Frode Meland

82    4856

Religion har kommet for å bli

Noen mennesker ser ut til å mene at religioner kommer til å lide en langsom død. Noen mener sågar en slik utvikling er direkte ønskelig. Jeg er dypt uenig.

Publisert: 7. mai 2012 / 1591 visninger.

Jeg blir alltid litt forundret når jeg ser enkelte drømme om en religionfri verden.  Det går en linje fra opplysningstidens fornuftsstreben, til John Lennons "Imagine no religion", fram til nyateisters våte drømmer om eliminasjon av religiøs overtro.  Det første spørsmål jeg da stiller meg er hvorfor.  Hvorfor drømme om en planet uten religion?  Hva er man redd for?

Påstander om at vi er på veg mot en planet uten overtro, religion og overnaturlig spekulasjon er jeg meget skeptisk til.  Rett og slett fordi menneskenaturen ikke er av en slik art at en slik situasjon er realistisk.  Jeg stiller også et kritisk spørsmål til påstanden om at en slik situasjon er ønskelig.  Hvorfor det?  Det mange med slike drømmer glemmer er at mennesket av natur er utrustet med det filosofen Zappfe (og andre med ham) kaller et eksistensielt tomrom.  Vi har fått planetens største hjernekapasitet med den mest komplekse mentale funksjon.  Dette overskudd av kapasitet skaper et tomrom i oss som må fylles.  Her holder det for de aller fleste ikke med "The hard facts of life".  All ære til Charles Darwin, men jeg har ikke hans "Origin of species" liggende på nattbordet mitt når jeg skal oppbygge min sjel.  Jeg har andre bøker, f.eks Rolf Jacobsens diktsamling.  Og her er vi ved sakens kjerne:  Religion, i likhet med poesi, musikk, kunst, naturopplevelser og mye annet rart, treffer noe i oss som vitenskapen ikke klarer.  Det betyr ikke at jeg degraderer vitenskap og fornuft.  Det er ypperlige verktøy - til sitt bruk.  Men for å finne svar på de virkelig store spørsmål i tilværelsen holder det ikke med formelsamlingen i fysikk.  I møte med det eksistensielle tomrom blir det nokså stusselige greier, på samme måte som Edvard Griegs A-molls konsert blir stusselige greier når jeg ønsker å finne lyshastigheten i vakuum.

Religion treffer noe som også kunsten treffer.  Og her er et viktig poeng: Ikke alle mennesker trenger tro på en Gud for å fylle det eksistensielle tomrom.  Jeg hører selv til disse.  Mange finner stor glede, langt inn i det eksistensielle, i nettopp musikk, poesi, kunst og kultur og ikke minst i samvær med andre mennesker - og med dyr og planter.  Å være i livet betyr ikke å analysere livet til døde.  Det betyr å være i nuet, tilstede i den flyt som kalles tidens elv mens lyder, lukter, bilder og andre levende vesener flyter sammen med oss.  Så en dag er det slutt - for individene deg og meg.  Men på veien dit kan vi glede oss og undre oss sammen.

Derfor tror jeg religioner aldri vil dø.  Men de kommer til å endre seg.  Det er de nødt til om de skal overleve utenfor de små sekteriske sirkler, av en grunn alene: At verden hele tiden er i endring.  Det er livets dynamikk.  Med klar referanse til Herman Hesses "Siddharta", så er selv en elv aldri den samme.  Elven er ikke idag nøyaktig som den var i går.  Alt endrer seg, hele tiden, og det må religionene også gjøre.  Og ja, helt riktig observert: Det har de igrunnen gjort hele tiden, noen av dem langsomt, andre raskere, men aldri helt i ro.

Utfordringen for menneskeheten er ikke at det finnes forskjellige livssyn, men at det finnes så mange av dem.  Derfor må vi lære oss den vanskelige kunst å fungere sammen i våre komplekse samfunn på tross av alle ulikhetene.  Muslimen må gå til sin Koran, den kristne til sin Bibel, og buddhisten til sine skrifter, for å oppbygge sin sjel nettopp i kunsten å respektere og tolerere andre mennesker og deres tanker.  Akkurat nå ser det ut til å være en viss grad av polarisering i vår verden, men på litt lengre sikt er jeg optimist.

Jeg har veldig stor tro på menneskets evne og potensiale til endring.  Vi klarer det vi vil klare fordi vi lever i et fantastisk univers der absolutt alt er mulig.  The possibilities are endless.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ragnhild Elise Anmarkrud

16 innlegg  24 kommentarer

Må jeg være religiøs for å tro på Gud?

Publisert over 5 år siden

Synes ditt innlegg var fint og intressant å lese!

Så takk fordi du delte dine tanker om dette emne, religion og disses vilkår!

Jeg regner meg for troende og i stor grad åndelig.

Ikke minst fordi mitt forhold til " Gud ", gir meg så mye inspirasjon til det som fyller mitt liv med mening, og mulighet til å være tillitsfull overfor noe annet enn det materielle.

Ikke minst i sammenheng med kunst og f. eks livssituasjoner som krever noe mer av meg enn det jeg føler jeg kan mestre.

Men jeg regner meg ikke som RELIGIØS.

Jeg tenker at det ikke er nødvendig, samt begrensende, å tilhøre en gruppe som mer eller mindre definerer hva som er sant eller godt for mitt liv.

Videre tenker jeg at det essensielle er å ønske å ta inn over seg et lys, eller en motvekt til de destruktive kreftene vi alle sloss med og mot, et ønske om å se en vei ut av den kaotiske håpløsheten.

Det å strekke seg mot Gud, er for meg en mulighet alle mennesker, i alle verdenshjørner og i alle livets forskjellige uttrykk, har den samme tilgangen på.

Men å melde seg inn i et RELIGIØST samfunn har alltid vært et mislykket prosjekt for meg,

OG,

mente nødvendigvis den inspirasjonskilden, som mange personifiserer som en Gud for sin religion at vi mennesker skulle dele oss inn i sånne " sannhetsgrupperinger " og hevde at min vei til Gud er mer sann enn din?

Og mente, nødvendigvis " profeter " som Muhammed, Jesus o.a. at deres ønske om å tydeliggjøre en vei til denne ene, alltid eksisterende Gud, dette lys, eller denne alltid nærværende inspirasjonskilde, å få mennesker til å gruppere seg i religioner?

Har noen andre det sånn som meg? 

varm hilsen fra Elise,

Svar
Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Er det ein desperat trong?

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

mennesker trenger tro på en Gud for å fylle det eksistensielle tomrom

Er ein trong om å tru på utysket Jahve slik han stig fram i Mosebøkene?

Vil det ikkje då vere betre å tru på julenissen?

Ellers er innlegget vel formulert og tek opp til drøfting eit viktig spørsmål. Bra-knappen aktivert.

Svar
Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Om vi kobler ut religion.

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg har veldig stor tro på menneskets evne og potensiale til endring.

Dvs. den loviske boktsavelige oppfatningen av at Bibelen er fundament for den religionsutøvelsen vi har erfart, vil vi finne at den underviser om akkurat det du sier Frode.

"I begynnelsen" må mennesket oppnå troen på seg selv og sitt potensiale til endring, da blir det lyst ("det ble lys") og lettere å leve, vi kan liksom leve med (oppnå skaperegenskapen) i utviklingen når den skjer i det skjulte og være delaktig (som skapning) når den intreffer i det synlige -nuet blir liksom litt større enn vår lille verden. 

Vi har hittil smakt bare en flik av vårt potensial, resten ligger nødvendigvis ikke i det materielle :-) men i dypet av de religioner vi til nå har sett, der kan vise seg å være mye skjult liv i tykke steinvegger og bak tunge forheng.  

Svar
Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jhave som fanden sjøl

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er ein trong om å tru på utysket Jahve slik han stig fram i Mosebøkene?

Vil det ikkje då vere betre å tru på julenissen?

Ellers er innlegget vel formulert og tek opp til drøfting eit viktig spørsmål. Bra-knappen aktivert.

Nå mente jo gnostikerne at Jhave ikke er den egentlige gud, men skaperguden, demiurgen, fanden sjøl. Og man kan jo forstå dem, det er lite samsvar mellom det gamle og det nye testamentes gud.

Svar
Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Religion fordummer?

Publisert over 5 år siden

nei, tvert imot den beriker.....kanskje vanskelig for ateister å tro det, da.....

Svar
Kommentar #6

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Elise Anmarkrud. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker at det ikke er nødvendig, samt begrensende, å tilhøre en gruppe som mer eller mindre definerer hva som er sant eller godt for mitt liv.

Dette du skriver her Ragnhild er jeg veldig enig i.  Samtidig så er det nettopp denne holdning som kanskje er den største utfordring for trossamfunn i vår tid.  Det handler om individets trang (og rett) til å skape seg sitt eget liv; jakten på hva som er meg og jakten på mitt forhold til resten av verden.  Vi bruker store deler av livet vårt på å søke etter dette perspektivet, og er det noe vi ikke liker så er det om noen kommer og definerer meg, mine behov og hva som er riktig for akkurat meg.  For hvordan kan denne andre personen, være seg min partner, min kollega, min venn eller min prest, vite hva som er best for meg?

Spesielt ser vi dette rundt spørsmål om moral; altså hvilke handlinger som er rette og hvilke som er gale.  I den postmoderne gryte av subjektivitet, relativisme og dekonstruksjon må trossamfunn med absolutte dogmer forsøke å spre sitt budskap uten å støte bort mennesker.  Det er litt av en utfordring og jeg kan bare si lykke til på veien for de som måtte prøve seg.

Svar
Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det kjem vel an på kven det gjeld

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

nei, tvert imot den beriker.....kanskje vanskelig for ateister å tro det, da.....

Dei som fører løpet eller den som vert tredd religion nedover hovudet.

Svar
Kommentar #8

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Kristendommen (og alle grenene) kommer til å dø ut om den ikke greier å tilpasse seg samfunnet. Dvs de må tolke tekstene til å passe dagens samfunn eller velge bort eller ignorere de tekstene som ikke passer inn i dag.

De kan ikke endre teksten, for den er skrevet - svart på hvitt. Eller er det ikke guds ord?

Svar
Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Vel, hadde

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Nå mente jo gnostikerne at Jhave ikke er den egentlige gud, men skaperguden, demiurgen, fanden sjøl.

vore eintydig og ikkje full av strid med seg sjølv, då hadde mange forklarar vorte arbeidslause. Men slik er det ikkje. Som lærebok sett under eitt, rett og slett ubrukeleg med omsyn til å skape enigheit.

Bibelen, og dei tankane han formidlar, er menneskeverk og dårleg handtverk, spør du meg.

Men det er godt å sjå at det fins folk som tek til vetet.

Svar
Kommentar #10

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

De kan ikke endre teksten, for den er skrevet - svart på hvitt. Eller er det ikke guds ord?

Helt riktig, de kan ikke endre teksten, om de enda så mye vil.  Men de kan endre tolkningen av teksten.  Og det gjør de hele tiden og kommer alltid til å gjøre det.  Dessuten, om vi holder oss til kristendom, så er ikke mainstream christianity å tro på Bibelen.  Man tror på Gud, man tror på Kristus.  Man tror altså på en person, ikke på en bok.  Selv om det alltid kommer til å være grupperinger som ser ut til å tro mer på bokstav som på person så har ikke disse grupper framtida foran seg.  De står faktisk med ryggen til framtiden og ser tilbake seg tilbake mens de håper resten av verden, som kjører framover med lokomotivfart i motsatt retning, en gang skal skjønne hvordan det egentlig henger sammen.

Det kommer resten av verden aldri til å gjøre.

Svar
Kommentar #11

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Og her er vi ved sakens kjerne:

Snakk for deg selv. Vitenskapen har gitt oss kunnskap som er ytterst oppbyggelig på det "spirituelle" plan (hva nå enn det måtte være). 

Darwin ga oss innsikt i at alt liv henger sammen. Vi er ikke fundamentalt forskjellige fra naturen rundt oss, og uten andre arters tilstedeværelse ville ikke menneske vært menneske. Samspillet er poetisk og vakkert.

Astrofysikken fortalte oss at vi er skapt av stjernene. Karbon, som alt liv består av har sin opprinnelse i en supernova. Uendelige krefter har slynget hvert molekyl ut i det voldsomme verdensrommet. Vi har slektskap til kosmos, blinkende lys på nattehimmelen. 

Kunnskap skaper ydmykhet, inspirasjon og perspektiv - noe å grunne på. Akkurat som litteratur, kunst og musikk. I det minste er disse kategoriene i bevegelse og utvikling. Religionen er dogmatisk og det finnes lite rom for nytenkning. Alt den har gitt oss kan vi finne andre steder. Alt den har tatt fra oss kan vi få tilbake. 

Sjelen din må du gjerne bygge opp. Den har blitt snakket om i tusener av år, uten at noen har påvist at den i det hele tatt eksisterer. Sannsynligvis ønsketenkning, akkurat som religionene. 

Svar
Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ingen har vel

Publisert over 5 år siden

klart å bevise at Gud ikke eksisterer heller......Man skal være litt forsiktig med å avvise andre som godtroende fjomper, det gjelder mange ateister, men ikke alle.....Såklart skal man ikke glemme vitenskapen, men den gir som nevnt ikke noe særlig åndelig føde. Man ber vel ikke til Darwin, hvis man er fortvilt???

Svar
Kommentar #13

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

klart å bevise at Gud ikke eksisterer heller....

Nå er det de som tror og hevder guds eksistens som må bevise at gud eksisterer. Ikke dem som ikke tror.

Svar
Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Tro

Publisert over 5 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Nå er det de som tror og hevder guds eksistens som må bevise at gud eksisterer. Ikke dem som ikke tror.

Vi behøver ikke å bevise noe som helst.

Vi forkynner evangeliet, og de som ønsker det kan ta imot budskapet og frelsen i tro. For de som ikke vil tro på evangeliet, så er det helt greit. Alt er frivillig. Enhver må selv stå til ansvar for sine valg på dommens dag.

Svar
Kommentar #15

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Helt enig

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Dessuten, om vi holder oss til kristendom, så er ikke mainstream christianity å tro på Bibelen.

Sitat: " Man tror på Gud, man tror på Kristus.  Man tror altså på en person, ikke på en bok.  Selv om det alltid kommer til å være grupperinger som ser ut til å tro mer på bokstav som på person så har ikke disse grupper framtida foran seg. "

Hei Frode - det du her skriver i kommentaren ovenfor, er jeg bare helt enig med deg i!  Faktisk så enig at jeg er tilbøyelig til å fremheve sannheten i dette som mer aktverdig enn hovedinnlegget ditt. 

Jeg tror at Bibelen er Guds Ord.  Men dens primæroppgave er å lede oss til personen Jesus Kristus og livssamfunnet med Ham.   Dernest er den en praktisk rettesnor for hvordan innrette våre liv til gagn for Gud og mennesker. 

Den er altså ikke ment å være et diskusjonsobjekt til å slå andre i hodet med eller inneha "rette meninger" om.  Da kommer man umiddelbart i konflikt med selve budskapet og den ånd det representerer.  Her går dessverre så altfor mange gode, velmenende kristne ofte i baret - meg selv inkludert.

"Boka" er altså ikke sentrum i seg selv - den er kun en sannhetsguide til å få del i det livet som finnes i Kristus.  Jesus sa til fariseerne at de ransaket skriftene for å finne liv i dem, og så var det jo de som vitnet om Ham.  Men de kom ikke til Ham selv for å få liv.  Dermed dyrket de en verdiløs religion som var løsrevet fra hjertekontakten med Ham.

Personlig henfaller jeg derfor mer og mer til en kristendomsforståelse som ikke setter bokstavteologien i høysetet, men heller livssamfunnet med Ham som er selve Ordet og skriftenes oppfyllelse. 

For å si det litt spissformulert og forenklet:  Gud elsket ikke verden så høyt at Han sendte en bok - Han gav sin Sønn!

Svar
Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

For ein

Publisert over 5 år siden

hårreisande påstand! Om det fins ein allmektig Gud, kan han ikkje betre enn å ta livet av sin eigen son?

Svar
Kommentar #17

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Enhver må selv stå til ansvar for sine valg på dommens dag.

Der er det igjen, skremselspropaganda...

Svar
Kommentar #18

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Der er det igjen, skremselspropaganda...

Kall det hva du vil. NT viser klart at Jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde, etter sine gjerninger enten gode eller onde.

Svar
Kommentar #19

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Arild

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Kunnskap skaper ydmykhet, inspirasjon og perspektiv - noe å grunne på. Akkurat som litteratur, kunst og musikk. I det minste er disse kategoriene i bevegelse og utvikling. Religionen er dogmatisk og det finnes lite rom for nytenkning. Alt den har gitt oss kan vi finne andre steder. Alt den har tatt fra oss kan vi få tilbake.

Jeg er enig med deg i det meste av det du skriver - jeg er selv agnostiker og ikke-troende.  Men jeg ser at forestillinger om guddommelighet osv gir mye til mine venner enten de er av den ene eller andre troen.  Jeg tror alle må finne sin vei, for noen er ateisme riktig, for andre bahai, for atter andre kristendom.  Dessuten er jeg uenig med deg i at det ikke er rom for nytenkning innenfor relgionene.  Spesielt i vestlige land der religioner blir kontinuerlig bombet med kritikk og utfordringer av både det ene og annet slag tvinges de til å tenke nytt.  Noen tenker bare så mye saktere enn andre...

Svar
Kommentar #20

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Det er mye i religionene vi har å være redd for, men

Publisert over 5 år siden

Religion og troen på noe større enn en selv har fått mennesker til å overgå seg selv. Bygd fantastiske bygninger, skrevet literatur i verdensklasse, ofret alt de eier, brukt livet sitt til veledighet og noen har til og med ofret eget liv.

Likevel er det mye man har å være redd for. Inkvisisjon, moralsk fordømmelse, utstøtelse av de annerledes troende, til og med drap og krig er begått i guds navn. Religiøse har stått bak mye elendighet, og religion har blitt brukt som unskyldning for mange grusomheter.

Tro er en mental ild som både varmer og ødelegger, den har alltid fulgt menneske og på sett og vis er den i mennesket. I det minste som en tilbøyelighet, et potensiale. Vi har alle et ansvar for hvordan vi forvalter denne kraften. Enten vi heller på drivstoff eller driver kontinuerlig brannslukking av hver minste antydning til gnister.

Svar
Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Det ekte og det uekte

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Likevel er det mye man har å være redd for. Inkvisisjon, moralsk fordømmelse, utstøtelse av de annerledes troende, til og med drap og krig er begått i guds navn. Religiøse har stått bak mye elendighet, og religion har blitt brukt som unskyldning for mange grusomheter.

Det er nok riktig.

Religiøse har stått bak mye elendighet opp gjennom århundrende. Men hva har det med Jesu budskap å gjøre? Ingenting. Å dømme kristendommen etter såkalte ”religiøse” som drepte og brukte makt blir feil. Det er Jesus vi tror på, ikke på mennesker som misbruker Guds navn. Om ikke hjertene er blitt forvandlet ved frelsen så er det kun ulver å fåreklar som er ute etter egen vinning. Jesus sa at på frukten skal treet kjennes, drap og maktmisbruk er dårlige frukter.

 

Svar
Kommentar #22

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Tro er en mental ild som både varmer og ødelegger, den har alltid fulgt menneske og på sett og vis er den i mennesket. I det minste som en tilbøyelighet, et potensiale. Vi har alle et ansvar for hvordan vi forvalter denne kraften. Enten vi heller på drivstoff eller driver kontinuerlig brannslukking av hver minste antydning til gnister.

Slik jeg ser det er det ikke så viktig hvilken Gud man tror på som hvem man er som menneske.  Det er i større rekke våre handlinger som forteller hvem vi er.  Derfor finner vi tåpelige handlinger og gode handlinger, innenfor alle religioner kristendommen inkludert.  Kristne er ikke noe bedre enn andre, og ikke muslimer heller.  Jeg kan heller ikke se at ateister eller agnostikere jevnt over er noe bedre eller verre enn andre.  Mennesker finner støtte og argumenter for sine handlinger i sin religion uansett hva handlingen er.  I en så kompleks bok som Bibelen kan du finne støtte for hva som helst bare du setter sammen de riktige versene.

Svar
Kommentar #23

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Dette er jeg ikke enig i.

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Å dømme kristendommen etter såkalte ”religiøse” som drepte og brukte makt blir feil.

Man kan dømme kristendommen, men ikke kristne. Det er ikke tvil om at det er noe feil med oppbyggingen av de religiøse dogmene om en religion kan misforstås så til de grader at det ender med moralsk forkastlige handlinger. Om kristendommen er et tre dårlig frukter henger på, noe som jo når det gjelder enkelte handlinger ikke kan benektes, må man vurdere om det er et dårlig tre. På samme måte er det med andre religioner.

Man skal være yderst forsiktig med å gå fra tro til til å skape religiøse samfunn basert på dogmetro.

Jeg syns det er vesentlig å skille mellom personlig tro og religiøse dogmeinspirerte handlinger.

Svar
Kommentar #24

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

God konklusjon.

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg ser det er det ikke så viktig hvilken Gud man tror på som hvem man er som menneske.

Dette er jeg helt enig i, men man skal ikke se bort fra at gode mennesker har gjort grusome handlinger i blind tro på religiøst oppgulp fra umoralske ledere. Det er derfor blind tro er så farlig.

Svar
Kommentar #25

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Frelsen

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Man kan dømme kristendommen, men ikke kristne. Det er ikke tvil om at det er noe feil med oppbyggingen av de religiøse dogmene om en religion kan misforstås så til de grader at det ender med moralsk forkastlige handlinger. Om kristendommen er treet dårlig frukter henger på, noe som jo ikke kan benektes, må man vurdere om det er et dårlig tre.

Man skal være yderst forsiktig med å gå fra tro til til å skape religiøse samfunn basert på dogmetro.

Jeg syns det er vesentlig å skille mellom personlig tro og religiøse dogmeinspirerte handlinger.

Jeg snakker om et personlig forhold til Jesus.

Ellers så skjønner jeg ikke hvordan et religiøse samfunn basert på dogmetro skal kunne fungere, da frelsen alltid er personlig.

Svar
Kommentar #26

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Uenig

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Dette er jeg helt enig i, men man skal ikke se bort fra at gode mennesker har gjort grusome handlinger i blind tro på religiøst oppgulp fra umoralske ledere. Det er derfor blind tro er så farlig.

Jeg er uenig. Fordi Jesus sa:

”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” Joh 14,6.

Jeg er veien, er bestemt form entall. Denne veien knyttes til en person, Jesus selv. Noe som betyr at Jesus utelukker alle andre veier til Gud, alle andre religioner eller metoder.

Svar
Kommentar #27

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Nå mente jo gnostikerne at Jhave ikke er den egentlige gud, men skaperguden, demiurgen, fanden sjøl.

Dette medfører ikke riktighet, gnostikerne stod for det syn at jahve var mittens gud, mellom deres treenige himmelske far og djevelen..

Svar
Kommentar #28

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Jeg fatter og forstår ikke at du kan være uenig

Publisert over 5 år siden

Historien har vist gang på gang at folk tror blindt på at religiøse ledere viser rett vei!!! De lar prester, biskoper, imamer, predikanter, skriftlærde etc etc fortelle seg hva som er rett å gjøre.

Om ingen av disse kan peke rett vei for en troende, da må religion være djevlens verk...

Svar
Kommentar #29

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Jesus alene

Publisert over 5 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Historien har vist gang på gang at folk tror blindt på at religiøse ledere viser rett vei!!! De lar prester, biskoper, imamer, predikanter, skriftlærde etc etc fortelle seg hva som er rett å gjøre.

Om ingen av disse kan peke rett vei for en troende, da må religion være djevlens verk...

Nå syns jeg du tuller fælt og bare skjærer alt under en kam til en salig lapskaus.

Sats heller alt på et kort å prøv Jesus.

Svar
Kommentar #30

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Sats heller alt på et kort å prøv Jesus.

Jeg har prøvd Jesus jeg Gunnar, men jeg fant et menneske og ikke en gud.  Riktignok et ekstraordinært menneske, men altså i bunn og grunn en som deg og meg.  Det blir derfor for enkelt å si "prøv Jesus".  Hva skal vi prøve?  Skal vi prøve historiens autensitet opp mot historiske kriterier?  Skal vi prøve å innbille oss at vi har en fantasivenn som passer på oss i det daglige?  Skal vi prøve å etterleve hans moralbud?

Jeg har prøvd alt dette, men alt jeg fant var et menneske.  Nei vi har nok bare oss selv å stole på og må ta konsekvensene av det.

Svar
Kommentar #31

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Dette er en avsporing fra tema

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Nå syns jeg du tuller fælt og bare skjærer alt under en kam til en salig lapskaus.

Sats heller alt på et kort å prøv Jesus.

Misjonering er en usakelig avsporing i en tråd som denne. Du forholder deg ikke til innlegget mitt overhodet.

Er er påtagelig at misjonering gjerne dukker opp når avsender ikke har et adekvat svar å komme med...

Svar
Kommentar #32

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvilken erfaring har du da?

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Sats heller alt på et kort å prøv Jesus.

Svarer han deg når du i lykkerus kommenterer vårens første blåveis, el. deppa sukker over eksosanlegget som må skiftes?

Får du andre svar enn de du tenker ut selv?

Korrigerer han deg når du kommer med en påstand du selv tror er sann?

Oppmuntrer han når du knuser doktriner for å sjekke om de skjuler dypere sannheter?

Forstår du det når hans ord sier "Forbannet er de som ikke er som meg"?

Opplever du samme hendelser som han og gjør tilsvarende gjerninger i tro?

Hva er det å "prøve Jesus" om ikke bli identisk -el større?

 

Svar
Kommentar #33

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er enig med deg i det meste av det du skriver - jeg er selv agnostiker og ikke-troende.

At "noe" betyr noe for noen, betyr ikke at det er sant eller uerstattelig. Skal en finne ut hva som fungerer best, må en utforske ulike perspektiv, og deretter konkludere. En kristen kan ikke si at det jeg tror på er best for meg, når en ikke har sett livet gjennom andre briller. 

Jeg skrev forøvrig at religion gir LITE rom for nytenkning. Skal en være kristen må en tro at Jehova er den ene sanne gud, at Jesus er hans sønn etc etc. Det finnes ikke rom for at alt dette er feil, eller at tankemønsteret må samsvare med det universet vi lever i.

Verden må tilpasses dogmene, objektive data må vrenges og vendes om til å passe inn i forutintatte holdninger. Da begrenses tenkningen. En står ikke åpen og ydmyk for verden rundt seg, og en er følgelig mye mer låst. Mange kristne kan ikke engang akseptere et så grundig dokumentert fenomen som evolusjon, ei heller det faktum at jorden er mer enn 6000 år gammel. Vitenskapen har da tatt feil. Og dette kan de i tilleg hevde med svært lite kunnskap om emnene. Da står en fast i sin egen ønsketenkning. 

En dag er kunnskap så tilgjengelig for alle at vi slipper slikt babbel. 

Svar
Kommentar #34

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Arild

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

At "noe" betyr noe for noen, betyr ikke at det er sant eller uerstattelig. Skal en finne ut hva som fungerer best, må en utforske ulike perspektiv, og deretter konkludere. En kristen kan ikke si at det jeg tror på er best for meg, når en ikke har sett livet gjennom andre briller.

Når jeg snakker om religion og nytenkning tenker jeg på langt mer enn bokstavtro fundamentalister.  Mange mennesker idag tror på en Gud, men de knytter den ikke spesielt opp til et bestemt dogmatisk system.  De føler et nærvær av "noe", og disse mennesker kan være vel så sekulære, liberale eller hva de nå er som en ateist.  Når noen kommer til dem og påstår Jesus er den eneste veien til frelse, rister de på hodet og sier "Min Gud er ikke slik".  Det er mye tro på overnaturlige hendelser, energier og forsåvidt Gud også der ute i folkedypet uten at man knytter så mye dogmatikk til det.

Forøvrig er jeg enig i at skal man virkelig vurdere hva som er best for en, må en prøve absolutt alle tenkelige livssyn, og det helst flere år for hvert av dem for virkelig å kunne sammenligne.  Men det er det ingen som har tid til, livet er for kort.  Jeg for min del har vært innom kristendom, ateisme og nå agnostisisme og må basere meg på disse erfaringer.  Kan ikke liksom bare bestemme meg for plutselig å tro på Shiva for å si det slik.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
8 minutter siden / 1893 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
12 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
12 minutter siden / 1893 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
19 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
20 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
20 minutter siden / 1893 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
23 minutter siden / 1893 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1893 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1893 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere