Steinar Reiten

18    16

Senaborter i et etisk vakum

Den 7. februar 1994 sendte TV2 et dokumentarprogram som ble avgjørende for mitt politiske engasjement. Programmet tok utgangspunkt i at Haukeland sykehus i Bergen var blitt politianmeldt for drap. Bakgrunnen for anmeldelsen var at det ved flere anledninger var blitt utført senaborter ved sykehuset der inngrepet var mislykket. En del av de aborterte fostrene, noen av dem opp mot 30 uker gamle, hadde vist tegn til liv. Leger som deltok under abortinngrepene hadde da gitt beskjed om at fostrene skulle legges til side på kalde vaskerom til livstegnene opphørte.

Publisert: 10. mai 2012 / 977 visninger.

For min del ble denne kvelden foran fjernsynsapparatet et fryktelig sjokk. Hadde jeg sett og hørt riktig? Kunne det være mulig at slike opprørende hendelser skjedde i Norge, et land som liker å framstille seg som et av de mest opplyste og siviliserte i verden? Svaret var dessverre et veldokumentert og rystende ja.

Jeg satt likevel igjen med en følelse av optimisme. Takket være glimrende utført arbeid av journalister i TV2 var saken blitt avdekket i all sin gru. Jeg ventet i spenning de neste dagene og ukene på den voldsomme samfunnsdebatten som jeg var sikker på ville komme i etterkant av programmet. Men det var og ble dødsens stille i alle medier.

Etter å ha opplevd den øredøvende tausheten i våre ellers så oppegående nyhetsredaksjoner etter en slik avsløring, var mitt politiske valg enkelt. Jeg ville arbeide for et parti som legger en ubetinget respekt og ærefrykt for menneskelivet til grunn: Født og ufødt, sykt og friskt, ungt og gammelt. I februar 1994 bestemte jeg meg for å engasjere meg som tillitsvalgt i Kristelig Folkeparti. For meg var det nemlig et grunnleggende spørsmål som var viktigere enn alt annet: Hvordan kan vi bygge gode samfunn hvis ikke denne grunnleggende ærefrykten for livet ligger som et fundament under alt annet politisk arbeid?

LES OGSÅ: SYKEHUS UTFØRTE ULOVLIGE ABORTER

I dag, 10. mai 2012, melder Vårt Land og i dag NRK at friske fostre har blitt abortert etter 22. svangerskapsuke ved Rikshospitalet. Noen av dem har vært nærmere 6 måneder gamle, og en del av fostrene har levd i over en time utenfor morens kropp etter abortinngrepet. Dette reiser noen helt fundamentale spørsmål: Hvor går grensen for drap i norsk lovgivning? Hva skal til før deler av abortpraksisen ved norske sykehus kommer inn under kategorien straffbare handlinger? Skal tausheten igjen senke seg over den uhyrlige praksisen som fremdeles er en del av virkeligheten i norsk helsevesen?

Fra mange hold blir det hevdet at vi er heldige og priviligerte som bor i et land der selvbestemt abort betraktes som et velferdsgode. Slik er det ikke for meg. Det som skjedde på Haukeland sykehus i 1994 og ved Rikshospitalet i 2011, er etter min mening et resultat av at norsk abortlovgivning har virket forrående og moralsk avstumpende både på politikere, helsepersonell og folk flest. Det er nærliggende å hevde at det har oppstått et etisk vakum på dette området, der selv de mest opprørende hendelser møtes med likegyldige skunldertrekk

I denne virkeligheten vil altså regjeringen frata fastleger retten til å reservere seg mot å henvise til abort. Forstå det den som kan - jeg har gitt opp for lenge siden.

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Grusomt og fryktelig

Publisert over 5 år siden

Takk for et veldig viktig innlegg. Selv så jeg ikke dokumentaren på TV2 i 1994, men jeg satte kaffen i halsen idag tidlig da NRK kunne melde om rystende hendelser fra Rikshospitalet. Det er aldeles grusomt. 

Jeg vil støtte innlegget ditt og stiller meg bak dine meget opplagte spørsmål. Så vil jeg til ditt siste avsnitt si at jeg håper du har gitt opp å forstå, og at du ikke har gitt opp engasjementet og kampen!

Svar
Kommentar #2

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Hva med barn med avvik?

Publisert over 5 år siden

Takk for et viktig innlegg. Jeg bruker anledningen igjen til å sloss for en gruppe som faller utenfor, og hvor man i dag får tilbud om å avslutte svangerskapet helt fram til termin - fostre med trisomi 13 eller trisomi 18, eller andre avvik. Her hevdes at tilstanden er "uforenlig med liv" uten at det faktisk er tilfelle. Jeg tillater meg å kopiere egen kommentar  til Morkens innlegg 7. mai:

Sykehus utførte ulovlige aborter

Min kommentar: "Selv fikk jeg tilbud om abort så sent som i uke 27, med beskjed om at ved tilstander som mitt barn hadde (trisomi 18) var det aldri for sent. Andre kvinner jeg har møtt kan fortelle om det samme, en kvinne ble forsøkt overtalt til å avslutte svangerskapet rundt uke 34.

Merknader til abortlovens  §18 sier bl a følgende:

"Normalt vil fosteret måtte anses som levedyktig rundt utgangen av 22. svangerskapsuke. På dette tidspunkt vil fosteret normalt være kommet så langt i sin utvikling at det vil kunne være i stand til å overleve utenfor livmoren dersom det ble for tidlig forløst. Dersom fosteret har tilstander som er såkalt uforenlig med liv slik at det aldri vil bli i stand til å overleve utenfor livmoren, som for eksempel fostre uten hjerne, er det ingen øvre tidsgrense for når aborten kan utføres."

Det står også følgende:

"Dersom fosteret vil være i stand til å overleve med intensiv behandling, er det å anses som levedyktig."

og:

"Vurderingen av fosterets levedyktighet skal være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er det konkrete fosterets levedyktighet som skal vurderes."

Da til opplysning:

Tilstander som trisomi 13 og trisomi 18 beskrives ofte av leger som "dødelige", dette trass i at 10-40% lever lenger enn et år (varierer mellom studier og behandlingstiltak som gis). Med mindre fosteret har store organfeil som man med sikkerhet medfører at det ikke kan leve utenfor livmoren, kan man ikke si noe om hvor lenge hvert enkelt foster kan komme til å leve. Noen blir flere år gamle, de eldste lever i 20-30 år, men dette er sjeldent. Allikevel - tilstanden er absolutt forenlig med liv utenfor livmoren, de aller fleste som fødes lever i uker og måneder. Jo mer intensiv behandling og kurativ behandling de får, jo lenger lever de. Man kan altså ikke si at det er uforenlig med liv utenfor livmoren. (Unntak: tilfeller hvor andre organer tar opp lungenes plass slik at lungene ikke har utviklet seg, og  tilfeller med store hjerte/kar-feil). Medisinske artikler om syndromene fra 2011/2012 ber dessuten om at tilstandene ikke lenger skal omtales som dødelige, da disse barna lever lenger og lenger, jo mer villige vi blir til å gi dem behandling/kirurgi.

Er det da riktig at disse fostrene skal kunne aborteres helt fram til termin? Skal ikke kravet om å vurdere det konkrete foster gjelde for fostre hvor kromosomavvik er kjent? Er det greitt at de får dårligere rettsvern?

Vet dere at for trisomi 21 (Down syndrom) vil mellom 30-50% dø i mors liv? For trisomi 13 og 18 er tallene mellom 50-70%. Forskjellen i mors liv er altså ikke stor, allikevel omtaler man ikke Down syndrom som dødelig, man får ikke innvilget senabort av Down barn fram til termin. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Hvorfor sånn iver etter å fjerne fostre med trisomi 13 og 18?

Vet dere at anencefali ("manglende hjerne" kaller de det i merknadene til abortloven, mer riktig er "mangelfullt utviklet hjerne") heller ikke er uforenlig med liv utenfor livmoren? Disse barna kan også leve i uker, måneder og år. De lyver faktisk i "merknadene til forskriften § 18". Er det allikevel greitt at disse fostre kan aborteres helt fram til termin? Har ikke de krav på samme beskyttelse som fostre med Down syndrom og friske fostre?

Er det ikke på tide å fjerne den dødelige språkbruken og fortelle sannheten om disse tilstander? Hvor lenge skal man kreve at et barn skal leve før det får betegnelsen "forenlig med liv"? I kommentarene til §18 er "uforenlig med liv" definert som "aldri vil bli i stand til å leve utenfor livmoren". Dette er IKKE tilfelle for anencefali, trisomi 13 eller trisomi 18. Er det ikke da på tide å forby aborter etter grensen for levedyktighet, også for disse fostrene?"

Svar
Kommentar #3

Margrethe Kalleberg Espegren

0 innlegg  2 kommentarer

Saksopplysning vedr. abortmetode

Publisert over 5 år siden

Det blir stadig referert til "inngrep" når det er snakk om senaborter. Faktum er at dette ikke er kirurgiske inngrep, men at kvinnen får medisiner som setter igang rie-aktivitet. Kirurgisk abort brukes kun i svært liten utstrekning i Norge lengre. Medisinsk abort innebærer altså at kvinnen som har fått innvilget en senabort, faktisk føder på vanlig måte, vaginalt, og svangerskapslengden og den medisinske hjelpen som blir gitt til det "aborterte fosteret" vil dermed avgjøre hvor lenge det lever etterpå.

Se også sykehusenes arbeidsbeskrivelse av dette feks.

 http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_12473/index.html

Svar
Kommentar #4

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

Senaborter

Publisert over 5 år siden

At dette skjer har vært kjent i mange år. Det triste er at de som har vært vitner til brutaliteten har tiet om det de har vært med på. Noen få har varslet men det har gått år mellom hver gang.

Det er godt at Helsedirektoratet nå er tydelig på hvor grensen går og at uansett hvor trist mors skjebne er så legitimerer det ikke drap på levedyktige fostre.

Jeg vil påstå at et samfunn som ikke klarer å motivere og hjelpe en kvinne til å fullføre et langtkomment svangerskap er et fattig samfunn uten moral.

Barn har alltid kommet til kort overfor voksnes behov, senaborter er også et eksempel på slik tankegang. Det er godt at Helsedirektoratet nå har sett galskapen i dette og setter foten ned for denne praksisen.

 

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 387 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 387 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
20 minutter siden / 423 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Presidentens kulisser
29 minutter siden / 1129 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
32 minutter siden / 349 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
42 minutter siden / 708 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 349 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Guds Lam
rundt 1 time siden / 359 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1129 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 423 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 423 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 2 timer siden / 2194 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 3 timer siden / 235 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 3 timer siden / 2194 visninger
Les flere