Erik Lunde

125    86

Når en bønn om hjelp blir kriminell

Ønsker vi oss et samfunn der en bønn om hjelp blir kriminalisert?

Publisert: 7. mai 2012 / 2842 visninger.

Høyres landsmøte vedtok i helgen å arbeide for å forby tigging. Det tjener Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen til ære at de stemte mot dette forslaget. Et forbud vil verken hjelpe rusavhengige og fattige mennesker eller bidra til en tryggere by. Det eneste forslaget vil føre til, er at nøden blir mindre synlig for folk flest.

LES OGSÅ MITT INNLEGG: Romfolket – sjikane, seiglivede myter og toleranse

Den økende tiggingen i Oslo og andre norske byer er først og fremst et uttrykk for voksende sosial nød. For noen rusavhengige er tigging alternativet til vinningskriminalitet, mens dyp fattigdom i hjemlandet får utenlandske tiggere til å be om penger. Tigging løser ingen sosiale problemer, men det er en siste utvei for mennesker med store sosiale utfordringer. Jeg forstår ikke hvordan et samfunn som vil være humant og liberalt kan nekte folk å ta i bruk dette siste, desperate virkemiddelet.

 

Det må arbeides bredt for å redusere årsakene til og behovet for tigging – men kriminalisering av tigging er ikke veien å gå.

Kriminalitets- og ordensutfordringer knyttet til tigging må løses ved hjelp av andre virkemidler enn å forby selve tigge-handlingen. Vi har allerede et lovverk som skal bekjempe eventuell menneskehandel, utnytting og kriminalitet knyttet til tiggingen. Politiet har anledning til å reagere mot personer som opptrer pågående eller aggressivt i gatebildet.

Tilstrømmingen av tiggere fra Øst-Europa, i hovedsak romfolk, skyldes stor fattigdom og i noen tilfeller regelrett forfølgelse i hjemlandene. Nedgangstidene i Europa fører til at enda flere kommer hit til oss. Europeiske land må samarbeide for å styrke rettighetene til romfolk i flere østeuropeiske land og sette i verk tiltak som gjør at flere får arbeid, bolig og utdannelse.

I Spania eier om lag halvparten av landets rombefolkning egen bolig, tre av fire er i fast arbeid og så å si alle barna går på skolen. En av årsakene til suksessen, er at spanske myndigheter hjulpet unge og arbeidsledige romfolk til å få utdanning og utplassering i arbeidslivet. Dette viser at det er mulig å ta tak i de sosiale utfordringene som rom-miljøet har strevet med.

Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at det også ligger en liten porsjon fordommer bak ønsket om å forby tigging. Romfolket har alltid blitt møtt med skepsis i Europa. Dette gjelder også Norge: Facebook-gruppa ”Få tiggerne ut av Kristiansand”, som i stor grad var rettet mot romfolket, fikk for en tid tilbake svært mange tilhengere – deriblant profilerte lokalpolitikere. På gruppas diskusjonsforum ble tiggerne omtalt som ”rotter og skadedyr” og det ble oppfordret til å skyte dem.

Kunnskapsmangel og seiglivede, negative myter bidrar til denne fremmedfrykten: Romfolket stjeler, lyver og er ikke til å stole på, sier fordommene. Uten at vi kommer fordommene til livs og skaffer oss mer kunnskap, er det vanskelig å ta tak i de reelle utfordringene som knytter seg til romfolket.

Høyres forslag - som ligner på et forslag Fremskrittspartiet har fremmet både på Stortinget og i Oslo bystyre - er ment å skape trygghet, men dersom tigging forbys, vil mange rusavhengige måtte finne andre inntektskilder for å samle nok penger til dagens brukerdose. Alternativet vil ofte være vinningskriminalitet. Paradoksalt nok kan tiggeforbudet føre til flere tyverier og innbrudd – og mindre trygge byer.

For meg er dette en viktig verdisak. Jeg ønsker meg ikke en by der det er forbudt for mennesker i nød å strekke ut en hånd og be om penger, mat eller andre varer som er nødvendige for å komme gjennom dagen. Jeg tror dessuten at folk i overflodssamfunnet Norge har godt av å se at noen mennesker faller utenfor og ikke får være med på festen. 

Erik Lunde

Leder i Oslo KrF

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1329 kommentarer

På tide med et forbud

Publisert over 5 år siden

Når det gjelder norske tiggere, så har vi verdens beste system i Norge for de som er falt utenfor. De får faktisk en god slump med penger hver måned for å gå rundt og drive. Det er ikke mange andre land i verden som har det slik. Når de så roter bort denne gaven som samfunnet gir dem, ser jeg ingen grunn til at de skal gå rundt og plage ærlige arbeidsfolk. De kan få mat og det de trenger av Frelsesarméen og lignende organisasjoner som gjør en flott innsats for de som er kommet utenfor. Når det gjelder penger til rus, så er det ingen menneskerett å ruse seg, og jeg har ingen som helst forståelse for at noen skal få gå rundt og tigge om penger for å bruke dem til anskaffelse av ulovlige rusmidler. Men om noen skulle få lov til å tigge, måtte det være disse, for de er vårt eget problem. 

Når det gjelder sigøynere, så er det ikke akkurat bare fordommer som gjør at folk ikke liker dem. Det er faktisk en god del problemer med dem. De har et så stort merkevareproblem at de prøver å kalle seg "romfolk". Men et navnebytte hjelper ikke, og lurer ingen. Mine egne opplevelser med dem har vært negative, og jeg kan ikke huske å ha pratet med noen som har hatt gode opplevelser med dem. Det er alt i fra kriminalitet til forsøpling. Hvor mange eksempler på juks og fanteri, stjeling, barnearbeid osv. må du ha for at det ikke skal være fordommer som gjør at vi ikke liker dem? Og hvorfor hører vi det samme fra andre land i Europa? Ønsker vi virkelig et samfunn der det er fritt fram for folk som bare ønsker å svindle og stjele fra oss? For min del har økt kunnskap ført til mer skepsis til disse folkene, ikke mindre. Gi heller penger til Frelsesarméen, og be sigøynerne om å oppsøke dem. De kan hjelpe dem med mer enn penger. 

Det er godt mulig at man har fått dem i utdanning og jobb i Spania, men det samme har vært prøvd i Norge også, uten at man har fått noen særlig avkastning på millionene i det prosjektet. Sigøynere har ingen tilknytning til Norge, og er derfor ikke vårt ansvar. De kommer hit fordi vi er naive, lettlurte, og fordi vi har mildere måter å reagere på deres overtredelser på enn enkelte andre land.

Norge har et temmelig stort bistandsbudsjett, og da kan vi heller hjelpe dem på den måten. Og om de blir forfulgt i hjemlandet kan de søke asyl i Norge. 

Svar
Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Helt enig med deg Thyve,

Publisert over 5 år siden

få er så naive som nordmenn....

Svar
Kommentar #3

Erik Lunde

125 innlegg  86 kommentarer

Fordommer fordummer

Publisert over 5 år siden

Til Arnt Thyve: Jeg syns innlegget ditt vitner om at du har en del fordommer om romfolk. Frelsesarmeen, som du viser til, er imot et tiggeforbud og en av de fremste ekspertene på romfolket i Norge, Frelsesarmeens Knut Haugsvær, avviser at romfolket kommer for å "svindle og stjele", slik du skriver. Tvert imot er de her for å skaffe seg inntekter for å dekke sine grunnleggende behov, blant annet ved å tigge. 

Du skriver at "det ikke hjelper at de kaller seg romfolk" og at "et navnebytte lurer ingen". Men dermed avslører du kun din egen kunnskapsløshet. Sigøyner er et navn andre folk har satt på dem, romfolket har allitd kalt seg romfolk. Like kunnskapsløst er det å hevde at ikke romfolket har noen tilknytning til Norge. Tvert imot har Norge en rik romkultur, som dessverre har blitt svært dårlig behandlet av storsamfunnet. 

Visst er det utfordringer knyttet til romfolket. Noen og en hver av oss kan kjenne på frustrasjoner over de sosiale utfordringene som knytter seg til mange rommiljø. Men jeg har lyst til å dele en liten hverdagshistorie med deg, som jeg har fortalt om på Verdidebatt tidligere, og som i alle fall fikk meg til å reflektere over måten vi møter romfolket på: 

En kveld på T-banen lærte meg at ikke alle i Oslo møtes med respekt, og at vi sammen må arbeide mot fordommer og for at alle mennesker i byen skal erfare verdighet.

Da jeg en kveld i januar tok banen hjem, satte det seg noen representanter fra romfolket satte seg rundt meg. De hadde vært ute på gata og tigget penger, og så slitne og kalde ut. Ut av det blå begynte en mann å skjelle dem ut. ”Kom dere hjem”, ”Ta pengene deres og forsvinn”, ropte han aggressivt og truende.

Mitt stopp kom, og da jeg akkurat hadde gått av vogna, kjente jeg en arm på skuldra. En av tiggerne hadde sett meg legge de gode, varme skinnhanskene mine igjen i setet og ville gi meg dem. Selv hadde han bare noen kalde, strikkede vanter.

For meg ble dette en viktig påminnelse om at det finnes en gruppe i Oslo som alt for ofte møtes uten respekt – og at vi sammen må arbeide mot fordommer og for at alle mennesker i Oslo skal erfare verdighet.

Svar
Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Det ER forskjeller

Publisert over 5 år siden

på tatere og sigøynere......tatere har vært her siden middelalderen, mens rumenske sigøynere er kommet nå nylig.....en annen gruppe vi har er skøyere, avstammet fra tyskere, som jeg tror noen av taterne også er, men jeg kan ta feil der.....Ett viss slektskap mellom tatere og sigøynere er det, men det er ganske så utvasket.....jeg vet at til og med mange tatere prøver å avvise at de har noe med sigøynerne idag å gjøre.

Svar
Kommentar #5

Erik Lunde

125 innlegg  86 kommentarer

Norske rom

Publisert over 5 år siden

Ja, men i tillegg til taterne, er det en betydelig gruppe "sigøynere" i Norge. 500 har norsk statsborgerskap, men det reelle antallet er trolig langt høyere. 

Svar
Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Er disse "sigøynerne"

Publisert over 5 år siden

i slekt med de i Finland? Jeg bare lurer av ren nysgjerrighet.....

Svar
Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1329 kommentarer

Ingen fordommer

Publisert over 5 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Jeg syns innlegget ditt vitner om at du har en del fordommer om romfolk.

Jeg har ingen fordommer angående sigøynere. Men jeg leser aviser og danner meg en oppfatning deretter. Jeg har også møtt sigøynere på f.eks. Ekeberg camping, og ble ikke akkurat forelsket. Når det gjelder begrepene, så er det også sigøynere som misliker å bli kalt romfolk eller roma. Og de arrangerer selv "Sigøynerfestivalen" hvert år i Oslo. Altså er det et helt kurant uttrykk å bruke. Begrepet "romfolk" har vært brukt bare de siste årene i aviser og ellers.

At det finnes bra folk i blant sigøynere er det ingen tvil om, vi vet jo om både moder Teresa og Ludvig Karlsen. De har også mye fin musikk som vi har glede av. Men det er mye i kulturen som ikke er bra, og som de er nødt til å endre på for å komme noen vei. Man kan ikke nekte å sende barna sine på skole slik at de blir analfabeter og senere arbeidsledige, og så klage på at man er fattig. Man kan ikke melde seg ut av samfunnet og samtidig forvente at samfunnet skal stille opp.

I min kritikk av sigøynere, er det ikke de norske jeg mener, for de sitter ikke i gatene og tigger. Men det er ikke holdbart at folk skal komme fra Romania til Norge for å tigge. Da får de heller finne seg noe arbeid, eller så får vi sende nødhjelp ned dit. Til og med sigøynerne selv er skeptiske: http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/advarer-mot-sigoeynerinvasjon-til-norge-3286322.html

Svar
Kommentar #8

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

For meg handler det

Publisert over 5 år siden

heller ikke om fordommer.....men å ta sannheten noen ganger innover seg.....Mange rumenske rom-folk , er fattige ja, men mange blir også UTNYTTET  av hvite etniske rumenere eller ofte til og med av sine egne.....da kaller man det organisert, når noen blir utnyttet, og det er kriminelt.

Det er flere vitnesbyrd fra min by Tromsø, fra folk som jobber i utelivsbransjen, som observerer hver helg hvordan bakmenn samler inn "dagens/kveldens fangst" fra tiggerne......det bekreftet også en tigger fra Romania som ble intervjuet i lørdagens iTRomsø. Han var livredd for disse bakmennene, og holdt seg derfor unna både dem og de agressive nye tiggerne som er kommet til Tromsø, nå nylig fra Oslo. Ellers er han kjent for å være en gentleman, og til å stole på, selv om han er tigger.....Men jeg vet ikke om han er sigøyner/romfolk av etnisitet, selv om han er fra Romania.

Svar
Kommentar #9

Erik Lunde

125 innlegg  86 kommentarer

Bakmenn og menneskehandel

Publisert over 5 år siden

Til Sten Andre: Jeg er helt enig med deg i at koblingen mellom tigging og menneskehandel/bakmenn er svært alvorlig. Men vi trenger ikke et tiggeforbud for å ta tak i dette. Vi har allerede lover som skal bekjempe menneskehandel, utnytting og kriminalitet. Et generelt tiggeforbud vil ramme også dem som ikke har noen bakmenn som presser dem, alle de som av forskjellige årsaker er i en så desperat situasjon at de må be om noen kroner på gata. 

Det var ellers interessant å høre NOVA på Søndagsrevyen fortelle om forskning som viser at det står bakmenn bak svært få av tiggerne. 

Svar
Kommentar #10

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #11

roger Robberstad

1 innlegg  32 kommentarer

Hvor er kirken?

Publisert over 5 år siden

Og med den overskriften mener jeg, Den Rumenskortodokse kirke er representert i norge, og glimrer helt med sitt fravær. Dette skuffer meg....

Svar
Kommentar #12

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Utlendinger som blir tatt i å tigge

Publisert over 5 år siden

skal slenges i enveis fengsel, hvor de mot egen vilje skal bli inntil identiteten deres blir fullt kartlagt og verifisert.

Deretter skipes de ut, enten ved tvangsretur, eller til de selv ber om å forlate landet.

I mellomtiden får de selvsagt mat, husvære, samt tilgang på klesvask,dusj og toalett.

Kommer de annen gang til landet, ryker de inn igjen, uavhengig om de har tigget eller ikke, og slik kan runddansen fortsette til de ikke har lyst til å "besøke" landet lenger.

Det viktigste er at aldri, under noen omstendighet, får forlate landet rikere enn da de kom over grensen.

Svar
Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Så start da mann!

Publisert over 5 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Uten at vi kommer fordommene til livs og skaffer oss mer kunnskap, er det vanskelig å ta tak i de reelle utfordringene som knytter seg til romfolket.

Sett i gang og skaff deg kunnskapen, så kan vi andre jobbe med våre fordommer imens. Når du har skaffet deg kunnskapen og muligens funnet noen løsninger kan du jo formidle til både oss og romfolk. Forhåpentligvis vil da alle bli fornøyde, vi som har blitt fordomsløse, du som har blitt kunnskapsrik og ikke minst romfolket som vil få servert en løsning de kan leve av og med.

Det er jo godt at mange av romfolket nå har funnet en kjærlig og omsorgsfull kirke de kan bo ved. De fleste kirkene i dette landet står jo stort sett tomme så jeg forstår ikke helt hvorfor de ikke kan bo i dem også.

Jeg ser frem til at du blir mer kunnskapsrik Erik L. da er det håp om at vi blir kvitt alle fordommer ovenfor romfolket.

Svar
Kommentar #14

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

HOLD OPP med din Godhets-preken

Publisert over 5 år siden

Merkelige folk - DU og dine likesinnede.

JEG - som i ALLE aar jeg har jobbet (KONTINUERLIG over 40 aar) har ikke noen problemer med aa hjelpe andre - jeg har stöttet alle kristne- og humanitäre organisasjoner, men jeg holder meg langt fra slike som er LIKSOM-GODE. Beklager - jeg TROR OG STOLER ikke paa dere.

 

Jeg VET at den norske stat har hjulpet rom-folk og likesinnede i aarevis. Jeg har sett villaene de har faatt tildelt, ta deg en tur rundt i hovedstaden, les paa nettet hvor meget staten har hjulpet, men de har önsket aa leve sine egne liv paa sine premisser. Og aa beholde kulturen sin. OG det er HELT I ORDEN, MEN de maa da i rettferdighetens navn innordne seg det norske samfunn, som ALLE andre.

 

Det er saa merkelig med dere SV-ere og likesinnede - dere preker og preker og men jeg sünes selvgodheten deres er falsk rett og slett. Det stinker. JEG som KRISTEN - önsker virkelig det beste for mine medmennesker og har vist det gjennom handling fra jeg fikk min förste jobb. Men jeg stötter organisasjoner som har ORDNEDE FORHOLD og ORDENTLIG og tilrettelagte institusjoner. Eks Frelses-armeen og likesinnede. Det maa väre ro og orden i gatene og aapne plasser. Det ER ikke bare DEG og DINE likesinnede som skal gaa der. Det er ogsaa andre, som önsker ordnede forhold overalt i hovedstaden og andre steder rundt om i landet.

Kom frem med noe REELLT. Ikke bare aapne munnen og lire av deg UVETT. Som eldre hörte vi som unge at vi maatte bli törr bak örene. Mener det samme gjelder for DIN generasjon.

Arggghhh og ELDRE.

Svar
Kommentar #15

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

fysj

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg VET at den norske stat har hjulpet rom-folk og likesinnede i aarevis. Jeg har sett villaene de har faatt tildelt, ta deg en tur rundt i hovedstaden, les paa nettet hvor meget staten har hjulpet, men de har önsket aa leve sine egne liv paa sine premisser. Og aa beholde kulturen sin. OG det er HELT I ORDEN, MEN de maa da i rettferdighetens navn innordne seg det norske samfunn, som ALLE andre.

idag så jeg en tigger-MED MOBILTELEFON! hvor får dem de ifra??

Svar
Kommentar #16

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Torill Born

Publisert over 5 år siden

Du kan kanskje ha rett i noen få småting her og der, men vær så snill og ro deg litt ned. Tenk deg litt om. Eller gå inn på nrk.no og se på dokumentaren "En tater på vandring" - det kan kanskje få deg på litt andre tanker. Det er en dokumentar om Elias Akselsen og litt om romfolkets historie i Norge. Den er på bare ca en halvtime, så jeg tror du har tid til det.

Statens behandling av romfolket kan man selvfølgelig diskutere, men det er liten tvil om at det ble begått systematiske overgrep mot denne folkegruppen i flere år. Norge og vi som bor her fra før, bør vokte oss grundig så ikke undertrykking får fortsette å være ett av våre historiske kjennetegn.

Det at du begynner å fabulere om villaer og litt god behandling nå og da er ikke særlig fruktbart, syns jeg.

PS: For å få kursiv på bokstavene i stedet for dine ofte store typer, kan du holde Ctrl-tasten nede mens du trykker på I-tasten. Eller du kan klikke på "I" ovenfor der du skriver kommentarer.

Svar
Kommentar #17

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Eller gå inn på nrk.no og se på dokumentaren "En tater på vandring"

Den har jeg sett. Den var bra. :)

Svar
Kommentar #18

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1586 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Den har jeg sett. Den var bra. :)

Ja, det er jeg enig i. Meget bra, og tankevekkende for noen og enhver.

Svar
Kommentar #19

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

Ja, det er jeg enig i. Meget bra, og tankevekkende for noen og enhver

Ja, den var en tankevekker for meg også.

Svar
Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

på tatere og sigøynere......tatere har vært her siden middelalderen, mens rumenske sigøynere er kommet nå nylig.....en annen gruppe vi har er skøyere, avstammet fra tyskere, som jeg tror noen av taterne også er, men jeg kan ta feil der.....Ett viss slektskap mellom tatere og sigøynere er det, men det er ganske så utvasket.....jeg vet at til og med mange tatere prøver å avvise at de har noe med sigøynerne idag å gjøre.

Man regner med at både tatere og sigøynere har samme opphav og kommer fra Nord India. Men kulturelt og religiøst lever dem ulikt.

Tatere er blitt gentestet og de er 80% jødisk.Så finnes noe å lete i hvem dem er.Likeså skal være med sigøynere.

Svar
Kommentar #21

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Elvis Presley hadde sigøyneravstammning på farsiden(sinti) og på morsiden var det jødisk. 

Svar
Kommentar #22

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Dette er reelt

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Kom frem med noe REELLT. Ikke bare aapne munnen og lire av deg UVETT. Som eldre hörte vi som unge at vi maatte bli törr bak örene. Mener det samme gjelder for DIN generasjon.

Du har beveget deg fra Nordstrand til Frognerparken via Grønland, skjønner jeg.

Ikke prøv lenger. Du har null troverdighet.

Sier Born:

"Jeg VET at den norske stat har hjulpet rom-folk og likesinnede i aarevis. Jeg har sett villaene de har faatt tildelt, ta deg en tur rundt i hovedstaden"

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 353 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
32 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
37 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 353 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 353 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 353 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 353 visninger
Les flere