Rune Staven

401    12014

Gå til mauren og bli vis

Publisert: 5. mai 2012 / 880 visninger.

Hei

 

 

Mange har vel hørt om ordtaket som sier gå til Mauren og bli vis. Hvordan kan man bli vis ved å se på en maur som jobber intens for sin koloni. Hva har de å lære oss, Jo ser man nermere på en maurtue, måten de samarbeider på hvordan opgavene er fordelt. at alle er viktige bidragsytere på hver sin måte.

 

 

Dette er hentet i fra bibleinfo.com

Vi bør ikke stadig være late. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 3,11-12. ”Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød.”

Målrettet arbeid skal prege den kristnes livsstil. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,15. ”Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av.”

Latskap fører ikke til stor grad av suksess i livet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 10,4-5. ”Fattig blir den som er lat i sitt arbeid, men flittige hender gjør rik. Klok er den som samler i hus om sommeren, skam får den som sover når det er tid til å høste.”

Late mennesker har dårlig vurderingsevne. Det står i Bibelen, Ordspråkene 26,13-16. ”Den late sier: ”Det er en løve på veien, en ungløve ute i gatene.” Døren dreier seg om tappen, den late snur seg i sengen. Den late stikker hånden i fatet, men gidder ikke føre den til munnen. Den late tror han er visere en sju som gir kloke svar.”

Her kommer en viktig opplysning til late mennesker, fra en maur. Det står i Bibelen, Ordspråkene 6,6-11. ”Gå til mauren, du late, se på dens strev og bli vis! Enda den ikke har noen høvding, verken oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? ”Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund.” Da kommer fattigdommen som en farende fant og nøden som en væpnet mann.”

 

 

Dette skriver jeg

Ganske inntresant, latskap kan fort komme over oss. men hva er latskap i troen. kan latskap føre til likegyldiget, sløvhet, ovenfor våre medmennesker, Man kan ta for lett på synden. latskap kan også føre til en åndelig søvn, slik at man sovner i en annen tilstand. hvis maurene sovnet så hadde maurtuen kollapset og den hadde ikke vert boendes i. Maurtuen er tempelet og i tempelet bør det være orden, rydigt og rent. lampen er mauren og oljen  er Droningen. uten Droning ingen liv. så derfor arbeider maurene for sitt liv, å tjene den ene som gir dem livet, De kan ikke sovne for da riskerer de å miste det de strever etter.og kan dø. Derfor er sammarbeid nøkkelen til tryggheten for deres liv. Jeg drar noen paraleller mellom den vise mauren og til oss troende. Hvordan man kan leve sammen i sannheten. Har man forskjellige syn på sannheten så blir det strid og kaos, og det kan man tydelig se på Vd. Der troen spriker i alle rettninger, vi kunne aldri ha vert i samme maurtue, alle ville gjort det på hver sin måte og maurtuen hadde kolapset. men vi skal tilbe Faderen i ånd og i sannhet. Jesus må være nøkkelen som binder oss sammen. Kristi lære må være det eneste evanngeliet som må formidles.

 man har lett å bevege seg ut på dypt vann. søk først Guds rike og Hans rettferdighet og få alt det andre i tilegg. Søk det som er kilden til sannhet. vær ikke lat vær ikke sløv, la sannheten i Guds ord stå først på listen vær ivrig og brendende slik som mauren er for dronningen sin. vi arbeider og bygger Guds rike. Mauren arbeider og bygger også sitt rike. vi har samme mål, bare i to forskjellige verdener. Har du ikke sannheten i deg så har man heller ikke lyset i seg. da blir lyset i deg mørke istedenfor. man vil heller ikke legge merke til det, men hjertet og fruktene vil avsløre om livet var bygd på fjell heller sand, slik merker man også på mautrua hva slag matriale de har brukt for å bygge maurtuen med. slik de kan både beskytte å ta vare på sitt hus. Det er mange fiender som ønsker å ta over og ødlegge deres hus, slik er det med vårt hus også mange vil forvirre og forgifte vår sannhet. er man våken nok til å forstå dette, eller har latskapen og iveren stilnet. lunkenheten i oss kan bli vår fortapelse, Hadde maurene blitt lunken i sin iver så hadde det ikke vert lenge før vi har funnet deres hus forlatt.

 

 

Mitt råd er søk sannheten i Guds ord selv, la ikke denne verdens visdom med sitt bedrag lure deres hjertet til å tro på løngnen. For det finnes bare en vei til Faderen Jesus. en lære Kristi lære. les Romerne på nytt og på nytt og på nytt. forstå budskapet den Hellige Ånd vil vise deg. bli en nyskapning i Kristus, med en sann omvendelse, la ikke latskapen sløvheten, likegyldigheten hindre deg til en san omvendelse som gir en sann tro.

GÅ TIL MAUREN OG BLI INNSPIRERT:)

 

mvh

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Våre venner - dyrene

Publisert over 5 år siden

Tenk at Gud har utvalgt seg noe av det minste av de minste i dyrenes rike, til et vitnesbyrd om hvordan forvalte den oppgave hver enkelt av oss har fått i gave og forvalte på best mulig måte.

Når vi ser at offer og offergaver er Guds visjon for menneskene til å sette sitt liv i velbehag for Guds åsyn, vil vi se at det å legge sin lyst under sin Herres lyst, vil fremme glede og alt det som såre godt er.

Dette er forordninger skapt fram i Guds Rike, stoltheten kan bli vår største fiende.

I en bakgård, midt i oslogryta, sitter jeg ofte i vinduskarmen og ser på dyrelivet som utspiller seg i et tre på utsiden, en bakgårdskatt, et ekorn, småfuglene som synger på kvisten,

Kong Salomo fikk mye Guds visdom, når Paulus på samme måte vitner om troen, en levende tro, viser det oss at det dreier seg om et sant felleskap med Gud, i ett og alt.

Sammenligningen med dyreriket vitner også om en Gud som i ferdiglagte gjerninger har tilrettelagt at vi skal kunne se,

et vitnesbyrd om Guds Ord.

med vennlig hilsen lise

 

 

 

 

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Tenk at Gud har utvalgt seg noe av

Hei Lise

 

Godt å høre fra deg igjen:)

 

Takk for ditt svar, Jeg likte ditt svar:) Dyreriket er underligt og og unik. Gud skapt alle dyr til sitt formål, Vi ser det ikke alltid slik Gud vil vi skal se det. et vakkert dyreliv som spinner omkring på denne jord, vi kan ha noe å lære enhver av oss . Ja stoltheten kan skape mange rare situvasjoner for oss og de andre som blir påvirket av våre holdninger. Å være saltet og lyset å være verandres tjenere er ikke alltid like enkelt å være. når tidsklemma slår til

 

 

Gud velsigne deg Lise:)

 

 

MVH

Rune

 

Svar
Kommentar #3

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Åndens frukt

Publisert over 5 år siden


Først vil jeg takke deg, Rune, for et veldig flott innlegg! Det gleder meg også at du prøvde mine forslag og viste til kilden du brukte i første avsnitt og viste til at det var du som hadde skrevet andre avsnittet:-)!

Du skriver jo kjempebra, Rune! Om det blir noen "skriveleifer" her og der, må du ikke bekymre deg . Hvem er det som ikke gjør de! Du har også forbedret deg, synes jeg. Øvelse gjør mester!:-)
For meg blir det også en god øvelse i å holde norsken vedlike ved å delta her. Jeg skriver masse feil. Det blir mye blanding og en gjettelek mellom norsk, engelsk og tysk fra meg... Men folk ser ut til å forstå hva jeg skriver, og det er jo det viktigste:-)

I Gudstjenesten idag, i menigheten jeg går i, ble det talt om en av Åndens frukter; Saktmodighet. Vi går gjennom Bergprekenen for tiden, og der står det i Matt. 5 v 5;

 Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.

Saktmodighet er en av Åndens frukter, listet opp i Gal.5 v 22;

 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Åndens frukter er, i motsetning til Åndens gaver, noe man ikke, som troende, får som gave, men noe vi selv må ville og arbeide for. Herren vil hjelpe oss. Men det krever også til dels hardt arbeid fra vår side. Det er en prosess som varer livet ut.

Jeg tenkte at det passet å nevne dette her fordi du minner oss om det som er så viktig at vi ikke blir late i troen.

Vi er frelst av nåde ved tro. Vi kan ikke legge noe til frelsen. Men denne visshet må på ingen måte friste oss til å bli "sofa-kristne" som ikke arbeider på vår frelse! Jesus er vår frelser. Men han er også vår lærer. Jesus sier i Matt 11 v 29 at vi skal lære av ham;

Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Det er ikke noe ork å arbeide for Åndens frukt. Selv om det krever litt anstrengelse, følger det så mye glede og velsignelse  med det:-)!

 

Svar
Kommentar #4

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

les Romerne på nytt og på nytt og på nytt. forstå budskapet den Hellige Ånd vil vise deg.

Ja, vi må fylle oss med Guds Ord og la HELE Kristi lære få prege oss!

Det er så mye rundt oss som vil prege oss på feil måte. Det er viktig at vi blir i Guds Ord og leser om og om igjen!  Romerbrevet lærer oss noe veldig sentralt; om synd og nåde. Det er viktig å få med alt slik at vi forstår det og ikke faller i den ene eller andre grøften ved å bare legge vekt på et og annet Bibelvers og ikke setter det i sammenheng med det andre som står skrevet.

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Åndens frukter er, i motsetning til Åndens gaver, noe man ikke, som troende, får som gave, men noe vi selv må ville og arbeide for. Herren vil hjelpe oss. Men det krever også til dels hardt arbeid fra vår side. Det er en prosess som varer livet ut.

Jeg tenkte at det passet å nevne dette her fordi du minner oss om det som er så viktig at vi ikke blir late i troen.

Vi er frelst av nåde ved tro. Vi kan ikke legge noe til frelsen. Men denne visshet må på ingen måte friste oss til å bli "sofa-kristne" som ikke arbeider på vår frelse! Jesus er vår frelser. Men han er også vår lærer. Jesus sier i Matt 11 v 29 at vi skal lære av ham;

Hei hildegunn

 

 

Åndens frukter er noe vi må streve etter, helt riktig. Hvordan skal vi bli lik Jesus.? Jo da må vi streve etter åndens frukter. Lære å leve i fruktene la fruktene bli en del av oss. vokse i frukte som ånden er villig til å gi oss. hvordan tar vi i mot fruktene ? hvordan viser fruktene igjen i vårt liv ? Alt som hjertet er fylt av strømmer det over av fra våre handlinger og ord :)

Takker deg så mye Hildegunn for gode tilbake mld, det gir meg oppmuntring  til å fortsette:) Jeg lærer men jeg vandrer. tar til meg gode råd, fra en god søster som vil det beste. men jeg har skrevet mye av de innleggene jeg har har sendt inn før. det som har blitt feil gjern er det jeg har skrevet har blitt blandet med det som er blitt limt inn fra andre kilder. men så lenge det samstemmer med min ånd og Guds ord så jeg ikke noe galt i dette. jeg ville bare at sannheten skulle stå fram i lyset,

men er glad at du ser det som finnes bak ordene som jeg skriver.Du ser at jeg ikke dømmer andre mennesker. Det er det samme som de jeg jobber med, som har begått alvårlige forbryttelser, jeg kan ikke dømme de, jeg kan starte med blanke ark og se framover. men hvis det er løgn i mot læren. må vi være krigere som står for sannheten. Jeg fordømmer løgnen i læren. det er stor forskjell. men kan være glad i det menneske, man kan be for de som er ført vill. vill at alle skal komme til himmelen:)

 

 

Gud velsigne deg og dine:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Det er så mye rundt oss som vil prege oss på feil måte. Det er viktig at vi blir i Guds Ord og leser om og om igjen!

Hei Hildegunn

 

 

Så sant så sant. Forstår man romerbrevet så forstår man nåden, synden, blodet, nyskapningen i Kristus, omvendelse. å vandre i ånden.  Det gir oss en trygghet og en frihet i Kristus som er utrolig viktig. for mange misforstår nådens kraft. frihetens kraft. det å vandre i ånden er det også mange som misforstår. for når man blir en nyskapning så begynner man å vandre i ånden,og i ånden kan man ikke synde.men i vår skrøpelighe snubler vi fremdeles, men da er blodets rensend kraft godt å ha. det er slik vi blir rene i hjerte for Gud kan ikke se synd i oss begrunn av blodet. så lenge vi beskjenner når vi snubler.

 

Guds fred:)

 

 

MVH

Rune

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
8 minutter siden / 417 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 417 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 3 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere