Nina Karin Monsen

30

Hva bør barn ikke få?

Publisert: 6. des 2009

Mange innlegg tar opp temaer jeg aldri har berørt. Enslige mødre er stor gruppe i Norge, 190 tusen om jeg ikke tar feil. Mange av barnas ferdre er døde, forsvunnet, har stukket av - eller er ukjente av grunner som mødrene ikke har fortalt. En venninnes datter fikk et barn ingen fikk vite hvem barnets far var. Men det ble snakket om. Uansett hvor dyktig den enslige moren er, kan hun ikke være to personer på en gang, både mor og far. Far er faktisk en egen person, det er noe alle vet. Barn sørger og lengter like mye etter en far som er borte, som en mor- eller besteforeldre og andre viktige personer i familien.

Hvis vi hadde hatt en norsk barnelov som sa at noen barn ikke kan få ha en sykkel, en ipod, en pc eller hva det måtte være som er viktig for dagens barn, ville det blitt et ramaskrik. Dere som bagatelliserer far (eller mor som APs Gjul nå ønkser), ville dere også kunnet bagatellisere sykkelen, ipoden eller pc - eller hva det nå måtte være? Jeg tror at dere ville sagt stikk motsatt: Dere ville ha sagt at norske barn skal ha alt, så mye som mulig, hele tiden. Bare ikke far og mor.

Jeg er fullt klar over at mange mennesker ikke har fedre som har levd opp til deres forventninger, også mødre, men ville livet vært bedre uten fedre og mødre? Alle på et av den rødgrønne regjeringens barnehjem eller fosterhjem? I store deler av verden er far borte, fke.s i USAs svarte befolkning. Mange barn i slike sammenhenger forblir i en trist, tung verden resten av livet - les Sudhir Venkatesh: Gang leader for a day. Men Obama klarte seg, mange barn klarer seg, man kaller dem løvetanner, men ville de ikke hatt færre byrder å bære, om far hadde vært der og hjulpet dem? Ingen gartnere dyrker løvetannen. Jens Stoltenberg tror at han og sosialistene er gartnere i menneskets have.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det bør ikke barn få

Publisert over 10 år siden

De bør slippe å lese eller høre av andre hva de mener deres foreldre burde eller skulle ha gjort fordi disse andre menneskene mener at det er galt ut fra deres mening eller livssyn. Voksne mennesker burde også slippe slikt sel om avsender mener det aldri så godt.

Stort sett alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Det er ikke derav sagt at vi alle lykkes. Men ingen ting blir bedre av at man møter fordømmelse fra andre. Støtte, hjelp, omtanke og raushet ville gjøre langt mer nytte.

Vi tar alle valg gjennom livet, noen valg viser seg å være riktige andre gale. Det må vi leve med samme hvor mye det noen ganger kan smerte. Veldig mange minoriteter i vårt samfunn lider fordi vi andre ikke viser raushet. Fordi vi ikke klarer å la være å fortelle hvordan vi ville ha gjort det eller mener vi ville ha gjort det. Ønsker vi egentlig å være den ekstra byrden for våre medmennesker? Er vi virkelig så onde eller er det bare utenksomhet.

Lev og la leve er det noe som heter. Så neste gang vi skal til å gi våre velmenende råd, kan hende burde vi da tenke over såre situasjoner i våre egne liv og hvordan vi selv hadde følt det om noen hadde kommet med de rådene som la ekstra byrde til vår smerte. Velmenende men akk så missplasserte. Hadde vi satt pris på det?

Du kunne ha skrevet et flott innleg Nina Karin, et som gav av dine tanker samtidig som du ikke dømte. Du lyktes ikke med det du gjorde meg bare trist.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Monsens umenneskelge menneskelighet

Publisert over 10 år siden

En regel for debatt er at man kan ta for seg en gruppe mennesker og tilegne dem både egenskaper og problematisere deres evner til å være en god omsorgsperson, men man kan ikke gjøre det samme med enkeltpersoner.

Alikevel er jeg fristet til å mene noe om hovedinnleggers omsorgsevne på bakgrunn av de opplysninger som har kommet frem om henne i media. Det ville vel bli regnet som for personlig?

Vi kan godt mene noe om hva som er optimalt for ett barn, og så er virkeligheten at ibalant så får vi ikke til det optimale. Det betyr ikke at barnet har det dårlig, men de kan ha savn i livet, de kan ha noe utfordringer. Slik er livet. Samfunnet griper ikke inn før barnet har så dårlige kår at det er til vesentlig skade, og da snakker vi om omsorssvikt. Det betyr at det er barn i dag som lever med omsorgspersoner som har for lite penger, omsorgspersoner som jobber for mye, omsorgspersoner som har relasjonelle utfordringer. Jeg tror helt klart på at det er en utfordring for barn og ikke ha kontakt med far, for noen mer enn andre. Hvor stor den utfordringen er avhenger av mange faktorer, både egenskaper hos barnet selv og den andre omsorgspersonen. Barnet kan helt klart klare seg fint og godt innefor rammen av en god oppvekst.

Ett barn i en kjærnefamilie kan ha en mor og en far, en golden retriver og nok av materielle goder, men fortsatt ha det dårlig. Virkeligheten er mer kompleks en noen demografiske variabler.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Feministisk agenda

Publisert over 10 år siden

Som jeg har sagt flere ganger tidligere, ønsker jeg ikke å legge noen ekstra byrde på alenemødre som ikke lever med far av en eller annen grunn. De må vi støtte, men det må gå an å diskutere hva som er de beste forutsetningene for et barn å vokse opp.

Lars angriper Nina Karin og mener hun er fordømmende mot alenemødre, men hva bygger du dette på Lars? Jeg kan ikke se at Nina Karin har fordømt noen. Skal vi ikke gjøre vårt beste for at alle barn skal ha muligheten til å ha både mor og far? Som Morten skriver, er virkeligheten at iblant så får vi ikke til det optimale, men jeg håper de kvinner er som mener det er best for barn å vokse opp uten far i mindretall.

Men når jeg ser utspillet fra Gunn Karin Gjul er jeg sannelig ikke sikker, og hun skremmer meg. Under diskusjonen om reformen "felles ekteskapslov" nevnte hun ikke en eneste gang at hun ønsker at staten skal gi single kvinner barn med ukjent far. Det styrker min mistanke om at Gjul seilte under falskt flagg i den debatten Etter at Gjul kunne innkassere seier i ekteskapsreformen tar hun et for henne logisk skritt til og sier at kvinners rett til barn er viktigere enn barns rett til sine foreldre. Gunn Karin Gjul fremstår her som en egoistisk ultrafeminist.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

diskutere

Publisert over 10 år siden

Ja vi kan diskutere hva som er godt for barn, men det må da også gå ann og diskutere hva som er godt nok, og at når det kommer til statens rolle så får godt nok holde. Hvis vi skal reise lista for godt nok opp til ett nivå hvor barn må ha to foreldre for å ha det bra, så vil de fleste ikke være gode nok til å ha ett barn.

Jeg spør deg også Kristian, kan vi diskutere enkeltmenneskers evne til å gi barn omsorg? Monsens evne, din evne? Jeg vet ikke noe om deg, jeg vet noe om Monsen. Dette noe, er ikke reell kunnskap, slik som at Monsens kunnskap om at barn har noen behov om å vite hvem foreldrene er ikke gir Monsen kunnskap om at ett barn som vokser opp med en god mor ikke har det godt nok.

Hvis vi først skal inn i en offentlig rolle som dommere over hvem som skal kunne ha barn, og hva som er godt nok, utenom helt klare tilfeller av omsorgssvikt, så må vi vel alle stille oss til disposisjon?

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Monsens umenneskelge menneskelighet

Publisert over 10 år siden
06.12.09 kl. 06:53 skrev Morten Christiansen:

En regel for debatt er at man kan ta for seg en gruppe mennesker og tilegne dem både egenskaper og problematisere deres evner til å være en god omsorgsperson, men man kan ikke gjøre det samme med enkeltpersoner.

Det er alltid lett å gjemme seg i en gruppe. Da kan man alltid argrumentere med at man ikke er enig med alt gruppen står for om det røyner på. Det kalles vel ansvarsfraskrivelse på godt norsk. Når man kritiserer en gruppe gjelder noe av det samme, man kan alltids si at det finnes unntak og at man snakker generelt. Derav har man en retrettmulighet om man skulle slumpe på å treffe en i gruppen man har såret, det gjalt selvfølgelig ikke dem.

Vi har vel alle en trang til å skrike ut når vi føler oss oversett. Det er vel det Nina Karin gjør. Hun har funnet en sannhet når det kommer til hvordan samfunnet burde være skrudd sammen men oppdager til sitt sjokk at dette ikke er flertallets sannhet. Da kan selv det største menneske bli smålig og bite.

Veldig mange religiøse glemmer at stort sett alle religioner overlater til guden og dømme og ikke mennesket. I desperasjon vil derav en del av dem begå kardinalsynden ved at de begynner å leke gud. Det kan nok bli en blåmandag hvis de skulle slumpe til å møte en gud. For ingen, selv guder, liker at noen kommer inn og overtar jobben ubedt.

Heldig vis har vi mennesker mulighet til å velge selv om vi ønsker å la oss såre eller fornærme når det er noen som ikke står oss nær som utøver kritikken. Men blir disse kritikerne for mange eller de går på forsvarsløse barn stiller saken seg annerledes. Da bør vi reagere.

Nina Karin er i sin argumentasjon med på å skape forskjeller mellom barn ut fra hva deres foresatte har valgt eller kommet ut for. Selv om hun taler for vern av barna er resultatet like vel det samme, hun mobber de hun mener hun beskytter.

 Hun skriver: "En venninnes datter fikk et barn ingen fikk vite hvem barnets far var. Men det ble snakket om."

Dette er vel en utlevering av en person som i Nina Karins miljø som er lett gjenkjennelig. Man kan lure på om denne personen liker det Nina Karin skriver og om hun liker å bli benyttet i en debattekst på denne måten. Legg også merke til at denn moren ble snakket om og ikke med. Det er vel litt det samme man gjør med barn man snakker til og om dem og ikke med dem.

Vi hadde vel hatt det litt bedre alle sammen om vi i større grad hadde bryd oss om og ikke med våre medmennesker.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tårebarn

Publisert over 10 år siden

Da jeg ble noget ældre, mellem 5 og 8 aar, hørte jeg ofte mine forældre hviskes om mig, og jeg laa mangen nat badet i taarer for denne tvists skyld. Min fader vilde ikke erkjende at jeg var hans søn, han beskylte min moder for ved den leilighed at have været ham utro. Al hendes protest hennes vrede, hennes forsikringer og taarer var forgjeves. Han vedblev sit og hun sit.

 Jeg var og blev et tvistens æble, et taarebarn, gjenstand for søskenes spot og min faders had. Min moder turde naturligvis heller ikke vise mig nogen kjærlighed for ikke at styrke tvisten.

Som voxen mand og længe efter min faders død søgte jeg hos min moder forklaring paa denne gaade, og jeg fik vide, at det aar, jeg skulde være bliven undfanget, havde min moder om høsten været paa Mjønernds gaard, med sine kreaturer, som havde havnet der efter slaaten.

 Denne Jens Mjønernd skulde have været en meget begavet, men til lige en flaakjæftet mand, der formentlig for at ærgre min faader, med hvem han laa i grændsetvist, havde behaget sig i at tale om min moder paa en saaden maade, at det skulde vække min faders mistanke og skinsyge, hvilket desværre baade for mine forældre og mig skulde lykkes altfor vel. Tvisten derom mellem dem fik aldrig ende, saa længe de levet sammen.

Dette er fra en aldrende manns nedtegnede barndomserindringer. Det gir i det minste meg noen tanker rundt hvordan tillærte "familiemønstre" blir viktiger enn barnets behov.

Kommentar #7

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Hva bør barn ikke få?

Publisert over 10 år siden
06.12.09 kl. 01:06 skrev Nina Karin Monsen:

Mange innlegg tar opp temaer jeg aldri har berørt. Enslige mødre er stor gruppe i Norge, 190 tusen om jeg ikke tar feil. Mange av barnas ferdre er døde, forsvunnet, har stukket av - eller er ukjente av grunner som mødrene ikke har fortalt. En venninnes datter fikk et barn ingen fikk vite hvem barnets far var. Men det ble snakket om. Uansett hvor dyktig den enslige moren er, kan hun ikke være to personer på en gang, både mor og far. Far er faktisk en egen person, det er noe alle vet. Barn sørger og lengter like mye etter en far som er borte, som en mor- eller besteforeldre og andre viktige personer i familien.

Hvis vi hadde hatt en norsk barnelov som sa at noen barn ikke kan få ha en sykkel, en ipod, en pc eller hva det måtte være som er viktig for dagens barn, ville det blitt et ramaskrik. Dere som bagatelliserer far (eller mor som APs Gjul nå ønkser), ville dere også kunnet bagatellisere sykkelen, ipoden eller pc - eller hva det nå måtte være? Jeg tror at dere ville sagt stikk motsatt: Dere ville ha sagt at norske barn skal ha alt, så mye som mulig, hele tiden. Bare ikke far og mor.

Jeg er fullt klar over at mange mennesker ikke har fedre som har levd opp til deres forventninger, også mødre, men ville livet vært bedre uten fedre og mødre? Alle på et av den rødgrønne regjeringens barnehjem eller fosterhjem? I store deler av verden er far borte, fke.s i USAs svarte befolkning. Mange barn i slike sammenhenger forblir i en trist, tung verden resten av livet - les Sudhir Venkatesh: Gang leader for a day. Men Obama klarte seg, mange barn klarer seg, man kaller dem løvetanner, men ville de ikke hatt færre byrder å bære, om far hadde vært der og hjulpet dem? Ingen gartnere dyrker løvetannen. Jens Stoltenberg tror at han og sosialistene er gartnere i menneskets have.

Ja her beskriver du nok tankene til en kvinne (ung eller eldre) som nettopp har blitt gravid og står alene med ansvaret.

Ut i fra denne beskrivelsen av situasjonen så vil nok mange velge å ta abort av hensyn til barnet.

Mange vil tenke at spiren har det bedre hos Gud enn i en sånn deprimerende situasjon som dette her.

Abort tallene er jo ganske høye fra før, og det beviser vel kanskje da at disse kvinnene er meget intelligente og tenkende skapninger?

Ja for hvem vil vel gi et barn en mørk fremtid som dette?

Selv var jeg ikke så "smart" men fikk TO barn når jeg var ganske ung, selv om jeg visste at de sannsynligvis ble farløse.

Den gangen var jeg " naiv" nok til å tenke at alt er mulig for GUD!

Jeg tenkte at GUD er alle barnas FAR ,og Jesus elsker ALLE barna!

Min TRO på en allmektig Gud gjorde det  umulig for meg å tenke på abort .Gud sier selv at HAN er den Farløses Far på en helt spesiell måte.

Jeg forstår at du ønsker å fremheve saken om lesbiske mødre med dette innlegget .Kanskje du også ønsker å gå i mot loven om at enslige kvinner skal kunne få prøverørs behandling.

Eller mener du kanskje at prøverør i seg selv er galt?

Man har alltid to sider av en sak. Og det er vanskelig å overbevise ikke kristne om at sitt eget syn som kristen er det rette.

Prøverørsbehandling er  en velsignelse for gifte par som ikke kan få barn selv.Det kan til og med hende at dette paret må få sæden i fra en sædbank for å få sitt etterlengtede barn.Eller de må få egg fra en annen kvinne.

Allerede der begynner det etiske dilemmaet , ikke sant?

Da kan man jo sammenligne dette med at den ene av de to blir adoptiv far/mor til dette barnet.Å adoptere barn er jo også en stor velsignelse.

Jeg tror i bunn og grunn man må se på et barn som en GAVE i fra Herren uansett hvordan det blir til ,og uansett hvilken familie barnet blir født inn i.

Mennesket kan tukle med biologien så mye de vil ,men et barn vil alltid være en GAVE fra Herren.

Salme 127:3-5

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

PS...

Publisert over 10 år siden

PS, man kaller ikke barn som har vokst opp med enslige forelder for løvetannsbarn.

Kommentar #9

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Ingen som bagatelliserer, det er din vrangoppfatning

Publisert over 10 år siden

Jeg har enda til gode å høre noen bagatellisere det at et barn "mangler" sin far på en eller annen måte.

Men jeg har til gode å se deg skrive eller høre deg be alle de barna du har krenket med dine uttalelser om unnskyldning.

Kommentar #10

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Hva bør barn ikke få?

Publisert over 10 år siden
06.12.09 kl. 01:06 skrev Nina Karin Monsen:

Jeg er fullt klar over at mange mennesker ikke har fedre som har levd opp til deres forventninger, også mødre, men ville livet vært bedre uten fedre og mødre?

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kjære Nina Karin Monsen !   Jeg er glad at du finnes, og det er bra at du også finnes på disse sidene. "En røst som roper i ørkenen"  Din stil og sak provoserer mange ser jeg - men stå på.                     Etter de kommentarer du hittil har fått her skjønner jeg at det ikke er lett å få frem et slikt budskap når det møter en vegg av følelser, innpakket i samfunnets normoppløsende tankebygninger.  

Jeg tror at  toenigheten  Mor - Far, eller omvendt, er viktigere å holde fast på enn noen kan ane.         For min del tror jeg rett og slett den er guddommelig i sitt vesen.  Jeg føler sterkt med dem som  "føler" seg truffet av dette, og ser det som et angrep på dem.   Likevel må sannheten om de prinsipper som du forfekter også frem i lyset, før det kanskje blir for sent.

Mor og Far er ikke bare en fysisk enhet, de er også en åndsenhet som en ikke skal tukle med, eller overse.  Og til dere som protestere nå - ver så snill å ikke komme drassende med enkelttilfeller som liksom skal motbevise det hele.  Vi vet om alt det der.  Det er et høyere prinsipp det snakkes om her.

Men siden det alt er kommet så mange slike enkelteksempler fra før her, våger jeg meg frem på med  jeg også.  Tore Strømøy sine programmer på NRK, der bl. annet den biologiske  far har vert ukjent, og til og med ikke visst om før langt opp i voksen alder.   De som har sett dette har ikke unngått å få med seg de følelser som det har utløst.

Men jeg spør - er det "bare" følelser som her er aktivert - er det "bare" den biologiske biten som er på plass.  Er det ikke en åndelig treenighet i dette også - Mor Far Barn.    Da er det ikke rart at den onde prøver seg på mange slags måter å forskyve dette ut i natten.

De som føler at dette er et angrep på mor mor barn,  eller far far barn  enheten, får bare gjøre det.    Det som er vanskeligst er at noen barn - store eller små,  føler det som et angrep på seg er verre å forholde seg til, for det er jo ikke deres ansvar.  Sannheten kan alltids holdes usynlig under vann ganske lenge, men før eller siden flyter den opp.

Apropo undersøkelser fra Danmark (tror jeg det var)  om barn som vokser opp i mor mor, eller far far forhold klarer seg bedre enn barn fra normale ekteskap. Ja det er vel ikke så rart, slik som dette er hauset opp.  Klart at de fleste gjør sitt beste for å få aksept - det er jo ikke noe spesielt i noen sammenhenger.  Den vitenskapelig undersøkelsen kan en jo heller stille spørsmål om

Den kontekstuelle, prinsippielle siden av dette, som Nina Karin Monsen forfekter, ser vi ikke følgene av før om lang tid, kanskje noen tiår, kanskje mer, når alt er "normalisert" 

MVH magnus L 

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Suppegryte

Publisert over 10 år siden

For meg er vel det vanskeligste å forholde meg til den religiøse suppegryta som stadig skifter innhold. Dere preker om guder, ånder, historie, mer enn mennesket og hvem vet hva. Det gjør at en debatt nesten blir umulig å forholde seg til.

Jeg kan akseptere et kristent syn på saken hvor forplantningsakten kun skal forekomme etter helt spesifikke regler. Det skal foregå mellom mann og kvinne. De skal på forhånd være ektevidde og velsignet av sin gud. Det betyr selvfølgelig at de begger også på forhånd er døpt og erkjente kristne. At dette er allmengyldig for kristne har jeg ikke noe som helst problemer med.

Men så roter det seg stil. For det er ikke nok med at dette gjelder for de som er kristne. Ønsket er at alle skal følge dette enten man er kristen eller ei. For dere forventer at alle vi andre skal ta dere på alvor og respekter deres tro og levesett. Men det kan bli vanskelig hvis dere ikke klarer å gi andre den samme mulighet.

Slutt å gjem dere bak religionen, stå rakryggede i troen om dere virkelig har noen.

Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Suppegryte

Publisert over 10 år siden
06.12.09 kl. 16:27 skrev Lars Randby:

For meg er vel det vanskeligste å forholde meg til den religiøse suppegryta som stadig skifter innhold. Dere preker om guder, ånder, historie, mer enn mennesket og hvem vet hva. Det gjør at en debatt nesten blir umulig å forholde seg til.

Jeg kan akseptere et kristent syn på saken hvor forplantningsakten kun skal forekomme etter helt spesifikke regler. Det skal foregå mellom mann og kvinne. De skal på forhånd være ektevidde og velsignet av sin gud. Det betyr selvfølgelig at de begger også på forhånd er døpt og erkjente kristne. At dette er allmengyldig for kristne har jeg ikke noe som helst problemer med.

Men så roter det seg stil. For det er ikke nok med at dette gjelder for de som er kristne. Ønsket er at alle skal følge dette enten man er kristen eller ei. For dere forventer at alle vi andre skal ta dere på alvor og respekter deres tro og levesett. Men det kan bli vanskelig hvis dere ikke klarer å gi andre den samme mulighet.

Slutt å gjem dere bak religionen, stå rakryggede i troen om dere virkelig har noen.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hei Lars Randby !  Da har du nok misforstått igjen. Jeg kan ikke se noen kristelige eller religiøse innfallsvinkler her. ( Mennesket er et åndsvesen enten du liker det eller ikke)  Men dette handler i første rekke om samfunnsmessige forhold.  Det er ikke noen ukjent sak i verdenshistorien at de første tegn på at samfunn holder på å gå under er utglidning av slike beskyttende normer, som bl. annet dette berører.  Når seksuelle utskeielser, promiskuøsitet, homoseksualitet,o.a. blir normgivende er det virkelig fare på ferde.  Det finnes sterke krefter i folkedypet som arbeider målbevisst mot dette.  Når alt kommer til alt er pedofili også en del av det hele.  En trenger ikke være dommedagsprofet for å kunne se sannheten i øynene. Slutt å skyld på religiøse motiver og annen styggedom, Bruk rasjonelle sannhetsøyne hvis dere har noen.     Og så ikke så sur da, vi er jo i samme båt enten den går ned eller ikke.  Det gjelder bare å bruke radaren.

MVH magnus L

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har du eksempler

Publisert over 10 år siden

Du skriver: 

Det er ikke noen ukjent sak i verdenshistorien at de første tegn på at samfunn holder på å gå under er utglidning av slike beskyttende normer, som bl. annet dette berører.  Når seksuelle utskeielser, promiskuøsitet, homoseksualitet,o.a. blir normgivende er det virkelig fare på ferde.

Alltid godt å legge ved noen konkrete eksempler når man hevder noe. Jeg foreslår at du dropper Sodoma og Gomorra om du tenkte på dem.

Blir ikke mye debatt igjen om man ikke kan legge ved noe mer håndfast. Hvis ikke kan vi vel like så godt diskutere været :-)

Kommentar #14

Xy_qrs U_qrwpp

1 innlegg  21 kommentarer

Takk

Publisert over 10 år siden

Takk for at du står rakrygget og kjemper en viktig sak, Nina Karin Monsen. Du gjør en beundringsverdig innsats.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Takk

Publisert over 10 år siden
08.12.09 kl. 23:00 skrev Knut Ihlen Tønsberg:

Takk for at du står rakrygget og kjemper en viktig sak, Nina Karin Monsen. Du gjør en beundringsverdig innsats.

 Jeg begynner å betvile mine egne leseevner. Hvilken sak er det trådstarter egentlig kjemper?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere