det i åresvis pågått en samfunnslag om Livet Selv Har Verdighet, slik jeg refertet til i en tidligere kommentar. De sekulæres rolle er noså entydig sammenlignet kristne, er det ikke?

Det mest interesante er kanskje Rasmussens forståelse av hvordan de sekulære skal «temme» teologien. Hvordan det skal skje er muligens et åpent spørsmål. Tradisjonelt har man da brukt statens « voldsmonopol» på forskjellige måter. Dette har vært ganske omfattende brukt mot de kristne, helt fra starten av. De fleste kjenner historiene om de romerske keiseres drapsmaskiner hvor man gjorde drap på kristne til underholdning. I våre nabostat Rusland har man helt opp til våre dager gjort sekulære forsøk på å temme relgionen ved fengsle, forfølge og bedrive hjernevask på kristne. Idag er det i dag aksepterte begrunnelser for yrkesnekt for leger som ikke følger de sekulære spilleregler for liv og død. Dette kommer ikke fra de kristne men fra de sekulære.

Rasmussen: De premisser jeg anfører her er høyest relevante for ditt prosjekt. Jeg anbefaler deg og mange andre til å forholde seg til virkelighetens verden. Du kan gjerne kritisere relgioner, enten de er kristne eller andre, men dersom relgionene ikke er årsaken er alt forfeilet. Å trekke relgionene inn i homo-debatten i dag er en merkverdighet. Det er mange ti-år siden kirken/kristendommen/de kristne har hatt noen som helst innflytelse på landets seksualmoral. Alle problemer knyttet til det å være homo/lesbisk er i dag knyttet til det sekulære samfunn. I realiteten er alle problemer rundt til samfunnets seksual-aspekt knyttet til samfunnets sekulære institusjoner og holdninger skapet av dette. Hverken porno, pedofili, hallikvirksomhet, menneske-salg, prostiusjon, utroskap, skilsmisser, barnemarked osv. er promotert av kristendommen og de kristne. Dette administreres ene og alene av ikke-kristne og sekulære samfunnselementer.

Kommentar #105

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Kommentar...

Publisert rundt 8 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Din kommentar var apologetisk

Om min kommentar skulle være apologetisk er det uredelig mene at argumentet skulle ugyldig.  Apologetiske innfallsvinkler er ikke diskvalifiserende for et argument i herværende kontekst. På den andre siden er jeg villig til å drøfte alle teologiske utledede livsverdier på et rasjonelt grunnlag. Men forutsetingen må være at man er ærlig.

Kommentar #106

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Debatt avskåret fra tro?

Publisert rundt 8 år siden

Debatt avskåret fra den tro eller livssyn man har, synes som et tvilsomt prosjekt. Er det ikke nettopp VERDI-debatt vi har her inne?

Som kristen har jeg valgt å tro og forplikte meg på Jesus og hans budskap til oss - også om det som gjelder moral/etikk. Bibelen er klar når det gjelder homofilt samliv, og at dette ikke kan betegnes som et ekteskap etter Guds gode vilje for oss. Man kan forsøke å tolke den annerledes, men resultatet blir langt fra et ærlig og realistisk bibelsyn.

Hva staten eller ikke-kristne måtte mene om dette, er til syvende og sist underordnet. Som kristen er jeg ikke hjernevasket, men har valgt Guds bud som etisk rettesnor for mitt liv. Dette valget er ikke tatt ut fra tro alene, men fordi jeg opplever at Bibelen taler sant om det menneskelige, og at Guds bud virkelig ER til det beste for oss.

Det kristne ekteskapet er for mann og kvinne, og det er neppe tilfeldig at denne grunnvollen i samfunnet angripes så sterkt. Vi har ikke bare en verdidebatt, men i høyeste grad en verdikamp.

Sara Azmeh Rasmussen beskjeftiger seg med religionskritikk, og det er nødvendig og riktig på linje med kritikk av ideologier og rådende tankestrømninger. Jeg antar at hun samtidig ønsker full religionsfrihet, og aksepterer at andre har valgt andre etiske målestokker enn hun selv.

Verdidebatt handler vel ikke så mye om at vi skal bli enige, som om at vi forsøker å klargjøre hva vi står for og hvorfor. Så kan det hende at vi nyanserer og endrer standpunkt underveis, men utgangspunktet må være aksept for de andres ståsted. Aksept, ikke nødvendigvis respekt. Det kan ingen avkreve oss.

 

 

Kommentar #107

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

vel..dette er ett godt eksempel på hva meningsknebling går ut på i den moderne pax romana.

Uansett, har jeg lagt merke til hvor smålig, patetisk og intolerant du er overfor muslimer og 17 mai..

Hvorfor er det riktig og ikke det å forsvare de Gudgitte rammer Gud har gitt for samliv?

Først og fremst; yikes! Beklager at jeg ikke har svart deg før nå, jeg fikk aldri mail om at noen hadde kommentert. Eller, jeg fikk mail om at noen hadde kommentert i tråden, men la ikke merke til at noen hadde kommentert meg. Bedre sent enn aldri?

La meg se om jeg forstår deg rett; du er altså enig i alt det negative og hatfulle som står i Bibelen - både GT og NT - om homofile? Og er grunnen til at du er enig i dette fordi det står der, eller fordi du har din egen mening om dette?

Gud er altså Gud. Sjefen over alle sjefer. THE God! Men... at menn elsker menn, eller kvinner elsker kvinner, det er veeeldig forferdelig og veeeldig viktig for Han å henge seg opp i? Og likevel lurer du på hvorfor jeg mener en slik gud er smålig, patetisk og intolerant...

Du mener at jeg er smålig, patetisk og intolerant ovenfor muslimer og 17. mai (i mitt innlegg). Aller først burde du ha fått med deg at jeg skriver om mine synspunkter om Islam Net, ikke om alle muslimer. Jeg håper virkelig du innser forskjellen, for ellers må det være vanskelig for deg å diskutere med andre mennesker.

Men hvorfor mener du at jeg er smålig og patetisk? Hva er det jeg skriver der som beviser min smålig- og patetiskhet? Jeg har ingen problemer med vanlige, tolerante og snille religiøse mennesker, men at jeg er intolerant ovenfor Islam Net derimot, ja det har du helt rett i, og jeg har også forklart hvorfor. (f.eks. link, link, link, link)

Jeg tror ikke du har fått med deg hva jeg har skrevet i den tråden du nevner. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor du sammenligner måten Islam Net forholder seg til bl.a. 17.mai på og hvordan du forholder deg til hat & og forbud mot homofili, og attpåtil kaller dette "de Gudegitte rammer". Om du da ikke mener at Islam Net's holdning er basert på religiøse tekster som forklarer hvordan gode muslimer skal oppføre seg? Isåfall; linker mottas med takk.

Dersom du kan komme med sitater/linker på hva du legger i disse "Gudgitte rammer for samliv" ville jeg satt pris på det.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere