Sverre Avnskog

227    7615

"Kristne" krenkelser

På allehelgensdag for noen år siden var jeg tilstedet på gudstjeneste, fordi jeg ønsket å få oppleve kirkerommets nærhet til Gud. Av prestens munn kom det ut et budskap som fortalte at jeg skulle ende i helvete.

Publisert: 7. mai 2012 / 1528 visninger.

I stedet for å lete etter bibelsteder som kan støtte opp under sitt budskap om at livet skal ha to utganger, synes jeg de kristne heller burde sette sitt fokus på det enkelte menneskes opplevelse av å motta helvetesbudskapet.

Det faller seg visst ganske enkelt for mange, å stenge ute livet og menneskene, og kun la sin religion og sitt gudsforhold få styres av årtusen år gamle skrifter. Ganske ubesværet og uten innlevelse, kan mange kristne ramse opp mengder av skriftsteder som dømmer størstedelen av menneskeheten til evig fortapelse og lidelse.

Tenker man overhode på at det er enkeltmennesker man på denne måten dømmer til evig lidelse? Tenker man på deres følelser, deres livs opplevelser, alle de levde dagene i håp om kjærlighet og forståelse? Tenker man på at alle disse fordømte har mennesker som elsker dem og som ønsker dem alt godt i deres liv? Tenker man på at de har en mor og en far, som har bekymret seg og håpet og lidd med sine elskede barn? Som har grått og vært fortvilet når deres barn har lidd, og som har vært lettet og glade når problemene igjen har ordnet seg?

Tenker man på at hvert enkelt av disse individene som skal lide evig, faktisk har et unikt og ukrenkelig menneskeverd?

De som gjør seg til talsmenn og -kvinner for to utganger fra livet; frelse eller lidelse, utviser i mine øyne en kulde og menneskeforakt som vi som samfunn overhode ikke ville ha tålt fra andre mennesker i samfunnslivet. Men i religiøse sammenhenger stiller vi visst ikke det samme kravet til hensynfullhet, medfølelse og respekt for menneskets hellige og ukrenkelige verdi.

Selv opplevde jeg det som en dyp krenkelse da presten ytret sine kalde og fordømmende ord. Jeg hadde ikke trodd at noen i den norske kirken i det 21. århundret fremdeles ville trekke frem en bibeltekst med et slikt budskap. Det var som om et gufs fra tidligere tiders helvetesteologi slo mot meg.

Jeg hadde oppsøkt kirken for å oppleve nærhet til Gud - for å finne håp og trøst og fellesskap med Gud og mennesker.

I stedet var prestens budskap at jeg er uønsket hos Gud , og uønsket i den kristne sammenheng. Og ikke bare jeg. Hele min familie, mine foreldre og mine søsken er dømt til evig lidelse. De tror nemlig som meg, og godtar ikke at drapet på Jesus var en kjærlig gjerning, som skal frelse oss fra synder, som vi ønsker selv å stå ansvarlig for.

Mine synder kan jeg stå for selv. Jeg trenger ingen til å straffes uskyldig for noe jeg har gjort. Jeg er fullt rede til å stå overfor min ånds skaper og ta den straffen jeg måtte ha gjort meg fortjent til. Men om mine synder er så store at de skal gi meg evig fortapelse, så tør jeg påstå at hele meneskeheten fortjener å gå sin utslettelse i møte.

Men slik er det selvsagt ikke. Gud er ikke på nivå med et dømmesykt og selvrettferdig menneske. Gud elsker hvert enkelt av sine barn med den samme dype og inderlige kjærlighet. Han vil selvsagt aldri la noen av oss gå fortapt.

Enkelte kristne talsmenn for evig lidelse for de vantro synes å fullstendig ha glemt det enkelte menneskes hellige og ukrenkelige verdi. Det er kanskje lettere å dømme en hel milliard mennesker til lidelse, enn å ta dem for seg en og en og gå gjennom deres tusenvis av dager med levd liv i håp og drømmer? Det blir litt som massemordet. Til slutt blir hvert menneske bare et nummer i rekken av drepte, og ikke et unikt enkeltindivid.

Til dem som argumenterer så heftig og ivrig for fortapelsens realitet vil jeg gjerne oppfordre: Forsøk å se for deg det enkelte menneske som skal lide. Se for deg små barn, ungdommer, kvinner og menn. Se dem en og en lide og ha lidelsesfulle pinsler. Se for deg ansiktene deres i smerte. Ikke let i Bibelen etter støtte for din helvetestro, men se for deg hvert eneste av de menneskene som din tro henviser til den evige lidelsen.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Avnskog vil ha i pose og sekk

Publisert over 5 år siden

Sverre Avnskog inviterer her til meningsbrytning angående DnK og den forkynnelse vi der møter. Jeg tillater meg derfor å kommentere slik:

Sverre Avnskog snur saken på hodet og nekter jo å se hva det handler om: nemlig Guds kjærlighet til mennesket. At mennesket er skapt i Guds bilde betyr at det har fått den unike gave friheten; en kvalitet som kun gyldiggjøres om den medfører det frie valg og ansvaret.

Gud tilbyr jo helt klart den største og mest verdifule gave, og at Sverre med familie, pluss enhver annen, kan komme inn i himmelen. Han får faktisk alt det i sine hender han ønsker, -  nettopp det han vil ha; men Avnskog vil ikke ha det fordi han vil kun ha det på egne premisser alene. Deretter så angriper Avnskog kirken og dets tjenere for ikke å gi det Gud tilbyr like vel!

Vil han ikke, så respekteres Avnskog for det valget.

Avnskog har ikke grepet verken begrepene "kjærlighet", "frihet", "ansvar", "synd", "forsoning" og "gjenforening" slik det er forkynt, innebærer og presentert i kirken og bekjennelsen; ei heller har han våget å ta imot det budskap som trosbekjennelsen er et uttrykk for. Vil han ikke dét, er også det selvfølgelig helt greit. Noe han selvsagt skal respekteres for. Tror Avnskog på andre ting er det hans selvfølgelige rett.

Selv om man kan begynne å lure i disse tider bør Avnskog faktisk regne med å høre Kristus´ evangelium og det kristne budskap forkynt i en kirke. Han er faktisk invitert allerede, men han vil altså kun inn på egne forutsetninger og legge sine premisser som betingelse. Han vil som den rike mann ha i pose og sekk. Men i motsetning til den rike mann innser ikke Avnskog at hans verdier og ønsker ikke kan forenes med Kristi kall, og Avnskog går dermed heller ikke bort og finner uttrykk for sin tro i andre sammenhenger: Avnskog blir stående og kverulere fordi han som et barn altså vil ha alt på en gang: Tro på de skrifter han vil og avvise Kristus´ ord der han vil. Det kan faktisk se ut til at Avnskog vil korrigere Kristus og justere Hans evangelium. Vanligvis kalles dette forsøk på vranglære?

Absolutt alle er invitert inn i himmelen. Inn der kommer alle... bortsett fra den som ikke vil. Det er kun, og BARE kun, Gud som avgjør hvem som kommer inn eller ikke. Men dette poenget gidder ikke Avnskog å ta til seg.

Gud har respektert og respekterer Avnskogs og enhver annens valg gjennom å tro på andre ting i livet. Gud har en gave. Og den kan man faktisk takke nei til. Kunne man ikke det, så var det ingen gave, men en plikt og tvang. De verdier Avnskog påpeker er selvsagt helt gyldige i kristen tro, men han vil faktisk ha alt uten å ta imot: Tro hva han vil, tro på hvilke religiøse tekster han vil - uansett om de er en del av kirken eller ikke- avvise bibelske tekster han ikke liker - tro på reinkarnasjon og karma- og at Gud skal endre seg etter Avnskogs forgodtbefinnende. At han forlanger at en slik avvisning av de sentrale troselementene i DnK skal være greit, eller hvilket som helst annen religion for den saks skyld, er rett og slett tragikomisk og absurd.

Jeg avslutter med et svar til Avnskog i annen tråd:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread270336/

Du forstår faktisk ikke hva jeg forklarer, Sverre. Videre gjør du som du ofte gjør tidligere: Du argumenterer som et barn: Du henviser til andres adferd for å legitimere egne feilsteg, fremfor faktisk å gå foran med den praksis du mener å savne hos andre. Og det er faktisk kun her testen om det du sier også er noe du faktisk tror på: Slik, og kun slik, illustrerer du at det du anser som sant og riktig også er noe du har internalisert.

Du skriver: "Mine innlegg blir f eks flittig besvart av særdeles påståelige kristne som hevder jeg er syk, forgiftet, narret og at jeg bedriver en ond kampanje, sprer gift og løgner osv."

At noen påstår du er syk og forgiftet er selvsagt mer enn drøyt og enkelte ganger er vel påstander så hinsides at du ganske enkelte kan overse dem? At du derimot bedriver en form for kampanje er vel ikke helt på siden av sakene slik du legger opp- og formulerer dine bidrag selv? At du sprer gift får den som påstår dette forklare. Har du bedt om en utdyping og forklaring her av vedkommende?

At du er "narret" er et definsjonsspørsmål. Er det ingen mulighet for dette? Dine påstander er da implisitt en massiv argumentasjon som bygger på at dine motstandere i debatter er narret av gamle troslærer, stivnet tenkning, engstelighet og sine egne sanser? At du sprer løgner, er vel derimot en helt grei påstand - ut fra den som anser dine påstander som villfarelser? Er noe sant, må altså også noe være usant? Kirkehistorien er da full av eksemper på nødvendig oppgjør med vrangære i kirken? F.ek.s med arianerne, gnostikere, etc. etc etc.

Du påstår at reinkarnasjon og karma er en sannhet om menneske. Det er det ikke. Du hevder at du har tilgang på religiøse skrifter som ikke DnK eller noen kristne kirkesamfunn aksepterer og faktisk avviser som vranglære. Skrifter som bestemt beskriver mennesker, Gud, gjengir samtaler mellom Gud og hellige personer, du avviser Paulus, du avviser forsoningslæren, du avviser flere helt sentrale troselementer i bekjennelsene, etc. etc. Denne selvtekten fra din side her er fra kirkens ståsted å markere som avvisning av kirkens troslære og bekjennelser og videre heller foretrekker en løgn om menneske og Gud. Men ut fra din overbevisning er det sikkert ikke dét: Og det er for god ordens skyld helt greit!

Men det er altså ikke kristent slik DnK og andre kirkesamfunn tror og lærer. Er det så vanskelig å akseptere dette? Din tro blir da ikke objektivt sett mindreverdig av det? Det blir bare en annen tro som selvsagt skal ha sin eksistensrett blant alle religioner i samfunnet. Du får jo nettopp så mange reaksjoner fordi du stiller deg innenfor en kristen trosramme og dermed så til hugg: Du argumenterer som kristen og medlem i DnK. Du inviterer derfor altså til dette selv. Stiller du deg f.eks. midt i en moské, eller deltar du i muslimske debatter, og forkynner en lære som klart bryter med islamsk troslære bør du faktisk regne med motstand og kraftige reaksjoner. Det hjelper lite å hevde at du er medlem av menigheten der? Det i seg selv legitimerer intet.

Du kan selvsagt for all del få tro hva du vil. Men det kan man altså ikke som kristen. At det var og er berettiget (og nødvendig!) å påpeke vranglære og feil tro er da Kristus selv og kirkehistorien gode eksempler på? Som nevnt før: Hvis en lære og bekjennelse +A oppfattes som "rett lære og bekjennelse" kan ikke en annen lære som motsier +A være rett. Sistnevnte andre lære er da, i forhold til førstnevnte, feil lære, altså vrang lære. Det har seg slik: +A kan ikke samtidig være lik  -A.

Videre fra ditt siste innlegg: "Og så skal ikke du og enkelte andre, som skriver innlegg til forsvar for at en stor del av menneskeheten skal gå evig fortapt..."

Når har jeg skrevet dette? Eller har Eriksen eller andre skrevet det? Så vidt jeg kan se så er poenget nettopp det motsatte: Det er kun, og bare kun, den som selv fritt nekter å komme til himmelen som ikke kommer dit.

Videre: "Nei, slik er ikke verden lengre nå, at man fritt kan spre et bilde av Gud som en smålig og ond skapning, som har planer om å la det store flertallet av sine skapninger gå fortapt fordi de ikke tror på det rette budskapet, uten at noen protesterer."

Gud som "smålig og ond skapning"? Dette er jo din karakteristikk, som du trer ned over andre, et klassisk herskerteknisk grep. Det er direkte påfallende, spesielt som generelt, hvor ofte du kun ser hos andre de sjelelige elementer og negative adferd som du selv i høyeste grad kjennetegnes av og demonstrerer.

Er det ingen som protesterer på at folk går fortapt? Da kan du ikke ha lest bibelen din eller fulgt godt med i timen. Gud selv, Kristus Guds ansikt på jord, protesterer mot dette daglig! Men Han tvinger faktisk ingen til noe som helst. Han "lot den rike mannen gå bort", nettopp fordi dette valget er gitt ham og oss andre som frie skapninger. Den fortapte sønn kom tilbake frivillig, han ble ikke tvunget. Mennesket er skapt i Guds bilde, fritt og ansvarlig. Dette er gaven til mennesket; noe det har brukt og misbrukt i årtusener. Gud overprøver ikke menneskets valg, men respekterer det. Nettopp fordi dette er et genuint uttrykk for kjærligheten. Og derfor så er det selvsagt en stor sorg når "mennesket vender seg bort og går".

Nå tror jeg at jeg er ferdig med dette temaet om din deltagelse. Du kommer som medlem i DnK og påstått kristen inn på klart uriktige premisser og dermed på noe sviktende forutsetninger - for å si det forsiktig. Din argumentasjon bygger for det første på en klar avvisning av absolutt helt sentrale deler av kirkens troslære og bekjennelser, du avviser forsoningen, du avviser Paulus, du avviser de deler av bibelen som ikke harmoniserer med din tro, og på den annen side så tror du på alternative religiøse skrifter, reinkarnasjon og karma, m.m.

At du skriver fra et annet trosmessig ståsted er noe du sjelden gjør oppmerksom på når du skriver; derfor skaper du motreaksjoner. Ditt engasjement er et tydelig signal om at du mener at din tro har sin selvfølgelige plass innenfor DnKs troslære og bekjennelse.

Det har den derimot ikke.

 

 

 

Svar
Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

vel-signe

Publisert over 5 år siden

jensen

Svar
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

147 innlegg  1545 kommentarer

Når Kristus krenker

Publisert over 5 år siden

Kristi krenkelser

Den som har lest NT kan ikke ha lest lenge før han oppdager at Kristus krenket folk i øst og vest, i hytt og vær, både fariseere, skiftlærde og andre som ville fremstå som forkynnere og meningsberettigete hva gjelder evangeliet og loven. Som Signe Jensen skriver ble den rike mann krenket da han ble bemøtt av Jesus konfrontering, apostelen Peter opplevde seg sannsynligvis mer enn krenket da Herren selv bemøtte ham med sitt krasse: "Vik fra meg satan, du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det mennesker vil"! Vi bør gå ut fra at nettopp Peter, som akkurat fikk høre han var "klippen som kirken skulle bygge på" og at han fikk en åpenbaring (religiøs erfaring) om hvem Jesu egentlig er, må ha opplevet dette fryktelig.

Også den og de som mente å ha sitt på det tørre og vite hva de snakket om ble altså også (!) som nevnt konfrontert og krenket: Peter og disiplene følte seg rimelig nok mer enn "innenfor" og meningsberettigede, men måtte finne seg i krenkelser fra Herren selv. Videre opplevde sikkert nok de to andre disipler seg krenket av Herren da de ble avvist på spørsmålet om å få sitte ved Kristus side i himmelriket. Tollere må ha følt seg krenket, de som solgte offer i tempelets forgår opplevde seg krenket, Kapernaums og Korasins innbyggere opplevde seg garantert krenket da Kristus ropte sine verop over byene, hans familie har kanskje følt seg krenket da de ville snakke med Ham og han svarte slik han gjorde (Matteus 12), disiplene må ha følt seg ydmyket da Jesu korrigerte dem da de avviste barna, og slik kan vi fortsette.

Det er nok langt flere en Peter som i beste mening vil korrigere Herren selv og ikke har tanke for det Gud vil, bare for det mennesker vil. Men en konfrontasjon er altså nødvendig for å våkne, for å kunne våke.

Det å oppleve seg krenket er alene altså overhodet ikke noen tilstrekkelig grunn til å avvise Kristus eller korrigere evangeliet og trosbekjennelsen.

Snarere var konfrontasjonen med Kristus og de tilhørende krenkelsene her nettopp faktoren som gjorde at flere av disse nevnte personene korrigerte sin kurs og tok i mot Kristi evangelium.

Svar
Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6147 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Det å oppleve seg krenket er alene altså overhodet ikke noen tilstrekkelig grunn til å avvise Kristus eller korrigere evangeliet og trosbekjennelsen

Krenket føler nok de som selv vil være Gud.  Mennesket har alltid hatt tilbøyeligheter til å lage guder som passer mennesket.  Romerne og grekerne hadde en hel rekke slike.  Også vi med våre norrøne guder.

Mennesket er universets fremste skapning.  Men mennesket er skapt.  Vi er ikke guder selv, om mange ønsker det.  Da vet vi at det fullstendige kaos ville bryte ut.  Noen overmennesker som guder selv og de aller, aller fleste som noen undermennesker (feks slaver).

I slike samfunn uten tro på skaperen og tro på Gud, vil kun nytteverdien av et menneske få forrang.

Eldre mennesker, syke mennesker, uføre og handikappede vil rett og slett bli likvidert.  Ingen nytteverdi - vekk med dem.  Da de blir en utgiftspost - likvider dem.

Menneskerettighetene har da ikke lenger noen verdi.  Kun for de ytterst få menneskeguder - ikke for noen undermennesker.

Svar
Kommentar #5

7 innlegg  815 kommentarer

Vi moderne kristne har også våre avguder

Publisert over 5 år siden

" Krenket føler nok de som selv vil være Gud.  Mennesket har alltid hatt tilbøyeligheter til å lage guder som passer mennesket.  Romerne og grekerne hadde en hel rekke slike.  Også vi med våre norrøne guder."

Vi kristne synes å vandre i den overbevisning at vi ikke har noen avguder, at vi er for moderne for det, der gikk vi skoa av oss. Det moderne kristne Norge har sine avguder, gullkalver og festningsverk, men det tilhører bedragets natur at når man står i bedraget så ser vi det ikke.

I en profetisk tiltale fikk jeg beskjed om å lese om Saul og David og i min lesning kom jeg til 1 Samuel 19:13; “Så tok Mikal husguden og la den i sengen. Hun la et teppe av geitehår ved hodet og dekket den til med et klede”. “I alle dager, tenkte jeg, den Israels konge som var innsatt av Gud hadde altså sin egen lille avgud hjemme”. En tanke slo ned i meg! En tanke som gjorde meg klam på ryggen. “Kjære Gud, mener du at vi også har vår avgud bortgjemt et sted? Hvor har vi i så fall vår husgud stående?” Gud hadde tydeligvis ventet på dette spørsmålet lenge for svaret kom utrolig kjapt; “Den ligger i brystlommen, innenfor alle bankkortene og kredittkortene, helt innerst inne ved hjerteroten”. Stemmen Hans var en blanding av sårhet, sjalusi og fortvilelse. Men hva er avguden? - Deres fastlåste tankerfor hvordan en menighet skal ledes og driftes slik at jeg ikke kommertil og får være Guden deres!


Vi har organisert menigheten vår slik at vi ikke trenger Gud, han er effektivt satt på gangen. Demokratiet i menigheten har snutt autoritetsveien, fra gud til mennesket, som det var tiltenkt, til; Fra mennesket til gud. Man har gått fra "Jesus er herre", til "hvorfor kaller dere meg herre, når dere ikke gjør som jeg sier".

avgudsdyrkelse i dagens kristne kropp

Svar
Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4669 kommentarer

Trist at det ble en negativ opplevelse

Publisert over 5 år siden

Nylig var det en prest som sa det slik: "Det er ingen av oss som vet hva som skjer etter dette livet, men vi har et håp..."

Svar
Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

Det er ikke alle kristne prester

Publisert over 5 år siden

 "Det er ingen av oss som vet hva som skjer etter dette livet, men vi har et håp..."

som er kristne, dvs følger doktrinene, bla om gjenfødelse og det evige liv. DnK og de fleste andre kirkesamfunn er en blanding av grå-, hvitte- og stripete tigre.

Svar
Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4669 kommentarer

Sikkert, Lande

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

som er kristne, dvs følger doktrinene, bla om gjenfødelse og det evige liv.

Men i møte med mennesker, er prester flinkere til å "veie" og "vokte" sine ord, enn det mange "virkelige" kristne er... De som tror de vet, f.eks. Tror nok det er flere som finner trøst og fred hos en prest, enn hos de "ordentlige" kristne. Men man har selvsagt ingenting å lære av dem, sånn sett...

Svar
Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Skal Signe Jensen tvangsutmelde meg?

Publisert over 5 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

Ditt engasjement er et tydelig signal om at du mener at din tro har sin selvfølgelige plass innenfor DnKs troslære og bekjennelse.

Det har den derimot ikke.

Signe jensen føler seg tydeligvis mektig provosert fordi jeg stadig tillater meg å stå på min rett til å forteller om mine trosopplevelser og erfaringer i Den norske kirke. Det er jo forsåvidt hyggelig at hun lar meg fortsette å skrive egne innlegg, etter på en annen tråd å ha frabedt seg at jeg skriver kommentarer på tråder som jeg etter hennes mening burde vise så mye respekt for, at jeg ikke skriver innlegg der mine innlegg ikke er ønsket.

Det er absolutt første gang i et offentlig debattforum at jeg har opplevd å bli bedt om å ikke kommentere innlegg!!! En temmelig absurd opplevelse.

Denne gangen avslutter Signe med å erklære "høyt og tydelig" at det ikke er noen plass for min tro i Den norske kirken. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppfatte dette? Har Signe Jensen en myndighet innen kirken til å avgjøre hvem som har rett til å være medlem? Skal hun tvangsutmelde meg, eller skal jeg på hennes oppfordring gå å melde meg ut selv fra den kirken hun hører til, men der det altså ikke er plass til meg?

Såvidt jeg vet, så kreves det ikke annet for å være medlem av Den norske Kirken enn at man er innmeldt. Så enten må Signe Jensen ha tilgang til noen andre opplysninger om kravet til medlemsskap, eller så må jeg oppfatte det slik at hun er fullstendig på feilspor, og innbiller seg at hun en eller annen opphøyet myndighet til å kunne ekskludere andre medlemmer.

Er du biskop eller innehar du et slags domsembete i kirken, Signe?

Om man skulle ønske å få meg kastet ut av kirken på grunnlag av min tro, ville det jo forsåvidt føye seg godt inn i kristen tradisjon med eksklusjon og forbannelse av kjettere. Signe Jensen legger seg pent inn i kirkens lange tradisjonfor å få fjernet brysomme troselementer.

Nei, Signe, jeg ønsker ikke å endre Jesu' lære, men jeg har min klare oppfattelse av hva Jesus sto for, slik de aller fleste andre kristne her på VD har. Jeg håper du har lagt merke til at det til og med er teologer og prester som mener som meg, at alle mennesker vil bli frelst i siste ende.

Ber du også disse prestene og teologene om å melde seg ut av kirken?

Signe forsøker også å gjøre det svært enkelt for seg selv ved å påstå at det er kun de som ikke vil komme inn i himmelriket som ikke kommer inn. Glemmer du ikke da å nevne en ikke helt uvesentlig detalj, Signe? Nemlig at frelsen kommer som et resultat av aksepten av drapet på Jesus som et soningsoffer?

Den som ikke godtar at dette drapet var en frelsergjerning, men som simpelthen oppfatter det som en brutal henrettelse og intet annet, kan i følge den offiselle troen ikke velge seg inn i himmelen.

Det er spesielle betingelser knyttet til evighetslivet, og den som ikke godtar betingelsene, er for evig og alltid utenfor. Dømt av Signe Jensen og hennes likesinnede til evig lidelse.

Det er forsåvidt greit for meg. Jeg kan gjerne lide i evighet sammen med de lidende. Ja, faktum er at jeg mye heller ville ha valgt helvete fremfor himmelen, for å leve i evighet sammen med en gjeng med selvrettferdige og selvopphøyede troende, som i egne øyne er Guds utvalgte og har enerett til himmelriket, virker på meg nesten som en lidelse i seg selv.

Men det som skremmer meg, er hvor utrolig lett det faller seg for enkelte å dømme store deler av menneskeheten til evig lidelse. Med noen få tastetrykk videreformidler man sin iskalde dom over milliarder av jordens mennesker, som ikke tror på ens egen tro. Å dømme noen til evig lidelse, er i mine øyne millioner av ganger verre enn å gå inn for døsstraff på jorden. Den som får sitt liv avsluttet på jorden opphører å eksistere som menneske. Den som stenges ute fra evighetslivet i Guds rike skal leve i smertefulle lidelser i all evighet.

Ja, jeg tror på reinkarnasjon. Ja, jeg tror på en del andre troselementer som ikke er så vanlige for kristne.

Har jeg dermed ikke rett til å ytre meg på Signe og hennes likesinnedes tråder? Og har jeg ikke rett til å være medlem av den norske statskirken?

Min tro skiller seg ikke mer ut fra mange andres, enn at flere teologer og prester har uttrykt nøyaktig de samme meningene om frelsen for alle her på VD.

Jeg har til gode å se noe i likhet med de voldsomme angrepene du kommer med mot meg i din debatt med disse teologene, Signe.

Det er kanskje lettere å gå til harde angrep på en brysom og irriterende menigmann enn en teolog som kan belegge sine meninger med bibelsitater og som kjenner skriften ut og inn?

Å tråkke nedover har alltid falt seg lettere for den som føler seg høyt hevet over andre.

Lev vel!

Mvh Sverre

 

 

 

Svar
Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg avviser ikke Kristus!

Publisert over 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Det å oppleve seg krenket er alene altså overhodet ikke noen tilstrekkelig grunn til å avvise Kristus eller korrigere evangeliet og trosbekjennelsen.

Jeg avviser definitivt ikke Kristus, og jeg føler definitivt ikke noe behov for å korrigere Gud.

Jeg gjør derimot opprør mot de selvrettferdige menneskene som i sin uforstand opphøyer seg selv til forvaltere av evighetslivet, og på Guds vegne mener seg berettiget til å avgjøre hvem som skal ha del i det, og hvem som skal stå utenfor.

Det er ikke jeg som forsøker å gjøre Guds jobb. Det er dere som uten å blunke dømmer store deler av menneskeheten til å ha det vondt, som leker Gud her inne på VD!

I det å påstå med bombastisk sikkerhet at andre skal lide i all evighet, ligger det en følelseskulde og mennskeforakt som er vanskelig å forstå!

Den som respekterer menneskelivets hellige ukrenkelighet ville aldri kunne ta slik ord i sin munn som at andre skal lide i evighet.

Man kan lete etter bibelsitater i det uendelige for å finne støtte for sine menneskeforaktende synspunkter, som man fremfører uten blygsel.

Men har man kjærlighet og medfølelse med dem som lider, dømmer man dem ikke, da lider man med dem.

Men den selvrettferdige og rett-troende hever seg over dem som lider.

Det er det absolutt motsatte av hva Jesus gjorde!

Jeg følger Jesus, i kjærlighet!

Lev vel!

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kloke ord, Anne Jensen!

Publisert over 5 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Nylig var det en prest som sa det slik: "Det er ingen av oss som vet hva som skjer etter dette livet, men vi har et håp..."

Tusen takk skal du ha for de ordene!!

Lev vel!

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #12

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Avnskogs tolkning og analyse?

Publisert over 5 år siden

Sverre Avnskog opptrer med flere tros-hatter. I stedet for å furte over kritikken på denne barnslige måten burde du heller lese teksten en gang til, trekke pusten noen ganger og skrive en kladd som svar; vente lese igjen og vente. Før du ser gjennom ditt nye bidrag og så sender din tekst.

Det jeg skrev var: "Ditt engasjement er et tydelig signal om at du mener at din tro har sin selvfølgelige plass innenfor DnKs troslære og bekjennelse.

Det har den derimot ikke."

Muligens ser de fleste andre her følgende: Jeg skriver at din tro, slik du selv presenterer på din nettside, ikke har en plass innenfor DnKs troslære og bekjennelse. Les siste setning en gang til.

Jeg skriver altså ikke noe om krav til medlemskap for det enkelte medlem. Du går aktivt ut i debatt, kritiserer DnKs troslære og bekjennelse, prester og teologer, presenterer deg videre som DnK-medlem og hevder videre kategorisk at nettopp troslæren og bekjennelsen er gammelt tankegods og på feilspor. Da er naturlig å se på hva du tilbyr som alternativ: Til tross for at du da er DnK-medlem tror du på en helt annen religion - du opptrer med flere hatter og i forkledning: Din religion er et mer enn dårlig alternativ til DnKs troslære og bekjennelse. Det bør være tillatt å påpeke dette. (Ref.  www.vandrermotlyset.net.)

Det er, og bør være, riktig nok andre krav til prester og teologer i den norske kirke enn til det enkelte medlem; her er da også DnK klar selv. Jeg har videre ikke sett at prester, prestelærere, teologer eller TF-teologer stiller seg bak eller bekrefter den religion du tror påsamtidig som de påberoper seg sin lærer- og prekenrett som prest/teolog/prestelærer i DnK. Du manipulerer her: Om enkelte TF-teologer fremhever apokatastasi-ideen, betyr ikke dette at de går god for alt det andre du hevder som sant i din religion på din nettside.

Du skriver: "...stå på min rett til å forteller om mine trosopplevelser og erfaringer i Den norske kirke".  Du "forteller" ikke bare om dine erfaringer etc; du går faktisk aktivt ut og angriper DnKs troslære og bekjennelse, og setter merkelapper på den som oppretholder denne troslæren etc.

Dine påstander om min "dømming" av folk til evig lidelse er grov feiltolkning du velger å opprettholde, så får man spørre seg hvorfor; men den bygger jo opp under ditt forsvarsprosjekt her og får slik en nyttig funksjon? Jeg og flere andre har skrevet at det er Gud som får siste ordet, og kun Ham. Men dette overser du jo om og om igjen?

Siden du ikke er teolog på den ene siden, og siden du ikke deler DnKs troslære eller bekjennelse, men desto verre opphever store deler av dette samtidig som du tror på en annen religion, så har jeg ganske riktig nevnt at du "blander deg inn i debatter" som har nettopp DnK, troslæren og bekjennelsen som tema. Det du hevder kan til tider bomme radikalt på innhold og relevans. Det handler om å dele en ramme, en troslære, en basis og kontekst for å kunne være i fruktbar (gjerne heavy!) dialog. Du deler intet av dette. derfor har jeg altså påpekt at du blander deg inn: Du tilhører en annen religion. Les mine andre tekster en gang til.

Til slutt skirver du:

"Det er kanskje lettere å gå til harde angrep på en brysom og irriterende menigmann enn en teolog som kan belegge sine meninger med bibelsitater og som kjenner skriften ut og inn?

Å tråkke nedover har alltid falt seg lettere for den som føler seg høyt hevet over andre."

He he... Det er faktisk langt mer inspirerende å kritisere teologer og prester; å kunne bibelsitater og ha en posisjon hjelper lite når teologien i DnK skal presenteres og forsvares. Selv om flere raskt blir pamper i sine "anti-pampe-posisjoner" på TF eller i DnK. Det nytter også lite å være bundet av en vanetenkning, kontekst og tradisjon, uansett hvor fri man opplever seg å være.

Jeg ser at din kritikk av Ole T. Eriksen består av samme grove mistolkninger og angrep. Han kan nok svare godt for seg selv; om han da gidder.

Anne Jensens kommentar er da grei og akseptabel nok. Hun siterer en prest på en enkel tros-setning, som alle andre også for øvrig kan underskrive. Også jeg. Håpet fører til tro; tro til trosvisshet.

Det kan være en idé å konsentere seg langt mer om livet her og nå; det som kommer etter døden kommer uansett når det skal. Men her har vi faktisk hatt nettopp livets to utganger som tema og apokatastasitanken, sett i relasjon til DnKs troslære og bekjennelse. Da bør det være lov å skrive om teologien i DnK rundt dette temaet.

Uansett er det Gud som sitter med siste ordet.

Heldigvis.

Svar
Kommentar #13

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Problemet er nok ikke Avnskog, han bare shopper i det rike åndelige utbud som er for tiden..og bruker sin ytringfrihet til å formidle det..

Det egentlige problemet er Statskirken som er i lomma på en sekulær stat, som i toleransen og i kjærlighetens navn har byttet ut sannheten med løgnen..

Paulus sier det klart og tydelig..i de siste tider skal mennekser ta seg lærere i mengdevis for de vil ha det som klør i øret..

Det er ikke plass til ransakende undervisning i en kirke som har gjort portene så vide og takhøyden så høy at det nærmer seg grenseløst..

Personlig har jeg sans for polycarps beskrivelse av de som ville oppheve livets to utganger ved å si at det ikke var noen dom..han kalte dem satans førstefødte.

Og da er vi tilbake til ett annet tema, dvs. at opphevelsen av de to utganger ikke på noen måte er ny, gnostikeren marcion var den første som offentlig hevdet dette syn ca. 100 e.kr..

og som salomo sier så tydelig ...ingenting er nytt under solen ei heller Avnskogs alternative lære..

Svar
Kommentar #14

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å sette skapet på plass ..

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Signe jensen føler seg tydeligvis mektig provosert

kalles ikke provokasjon, men ryddeaksjon.

Svar
Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Listen er nærmest uendelig

Publisert over 5 år siden

Krenkelsene fra "de hellige eller skinnhellige" er mangfoldige, brenning av kjettere var det de første de startet med etter å ha blitt statsreligion i det romeske imperium, de forfulgte ble forfølgerne. Så fulgte heksebrenninger og nye kjetterjakter. For ikke å snakke om kirketukten, ja mange av dagens religiøse har nok "våte drømmer" om å gjenninnføre kirketukten bak sin liberale fasade. I mangel av den autoriteten lot de misjonsfolket gjøre livet til et helvete for de mange ukonforme rundt om i norske bygder.

Svar
Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg tilhører ikke en annen religion

Publisert over 5 år siden
Signe Jensen. Gå til den siterte teksten.

så har jeg ganske riktig nevnt at du "blander deg inn i debatter" som har nettopp DnK, troslæren og bekjennelsen som tema. Det du hevder kan til tider bomme radikalt på innhold og relevans. Det handler om å dele en ramme, en troslære, en basis og kontekst for å kunne være i fruktbar (gjerne heavy!) dialog. Du deler intet av dette. derfor har jeg altså påpekt at du blander deg inn: Du tilhører en annen religion. Les mine andre tekster en gang til.

Det er hyggelig at du vedgår at du faktisk har bedt meg om å ikke kommentere på de trådene som angår troslære fordi jeg "bommer radikalt på innhold og relevans", hva nå det enn skal bety.

Det er i hvert som om Lars Gule skulle be en kristen om å holde seg unna "hans" tråder, fordi den kristne ikke har riktig ramme for sine kommentarer.

Det er intet mindre enn hovent og belærende og det er et forsøk på kneble en som opponerer mot helvetestelologien.

Jeg har tidligere forsøkt å komme i dialog både med deg og Eriksen, men dere har ikke en gang villet delta i noen kommunikasjon for å avklare hva dere egentlig står for. Eriksen har tidligere kalt frelse for all en vranglære, og dine innlegg har tydelig gitt ham støtte, men når jeg spør direkte hva dere egentlig står for, får jeg ikke svar. Som om dere ikke vil nedverdige dere med et svar til en som ikke en gang burde tillate seg å blande seg inn i deres "opphøyde" tråder.

Den tråden du her har anvendt til å komme med angrep på mitt trosgrunnlag handler forøvrig overhode ikke om hva min tro går ut på, men var kun en ytring som retter seg mot kirkens lære om at kun troen på Jesu' frelsergjerning gir frelse og del i det evige liv.

Dersom du faktisk er enig i min kritikk av denne læren og egentlig ikke går inn for den, må man jo si at hele ditt første innlegg var totalt feilslått, og fullstendig utenrelevans for emnet i denne tråden.

Men det er akkurat som om du helst ikke har vil si nøyaktig hva du står for, for å kunne trekke argumentet om at jeg mistolker deg i langdrag.

Omtrent som om du vil si: Æbæ, du har feiltolket meg, men jeg sier ikke hva jeg egentlig mener.

Så nå spør jeg deg ennå en gang:

Går du god for kirkens lære om at bare troen på Jesu' soningsdød gir frelse og del i det evige liv, eller gjør du ikke?

Kan du svare ja, eller nei?

Og du tar fullstendig feil når du påstår at jeg tilhører en annen tro enn deg. Jeg er kristen, i aller høyeste grad. At du ikke kjenner til at både reinkarnasjonstroen og mange andre elementer fra min tro, har vært en viktig del av mange kristnes tro gjennom alle tider, sier mest om din egen uvitenhet, og betyr ikke at du kan ekskludere meg fra kirkens store fellesskap, slik du så gjerne ønsker. Og hadde du hatt makt til det, hadde jeg vel vært fjernet, i god gammel tradisjon.

Det har til alle tider vært de kristnes maktmiddel: Ekskludering og forbannelse. Før brant man kjetterne. I dag har vi andre metoder for å stilne dem.

Du ønsker å stoppe mine meninger, vil helst ikke ha meg i kirken, og ber meg holde meg borte fra "dine" tråder.

Så enkelt får du dessverre ikke.

Mvh

Sverre

 

 

 

Svar
Kommentar #17

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Metodene endret, effekten den samme

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Krenkelsene fra "de hellige eller skinnhellige" er mangfoldige, brenning av kjettere var det de

Du har så rett, Aarsund.

Å støte folk ut av fellesskapet har alltid vært kirkens maktmiddel.

I stedet for å ta alvorlig mente og fremførte innvendinger mot trosdogmene på alvor, kommer ekskluderingsønsket frem med alle tydelighet.

Man hører ikke hjemme i kirken om man fremmer ønsket om endring og fornyelse.

Da bør man helst fjerne seg.

Noen ganger ser jeg for meg de tomme benkeradene i an av landets mange kirker, og en enslig troende kommer inn og sier til presten: -Kjære prest, jeg tror ikke på dogmene, kan du utelate dem fra din preken i dag?

Hvorpå presten svarer: -Ha deg ut. Tror du ikke på dogmene, har du ingenting her å gjøre.

Og så er kirken helt tom.

Jeg er stygt redd for at det kommer en dag da kirkens folk er glade det i det hele tatt er noen som får lyst til å besøke dem.

Kirkens erkjenneslesgrunnlag tilhører dessverre fortiden, og det gudsbildet de formidler, minner i mange tilfeller om en ganske middelaldersk, autoritær og ufølsom farsfigur, som svært få kjenner seg igjen i. Mange jordiske fedre har for lengst passert denne foreldede "guden" både i klokskap, innlevelse og kjærlighetsevne.

En "gud" som på de fleste områder er dårligere enn en middels jordisk far, er det få som ser noen grunn for å oppsøke.

Kirken trenger fornyelse, revitalisering og oppdatering til vår tids erkjennelsesgrunnlag.

Da kan den igjen bli et sted som trekker folk i store mengder. Ikke ut fra angst, men fordi folk trenger åndelighet, og trenger å føle Guds nærvær.

Mvh Sverre

 

 

 

Svar
Kommentar #18

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Ja.

Publisert over 5 år siden

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn: Jeg tror helt på, og står inne for, den apostoliske- og den nikenske trosbekjennelsen.

Med vennlig hilsen og alt godt fra

-meg.

Amen.

Svar
Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja!

Publisert over 5 år siden

Jeg tror på Gud og Hans sønn, Jesus, vår bror!

Jeg tror på Guds allmakt og Hans uslokkelige kjærlighet til hver enkelt av sine skapninger.

Jeg er overbevist om at Guds sorg over å miste bare et eneste av sine barn ville være så smertefull for Ham, at Han aldri vil la det skje. (Men Gud tvinger selvsgt ingen til å leve mot sin vilje).

Lev vel, og må Guds lys skinne på din vei!

Mvh Sverre

 

 

 

 

Svar
Kommentar #20

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg skulle ønske både høyre siden og venstre siden, både de konservative og de liberale kunne akseptere hva den andre stod for uten å krenke hverandre.

Om en kristen tror på helvete så respekterer jeg det, fordi den kristne har forstått det slik i bibelen og ønsker å underordne seg skriften. Jeg respekterer også de som er mot homofili, abort osv. Det må jeg jo også for jeg skal konvertere til DKK som er en konservativ kirke som ikke kan forendre seg. For det er pavens oppgave å passe på at kirken holder seg til kristendommens grunnsanheter.

"Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alle. Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet." http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/paven

Jeg skulle heller ikke ha konvertert om mitt syn på at jeg tror alle blir frelst til slutt kolliderte med DKK. Hvorfor jeg ønsker å konvertere er fordi jeg kjenner meg mest hjemme i den kirken. Selv er jeg nokså liberal. Jeg bruker å si jeg er mer liberal enn de liberale fordi jeg aksepterer både den liberale siden og den konservative siden. Men jeg skal innrømme at jeg også lar meg provosere, men jeg jobber mede meg selv på den biten.

Jeg tror det mest riktige er å gå inn i en menighet der man deler eller ihvertfall respekterer menigheten man er medlem i. Det er bedre å starte en egen enn å prøve å omvende hele menigheten til sin lære.

Jeg har jo lest på katolsk.no at det er greit å få tro og håpe at alle mennesker blir frelst. Og at det ikke står noe sted i bibelen. Eller at den katolske kirke ikke sier noe om noe kommer til helvete, og at man kan håpe på at ingen kommer dit. Og at Gud gjør alt for at alle skal bli frelst. Det står så mye bra, så jeg er fornøyd med det. Det står mye om det her: http://www.katolsk.no/tro/tema/eskatologi/artikler/doden

Det står også her om at paven godtar det jeg tror på om at alle skal bli frelst. Man kan lese her Fra Gud" frelser alle" "Hans Urs von Balthasar var ein innflytelsesrik katolsk teolog som vart rekna som konservativ, og han var ein av pave Johannes Paul den andres favoritteologar. Han døydde i 1988, få dagar før han skulle ha blitt kardinal. von Balthasar legg i bøkene "Was dürfen wir hoffen" og "Kleiner Diskurs über die Hölle" stor vekt på at det til trass for at det er eit dogme i kyrkja at det finst eit helvete, so er det ikkje noko dogme at det finst nokon i helvete eller at nokon er på veg dit. Han poengterer at vi alle har ei plikt til å håpe at alle blir frelst, og uttrykker at ingen som er fylt av kjærleik kan tru at nokon annan enn ein sjølv går evig fortapt. Det høyrer med til historia at dåverande kardinal Ratzinger, som talte ved von Balthasars båre, poengterte at von Balthasars teologi var innafor den katolske kyrkjes rammer. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread267352/#post_267352

Jeg syns vi alle må få mene hva vi vil, og tro på hva vi vil. Vi kan diskutere våre tanker om det. Men jeg tror også at vi kan jobbe med oss selv og prøve å diskutere uten å trykke ned våre meddebatanter. Det ønsker jeg å jobbe med meg selv også. Det viktigste for meg selv er jo selvfølgelig at jeg vokser og modnes. At Jesu største engasjemang var faktisk kjærligheten, at vi skal være mot vår neste slik vi vil at vår neste skal være imot oss.

Jeg liker egentlig både konservative og liberale mennesker på hver deres måte. Jeg så et bilde av Finn Schøll og Kvarme stå sammen, og jeg syns det var et vakkert bilde. Alt handler heller ikke bare om våre meninger.

Men det er jo slitsomt å høre at man tror på en vranglære hele tiden. Men jeg tar det ikke så inn over meg som det kanskje av og til virker. Jeg er trygg i min tro, og det er først og fremst Jesus jeg tror på og ikke en religion. Selv om jeg er veldig fasinert av DKK :) Troen på Jesus er grunnen til at jeg tror. Han viser meg lyset og kjærlighet til mennesker. Mens menigheters troslære kan få en til å avsky visse mennesker og staten noe jeg har opplevd, så frigjør Jesus oss fra alt slik. Det har jeg også erfart. Jesus finner skattene i menneskene, mens jeg kan ha fordommer. Da vet jeg at det riktige er å se på mennesker slik Jesus gjør, og lære meg å elske mennesker som Jesus gjør. For Jesus elsker alle mennesker, uansett.

Svar
Kommentar #21

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Klokt og reflektert fra Randi.

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det mest riktige er å gå inn i en menighet der man deler eller ihvertfall respekterer menigheten man er medlem i. Det er bedre å starte en egen enn å prøve å omvende hele menigheten til sin lære.

Tusen takk for disse kloke og reflekterte ordene, Randi. Dine ærlige og åpne tanker vekker stor sympati hos meg. Jeg er helt enig med deg i at håpet om at ingen noensinne skal lide i evighet må få leve, ansett hvordan enkelte tolker skriften.

Når det gjelder det å forsøke å omvende meningheten, så er det jo litt spesielt med statskirken, synes jeg. Det er hele Norges kirkesamfunn, og de fleste ble innmeldt i dåpen. Jeg synes kirken bør være en åpen folkekirke med stor takhøyde, der man kan komme og oppleve nærheten til Gud og sine medmennesker, uten å bli presset inn i en snever og konform troslære.

Jeg synes absolutt ikke det er kirkens oppgave å forkynne fortapelse og verdiløshet for dem tror annerledes, men å gi folk tro og håp om et liv i kjærlighet og fred.

Personlig vil jeg veldig gjerne være medlem av vårt felles kirkesamfunn, men jeg ønsker også inderlig at kirken skal være et sted som er i levende vekst, basert på de fellesmenneskelige erkjennelsene som vokser frem hos folkeflertallet.

Kiirken mister dessverre sin rolle som et betydningssfullt sted for folk flest, dersom den forkynner et budskap som hører til i en forgangen tid, og som ingen lengre finner særlig mening i.

Vi trenger kirken, vi trenger et sted vi kan oppsøke for å oppleve livets høyere dimensjoner, og nærheten til Guds kjærlighet.

En menighet består jo av de menneskene som er medlemmer i menigheten, og de er alle med på å påvirke sin menighet gjennom sin deltagelse der.

Som pedagog vet jeg til fulle hvor viktig det er for enkeltmennesket å føle at det får lov til å bidra, og at man blir tatt på alvor når man ytrer seg. I en menighet må man også lytte og ta medlemmene på alvor, akkurat som i livet ellers, der folk kommer sammen.

Takk igjen for kloke ord.

Mvh Sverre

 

 

 

Svar
Kommentar #22

Ida Thomsen

0 innlegg  2 kommentarer

Idag blir du med meg til paradis

Publisert over 5 år siden

Hva var det Jesus sa til den ene røveren på korset ? "Sannelig, idag skal du være med meg til paradis"... 

Vi kan alle velge med hjertene våre hvor vi vil ende.  Verre er det ikke. 

Jesus hang ikke på korset for "morro skyld".  Han gav sitt eget liv for at de som tror på han skal få leve..

 

 

Svar
Kommentar #23

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Sverre! Jeg skjønner at det ikke var hyggelig å høre presten forkynne om helvete. Men du var nok litt uheldig også, for jeg tror ikke det er så mange prester idag som forkynner om helvete. Det var nok mer vanlig før. Prester mener så mye forskjellig har jeg inntrykk av. Da jeg bodde i Sverige hørte jeg på en prest som predikte reinkarnasjon. Så du hadde nok likt bedre hennes tale, tror jeg!! ;) Og så var det en prest som hadde med seg sine helbredende steiner som hun brukte på å helbrede de på møte. Det var mange som reagerte på det. Og så var det en prest som forkynte at Gud ikke fantes. Litt spesielt kanskje. Det er de prestene jeg har hørt om og hørt på. Så prester er ganske så forskjellige.

Ellers så syns jeg det er greit å vite hva presten tror på før jeg går til et møte. Det er nok lettere når man går til messe i DKK, eller i en pinsemenighet el. Tror kanskje statskirken er den kirken hvor læren spriker i alle retninger. Kanskje det er verre i Sverige enn i Norge. Idag er det sikkert flere som er ikke-kristne enn kristne som går i kirken ( tenker på julaften, brylupp, konfirmasjon, dåp, begravelse osv.) Og da bør jo presten tilpasse seg det og ikke skremme bort folk. Det er jeg enig i.

Men når jeg hører noen som forkynner helvete for meg så syns jeg det er slitsomt, men ikke at det er ondt el. De gjør det jo av beste mening, for de tror helt alvorlig på det og de syns sikkert det er ille de også, og da må de advare fordi de ikke vil at det skal skje. Det er nok ikke så lett å ha det slik heller.

Helvete er jo ikke noe hyggelig samtale for noen av partene, tror jeg.

Svar
Kommentar #24

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei

 

 

Bibelen er vår veiviser, vårt kompass. Den er laget slik at vi ikke skal gå oss vill. Den fører oss trygt inn til havn. og man kan stole på bibelen. For hvert ord som er skrevet i bibelen, er innblåst av Guds ånd. så hvert ord har en betydning, for hver enkelt av oss. spørsmålet er hvor mye stoler vi på bibelen. kontra andre tilært kunnskap i fra mennesker. som har skrevet sine egne bøker og tolket dette fra bibelen. Hvem skal vi stole på? Mennekser heller Guds ord ? Det er et lett valg. men ikke i dag. For vi danser etter gullkalven. Vi tar til oss visdom i fra denne verden som er et budskap som ikke har sannhet i seg. hvorfor er det så lett å tro på menneske visdom kontra Guds visdom. Er ikke bibelen vårt kompass i alle ting? Vi tar gjerne for lett på dette. For Faderen er bare god, og Hans nåde varer evigt, og Kjærligheten er stor. så vi har en god Far. men hvis jeg sier at Gud også er streng, Han refser . Han knuser oss. for å å bygge oss opp igjen. tror dere på det ? Gud godtar ikke synd, falsk lære er synd, å Leve i en løgn er synd. men hvilke øret vil man høre på ?. Jo vi kommer til himmelen uanset er mange som mener. For vi tror og vil gjøre det gode etter det VI TROR PÅ. Flott og ingen ting i veien med det. Men da lever man etter sin egen vilje og ikke etter Guds vilje. Da arbeider man i mot sannheten. tenk litt over dette. Dere som tar så lett på Guds ord. Tenk på hvor løgnen fører dere. DEN FØRER DERE IHVERTFALL IKKE TIL HIMMELEN

 

 

mvh

Rune

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1106 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1106 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
2 minutter siden / 186 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
4 minutter siden / 1791 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
8 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
14 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 1375 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
28 minutter siden / 212 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere