Jon Arild Israelsen

4    5

Håpet om fri - kirke

Statskirkeordningen er en etterlevning av middelalderske maktkonstruksjoner. Troens og kirkens liv blomstrer først når kirken blir satt fri.

Publisert: 6. mai 2012 / 418 visninger.

I Norge er det ca 2,5 % av befolkningen som sier at de går til kirke hver jevnlig. I USA er det en plass mellom 30 og 40% av befolkningen som gjør det, eller kanskje mer korrekt sier at de ønsker å gjøre det. Den amerikanske konstitusjon har hatt et klart skille mellom statsmakt og religion siden den ble laget i 1787. Grunnvollen for enkeltmenneskets trosliv har derfor ikke sin bakgrunn i hva som måtte stå skrevet i den norske grunnlovs § 2.

Statskirke som system er en overlevering fra middelalderske maktkonstruksjoner, og er forgreining av Konstantin den stores blanding av stat og kristendom fra 300-tallet. Den Norske kirkes sammenveving med statsmakten er ikke den avgjørende årsak om Norge er et kristent land, heller tvert i mot.  Hvorfor er det da så viktig for så mange i Norge å bevare en statskirkeordningen når det ikke finnes noen som ønsker å stå for middelalderkristendommens stat-kirke-forhold.  Ingen står jo lenger for det maktmisbruk som middelalderkirken i samarbeid med konger og herskere utøvet mot menneskeheten.

De som underskrev Norges grunnlov på Eidsvoll i 1814 var barn av sin tid. De formet en grunnlov ut fra de tradisjonene de mente var de riktige. Noen debattanter tillegger eidsvollsmenne store kristen-etiske tanker og holdninger.  Det er ikke lett å vite hvilke holdninger de måtte ha hatt.  Men ut fra deres forståelse fikk Statskirkens plass og makt en sentral posisjon i den nye grunnloven. Dett ble slått ettertrykkelig fast i Grunnlovens § 2: 

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Denne paragrafen stod fast til 1851 - da fikk jødene adgang til landet etter innsats fra blant andre Henrik Wergeland.

Denne samme grunnlovsparagraf ble iherdig brukt for å motarbeide alle former for frikirkelighet utover 1800-tallet, og først i 1845 fikk vi dissenterloven som gav andre trossamfunn utenom Den Norske Kirke retten til å organisere seg.  Men først i 1964 fikk vi lovfestet religionsfrihet i Norge.

Jeg synes også det er verdt å nevne at Hans Nielsen Hauge, som alltid ønsket å være en del av Den Norske Kirke, ble alvorlig forfulgt i det samme tidsrom som grunnloven ble skrevet. Det var ikke  § 2 i Grunnloven som ble brukt mot ham, men konventikkelplakaten av 1741 som Stortinget opphevet først i 1842.

Forandringene i det norske samfunn, som vi i dag nyter godt av og tar som en selvfølge, var ikke et resultat av Grunnlovens § 2, men av vekkelsene som spredte seg over Norge fra slutten av 1820-tallet og utover. Disse vekkelsene ble i stor grad motarbeidet av maktens menn både i og utenfor kirken.

Den kristne kirke i verden har stor framgang mange steder rundt om i verden uten at den har noen som helst tilknytning til staten. Derfor blir det for meg underlig å observere at norsk kristenhet, inkludert mange av frikirkeligheten, tror at det er kirkens tilhørighet til staten som er det avgjørende i forhold til om Norge er et kristent land eller ikke.

jeg ser fram til et Norge uten statskirke - der kirken kan være fri!


Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Personlig tro, det er noe en bør finne, ikke pådyttes

Publisert rundt 5 år siden

Absolutt noe å tenke over innlegget ditt.

Stat og kirke har nok svært lite med hverandre å gjøre. Tro er ikke noe statsanlignende. Å blande politikk og kirke blir feil. En stat kan ikke være kristen, det har med personlig tro å gjøre.

Svar
Kommentar #2

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4794 kommentarer

lite innspill

Publisert rundt 5 år siden
Jon Arild Israelsen. Gå til den siterte teksten.

I Norge er det ca 2,5 % av befolkningen som sier at de går til kirke hver jevnlig. I USA er det en plass mellom 30 og 40% av befolkningen som gjør det, eller kanskje mer korrekt sier at de ønsker å gjøre det.

Da jeg var i Irland i første halvdel av 90 tallet, ble jeg forklart at det var langt over 90% av befolkningen som gikk i kirke på søndagene. Det var ikke langt mellom kirkene, men likevel var det kirker som hadde opptil 5 gudstjenester hver søndag! Men det var ikke vanlig å ha noen bibel i hjemmene. (Likeledes gikk de på puben etter kirketid, og satt ikke hjemme og drakk :-)))

Dette ble jeg forklart av en irsk kvinne, som selv deltok i å dele ut nadverdsbrødet, og hun mente forklaringen lå i at irene ikke hadde hatt vår pietisme, som støtte mennesker fra seg.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

57 innlegg  1300 kommentarer

Ett annet land som har

Publisert rundt 5 år siden

statskirke er jo Malta....litt likheter mellom Malta og Irland egentlig, siden de begge er små øystater, romersk-katolske, og i hvertfall Malta ganske så verdikonservativ....

Jeg tror også kristenlivet vil blomstre mer hvis man kvitter seg med statskirke-ordningen, siden Norge nok er mer likt USA, med protestantisk verdi-kultur.....

Så alt i alt, ett godt innlegg, som ihvertfall jeg stiller meg bak.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Jarl Henning Ulrichsen kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
2 minutter siden / 634 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
9 minutter siden / 202 visninger
Siv Engebråten Bonde kommenterte på
Berøringens vendepunkt - oppstandelse og sårbarhet
10 minutter siden / 107 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
40 minutter siden / 1027 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 251 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2878 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
rundt 1 time siden / 202 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 1 time siden / 634 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 3 timer siden / 1707 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 3 timer siden / 1027 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2878 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2878 visninger
Les flere