Sverre Avnskog

227    7615

Hvordan oppsto troen på helvete?

Det er meget gledelig at det for tiden foregår en åpen debatt om troen på helvete, og på evig fortapelse for dem som ikke tror. Bibelen forteller svært lite om hvorden et eventuelt helvete egentlig oppsto, og hva slags hensikt det tjente.

Publisert: 4. mai 2012 / 5356 visninger.

I følge min viktigste  kilde i trosspørsmål, "Vandrer mot Lyset!"(VmL) har troen på et helvete, et ondt og lidelsesfylt sted der enkelte mennesker havnet etter sin død, et forbilde i den faktiske virkelighet.

Universet er Guds skapelse. Men Gud skaper aldri av mørket, der det finnes lidelse og død, bare av lyset, der alt liv er bestående og evig, og derfor kan selvsagt ikke et ondt sted være skapt slik av Gud.

Det ødelagte riket

Helvetessfæren, eller "det ødelagte riket" som det kalles i VmL, oppsto som en følge av at en del av Guds først skapninger, englene, falt for fristelsen til selv å eksperimentere med å skape liv. Men de oppdaget snart at de ikke maktet å skape liv av lyset, og de valgte derfor å eksperimenteret med mørket, for å se om de var i stand til å skape liv av mørket.

Det bibelske sagnet om syndefallet er en symbolsk beretning om de falne englene, som spiste av den forbudne frukten. De spiste fruktkjøttet, som omslutter kjernen, med de livgivende frøene. Fruktkjøttet er symbolet på mørket, som er forgjengelig, mens kjernen symboliserer lyset, det blivende livet, som er innkapslet i mørket.

Englenes fall for mørket, frigjorde en mengde mørke, som fløt inn over det riket Gud hadde skapt som oppholdssteder for englene, og brøt det langsomt ned og la det i ruiner. Det ble et heslig og stygt sted, uten lys og håp, og onde dunster og sumper erstattet det vakre lysriket Gud opprinnelig hadde skapt for englene.

I disse heslige omgivelsene levde de falne englene i lange tider, og de menneskene som hadde levd et liv i synd og ondskap, ble etter sin død, da deres ånd frigjorde seg fra det døde legemet, trukket til dette onde riket, og ble bundet av sin egen ondskap til leve som slaver av mørket og de onde åndelige vesenene som hersket der.

Kristus beseiret mørket i helvetessfæren

Men Kristus og de gjenværende englene oppga aldri å vinne både de falne englene og menneskeåndene tilbake til lyset, og Gud kalte med jevne mellomrom på alle villfarne ånder, for å få dem til å erindre livet i Guds rike, angre sin ondskap, og vende hjem til Gud.

På et tidspunkt våget Kristus og hans medhjelpere seg ned i det ødelagte riket, og over alt hvor de ferdes, utstrålte de et lys av håp og kjærlighet, som vakte håpet hos mange av de falne og lidende. En etter en valgte de å vende hjem, og englene ledet dem ut av helvete og opp til sfærene.

Bare djevelen og hans dual var til slutt igjen og de flyktet rundt på jorden, usette av menneskene. Men da det ødelagte riket var tomt, valgte Gud å slette det, og derfor eksisterer det ikke lengre et ondt sted som tiltrekker seg onde mennesker etter deres død.

Helvete finnes ikke mer

Alle vender nå hjem til livet i sfærene for å forberede seg til et nytt jordisk liv, etter å ha gjennomgått sitt siste liv og nøye gjort rede for alle sine tanker og gjerninger, og etter å ha gjennomgått en hvile- og læretid for å forberede seg til sitt neste jordeliv, som de selv har beredt seg gjennom sine fortidige gode og onde gjerninger.

Djevelen har også siden vendt om, etter at Kristus brakte ham til noen mennesker, som på Kristi oppfordring ba for ham. Den kjærlige bønnen vakte sorgen og angeren hos djevelen, og også håpet om at Gud ikke ville knuse og tilintetgjøre ham, men ta imot ham og tilgi ham hans grusomme synder som mørkets og ondskapens fyste. Og likeledes valgte djevelens kvinnelige dual å vende om til lyset.

Mørket eksisterer i stort monn på jordkloden fremdeles, men mørkets trone står nå tom. Det vil si at mørket ikke har en leder, som vi kan erfare den personlige, onde påvirkningen fra. Helvetessfæren finnes heller ikke, og derfor har menneskenes erfaringer ved nær-døden-opplevelser og lignende ikke lengre preg av å bli trukket til et ondt og mørkt sted, men alle opplever at de er på vei mot lyset!

Det er derfor ikke merkelig at både troen på helvete og djevelen er på full fart ut av folks erfaringsverden.

Verden er i endring

En uhyre gledelig nyhet burde dette være! Og det preger også verden på mange områder. Men mørket er ikke utryddet, og mange av de onde planene djevelen smidde før han vendte om, påvirker oss fremdeles gjennom onde tankestrømmer. Kun ved å følge vår samvittighet, og alltid gjøre det som vi etter det beste i oss selv mener er riktg, kan vi hjelpe lyset til seier på jorden, og vår lille klode kan bli et sted med fred og velstand for alle!

Les mer på www.vandrermotlyset.net

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tro over fornuft ..

Publisert over 5 år siden

går ut på å motta det utrolige, det fornuften din ikke aksepterer.

All fornuft tilsier at Rudis påståtte helvete finnes. Bibelen derimot sier at alle låser er sprengt og alle dører åpne, men å baypasse fornuften krever mot, slikt mot som David utviste da han hogg hodet av folkets fornuft og begravde det på Golgata.  

Svar
Kommentar #102

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I en teologs øyne kanskje.

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette lyder mer troverdig?

Om der var en korsfestelse, hva var vitsen og verdien om ikke troen på og trusselen om helvete ble tilintetgjort?

Tror dere Jesus foretok en halvhjertet rehab av badet for å få en bedre pris for huset??

Svar
Kommentar #103

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Joh.8.1: og Jesus gikk ut til Oljeberget.

Hei Kjell

 

 

Fordømmer jeg deg når jeg forteller deg at din lære ikke samstemmer med Guds ord. er det deg jeg fordømmer eller er det din lære. Du er et menneske som er høyt elsket. Du er unik. Jesus elsker deg. jeg kan også være glad i deg, om du hadde vert homo, eller en drapsmann. kunne jeg dømme deg.? eller skulle jeg dømme handlingen? jeg kunne ikke dømme deg, det er ikke min rett. Men jeg hater det du gjorde, slik er det med Faderen også. Han hater synd. og løgn er synd. falsk lære er løgn. Men du er ikke mindre elsket av Faderen begrunn av det. men det vil føre til død. hvis du fortsetter i samme stil. Du må omvende deg i fra den læren . du har i dag. derfor kan ikke jeg dømme deg, men jeg kan hate løgnen i din lære, forstår du hvor jeg vil?

 

 

mvh

RUNE

Svar
Kommentar #104

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

En logg

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Om der var en korsfestelse, hva var vitsen og verdien om ikke troen på og trusselen om

over beviselige oppfylte profetier hadde vært fint! :-))

For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. (1.Kor.15.13, 16,17)

Døden må først komme ved Adam, 1.Kor.15.22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Svar
Kommentar #105

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Påstand?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Fordømmer jeg deg når jeg forteller deg at din lære ikke samstemmer med Guds ord.

Nei, jeg har aldri påstått at du fordømmer meg, det var Sverre som jeg kommenterte i kommentar #95, det kommer frem av sitatet!

Jeg har ingen spesiell lære, jeg siterer fra Bibelen, blir dette feil for deg bør du se litt på din egen forståelse av det du leser. Jeg tar deg på ordet, vis meg hvor jeg har tatt feil i Bibelen? du bør kunne vise meg et sitat og hva feilen er, og begrunn det! På forhånd takk!

Svar
Kommentar #106

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Misforståelse

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du ber for den slags ondskap som vil sende deg til fortapelsen,

Dette er en gigantisk misforståelse, Rune!

Jeg ber ikke for ondskap, jeg ber for alle de individene som har falt for mørket, og min bønns hensikt er at de skal forlate mørket og ondskapen og i stedet velge det det gode.

Jeg ber altså for det motsatte av det du påstår, og det gjør jeg av genuin kjærlighet og medfølelse med dem som sitter fast i ondskapen.

Det er kun kjærlighet og medfølese som kan frelse dem som ennå ikke har vendt om.

For meg er dette den absolutte kjernen i Jesu' lære!

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #107

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et utsagn vel verdt å merke seg for mange kristne!

Publisert over 5 år siden

Takk for at du trakk frem dette utsagnet, Kjell!

Det er et sitat mange kunne ha grunn til å merke seg!

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #108

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Da Gud ble menneske

Publisert over 5 år siden

Jesus er Gud. Og Gud er ikke passiv til det onde mennesker gjør. Når Jesus gikk på jorden så fikk han se mye urettferdighet. Jesus klarte ikke å tie stille. Han murret over fariseerne med de kalde hjertene, over urettferdigheten over fattig og rik. Jesus var sint over all urettferdighet. Over oss kalde mennesker. Over dømmingen vår. Jesus fortalte at himmelriket hører de fattige til og det er vanskeligere for en rik å komme inn til himmelen enn det det er for en kamel å komme gjennom et nåløye. All synd og urettferdighet som fantes på jorden var synlig for Gud og straffen var død.

Men i neste kapitell av Guds rettferdighet så kommer Guds nåde fram også til synderen. Jesus tar på seg synderens synd på korset. Det gjelder for alle mennesker. All den dom Jesus har kommet med havner på han selv fordi han tar på seg straffen. Det mennesket må gjøre er å tro på Jesus og helst være så mye i Guds nærvær så Gud kan forvandle personen. Det er Guds ønske.

Mange kristne syns det er urettferdig at alle skal bli frelst. De er som den sønnen som ble igjen fra liknelsen den bortkommende sønnen. Men Guds seier var at han vant alle mennesker tilbake til seg over djevelens fangenskap. Mennesker som aldri har fått høre om Jesus vil bli forkynt for av Jesus selv når de dør. 1 Pet 4:6

Alle som vil kan få slippe evige pinsler. Og hvem er det som vil det? Gud seiret over det onde. Han klarte å redde menneskene. Ikke bare de smålige kristne, men alle mennesker, fordi Jesus tok alles synd!

Så la oss glede oss over sønnen som kom hjem til slutt, over lammet gjeteren lette etter til han fant det, og lot de 99 være igjen. Gud har frelst menneskeheten, og frelsen starter når vi tar imot denne gratis gaven. Da skal vi begynne å arbeide på vår frelse slik at vi når helliggjørelse. Vårt hjerte skal være vendt imot Gud som har frelst oss, og mot vår neste som vi skal fortelle om hvor stor Gud er. Og elske menneskene slik Gud ville ha gjort, og gjør.

Altså, liksom 'enmanns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også 'en manns rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for ALLE mennesker. Rom 5:18

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus. (1. Kor:15:21-22)

Dette er et troverdig ord og vel verd å ta imot, det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud som er frelser for ALLE mennesker, særlig for de troende (1. Tim4:9.10)

 

Svar
Kommentar #109

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sterk i troen?

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.

Alle som tror helvete finnes tror mer på kunnskap innsamlet gjennom sine fem sanser, de har ikke oppøvd den sjette og ser derfor ikke helheten, bare et begrenset spekter av lyset.

Når Loven omtales i Matt 5:18 så regner jeg med Kjell at du forstår det er Lyset i Torah det er tale om og ikke Loven (Loven forstått å gjelde fysisk liv dreper - Lyset som er spirituelt gir liv).

Tøddelen, den tiende hebraiske bokstaven, er egentlig den ytterste usynlige tuppen på dette tegnet, så ikketilstede at det er som et ventende potensial som avventer din ydmykesle for det som er større enn det dine sanser kan oppfatte, det er et spirituelt gen som du kan bli befruktet med.
Tøddelen er sjelens punkt, også kalt Den sjette sans. Tøddel / punkt = på eng. jot = gresk iota = heb. qots; synonymt med hvetekorn, sæd, spirituell inteligens, potensial.

Dette punktet er uendelig, står over loven og besitter den kraften, den indre skjulte energien som med ubøyelig presisjon styrer alt skapt, den er kraften (lyset) i Ordet og kan selvsagt ikke forgå. Det er Skaperen i egen høye person, den uforanderlige energi som står bak alt skapt og så til de grader skjult at Han er som en tøddel.

Denne verden er underlagt Loven, den synlige bokstaven er vår virkelighet når vi kun fungerer etter våre fem sanser og gir oss det som kalles et helvete. Helvete er en illusjon som dannes av de signal vi mottar fra vår fysiske verden, verden er selvsagt den samme illusjon, den finnes ikke andre steder enn som et bilde i vår hjerne. Vi er adskilt fra virkeligheten ved vårt ego, på grunn av fallet, og ser bare det vi vil (kan) se.

Ønsker vi mer av virkeligheten enn den prikken vi oppfatter gjennom våre naturlige sanser må Punktet vokse og bli en selvstendig væren i vårt indre, vi må korrigeres slik at vi sanser sannheten. Da fordamper det helvete vi er lært å tro på, vi, det nye menneske vokser og det som var avtar.

Ingen ting forgår, heller ikke illusjonen om helvete, før tøddelen har utviklet seg til det den er tenkt, Deg som erkjenner "Jeg Er", da er lurebildet erstattet med den virkeligheten vi egentlig hører hjemme i.

Så lenge du tror med fornuften er "soppen på badet" en bedrøvelig realitet -for deg, men ikke nødvendigvis for andre, de som har bøyd seg gjennom nåløyet :-)) er inne i ett himmelsk nyoppusset bad med egen fotvasketjener.

Ps. Kjell, Rudi og andre; ta en time el ti og studer hvordan våre fem sanser med respektive membraner fungerer, de har ikke direktekontakt med virkeligheten -dèn blir forvrengt.


 

 

Svar
Kommentar #110

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Bare hyggelig!

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Takk for at du trakk frem dette utsagnet, Kjell!

Alt for få merker seg utsagn de burde ha lagt merke til, men i kampen for å fordømme andre, er det ikke godt å se hvilken skikkelse Jesus egentlig var

Svar
Kommentar #111

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

Svein i troen!

Publisert over 5 år siden

Ikke ta dette som smiger, Svein, men du vekker stor glede hos meg med det du skriver. Veldig inspirert. Jeg undres over hvilken grad av trykk "ditt livs karbon" har blitt utsatt for; om du forstår hva jeg mener(?) - lys kommer ikke ut av intet . . .

Svar
Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Det er feil

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Når Loven omtales i Matt 5:18 så regner jeg med Kjell at du forstår det er Lyset i Torah det er tale om og ikke Loven

Loven har ikke kommet. 5.Mos.1.

Dette er de ord som Moses talte til hele Israel øst for Jordan. Det var i ørkenen på Araba-sletten, rett imot Suf, mellom Paran og Tofel, Laban, Haserot og Di-Sahab, 2 elleve dagsreiser fra Horeb på veien over Se'ir-fjellene til Kadesj-Barnea.
     3 Det var i det førtiende året, den første dagen i den ellevte måneden, at Moses talte til israelittene om alt det Herren hadde pålagt ham å si til dem.  4 Moses hadde da slått amorittkongen Sihon, som bodde i Hesjbon, og Basan-kongen Og, som bodde i Asjtarot og Edre'i.  5 Øst for Jordan, i Moab, begynte Moses å forklare denne loven. Han sa:
   
 6 Herren vår Gud talte til oss ved Horeb og sa: «Dere har oppholdt dere lenge nok ved dette fjellet.  7 Bryt nå opp og dra til amorittenes fjelland og til nabofolkene på Araba-sletten, i fjellandet og i lavlandet, i Negev og ute ved kysten, til kanaaneernes land og til Libanon, helt til den store elven, Eufrat.  8 Se, jeg har lagt landet åpent for dere. Gå og innta landet som Herren med ed lovet å gi deres fedre, Abraham, Isak og Jakob, og etterkommerne deres.»

(2.Mos.19.1-6) Husk: Rom.5.14: Likevel hersket døden fra Adam til Moses... og Pred.1.9: Det som har skjedd, skal atter skje,  og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.Svar
Kommentar #113

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er riktig det du sier - Jesus want over den vonde - det finnes ikke noe tvil i mitt hjerte på det. Men det betyr at Jesus har vunnet over det vonde fordi vi skal kunne hha Evig liv.

Poenget er - du har ikke denne firheten hvist du ikke tror på Jesus. Det er her poenget er. 

Og det er punktum finale, jeg tror ikke på helvete, jeg vet at den finnes, Jeg tror ikke på Jesus, jeg vet Han er til. DU trenger ikke tro - når du vet Jesus er til. Da vet du også hva det er satt fri fra.

Jeg stiller store spørsmålstegn til de som hevder de er født på ny- altså sier de er Kristne - og så sier de at helvete ikke finnes. Fordi når du er født på ny DA SER du - du ser ikke - du er forblindet når du ikke har mottatt Jesus i ditt hjerte - dvs født på ny.

Det vitner om en totalt bedrageri - Og det er mange som kommer til å bli bedratt.

så ta denne bønnen.

Kjære Herre Jesus kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg mine synder. Vask meg og rens meg. Sett meg fri Jesus, takk for at du døde for meg. Jeg tror at Du stod opp fra de døde og at Du kommer tilbake til meg.

Fyll meg med Den Hellige Ånd. Gi meg medfølelse for de fortapte og en lengsel etter Gud og en frimodighet til å forkynne Jesus Kristus evangeliet. Jeg ønsker Du Jesus skal bli Herre i mitt liv. Jeg er frelst, jeg er født på nytt og jeg er på vei til Himmelen fordi jeg har Jesus i mitt hjerte.

Svar
Kommentar #114

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg ber ikke for ondskap, jeg ber for alle de individene

Hei Sverre

 

 

 

Du tror ikke på ondskapen, Jeg tror på ondskapen, og jeg Ber ikke for den ondskap som ikke kan forandres. En slik ondskap er ikke bare ond. Den slags ondskap du ber for utnytter din kjærlighet til sin egen fordel, for lucifer som er lysets engel. får oss til å tro det han vil. utnytter sin løgn til å bli sannhet for oss. Han kan dette spillet siden tidens begynnelse. Hvorfor tro du han prøvde å friste Jesus. for¨å få Han til å foråde sin kjærlige Far.

TROR DU IKKE FADEREN HAR GITT SATAN FLERE MULIGHTER FØR HAN BLE KASTET UT AV HIMMELEN?

Ondskapen kunne ikke bli boendes i himmelen. Lucifer og en 1/3 ble kastet ut av himmelen Guds ord står fast kan ikke rokkes ved. Ildsjøen venter på han og hans tjenere.

Du har blitt lurt til å tro at en slik ondskap kan forandres. blind har du blitt i ditt hjerte. blind for den ondskap som kan vere som en kreftsvuls som spiser deg opp innvendigt. en slik gjennom syret ondskap er det ingen vei tilbake for. og det vet satan. derfor vil han ha med seg flest mulig mennesker i fortapelsen.  hvorfor tror du det blir en sånn glede i himmelen når en blir frelst.? hvis det ikke hadde betydning eller som noen sier alle blir jo frelst.

 

MVH

Rune

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #115

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den svarteste faen

Publisert over 5 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

lys kommer ikke ut av intet . . .

kan bli til den vakreste diamant bare trykket er stort nok.

Karbon -en kullbit, mottar men reflekterer intet lys, mørket er Lyset absorbert, som en svart prikk på hvitt papir vil mange prikker satt i systen opplyse den blinde, ser han bare bokstavene forblir han blind, ser han det skjulte lyset i prikkene blir hele legemet lyst. Kilden gir liv, kullet mottar uten å reflektere, men tar man tiden til hjelp ved målrettet fokus på kullets latente lys, vil ilden i lidenskapen for ordets innhold gi liv.

Diamanten har heller ikke lys, den reflekterer det fra seg, den selv er usynlig men du verden så synlig diamanten er for de som vet å verdsette lys, de ser også det potensielle lyset som enda ikke kommer ut av karbon, men ut når diamanten har fått press på seg.

Nyt morgendagen Morten C. 

Svar
Kommentar #116

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ingen spesiell lære, jeg siterer fra Bibelen, blir dette feil for deg bør du se litt på din egen forståelse av det du leser. Jeg tar deg på ordet, vis meg hvor jeg har tatt feil i Bibelen? du bør kunne vise meg et sitat og hva feilen er, og begrunn det! På forhånd takk!

Hei Kjell

 

 

Er du en nyskapning,?  og hvis forklar meg hvorfor? for meg holder det å spørre om dette for å forstå den lære du fører.

 

 

 

MVH

Rune

 

 

 

 

Svar
Kommentar #117

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Jøye meg

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

TROR DU IKKE FADEREN HAR GITT SATAN FLERE MULIGHTER FØR HAN BLE KASTET UT AV HIMMELEN?

for en viten du har Rune. Diskuterer du ut fra det du tror selv, eller leser du av og til i Bibelen også?

Vet du ikke at det er ved den onde de onde ånder drives ut?: Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket undret sig og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet. 36 Og da han så folket, ynkedes han inderlig over dem; for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde.

Så til ditt spørsmål:

"Er du en nyskapning,?  og hvis forklar meg hvorfor? for meg holder det å spørre om dette for å forstå den lære du fører."

Nei, jeg er ingen ny skapning, ingen kan bli ny før etter endetiden er over, og de døde står opp ved den siste basun. (1.Kor.15.42 sådd i forgjengelighet og står opp i uforgjengelighet - da er man en ny skapning) VI ER FORGJENGELIGE - DET BETYR DØDELIGE.

Her er min lære, hentet rett fra Bibelen om den nye skapning;

1.Kor.15.47: Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
    55  Død, hvor er din brodd?
           Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Svar
Kommentar #118

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Et bibelord til alle som føler noen kristne prøver å støte de ut fordi man tror annerledes. Ikke ta imot forbannelsen i deres ord, bare velsign!

Det står:

28 Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken.30 Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort.
31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner.34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?36 Som det står skrevet:
For din skyld drepes vi dagen lang,
vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,39verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Husk: Ingen kan skille deg i fra Kristi kjærlighet.

 

 

Svar
Kommentar #119

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg tror ikke Gud kaster ut folk

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

TROR DU IKKE FADEREN HAR GITT SATAN FLERE MULIGHTER FØR HAN BLE KASTET UT AV HIMMELEN?

Jeg tror Lucifer og de andre selv frivillig forlot Guds rike. Og så begynte de å eksperimenetere på egen hånd for å se om de kunne skape liv.

Det er syndefallet for meg.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #120

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Paulus sier:

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vet du ikke at det er ved den onde de onde ånder drives ut?: Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket undret sig og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut.

Denne tar kaka.

Mat 9:32  Da nu disse gikk bort, se, da førte de til ham et stumt menneske, som var besatt. 

Mat 9:33  Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket undret sig og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel. 

Mat 9:34  Men fariseerne sa: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. 

Dette var noe fariserne sa, de var imot Jesus.
Men se her. hva Jesus selv sier:
Mat 12:24  Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Mat 12:25  Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i strid med sig selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med sig selv, kan bli stående. Mat 12:26  Og dersom Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med sig selv; hvorledes kan da hans rike bli stående? Mat 12:27  Og driver jeg de onde ånder ut ved Be'elsebul, ved hvem er det da eders barn driver dem ut? Derfor skal de være eders dommere. Mat 12:28  Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder. 

Så svaret er i siste vers - det er ved Guds ånd sier Jesus at Han dirver ut onde ånder.

Så til det med at ikke helvete og staan ikke finnes:

Eph_6:11  Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 

1Ti 3:5  -- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet?

1Ti_3:6  ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom. 

Ta disse to versene.Her sier Guds ord. ta på dere Guds fulle rustning - så dere kan stå imot djevelens listige grep. Denne er skrevet ca 68 AD. Hvorfor skulle de si at du må ta på deg Guds fulle rustning - når du hevder at djevelen ikke finnes mere? Så hvorfor skulle det være nødvendig på beskytte seg mot djevelen - hvist djevelen ikke fantes.
I 1 ti 3:6 Her sier Paulsus at en NYFRELST skal skal ikke brukes - fordi Han trenger kunnskap og erfraing. Så sier Pauls fordi han ikke skal falle i djevelens dom. Så Her sier Paulus at en nyomvendt kan falle i djevelens snare. Så hvorfor sier Paulus det - tror du ikke at Paulus viste a djeveln er til - eller tror du Paulus fantaserer her. Pauløus var redd for at de som var født på ny vil falle i djevelens klør. Så da må jo dejvelen finnes, hvist ikke så kunne ikke de nyomvendte falle i djevelens klør.
her er flere vers å tygge på - du som fornekter at djevelen ikke fantes mere etter at Jesus hadde gjotr sitt verk på korset.
Jas_4:7  Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder; I dette versert hvorfor skal vi stå imot djevelen, hvist djevelen er borte. Hvorfor skal ha fly i fra dere - det er fordi du som er født på ny er Guds eiendom og at du har fått retten til å bruke Navnen Jesus - du skjønner satan HAn må adlyde når du bruker navnet Jesus.
1Pe_5:8  Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 1Jn_3:8  Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. 
 Rev_2:10  Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! 
Rev_12:9  Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham. 

Svar
Kommentar #121

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva er din tro ?

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Lucifer og de andre selv frivillig forlot Guds rike. Og så begynte de å eksperimenetere på egen hånd for å se om de kunne skape liv.

Det er syndefallet for meg.

Mvh Sverre

Jeg er bare undrer meg noe over retorikken din rent generellt i debattene.Du sier Lucifer forlot Guds Rike, med andre ord, ikke at han hadde vært en av guds motstandere siden tidenes morgen. Altså ingen dualisme? Med at han forlater riket, så sier du heller ikke at han skapes utenfor guds rike ? For eksempel av en Sophia som føder demiurgen uten guds kunnskap. Med andre ord ingen gnosis ? Grunnen til at jeg spør er vel at du med din pasifisme og din fiksjon på lyset, jfr de linkene du har på bloggen din, faktisk kan lede tankene hen på manikeisme.Er du vegetarianer ? Grunnen til at jeg spør er bare at jeg underer meg, her er jo religion i de merkverdigste former her inne så det ville knapt forundre meg om en av "Manis disipler" stod frem.

Svar
Kommentar #122

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Lucifer og de andre selv frivillig forlot Guds rike. Og så begynte de å eksperimenetere på egen hånd for å se om de kunne skape liv.

Ja det er riktig at DU tror.. Men det er ikke det bibeln sier - du følger dine egne meninger ikke bibelen Sverre - det er der bedraget ligger - du er bedratt.

Svar
Kommentar #123

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei RANDI

 

 

 

HELT RIKTIG DETTE:) INGEN KAN SKILLE OSS I FRA KRISTI KJÆRLIGHET.

Det er bare oss selv som tar det valg å forlate Kristi kjærlighet, Lever man i synd så forlater man selv kristi kjærlighet. kristus er fremdeles glad i oss selv om vi lever i synden. Men synden holder oss borte fra lyset. så det er opp til oss å vandre i hans kjærlighet:) Vi er alltid vellkommen. Han støter ikke bort noen. bare vi som gjør det.vi som støter han bort, når vi vandrer i en løgn, som er synd. man må ikke misforstå dette skriftstedet.

 

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #124

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg er ingen ny skapning, ingen kan bli ny før etter endetiden er over, og de døde står opp ved den siste basun. (1.Kor.15.42 sådd i forgjengelighet og står opp i uforgjengelighet - da er man en ny skapning) VI ER FORGJENGELIGE - DET BETYR DØDELIGE.

Hei Kjell

 

paulus sier uten å først bli en nyskapning så er du ikke frelst. anbafaler deg å lese romerne i lys av sannheten. men som jeg har sagt tidligere så vil du aldri forstå det sanne og den sunne lære, før du omvender deg i fra synden.

Du må be Gud  om å avsløre løgneren for deg.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #125

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

jeg velsigner deg Rune :)

Og du kan ikke skille meg i fra Kristi kjærlighet uansett hva du prøver for noen metoder.

MVH. Randi

Svar
Kommentar #126

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Ja det er riktig at DU tror.. Men det er ikke det bibeln sier - du følger dine egne meninger ikke bibelen Sverre - det er der bedraget ligger - du er bedratt.

Hei Sverre  og kjell

 

 

 

 

Jeg støtter meg til det Rudi svarer . i de siste svarene

 

 

 

 

MVH'

Rune

Svar
Kommentar #127

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke manikeisme

Publisert over 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Du sier Lucifer forlot Guds Rike, med andre ord, ikke at han hadde vært en av guds motstandere siden tidenes morgen. Altså ingen dualisme? Med at han forlater riket, så sier du heller ikke at han skapes utenfor guds rike ? For eksempel av en Sophia som føder demiurgen uten guds kunnskap. Med andre ord ingen gnosis ? Grunnen til at jeg spør er vel at du med din pasifisme og din fiksjon på lyset, jfr de linkene du har på bloggen din, faktisk kan lede tankene hen på manikeisme.Er du vegetarianer ?

Takk for vennlig interesse! Nei, jeg er ikke manikeer, har interessert meg en del for Manis liv og lære. Jeg oppfatter ham som en av Guds utsendinger som hadde som misjon å åpenbare noen av de evige sannheter. Men som for så mange av profetene, ble hans lære en blanding av lys og mørke.

Jeg er ellers av den oppfatningen at universet og alt åndelig liv ble skapt av Gud, og derav følger at Han også må ha skapt Lucifer.

Men i sin utålmodighet etter å vite og kunne alt, forlot Lucifer og en del av hans brødre og søstre Guds rike, og begynte å eksperimentere med å skape. Men de klarte ikke å skape udødelig liv av lyset, så de valgte å skape av mørket i steden. Og det var de i stand til. Og de ble derved ansvarlig for at mørket fikk styrke og vellet frem overalt på jorden, og forvandlet jorden fra en lysplanet til en mørkeplanet, hvor ondskap og død fikk regjere.

Og Lucifer og de andre falne englene ble mer og mer styrt av mørke og ondskap og ble til slutt Guds fiender, og kjempet mot Gud og englene for å beholde makten over menneskene og jordkloden, som de betraktet som deres mørkerike, som de behersket. Lucifer sørget også for å inkarnere sine søsken som mennesker, og de ble onde, herskesyke og maktfulle. Hitler, Stalin, Mao og mange andre historiske personer er i virkeligheten inkarnert av Lucifer, for å forhindre alt fremskritt på jorden, i følge min tro.

Men, som jeg har fortalt før, så mener jeg at Kristi' kjærlighet til slutt overvant mørket i Lucifers sinn, slik at han vendte tilbake til Guds rike på et visst tidspunkt.

Derfor er mørket på jorden uten en ledende intelligens i vår tid. Og vi vil se at livet på jorden vil endre seg enormt i løpet av de nærmeste tiårene og århundrene.

Håper det var svar på din undring.

Jeg er forresten ikke vegetarianer, men spiser både kjøtt og fisk. I følge min tro, har ikke dyra evig liv eller en åndelig personlighet, slik vi mennesker har. Vi må ikke utsette dem for unødvendig lidelse, selvfølgelig. Men jeg mener det ikke er galt at vi bruker dem som føde, så lenge vi ikke plager dem.

Mvh Sverre

 

 

 

 

Svar
Kommentar #128

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvem som er bedratt...

Publisert over 5 år siden

..vil vi jo få et sikkert svar på ved livets ende.

Vi får vente og se!

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #129

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Og du kan ikke skille meg i fra Kristi kjærlighet uansett hva du prøver for noen metoder.

Hei Randi

 

 

 

Det er ikke min oppgave, OG IKKE MITT ØNSKE I DET HELE TATT å skille deg fra Kristi kjærlighet, Det gjør man selv, med sine egne valg i sitt liv. Hva velger man å tro på. Guds ord heller lærde menneske tolkninger ? Jeg har gode hensikter tro meg. men hvis du ikke vil lytte så les selv hva som står skrevet i Guds ord. la den Hellige Ånd få lyse opp sannheten. hvis det er noe du tviler på.

Det er ikke noe annet jeg vil en sannheten.

 

 

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #130

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Rune

Den Jesus jeg kjenner er den som jeg elsker og han gir meg fred. Men når du og andre stiller spørsmålstegn med min og andres frelse eller at vi er kristne så føles det som at dere vil stenge oss utenfor. Fordi vi ikke tror som dere vil så får vi havne i helvete.

Men det er ikke deres lære jeg vil følge. Jeg vil følge Jesus som jeg kjenner. Dere kan mørkelegge både han og meg. Men det er fordi dere ikke er gode, eller ikke forstår hva dere gjør. Om ikke det var for Jesu kjærlighet så skulle jeg nok ikke vært så sterk og klart å ta imot alle de piler du sender. Jeg hadde nok vendt ryggen til hele kristendommen da.

Derfor vil jeg si til alle at ingenkan skille dem i fra Kristi kjærlighet. Ikke du og ikke andre som så gjerne vil.

Svar
Kommentar #131

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Men det er ikke deres lære jeg vil følge. Jeg vil følge Jesus som jeg kjenner. Dere kan mørkelegge både han og meg. Men det er fordi dere ikke er gode, eller ikke forstår hva dere gjør. Om ikke det var for Jesu kjærlighet så skulle jeg nok ikke vært så sterk og klart å ta imot alle de piler du sender. Jeg hadde nok vendt ryggen til hele kristendommen da.

Hei Randi

 

 

Helt riktig ha fokus på Jesus.ingen anne frelse kan. men husk Randi det å leve i sannhet, betyr å leve etter Guds ord, ikke etter den lære som mennesker har tilært oss. som for eksempel den katolske lære. om skjærsilden og diverse andre ting som ikke samstemmer med Guds ord. Jeg er ikke ute etter deg Randi men læren, litt surdeig surer hele deigen. litt løgn i Guds ord får konsekvenser for vårt hjerte. ta Vare på sannheten i Guds ord, stol kun på det du leser i fra Guds ord, stol ikke på menneskers lære. et GODT RÅD

 

 

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #132

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Kaka

Publisert over 5 år siden

Rudi, det er fint at du tar tak i dette, men kan du ikke i det minste sjekke opp hvem Jesus er, og hvem Be'elsebul er, og hvem farieseerne er før du retter meg opp? Tenk over dette

Luk.11.17: «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut.19 Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere.20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Var det ikke så at den onde selv driver den onde ut ved hjelp av Guds finger?

Svar
Kommentar #133

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

Kremt!

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke på Jesus, jeg vet Han er til.

Hva er dette for noe, Wara: din gnostiske bekjennelse?

Svar
Kommentar #134

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Bekreftelsen

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

paulus sier uten å først bli en nyskapning så er du ikke frelst. anbafaler deg å lese romerne i lys av sannheten

Da har du oppfattet bibelteksten riktig hvis du tror dette, ingen blir frelst før på frelsens dag som er på Herrens dag, Åp.1.10.

Men du har vridd deg unna mitt opprinnelige spørsmål, hvor har jeg tatt feil av bibeltekstene? Din henvisning bekrefter jo bare at jeg ikke har tatt feil, jeg har jo hele tiden hevdet at frelsen ikke kommer før på frelsens dag, og at enden først må komme. (2.Kor.6.2, Matt.24.13)

Svar
Kommentar #135

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å tro sannheten.

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det vitner om en totalt

Sannheten er skjult bak et skall, slik som de sedimentære lag er skjult under jordens overflate ligger sannheter i det uendelige skjult bak den ytre bokstaven. Ønsker du en dypere sannhet enn den du ser i dag må det graves, letes og granskes, da vil du kanskje, om du ikke er blitt som Lots hustru, finne en dypere sannhet inne i den du har i dag.

For hvert lag du skreller deg inn i gjennom dybdene i Gud vil systemer dukke opp som fungerer totalt annerledes enn de vi i dag stoler på, ukjent terreng vil åpenbare seg og eventyret er nytt hver dag -i det uendelige. Den troen vi praktiserte i går vil vise seg falsk i dag, skremmende intil en oppdager friskheten og spenningen med å stadig oppdage nye sider, dybder og høyder i Skaperen. 

Er dette vårt liv er vi på vei, er det ikke er vi bedratt som du sier, og står stille, vi kommer ikke til å bli bedratt men er, forblir gående fortapt i nåtid.

 

Svar
Kommentar #136

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva kommer først?

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

jeg har jo hele tiden hevdet at frelsen ikke kommer før på frelsens dag, og at enden først må komme

Når treet skal bære frukt er spiren, grenen, knoppen, blomsten og frukten tilstede i frøet, enten treet er dette bevisst el ikke er alt ferdig før det er blitt til. Om treet, i vårt tilfelle vi, blir oss dette bevisst er enden forbi og det nye livet kan leves uten at det fornuftsstyrte menneskebarnet forstår dette, men den som har oppøvd den sjette sans ser og erfarer livet etter enden.

Vil frelsen komme som utfra det skjulte som en tyv der de bevisste ser og erfarer den, el kommer den ikke før alle ser den, vil det at den er skjult bak en fasade hindre den i å være? 

Kan de som enda tror på helvete hindre himmelen i å allerede erfares av andre?
Skal de helvetestro få lov til fortsatt dra andre ned, el er tiden inne til i felleskap løfte bevisstheten et par hakk?

Å være våken og levende er å være bevisst, de sovende er ubevisst det skujlte og tror det ikke -fornuften står i veien :-) 

Svar
Kommentar #137

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Kjell

 

 

 

Frelsen kom med Jesus for to tusen år siden, Jesus døde på korset for 2000 år siden offret sit liv for deg og meg. blodets kraft tok bort synden og lovens forbannelse. Han sendte talsmannen når ha forlot oss for å sitte ved Faderens høyre side. De som tar i mot Jesus får den Hellige Ånd i sitt hjerte. det er oljen i vårt liv, uten olje ingen liv.

Du har enno ikke forstått hvordan du skal lese Guds ord, du forstår biblen sånn at det enno ikke har skjedd DET SOM STÅR SKREVET. MEN ENDETIDEN LEVER VI I NO.

 

JESUS SKAL KOMME OG HENTE DE FRELSTE PÅ SKYEN. OG DA ER DET FOR SENT FORDI SOM IKKE HAR TATT I MOT FRELSEN.

 

 

mvh

Rune

 

 

Svar
Kommentar #138

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Nå tar du ting på sparket

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Frelsen kom med Jesus for to tusen år siden, Jesus døde på korset for 2000 år siden offret sit liv for deg og meg. blodets kraft tok bort synden og lovens forbannelse.

Dette er din påstand, vis meg hvor i skriften dette står at Jesus døde for 2000 år siden? Vær så snill?

Står det ikke at hvis de døde ikke står opp så er heller ikke Kristus stått opp? (1.Kor.15.13)

Svar
Kommentar #139

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Treet er forbannet

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Når treet skal bære frukt er spiren, grenen, knoppen, blomsten og frukten tilstede i frøet, enten treet er dette bevisst el ikke er alt ferdig før det er blitt til. Om treet, i

Uten at det blir frukt på vintreet som er Jesus, er det bare en rotstubb i jorden. Det døde. Hos.9.10: Jeg fant Israel som druer i ørkenen, jeg så fedrene deres som tidlig frukt på fikentreet. Men da de kom til Baal-Peor, viet de seg til skammen og ble like motbydelige som han de elsket. Mark.11.21: Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.»

Dan.4.23: Konge, du så en hellig vokter komme ned fra himmelen, og han sa:
                Hugg treet ned og ødelegg det!
                La bare rotstubben stå igjen i jorden,
                i gresset på marken,
                men bundet med lenker av jern og bronse.
                Han skal vætes med dugg fra himmelen
                og leve som dyrene på marken
                inntil sju tider har fart over ham.

(Matt. 26.29: Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»)

Svar
Kommentar #140

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Har du et svar Rune?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Frelsen kom med Jesus for to tusen år siden

Rune, jeg spør deg igjen, hvor finner du slike utsagn fra i Bibelen? Du skriver at du har den rette tro og følger den, nå vil jeg bare vite hvor du har funnet ut at Jesus levde, døde og stod opp for 2000 år siden? Er det bibelske tekster du går ut i fra om dette, eller er det et på folkemunne?

Og hvordan tolker du Åp.12.1-5?

Svar
Kommentar #141

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Derfor vil jeg si til alle at ingenkan skille dem i fra Kristi kjærlighet. Ikke du og ikke andre som så gjerne vil.

Ingenting kan skille oss fra Jesu kjærlighet, og det ekstra gode med Gud er at det handler ikke bare om at vi holder fast i hans hånd mens også at gud som er mye sterkere enn oss holder fast i vår hand, så om vi aldri så mye mister taket litt....så holder hans sterke hånd oss oppe. Som en far, ja ikke bare en hvilken som helst far men en far som virkelig bryr seg og elsker sine barn. Ikke en  hård og kald som vil støte deg vekk bare du ikke er lydig en liten stund, men en som vil ha deg og aldri forlat deg. Jeg vil aldri svikte deg jeg vil aldri forlate deg slik er jesus!!Det er to som holder i hendene , a så alt handler ikke bare om hva den svakeste parten gjør. Men alle vet vell at den med sterkest hånd(Gud) vinner.Så han holder oss oppe.Og knytter oss til seg!

Gud er kjærlighet og elsker oss, ingen mennesker kan være så glad i noen som Gud kan! han sendte sin sønn for å vise sin enorme kjærlighet til oss. Og satte oss fri og slipper oss ikke om vi aldri så mye sliter oss vekk, nå nei du lille mann jeg holder deg godt fast!!

Svar
Kommentar #142

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vi må bevist velge vekk Gud for at han slipper. Har vi valgt han , så holder han også vår hand. Det er et løfte fra Gud han vil aldri svikte oss.

Svar
Kommentar #143

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Om vi faller reiser han oss bare opp igjen!

Svar
Kommentar #144

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Etter å ha ettertenkt enda mer.

Publisert over 5 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Ikke ta dette som smiger, Svein

At du ser hva jeg skriv sier lite om meg men mye om deg.
Lyset i Ordet er der hele tiden, men ikke alle mottar det, de fleste ser Sinai mens få, som tydeligvis du, står på Sinai.

"Å stå på sinai" er å være rede for den endelige korreksjonen, klar for å motta stadig dypere info om den spirituelle virkeligheten, en virkelighet som er skjult for de som står ved fjellets fot. (Folket så Moses, men ikke lysstrålene.)
De som er fjellet forstår å nyttiggjøre seg loven, lar den opplyse og korrigere seg, loven skinner og oppleves funksjonell og behagelig lett å følge. Øre og neseringer av gull gir utmerket sans for den usynlige og rene verden.
De ved foten av av Sinai hevder de kan holde loven, og det dreper utviklingen som lyset er sendt for å utføre, de må lage seg erstatninger for i det hele tatt ha litt glede i livet. Gullringene slutter å fungere som verktøy i korrigeringsprosessen og blir til tidligere erfarte gudsopplevelser som det danses omkring.

Du sier ikke det du gjør uten å ha oppøvd en åndelig teft ;-)

Svar
Kommentar #145

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

Profetisk #144

Publisert over 5 år siden

Takk, Svein:-) Jeg kan ikke si hva jeg likte aller best av det du skrev, men jeg antar at du aner dét . . .

Svar
Kommentar #146

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Takk Turid

Publisert over 5 år siden

Det var godt å lese ordene dine. Det varmet og jeg kjente det var fra GUd :)

Gud velsigne deg!

Svar
Kommentar #147

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Det var godt å lese ordene dine. Det varmet og jeg kjente det var fra GUd :)

Gud velsigne deg!

Hei takk og ha det veldig fint Randi !

Svar
Kommentar #148

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg har tusen ganger mer sans for en kristendom som får folk til å føle seg verdifulle og betydningsfulle, i stedet for den som får folk til å føle seg usle og verdiløse.

Skal ikke kristendommen være et gledens budskap?

Lev vel, og takk igjen!

Jo kristendommens  skal være et gledens budskap. Og Gud har bare til hensikt å løfte oss opp, ikke bryte oss ned.

Du må ha det riktig godt du også!

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
9 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
2 minutter siden / 186 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
3 minutter siden / 1787 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
7 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
14 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 1375 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
27 minutter siden / 212 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere