Jon Arild Israelsen

4    5

Håpet om fri - kirke

Statskirkeordningen er en etterlevning av middelalderske maktkonstruksjoner. Troens og kirkens liv blomstrer først når kirken blir satt fri.

Publisert: 6. mai 2012 / 421 visninger.

I Norge er det ca 2,5 % av befolkningen som sier at de går til kirke hver jevnlig. I USA er det en plass mellom 30 og 40% av befolkningen som gjør det, eller kanskje mer korrekt sier at de ønsker å gjøre det. Den amerikanske konstitusjon har hatt et klart skille mellom statsmakt og religion siden den ble laget i 1787. Grunnvollen for enkeltmenneskets trosliv har derfor ikke sin bakgrunn i hva som måtte stå skrevet i den norske grunnlovs § 2.

Statskirke som system er en overlevering fra middelalderske maktkonstruksjoner, og er forgreining av Konstantin den stores blanding av stat og kristendom fra 300-tallet. Den Norske kirkes sammenveving med statsmakten er ikke den avgjørende årsak om Norge er et kristent land, heller tvert i mot.  Hvorfor er det da så viktig for så mange i Norge å bevare en statskirkeordningen når det ikke finnes noen som ønsker å stå for middelalderkristendommens stat-kirke-forhold.  Ingen står jo lenger for det maktmisbruk som middelalderkirken i samarbeid med konger og herskere utøvet mot menneskeheten.

De som underskrev Norges grunnlov på Eidsvoll i 1814 var barn av sin tid. De formet en grunnlov ut fra de tradisjonene de mente var de riktige. Noen debattanter tillegger eidsvollsmenne store kristen-etiske tanker og holdninger.  Det er ikke lett å vite hvilke holdninger de måtte ha hatt.  Men ut fra deres forståelse fikk Statskirkens plass og makt en sentral posisjon i den nye grunnloven. Dett ble slått ettertrykkelig fast i Grunnlovens § 2: 

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Denne paragrafen stod fast til 1851 - da fikk jødene adgang til landet etter innsats fra blant andre Henrik Wergeland.

Denne samme grunnlovsparagraf ble iherdig brukt for å motarbeide alle former for frikirkelighet utover 1800-tallet, og først i 1845 fikk vi dissenterloven som gav andre trossamfunn utenom Den Norske Kirke retten til å organisere seg.  Men først i 1964 fikk vi lovfestet religionsfrihet i Norge.

Jeg synes også det er verdt å nevne at Hans Nielsen Hauge, som alltid ønsket å være en del av Den Norske Kirke, ble alvorlig forfulgt i det samme tidsrom som grunnloven ble skrevet. Det var ikke  § 2 i Grunnloven som ble brukt mot ham, men konventikkelplakaten av 1741 som Stortinget opphevet først i 1842.

Forandringene i det norske samfunn, som vi i dag nyter godt av og tar som en selvfølge, var ikke et resultat av Grunnlovens § 2, men av vekkelsene som spredte seg over Norge fra slutten av 1820-tallet og utover. Disse vekkelsene ble i stor grad motarbeidet av maktens menn både i og utenfor kirken.

Den kristne kirke i verden har stor framgang mange steder rundt om i verden uten at den har noen som helst tilknytning til staten. Derfor blir det for meg underlig å observere at norsk kristenhet, inkludert mange av frikirkeligheten, tror at det er kirkens tilhørighet til staten som er det avgjørende i forhold til om Norge er et kristent land eller ikke.

jeg ser fram til et Norge uten statskirke - der kirken kan være fri!


Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Personlig tro, det er noe en bør finne, ikke pådyttes

Publisert over 5 år siden

Absolutt noe å tenke over innlegget ditt.

Stat og kirke har nok svært lite med hverandre å gjøre. Tro er ikke noe statsanlignende. Å blande politikk og kirke blir feil. En stat kan ikke være kristen, det har med personlig tro å gjøre.

Svar
Kommentar #2

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

lite innspill

Publisert over 5 år siden
Jon Arild Israelsen. Gå til den siterte teksten.

I Norge er det ca 2,5 % av befolkningen som sier at de går til kirke hver jevnlig. I USA er det en plass mellom 30 og 40% av befolkningen som gjør det, eller kanskje mer korrekt sier at de ønsker å gjøre det.

Da jeg var i Irland i første halvdel av 90 tallet, ble jeg forklart at det var langt over 90% av befolkningen som gikk i kirke på søndagene. Det var ikke langt mellom kirkene, men likevel var det kirker som hadde opptil 5 gudstjenester hver søndag! Men det var ikke vanlig å ha noen bibel i hjemmene. (Likeledes gikk de på puben etter kirketid, og satt ikke hjemme og drakk :-)))

Dette ble jeg forklart av en irsk kvinne, som selv deltok i å dele ut nadverdsbrødet, og hun mente forklaringen lå i at irene ikke hadde hatt vår pietisme, som støtte mennesker fra seg.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ett annet land som har

Publisert over 5 år siden

statskirke er jo Malta....litt likheter mellom Malta og Irland egentlig, siden de begge er små øystater, romersk-katolske, og i hvertfall Malta ganske så verdikonservativ....

Jeg tror også kristenlivet vil blomstre mer hvis man kvitter seg med statskirke-ordningen, siden Norge nok er mer likt USA, med protestantisk verdi-kultur.....

Så alt i alt, ett godt innlegg, som ihvertfall jeg stiller meg bak.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 923 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 923 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
29 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
32 minutter siden / 1268 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
39 minutter siden / 1268 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1268 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1268 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1268 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 89 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1268 visninger
Les flere