Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Det gode borgerskap

Høyre ville framstå som det nye arbeidspartiet, men fikk et lite glipp tilbake til partiet for det gode borgerskap da de vedtok forbud mot tigging.

Publisert: 7. mai 2012 / 1643 visninger.

Tigging er ikke et gode. Det er uverdig, og det kan ikke avhjelpe sosial nød. Men skal det forbys av den grunn?

Tiggerne skader ingen av oss. Dersom de opptrer aggressivt eller truende, har politiet allerede hjemmel til å gripe inn. Dersom de driver med kriminalitet, har vi lover nok til å stanse dem. Dersom det er kriminelle bakmenn som bruker tiggingen som skalkeskjul for annen virksomhet, så er det disse bakmennene og deres virksomhet vi burde gripe inn mot. Hvis de altså finnes.

Høyre ønsker å framstå som et liberalt og sosialt parti. Derfor er det merkelig at det nettopp skulle være Høyre som ble foregangsparti for å forby tigging.

Problemet tigging kom på dagsorden for  noen år siden da stadig flere narkomane begynte å finansiere sine behov ved å tigge. Siden det var forbudt, ble de jevnlig tatt av politiet. Mange opplevde denne jagingen av harmløse folk som uverdig, og forbudet mot tigging ble opphevet. Magasinet =Oslo kom samtidig som et godt alternativ som begrenset tiggingen sterkt.

Men så ble EU utvidet, og fattige fra Europas utkanter fikk fritt innreise hit til landet. Det er her den reelle årsaken til problemet ligger: Det finnes folk som lever i stor elendighet i dagens Europa, og Norge har åpne grenser dersom de vil komme hit.

Et forbud mot tigging vil ikke endre på det. Folk som ikke ser andre muligheter, vil komme hit. Kanskje vil færre komme dersom det blir vanskeligere å tjene en slant ved å tigge. Men vi kan ikke hindre dem i å komme. Det reelle problemet er fattigdommen og diskrimineringen av romfolk i Romania. Dersom tiggingen plager oss, er det der løsningen ligger.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Har vi ansvar for dem?

Publisert over 5 år siden

Jeg er delt i spørsmålet om vi bør forby tigging. I prinsippet er jeg i mot forbud, men hva gjør vi da med dem som kommer - og som forsøker å livnære seg ved å tigge? I min hjemby så jeg på nært hold hvordan tiggere levde; under kummerlige plast/plankebite-telt i regn og kulde, uten tilgang på dusj, vaskemaskin eller kjøkken. De er vårt samfunns absolutte lavkaste.

Det å tillate dem å komme hit - for å tigge og bo på gata, uten å samtidig ta ansvar for dem. Det er for meg en slags dobbeltmoral, og noe som oppleves dypt problematisk.

Har vi ansvar for dem? Eller kan vi se på at medmennesker lever under slike kummerlige og nedverdigende kår uten å bry oss eller gjøre noe med det?

Svar
Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Et fullstendig latterlig vedtak. Men det er noe med borgerskapet og navlen.

Svar
Kommentar #3

Erling Rimehaug

550 innlegg  599 kommentarer

Ansvaret

Publisert over 5 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

ar vi ansvar for dem? Eller kan vi se på at medmennesker lever under slike kummerlige og nedverdigende kår uten å bry oss eller gjøre noe med det?

Godt innspill - og et moment jeg burde tatt med.

Å ikke forby tigging er ikke verken sosialt eller moralsk høyverdig i seg selv. Det kan jo like gjerne være en form for likegyldighet.

Det Frelsesarmeen og Bymisjonen gjør for å gi dem et mer verdig liv mens de er her, er utmerket.

Men dersom det skal bli en offentlig oppgave, står vi i fare for å at vi nærmest oppmuntrer til tigging og etablerer et offentlig system for det.

Da bør vi nok heller spørre hva vi kunne gjøre for å bedre forholdene der de kommer fra.

Svar
Kommentar #4

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

nettopp..

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Å ikke forby tigging er ikke verken sosialt eller moralsk høyverdig i seg selv. Det kan jo like gjerne være en form for likegyldighet.

Ja, det er det dilemmaet vi står ovenfor.. Som sagt, etikk er brysomme greier..

Svar
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Romfolket er rumenere

Publisert over 5 år siden

De fleste profesjonelle tiggere er rumenere. Og Romania er medlem av EU med ambassade i Norge.

Når nordmenn får problemer i utlandet, er det ufte utenrikstjeneste som må trå til og skaffe dem penger, penger til hjemreise og evt. nytt pass.

Romania har ambassade i Norge, og ambassadøeren vet utmerket godt at mange av hans egne landsmenn lider nød og livnærer seg ved tigging og andre mer lysskye virksomheter Det er først og fremst et rumensk ansvar å ta hånd om tiggerene og deres ve og vel.  Noe annet er å betrakte som et overlagt forsøk på å eksportere sosiale problemer.

Slike fattige mennesker gjør intrykk på både meg og mange andre. Jeg skulle ønske at de ikke fantes og at de reiste seg som om dette var en farse og løp glade omkring.  Men de reiser seg aldri, og de forblir seg selv.

Kan en virkelig gjøre noe for disse tiggerene, og hva skulle det være, skal en delta i "lidelsene" deres ?

De vet at jeg tenker slik, men jeg vet også at livet deres er blokkert, at de er uten framtid og at de aldri vil komme fri fra dette livet de er født inn i.

Tigging er deres kunst, kultur og arbeid.

Svar
Kommentar #6

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Er vi mer humane når vi tillater tigging?

Publisert over 5 år siden

Det er lett å konkludere med et tvert imot.

Ved å tillate tigging, opprettholder vi virksomheten til gullsmykkebehengte kriminelle bakmenn som ligger og velter seg på ei solseng ved Svartehavet med sine forfriskende isvodkaer og innkjøpte damer.

De som bærer belastningen, er de stakkars sigøynerne som blir skysset helt hit her oppe under isen og som må lide på det mest brutale under plast og noen plankebiter under et grantre i femten minus – helt til "Rusken" kommer og river hele greia.

I Norge har vi et nærmest angstbitersk forhold til menneskeretter og menneskeverd og har laget oss en rekke standarder som i utgangspunktet kan synes bra, men som rett som det er blir det godes fiende. Dette kommer typisk til uttrykk når Høyres landsmøtevedtak blir holdt frem som noe uverdig og som et inhumant hinder på veien for en stort og statsbærende parti som skal favne beredt og inkludere alle velgergrupper.

Tigging i Norge er unødvendig. Pionerene som gikk foran og kjempet fram velferdsstaten, hadde som den viktigste drivkraften at alle skulle få et verdig liv. Det har de greid. Den unødvendige tiggingen er derfor også en hån mot den velferdsstaten og de menn og kvinner som kjempet den fram. Tigging er dermed både unødvendig og uverdig. I den formen den nå foregår bidrar den også til å opprettholde kynisk kriminell virksomhet. Alt dette strider mot våre viktigste prinsipper og idealer. I andre sammenhenger er vi kjappe til å ta grep og ordne opp når slikt skjer.

Igjen, det er de lett krampeaktige, ofte naive og innimellom misforståtte menneskeverdstandardene vi har laget oss som gjør at vi er i villrede. Vi har lett for å synes synd på. De vi synes synd på, må vi fare pent med. Det vet de med drinkene og damene ved Svartehavet.

Nyttige idioter er ingen hederstittel. Og det blir spesielt ille når denne rollen på en aktiv måte bidrar til nedverdigende og umenneskelige forhold for alle rede lidende mennesker og når den samtidig er en viktig forutsetning for rå og brutal kriminell virksomhet.

Jeg er enig med Rimehaug i at problemet ligger i de fattige sigøynernes situasjon i deres hjemland. Noen, det vil vel mest sannsynlig være EU og Norge, bør gjøre noe for å bedre deres vanskelige situasjon. Slik har tiggingen bidratt til å synliggjøre et problem. Men det er også det eneste. Nå som vi har sett og forstått problemet, bør ”aksjon tigging” avblåses. Den er ellers til liten eller ingen positiv nytte – og den er uverdig for alle involverte.

Svar
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Blander

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Ved å tillate tigging, opprettholder vi virksomheten til gullsmykkebehengte kriminelle bakmenn som ligger og velter seg på ei solseng ved Svartehavet med sine forfriskende isvodkaer og innkjøpte damer.

Jeg tror Danielsen her blander to adskilte fenomener? Tiggerne under broene er ikke de samme som reiser land og strand rundt på tyveritokt.

Svar
Kommentar #8

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Høyre; et parti som hater de fattige

Publisert over 5 år siden

Ja, det var det for Høyre.

Forby tigging. Wow!

Ja, som Danielsen sier det; i Norge så er tigging unødvendig. Bare hør på Danilesens måte å argumentere på;   `I Norge har vi et nærmest angstbitersk forhold til menneskeretter og menneskeverd og har laget oss en rekke standarder som i utgangspunktet kan synes bra, men som rett som det er blir det godes fiende. Dette kommer typisk til uttrykk når Høyres landsmøtevedtak blir holdt frem som noe uverdig og som et inhumant hinder på veien for en stort og statsbærende parti som skal favne beredt og inkludere alle velgergrupper.` Okeeey! Som Herstad påpeker så sauser Danielsen sammen både det ene og det andre og vi gjør alle best i å se bort ifra hele hans kommentar.

Høyre; Fattighater - partiet! Og her hater de ikke bare fattigdom i seg selv - men hater isteden enkeltpersoner som av forskjellige grunner er fattige (og tigger på gaten - lowest of the low) og vil sette politiet etter dem. Fattigdom er noe herk! Det skal borgerne i landet vårt slippe å måtte forholde seg til. Sånn er det. Stemme Høyre? Nei, takk.   

 

 

Svar
Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

U-hjelp i privat regi

Publisert over 5 år siden

 Jeg har ved flere høve registrert at  noen ærlige mennesker som bor i U-land er i mot vår u-hjelp  fordi det tar fra befolkningen eget initiativ og setter dem i passiv tilstand. Og selvfølgelig det forhold at mesteparten av pengene havner i de kriminelles lommer. Jeg synes det er synd at et mulig forbud mot tigging skal ramme nordmenn som har havnet skeivt ut.  Men invasjon av folkeslag som etter flere hundre år ikke har greid å integrere seg i form av  å utføre ærlig arbeide her jeg mindre sans for. Det gir den samme effekten som ved endel av vår mislykkede u-hjelp.

Svar
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

# 8 . Til Elisabeth Hoen

Publisert over 5 år siden

Sitat:

Høyre; Fattighater - partiet! Og her hater de ikke bare fattigdom i seg selv - men hater isteden enkeltpersoner som av forskjellige grunner er fattige (og tigger på gaten - lowest of the low) og vil sette politiet etter dem.

-  - - -

Hvor har du dette fra ? Uten å være medlem av Høyre forekommer dette meg å være en svært primitiv og naiv holdning til en stor del av befolkningen.

Det er sjelden fattigdom utløser hat, og det kan i såfall utløses av både fattige og rike. Det ser vi et godt eksempel på i hvordan fattige afrikanske flykninger behandles av nesten like fattige bedouiner på Sinaihalvøya. Rikdom derimot utløser lettere både hat og misunnelse, noe ditt innlegg er et godt eksempel på.

Det er heller ikke slik at fattige menneske automatisk blir bedre mennesker bare fordi de er fattige. Snarere gjør fattigdom og sult menneskene til mer selvopptatte og hensynsløse.  Det kan en finne mange eksempler på i de  mange historiene om hvordan sigøyerenes ledere og familiemedlemmer behandler sine egne.

Svar
Kommentar #11

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Politiet skal håndheve loven

Publisert over 5 år siden

Til Blokhus,

det jeg sier er en naiv og primitiv fremstilling (stempling) av alle høyrefolk mener du?

I denne saken er det flertall for å forby tigging. Det betyr at det nå er tatt en beslutning i partiet Høyre om at partiet vil forby tigging - hvis de kommer til makten. Dette betyr at politiet må fjerne eller fengsle tiggere for at forbudet skal kunne virke i praksis. Når politiet setter inn betyr det at tiggere gjør noe kriminelt. Politiet tar seg av kriminalitet.  

Å være medlem av et parti gjør at man noen ganger må jobbe for saker man selv ikke tror på. Stemmer man nå på Høyre så stemmer man også for hatet mot enkeltpersoner som tigger på gaten - da man setter selve politiet etter dem. Det kan bli kriminelt å tigge/be om penger fra andre og av den grunn så synes jeg det er ganske treffende nettopp å si; Høyre (i denne saken) viser at de hater de fattige. Erna også. Fordi hun er `nødt til` å gå med på det ellers så går karrieren i vasken. Nice? Not!    

Svar
Kommentar #12

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Trafficing

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Danielsen her blander to adskilte fenomener? Tiggerne under broene er ikke de samme som reiser land og strand rundt på tyveritokt.

Det er ikke en sammenblanding av to fenomener, så langt jeg har forstått.

Det er kjent at når det gjelder tilstrømningen av tiggere at er mye av trafikken organisert, enten som ren transport av mennesker der bakmennene krever sine honorarer for å sende folk over landegrensene, eller også krever bakmennene andel av inntektene fra tiggerne. Her er det muligens mer snakk om familieoverhoder og mer internt blant sigøynerne. Men det gjør ikke saken noe bedre. Også disse "baronene" nyter sine isvodkaer ved Svartehavet – eller hav de nå gjør.

Når det gjelder de omreisende tyveribandene, så er de like ofte selvgårende som de er organisert av bakmenn. Igjen, etter det jeg har forstått.

Svar
Kommentar #13

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Hvem er Rimehaugs

Publisert over 5 år siden

Et ladet,  odiøst begrep benyttet  i "de gode" arbeidermiljøene" ?

Hvem er all disse "gode" borgerene som toger fram under falskhetens bannere ?

Skal vi kalle det et nytt eksempel på Vårt Lands kampanjejournalistikk ?

Svar
Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

"Kjent"

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er kjent at når det gjelder tilstrømningen av tiggere at er mye av trafikken organisert, enten som ren transport av mennesker der bakmennene krever sine honorarer for å sende folk over landegrensene, eller også krever bakmennene andel av inntektene fra tiggerne. Her er det muligens mer snakk om familieoverhoder og mer internt blant sigøynerne. Men det gjør ikke saken noe bedre. Også disse "baronene" nyter sine isvodkaer ved Svartehavet – eller hav de nå gjør.

I den grad dette er "kjent", er det nok mer som en oppstått myte i den norske befolkningen. Jeg er ikke i den posisjon at jeg kan motbevise påstandene, men jeg tror vi kan sette en strek over at den "vodkasippende baronen ved Svartehavet" er typisk?

Jeg linker til Bymisjonens rapport fra 2007:

http://www.bymisjon.no/PageFiles/16323/Folk%20fra%20Romania%20som%20tigger%20Oslo.pdf

Det er nok også slik at vi har å gjøre med forskjellige grupper uten annet til felles enn at deres hjemland er Romania.

Svar
Kommentar #15

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Å sette strek over

Publisert over 5 år siden

Ja, vet vel du og jeg, Herstad?

Bymisjonens rapport er det i alle fall ikke til å bli mye klokere av. Slik jeg leser den er den ikke nøytral og holder slik sett ikke et akseptabelt kvalitetsmessig nivå. Agendaen er åpenbart å tale sigøynernes og rumenernes sak. Som f.eks.: "1.januar 2006 avskaffet myndighetene forbudet mot tigging i Norge. De siste fem årene kan det synes som at det er har vært en økning i antall mennesker som tigger i Oslo." Hvis det er tvil om antallet tiggere har økt, noe det vel ikke er, burde man i alle fall ved utarbeidelsen av en slik rapport forsøke å finne ut av dette. Men det ville trolig ikke gagne rapportens hensikt?

Videre forkommer "Jeg tror..." i rapporten. I seriøse rapporter redegjør man vanligvis for og forklarer funn man har gjort. Å problematisere nordmenns holdninger i forholdet til "egne" tiggere og til utlandske, forkommer meg noe underlig. Det kan da ikke overraske noen at vi synes det er ille nok med slitne narkomane som tigger, dog kan vi avse et visst monn av sympati med deres situasjon (selv om vi vet at det vi gir vanligvis går til mer rus), om vi ikke også skal synes det er helt all right med masseinnvandring av tiggere fra andre land?

Det mest interessante med rapporten er dens forsøk på å bagatellisere bakmannsrollen. Når forfatteren skriver at de fleste (tiggerne) benektet at det var bakmenn i bildet, betyr det at noen innrømmet dette. Det er oppsiktsvekkende. At noen i det hele tatt innrømmer dette, er på den ene siden risky business og det sier noe om at disiplinen svikter i noen ledd. Bakmenn har det med å ta nakketak på de som de hersker over. Det er strengt forbudt å røpe noe som helst. Det kan få fatale konsekvenser. Når flertallet hevder at det ikke er bakmenn involvert, er det like sannsynlig et resultat av beinhard justis som at det beviser at bakmenn ikke finnes.

Jeg vet ikke, men det hevdes fra flere hold at det står bakmenn bak og "deler godene". Det høres mer sannsynelig ut enn at det ikke er bakmenn i involvert. Hvordan kommer forresten lut fattige folk seg gjennom halve Europa og helt opp hit til høykostlandet Norge der ei skive koster det samme som ei ukelønn for de fattigste i hjemlandet?

Jeg velger å ikke sette en strek over noe som helst, heller ikke over mercedeskjørende og vodkasippende bakmenn. Det ville i så fall være naivt før eventuelt det motsatte er bevist.

Svar
Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Strek over

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg velger å ikke sette en strek over noe som helst, heller ikke over mercedeskjørende og vodkasippende bakmenn. Det ville i så fall være naivt før eventuelt det motsatte er bevist.

Jeg ber deg ikke sette strek over noe som helst, men jeg håper å ha rokket litt ved skråsikkerheten fra ditt tidligere innlegg. "Som alle vet..."

Svar
Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Tigging er ett utbredt

Publisert over 5 år siden

problem i Europa..

Var på ferie i spania i fjor og la merke til en ynkelig skitten kvinne med ett barn på armen .

Hun hadde satt seg rett ved handlevognene ved ett supermarked, når man henter en vogn så  putter man i en euro akkurat som vi må putte i en tier for å få en handlevogn med seg her hjemme..

Jeg handlet og kastet euroen opp i lende til denne sigøynerkvinne, og tenkte at dette sikkert kom godt med..

En annen dag kom jeg til samme markedet rett før det åpnet, da kom kvinnen kjørende sammen med en mann i en flott luksusbil..og når jeg kom ut av markedet var hun rigget til akkurat slik som den andre gang, med barnet på armen

vel jeg tenkte mitt , men  denne gang gav jeg ikke euroen

Svar
Kommentar #18

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Høyre ville framstå som det nye arbeidspartiet, men fikk et lite glipp tilbake til partiet for det gode borgerskap da de vedtok forbud mot tigging.

Jeg håper da inderlig at Høyre vil framstå som et arbeidsparti, med sterke følelse for de interesser som også de ikke-arbeidende skal leve av.  Og da tenker jeg ikke på den form for arbeide som visse konserndirektører må ha en tiendedels milliard eller så for å utføre dårlig.  I farten leste jeg "arbeiderpartiet", og kom dermed til å tenke på både krigsseilere og nordsjødykkere som har lagt grunnen for vår frihet og velstand med tap av liv og helse som takk.  Om jeg ved mine tanker "setter svake grupper opp mot hverandre" som det heter, så er det ved enkelte anledninger riktig å tenke tilbake på utvist empati og humanitet ovenfor norske medmennesker,  eller mangel på samme.

Svar
Kommentar #19

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En interessant sak

Publisert over 5 år siden

Der har du et grunnlag for en interessant debatt. Jeg vokste opp med krigsseilere rundt meg, og hatet var stort om ikke til Arbeiderpartiet (Nygaardsvold respekterte de) så i alle fall til Gerhardsen. De mente seg også å ha hørt/lest at mannen skulle ha sagt at han ikke likte sjøfolk. Slikt ga vel" vann på mølla" all den tid krigsseilerne ble ganske så dårlig behandlet, og det var vel også en konflikt mellom utefront og hjemmefront, og ved Nygaardsvolds avgang kom vel hjemmfronten i posisjon, selv om utfronten nok hadde tatt det meste av kampene under krigen. Men de andre partiene var vel like passive i forholdet til krigsseilerne, en skam for det norske samfunnet det der.

Svar
Kommentar #20

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Du er nok litt ute og "seiler" her Nisi

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

I farten leste jeg "arbeiderpartiet", og kom dermed til å tenke på både krigsseilere og nordsjødykkere som har lagt grunnen for vår frihet og velstand med tap av liv og helse som takk.

Historiene om Nortraship og de store summene som ble seilt inn i løpet av krigsårene er ikke fortalt til fulle. Dette var penger som ble brukt til å bygge landet og skaffe industriarbeidsplasser.

De mange historiene om krigsseilerene og deres skjebne etter krigen er ikke noe Gerhardsentilhengere eller Ap kan bruke i partipropagandaen.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 1001 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 21 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 1001 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 21 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
41 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
43 minutter siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Les flere