Rune Staven

401    12014

Hvor mange bruker kompasset som Gud har gitt oss ?

Publisert: 9. mai 2012 / 550 visninger.

Hei

 

Hvorfor er ikke alt som er krevet i Bibelen så intrisant lengere for mange. De plukker ut det og trekker fra det som passer, og slik utvannes Bibelen.

 

Bibelen er vårt kompass, sammen med den Hellige Ånd. Guds ord er tveegget og går igjennom marg, bein,og legemet. Treffer hjertet. Bibelen er vår veiviser, Bibelen har en historie og fortelle. Er Bibelen like sann i dag? Er Bibelen like kraftfull i dag ? Hvor mange lever etter dette kompasset ? Har vi mennesker forandret Guds ord, tolket det om slik at det kompasset det opprinnligt var, ikke er det samme i dag for mange. Hvordan kan de finne fram til Himmelens porter uten det sanne kompass.? Sin egen visdom dyrker de , men Guds visdom forkaster de. En blind som fører en anne blind ender begge i grøften, slik er det med de som ikke følger sannheten i Guds ord, man kan ikke leke med det som er innskrevet i Bibelen.

MITT RÅD ER Å LESE DET SOM STÅR SKREVT I GUDS ORD.LA DEN HELLIGE ÅND LYSE OPP SKRIFTEDENE FOR DEG. lA IKKE ANDRE BØKER GÅR FORAN BIBELEN. FOR MANGE AV DE BØKENE TOLKER BIBELEN FEIL. DA BLIR MAN MED PÅ LØGNEN. LES GUDS ORD SELV. STOL IKKE PÅ ANDRE.

 

I dagene av gamle seilskuter, den viktigste enkelt bit av utstyr om bord var sjømann er kompasset. og når vi drar på vår åndelige reise, vi trenger et åndelig kompass for å holde oss på veien mot hjem på tross av vår forvirring, feil og synd. 
vårt kompass, inkluderer vår samvittighet, men er ikke begrenset til det. bra på denne falne verden, vår samvittighet kan den Hellige Ånd pirke i slik at vår samvittighet kan vedlikeholdes av ordet av Gud og bønn, åndelig kompass i våre liv. 
bruke åndelig kompass til å inngå et personlig forhold til Gud, slik at hans kjærlighet og vil åpenbares for deg. folket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går fra munn til Gud. Mt. 4:4 bruke åndelig kompass for å lære Guds vilje i ditt liv. men Gud snakker til oss på ulike måter, Skriftene er en sikker plass der gud åpenbarer sin vilje til oss. og han gjør det på to måter

 når vi studerer Guds ord, han vil åpenbare sin vilje for våre liv. han gjorde dette for Noah, Abraham, Paul, Moses  og han vil gjøre det for deg. Du kan få en oppsiktsvekkende avsløring eller en serie av små nudgene over tid, men han vil fortelle deg veien. gen. 12:1. og hans veiledning fortsetter på, fordi som vi be og lese Bibelen, vil det være klart at Gud er aldri helt ferdig med oss, for han stadig utvider og utvider horisonten av våre liv. 

når vi studerer Guds ord, vil det hjelpe oss å gjenkjenne hans tilstedeværelse og for å høre promptings av sin Hellige Ånd midt iblandt alle loud roars av hverdagen.

 

Pottemakeren jobber for oss, hvis vi er villige til la oss lede i Guds sanne vilje, gjør vi vår egne vilje så vil det ta lenger tid å forstå Guds kompass for oss, men lar vi Bibelen fotelle oss hvor den vil føre oss inn i skjulte skatter. slik at den hellige Ånd kan åpenbare dette for oss. så vil vi få velsignelse og glede over visodommen gud har lagt til rette for hver enkelt av oss. Bibelen forteller oss den utrolige historien om nåde, Guds kraft,


Viktig å vokse i Guds ord,men Det viktigste er at man ser hele summen av det som står i Bibelen, ikke bare deler av evangeliet. Det er lett å utvanne det som står i Bibelen. Det er lett å ta det som passer seg selv. men guds ord er lik i dag som den gang det ble innblåst av ånden. bibeln har ikke forandret seg. det er bare vi mennesker som har forandret oss med vår egen visdom.

 

 

 

Sitat dette som står under her skrev Evind flå åpne dører

 

Syntes det var gode ord å dele

De magnetiske polene på jorden flytter seg med noen centimeter hvert år. Styrken på jordens magnetiske felt endrer seg også over lang tid. Hos Herren skjer det dog ingen forandringer. Kraften i evangeliet er den samme, og Herren forandrer seg ikke.Malaki3,6 slår det fast: «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.» Og i Jak 1,17 sies det: «Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.» Vi kan derfor med stor frimodighet bruke vårt åndelige kompass. Gud er på tronen. Han er historiens Herre og profetienes Mester.

Gjør som Abraham! Sett kompasskurs mot «staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11,10). Følg navigasjonen i 2 Kor 4,18: «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig

Ethvert menneske er en evighetsvandrer. Gud har nedlagt selve evigheten i våre hjerter. For å finne fram til Frelsens havn trenger vi både kart og kompass. Begge deler har Herren åpenbart for oss i Sitt Ord.

Kompasset kan godt sammenlignes med Bibelen, mens Den Hellige Ånd er kompassnålen. Den skjulte kraft som påvirker kompassnålen, er Jesus. Den Hellige Ånds hovedoppgave er nemlig å peke på Jesus for våre hjerter.Joh 16,14 sier: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Da Jesus var her på jord, var det noe tiltrekkende ved ham. I Luk 5,1 står det: «… folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord.» Jesus er like tiltrekkende i dag. Det er noe med denne mannen som både kan forandre og forvandle menneskers liv. Ja, han er så attraktiv at kristne gjennom hele vår historie har vært villige til å gå i døden for Hans skyld.

  

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Du overser problemet med kompasset

Publisert over 5 år siden

Alle tror de vet hvordan kompasset skal avleses og det er enorme forskjeller i hvordan du tolker kompasset, hvordan en sørstatsamerikaner tolker kompasset og hvordan en prest i indre Zimbabwe tolker kompasset.

Det har vist seg at det blir mindre konflikter og mer fred om man prioriterer sin neste foran sitt eget kompass og det er det de fleste gjør.

Svar
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  643 kommentarer

Orientering etter kompass er vanskelig

Publisert over 5 år siden

Særlig når det blir flere enn fire kompassretninger.  Kristne som bruker sine to tilleggsretninger, Himmel og Helvete, har lett for å rote seg bort i det trivielle jordiske terrenget. Og kartet som brukes stemmer ofte dårlig med det en ser i dagslys. Bibelen kan være en tvilsom kartbok.

Svar
Kommentar #3

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Alle tror de vet hvordan kompasset skal avleses og det er enorme forskjeller i hvordan du tolker kompasset, hvordan en sørstatsamerikaner tolker kompasset og hvordan en prest i indre Zimbabwe tolker kompasset.

Det har vist seg at det blir mindre konflikter og mer fred om man prioriterer sin neste foran sitt eget kompass og det er det de fleste gjør

Hei Daniel

 

 

Det er riktig det, man tolker bibelen på forskjellige måter, slik blir det stridigheter av, Et Godt poeng at man skal elske sin neste som seg selv. Men Bibelen er i utgangs punkntet en veiviser til veien for frelse. og hvordan man kan leve i Friheten i Kristus. hvordan Bibelen tolkes må bli opp til hver enkelt, men En dåre skal forstå bibelen på den enkleste måten. vi trenger ikke tolke Bibelen vi kan lese den slik den er, ikke vanskligere en det. men i dag så skal både teologer og lærde tolke Bibelen ut og inn på sine måter, da er det ikke rart det blir uenighet. en sannhet en vei. Kompasset er Guds ord i sannhet til oss mennesker.

 

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Særlig når det blir flere enn fire kompassretninger.

Hei Bjørn

 

 

 

Leser du Bibelen slik en dåre kan. så  vil den lett forståes. Men leser du bibelen med verdens dårskap så vil du ikke forstå hva som står der. Det er vanskeligt for en vis å forstå hva som står i Guds ord. Men det er som du sier. Det er to utganger av livet. Himmel og Helvete. sik er det. man kan ikke bortforklare den enkle sannhet, som så mange prøver å gjøre, Jeg vil ikke pakke inn budskapet. nei det trengs ikke.  for ingen skal ha en unskyldning på at man aldri har hørt om at man gå fortapt. slik var det Nohas tid også ingen trodde på Noha. men når floden kom var det for sent slik vil det også være vert øyeblikk. Men det er vi som kan velge.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #5

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er riktig det, man tolker bibelen på forskjellige måter, slik blir det stridigheter av, Et Godt poeng at man skal elske sin neste som seg selv. Men Bibelen er i utgangs punkntet en veiviser til veien

Det ironiske her er at du påstår vi leser Bibelen feil. Du gjør akkurat det jeg kritiserte ved kompassanalogien din. Du mener Bibelen må forstås på en spesiell måte. Andre mener Bibelen må forstås på en annen måte. 

Når du forenkler budskapet i Bibelen til slik en dåre ville forstått den, skinner den klart, sant og vakkert for deg. 

  Om jeg forenkler min forståelse av Bibelen kraftig, blir den mindre attraktiv. Om jeg skal bli en dåre i møte med Bibelen ser jeg "Gud skapte verden perfekt men glemte et smutthull som tillot ondskap, så for å fikse det tok han livet av seg selv som en ofring, dog uten å dø, og folk må nå tro Gud finnes og tok livet av seg selv for å unngå evig pine".

Vi ser alle på ting forskjellig, uansett hvor enkel vi gjør fortellingen og om du mener ditt syn er riktig og andre teologers syn er galt, forsterker du bare poenget i min kritikk.

Svar
Kommentar #6

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Takk for de bibelske ord

Publisert over 5 år siden

Jeg tror at Gud er den samme som Han var BÅDE i det gamle Testamentet og i det Nye Testamentet. Det står jo at Jesus Kristus er forklaret i Guds bilde. At vi ser Gud gjennom Jesus Kristus. Hvem kan forstå at Gud er streng og forferdelig....OG likevel. En grufull ting som Holocoust skjedde - mot Guds eget og utvalgte folk - hva da med oss hedninger. Jeg skjønner MEGET godt at menneskene ikke kan akseptere at Gud også kan tillate at det onde skjer - vi ser jo i historien om Job at Gud tillot djevelen å plage Job....ja, jeg har prøvet å sette meg inn hva Gud egentlig mener. En forfatter skrev en gang at Lidelser er Guds megafon til en døv verden. Det fikk meg til å tenke. MÅ virkelig det onde skje for at vi skal våkne.....OG likevel ser vi også Guds store nåde og kjærlighet. Se til land som har bygget på Jesu Kristi ord. Hele USA er jo bygget på de kristne grunnprinsipper. Gud og Jesus Kristus var alltid med i bønn og velsignelser over USAs presidenter når menneskene ba ved innsettelsen av presidentembedet. Filmene før i tiden hadde jo tydelige tegn av Guds ledelse av menneskene. Se på de nordiske land med kors-tegnet i flaggene. Skjønner dagens mennesker hvor nær knyttet vi er til guddommen egentlig....

Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Kompasset

Publisert over 5 år siden

er ikke helt enkelt å avlese slik Daniel beskriver, særlig nå hvor avviket mellom geografiske poler og magnetiske poler er på rask avmarsj fra hverandre. For å lese kartet og kompassretningen bør en ha greie på avviket - eller som Luk.1.1-2 beskriver, øyenvitnene (seerne/ profetene) skrev ned det de observerte, men ikke i sammenheng. Derfor må man søke seg gjennom hele Bibelen for å kompensere for avvik som kan bli et resultat om man bare leser Bibelen rett frem.

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 6 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere