Jahn Magnus Eriksson

9    86

Antisemittisk liga i Norge?

På mandag blir det holdt en debatt om antisemittisme på litteraturhuset. I denne anledning ønsker jeg å vie litt plass til et historisk antisemittisk dokument, for å se det i kontekst med samtidig problematikk i Norge.

Publisert: 5. mai 2012 / 2602 visninger.

Selve ordet antisemittisme sies ofte å stamme fra journalisten Wilhelm Marrs (1819 – 1904) pamflett fra 1876 med navnet «der Sieg des Judenthums über das Germanenthum – vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet ». Imidlertid er dette en misforståelse da dette verket, som helt klart har et antisemittisk innhold, ikke inneholder ordet antisemittisme en eneste gang. Men han startet et forbund med navnet "Antisemitenliga", en gang på slutten av 1800-tallet. Historiens første, men ikke siste, antisemittiske selskap. Det eksisterer til og med noe lignendes i Norge den dag i dag.

Marr, som ofte får den lite flatterendes tittelen antisemittismens far, skillet selv mellom judenhass, eller det alminnelige jødehatet og antisemittismen som han selv mente hadde sitt grunnlag i en vitenskaplig tilnærmning til jødens vesen. Det alminnelige jødehatet bygde mer eller mindre på rene fordommer, fundamenterte i religiøs fanatisme og utdaterte ideer i følge Marr. Her følger et utdrag fra en av hans antisemittiske pamfletter:

«Die Antisemitenliga ble stiftet 14. mars 1895 i Tyskland av våkne og kunnskapsrike borgere, som var sterkt uroet over jødedommens økende innflytelse i landet de siste 25 årene. Antisemittenliga ville opplyse folk om hva jødefiseringen av landet innebar.

Antisemitenliga er partipolitisk uavhengig, og fremmer intet bestemt politisk syn eller religiøs overbevisning – utover å bekjempe jødefiseringen av Tyskland. Antisemitenliga påpeker at jødedommen er et totalitært system som består av en religiøs, en økonomisk og en militær del. Jødene plikter å sverge troskap til sionismens ideer og kjempe for sionisme ved ekspansjon. Sionismen er derfor uforenlig med de verdier det tyske samfunn er bygget på.

Antisemitenliga oppfatter at sionisme som et totalitært system er i slekt med kommunismen. Selv ønsker de å verne om demokratiet, ytringsfriheten, rettsstatens prinsipper og den tyske kulturarven. Religionsfriheten gir enhver rett til å tro på det man ønsker, som en privatsak, men gir ikke rett til å utføre ritualer eller handlinger som strider mot landets etablerte lover eller verdier.

Antisemitenliga introduserte for noen år siden begrepet antisemittisme som en betegnelse på hvordan jødefiseringen av Tyskland foregår. En av våre fremste oppgaver er å avsløre alle forsøk på å gjøre Tyskland mer jødisk, og reise motstand mot denne prosessen.

Forsøk på å integrere det tyske samfunnet, eller deler av det, under jødiske tradisjoner betraktes som uvennlige handlinger, og skal avvises. Krav om særrettigheter under henvisning til religiøs tro ansees som uberettiget.

Antallet personer i Tyskland med jødisk oppvekst er i sterk økning, og et estimat for veksten videre tilsier jødisk flertall i Tyskland innen utløpet av dette århundre. I enkelte byer allerede før året 1950. Dersom jødene blir i flertall i Tyskland, så opphører landet vårt å være en arisk nasjon og Tysklands Grunnlov vil bli revidert slik at den tilpasses sionistisk herredømme. All historisk erfaring viser at når sionisme blir en dominerende kraft i et samfunn så forsvinner friheten.

Antisemitenliga påpeker at det hersker uvitenhet og naivitet i befolkningen når det gjelder sionismens ødeleggende kraft. Politikere, embets- og tjenestemenn bagatelliserer faren og legger landet åpent ved en jødevennlig innvandrings- og familiegjenforeningspolitikk. Motstanden mot jødefiseringen blir av enkelte politikere og media gjerne møtt med trakassering, trusler og sensur. Mange antisemitter i Tyskland er i dag redde for å stå åpent frem av frykt for å miste jobben. Det arbeides sentralt i det tyske riket for at kritikk av jødene skal bli forbudt.

Antisemitenliga vil kjempe mot denne utviklingen sammen med alle andre krefter som forsvarer ytringsfriheten. Over hele Europa ser vi nå at når antisemitter forsøker å holde demonstrasjoner og markeringer så angripes de av kriminelle elementer på venstresida.

Antisemitenliga merker at folk begynner å våkne. Både fordi de ser sammenhengen mellom jødedom som ideologi og alle terroraksjonene rundt om i verden og fordi deres egen hverdag blir verre. Overfallsvoldtekter øker og jødisk dominans på andre områder tiltar.

Antisemitenliga er åpen for alle som støtter vår målsetting. Vi vil jobbe systematisk for å danne en folkelig motstand i hele Tyskland mot jødefiseringen av landet vårt. Vi ønsker å danne brede allianser med alle i det tyske riket som kjemper for det samme på et demokratisk grunnlag, og vi søker samarbeid på et selvstendig grunnlag med kamerater av samme oppfatning som oss, i andre land.»

 Et falskneri

”Dokumentet” er et falskneri, det har ikke grunnlag i historien men i samtiden. Innholdet i teksten stammer fra den fremmedfiendtlige grupperingen SIAN, men ord er skiftet ut for å vise den uhyrlighet denne grupperingen står for. Gjennom hele ”dokumentet” er ord som Islam byttet ut mot sionisme, og ordet muslim med jøde. Ordet Norge er byttet med Tyskland, og årstallene er endret. I stedet for ord som anti-islamisme, brukes ordet antisemittisme. I stedet for navnet SIAN benyttes navnet Antisemittenliga, et historisk eksisterende forbund som mente seg å være annerledes fra det tradisjonelle jødehatet. Dette gjør at ”dokumentet” får noe uhyrlig over seg. I mitt forrige innlegg ønsket jeg å vise at SIAN ikke er så forskjellige fra fascistene, faktisk er der flere likhetstrekk enn ulikheter. Deres antiislamisme har også et tydlig slektsskap til antisemittismen. Vil man bekjempe den ene styggedommen, da må man bekjempe den andre. Et litet sitat fra Marr understryker denne koblingen ytterligere.

I shall announce, loudly and without any attempt to be ironic, that Judaism has triumphed on a worldwide historical basis. I shall bring the news of a lost battle and of the victory of the enemy and all of that I shall do without offering excuses for the defeated army.

Hvis man bytter ut ordet Judaism med Islamism høres Marr plutselig ut som en Eurabiakonspiratoriker. Antiislamisme og antisemittisme er kanskje ikke så langt unna hverandre egentlig? 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Hongrø

2 innlegg  27 kommentarer

Eller motsatt....

Publisert over 5 år siden

Dersom bare ett land, uavhengig av hvilken grunn, tolererer en muslimsk familie vil den familien bli en kime for forførelse. Hvis én eneste liten muslimsk gutt overlever uten muslimsk utdanning, uten moské og Koranskole, så vil islam fremdeles være i sjelen hans. Selv om det aldri hadde eksistert moskéer eller Koranskoler eller en Koran ville muslimånden fremdeles eksistere og øve innflytelse. Den har vært der fra første stund av, og det er ingen muslim, ikke én eneste, som ikke har det i seg. 

Å fjerne den muslimske ånd er ikke mulig på noen platonsk måte. For muslimånden er et produkt av den muslimske personen. Med mindre vi utrydder det arabiske folk. Hvis vi ikke utrydder det arabiske folket snart vil de ha snikislamisert vårt folk i løpet av veldig kort tid. 

(Fritt etter Adolf Hitler.....)

Svar
Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

beast and beauty

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

den uhyrlighet denne grupperingen står for

Du bør roe språkbruken noe. Det tjener ikke til noe med slikt språk.

Men hvordan kan det egentlig ha seg at dette lille folket så uforholdsmessig gir menneskeheten så mange store filosofer, vitenskapere og kunstere? Dét kunne jo være et spørsmål? Vi kunne tilogmed sammenlikne med Norge?

Svar
Kommentar #3

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Du bør roe språkbruken noe. Det tjener ikke til noe med slikt språk.

Det er uhyrlig, kort og godt. Tenk at du faktisk plukker ut det ordet i hele teksten? Syns ikke du at det er et uhyrlig språk i det siterte avsnittet?

Svar
Kommentar #4

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Tull

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Antiislamisme og antisemittisme er kanskje ikke så langt unna hverandre egentlig?

Antiislamisme handler om å være kritisk til en ødeleggende og undertrykkende ideologi og religion.
Som vi IKKE ønsker skal etablere seg i Norge og Europa.

Antisemitisme er en rasistisk holdning som ser ned på et folkeslag.

Kan overhode IKKE sammenlignes.

Å røre sammen dette sånn du gjør her,er mildt sagt helt på trynet.!!!

Svar
Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Når det skrives "Antisemittisk liga i Norge" så er det vel i dag mest naturlig å tenke på hatet mot jødene fra muslimsk hold ?   Vi har ennå ikke nådd svensk nivå, men det kommer nok i takt med økende grad av multikultur.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.772541-fler-brott-mot-judar-i-malmo

Men det er gode grunner til å tro at dette hatet bekymrer enkelte mye mindre.

 

Svar
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Sammenligning

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Antiislamisme handler om å være kritisk til en ødeleggende og undertrykkende ideologi og religion.
Som vi IKKE ønsker skal etablere seg i Norge og Europa.

Antisemitisme er en rasistisk holdning som ser ned på et folkeslag.

Kan overhode IKKE sammenlignes.

Å røre sammen dette sånn du gjør her,er mildt sagt helt på trynet.!!!

Sammenligningen skjer når saklig kritikk glir over i og antar samme former som tradisjonellt jødehat.

Svar
Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

som f.eks

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Sammenligningen skjer når saklig kritikk glir over i og antar samme former som tradisjonellt jødehat.

når tyrkere og arabere på 1400 tallet tas under en kam.og muslimer omtales som om de var en homogen gruppe

Svar
Kommentar #8

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Sammenligningen skjer når saklig kritikk glir over i og antar samme former som tradisjonellt jødehat.

Kritiske holdninger til islam handler IKKE om folkeslaget...om det er arabere eller et annet folkeslag...
Antisemittisme er jo ikke kritikk mot religionen jødedom,men selve jøden som rase.

Er det veldig vanskelig å se forskjellen..?

Om det kommer kristne arabere eller sekulære europeere til Norge som har samme holdning til samfunnet som oss selv,vil integreringen gå lett,men når en ideologi som islam blir forsøkt innført SAMMEN med integreringen,oppstår det store problemer..

Det er der problemet ligger.

Svar
Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Forskjell og likhet

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Kritiske holdninger til islam handler IKKE om folkeslaget...om det er arabere eller et annet folkeslag...
Antisemittisme er jo ikke kritikk mot religionen jødedom,men selve jøden som rase.

Er det veldig vanskelig å se forskjellen..?

Nei, det er ikke vanskelig å se forskjellene, men det er skremmende når man oppdager likhetene.

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Oppkonstruerte likheter

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er ikke vanskelig å se forskjellene, men det er skremmende når man oppdager likhetene.

Disse to sakene har ingen sammenheng.

DET er poenget.

Men det er selvfølgelig et forsøk på å koble dette sammen som vi ser om dagen.

Så feil kan man ta.

Svar
Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Sammenheng

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Disse to sakene har ingen sammenheng.

DET er poenget.

Men det er selvfølgelig et forsøk på å koble dette sammen som vi ser om dagen.

Så feil kan man ta.

Ingen kan tvinges til selvrefleksjon. Forsøk på sammenkobling utenfra, fører gjerne til enda mer stivnede og låste oppfatninger. Men vi kan trekke en paralell til  diskusjonen rundt Israelkritikk som antisemitisme? Jeg som er kritisk til Israels politikk, men iherdig anti-antisemitist, er tvunget til kontinuerlig refleksjon over egne holdninger og tankegods. Jeg vet at det er fort gjort, bevisst eller ubevisst og tråkke feil.

Holt, jeg vil på ingen måte ta fra deg retten til å kritisere Islam. Jeg bare ber deg om å være oppmerksom på farene ved å tråkke over slik at kritikk blir til ***isme?

Svar
Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jahn Magnus Eriksson. Gå til den siterte teksten.

Hvis man bytter ut ordet Judaism med Islamism høres Marr plutselig ut som en Eurabiakonspiratoriker. Antiislamisme og antisemittisme er kanskje ikke så langt unna hverandre egentlig?

det er en del vesentlige forskjeller  til det du påpeker..

Jødene på verdensbasis utgjør 13-14 millioner og var ikke så mange flere heller i forrige århundre..

Idag er det flere muslimer i europa enn det er jøder på verdensbasis, og islam som ideologi/religion har 1,5 milliarder tilhengere..

Europa med sine ca 400 millioner innbyggere er omringet av den muslimske verden, og meg bekjent så er vi den svake part i dette forholdet..

så hvordan antiislamisme og antisemmitisme kan sammenlignes er for meg en gåte, det er så langt fra jevnstore størrelser en kan komme.

dernest er det ikke nevnt med ett ord fra Eriksson at jødehatet er absolutt størst i de islamske land, hvor sions vises protokoller sidestilles med sannheten..

Altså hovedkilden til Hitlers jødehat , er det som omtales som sannheten om jødene i denne verden..

Så langt er  ennå ikke venstresiden kommet i sin retorikk mot israel enda, men det er nok ett tidsspørsmål.

Svar
Kommentar #13

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

En utfordring til Jahn Magnus

Publisert over 5 år siden

Nå er det liten info du har lagt igjen om deg selv på vd, Jahn Magnus, men en kjapp googling gjør jo at det du innholdsmessig skriver passer inn i presentasjonsboksen - tidl. nestleder i Attac, asylaktivist. antirasist (det har vi skjønt), historiker og skribent (det har vi og skjønt - og du får litt pes for at du er god på historiebeskrivelser, men mindre god på å konkretisere dine historiske anslag til nåtidsrefleksjoner) - og du er trolig bosatt i Oslo.

Med denne bakgrunnen mener jeg at du skulle være tøff nok - ha guts nok - til å ta følgende utfordring:

Ta med deg et israelsk flagg i en større størrelse - begynn så en vandring fra øverst på Karl Johan til du ender opp på t-banestasjonen på Grønland - fortell så oss på vd om hvordan denne vandringen forløp - etter hvor mange minutter du ble verbalt eller fysisk trakassert - eventuelt hvor og hvordan det israelske flagget forsvant eller ble ødelagt.

Så - vent gjerne en dag - gjør den samme turen med et palestinsk flagg - fortell om hvordan det forløp - om det var trakassering eller støtteerklæringer som møtte deg o.s.v. 

Du kan og følge opp med ytterligere en utfordring på en varmere dag:  

I t-skjorte med tekst "I love Israel" og det israelske flagget vandrer du rundt i sentrumskjernen i Oslo og gir oss spente og mindre tøffe på vd en tilbakemelding om reaksjoner og forløp.

Gjør deretter det samme med en t-skjorte med tekst a typen "Et fritt Palestina - knus apartheidstaten Israel" - vi venter i spenning......

Svar
Kommentar #14

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Ta med deg et israelsk flagg i en større størrelse - begynn så en vandring fra øverst på Karl Johan til du ender opp på t-banestasjonen på Grønland - fortell så oss på vd om hvordan denne vandringen forløp - etter hvor mange minutter du ble verbalt eller fysisk trakassert - eventuelt hvor og hvordan det israelske flagget forsvant eller ble ødelag

Hvorfor skal jeg gjøre det?

For øvrig har du tydeligvis ikke googlet navnet mittr tilstrekkelig hører jeg :)

Svar
Kommentar #15

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Gjør deretter det samme med en t-skjorte med tekst a typen "Et fritt Palestina - knus apartheidstaten Israel" - vi venter i spenning......

Du kan jo se deg runt om hva jeg mener om "knus apartheidstaten Israel", og så kan du komme med en unnskyldning etterpå. Venter i spenning!

Svar
Kommentar #16

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Oppfatter du denne teksten som en kritikk mot Israel Geir Rune?

Svar
Kommentar #17

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Neeeeidaaa

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Kritiske holdninger til islam handler IKKE om folkeslaget...om det er arabere eller et annet folkeslag...

Da mener du at det ikke eksisterte antisemittisme før 1895 heller. Det er konsekvensene av din påstand.

Svar
Kommentar #18

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Disse to sakene har ingen sammenheng.

De er beslektet. Og har langt fler likheter enn ulikheter. Jeg har skrevet et lengre essay om ulikhetene, det heter "Skomakaren i Jerusalem".

Svar
Kommentar #19

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Dette er i alle fall tull

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Antiislamisme handler om å være kritisk til en ødeleggende og undertrykkende ideologi og religion.

Har ingenting med "kritikk" å gjøre. Det er ren og skjær konspirasjonsteori. Bygger på lite kunnskap.

Svar
Kommentar #20

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Antisemitisme er en rasistisk holdning som ser ned på et folkeslag.

Dette er historieløst. Ved å hevde dette så sier du at antisemittisme ikke eksisterte før 1895.

Svar
Kommentar #21

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

dag mest naturlig å tenke på hatet mot jødene fra muslimsk hold ?

Ikke nødvendigvis! Det finnes, som du sier, ofte antisemittiske holdninger i de muslimske miljøene. Men det finnes også muslimer som går ekstremt langt i å ta avstand fra antisemittisme. Det eksisterer også (hevder jeg, men har fått mye skjell for) noen antisemittiske holdninger på venstresida, spesielt innenfor den antiimperialistiske fløyeln, og blant antisionistene. Ikke alle, men noen.

Poenget mitt er at antisemittisme er en slags struktur, som oppviser klare fellestrekk til antiislamismen. Jeg mener at man kan ikke motarbeide den ene, uten å motarbeide den andre.

Svar
Kommentar #22

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Sammenligningen skjer når saklig kritikk glir over i og antar samme former som tradisjonellt jødehat.

Enig

Svar
Kommentar #23

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Googlet feil, Jahn Magnus?

Publisert over 5 år siden

Det kan godt være at du har en dobbeltgjenger med samme navn eller at noen har stjålet identiteten din

https://twitter.com/#!/jahnmagnuseriks

Når det gjelder utfordringen du fikk, så kan det godt være at du kjenner at det var urettferdig at du fikk den, men siden jeg fortsatt tror på googlingen så ville det uansett grøftekant en befinner seg i når det gjelder Israel/Palestina vært en god dokumentar på hvem som egentlig er den utsatte og undertrykte part her i kongeriket Norge.

Hvis jeg skal finne noe å unnskylde, så finner jeg dine innlegg så lange og min tid for sårbar til at jeg skal bruke kvelden på å lete meg fram til noe du har sagt om Israel og beskyldningene om apartheidstat - en link eller kopi av et utdrag hjelper, men når det er sagt så var det ikke deg og dine holdninger jeg hadde i tankene da jeg skrev ned en tenkt t-skjorte tekst - det var et klart og entydig propalestinsk budskap og utfordringen jeg var fokusert på.

Så- du likte ikke utfordringen sette i et antirasistisk fokus?

Svar
Kommentar #24

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder utfordringen du fikk, så kan det godt være at du kjenner at det var urettferdig at du fikk den, men siden jeg fortsatt tror på googlingen så ville det uansett grøftekant en befinner seg i når det gjelder Israel/Palestina vært en god dokumentar på hvem som egentlig er den utsatte og undertrykte part her i kongeriket Norge.

Nei, jeg skjønner ikke bare hvorfor du vil at jeg skal gå med et iraelsk flagg over grønnland? Eksakt hva skulle det tjene til? Hvilken ny kunnskap skulle jeg få av noe slikt?

At jeg befinner meg på en venstresida betyr slettes ikke at jeg er antisionist, eller noen sterk kritikere av Israel. Jeg er både propalestinsk og mener at Israel har rett til å eksistere. For meg er ikke det noen motsetning. Jeg syns at hatet mot jøder er like kvalmendes uansett hvor det kommer fra, og det samme gjelder hatet mot muslimer.Jeg har skrevet mange innlegg der jeg tar oppgjør med antisemittisme på venstresida. Og jeg har selvfølgelig også fått mye kjeft for dette fra folk som hevder at noe slikt ikke eksisterer. Jeg har også skrevet om jihadistisk antisemittisme, og hvordan denne forholder seg til enkelte elementer på antiimperialistisk, antisionistisk venstresida. Jeg er kritisk til boikottkampanjer (mot Israel), og særdelse den akademiske boikotten av Israel. Jeg syns at Israelkritikken er vel overentusiastisk, sett i sammenheng med den manglende kritikken av langt mer repressive regimer.

Hva mener du at jeg skulle lære ved å gå med Israels flagg?

Det er bare om man trur at det er en motsetning man ser et problem ved at jeg også er palestinervenn. Jeg er helt enkelt palestinervenn fordi jeg er Israelvenn, og jeg er Israelvenn fordi jeg er palestinervenn. Jeg syns derimot synd på begge folkene som har dårlige ledere, og ikke ser ut til å ønske en slutt på konflikten.

Svar
Kommentar #25

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Så- du likte ikke utfordringen sette i et antirasistisk fokus?

Du kan google "Skomakaren i Jerusalem - ett essä om antisemittismens historia" (3 deler) og "Venstresida og jødehat - antirasistiske antisemitter?", det er fire tekster som til stor del handler om venstresidas antisemittisme igår og idag. Jeg har forfattet de alle sammen.

Jeg er fullstendig klar over disse tingene. Er du?

Det har altså ikke så mye med hva jeg liker og ikke liker, men mer at utfordringen var nokså feil rettet denne gang.

Svar
Kommentar #26

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Ikke for mange

Publisert over 5 år siden

"Bygger på lite kunnskap."  Kunnkap er bra, men erfaring og selvsyn er bedre. Det finnes ikke en muslimsk stat som har noe som ligner demokrati, et demokrati slik vi demokrater gjerne vil ha det.  De alle fleste muslimske stater ligger på u-lands nivå.  Enda de har både mennesker og ressurser,  slett ikke alle kan skylde på vestens innblanding. Selv er de kolonisatorer og okkupanter nedover i Øst- Afrika.  Når tilhengerne når et visst nivå, da  går det mot bråk og  deling jfr. India/Pakistan.  Siden menneskene er så like, må det skyldes en forkvaklet ørkenreligion, som kombinert med forkvaklet æreskultur som bremser en hver form for framsteg.

Til menneskehetens beste, og spesielt til de muslimer som ha flyktet fra sitt hjemlands beste - de bør ikke bli for mange av dem i Europa.

Svar
Kommentar #27

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Til menneskehetens beste, og spesielt til de muslimer som ha flyktet fra sitt hjemlands beste - de bør ikke bli for mange av dem i Europa.

Hvorfor?

Svar
Kommentar #28

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Hva det skulle tjene til, JM?

Publisert over 5 år siden

Du tar deg friheten til å klippe og lime - fra en gruppe som SIAN - som blir møtt med pepper hvor det så skulle være - da tenkte jeg du var i behov av en liten "på kroppen" mer enn i toppen opplevelse av hvordan det er å være jøde eller proisraelsk i vår hovedstad kontra det å være muslim eller propalestinsk - det gir seg for de fleste umiddelbart hva som koster og hva som koster mindre.

Mens vi snakker som liga, så kom jeg over denne snutten for "gamle dager"

http://www.youtube.com/watch?v=_wNGO5rcL9o

der en av "mine" kastet et blikk på klippet og undret hvilken gammel norsk film jeg så på nå....

Svar
Kommentar #29

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Klassiker

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Mens vi snakker som liga, så kom jeg over denne snutten for "gamle dager"

http://www.youtube.com/watch?v=_wNGO5rcL9o

der en av "mine" kastet et blikk på klippet og undret hvilken gammel norsk film jeg så på nå....

"Kom igjen, mi tar dei"

Klassiker! :-)

Svar
Kommentar #30

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Hvorfor ?

Publisert over 5 år siden

Hvorfor ?

Det viser seg at unge muslimer gjerne blir mere konservative enn sine foreldre, de har aldri hatt følingen med den ensretting, terror og elendighet som gjorde at foreldrene flyktet eller emigrerte til vesten.  Dette betyr større sannsynlighet for fremtidige konfrontasjoner og eksplosjoner slik som vi har erfart fra Thailand, Bali, Madrid, London og New York.

Om den muslimske befolkningsgruppe når et visst nivå, så kan det hende at partene finner sameksistensen så utrivelig at landene  må deles.  Jfr. India/Pakistan.  Enda der delte folket mye av kulturen, eksempelvis den rasistiske kastekulturen. Som de forøvrig har dratt med seg til Europa. 

Det er selvfølgelig lenge til at dette blir aktuelt i Europa.  Kosovo er bare en parantes som visstnok aldri vil kunne stå på egne bein.  Men 100 år går jo så fort. Da lever mine barnebarns barnebarn.   En økning av farge- og trosrikdommen  er ikke til å unngå. Men la oss slippe å høre at det er en stor fordel for menneskeheten. All erfaring viser det motsatte. Så det eneste jeg ber om - ta det litt med ro. Det vi har sett av opptøyer i storbyene er bare krusninger på overflaten. Vent til den skikklige depresjonen kommer.  Der har Norge den fordel at vi kan kjøpe oss henstand med oljepengene våre.

 

Svar
Kommentar #31

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

kastekultur

Publisert over 5 år siden

i pakista?nå hallusinerer du

Svar
Kommentar #32

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Ikke bare der, Robert

Publisert over 5 år siden

de har dratt med seg svineriet hit også

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10001135

 

Svar
Kommentar #33

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

litt pirk

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

"Kom igjen, mi tar dei"

Klassiker! :

rett sitat er mi tar di.en sørlending ville aldri si dei.det har nå blitt spillefilm om idiotene

Svar
Kommentar #34

Lars Gule

85 innlegg  3845 kommentarer

Liten grunn til frykt

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det viser seg at unge muslimer gjerne blir mere konservative enn sine foreldre, de har aldri hatt følingen med den ensretting, terror og elendighet som gjorde at foreldrene flyktet eller emigrerte til vesten.

Neida, det er IKKE slik, hovedsaklig. Og jo, det kan skje for noens vedkommende. Det er heller ikke slik at alle verdivariabler forandrer seg like mye og like raskt.

Men i hovedsak blir muslimer mer liberale og like de samfunnene de bor i, enn det deres foreldre var/er. I dag kunne vi høre om dette i Radiodokumentaren.

Den forteller at giftemålsalderen øker ganske påtakelig for nordmenn med pakistansk bakgrunn. De skaffer seg høyre utdanning og avviser foreldrenes giftemålsplaner. Det hentes også stadig færre ektefeller fra opprinnelseslandet. Jf. Norskpakistanere venter med å gifte seg.

Det er dette som er den overordnede trenden. Men ingen utviklingsveier er glatte og uten tilbakeslag.

Lars Gule

Svar
Kommentar #35

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

De skaffer seg høyre utdanning og avviser foreldrenes giftemålsplaner

Dette er særdeles interessant. Enda mer interessant er det å se på hvilket kjønn som skaffer høyere utdanning blant innvandrere. Det slår hull på en del myter om utbredst fortrykk (selvfølgelig om det også finnes).

Svar
Kommentar #36

Jahn Magnus Eriksson

9 innlegg  86 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

da tenkte jeg du var i behov av en liten "på kroppen" mer enn i toppen opplevels

Da bommet du, jeg skjønte bare ikke hvorfor. Og gjør det fortsatt ikke...

Svar
Kommentar #37

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Hva tror du, Jahn Magnus?

Publisert over 5 år siden

Nå har det gått noen år siden yttergruppen til Arne Myrdal tok til trepinner/-stokker i sin kamp mot innvandring.  De var aldri mange i det synlige - heller ikke SIAN.

Legger inn en snutt - SIAN tyr ikke til hverken pinner eller stokker, men politiet må møte temmelig mannsterke opp for å bekytte en beskjeden og påfallende stille yttring fra en meget fåtallig gruppe...

http://www.youtube.com/watch?v=KXq6uaejU-4

Noe sier meg at du aner hvordan utfordringen jeg håpet du hadde tatt på strak arm ville ha forløpt? Følgelig er det mer enn usikkert om det er slik du gjør anspråk for i ditt innlegg - at antisemmitisme og antiislamismen har de klare likeverdige "fellestrekk" og aktive støttegrupper i felten.  

Ved aktiv benyttelse av ord som "nazisme", "facisme" og "rasister" føres kampen for å kneble yttringen om at islam er en trussel for den frihet vi nyter - alle sammen - også muslimene i Norge pr. idag.

Observasjon av muslimer

The Muslims are not happy!
They’re not happy in Gaza .
They’re not happy in Egypt .
They’re not happy in Libya .
They’re not happy in Morocco.
They’re not happy in Iran .
They’re not happy in Iraq .
They’re not happy in Yemen .
They’re not happy in Afghanistan.
They’re not happy in Pakistan.
They’re not happy in Syria .
They’re not happy in Lebanon.

So, where are they happy?

They’re happy in Canada.
They’re happy in Australia.
They’re happy in England.
They’re happy in France.
They’re happy in Italy.
They’re happy in Germany.
They’re happy in Sweden.
They’re happy in the USA.
They’re happy in Norway.
They’re happy in every country that is not Muslim.

And who do they blame?
Not Islam.
Not their leadership.
Not themselves.

THEY BLAME THE COUNTRIES THEY ARE HAPPY IN!
AND THEY WANT TO CHANGE THEM TO BE LIKE THE COUNTRY THEY CAME FROM . .
WHERE THEY WERE UNHAPPY.

Og - forøvrig, Jahn Magnus - det er forskjell på å være kritisk til en altomfattende samfunnstyrende religion og ... et folk...

Svar
Kommentar #38

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Da har vi kristne en jobb å gjøre. BØNN

Publisert over 5 år siden

Jesus Kristus har kontrollen. Han skal komme tilbake til jorden og være med sine barn og de som elsker Ham som sin himmelske Far. Når enkelte mennesker skriver store avhandlinger om vanskelige ting, så faller jeg av. Jeg må bare holde meg til Bibelen og likesinnede for å få igjen balansen. Det er så rart. Det som skrives - enten treffer det meg og tenner meg og jeg finner gjenkjennelse, eller det blir bare slitsomt og komplisert å lese. Jeg kan ikke annet si enn at jeg ber til Jesus Kristus om at Han må komme og rydde opp og starte den nye husholdning på en ny jord. Det står jo at det skal bli en ende på "denne tids husholdning" som det står i Bibelen. Skulle bare mangle at all denne galskapen og forvirringen  ikke en gang skal ta slutt. Jeg finner stor trøst og identitet i Bibelen.

Svar
Kommentar #39

Bjørn Blokhus

0 innlegg  640 kommentarer

Jens Bjørneboe, jøder og Israel

Publisert over 5 år siden

Forfatteren Jens Bjørneboe tilhørte  selv venstresiden og var en varm forsvarer for Israel. Her er en artikkel han skrev i Dagbladet etter krigen.

 Israel og araberstatene - et åpent brev til norsk, radikal ungdom

Det dreier seg i den nåværende, imperialistiske kapitalisme ikke lenger om undertrykkelse og utbytning av jordens fattige, - men om en økonomi som ikke kan eksistere uten krig. Bare krigen i Midtøsten innbrakte norsk skipsfart de milliarder som måtte til for å redde budsjettåret 1967.


Kapitalismen ernærer seg ikke av utbytning, men av likplyndring i ordets direkte betydning. Dette er mitt politiske syn. Jeg ser intet håp fra vestlig hold. Sosialismen - det nåværende alternativ til likplyndringen - har spilt fallitt: ikke ett sosialistisk land i verden tillater sine innbyggere bevegelses-, ytrings- og informasjonsfrihet. Mine russiske kolleger sitter i fengsel.Utviklingen går i en klar reaksjonær retning. Jeg ser ikke mer håp for fremtiden i Kreml enn i Pentagon.

Jeg skriver dette i dyp fortvilelse, men likevel i den overbevisning at det går an å leve uten håp, - man kan leve uten å lukke øynene for virkeligheten.

Krigen i Midtøsten gjør enhver unnskyldning umulig: Moskva forsøker å hjelpe araberstatene til å oppfylle deres klart uttalte program: å utrydde restene av det jødiske folk. Gang etter gang er programmet blitt uttalt: drep jødene, utslett Israel! - Selv den mest elementære innsikt i Midtøsten-krigen gir visshet om at det arabiske program ikke er en spøk, men smakløst, åndssvakt alvor. En arabisk seier over Israel ville medføre de samme massakrer som Hitlers massemord for 30 år siden. Etter en arabisk seier ville ikke et spedbarn, ikke et foster i mors liv, ikke ett menneske, bli spart for de velkjente arabiske henrettelsesmetoder. De tyske gassovner ville være de rene velferdsklinikker i sammenligning med den arabiske fremgangsmåte. Selv USAs napalmsteking av barn i Vietnam ville blekne i sammenligning. Araberstatene representerer i dag de mest reaksjonære, mest fremskrittsfiendtlige krefter på jorden: oljesjeikenes og olje-dollarmillardærenes land er i dag de største markeder for slavehandelen som finnes. Statsoverhodene er medlemmer av FN, de har underskrevet alle de chartrer og menneskerettighetserklæringer som finnes, men deres status-symboler er ikke lenger Mercedes'er og Cadillac'er: det er antall slaver, som i Afrika dyrkes på barnefarmer, samles hos den snille Haile Selasse i Etiopia, og eksporteres videre til Midtøsten og det demokratiske India. Jeg henviser blant annet til norske misjonærers gjentatte ytringer i norsk TV. Den moderne arabers livkilde er olje. 

Det neste punkt i Midtøstens betydning er det militærpolitiske: innflytelse over Midtøsten er avgjørende for stormaktenes kamp. I denne imperialistiske maktkamp deltar Sovjetunionen i samme grad som USA og tidligere England og Frankrike. Denne kamp om makten over Midtøsten er det man i Moskva kaller hjelp til undertrykkede folk, imperialismens offere. Offerne er mine politiske meningsfellers "oppfatning" av Midtøstens situasjon. Jeg er dypt skamfull over å høre venstre-radikalere prise den halv-idiotiske Nassers krigsgale politikk. Bare bruddstykker av Nassers ytringer strekker til som bevis på at man ikke bare har med åndssvak militarist, men også med en bevisst forræder mot sosialismen å gjøre.

Før krigen i Midtøsten brøt ut, brakte norsk TV en (eller flere) sendinger fra gatelivet i araberstatene, fremfor alt fra Egypt. Det var samtaler med engelsktalende arabere, og det var lyder av hylene, av blindt opphissede, uvitende, nasjonalistiske menneskemasser: "Vi vil ha krig!" - "Vi vil utslette Israel!" - "Vi ønsker krig, vi trenger krig!"

Tegninger og tekster fra arabisk presse er verre: De viser en hatpropaganda, en voldsmentalitet, et stupid jødehat, en "antisemittisme" (araberne er jo selv semitter!) som bare munner ut i en eneste tanke: massakrér jødene! Den arabisk-egyptiske propaganda ligger på et intellektuelt nivå, som man antakelig må gå til Sydstatenes Ku-Klux-Klan for å finne maken til.

U Thant ble som man vil huske i Egypt mottatt med folkemassens hyl: Vi vil ha krig! Vi vil ha krig!

De fikk sin krig. (Hvis man vil vite hvordan det ville ha gått, hvis krigen var blitt vunnet av oljemillionærene og slavehandlerne, da bør man anmode den israelske ambassade om et eksemplar av "A Selection of Cartoons from the Arab Press".)

Som alltid rammet krigen de uskyldige barn, kvinner, gamle syke, krøplinger og alle de infantile soldater som alltid er lydige mot sine militære foresatte, inntil død, lemlestelse og utslettelse. Det er en av våre sørgelige plikter å hjelpe disse uskyldige offere, fordi deres egne mange-millionærer og Nassere ikke vil gjøre det selv.

Jeg er ingen olding ennå, og slik som verden ser ut, vil jeg håpe at jeg slipper å bli det. Men jeg er gammel nok til å huske et par ting som jeg ikke engang glemmer når jeg sover. Min egen årgang, 1920, tilhører de årganger, som virkelig falt i krigen.

Jeg var i Nazi-Tyskland både før og under krigsutbruddet i 1939. Jeg har hørt hylet fra tyske borgere: Vi vil ha krig! Vi trenger en ny krig! Drep jødene! Slakt jødene! - Jeg har sett de samme tegninger i Julius Streichers organ "Der Stürmer". Det begynte like etter Hitlers maktovertakelse, og det dannede Europa trodde det ikke. Vi fikk se at det stemte: tyskerne fikksin krig, Hitler, Streicher og besteborgerne vant i første omgang krigen, og man fikk se hva de hadde ment: nemlig hvert ord de hadde sagt.

Dessverre husker jeg mer. Jeg husker Moskva-prosessene. Jeg husker at Sovjetunionen under sin allianse med Hitler utleverte et ukjent antall tyske kommunister og jøder til masseutryddelse og gassovner, til tortur og massakrer. Veien fra Karraganda til Belsen og Buchenwald gikk i rett linsje. Jeg kjenner et par mennesker som gikk den veien.
Og de vestlige venstre-radikalere plapret lydig etter Moskva. De var lydige under Moskva-prosessene, de var lydige under Hitler-alliansen. Denne bikkje-lydigheten - helt fra 20-tallet av - var den holdning som moralsk ødela venstre-radikalismen, - for årtier og årtier fremover.

Under Hitler-herredømmet ble jødene forrådt av England. Hitler var villig til å slippe dem ut - alle som en. England hadde i årene før krigen "intet sted å gjøre av dem." Fullastede emigrantskip ble sendt tilbake fra "Palestina", som det den gang het, - tilbake til Hitler som løste "problemet" på sin måte. Skip lå på havnen utenfor Palestinas kyst, uten at emigrantene ble sluppet i land, de lå der til de råtnet, - på samme måte som rumenske jøder ble henrettet ved å kjøres omkring i fullstappede godsvogner på jernbanen inntil det ikke kom flere lyder ut av vognene. Flyktninger ble tilbakevist til Hitler fra en rekke andre land. De hadde ikke "papirene" i orden.

I hele Churchills (nobelprisbelønnede) krigshistorie blir ikke jødemassakrene nevnt med ett eneste ord. Etter dette liker jeg ikke Nobel-prisen lenger.

Jødene ble den gang forrådt av alle, like grundig som de er blitt av Sovjet i Midtøsten i dag.

De ble massakrert i mellom 5 og 6 millioner. Dere som er unge nå: Mener dere at vi som husker det, skal late som om vi har glemt det? Skal vi lyve! Bare få år etter millionmassakrene i Tyskland-Polen, begynte den Sovjet-russiske antisemittisme å gjøre seg gjeldende, samtidig med at det viste seg at de russiske militærinteresser i Midtøsten var truet av en livskraftig, jødisk stat. Israel står den dag i dag i veien for den russiske militærstrategi, kontrollen over et av verdens viktigste strategiske punkter, samt oljekildene.

Slik som Sovjet sluttet seg til Hitler, da det passet, slik har Nasser og Sovjet i dag sluttet seg til kong Hussein, oljemilliardærene, og slavehandlerne.

Vi  det, og vi husker det. Det er vår oppgave å huske.

Det egyptiske hyl har jeg hørt før, på et annet tungemål. De bloddryppende avistegningene av slaktede jøder har jeg sett før, i et land som ligger nærmere enn araberstatene.

Forræderiet mot Israel blir gjentatt time for time. Ved hver tale i FN, ved hvert fredstelegram, ved hver tale i Pentagon og ved hver moralpreken i Kreml.

Men denne gang lar restene av dette folket seg ikke slakte som lam på alteret. De er organiserte, og de har våpen. Uten dette ville de bli massakrert på ny, - denne gang definitivt.

Jeg tror ikke på Vesten. Jeg tror ikke på Østen. Jeg tror ikke på FN. Jeg tror ikke på UNESCO. Jeg tror bare på hva jeg vet selv, og det er ikke til å bli særlig glad av.

I det hele fins bare ett eneste, stort og flammende lyspunkt: Nassers olje brenner! Jeg gratulerer Israel.

Nasser brukte i en tale nylig uttrykket "vår seierrike hær". Noen dager etter et nederlag som savner historisk motstykke. Det vise hans nivå som tenker. Hans nivå som sosialist.

Til de unge, radikale i dag har jeg en bønn: Vær ikke så lydige! Vær mistenksomme! Vær ulydige! De som vil "lede" dere, de lyver!

 

 

Svar
Kommentar #40

Bjørn Blokhus

0 innlegg  640 kommentarer

Arabere er også semitter

Publisert over 5 år siden

En stor kjenner av de semittiske folkeslagene var T.E. Lawrence, arkelolog, arabisk frihetskjemper  og forfatteren av "Seven Pillars of Wisdom"

Siterer fra kap III:

Semites had no half-tones in their register of vision. They were a people of primary colours, or rather black and white.  They were a dogmatic people, despising doubt, our modern crown of thorns. They knew only truth and untruth, belief and unbelief, without our hesitating retinue of finer shades

This people was black and white, not only in vision, but by inmost furnishing; black and white not only in clarity, but in apposition

Their thoughts were at ease only in extremes.  They  inhabited superlatives by choice. Sometimes inconsistens seemed to possess them at once in a joint sway; but they never compromised: they pursued the logic of several incompatible options to absurd ends, without  perceiving  the incongruity. With cool heads and tranquil judgement, imperturbably unconscious of the flight, they oscillated from asymptote to asymtote

Arabs could be swung on an idea as on a cord; for the unpledged allegiance of their minds made them obedient servants.  None of them would escape the bond until success had come, and with responsibility and duty and engagements. Then the idea was gone and the work ended ­– in ruins.

They were a people of starts, for whom the abstract was the strongest motive, the process of infinite courage and variety, and in the end nothing.

They were as unstable as water, and like water would finally prevail. Since the dawn of life, in successive waves they had been dashing themselves against the coasts of flesh. Each wave was broken, but, like the sea, wore away ever so little of the granite on which it failed, and some day, ages yet, might roll unchecked over the place where the material world had been, and God would move upon the the face of the waters.

Svar
Kommentar #41

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Bjørn

Publisert over 5 år siden

Både Bjørneboe og AP var proisrael inntil 6-dagers krigen endret strategien til araberne.  Før 6-dagers krigen var verdensbildet slik at lille Israel - David - sto under betrykk av hele den arabiske liga - Goliat.

Dette ble endret ved at PLO skulle fronte saken som lille David - og Israel skulle i verdens øyne fremstå som mektige og store Goliat.  Slik har store deler av verden blitt forført inn i sympatier - det er gjerne slik at vi støtter opp om the underdog enten det er fotballkamper eller konflikter...

Svar
Kommentar #42

Bjørn Blokhus

0 innlegg  640 kommentarer

Å engsjere seg i Midtøstenpolitikk er en tap - tap opplevelse

Publisert over 5 år siden

Uansett hvile sympatier eller meninger en måtte ha, blir de korrrumpert eller forrådt.

Siterer fra pånytt fra "Seven pillars of Wisdom" av "Lawrence of Arabia" som uttalere seg om de semmitiske folkene i Midtøsten:

They were a people of starts, for whom the abstract was the strongest motive, the process of infinite courage and variety, and in the end nothing.

They were as unstable as water, and like water would finally prevail. Since the dawn of life, in successive waves they had been dashing themselves against the coasts of flesh. Each wave was broken, but, like the sea, wore away ever so little of the granite on which it failed, and some day, ages yet, might roll unchecked over the place where the material world had been, and God would move upon the the face of the waters.

-  -  -

Utviklingen gått "fremover"  i den arabiske verden påstås det. Vi opplever jo nå en "arabisk vår". Som mål for hvilke vei det går er størrelsen på flykningestrømmen være en brukbar indikator. Kanskje vil strømmen gå den andre veien og grekere flykter til Tyrkia. Noen norske venstreradikale vil sikkert også forlate landet.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
14 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere