olav grimdalen

66    431

Endring av grunnlovens paragraf 2

Har Syversen KrF fått klade føtter?

Publisert: 2. mai 2012 / 1690 visninger.

Syversen har fått kalde føtter ?Han forsøker å skjule seg bak Humanetikerne!

 

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2.

Det er  dette  KrF vil være med å gjøre den 21 mai.

KrF er så hengt opp i likhetsprinsippet at de ikke forstår  at ved å likestille alle religioner svekker de den støtte den evangeliske lære har.

Jødene forfølges over hele verden .

Vi ser en voksende forfølging også av de kristne.

KrF kaller seg et kristent parti , men de seiler under falskt flagg. Liv og lære henger ikke sammen.

I India er det Hinduismen som forfølger de kristne. I Indonesia og de land hvor Islam står sterkt brennes kirker og kristne drepes for sin tros skyld,

Islam er på full mars fremover i i Europa. Kristendommen er på vikende front.Hvorfor er det slik?. Svaret er at velstanden har gjort at de ikke bruk for Gud. Menneske har skapt sin egen Gud.

Nå er dette bildet snudd opp ned Land etter land har store vanskeligheter.

Nå spør menneskene hvordan kan Gud la dette skje. Svaret er. Euopa og har forlatt sin første kjærlighet. Og vendt Gud ryggen.

 Islam har sin Koran og i motsetning til de kristne følger de Koranen fult og helt.

De kristne er opptatt med å forandre og bortforklare Bibelen som r Guds ord. På den måten å svekke dens autoritet ..

 

Nå er det på tide vi kristne samles om et parti som vil gjøre Guds vilje på Stortinget.

Sosialistene går inn for å knekke jøder som kristne men det vil de aldri greie. Hvorfor?

Det er en som heter Jesus som gjør den store forskjellen.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert over 5 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2.

Det er

Tja, det de vil er vel bare å fjerne navnet på en tysker fra grunnloven. fortsatt skal det kristne og humanistiske verdisynet  få prege vår grunnlov.

Det trenger vel heller ikke være sånn at grunnloven må tilpasses en spesiell gruppe kristne, den lutherske kirke er vel ikke mer spesiell enn andre kirker enn andre kristne menigheter i verden?

 

Svar
Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Trodde ikke jøder

Publisert over 5 år siden

og lutheranismen hang på greip????

Men kristen kulturarv og kristen grunnlovsparagraf? JA TAKK

 

Svar
Kommentar #3

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Dette er svært alvorlig!

Publisert over 5 år siden

Ifølge § 112 i grunnloven kan man gjøre mindre endringer i grunnloven, men gjør man endringer som strider mot kjernen , faller grunnloven og dermed opplølses den norske stat!

Dagens §2 er helt entydig og tydelig.Endringene er uklare og udefinerte:Hva skal "kristen og humanistisk" bety, det som er foreslått som erstatning for evangelisk luthersk?Skal det bety mest humanisme, mest kristendom?Hvilke kristendom?Hva er innholdet i humanismen her?

"ryker §2, så ryker grunnloven og dermed statsdannelsen!"

sitat Ragnar Andersen, prest og statsstipendiat.

Svar
Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
olav grimdalen. Gå til den siterte teksten.

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Svar
Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

INNERTIER!

Publisert over 5 år siden

dvs katolikker= antikrist,

ikke-trinitariske= kjettere (ikke-kristne)

og jøder, vel, det har den godeste Luther sagt sin mening om.......

Svar
Kommentar #6

7 innlegg  815 kommentarer

Feil Grimdalen

Publisert over 5 år siden

" Det er en som heter Jesus som gjør den store forskjellen."

Det er kristne som vil følge Jesus, som utgjør den store forskjellen. Jesus alene får ikke gjort mye, han virker gjennom menigheten sin, gjennom sine tjenestegaver, det hellige allminnelige presteskapet, drevet av kongesalvelsen som kommer fra en apostel som er kalt av gud til å være menighetens pastor, brudgommens stedlige representant overfor bruden.

Og hvem bruker han i gjenopprettelsen av nasjonen, jo, det nye er ekte apostler og ekte profeter, som skaper ekte disipler, - som han har gjort det i andre land.

- men det kan nok komme flere 22/7-opplevelser før kristenheten i Norge våkner opp fra tornerose-søvnen sin og begynner å lure på hva som har gått galt.

Svar
Kommentar #7

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Hadde vårt rike vært av denne verden, da hadde vi drevet med politikk

Publisert over 5 år siden

SITAT: "Nå er det på tide vi kristne samles om et parti som vil gjøre Guds vilje på Stortinget."

Nei, nei, nei! Da Jesus sto foran Pilatus og ble spurt ut om regjeringsmakt og politikk her på jorden, kan vi lese følgende:

" Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden."

Ja, slik har vi som er Jesu displer det, vi som etterfølger Jesus i dag. Vi driver ikke med politikk og søker ikke makt i denne verden på menneskelig vis. Det Skriften formaner oss til i forhold til politikk, er at vi skal be for den regjerende makt i landet og være underordnet. Altså ikke selv være den overordnende gjennom troen. For de regjerende er uansett Guds tjenere, oss til gode. 

Derfor heter det: "Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Herrens skyld, enten det nu er kongen som den høieste, eller landshøvdinger som utsendinger fra ham til straff for ugjerningsmenn, men til ros for dem som gjør godt."  1 Peters 2:13-14. 

Vi kan også lese i romerbrevet 13: "Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.
I kraft av å bekjenne seg som Herrens disippel, skal man ikke stride for Jesu sak på jorden gjennom politikk. Når man blander religionen inn i politikken går det alltid galt. Veldig galt.

Ja, til sekulære myndigheter!  Men nei, til en endring av paragraf 2. 

Jeg venter med gru på lovendringen, hvis den kommer. For det aner meg da at Norge kommer til å få store, store problemer. Vi kan risikere at mange personer, som kanskje i dag står langt unna å ville bidra til voldelig oppstnad, da vil vekkes til strid. 

Vi må nok alle erkjenne det fakta, at vi har en biologi som, når den trigges og hisses opp av ytre påvirkninger lenge og hardt nok, vil sette i gang prosesser i enkeltmennesker og samfunnsgrupper som kan ende i et blodig motangrep på det som hisser. 

Grunnen til at det blir slike tilstander, er at man har forlatt den bene vei. Da er det ikke den gode kraften i kristendommen som kommer frem, selv om mange forsøker å hevde det. Til og med ABB, hevder jo at han kjemper for kristendommen. Han er forresten et veldig godt eksempel på hva som potensielt kan komme frem i oss alle, når forutsetningene ligger til rette for det. 

Hvis vi ikke ser denne sannheten i hvitøye, så tror jeg vi senere vil måtte hanskes med helt andre problemer og utfordringer, enn at det står i grunnloven at Norge konsekvent er et kristent land.

Jeg tror på det gode, trygge og beskyttende som ligger i at vi uansett, har en grunnlov som bekjenner at det er Jesus som er Herre, og at den Allmektige Gud oppvakte ham fra de døde. 

Fjerner vi dette, tror jeg også vi fjerner oss fra det gode og går hodestups inn i det onde. Jeg tror følgene som vil komme, ikke er noe noen av oss ønsker.  

 

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere