Rune Staven

401    12014

Kristi lære er den sunne lære

Publisert: 4. mai 2012 / 531 visninger.

Hei

 

 

 

Det er mye forvirring om Guds ord, hva  og hvodan tolker man bibelen i dag ? Kan man tolke Bibelen på flere måter uten at det vil skade Guds ord. Hvordan havner Guds ord på aveie ? Vi mennesker er skyld i at evangeliet har blitt vannet ut. Jesus taler om ugresset som vokser opp med veten. Det vil si at både den falske og urene læren er på samm jordet. Hvordan kan vi skille mellom falsk og rett lære, nå vi i dag er så uenig om hva som er Guds ord. Hvordan avsløre løgnen.? Vi strides om mye, vi strides om Helvete vi strides om frelsen, vi strides om sabbaten, vi strides om nåden, vi strides om loven, ja vi strides om mye. og det er ikke sunt. Hvorfor er ikke det sunt. jo fordi når menneske som ikke er frelst skal søke frelse så blir det åndelig forvirring i deres liv. og det kan føre til en sjel som blir frelst i løgn.

 

Bibelen er under press. Den skal omtolkes, og enkelte ord skal gjøres mildere. Bibelen omtaler to utganger på dette livet, men vi ser at det er mange som er villige til å gjøre det til èn bred utgang. Noen ord i bibelen er for sterke for språket vårt, og dem blir gjort mildere. Det har vi sett denne høsten. den brede elle smale veien, vi tolker bibelen slik vi vil den skal være

 

Bibelen omtaler strømninger i tiden idag som usunne. Mennesket vil leve som de selv vil. Da kommer en i konflikt med bibelen. ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” 1 Tim 4, 3.

 

jeg synes disse skriftedene passer til innlegget i forhold til den sunne lære Bibelen taler om.

Timoteus 3,14 ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.”

1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

1 Tim 4,16 "Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig."

2 Joh 1,9 "Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen."

Det avgjørende er hva bibelen sier om seg selv. 2. Timoteus 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.Jeg tror derfor at hele bibelen er Guds ord og gyldig til alle tider, og er bestemmende for liv og lære for den enkelte, familien og for menigheten. Guds ord er levende og kraftig. Hebreerne 4,12  For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.  jeg tolker bibelvers og emner i Guds Ord i lys av det andre skriftsteder sier om det samme. Sal 119,160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Jeg tror på jesus som den eneste vei til frelse,jeg tror at vi må bli en nyskapning for å bli frelst, det vil si at man må ha en sann omvendelse som er lik en sann tro.

Jeg tror at det finnes et helvete for de som går fortapt,de går til evig pine.

Jeg tror på tungetale som vi taler til Gud i hemeligheter.er både oppbyggende for meg selv ,og andre hvis det kommer tydning. Jeg tror på helbredelse i Jesu navn.

Jeg tror at Israel er Guds utvalgte folk, og at Guds løfter gjelder til evig tid. Gud har gitt dem landet Israel som sin eiendom fra slekt til slekt. 1 Mos 15,18 Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat og 5 Mos 11,24 Hvert sted dere trår på med deres fot, skal høre dere til, fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat, og til havet i vest skal deres grenser nå. Israel’s utvelgelse er Guds frelsesplan for alle mennesker.

 Jeg tror det finne en frelse både for hedninger og jøder det er Jesus.

Jeg tror på dåpen,som et symbol på omvendelse, død og begravet i Kristus, og oppstanden med Kristus.

Jeg tror at når vi blir født på nytt, får vi den Hellige Ånd i vårt hjerte. vi blir nye skapninger i kristus. vi begynner å vandre i ånden istede for kjødet. på den måten lever vi ikke lengere under fordømmelsen, men i en frihet Kristus har kommet med. vi er ikke lengere bundet av synden eller loven. om  vi synder så taler blodet vår sak. 

mange mener at nåden og frelse varer livet ut det er riktig, men lever man i kjødet så lever man ikke under nåden men på den brede veien som fører til fortapelsen.En gang frelst alltid frelst nei, paulus sier arbeide på vår frelses vei, vi skal stride den godes strid.Vi vandrer for å bli mer lik Jesus på Helligjørelsens vei.

I Bibelen leser vi  hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger (2 Joh 9-11).

Bibelen legger ikke skjul på det alvoret at det går an å ha rett lære og være ivrig for den uten å ha åndelig liv (Åpenb 2,2-4). Men den sier også, at det ikke går an å bli frelst uten å kjenne og holde fast ved den rette lære. 
  

Paulus sier dette så advarende at de som ikke fører Kristi Lære skal være forbannet,

Vi må selv ta det ansvaret å les hva som står skrevet i Guds ord, ingen andre kan stå til ansvar for ditt liv.Derfor kan man ikke stole på menneske, MEN PÅ DET MAN SELV LESER I GUDS ORD.La den Hellige Ånd åpenbare oss hva som står skrevet.

 

Til avsluttning så vil jeg minne om de fem uforstandige jomfruer, som ikke hadde olje på lampen sin til slutt. de var i utgangs punktet frelst. men om de havnet i en usunn lære eller usunn livstil vites ikke, men de gikk bort i fra sannheten.

Dette mener jeg er Kristi sunne lære.

 

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bibelen spør ikke om vår mening.

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dette mener jeg er Kristi sunne lære.

"Kristi lære" er Abrahams lære om Messias, dvs. hvordan utvikle seg og bli Messias, et menneske over det nivået vi i dag befinner oss på.

Det hebraiske ordet for kristus betyr også "den femte tilstanden" -det spirituelle menneske, en oppnåelig tilstand vi mottar ved det lyset som kommer ned gjennom å følge Abrahams lære, læren om hvordan korrigere vår egoisme.

En slik korrigering er ikke mulig ved å følge en religion som fx kristendommen, egentlig motarbeider den vår omvendelse ved teorien om at vi må tro/ følge mannen/ guden Jesus, noe Bibelen frarådert på det sterkeste.

Men dette Rune vil ikke mennesket forstå (motta) før han ydmykes, hva vi mener er irrelevant, hva vi gjør med dette er avgjørende.

Svar
Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Er De abrahamitt, Nyborg?

Publisert over 5 år siden

Disse karene som bare følger monoteisme, de ti bud og Fadervår fra Bibelen?

Jeg måtte bare spørre, siden du nevnte Abraham i en mer åndelig setting.......:)

Svar
Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du tenker religion,

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Disse karene som bare følger monoteisme, de ti bud og Fadervår fra Bibelen?

den representerer den usunne lære.

Svar
Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Oki

Publisert over 5 år siden

men det er jo litt også med hva man legger i religion....Enhver mann står fritt til å velge selv.

Svar
Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Nei det gjør han ikke.

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Enhver mann står fritt til å velge selv.

Religion er resultat av at vi betrakter virkeligheten / Bibelen med våre 5 sanser, her er ingen valgfrihet, det er Loven som styrer oss. "Loven" er kravet om balanse mellom godt og ondt, dèt oppnår vi ikke ved bruk av våre 5 fysiske sanser, derfor dreper loven oss.

Bibelen, dvs Torah, er Lyset som opplyser oss om det våre 5 sanser ikke kan "se", uten Abrahams lære utvikles ikke vår 6 sans og heller ikke vår vilje til å velge frihet fra Loven.

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Men dette Rune vil ikke mennesket forstå (motta) før han ydmykes, hva vi mener er irrelevant, hva vi gjør med dette er avgjørende.

Hei Svein

 

 

 

Det er ikke meneskene som skal overbevise verandre, men den Hellige Ånd som overbeviser oss om synden. slik at vi an omvende oss i sannheten. en sann omvendelse gir en sann tro.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #7

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bibelen, dvs Torah, er Lyset som opplyser oss om det våre 5 sanser ikke kan "se", uten Abrahams lære utvikles ikke vår 6 sans og heller ikke vår

Hei Svein

 

 

Jesus kom med frihet, håp, frelse, og sannhet, Den sannhet som taler om vår frihet i kristus, vårt valg er vår frihet. ingen ting som binder oss til loven. ingen synd vi er lenket til når vi har vendt oss bort fra synden. ingen  fordømmelese i Kristus. kristi lære er det lys som lyser opp sannheten i hjerte

 

 

 

MVH

Rune

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
10 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
14 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
20 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
22 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
25 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere