Knut Nygaard

487    6956

Lettkrenkte humanister?

BT har i dag en kommentar som går på at humanister er minst like lettkrenkte som muslimer. Bl.a. nevnes at plassen ved Oslo domkirke - stedet som uoppfordret av folket ble valgt som sørge- og minnested etter 22.07 av bortimot en halv million er av

Publisert: 6. mai 2012 / 3643 visninger.

Åse Kleveland, styreleder i HEF, uønsket for plassering av et varig minnesmerke - hun vil ha det plassert på "livsnøytral grunn".

Imam Senald Koblicia ser derimot ingen problem ved et slikt plasseringsvalg.

Mens DNK er blitt mer ydmyk som følge av at det historiske livssynsmonopolet har raknet, så har HEF blitt mer pompøs.  Det kan synes som om den kirkelige berøringsangsten hos Kleveland har gått for langt.  HEF er ikke å anse som folkets fornuft og allmene talerør med en medlemsgruppe på 1500 -1600 aktive personer

HEF er dog verdens største i sitt slag sett i forhold til folketall - og - det absolutt rikeste.  Hver av de totalt 78000 medlemmene innbringer ca. 800 kr. - det årlige statstilskuddet utgjør totalt over 60 millioner.  Uten å drifte egne forsamlingslokaler er dette ei pen håndkasse.  I internasjonal sammenheng er Norge den rike onkelen i foreningen.

Trolig er hovedårsaken til oppslutningen av HEF'ere som gjerne mange andre er i behov av ritualer og familiesammenkomster lik det som skjer blant troende/kristne.  Selv fornuft og fritenking er tydeligvis i behov av støtteritualer.

I tillegg kan det synes som at vi i Norge har en gruppe med særnorske, antikristne holdninger. Ifølge internasjonale opinionsundersøkelser er Norge et av verdens mest sekulære land og HEF synes å ha hatt en større påvirkningskraft enn medlemstallet tilsier både i den offentlige opinionsdannelse; i politikk og offentlig forvaltning.

HEF er nå langt fra noen kjempende minoritet som er i behov av å føle seg diskriminert.  Sekularingseriungstsunamien som har skylt over Norge har rensket kristendommen ut av det offentlige rom med støtte i statlige organser.

Det multikulturelle Norge gjør at HEF ikke lenger kan se kun hen til seire vunnet i forhold til kristendommen - nå må det og strides mot bl.a. islam, hinduister og asatroen.  Sånn sett blir det en stor utfordring å kunne balansere budskapet sitt ut med omtanke for livsynsminoriteter og allmen religionskritikk.

Naturlig nok har det vært lettere å krenke kristne enn det vil være å omtale muslimer på samme vis - for mange vil det og bli krysshensyn ut fra egen tilhørighet i politiske partier på venstresida.  Det kan trolig koste HEF mer å gjøre narr av islams syn på homofile enn det har vært å håne det kristne underlivsbesvær.  Religionskritikk er den ene bærebjelken i humanetikken, men trolig er ikke dobbeltmoral bærekraftig over tid.

Den andre bærebjelken er sekulær etikk, men den er nok mer synlig utad enn innad.  

Også ateister har sine fanatikere - det har vi merket her på vd - aggressiv ateisme - som finner støtte i bokverk av forfattere som blir sett på som helter blant humanister.  Nå er jo medlemsgruppa til HEF både ateister og agnostikere, slik at det vil måtte balanseres også sett i forhold til denne påvirkningen.  En fraksjon i HEF har motsatt seg å bli omdøpt fra humanetikk til humanisme.  En annen fraksjon er den som ønsker et mer uttalt, ateistisk livssyn.

Forfatter av kronikken, Asbjørn Kristoffersen, sier at han selv mistet respekten for HEF etter Sovjets - og dermed statsateismens fall.  Det har bl.a. kommet fram at den ortodokse kirkeledelsen ble korrumpert av KGB - statens overvåkings- og undertrykkingsapparat.  Av folk som gir seg ut for å være ekstraorinært kunnskapsrike, rasjonelle og fornuftige hadde ikke Kristoffersen ventet slik feighet.  Forklaringa kan være at Levi Fragell, tidligere leder for det norske forbundet og av den humanistiske og etiske unionen, har opplyst at han trodde den statsorganiserte ateismen hadde en folkelig forankring.  Likevel beklager han fremdeles at sytti års sekulær samfunnstradisjon har havnet på skraphaugen.

Dagens humanetiske presteskap prøver ikke lenger å gjemme sjeletter i skapet.  Men det hadde vært mest realt om de ivrigste misjonærene hadde erklært seg som en ateistisk forsamling - og da ville ateistisk konfirmasjon vært en realitet .....

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har vi det

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Vi har etter min mening et ... demokratisk?? - problem knyttet til at med sekulærstaten så råder HEF det offentlige rom, mens vi andre er henvist til privaten og våre særskilte forsamlingshus.

Mer eller mindre hele øvrigheten var vel på plass i kirker rundt om i landet etter den 22. juli 2011. Domkirken var vel fyllt til randen av prominente samfunnstopper og det i seg selv sier vel litt om at de neppe er HEFere hele gjengen. I så fall er de i mine øyne hyklere som tiltrer en religiøs handling når de selv ikke er religiøse. Litt respekt har man da for de troende og deres trosliv og ritualer i egne gudshus.

Som gudløs spiller det fint liten rolle hvor man legger et minnesmerke. De som har behov for et slikt får bestemme det. Det er vel heller ikke slik at det bare behøver å være et minnesmerke, det kan da uten store problemer lages hundrevis av dem.

Religiøse har vel til alle tider hatt et sterkt behov for å skape seg verdslige steder og symboler de benytter for å utøve sin tro. I så måte kan man vel ta hensyn til dette og legge et minnesmerke i en del kirker, det kan muligens gi positive talle for antall besøkende i disse kirkene.

Svar
Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Religiøse har vel til alle tider hatt et sterkt behov for å skape seg verdslige steder og symboler de benytter for å utøve sin tro.

Thumbs up! for Randbys mange gode lakoniske, ironiske kommentarer. Kommentarene er nok ikke så uskyldige som formen deres skulle tilsi! :)

Svar
Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Sekularismen

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

et ... demokratisk?? - problem

Sekularismen er i det hele dét som sikrer at offentligheten ikke okkuperes av ett livssyn. Friheten for alle ulike livssyn er langt viktigere en statsoppgave enn å legge premissene for at ett livssyn skal få total livsutfoldelse.

Det gis et spekter, hvor vi i den ene enden finner hva vi kan kalle 'sekularisme' og i den andre hva vi kunne kalle 'talebanisme.' Det er en farlig glidebane man begir seg hen på i den grad man beveger seg vekk fra sekularismens prinsipper.

Så sekularismen har ikke annen "råderett" enn den å sikre at alle kommer til, og at ingen former selve offentligheten. Slik er da også demokratiet beskaffet. Men mer eller mindre udemokratiske krefter gis desverre i økende grad også i Vesten. Og med dét selve grobunnen for fremtidige alvorlige konflikter.

Til opplysning: Norge er selvsagt ikke en "HEF-stat." Men tvert imot på vei, i riktig retning i akkurat denne sammenheng, til å utkryste i virkeligheten de sekulære prinsipper. Og det er jo i denne sammenheng man skal forstå krenkelseskulturen. Når man har investert hele sin eksistens i én av de mange odiøse guder som verdenshistorien har skapt, gis også krenkelsen nødvendigvis så lett. Ens integritet er så megaloman at nær alt oppleves som inntrengen og krenkelse. Slike verdensbilder er i det hele tatt svært labile.

Svar
Kommentar #54

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Vi har etter min mening et ... demokratisk?? - problem knyttet til at med sekulærstaten så råder HEF det offentlige rom, mens vi andre er henvist til privaten og våre særskilte forsamlingshus.

En sekulær stat likebehandler HEF, DNK, RKK og alle andre religiøse/livssyns- samfunn. Det er ikke det samme som å støtte HEF. Det er ikke ett demokratisk problem at mennesker får like rettigheter. Alternativet er at den største gruppen kan undertrykke en mindre gruppe. Eksempelvis kan resten av befolkningen bestemme at samer ikke skal ha rett til å eie eiendom. Flertallet bestemmer og det er demokrati. Det er feil. Demokratiet forutsetter at hvert individ har likeverd og like rettigheter. Hvis ikke snakker vi om flertallsdiktatur.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
2 minutter siden / 475 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
12 minutter siden / 475 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
16 minutter siden / 475 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
17 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 1669 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
39 minutter siden / 475 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1669 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 549 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 475 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1669 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 475 visninger
Les flere