Jan Hårstad

1125    2300

Tenkning i provinsen

Gleden av å bo på landet

Publisert: 3. mai 2012 / 13226 visninger.

           

                         Stor dag for den norske intelligensian

     Bloggeren Bjørn Stærk har fått eksklusiv plass for sin artikkel i Aftenposten 3 mai 2012 som heter "Han representerer ingen". Det er naturligvis også Brevik-saken og hvorfor Aftenposten trykker dette småsynseriet uten noen som helst perspektiv, er at det passer som hånd i handske for norsk Zeitgeist, den provinsielle globalismens kultur som ønsketenkes og  fremmes av avisa.

    Skulle jeg nå vært akademisk saklig og prektig etter egen modell,skulle jeg ved tre,fire fem sitater redegjort for hva jeg finner uvitende og provinsielt med Bjørn Stærks forsøk på tenkning, men jeg gidder rett og slett ikke. Det er ikke verdt det.

   Her står f.eks ikke en eneste linje om hvordan den islamske verden,anført av OIC,gjennom tiår har jobbet for å få istand et omlegg  av Europas Palestina-Israelpolitikk,hvordan alle utdannelselsesinstitusjoner fra barnehagen til universitet i Europa, ja også nomenklaturet innen kristenheten,jobber på spreng for å finne en syntese mellom kristendom og islam. Hvordan EU gir konsesjon på konsesjon til Islamsk utenrikspolitikk og islamsk innvandring med det resultat at Europa idag er en kruttønne.

    I siste valgdebatt forsøkte Hollande og Sarkozy og overgå hverandre i det som i provinskorrekte Norge ville bli kalt "islamofobi" og "rasisme" for begge jobbet med å dra nye harde linjer - langt utenfor politisk korrekthet. Det hadde aldri gått på NRK.

   Det er altså snart 1000 NO GO ZONES i Frankrike som den franske staten ikke har kontroll på, ikke bare i livsfarlige byer som Marseilles og Toulouse, men også bare noen kilometer fra det franske presidentpalasset i Paris.St.Denis.

   Turistindustrien er en av Frankrikes største inntekstkilder og det er kjent at Sarkozy,da han kom til makten i 2007,fikk utsendt en oppfordring til redaktørene i media om å ikke skrive for massivt om volden i landet fordi dette ville kunne holde turistene borte.

   Store deler av "venstresida" i Frankrike kalles nå ISLAMOGAUCHISME,enkelt oversatt til Det Islamske Venstre. Men dette  finnes over hele Europa,også i Norge hvis "venstreside" hadde ett sentralt tema i utenrikspolitikken 1 mai 2012. Sanksjoner og boikott av Israel.

   Noen tror at dette er en særegen fjellpolitikk i Norig. Men dette var jo sosialdemokraten Anna Lindhs store prosjekt i toppen av EU på begynnelsen av 2000-tida. Det er at det offisielle EU og det islamske venstre står sammen om dette i globaliseringens navn: Boikott Israel!

  Framveksten av sånne saker som Geert Wilders og Marine Le Pen er den historiske reaksjonen på alliansen EUROPA-ARABIA.

   Enhver som gidder å følge analyser av utviklingen i Europa ser at det nå skrives enormt om en drastisk polarisering politisk. Det finnes ingen dissens om dette.

   I Eskiltuna i Sverige 1 mai fikk vi en oppvisning av hva som venter oss i steinrøysa også: hundrevis av islam- og innvandrerfiendtlige havnet i blodig masseslagsmål med islamovenstre. Tyve personer brakt til legevakta,brannpåsettelser,hele pakka.

   I den tyske byen Dortmund er det slik en gang i måneden hele året,minst.

   Bjørn Stærk forsøker å minimalisere og smalne de historiske perspektivene,noe som kan skyldes at han leser ikke Klassekampen godt nok. Klassekampen er et organ for Muslim Brotherhood og islamisering av Norge.

   Sjefen for dette er definitivt redaktør Braanen og professor Bjørn Olav Utvik som idag skriver en ny hyllestartikkel til islamisering: "Håp for Egypt?" (3 mai 2012)  Her er det da en Thorbjørn Egner-tekst om den ærlige,redelige og tillitvekkende islamistiske presidentkandidaten i Egypt,al-Futuh, men her er det hemmeligholt hva denne Futuh har skrevet og talt. Allah forby!

   Men i avisa The New Republic skriver Eric Trager 3 mai at "Media gets Egyptian candidate Wrong." Denne Trager har i likhet med islamistpropagandistprofessor Utvik også truffet al-Futuh og legger fram dokumentasjon om de frykteligste uttalelser om koptiske kristne, om å opphøre alle avtaler med Israel,om hatefulle synspunkter på vestlig kultur/politikk. Og kjærligheten til Sharia.

   Etthvert oppegående som har fått med seg at også Salafist-Jihad partiene i Egypt støtter opp om al-Futuh,ville jo ha skjønt at mannen var en steinhard Jihadist,ellers ville de naturligvis ikke løftet en finger for ham.

   Men en skal ikke være forundret over om Utvik/Klassekampen-synet blir main-stream i norske media også fram til presidentvalget i slutten av mai. Og forklaringen på dette er at USA har funnet en allierte i Muslim brotherhood og da blir det naturligvis slik at Aftenposten-NRK også plaprer slik Washington dikterer. Muslim Brotherhood er bra,leve Sharialoven og Kalifatet som Utvik skrev nylig i den statssubsidierte Islam-avisa.

  Det denne skisserte utviklingen vil føre til er at det vil dukke opp mange - jeg gjentar MANGE - islamistiske terrorister av typen Muhammed Merah (Toulouse) og mange kontra-jihad-terrorister av typen Breivik (Oslo). Det vi har sett det siste året er bare begynnelsen på den lavbluss-borgerkrig som i løpet av to,tre år vil finne sted i mange europeiske land for engang å slå ut i full brann.

   Hvorfor det norske folk har vanskeligheter med å forstå så åpenbare og dagklare ting,skyldes det faktum at norsk presse - i likhet med den franske - unngår å skrive om den rabiate voldskultur som nå hersker i og rundt ghettoer og banlieuer i de europeiske metropolene.

   Som den store polakken sa: "Virkeligheten er noe man kan holde ute ved hjelp av en avis."

    http://www.npr.org/

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #251

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

@ Robin

Witthaut nevner Sachen-Anhalt som et område der man har for lite politiressurser. Hovedstad i S-A er Magdeburg, der min informant har sitt arbeid – et av de belastete

@Robin: Jeg har tenkt på mitt innlegg #144 (se sitatet over) og som du ikke har kommentert – forbigått i stillhet. Jeg lurer veldig på om mine opplysninger hadde noen konsekvens for ditt syn på situasjonen i Tyskland – på No-Go-Zones der? Jeg stusser over at du ikke gir uttrykk for bekymring at Nazis terroriserer enkelte områder – særlig i Østtyskland i områder der muslimer og andre bor/ arbeider. Jeg er i villrede.

Edit: Vel, det kom bare litt med i sitatet fra mitt innlegg

Svar
Kommentar #252

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

hvordan vår virkelighet faktisk fungerer

Avnskog burde av og til dempe sin hoverende og retthaverske stil. Han har sikkert gode kunnskaper og interessante tanker om mye, men her synes jeg ikke han helt treffer blinken.

Religion, kultur eller holdninger er ikke ting som i seg selv kan måles og veies. Det skaper utfordringer når det gjelder å fastslå direkte årsakssammenhenger, slik det synes Avnskog å ha forventninger om. I Thailand, f.eks., har prostitusjon i ulike former vært vanlig lenge. Ut fra gjengse moralske standarder er det ganske uproblematisk å fastslå at dette er negativt. Men viser prostitusjonen til en generell kulturell holdning hos thailendere, eller er det andre årsaker til at prostitusjon er utbredt? Dersom vi skal se på årsakene, vil det ganske sikker vise seg at fenomenet svært sammensatt. I de fleste samfunn finnes det mange doble standarder. Det vil si at man finne normer som kan brukes til å legitimere prostitusjon og man kan finne normer som tilsier at det er fullstendig galt.

Med andre ord vil man i alle samfunn finnes kulturelle normer og verdier som motsier hverandre. Derfor kan vi ikke tenke kultur som verdi->holdning->handling i en rett linje. Det at kulturer er motsigelsesfulle gjør at vi som aktører trenger en viss avstand til normene og verdiene. Dermed kan kultur også lett kan gjøres til en maktredskap for den som fra før har sosiale og politiske posisjoner. Et viktig annet viktig forhold derfor at vi ikke bare kan forholde oss til folks holdninger på et ubevisst plan. Mange kan i en eller annen grad ha oppfatninger om at mangel på likestilling er galt. Som følge av maktstrukturer er det likevel vanskelig å opponere, også fordi det i liten eller ingen grad finnes et språk for det og en area å gjøre det på.

At likestilling står svakt i land der de fleste er muslimer er ganske sikkert ikke upåvirket av islam som religion. Men mange av de skikkene og holdningen man tenker på her, har opphav i tradisjoner og kulturer som eksisterte allerede i førislamsk tid.  De finnes i like rikt mot hos f.eks. assyrere (som jeg nevnte i en annen tråd, og som selvsagt hårdnakket benektes av bloggere på Gate of Vienna). Islam brukes imidlertid ofte til å legitimere kulturelle tradisjoner. For ofte fungerer religioner som noe mer enn spirituelle kilder og trosformer, de kan også gjøres til ideologier. Da handler det ikke lenger bare om delte verdensbilder.

De kompliserende forhold jeg har nevnt ovenfor, gjør at direkte årsakssammenhenger ikke uten videre lar seg fastslå gjennom observasjon. Selvfølgelig kan man gjennom systematisk fortolkning av en rekke observasjoner på ulike nivåer å foreslå noen mulige årsakssammenhenger. En annen vei å gå er og foreta en statistisk undersøkelse. Her vil det først dreie seg om å finne korrelasjoner mellom former for og/eller grader av religiøsitet på den andre siden og på den andre siden holdninger til noen bestemte forhold (f.eks. til likestilling, korrupsjon, kriminalitet). Men korrelasjoner gir i seg selv ikke noe direkte svar når det gjelder årsakssammenhenger.

Uansett skal man, av grunner som jeg har vært inne på her, skal man være forsiktig med å trekke direkte årsakssammenhenger og generalisere på den måten det synes som Avnskog inviterer til.

Svar
Kommentar #253

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Avnskog burde av og til dempe sin hoverende og retthaverske stil. Han har sikkert gode kunnskaper og interessante tanker om mye, men her synes jeg ikke han helt treffer blinken.

Hva? Det var jo du som startet opp denne ordvekslingen med ganske friskt å beskylde meg for å invitere til stigmatiserende generaliseringer?

Og du beskylder meg fremdeles for å invitere til generaliseringer.

Det gjør jeg slettes ikke. Jeg inviterer til nyansert, grundig og balansert forskning, som ikke skal føre til lettvintheter og fordømmende holdninger.

Det er det motsatte av stigmatiserende generaliseringer.

Jeg er tilhenger av nyanser, mangfold og fordomsfrihet.

Jeg skjønner ikke hvordan du kan få dette til å være en invitasjon til generaliseringer.

Jeg er rullt klar over at det er vanskelig og komplisert å forske i menneskesamfunnenes utvikling, og jeg forsøker ikke å overforenkle, men slik forskning kan gjøres på mange måter, slik du selv gjør rede for.

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #254

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nettopp

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Det kan undersøkes hvilke variabler som finnes i det afghanske samfunn som gjør dette møtet vanskelig eller lett. Problemet er aldri at barnet er afghansk.

Jeg er ikke videre opptatt av etnisitet. Men jeg må innrømme at jeg synes det er veldig interessant å forstå hvorfor enkelte folkegrupper generelt finner seg veldig hurtig til rette i Norge, og blir raskt integrert i arbeidsliv osv, mens andre grupper synes å ha store vansker med å finne seg en plass som fullverdige medlemmer av det norske samfunnet.

Det er interessant, ikke for legge skylden på deres etnisitet, men for å forstå noe mer om det å flytte til en helt ny kultur, med et nytt språk, en annen religion, annerledes skolesamfunn osv.

Altså: Etnistitet er uinteressant. men mange andre variable er meget interessante for å forstå samspillet mellom "nytt individ" og samfunn. En av varablene som kan ha interesse, er religion. Men det er også mange andre.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #255

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

De kompliserende forhold jeg har nevnt ovenfor, gjør at direkte årsakssammenhenger ikke uten videre lar seg fastslå gjennom observasjon. Selvfølgelig kan man gjennom systematisk fortolkning av en rekke observasjoner på ulike nivåer å foreslå noen mulige årsakssammenhenger. En annen vei å gå er og foreta en statistisk undersøkelse. Her vil det først dreie seg om å finne korrelasjoner mellom former for og/eller grader av religiøsitet på den andre siden og på den andre siden holdninger til noen bestemte forhold (f.eks. til likestilling, korrupsjon, kriminalitet). Men korrelasjoner gir i seg selv ikke noe direkte svar når det gjelder årsakssammenhenger.

Nettopp slike undersøkelser som du her beskriver er jeg tilhenger av.

Jeg skulle ønske at vi hadde flere slike undersøkelser å bygge på, og ikke bare det som tilflyter oss gjennom medienes dekning av ulike begivenheter i ulike land.

Man kan kanskje ikke nekte for at det bildet som tegner seg av en del muslimske samfunn i mediene, er at de er temmelig mannsdominerte, kvinneundertrykkende og preget av foreldede holdninger på en rekke områder.

Men er det slik i virkeligheten hos det store flertallet muslimer? Det vet ikke jeg.

Hva annet kan man gjøre enn å bygge på den informasjon som er tilgjengelig?

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #256

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke hvordan du kan få dette til å være en invitasjon til generaliseringer

Vel, hva skal man si? Avnskog sier nå både det ene og det andre. For eksempel er det i denne sammenhengen vanskelig å ikke bite seg merke i følgende formuleringen: «Det er ikke noe mer stigmatiserende å mene at en bestemt befolkningsgruppe har visse særtrekk som skiller den fra andre befolkningsgrupper, enn å påstå at kvinner har visse særtrekk som skiller dem fra menn» (# 244). Her sammenligner han kulturelle forskjeller med forskjeller som har utgangspunkt i noen biologisk. Når han også hoverer over at jeg ikke går med på at et begrep om den norske folkesjela er et objektiv særtrekk som kan brukes til å skille nordmenn fra svensker, eller hva nå sammenligningsgrunnlaget er (#277), blir jeg ikke mer klok på hva han egentlig vil fram til.  Men når han sier at han inviterer til nyansert, grundig og balansert forskning, så mener han vel det. Uansett:  I rest my case

Svar
Kommentar #257

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Men jeg må innrømme at jeg synes det er veldig interessant å forstå hvorfor enkelte folkegrupper generelt finner seg veldig hurtig til rette i Norge, og blir raskt integrert i arbeidsliv osv, mens andre grupper synes å ha store vansker med å finne seg en plass som fullverdige medlemmer av det norske samfunnet.

Her har du helt rett Avnskog!

I dag er det alt for mange som fornekter at Islam er et problem for Norge og verden forøvrig. Det er alt for mange som sitter med forståelse av at muslimer vil integrere seg i det norske samfunn. Hva sier Koranen om integrering. Koranen kapittel 3, vers 118: Dere som er troende, ta ikke til venner, beskytter og hjelpere dem som står utenfor deres religion, siden de vil gjøre sitt beste for å forderve dere.  

Like fullt predikerer norsk presse og venstresiden i norsk politikk at integreringen vil gå seg til. Enten snakker de mot bedre vitende eller så konspirerer de oss andre. Media har her ikke klart å fange opp denne fundamentale avvisningen i følge Koranen. Debatten vil nok fortsette. Skulle bare ønske at media og “fornekterne” får opp øynene.

Svar
Kommentar #258

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

forståelse av at muslimer vil integrere seg i det norske samfunn

Her fornærmer G.B.-P.flere muslimske venner av meg. De jeg tenker på er ganske sikkert bedre integrert i det norske samfunnet enn han selv er og noen gang kommer til å bli!

Svar
Kommentar #259

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er ikke meningen og fornærme noen. Ta gjerne og les mitt eneste innlegg så vil du se!

Svar
Kommentar #260

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det er alt for mange som sitter med forståelse av at muslimer vil integrere seg i det norske samfunn

Jo Georg Bye-Pedersen fornærmer. I helt generelle vendinger sier han at muslimer ikke vil integrere seg i det norske samfunnet. Men det er ikke sant. Det kan være at han ikke vet bedre. I så fall er det fordi Georg Bye-Pedersen er dårlig integrert i det norske samfunnet og dermed mangler kunnskap om samfunnet han lever i.  

Svar
Kommentar #261

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

I helt generelle vendinger sier

Vi får holde oss til religionen og diskutere den. Det tror jeg er best for alle parter.

Svar
Kommentar #262

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Lesetips

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #263

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Gule, jeg bor der, du har kanskje lest om det

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Ellers har jo Øian helt korrekt vist til flere land og regioner hvor det er kristendommen som er dominerende religion, og hvor problemene er minst like store som i franske bydeler og forsteder.

Hvem skal vi stole på?

Mvh Petter

Svar
Kommentar #264

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva jeg vil frem til

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Når han også hoverer over at jeg ikke går med på at

Det er veldig enkelt å presisere hva jeg vil frem til, og som jeg har gjentatt mange ganger:

Jeg er for en fordomsfri forskning og undersøkelser som har som siketemål å forstå bedre hvordan ulike faktorer påvirker menneskegruppers holdninger og livsmønstre.

Om denne forskningen eventuelt skulle finne ut at også religionene påvirker fremveksten av ulike holdninger, bør dette ikke fornektes av ideologiske grunner.

Og et liten tanke til slutt:

Hadde jeg vært Muhammed som satt oppe i himmelen og betraktet hvordan min religion ble praktisert på jorden, så hadde jeg nok blitt litt lei meg og ønsket å få komme tilbake og oppklare noen misforståelser.

Det samme gjelder forøvrig sikkert Jesus.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #265

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

holdninger, bør dette ikke fornektes av ideologiske grunner

Jeg har ikke  lett for å se hva Avnskog vil hen, når han baler videre med dette og gjentar seg selv for n’te gang. Mengder av forskning har gjennom årtier allerede «avdekket» at religion kan påvirke framveksten av ulike holdninger. Noe annet ville selvfølgelig være svært overraskende. Og det er vel ingen som har benektet dette av ideologiske grunner, er det? Derimot er det en del aktører som - av åpenbare ideologiske grunner - forsøker å framstille det slik at én bestemt religion – slik de selv fortolker innholdet i den (ofte på fritt og fantasifullt grunnlag) – nærmest determiner disse personenes følelser, tenkemåter og handlinger. Dermed kan forklare alle handlinger som forstås som negative som direkte forårsaket av at disse personene har en tilknytning til denne religionen.  

Svar
Kommentar #266

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva Bye-Pedersen skrev

Publisert over 5 år siden

Når jeg leser Bye-Pedersens innlegg, så ser jeg tydelig at det står at mange har den oppfatningen at muslimer ikke ønsker å integrere seg.

Bye-Pedersen refererer altså til hva "mange" oppfatter.

Det kan vel ikke være det samme som å fornærme noen. Om noen har grunn til å være fornærmet, kan det jo like godt være "de mange", som Bye-Pedersen refererer til.

Å svare tilbake at Bye-Pedersen sannsynligvis er dårlig integrert i det norske samfunnet blir litt lite fruktbart, synes jeg.

Så vidt meg bekjent viser alle undersøkelser om integrering i det norske samfunnet, at integerringsprosessen faller seg vanskeligst for muslimske flyktninger, sammenlignet med andre grupper.

Dersom dette er et faktum, så bør man kanskje heller forsøke å drøfte på en saklig måte hva som kan være årsaken til dette, enn å bli dødelig fornærmet på sine muslimske venners vegne.

Det at muslimer generelt klarer integreringsprosessen dårligere enn andre grupper, betyr jo ikke at alle muslimer har integreringsproblemer. Variasjonene er sikkert kjempestore, og det finnes helt opplagt et stor antall muslimer som er meget godt fungerende medlemmer av det norske samfunnet.

Men om det er et problem som i størst grad forekommer blant muslimske flyktninger, bør man heller undersøke det, enn å bli rasende på dem som tillater seg å sette problemet på dagsordenen, synes nå jeg. Og det er ikke ment som hovering eller nedlatende, det er kun en mening jeg har.

Kanskje har problemet mer å gjøre med andre faktorer enn religion, men det virker ikke særlig fruktbart å kategorisk benekte enhver kobling til religion. Sannheten er vel at vi ikke vet så mye om det? Men det er i alle fall ganske påfallende.

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #267

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ytterfløyene

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Og det er vel ingen som har benektet dette av ideologiske grunner, er det? Derimot er det en del aktører som -

For meg fremstår ytterfløyene som ganske like gode. Noen gir muslimer skylden for alt, og noen benekter fanatisk enhver kobling mellom islam og enkeltmuslimers handlinger.

Om du ikke ser at det er fanatikere på begge sider, så har jeg vanskelig for å forstå din virkelighetsoppfatning.

Jeg forsøker å innta den holdningen at man må belegge sine synspunkter med mest mulig klare fakta og ikke bare emosjonelle følelsesuttrykk, stempling av meningsmotstandere osv.

Jeg blir ikke særlig mye klokere av at noen til stadighet kommer med stygge karakteristikker av alle islamkritikere, for å si det sånn. Dersom du ber meg om eksempler, så kan jeg nevne Gules siste svar til Robin Haug.

Men da tror jeg at jeg har fått frem mine poenger, og sier takk for meg på denne tråden.

Lev vel!

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #268

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg bør berolige deg med at jeg selvsagt er svært bekymret for fremveksten av nynazismen. Men Witthaut snakket ikke om nynazistiske områder. Slike totalitære ideologier vokser frem av nød og lidelse, og politikerne kan ikke lenger feie problemene undr teppet. For så er det de som bereder grunnen for en videre utvikling av en allerede meget bekymringsverdig tendens.

Svar
Kommentar #269

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

benekter fanatisk enhver kobling mellom islam og enkeltmuslimers handlinger

Hvilke fanatiske fornektelser av koblinger mellom islam og enkeltmuslimers handlinger tenker Avskog i såfall på her?

Et annet spørsmål er om det er interessant å forsker på sammenhengen mellom ungdommer med chilensk bakgrunn og deres religiøse bakgrunn med tanke på at de rager høyt oppe på kriminalitetstatestikken?

Svar
Kommentar #270

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal Gule og jeg mene at innvandrere i Frankrike er utsatt for en rasisme som er et genetisk produkt (!), slik Haug antyder? I seg selv en håpløs påstand, og viser i tillegg til en selvmotsigelse hos Haug. Han mener jo at vi har den oppfatning at mennesker er såkalt genetisk tomme vesener. Ergo må vi også mene at rasisme er produkt av noe annet enn genetiske prosesser. For øvrig er det slik at selv om manmener at menneskers adferd er uttrykk for noe

Jeg uttrykte meg fort. Da åpnes det for misforståelser. Og for mottakers uttrykte holdninger.

Dette dreier seg selvsagt ikke om noen selvmotsigelse fra min side. Det er og forblir et faktum at rasismeanklager gjerne fokuseres over på europeere. Som om europeere simpelt hen ikke klarer å la være å være rasister. Som om rasismen ligger i europeerens natur. Dette burde du vite noe om. Europeeren, og hans sivilisasjon, er grunnleggende syk. Jeg vil mene at Gule, du, og mange andre, mer en tangerer en slik diskurs.  

Ja, jeg vil hevde at det gis en slags hypotese om menneskets effektive tomhet i dagens kapital-motiverte globaliserende samfunn. Omkalfatringen av all menneskelig historie og erfaring på planetært nivå, må forsvares, så det gis et skinn av rasjonalitet over kapitalismens ekstreme herjinger. Og det forsvares gjerne med at multikulturalismen faktisk er et gode for menneskeheten. Og man grunngir gjerne i retning av at mennesket mangler så vel naturlige som kulturlige identitetsmarkører. Vel, markørene er der, men de hevdes å være betydningsløse --- bortsett fra at multikulturalismens omkalfatring også gir positive utslag. Revisjonismen er betydelig.

Hva gis det utover hva vi har med oss fra naturen pluss det som efterfølgende kommer fra kulturen, Øian? Gis det virkelig noe tredje og fjerde som påvirker menneskelig atferd? Hva? 

Svar
Kommentar #271

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Som om europeere simpelt hen ikke klarer å la være å være rasister. Som om rasismen ligger i europeerens natur. Dette burde du vite noe om. Europeeren, og hans sivilisasjon, er grunnleggende syk. Jeg vil mene at Gule, du, og mange andre, mer en tangerer en slik diskurs.

Huff så mye vås.... mer er det ikke å si, dessverre.

Svar
Kommentar #272

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Huff så mye vås.... mer er det ikke å si, dessverre.

Så skylder du kanskje øvrige lesere en forklaring på hvorfor det er "vås"? Det er langt fra sikkert at alle er inneforståtte med ditt eget tankeunivers, Øian.

Hvorfor vil du ikke svare på spørsmålet jeg stilte deg, Øian?

Svar
Kommentar #273

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er og forblir et faktum at rasismeanklager gjerne fokuseres over på europeere. Som om europeere simpelt hen ikke klarer å la være å være rasister. Som om rasismen ligger i europeerens natur. Dette burde du vite noe om. Europeeren, og hans sivilisasjon, er grunnleggende syk. Jeg vil mene at Gule, du, og mange andre, mer en tangerer en slik diskurs.

Snodig påstand? Historisk sett er det mer regelen enn unntaket at mennesker definerer seg inn i en gruppe. Vi organiserer oss i grupper og danner oss forestillinger om de andre gruppene. Disse forestillingene kan også anta en form som er eller ligner på rasisme. Dette er allment og ikke typisk europeisk. Jeg aner ikke hvor Haug finner grunnlag for sin påstand om at noen hevder at dette er et europeisk fenomen?

Den "vitenskapelige" funderte rasismen derimot synes å være et europeisk fenomen?

Nei jeg mener ikke at europeeren eller hans sivilisasjon er syk. Sykdomssymptomer finnes dog, og jeg vil gjerne bruke min ytringsfrihet til å gi mitt lille bidrag i legingen av disse symptomer.

Alt i alt aner jeg at jeg har et langt mer optimistisk syn på den europeiske sivilisasjon enn hva jeg finner i Haug sine kommentarer? :-)

Svar
Kommentar #274

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden

1.Ærlig talt, det er vel Haug som skylder en forklaring på de absurde og totalt ubegrunnede påstandene han serverer. «Som om europeere simpelt hen ikke klarer å la være å være rasister. Som om rasismen ligger i europeerens natur.» Hvor har han dette fra? Ikke fra meg i hvert fall.

2.Haug har doktorgrad i filosofi,. Derfor er det  all grunn til å regne med at han vil forstå hva jeg sikter til når jeg ved hjelp av to ord svaret på spørsmålene «Hva gis det utover hva vi har med oss fra naturen pluss det som efterfølgende kommer fra kulturen, Øian? Gis det virkelig noe tredje og fjerde som påvirker menneskelig atferd? Hva?»; Intensjonalitet, selvbevissthet.

Svar
Kommentar #275

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Et svar i to ord?

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Intensjonalitet, selvbevissthet.

Mener du virkelig at intensjonalitet og selvbevissthet er noe annet --- tredje, fjerde --- utover natur og kultur? (Kultur er nok også å betrakte som natur i siste instans, selvsagt.) Dette er oppsiktsvekkende. Og jeg er slett ikke sikker på om jeg er selvfølgelig inneforstått med hva Øian legger i disse ordene.

***

Jeg sikter selvsagt ikke til en type Øiansk diskurs. Det er Øian for liten til; Øian kommer i det hele tatt ikke inn på radaren. Jeg taler om helt andre diskurser, som man kan øve en forståelse for. Hvis man altså leser. Hvis man altså forholder seg til annet enn egen hjemstavn. Hvis man altså leser de som virkelig setter premisser i det internasjonale kulturlivet. Det er i disse diskursenes komethale at copycat'ene gror som gress. De som har øvd seg på å recitere.

At forskere som Øian og Gule ikke forstår hva jeg snakker om når jeg sier det gis diskurser hvor "det vestlige" og "den hvite mann" fremstår nærmest som en sykdom i menneskeheten, sier selvsagt langt mer om dem enn om meg. Det er i det hele tatt ganske avslørende. Når uvitenheten befinner seg på et slikt nivå hos forskere som man ellers burde kunne forvente mer av, er det nesten uråd å vite hvor en skal starte. En undrer seg hva de egentlig leser?

Svar
Kommentar #276

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

jeg er slett ikke sikker på om jeg er selvfølgelig inneforstått med hva Øian legger i disse ordene

Det er kanskje fordi du i en grad som er ikke er tilstrekkelig leser de "som virkelig setter premisser i det internasjonale kulturlivet"? Hva vet jeg? Jeg har gjort noen forsøk, men nå klarer jeg ikke å ta Haug alvorlig lenger, beklager.

Svar
Kommentar #277

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vil bare få lov til å minne deg om at tråden heter "Tenkning i provinsen".  Du får ha oss unnskyldt Haug? :-)

Svar
Kommentar #278

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

At forskere som Øian og Gule ikke forstår hva jeg snakker om når jeg sier det gis diskurser hvor "det vestlige" og "den hvite mann" fremstår nærmest som en sykdom i menneskeheten,

Her er undertegnede helt på linje med deg. Hva er i veien med norsk kultur?????

Hvorfor trenger vi multikultur når alle er enige om at multikulturalisme er vi i mot. At flerkulturellt folkeliv kan være noe som vi kan like å se er langt fra å oppleve at vi er nærmest alene blant det flerkulturelle. Det må være en jevn fordeling og aldri så mye at det blir trykkende.

En trenger ikke være rasist for å si: Dette blir for mye for meg!

Svar
Kommentar #279

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Slik du formulerer deg nå, synes jeg det blir ganske klart at du mener islam er kjernen til problemet.

Nei, du leser for mye inn i det jeg skriver. Det viktige må være nyansene; ikke å få meddebattant til å passe et allerede konstruert bilde, Øian. For meg er kjernen til problemene den (mangel på) politikk man fører. I bunn er jeg kapitalismekritiker, med Marx som et viktig referansepunkt. Jeg mente dette var noe nok de fleste per nå hadde fått med seg?

(Vi er klar over hinduister og buddhister. Men muslimer gis i særklasse i denne sammenheng.)

Svar
Kommentar #280

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Vil bare få lov til å minne deg om at tråden heter "Tenkning i provinsen".

:)))

Det er fort gjort å forglemme seg. Jeg skulle nok aldri ha brakt det på bane.

Svar
Kommentar #281

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

:)))

Er dette den rema-billige løsningen på å gjentatte ganger unngå mitt enkle spørsmål?

Hva gis, Øian, av premisser for menneskelig atferd utover natur og kultur? Du har nevnt 'intensjonalitet' og 'selvbevissthet.' Men mener Øian at disse to så er et tredje og et fjerde utover biologi og læring? Hvor mange verdener gis det egentlig?

I sitt siste svar skriver Øian på slik måte at jeg liksom er avslørt fordi jeg etterspør hva intensjonalitet og selvbevissthet er hvis de hverken er av natur eller av kultur. Men kom nå med det! (Til tross for at du "beklageligvis ikke klarer å ta Haug alvorlig lenger.")

Svar
Kommentar #282

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

'intensjonalitet' og 'selvbevissthet

Det kan være jeg ikke har lest de akkurat de samme forfatterne som Haug, hva angår de som i følge ham selv «virkelig setter premisser i det internasjonale kulturlivet». Likevel har jeg en mistanke om at Haug her og der i sin lesning kan ha bladd for fort over noen sider. Det kan også være at det er en bok eller to som har unnsluppet hans oppmerksomhet.

Dersom jeg skal forsøke å forstå hva han rent faktisk tenker på med natur og kultur, er det ut fra konteksten denne tråden etter hvert har etablert mest nærliggende å tenke at han forsøker å anvende disse begrepene som et argument mot at problemene i de franske storbyene primært må forstås ut fra sosiale og politiske forhold, slik blant annet Gule og jeg har tatt til orde for. Problemet med Haugs argumentasjon er han man lett får inntrykk av at han faktisk mener sosiale og politiske forklaringer forutsetter en idé om mennesket som «tomt». Men er det da slik at Haug mener folks opptreden primært må forstås som en refleksjon av kultur og natur? Det er ikke godt å si. For hva viser begrepene kultur og natur til her? Tenker han seg at en befolkning, som f.eks. folk med opprinnelse i Midt-Østen, bærer i seg noe genetisk nedarvet som betinger en helt bestemt adferd som er særegen for denne befolkningen? Eller viser natur til at de franske drabantbyens problemer primært kan forklares med universelle psykologiske mekanismer som responser på partikulære sosiale og politiske omstendigheter?

Hva tenker så Haug på med begrepet kultur? Tenker han på kultur som et tegn- og symbolsystem som aktører bruker til å etablere og kommunisere mening når det gjelder erfaringene de gjør i sin interaksjon med omgivelsene? Eller tenker han på kultur forstått som et avgrenset og logisk system av verdier og normer som omslutter folks måter å føle, tenke og handle på? Trolig er det det siste kulturbegrepet Haug sikter til. Når Gule og jeg i denne tråden har tatt til orde for at problemene i de franske drabantbyene ikke kan reduseres til et spørsmål og kultur og religion, impliserer det en avvisning av dette ganske deterministiske kulturbegrepet.

Slik jeg tolker Haug, mener han altså at den nevnte avvisning også impliserer en ide om mennesket som «tomt». Men er han dermed også av den oppfatning at mennesker ikke har sosiale og politiske interesser annet enn gjennom kollektivt nedarvede verdi- og normsystemer og genetiske disposisjoner? Er det virkelig slik at vi som individer ikke har evne til å tenke og handle annet enn som automatiserte responser på genetiske disposisjoner og internaliserte kulturelle normer? Finnes det hos mennesket ingen egentlig selvbevissthet og intensjonalitet? Mener Haug at når han sitter i sitt værelse på Nørrebro og skriver kommentarer etter kommentar til innlegg på Verdidebatt, så gjør han det uten selvbevissthet og intensjonalitet? Er alt han gjør bare et produkt av naturgitte og kulturelle predisposisjoner? Jeg kan godt se for meg Haug ikke mener dette rent faktisk, men at han nå har forvillet seg inn i labyrinter det ikke er lett å finne veien ut av.

Svar
Kommentar #283

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Haugs værelse på Nørrebro

Publisert over 5 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Mener Haug at når han sitter i sitt værelse på Nørrebro og skriver kommentarer etter kommentar til innlegg på Verdidebatt, så gjør han det uten selvbevissthet og intensjonalitet?

Jeg må først ta denne; den er ubetalelig.

Som filosof sitter jeg mye. I et eller annet rom; enkelte ganger sitter jeg også på caféer og i parker, etc. Og når jeg sitter er jeg, som filosof, opptatt av filosofiske spørsmål: mye av tiden som går med til å sitte går nærmere bestemt med til å lese og skrive. Riktig! Jeg opplever meg selv, ja, og jeg har oppmerksomheten rettet mot noe, ja. Alt dette er uproblematisk, ja, så selvsagt at jeg ikke forstår hvorfor Øian bruker tid på slike minutiøse detaljer.

Ja, man kunne faktisk spørre hvorfor han bruker sin selvbevissthet og intensjonalitet på slikt? Blir det ikke vel labyrintisk?

***

Men dét er altså ikke spørsmålet. Spørsmålet jeg har stilt deg er hva du forstår med intensjonalitet og selvbevissthet. Jeg har forstått deg slik at du mener disse 'noe annet' --- men hva, Øian? --- enn redusibelt til natur eller kultur?

Jeg har tidligere forklart, mang en gang, at for meg er virkeligheten én. Som i et slogan --- i en lengre diskusjon --- har jeg skrevet at 'virkeligheten er hva som er kalibrerbart.' Med, for eksempel, Derrida ville jeg kunne si at natur er différancen av kultur som kultur er différancen av natur. Jeg er nok også litt Spinozist på dette området. Men altså: enten sitter påvirkningen i ens selve konstitusjon ("natur"), eller også kommer den fra steder og tider hvor konstitusjonen for lengst er rammelagt ("kultur"). Man kan selvsagt også påvirke "seg selv," ettersom vi mennesker har en neocortex/minnebank: vi kan kjøre loops, sammenlikne, justere, bryte, leke, etc., dermed. Men neocortex, hvor man nok også har selvbevissthet og intensjoner, er jo resultat av konstitusjon og omverden og erfaring og læring. Altså ikke noe annet eller mer eller utenfor natur-kultur-kretsen.

Svar
Kommentar #284

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har forstått deg slik at du mener disse 'noe annet' --- men hva, Øian? --- enn redusibelt til natur eller kultur?

Et slikt spørsmål er egentlig meningsløst så lenge det ikke redegjøres mer konkret for hva som ligger i de abstrakte begrepene natur og kultur og hvordan disse står i forhold til begreper om det sosiale. Det var at av poengene som jeg etter fattig evne forsøkte å gjøre rede for i min forrige kommentar.

Svar
Kommentar #285

Solveig A. Wahl

20 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg bør berolige deg med at jeg selvsagt er svært bekymret for fremveksten av nynazismen. Men Witthaut snakket ikke om nynazistiske områder. Slike totalitære ideologier vokser frem av nød og lidelse, og politikerne kan ikke lenger feie problemene undr teppet. For så er det de som bereder grunnen for en videre utvikling av en allerede meget bekymringsverdig tendens.’ (Robin #270)

Nå har jeg googlet i 2 dager med utgangspunkt i ”fagforeningsleder (BNP), Bernhard Witthaut”, og har funnet uttalige uttalelser av ham om høyre og også venstreekstremisme (hos venstreekstremister er det avdekket rørbomber som skulle brukes i 1. mai arrangementer. Politiet klarte å forhindre det.). Ok, tilbake til intervjuet du fant og ga meg link til (her ).

I dag fant jeg flg uttalelse til Witthaut fra i dag  (11.05.2012) http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/p120505# og som jeg oversatte for deg (nettoversettelsen gjorde meg lattermild :-)):

BNP: Politisk motivert vold er ikke lenger akseptabelt

 Berlin. Den massive økningen til ekstremistiske lovbryteres villighet til å bruke vold er ikke lenger akseptabelt, mener fagforeningsleder (BNP), Bernhard Witthaut,  På bakgrunn av det betydelig høyere antall politisk motivert kriminalitet, oppfordret fagforeningslederen etablerte partier om klar avgrensning mot en hver form for politisk ekstremisme, felles anti-vold tiltak og en klar forpliktelse overfor det tyske politiet.

Witthaut: "I mange år har politikvinner og -menn nå blitt angrepet på en brutal, umenneskelig måte av venstre- og høyreekstremister eller radikale religiøse fanatikere. Politimenn og -kvinner er ikke mennesker, men alene et mål for hat av den demokratiske staten." Witthaut krever fra alle demokratiske krefter en klar avgrensning mot politisk motivert vold. Fagforeningsleder: "Det er ikke nok å bare distansere seg fra vold. De forvirrede politiske teoriene til voldelige ekstremister, uansett om fra venstre eller høyre må møtes med kontant motstand. Disse må av demokrater stigmatiseres som opprop til vold mot politi og stat

 Siden 2011 er 30.216 forbrytelser av politisk motivert kriminalitet blitt registrert. Dette tilsvarer en økning på elleve prosent fra året før. Antallet politisk motivert vold har økt med nesten 18 prosent og er den toppen i politisk motivert vold siden innføringen av dagens definisjonssystem fra 2001. Lovbrudd mot politiet økte med nesten 15 prosent. Med 3317 saker (1,284 voldshandlinger) er også her et maksimum nådd.”

Så, som du ser, Robin,  er religiøse ekstremister en randbemerkning i fht til høyre- og venstreekstremister. Og på googlesøk om religiøs ekstremisme fikk jeg bare opp kristelige ekstremister, noen av dem går verbalt løs på skoleungdom!

Svar
Kommentar #286

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

No go zones

Publisert rundt 4 år siden

Folk ler ikke så mye av Hårstad lenger. Kan det være fordi at en del av det han har hevdet har vist seg riktig ?   Istedet for  å kommentere ham, da er det  i grunnen bedre å tie personen ihjel. Da slipper en i hvertfall å bli konfrontert med utsagn en kan ha grunn til å angre på.

En del av denne lange tråden går på  såkalte no go zones i den angivelig svært så trygge byen Oslo. Vel, nedslåtte gamle damer på 88, folk på toalettbesøk, ran midt i sentrum  et snitt på to ran pr. døgn, og det overalt må vel hele byen  snart klassifisere som  en eneste no go zone ? Og dette mens politiet er på tå hev til latter for alle kjeltringer ?  Som sagt før, forklaringer og i særdeleshet bortforklaringer imøtesees med den største interesse.  Vi er et tålmodig folkeferd, vi nordmenn.

Svar
Kommentar #287

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Folk ler ikke så mye av Hårstad lenger. Kan det være fordi at en del av det han har hevdet har vist seg riktig

HÅRSTAD har evnen til å tenkja sjølv .

Og så har han "glimt i auga" som eg skreiv då verdidebatt starta.

Hårstad burde fått mykje meir respons på det han skriv,men det er ikkje alltid så lett å skriva noko når han er så suveren på sitt område.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
18 minutter siden / 664 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
41 minutter siden / 664 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1060 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 664 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1060 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 10 timer siden / 1290 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 10 timer siden / 611 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 664 visninger
Les flere