Sigbjørn Grønås

14    11

Klimaendringer – et moralsk problem

Kommentar til klimainnlegg i Vårt Land 9. mai av informasjonssjef Tom Gederø i Oljeindustriens Landsforening og leder for KrFU, Elisabeth Løland

Publisert: 10. mai 2012 / 2686 visninger.

I et innlegg i VL 9. mai gjentar informasjonssjef Tom Gederø i Oljeindustriens Landsforening myten om at norsk petroleumsproduksjon representerer et klimatiltak. Han prøver å overbevise oss om at det beste norske klimatiltaket er å pumpe opp så mye petroleum som mulig.  

Oljeindustrien bruker gjerne Det internasjonale energibyrået IEA som støtte for sin virksomhet. Men IEA prøver med kraft å advare verden om en forestående klimakatastrofe. Samme dag som klimameldingen kom, uttalte lederen for IEA, Maria von der Hoeven, at regjeringer setter kutt i karbonutslepp på vent og fører verden mot stupet. Videre sa hun: Vår binding til fossile drivstoff blir sterkere for hvert år. Mange teknologier for rein energi er tilgjengelige, men blir ikke tatt raskt nok i bruk for å unngå potensielle katastrofale konsekvenser.

Fossilindustrien har som mål å oppnå størst mulig profitt for sine eiere. Energien de selger er i de fleste land den billigste. Så lenge dette er tilfelle, vil drivstoffene bli brukt. De er billige bare fordi produsentene slipper å betale for skadene som de påfører vår jord. Omtrent en million mennesker dør årlig på grunn av luftforurensingen bruken gir. Om denne industrien får holde fram som nå, vil fremtidige klimaskader bli enorme.

 

Så lenge profitten er enorm, har utvinnerne selvsagt ingen interesse av å dempe virksomheten. Tvert imot, alt blir gjort for å utvide den. Nå er det kilder på store dyp i havet, i Arktis og ukonvensjonelle kilder som oljesand som står for tur. Resultatet blir en garantert klimakatastrofe.

Med sine økonomiske muskler kontrollerer fossilindustrien verdens energipolitikken. Den gjør hva den kan for å så tvil om klimaendringene; den gjør hva den kan for å opprettholde folks avhengighet til kull, olje og gass. Dette rammer også norsk oljeindustri. Dens store forse er at den ikke vinner ut kull som forurenser noe mer enn olje og gass. Dette utnytter deres informasjonslakeier så godt de kan til grønnvasking av olje og gass.

Elisabeth Løland, leder av i KrFU, forklarer samme dag i VL at norsk oljeindustri i det lange løp er garantert å tape. Hun kommer likevel fram til at vi ikke må gi oljeindustrien ”skylden for alt som er vondt og vanskelig i verden”.

Det stusser jeg litt på, for klimaendringene er først og fremst et moralsk problem. Vitenskapen forteller oss at skal vi redde vår jord for våre etterkommere, må bruken av fossilt drivstoff fases ut i løpet av noen tiår. Fossilindustrien må etter hvert nedlegges, det aller meste av reservene må forbli i jorda.

Klimakampen kan sammenlignes med kampen mot slavehandelen. Den ble vunnet fordi folk fant den moralsk forkastelig og fordi enkelte land gikk i bresjen. Om klimakatastrofen viser seg uunngåelig, vil trolig fossilindustrien en gang bli funnet skyldig for forbrytelser mot menneskeheten. Deres forsvar vil være at de opererte under gjeldende lover og at styresmaktene ikke sørget for rammebetingelser for å endre kursen.Det er likevel mager trøst i at de kan bli funnet skyldige når katastrofen nærmer seg. Vi har ennå tid til å redde jorda for dem som kommer etter oss. Dagens generasjon av voksne har ansvaret for å få dette til.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Holt

8 innlegg  10570 kommentarer

Uten tillit

Publisert over 5 år siden
Sigbjørn Grønås. Gå til den siterte teksten.

Det stusser jeg litt på, for klimaendringene er først og fremst et moralsk problem. Vitenskapen forteller oss at skal vi redde vår jord for våre etterkommere, må bruken av fossilt drivstoff fases ut i løpet av noen tiår. Fossilindustrien må etter hvert nedlegges, det aller meste av reservene må forbli i jorda.

Jeg har alltid vært forundret over at særlig kristne mennesker som tror det finnes en Gud med oversikt,ikke også dermed har tillit til at Gud nettopp har oversikten.

Ressurser på jorden må vel være for en hensikt..?Ligger ikke oljen der for at Gud så at vi ville trenge den....?
Jeg tror det.
Og hva jorden tåler har han nok også kontrollen på...
Jeg tror vi skal konsentrere oss om menneskets skjebne med våre evige sjeler istedenfor materielle ting som ikke vil spille noen som helst rolle fra eller til.

Ellers tror jeg dette hysteriske klimatrusselpratet er sterkt overdrevet.Vi mennesker er små i det store bildet.

Svar
Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

Gud har gitt oss råderett over jorden,

Publisert over 5 år siden

så det er mye opp til oss selv, og mange klimaforskere er vilt uenig om årsak og virkning. Mye skjer i naturen, javel, men de siste 100 000 år (?) har det vel vært 10 større klimatiske variasjoner, inkl 2 istider så det vi ser så langt blir bare krusninger i forhold.

Det sagt, gud har energiformer klare for oss som er 100% ren, det hele er egentlig et politisk spørsmål, mer enn et teknisk spørsmål.

Det som egentlig er mere bekymringsfult fra menneskets side, er det faktum at 90% av fisken i havet er fisket opp siden 1950, og at snart 1/3 barn, som ennå ikke er abortert, men blir forløst, faktisk er så full av miljøgifter at de er født med astma og allergier, og har så hjernenevrologiske begresninger og genetiske avvik på kjønnsorganer, og det øker på så raskt at fagfolk lurer på om de neste generasjon er i stand til å brødfø seg selv, og formere seg.

vel, alt påvirker alt, som lege Brundtland i sin tid så klokelig uttalte, hun som ikke tåler mobilstråling, og får kjeft for det fra strålingseksperter.

Svar
Kommentar #3

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  698 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Ressurser på jorden må vel være for en hensikt..?Ligger ikke oljen der for at Gud så at vi ville trenge den....?
Jeg tror det.
Og hva jorden tåler har han nok også kontrollen på...

Jeg opplever at du her legger for mye ansvar på Gud, og ikke lar noe være igjen til menneskene. Personlig synes jeg at historien viser et menneske som ikke lar sjansen til å ødelegge gå fra seg om det får den presentert.

Et nærmest overtydelig eksemmpel er atombomben. Mennesket bruker energien i atomet - ikke til å varme hus, drive biler eller lignende - men til å ta livet av andre. Har Gud kontrollen her? Jeg mener det er å avskrive vår frie vilje.

Gud vet hva jorden tåler. Og jorden tåler høyere utslipp! Det som lever der, er derimot mer opp og ned.. Jeg ønsker at mine barn skal kunne vokse opp uten å måtte skylde på meg for at deres hverdag er vanskeliggjort som følge av at vi ikke fulgte tydelige vitenskapelige råd.

Svar
Kommentar #4

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

Vi har et ansvar

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg har alltid vært forundret over at særlig kristne mennesker som tror det finnes en Gud med oversikt,ikke også dermed har tillit til at Gud nettopp har oversikten.

Ressurser på jorden må vel være for en hensikt..?Ligger ikke oljen der for at Gud så at vi ville trenge den....?
Jeg tror det.
Og hva jorden tåler har han nok også kontrollen på...

Det er ingen god gjerning å tømme søppel i naboens hage. Det er det vi gjør nå for tiden. Rike land sender sin forurensning over hele jorden, gjennom luft og vann, til skade for hele jordens befolkning. Det går ikke an å unnskylde seg med at "Gud har kontrollen".

Hva jordens ressurser angår: Gud har skapt nok til våre behov, men ikke nok til vår grådighet. Nå er det grådigheten som rår.

Svar
Kommentar #5

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4875 kommentarer

Uenig...

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi skal konsentrere oss om menneskets skjebne med våre evige sjeler istedenfor materielle ting som ikke vil spille noen som helst rolle fra eller til.

Her mener jeg du tar grunnleggende feil med hensyn til kristnes samfunnsplikt.  Vi skal ha respekt for og husholdere med Guds skaperverk med vett og forstand.  Jeg mener dette er en viktig del av kristen-etikken.  Vi må ikke forakte det skapte.  Jeg ser på det som en av livets gleder nettopp å være en forvalter av det som er oss betrodd.  Kapitalismens spilleregler vil da være et middel for målsettinger som går utover øyeblikkets profitt-ønske.  Angående klima og olje er saken nokså klar:  Alternative energikilder og systemer for energihøsting MÅ etableres jo før jo heller av den enkle grunn at olje og kull er begrensede ressurser.  Klima-argumentet er, uansett dets sannhetsinnhold eller ikke, et "tidsargument".

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
5 minutter siden / 416 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 416 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 2 timer siden / 392 visninger
Les flere