Nelly Bjerketvedt

59    676

Avskaff rikdommen!

De rikeste i verden blir stadig rikere. Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et tilsvarende gap mellom "middelklassen" og de aller rikeste blant oss. Når de fleste blant oss (i Norge) har det mer enn godt nok; bryr vi oss da om denne uretten?

Publisert: 7. mai 2012 / 2833 visninger.

De fleste nordmenn har det godt, ja mer enn godt nok. Samtidig er det en del av befolkningen som er både relativt - og absolutt fattige. Blant disse er mange barn. Det har vært politiske løfter om å avskaffe fattigdommen. Det er en viktig målsetting, men vi må se dette i en helhet. Hvem ser sammenhengen med og er opptatt av å avskaffe den vulgære og urettferdige rikdommen?

Jeg er ikke i mot privat eiendomsrett, og ser det ikke nødvendigvis som et problem at det finnes noe økonomisk ulikhet i samfunn. Men det får da være grenser, - i anstendighetens og rettferdighetens navn!

Er det frykten for "Janteloven", for å virke smålig og misunnelig som gjør at vi ikke tar et oppgjør med uretten i samfunnet vårt? For det er ikke riktig at noen kan håve inn millionlønninger + + som er skyhøyt over det gjennomsnittlige innteksnivået. Innbiller vi oss virkelig at disse personene fortjener lønn, bonuser, pensjonsavtaler og andre goder som vanlige arbeidstakere bare kan drømme om? De rikeste blant oss har blitt nettopp det gjennom fellesskapet, takket være andre menneskers arbeid og innsats på mange plan. De har ikke opparbeidet sin formue i et vakum, og lønnen de hever - hvem fremskaffer den?

Det er ikke ønskelig og heller ikke realistisk å tenke seg fullstendig økonomisk og sosial likhet, men rettferdighet må vi kunne kreve. Det må være et rimelig og fornuftig samsvar mellom lønn og innsats/ansvar. Dette innebærer også et fornuftig forhold mellom arbeidstakerne "på gulvet" og topplederne i en bedrift. Lederansvar eller/og eierskap legitimerer ikke absurde forskjeller i lønn og andre goder. Økende rikdom fører til prisvekst, som øker ulikheten når folk med vanlig eller lav inntekt ikke har samme reallønnsøkning. Dette fører blant annet til at stadig flere sliter med å skaffe seg en alminnelig bolig.

Hvem vil ta til orde for å avskaffe den vulgære og urettmessige rikdommen i dagens Norge? Det ville være det første og avgjørende skrittet på veien mot å avskaffe fattigdommen.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Om en familie har en årlig registrert inntekt på over 1. mill, så har de kanskje ikke like stort behov for barnetrygden som alenemora som tjener 240.000. Og det er gjennom aktiv politikk disse forskjellene kan reduseres, og midlene fordeles på en mye mer rettferdig måte enn i dag.

Veldig enig i dette du skriver. Dette kan vi tross alt få gjort mere med enn når vi skal forsøke å favne hele kloden på en og samme gang.

Mennesker flest er programmert til å leve her og nå.

Sånn er det bare med den saken. :)

Svar
Kommentar #52

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er planlagt.

Publisert over 5 år siden

Flere vitenskapsmenn advarer i dag samstemmig om faresonen vi er kommet i, fordi vi ødelegger jordkloden og utelukker ethvert håp for fremtiden ved å tømme alle ressurser og energikilder som finnes.

Det teknokratiske verdenssamfunnet vi bygget opp iløpet av de siste femti årene, tok i bruk ødeleggende krefter uten å tenke på konsekvensene. Vi utrydder oss selv, ved at vi avstripper naturen fullstendig og brenner alt som finnes der – som om det ikke fantes noen morgendag. Ennå lever vi – men uten håp og perspektiv om en god fremtid. Og det værste er at det ikke bekymrer oss i det hele tatt… Så blinde er vi blitt.

Hva kommer til å skje, ifølge naturens plan, fra i dag og videre?

Finnes det en plan for hvordan løse krisen, og vil det svare seg for oss å finne den? For alt avhenger av det. Vil vi være istand til å påvirke den? Kan jeg peile meg selv riktig inn? Det er det viktige spørsmålet vi må løse.

Naturen streber mot balanse i alle forhold, også økonomisk, og naturen er sterkere enn oss, om vi ikke finner tilbake og nivellerer oss ihht naturen vil vi være den tapende part. Naturen i balanse vil forsørge oss alle med overflod, men det avhenger av oss selv om vi skal få oppleve det. Vi må avdekke roten til de problemer vi ser; Egoismen, og korrigere denne slik at vi kan reparere konsekvensene av vårt misbruk. I samme øyeblikk som vi erkjenner at det er jeg som er problemet åpner mulighetene seg, enn så lenge gir vi andre krefter skylden og derfor går det stadig raskere mot stupet, naturen er drit lei det egoistiske mennesket som aldri er tilfreds.

Svar
Kommentar #53

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Enig et stykke på vei..

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke de ekstremt rike som presser priser og skaper skiller lokalt. Det skyldes at vi i Norge har en relativt høytlønnet middelklasse, som en stor andel av befolkningen befinner seg i, og det er deres forbruksvekst de siste la oss si 20 årene som har bidratt til det skillet vi i dag muligens kan observere i Norge.

Jeg burde tatt det med, for det er en viktig bit av bildet: det er ikke bare de rikeste i samfunnet vårt som skaper ulikhet og økte problemer for de fattige og vanskeligstilte. En stor del av befolkningen har opplevd en reallønnsvekst og økt kjøpekraft som blant annet har skrudd prisen på vanlige boliger "til himmels". Lønnsutgifter i offentlig sektor har økt sterkt, for å kunne konkurrere med privat sektor om arbeidskraft. Økt lønn gir økt kjøpekraft som gir prisstigning.. med påfølgende krav om lønnsøkninger.. Denne stadig stigende spiralen - hvor skal den ende? For dem som ikke får del i inntektsveksten betyr denne utviklingen en nedadgående spiral.

De ekstremt rike er selvfølgelig med på å holde denne karusellen i gang; som forbilder på hva en kapitalistisk økonomi uten særlig styring kan tilby dem som måtte lykkes.

Du skriver "det skillet vi i dag muligens kan observere i Norge"... Muligens? Jeg vet nesten ikke om jeg skal le eller gråte av en slik replikk. Man må vel leve i en spesiell "boble" for ikke å klare å se og forstå at det er groteske forskjeller på fattig og rik i Norge! Våre fattige er kanskje ikke så synlige som andre steder i verden, men tro meg de finnes - og blant dem er det mange barn.

Utgangspunktet mitt var at vi for å avskaffe fattigdom må begynne med å avskaffe den urettferdige og skjevfordelte rikdommen. Jeg kan godt føye til at vi må stoppe den vanvittige lønnsveksten - og godta redusert kjøpekraft. Det henger og tett sammen med miljø- og klimaspørsmål. Vårt vanvittige forbruk er egoistisk og hensynsløst, både overfor medmennesker som må klare seg med langt, langt mindre - og overfor dem som skal arve kloden etter oss.

 

 

Svar
Kommentar #54

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

ja, slik jeg ser det

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Så nå er de ikke terrorister, men kriminelle..

Ja, jeg mener at en systematisk skjevfordeling av rikdom, som skyhøye lønninger og andre goder langt over det anstendige og rimelige, og som gir enorme personlige formuer, er urettferdig og burde sees på som økonomisk kriminalitet. Det er å krafse til seg for mye av "potten" og dermed redusere uforholdsmessig den delen som andre skal leve av. Selv om de betaler skatt, sitter de allikevel igjen med inntekt som langt overgår alminnelige, fornuftige behov.

Men igjen. Jeg er fullstendig klar over at dette ikke defineres som kriminelt i dagens verden. Jeg sier hva som er min personlige mening om en slik hensynsløs grådighet.

 

Svar
Kommentar #55

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

God dag,..

Publisert over 5 år siden

..mann økseskaft.

En kan være så uenig man vil i det jeg skriver. Det er fair, og det respekterer jeg. Men her er det mye surr i debatten. En drøfting av økonomiske mekanismer, som den avgjørende faktoren for velferdsutviklingen, besvares med de globale miljøutfordringene, og omvendt.

Det er åpenbart to temaer på denne tråden; om fordeling av de økonomiske resursene og om miljøressursene og -utfordringene. Selv mener jeg at jeg etter beste evne har forsøkt å skille på disse og drøftet dem hver for seg.

Uenighet frustrerer ikke. Tvert imot. Det er nettopp det som er interessant med debatter. Men det gjør derimot tendenser til ubegripelige og vrøvlete resonnementer og konklusjoner.

En av de edruelige på denne tråden er Sissel Johansen. Med slike innspill går det an både å drøfte og eventuell også finne felles ståsteder. For egen del forlater jeg med denne arenaen og ønsker dere andre lykke til videre. 

Svar
Kommentar #56

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Synd..

Publisert over 5 år siden

Synd at du forlater skuta uten å gå i land, Danielsen.

Det er merkelig hvor provosert mange blir når man diskuterer rikdom, fordeling og ansvar for hvordan vi lever og ter oss overfor hverandre. Da popper "økonomiske naturlover" opp som meitemark etter regnvær.

Er mennesket en skapning som kan og vil bruke sine evner til beste både for seg selv og de fellesskap han/hun er en del av - uten å måtte ha som "gulrot" at det skal få en mye større del av kaka enn de andre? Jeg tror det. Jeg tror det er mulig å finne en bedre vei å gå. En vei der økonomien tjener samfunnet med dets små og store fellesskap, en vei der hensynet til mennesker og natur/miljø teller langt mer enn kortsiktig og grådig profittjag.

Det hjelper fint lite å skru opp barnetrygd til lavinntektsfamilier o.a. "hjelpetiltak" dersom rike og velstående mennesker klatrer videre oppover på inntektsstigen og fortsetter sin forbruksfest. Den samme spiraltrappen som løfter opp dem på samfunnets solside - skyver andre stadig lenger ned i fattigdom.

Hører dere ikke hvor nedlatende det er? De fattige skal "hjelpes"? Når det i virkeligheten handler om rettferdighet, om å skape et samfunn der de økonomiske lovene hindrer systematisk skjevfordeling fra fødsel til død av - og gjør det vanskelig å krafse til seg mer av "kaka" enn man strengt tatt har behov for.

 

Svar
Kommentar #57

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Det er merkelig hvor provosert mange blir når man diskuterer rikdom, fordeling og ansvar for hvordan vi lever og ter oss overfor hverandre. Da popper "økonomiske naturlover" opp som meitemark etter regnvær.

Provosert og provosert. Jeg vil vel påstå det var lov å bli provosert når du bruker storslegga og definerer alle kapitalister som terrorister, eller kriminelle som du nå kaller dem i modifisert utgave, uten at du vil konkretisere hvem du spesielt tenker på innenfor denne sekkebetegnelsen. Men det er kanskje mer bekvemmelig å ikke måtte ta konsekvensene av sine egne utsagn? Hva vet vel jeg..

Hva økonomiske naturlover angår, så er det ikke tilfeldig at de dukker opp. Det er nemlig slik at dette er en del av den politiske og økonomiske historien som har dannet grunnlaget bla for demokratiet slik vi kjenner det i dag. Det er dette som har vist seg bærekraftig over tid, og det idealsamfunnet du foreskriver som ditt ønskemål, vil aldri bli mer enn en naiv hypotetisk tilnærming, fordi de grunnleggende forutsetningene for filosofien er feil, nemlig menneskets iboende godhet.

Mennesket er ikke godt, all empiri viser dette, og like lite som vi kan tro på rosa elefanter, kan vi basere oss på å bygge et samfunn rundt en slik tankegang, fordi det mer enn noe annet vil skape grobunn for utnyttelse av de svakeste. Det er derfor vi kun har en mulighet, den du forkaster, nemlig å starte i det små. Gjøre politiske og sosiale endringer over tid, etterhvert som vi ser problemene dukker opp. Gradvise tilpasninger til endrede forutsetninger. Aktiv fordelingspolitikk lokalt, som etterhvert også forhåpentligvis vil adapteres mer og mer globalt. Så vil vi, sakte men sikkert arbeide oss mot et samfunn der fordelingen vil bli bedre. Den vil aldri bli optimal. Det vil alltid være noen som har mer, og noen som har mindre, det kommer du aldri utenom.

Så kan du gjerne være uenig i dette, og hevde at vi med et trylleslag kan endre hele verdensøkonomien, menneskets natur og dermed også fordelingen av godene, men jeg sluttet å tro på julenissen for en stund siden, og tror kanskje du bør gjøre det samme...

Svar
Kommentar #58

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Viktig innspill fra Svein

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Naturen streber mot balanse i alle forhold, også økonomisk, og

"Må bare"  trekke fram din kommentar #52 som plasserer spørsmålet der det virkelig hører hjemme.

" Vi må avdekke roten til de problemer vi ser;" skriver du, nemlig at det handler om vår egen egoisme og antagelig hvordan vi kan bruke våre iboende åndelige egenskaper til å forsøke å korrigere denne adferden og reparere på konsekvensene av vårt misbruk?

"Naturen er drit lei av det egoistiske mennesket som aldri er tilfreds", skriver du videre. Så får vi leve med de konflikter og vansker som bare øker i et uhorvelig tempo på denne jord, inntil vi velger nye løsninger - for oss selv?

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #59

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert over 5 år siden

Var det ikke Mahatma Gandhi som uttalte følgende:

“Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed”


mvh  mette

Svar
Kommentar #60

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Skriv for deg selv

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Hva økonomiske naturlover angår, så er det ikke tilfeldig at de dukker opp. Det er nemlig slik at dette er en del av den politiske og økonomiske historien som har dannet grunnlaget bla for demokratiet slik vi kjenner det i dag. Det er dette som har vist seg bærekraftig over tid, og det idealsamfunnet du foreskriver som ditt ønskemål, vil aldri bli mer enn en naiv hypotetisk tilnærming, fordi de grunnleggende forutsetningene for filosofien er feil, nemlig menneskets iboende godhet.

Skriv for deg selv, Tyve. Ikke tillegg meg meninger jeg ikke har!

Hvilken filosofi er det du mener jeg har? Hva slags idealsamfunn er du tenker at jeg vil ha? Jeg har vel ikke uttrykt noe bestemt om dette? Jeg tror at mennesket bærer i seg mulighet for både gode og onde valg, at vi er sammensatte - og ikke bare "gode på bunnen". Nettopp derfor er det viktig at vi i fellesskap og samfunn har regler og lover som søker å beskytte oss mot undertrykking og utnytting, og at vi setter grenser for grådighet og egoisme.

Det finnes ikke økonomiske naturlover. Det finnes bare foretrukne måter å organisere økonomi på, og når vi ser at dagens økonomiske system fører til økologisk katastrofe, samt skaper stadig større avstand mellom klodens rikeste og fattigste, - burde vi da ikke revurdere vår måte å tenke økonomi, produksjon og fordeling på?

Norge er av de land i verden som har et forbruk som tilsier at vi trenger minst en klode til - om alle skulle kunne leve som oss. Ringer det ikke en bjelle? Vi måler velstand i kroner og ører, men hva hjelper det med milliardformuer (både personlig og nasjonalt) - om naturen vi skal hente mat og vann fra utarmes og forgiftes?  

Forstår jeg deg rett, i at du foreskriver små politiske og sosiale endringer - etter hvert som problemene dukker opp? Problemene (miljøkrise og fattigdom) er vi for lengst kjent med, og de små skritts vei ser ut til å gå i retning stupet - fordi de til syvende og sist er tiltak innenfor en bestemt setting; dagens økonomiske system.  De tar ikke et nødvendig oppgjør med det som skaper problemene, men er snarere med på å opprettholde dem.

Jeg tror heller ikke på julenissen, men jeg tror på menneskets evne til å tenke klart - og til å velge det gode, det som kan skape en mer rettferdig verden. I den verden står menneskene mer på like fot, ut fra vissheten og forståelsen av at alle har de samme behov - og at ingen "fortjener" å velte seg i luksus mens andre strever i fattigdom.

 

 

Svar
Kommentar #61

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Ingen kan

Publisert over 5 år siden

Her har du nok et poeng, ettersom du skriver "fortjener", sånn sett er ikke verden rettferdig, men det burde vel ikke overraske deg. 

Jeg har sett fattigdommen på nært hold, og jeg har vel kommet til at veldegighet ikke avskaffer fattigdom, urettferdighet er nok det store problemet, men likevel er de fattige avhengig av de rike for å klare å skaffe seg nok til seg selv. 

Dette er dilemaet, og jeg mener at du ikke løser noe problemet ved å avskaffe rikdommen. Målet må være å avskaffe fattigdommen, hvordan er problemet, selv ikke røde Kristin klarte det det,til tross for at hun lovet det, til tross for at hun ble finansminister. 

Litt forenklet, dersom jeg gir alt jeg eier til de fattige, blir resultatet at verden har 1 mer fattig.

Jeg tror du mangler kontakt med realitetene i denne verden, Nelly. 

Desverre. 

Svar
Kommentar #62

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Javel?

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

jeg har vel kommet til at veldegighet ikke avskaffer fattigdom, urettferdighet er nok det store problemet, men likevel er de fattige avhengig av de rike for å klare å skaffe seg nok til seg selv.

Det er godt at det bare er synsing; du tror at jeg mangler kontakt med realitetene i verden.. Hvem er du som kan påstå det?

Du sier selv at urettferdighet er det store problemet, og det er noe av mitt hovedanliggende. Så sier du at de fattige er avhengig av de rike. Javel? I så fall så er vel det fordi de allerede ER fattige, undertrykte og utnyttet. De fattige er ikke kvalitativt annerledes som mennesker enn de rike.. De bærer i seg evner og potensielle muligheter på lik linje med sine rike og velstående medmennesker, men er født/vokser opp i/lever under andre kår enn dem som har dekket alle sine materielle behov og vel så det. Vår materielle og sosiale ballast er av stor betydning for hvordan vi evner å utvikle og bruke vår iboende ressurser, også med tanke på å forsørge seg selv og sin familie.

Fattigdom er en alvorlig trussel; mot enkeltindivid og samfunn. Det at vi lar store deler av verdens befolkning leve i dyp fattigdom er en krenkelse av deres verd og en ufattelig sløsing med ressurser (om man nå skal se det i et "økonomisk" perspektiv.)

Vi (våre politikere) har forsøkt å løse fattigdomsproblematikken med å "avskaffe fattigdommen" i seg selv. Har det lykkes? Nei. Jeg er overbevist om at vi må begynne i den andre enden; med å arbeide for en mer rettferdig fordeling av goder og ressurser. Det handler ikke om å redusere nødvendig og verdifull verdiskapning, men om å fordele overskuddet på en måte som sikrer stabile og gode arbeidsplasser - og gir økt materiell og sosial likhet internt i bedrifter og i samfunnet som helhet.

Det hjelper fint lite med isolerte tiltak for å "hjelpe de fattige", dersom de velstående og rike i samfunnet fortsetter å "dra i fra" med stadig økende inntekter/formuer og forbruk.

De fattige trenger ikke "hjelp". De har krav på rettferd!

Svar
Kommentar #63

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Skriv for deg selv, Tyve. Ikke tillegg meg meninger jeg ikke har!

Jeg forsøker ikke å tillegge deg meninger, derimot å sette ideene du presenterer inn i en praktisk hverdag.

Så har du blitt utfordret til å fortelle hvem du konkret tenker på når du snakker om "kriminelle kapitalister", uten at du har kommet med noe konkret. Det forteller meg at du trolig ikke har noen gode eksempler å komme med, korriger meg om jeg tar feil.

 

Så til det økonomiske. Det første jeg tror du ikke helt innser er kompleksiteten i det økonomiske verdenssystemet. Om ditt forslag om makslønninger skulle blitt gjennomført globalt, er det mer enn sannsynlig at vi ville fått en så omfattende økonomisk nedtur, at 1930 blir som et lite blaff i sammenligning. Vi vet alle hva som fulgte i kjølvannet etter den krisen. Tenk deg en situasjon 3-4-5 ganger verre, og vurder deretter hvorvidt de fattige (som alltid rammes hardest i en krisesituasjon) får det bedre..

Om en gjennomfører en slik tanke, over natta, lokalt i Norge, vil en våkne opp til en flukt av kapital og arbeidsplasser ut av landet. Igjen er det trolig de fattigste som blir rammet. Nå sitter jeg forøvrig å skriver om dagens situasjon i Sierra Leone og utviklingen der. Da blir det faktisk relativt ubetydelig det vi har av fattigdom i Norge, selv om jeg er enig med deg i at det er forskjeller. Vi har forskjeller, men vi har også et sosialt sikkerhetsnett som fanger opp de aller fleste, og mange blir hjulpet inn på rett kjøl igjen. De store bokstavene om norsk fattigdom blir derfor litt for store, når du vet at vi har det bedre enn de aller fleste. Også de fattige. 

Du snakker om at det ikke finnes økonomiske naturlover. Du kan leve i troen selvsagt, men det er nå en gang slik at du har en del tilbakevendende mekanismer innen økonomien du ikke klarer å hoppe bukk over. De ligger der, og selv om du hadde resettet jordkloden og startet fra scratch, ville de likefullt dukket fram igjen.

Så kan man stille store spørsmålstegn ved om det er bedre at staten overtar forvaltningen av de midlene du mener er "tilovers". Jeg tviler..

Så til hvordan du skal skape endringer. Når vi er inne på lovmessige systemer, er også vanskelighetene med å gjennomføre store endringer i demokratier en slik lovmessighet. Man må faktisk gjerne ha en krisesituasjon for å klare å skifte kurs radikalt, jfr hvordan skoleorganiseringen ble endret i Louisiana etter orkanen Katarina. All den tid vi ikke har denne akutte krisesituasjonen, har vi langt på vei ikke noe annet valg enn å forsøke å endre kurs innenfor det systemet vi har.

Så du må gjerne både agitere og argumentere for en radikal kursendring av dagens økonomiske system. Men den vil du aldri oppleve. Ikke før det evt. skjer en krise så stor at det tvinges fram endringer, og da vil vi kanskje ha andre bekymringer. Det er derfor er det man må finne gode løsninger innenfor det systemet vi har, og arbeide innenfor de rammene vi har. Rett og slett fordi det er den muligheten vi har. Den alene.

Med det avslutter jeg her. Dette blir vi trolig ikke enige om, selv om jeg langt på vei er enig i visjonene om en bedre verden. Det er ikke den jeg er i mot. Men derimot hvordan du forstår de lokale og globale mekanismene som styrer samfunnsutviklingen på godt og vondt.

 

 

Svar
Kommentar #64

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

En sosialist sin erkjennelse

Publisert over 5 år siden

Erik Solheim har, som kjent, reist litt rundt, og da spesielt i de fattige landene.

Her er hans nye åpenbaring om fordeling og om hvordan få de fattige ut av fattigdommen...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hoyresiden-har-hatt-rett-6831488.html

Svar
Kommentar #65

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Hvem er du som kan påstå det?

Det var vel ingen påstand?, snarere en refleksjon men jeg ser at jeg glemte spørsmålstegnet. Det var ikke meningen å virke sårende. 

Men i den reele verden er det nok sånn at fattgidommen bekjempes best gjennom vekst og utvikling. Det er også sånn at menneskene er forskjellige, noen må gå foran å skape vekst. Til det trengs det ofte vilje og mot til satsing og investering. Noen gjør det med så høy risiko at dersom ikke mulig rikdom var drivkraften ville de aldri satset. Når de lykkes får det i noen grad som konsekvens færre fattige. 

Men det er komplisert dette, og verden er ikke rettferdig, og dersom vi hver for oss kan bidra litt for mer rettferdighet så er det bra. 

Svar
Kommentar #66

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Solheim

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Her er hans nye åpenbaring

Vi skal ikke se bort fra at sånne holdninger som Solheim her bekjenner,er mye av grunnen til at Sv ikke syns han var kommunistisk nok lenger.Og dermed gikk på hue ut av det gode selskap....

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
4 minutter siden / 469 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
8 minutter siden / 469 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
9 minutter siden / 436 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
14 minutter siden / 1665 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
30 minutter siden / 469 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1665 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 436 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 545 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 469 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1665 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 469 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 436 visninger
Les flere