Elisabeth Hoen

48    2947

Tolkninger og slutninger

Utgangspunktet; Jeg er ikke motstander av religion, per se. Jeg sympatiserer med flere sider av religioner. Jeg er døpt i den norske kirke og har, av ulike grunner, også papirer på at jeg er muslim. Jeg sympatiserer imidlertid mest av alt med buddhismen.

Publisert: 7. mai 2012 / 1045 visninger.

I dette innlegget vil jeg diskutere noen utfordringer ved tolkninger både av menneskerettighetene og religion- og trosfrihet. Sett fra mitt ståsted så er det nødvendig at alle religiøse (leder) mennesker tar et oppgjør med voldelige beskrivelser og formaninger i hellige skrifter i form av at de tar til orde for en revidering. Dette, for å sikre en positiv overlevelse og overlevering av nettopp religionene. For religioner, det trenger mange mennesker å ha som del av sitt liv. Alle kan umulig være enten `intellektuelle` eller `sekulære` religiøse mennesker. Selv om noen bruker energi på å forsøke å overbevise andre om at så er tilfelle så er denne beskrivelsen feil.  

I henhold til menneskerettighetene så kan religionsfriheten (og tanke- og trosfrihet) beskrives som en følelsesladet frihet i det at den er så personlig – og ofte vanskelig å forklare for andre. Tro- og tankefrihet gjelder både når individene er alene og sammen med andre. I det private og i det offentlige. Friheten innad i trossamfunnene – om medlemmene for eksempel kan kreve full likestilling mellom kvinner og menn – reguleres derimot ikke. Statsreligion forbys ikke så lenge det ikke kommer i konflikt med andre rettigheter til borgerne som skal beskyttes så som at de ikke skal bli diskriminert. (ref; hva er menneskerettigheter, N. Høstmælingen 2005). Eksempel på det er økonomisk støtte som regjeringen må gi til enten alle eller ingen trossamfunn i Norge. Heldigvis ser det ut til at regjeringen legger til en del andre krav i dag for å kunne støtte trossamfunn enn kun det å tilhøre et trossamfunn. Dette er positivt.

Hvis en menighet er stor nok i et bestemt område så vil det i noen grad stride mot demokratiet å ikke tillate lokaldemokrati med et flertallsønske. Slik det står i menneskerettighetene så er ikke skillet mellom privat og offentlig nøye avgrenset. Dette gir rom for tolkninger.

At det finnes voldelige passasjer i hellige skrifter (i de tre store) det er alle enige om. Slaget står ved om tolkninger er nok til å løse problemer eller om problemer bedre løses ved (minimum; å tale for) revisjon. Det finnes flere eksempler på at voldelig praksis blant mennesker er inspirert av eller har sitt direkte opphav fra skriften selv. Å mene noe annet ville være å diskreditere selve religionene. En av hovedstrategiene for de tre store religionene er å bruke det autoritære lederskap, eksemplifisert ved himmel – helvete (mest kjent). Bruk av trusler. Når dette også er en del av motivasjonsstrategiene for enten å velge eller holde på jødedom, kristendom eller islam så mener jeg at det er på tide at lederpersoner fra alle de tre religionene går sammen om å diskutere revisjon av voldelig passasjer. Det må være et overordnet mål om at vold og skremselsbilder ikke må få være med på å danne grunnlaget for en tro/overbevisning som videreføres fra foreldre - barn. Ved ikke å ta til orde for revisjon så tillater man samtidig at noen med onde hensikter kan finne støtte for dette i nettopp hellige skrifter..Man kan også risikere at de med gode hensikter ikke kan unngå å legge merke til og bli påvirket av `oss` og `dem` mentaliteten som er vanlig i nettopp disse religionene. Dyr. Homofile. Kvinner. Menn. Gud. Mennesket. Selv om man selv tar avstand fra de negative konsekvensene av mentaliteten så innser man kanskje ikke selv at man er en del av dette tankegodset som indirekte gir støtte til de mer ekstreme varianter. Feiltolkningene i praksis.

Med 50% fornuft og 50% følelser så sier jeg at det er forskjell på folks tolkninger i det virkelige liv – og at det viktigste er fokuset på hvordan folk i virkeligheten lever – men problemet er altså at når utgangspunktet, altså menneskerettigheter og hellige skrifter, gir rom for mange tolkninger, så gjør det menneskets oppgave for å oppnå et fredelig samfunn mye vanskeligere.

Er det menneskerettighetene eller er det religionene som har det største ansvaret med å tydeliggjøre hvor begrensning for tro skal ligge? Jeg mener det er religionene selv. Man bør ta avstand fra vold – også når det står på skrift i religiøse skrifter. Man skal huske på at det er ikke Gud selv som har skrevet tekstene. Ordene er allerede fortolket. Derfor er det OK å slette eller revidere passasjer som man ikke vil assosieres med. Vold var greit før i tiden. Helt fint. Ikke noe kritikk mot det. Slik var det.

Nå er det IKKE ok.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

også når det står på skrift i religiøse skrifter.

Særlig der! Bra innlegg!

Svar
Kommentar #2

Arja Larsen

42 innlegg  989 kommentarer

Jesus tar et oppgjør mot vold

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes flere eksempler på at voldelig praksis blant mennesker er inspirert av eller har sitt direkte opphav fra skriften selv.

Ditt utsagn her ledet mine tanker til Jesu ord:

"Den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste. Dette skal de gjøre fordi de ikke har kjent verken Faderen eller meg." Joh 16:2-3.

Jesus har også sagt kjente ord:"Den som slår deg på det høyre kinnet, ham skal du også vende det andre til"

"Stikk sverdet ditt tilbake i sliren, for alle som griper til sverdet, skal falle for sverdet."

"Ta ikke hevn selv" Rom 12.

Jeg henviser til mitt første sitat som sier at de som dreper har ikke kjent Jesus eller Gud. Med disse ord proklamerer kristendommens hovedperson i de hellige skrifter det du ønsker. Han tar selv et oppgjør mot vold.

Svar
Kommentar #3

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for responser.

Arja Larsen viser til Jesus. Når jeg snakker om religioner så har jeg ikke snakket kun om Jesus. Men det er fint at du påpeker det. Men også kristendommen omfavner mer enn bare Jesus. Regler eller oppfordring til regler er i konflikt med hverandre. Da er det selvfølgelig bra at din tolkning er å tro at Jesus opphever all trussel om vold eller fordømmelse av (uskyldige) andre som ellers fremkommer i GT og NT. Men det endrer ikke det problematiske at andre passasjer/budskap som inkluderer dette fortsatt står å lese og at andre vektlegger konflikter (mellom regler/oppfordringer) på andre måter når man kommer ned på mikronivå.    

Svar
Kommentar #4

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for at du tar opp dette viktig tema, Elisabeth. Vi har jo snakket om dette i flere tråder.

 

@Arja: Ja, Jesus har sagt en god del om fred. Heldigvis. Men han har også i flg  Matteus sagt
Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.” 10,34. Og i flg Lukus  Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.” (19,27)
I Johannes åpenbaring står: 
Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.” (21,08)

Ut fra mitt ståsted er det bekymringsfullt at den kristne bibelen har inkludert GT – en utvidelse av jødenes Tora, og som er full av krig, vold, drap, (gruppe)voldtekt i Herrens navn.

Jeg vil også si at Koranen er fortsettelse av Toraen.

Det er bare når de troende tar et oppgjør med alt dette og fjerner alt som er menneskefiendtlig i det man anser som hellige skrifter, at vi kan vente oss fred. 

Svar
Kommentar #5

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for at du bidrar med kunnskap Solveig. Da blir jo ikke Arjas kommentar helt korrekt når det gjelder Jesus. Det Jesus angivelig har sagt bidrar så heller ikke 100% til å endre bildet jeg har tegnet av (også) kristendommen.

Svar
Kommentar #6

Arja Larsen

42 innlegg  989 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

@Arja: Ja, Jesus har sagt en god del om fred. Heldigvis. Men han har også i flg

Hei Solveig. Når jeg leser Bibelen, så prøver jeg å forstå teksten helhetlig. Når vi leser om Jesu budskap om fred og om Hans egen oppførsel i konfliktsituasjoner, så møter vi en fredens mann. Ditt sitat fra Matt 10:34 må leses i sin sammenheng. Da er det lettere å skjønne at Jesus taler om situasjoner der de som tror på Ham og velger å følge Ham kan komme i konflikter med andre som ikke følger Jesus. Slike konflikter oppstår lettest i familierelasjoner. For eks hvis en muslim blir kristen kan en familiemedlem drepe vedkommende uten at vedkommende på noen måte har kriget. I historiens løp har det skjedd mye slikt, også i dag skjer det. Les altså også Matt 10:35-38.

 Også Lukas 19:27 bør forstås i sin sammenheng. Jesus forteller en lignelse, og lignelse er alltid billedspråk. Det at Jesus bruker slike brutale bilder viser at det dreier seg om en annen tid, og tilhørerne opplevde ikke noe problematikk i Jesu fortelling.

Mye av brutaliteten i Bibelen er historie. Folkene levde på den måten. Jeg mener en del om brutaliteten i GT og har dannet en forståelse som gir i hvert fall til meg noen svar. Jeg har tidligere analysert dette en del på VD, men har ikke anledning nå å gå mer inn på saken.

Sitatet ifra Åp 21 forteller om dommen. Det er skrevet mye på VD også om dette og det er mange oppfatninger. Også jeg er spørrende og har fått mange nye tanker. Når det gjelder det siterte verset, så er det viktig å tenke på to saker: Gud er rettferdig og at også her tales det med bilder.

Svar
Kommentar #7

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for svar Arja. Og her peker du rett inn i sakenes kjernen. Elisabeth sier ”Tolkninger og slutninger”(om jeg har forstått riktig, nemlig Hun sier:  ’I dette innlegget vil jeg diskutere noen utfordringer ved tolkninger både av menneskerettighetene og religion- og trosfrihet. Sett fra mitt ståsted så er det nødvendig at alle religiøse (leder) mennesker tar et oppgjør med voldelige beskrivelser og formaninger i hellige skrifter i form av at de tar til orde for en revidering’.

Som deg oppfattjeg også er at mye av brutaliteten i GT er historie. Selvsagt. Men det forhindrer jo ikke at andre i gitte situasjoner kan oppfatte det bokstavelig. Vi vet jo fra historien at sverdet er blitt brukt for å avlive dem som ikke ville konvertere til kristendom.

Det kommer altså an på hvem som tolker og når. Du sier at Gud er rettferdig. Overfor hvem? Se, her kan man tolke forskjellig. Det, at man MÅ tolke er det som gjør alt så vanskelig i en verden med mye brutalitet.

Du har sikker fulgt med debatter der muslimer ble grillet for det som står i Koranen. Også de sier at man må tolke ut fra kontekst. Men så tolkes det altså forskjellig ut fra eget ståsted.

Kjernen i saken er at så lenge det finnes slike passasjer i Tora/ GT, NT og Koran så kan disse misbrukes. Derfor ville en ”renovasjon” av alle slike voldelige og tom oppfordring til vold/ drap, være av det gode.

 

 

Svar
Kommentar #8

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Jeg fant

Publisert over 5 år siden

Må bare gjøre oppmerksam på intervjuet i Dagsavisen med pakistansk-amerikanske Ayad Akhtars i anledning av hans debutroman «Begynnelsen på et farvel», alias «American Dervish», som nylig er oversatt til norsk. Under avsnittet ”Jødehat på amerikansk” leser jeg flg:

”«Jødene fortjener ikke å leve», mener mange i det muslimsk-amerikanske miljøet Ayad Akhtar beskriver i romanen sin. Selv ser han likheter mellom jødedom og islam.

Koranen må nytolkes

Den pakistansk-amerikanske forfatteren er ute etter å utfordre den sunnimuslimske tradisjonen for bokstavelig tolkning av Koranen. Blant annet starter den med at hovedpersonen er på en universitetsforelesning der professoren påpeker at nyere forskning har avdekt flere litt forskjellige versjoner av Koranen, som slik utfordrer den kanoniserte versjonen.

- I kristendommen er tekstkritikk gammelt nytt. I sunniislam er muligheten for det svært radikal, men desto viktigere. Endring må skje (…)

- Kanskje må kritikken komme innenfra og utenfra på likt?

- Kanskje. På den andre siden: Martin Luther var bare én person. Men han traff tida. Det er kanskje poenget. Kritikken må gi gjenklang i menneskene som hører den. Da kan til og med en skarve roman endre verden.”

 

http://www.dagsavisen.no/kultur/jodehat-pa-amerikansk/ 

Svar
Kommentar #9

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for en grundig tilnærming, Solveig.

`Kjernen i saken er at så lenge det finnes slike passasjer i Tora/ GT, NT og Koran så kan disse misbrukes. Derfor ville en ”renovasjon” av alle slike voldelige og tom oppfordring til vold/ drap, være av det gode.` (Solveig)

Slutter meg til det. Men `godet` her - ikke-vold/forhindre misbruk - burde det bli sett på som viktigere enn religionen (grunnlaget for, altså i skriftene) selv? Umiddelbart så vil vel de fleste instinktivt svare ja på dette. Men slik er ikke virkeligheten.

Min hensikt er ikke å forhindre at folk tror på Gud eller er religiøse. Absolutt ikke. Det jeg taler for er en sikker overlevering av religioner til neste generasjoner. Situasjoner/tider kan komme hvor fortiden/historie blir (tvunget)glemt. Vold kan tas fram fra hellige skrifter. At Jesus (ihverfall tilsynelatende) har uttalt (slik Solveig peker på) som han har gjort (og ikke minst hans motsats iflg. personlighet; Paulus) blir så ikke helt korrekt da Jesus selv ikke fikk velge i hvilke situasjoner han kunne komme opp i å uttale seg om (var prisgitt sin tid). Idag - hvis han var her - wow -det kunne blitt annerledes.

Slik det står nå så finnes det en dypt problematisk side ved `de tre store`. Og det er at man ikke har tatt avstand fra vold i tekstene som danner grunnlaget for religion. Derfor skal heller ikke disse religioner få stor plass til å forme samfunnet framover slik det står nå. Det er ihvertfall min mening. Kan ikke beskytte dette ved å vise til MR. Kanskje det ser ut til at jeg overdriver dette momentet - men i seg selv - så er det en sann observasjon (tillatelse til skadelige tolkninger).      

Svar
Kommentar #10

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden

'Men `godet` her - ikke-vold/forhindre misbruk - burde det bli sett på som viktigere enn religionen (grunnlaget for, altså i skriftene) selv? Umiddelbart så vil vel de fleste instinktivt svare ja på dette. Men slik er ikke virkeligheten.* (Elisabeth). Jeg fatter egentlig ikke at ikke alle ser denne virkeligheten og ønsker å gjøre noe med. Jeg er heller ikke motstander av å forhindre at folk tror på Gud eller er religiøse. Tvert om. Det er heller en gåte å man kan avvise dette totalt.

Slik det står nå så finnes det en dypt problematisk side ved `de tre store`. Og det er at man ikke har tatt avstand fra vold i tekstene som danner grunnlaget for religion. Derfor skal heller ikke disse religioner få stor plass til å forme samfunnet framover slik det står nå. Det er ihvertfall min mening. Kan ikke beskytte dette ved å vise til MR. Kanskje det ser ut til at jeg overdriver dette momentet - men i seg selv - så er det en sann observasjon (tillatelse til skadelige tolkninger).’ (Elisabeth)

Nei, du overdriver ikke dette moment. Det du skriver blir bare mer og mer aktuelt for meg når jeg ser en del debattanter tar til ordet for at Israel må gå til angrep på Iran – og begrunnet dette med bibelord i fleng. Bibelen blir også brukt for å hisse opp befolkning til borgerkrig.

Jeg har lite håp om at noen er villig til å ”renovere” Tora, GT, NT eller Koran. De er hellige skrifter og må tolkes. Basta.

 

Les denne (særlig siste halvdelen), hva man kan bruke Tora til http://www.information.dk/205112

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere