Anders Møller-Stray

16

Alkohol i ungdomsarbeidet

Er måtehold blant kristne ungdommer et nederlag, eller er det en positiv utvikling?

Publisert: 9. mai 2012

Jeg har nå skummet igjennom rapporten fra en nye undersøkelsen om alkoholbruk blant ungdommer med et kristent livssyn, en interessant rapport Blå Kors og Kirkeforsk sammen har utarbeidet. Videre har jeg lest noen uttalelser i etterkant av en samling om temaet som fant sted på Kirkens Hus i Oslo i formiddag. 

Uttalelsene, både fra rapporten og fra kommentarene til den, virker svært forutsigbare. Det etterlyses en mobilisering mot alkoholbruk i kristen sammenheng, og en sterkere bevisstgjøring blant ledere. Det kan synes å være et mer eller mindre uttalt mål at flest mulig kristne skal være totalavholdsfolk (noen annen konklusjon er det vanskelig å trekke all den tid rapporten tross alt avdekker et i alle hovedsak moderat alkoholforbruk blant kristne ungdommer og unge voksne). 

Dette står i skarp kontrast til situasjonen i kirker andre steder. Jeg er så heldig at jeg har fått oppleve flere både formelle og uformelle besøk til kirker i andre land, og jeg opplever alkoholkulturen i Den norske kirke som en armodskultur i forhold. Jeg har besøkt kirkedrevne puber opprettet for å gi et tilbud til ungdom som ellers ikke hadde hatt økonomi til å gå ut og treffe vennene sine (et diakonalt tilbud som nok legger til rette for vel så gode samtaler som kirkekaffen etter norske gudstjenester). Jeg har sett ølbryggerier fungere som en viktig særkristen institusjon der kristendommen er en minoritet i land majoriteten ikke har lov til å drikke alkohol. Og jeg har sett alkohol fungere som et naturlig element i sosiale samlinger mellom ungdom fra kirker i flere forskjellige land.

Bibelen er ikke uten positive referanser til alkohol (se f.eks. Sal 104:15, eller bryllupet i Kana), og jeg synes det vil være galt overfor ungdommene å ikke trekke disse inn i undervisningen om rusmidler og kristen etikk i kirkens ungdomsarbeid. Alkohol kan videre spille en positiv rolle i mange sosiale settinger, og er også sterkt knyttet opp mot kultur (særlig i andre land). Samtidig kan alkohol brukes på både en positiv og en negativ måte, på lik linje med svært mye annet i skaperverket. Om vi velger å belyse bare en av de to sidene ved alkoholen som nevnes i vårt trosgrunnlag, snakker vi ikke sant om hverken alkohol eller dens skaper til ungdommene våre. Ved å "verne" dem fra denne ambivalensen, står vi i fare for å gi dem et bilde av både kristendom og livet som de senere vil finne at ikke stemmer. Og da vil vi risikere at begge deler rakner.

En god ungdomsforkynnelse om alkohol vil, etter min (og mange med meg) mening formidle følgende:

 - Det er en grunn til at det norske lovverket er som det er (om man utfordrer ungdommene om hvorfor de tror det er slik, ender de for øvrig gjerne opp med å støtte det).

 - Alkoholbruk kombinert med ansvar (for både en selv og andre) kan være til velsignelse. Alkoholbruk kan imidlertid bringe alvorlig skade på både en selv, ens relasjoner til andre, og andre mennesker når det brukes feil. Vis derfor varsomhet. Man er like ansvarlig for det man gjør når man har drukket, som for det man gjør ellers. 

 - Paulus sier at vi ikke skal la noe bli Herre over oss. Dette gjelder også i forhold til alkohol. Vi må derfor være bevisste på å unngå avhengighet selv, og samtidig være en god neste for venner vi bekymrer oss over. Om noen rundt oss har alkoholproblemer, er det viktig å snakke med dem om hvordan man kan hjelpe dem med å fri seg fra det.

 - Ungdomssamlinger i kristen regi skal alltid være alkoholfrie. Man må heller ikke legge opp til sosiale arrangementer som ekskluderer de mindreårige ved at alkohol inntas (dersom det ellers ville være naturlig at mindreårige blir med).

 - Mennesker bestemmer over sin egen alkoholbruk, og det inkluderer også at det er legitimt å velge å ikke drikke alkohol. Å presse andre til å drikke er ikke i tråd med kristen etikk!

 - Barn har rett til å vokse opp uten å eksponeres for berusede omsorgspersoner.

I tillegg kan det være en god idé å oppfordre ungdommene til å være edru i en sammenheng der andre er fulle. Det vil fort kunne gi de fleste en avsmak mot overstadig beruselse...

Vi som driver kristent barne- og ungdomsarbeid i Norge har en god mulighet til å så en sunn og positiv alkoholkultur bland våre ungdommer. Dette gjør vi ikke ved å forsøke å holde i live en arkaisk og døende avholdskultur, men ved å spre en god og realistisk holdning til alkoholens positive og negative sider.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Når skaden allerede er skjedd

Publisert over 8 år siden

På 70- tallet var idretten for avhold og moderasjon i forhold til alkohol. Mange var ukjent med alkohol i hjemmet og samfunnet fulgte opp. En stund.

I dag er det ingen som husker hva idretten sto for. Snus, festing og alkohol er en viktig del av livsstilen på fritiden.

Det er sunt å oppleve moro. Jeg håper det ikke er slik at de som avstår må forsvare seg .

Pengene gjør valget lett. Man blir ikke sulten når millionene ruller inn.

Ingen misunner dem pengene. Allikevel er det rart at rettferdigheten er så liten i verdensmålestokk.

Grådighet blir et dekkende begrep. Respektløshet et annet. "Jeg betyr mer enn deg".

Det går ut over tilliten til idretten. Tillit er avhengig av ærlighet.

Staten skal ikke moralisere.

Det er den enkelte borger sitt ansvar.

Frihet betyr ikke at man er kvitt ansvar og plikter.

Kristen ungdom er forbilder akkurat som idrettens ungdommer.

Hva betyr det og være forbilledlig for andre?

 

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Pils er av det gode --- også for unge kristne

Publisert over 8 år siden

Unge kristne bør absolutt drikke pils. Det gjør dem godt.

De kristne bør heller ta en kikk på noe som virkelig utgjør et problem, nemlig mange unge menneskers fullstendig kunnskapsløse og vørselsløse omgang med narkotiske stoffer.

Kommentar #3

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Føler for å komme med to presiseringer, for å følge opp responsen fra Magnussen og Haug:

1. Jeg er enig i at kristne ungdomsledere skal være gode forbilder, men jeg mener at dette kan de best være ved å ha en avslappet og samtidig gjennomtenkt forhold til alkohol. Det er, etter mitt syn, ingen motsetning mellom å ha et måteholdent forhold til alkohol, og å være et godt forbilde!

2. Jeg synes det er viktig å presisere at Dnk må være tro mot de rammene lovverket setter for alkoholbruk i Norge, og dette innebærer at ungdom på under 18 år ikke skal drikke pils. 

Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Min erfaring er dessverre

Publisert over 8 år siden

at måtehold er vanskelig for unge mennesker, kristen eller ikke kristen.....De som praktiserer måtehold er som regel passert 35-40 år.......Også har du de som praktiserer avhold, men de finnes i alle aldre.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere