Sigbjørn Grønås

14    11

Klimameldingen og våre barnebarn

Uttalelse om regjeringens klimamelding, fra Besteforeldrenes klimaaksjon, samlet til rådsmøte i Trondheim 27-28. april 2012

Publisert: 7. mai 2012 / 1154 visninger.

Besteforeldreaksjonen er fornøyd med at regjeringen holder fast ved målsetningen om at minst 2/3 av klimakuttene skal tas hjemme. Det ville vært uverdig av Norge å kjøpe seg fri fra sine forpliktelser ved å betale for løsninger andre steder i verden, ved hjelp av penger som til overmål tjenes på å levere fossil energi.

De nasjonale mål for utslippsreduksjoner er likevel altfor svake: Bare litt mer enn 10 prosent av kuttene på 30 prosent må tas i Norge, når utgangspunktet er «forventet utslippsvekst», slik det ble vedtatt i klimaforliket fra 2008. Dette er langt under de krav FNs klimapanel setter til rike lands utslippsreduksjoner.

Hvis alle land skulle gjøre tilsvarende lite med sine utslipp, betyr det stø kurs mot 3-4 grader global oppvarming, og ikke 2 grader slik regjeringen hevder.

Skal Norge gå i retning av et lavutslippsamfunn, holder det ikke med fagre ord; det må tunge strukturelle grep til. Blant annet må utvinningstempoet og investeringstempoet i oljeindustrien dempes til fordel for utvikling av nye, klimavennlige arbeidsplasser.

Vi er skuffet over at klimameldingen unngår å ta opp de alvorlige problemene knyttet til norske oljeinvesteringer i andre land, som Statoils tjæresandprosjekt i Canada. I et miljøperspektiv har verden altfor store petroleumsreserver. Skal klimakampen vinnes, er det påkrevd at mye blir liggende i bakken. Det gjelder framfor alt ukonvensjonelle og særlig skitne ressurser som tjæresand.

Fortsatt kan verden unngå en klimakatastrofe, men det forutsetter vilje til å se problemene i hvitøyet. Etter årtier med forsømmelser er situasjonen blitt stadig mer krevende. For å holde den globale oppvarming under to grader, må rike land redusere sine klimagassutslipp med 25-40 prosent innen 2020.

Det vil koste, og krever langt sterkere virkemidler enn dem vi finner i klimameldingen. For oss besteforeldre er det viktig å slå fast: Våre barnebarn kan ikke vente lenger. De utfordringer vi står overfor, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

For Besteforeldreaksjonen

Halfdan Wiik (sign.)

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
5 minutter siden / 416 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
44 minutter siden / 416 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 2 timer siden / 392 visninger
Les flere