olav grimdalen

66    431

Endring av grunnlovens paragraf 2

Har Syversen KrF fått klade føtter?

Publisert: 2. mai 2012 / 1639 visninger.

Syversen har fått kalde føtter ?Han forsøker å skjule seg bak Humanetikerne!

 

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2.

Det er  dette  KrF vil være med å gjøre den 21 mai.

KrF er så hengt opp i likhetsprinsippet at de ikke forstår  at ved å likestille alle religioner svekker de den støtte den evangeliske lære har.

Jødene forfølges over hele verden .

Vi ser en voksende forfølging også av de kristne.

KrF kaller seg et kristent parti , men de seiler under falskt flagg. Liv og lære henger ikke sammen.

I India er det Hinduismen som forfølger de kristne. I Indonesia og de land hvor Islam står sterkt brennes kirker og kristne drepes for sin tros skyld,

Islam er på full mars fremover i i Europa. Kristendommen er på vikende front.Hvorfor er det slik?. Svaret er at velstanden har gjort at de ikke bruk for Gud. Menneske har skapt sin egen Gud.

Nå er dette bildet snudd opp ned Land etter land har store vanskeligheter.

Nå spør menneskene hvordan kan Gud la dette skje. Svaret er. Euopa og har forlatt sin første kjærlighet. Og vendt Gud ryggen.

 Islam har sin Koran og i motsetning til de kristne følger de Koranen fult og helt.

De kristne er opptatt med å forandre og bortforklare Bibelen som r Guds ord. På den måten å svekke dens autoritet ..

 

Nå er det på tide vi kristne samles om et parti som vil gjøre Guds vilje på Stortinget.

Sosialistene går inn for å knekke jøder som kristne men det vil de aldri greie. Hvorfor?

Det er en som heter Jesus som gjør den store forskjellen.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  3994 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2.

Det er

Tja, det de vil er vel bare å fjerne navnet på en tysker fra grunnloven. fortsatt skal det kristne og humanistiske verdisynet  få prege vår grunnlov.

Det trenger vel heller ikke være sånn at grunnloven må tilpasses en spesiell gruppe kristne, den lutherske kirke er vel ikke mer spesiell enn andre kirker enn andre kristne menigheter i verden?

 

Svar
Kommentar #2

Sten André Fagermo

57 innlegg  1300 kommentarer

Trodde ikke jøder

Publisert rundt 5 år siden

og lutheranismen hang på greip????

Men kristen kulturarv og kristen grunnlovsparagraf? JA TAKK

 

Svar
Kommentar #3

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Dette er svært alvorlig!

Publisert rundt 5 år siden

Ifølge § 112 i grunnloven kan man gjøre mindre endringer i grunnloven, men gjør man endringer som strider mot kjernen , faller grunnloven og dermed opplølses den norske stat!

Dagens §2 er helt entydig og tydelig.Endringene er uklare og udefinerte:Hva skal "kristen og humanistisk" bety, det som er foreslått som erstatning for evangelisk luthersk?Skal det bety mest humanisme, mest kristendom?Hvilke kristendom?Hva er innholdet i humanismen her?

"ryker §2, så ryker grunnloven og dermed statsdannelsen!"

sitat Ragnar Andersen, prest og statsstipendiat.

Svar
Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1720 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Svar
Kommentar #5

Sten André Fagermo

57 innlegg  1300 kommentarer

INNERTIER!

Publisert rundt 5 år siden

dvs katolikker= antikrist,

ikke-trinitariske= kjettere (ikke-kristne)

og jøder, vel, det har den godeste Luther sagt sin mening om.......

Svar
Kommentar #6

7 innlegg  815 kommentarer

Feil Grimdalen

Publisert rundt 5 år siden

" Det er en som heter Jesus som gjør den store forskjellen."

Det er kristne som vil følge Jesus, som utgjør den store forskjellen. Jesus alene får ikke gjort mye, han virker gjennom menigheten sin, gjennom sine tjenestegaver, det hellige allminnelige presteskapet, drevet av kongesalvelsen som kommer fra en apostel som er kalt av gud til å være menighetens pastor, brudgommens stedlige representant overfor bruden.

Og hvem bruker han i gjenopprettelsen av nasjonen, jo, det nye er ekte apostler og ekte profeter, som skaper ekte disipler, - som han har gjort det i andre land.

- men det kan nok komme flere 22/7-opplevelser før kristenheten i Norge våkner opp fra tornerose-søvnen sin og begynner å lure på hva som har gått galt.

Svar
Kommentar #7

Ronny Johansen

68 innlegg  228 kommentarer

Hadde vårt rike vært av denne verden, da hadde vi drevet med politikk

Publisert rundt 5 år siden

SITAT: "Nå er det på tide vi kristne samles om et parti som vil gjøre Guds vilje på Stortinget."

Nei, nei, nei! Da Jesus sto foran Pilatus og ble spurt ut om regjeringsmakt og politikk her på jorden, kan vi lese følgende:

" Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden."

Ja, slik har vi som er Jesu displer det, vi som etterfølger Jesus i dag. Vi driver ikke med politikk og søker ikke makt i denne verden på menneskelig vis. Det Skriften formaner oss til i forhold til politikk, er at vi skal be for den regjerende makt i landet og være underordnet. Altså ikke selv være den overordnende gjennom troen. For de regjerende er uansett Guds tjenere, oss til gode. 

Derfor heter det: "Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Herrens skyld, enten det nu er kongen som den høieste, eller landshøvdinger som utsendinger fra ham til straff for ugjerningsmenn, men til ros for dem som gjør godt."  1 Peters 2:13-14. 

Vi kan også lese i romerbrevet 13: "Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.
I kraft av å bekjenne seg som Herrens disippel, skal man ikke stride for Jesu sak på jorden gjennom politikk. Når man blander religionen inn i politikken går det alltid galt. Veldig galt.

Ja, til sekulære myndigheter!  Men nei, til en endring av paragraf 2. 

Jeg venter med gru på lovendringen, hvis den kommer. For det aner meg da at Norge kommer til å få store, store problemer. Vi kan risikere at mange personer, som kanskje i dag står langt unna å ville bidra til voldelig oppstnad, da vil vekkes til strid. 

Vi må nok alle erkjenne det fakta, at vi har en biologi som, når den trigges og hisses opp av ytre påvirkninger lenge og hardt nok, vil sette i gang prosesser i enkeltmennesker og samfunnsgrupper som kan ende i et blodig motangrep på det som hisser. 

Grunnen til at det blir slike tilstander, er at man har forlatt den bene vei. Da er det ikke den gode kraften i kristendommen som kommer frem, selv om mange forsøker å hevde det. Til og med ABB, hevder jo at han kjemper for kristendommen. Han er forresten et veldig godt eksempel på hva som potensielt kan komme frem i oss alle, når forutsetningene ligger til rette for det. 

Hvis vi ikke ser denne sannheten i hvitøye, så tror jeg vi senere vil måtte hanskes med helt andre problemer og utfordringer, enn at det står i grunnloven at Norge konsekvent er et kristent land.

Jeg tror på det gode, trygge og beskyttende som ligger i at vi uansett, har en grunnlov som bekjenner at det er Jesus som er Herre, og at den Allmektige Gud oppvakte ham fra de døde. 

Fjerner vi dette, tror jeg også vi fjerner oss fra det gode og går hodestups inn i det onde. Jeg tror følgene som vil komme, ikke er noe noen av oss ønsker.  

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torry Unsgaard kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
5 minutter siden / 201 visninger
Siv Engebråten Bonde kommenterte på
Berøringens vendepunkt - oppstandelse og sårbarhet
7 minutter siden / 107 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
36 minutter siden / 1027 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 250 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2877 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
rundt 1 time siden / 201 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 1 time siden / 632 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 3 timer siden / 1706 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 3 timer siden / 1027 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2877 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2877 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Alt vi ikke vet: om Gud og kirkeretten…og om en dåres gudstro
rundt 3 timer siden / 726 visninger
Les flere