Rune Staven

401    12014

Det kommende frafallet

Publisert: 1. mai 2012 / 2572 visninger.

Hei

 

 

Det er vel forskjellige meninger om det kommende frafallet. Mange mener at det vil komme vekkesle, men bibelen taler ikke om noe vekkelse i endetiden, det taler om et stort frafall. et frafall fra troen ? et frafall fra Kristi lære? eller ved å leve i lunkenhet.

Jesu gjenkomst nærmer seg, men Bibelen gjør det klart at det først vil komme et frafall. Spørsmålet er: Hvordan vil dette frafallet komme, og hvorfor?

Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Matt 24:9-14

For å ta Bibelen først: Paulus skriver i 2Tess 2:3, at før Jesu gjenkomst må to ting skje. Først skal det være et stort frafall, og deretter skal "syndens menneske" bli åpenbart. Jesus forteller oss i Matteus kapittel 24 om de siste dagene før hans gjenkomst, og også han nevner dette frafallet. Han sier i Matt 24:10: "Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;"

Hvorfor vil så dette frafallet komme? Svaret er Guds nåde. Dette frafallet er en velsignelse fra Gud. Det kan høres merkelig ut, men det er faktisk slik det er. Har du øyne til å se med, så se deg rundt på alt som bærer navn av å være kristent. Skremmende mye av det er falskt, halvhjertet og lunkent. Det er ikke det minste rart heller, for det er slik vi har laget det til. La meg vise deg hvordan vi har havnet i dette uføret: Joh 3:20 forteller oss at de som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset for at ikke gjerningene deres skal bli avslørt. Dette er noe de fleste som noen gang har prøvd å evangelisere kjenner til. Og i en årrekke har løsningen på dette problemet vært å dempe lyset. Tanken er altså at hvis man demper lyset vil mennesker som hater lyset komme til lyset. Det gjør de til en viss grad også, men hva har de der å gjøre? Hva er vitsen med å komme til lyset hvis noen har slått det av? Åndes lampe skal avsløre mørket i mennesket. Avsløre om vi har bygd vår tro på fjell eller sand. viktig å ransake sitt hjerte, be Gud ransake våre hjerter ofte. for vi mennesker kan ha lett for å leve i mørket, og tro at vi lever i lyset, hvorfor tar vi så feil.?

For å gjøre dette mer konkret: Menigheter arrangerer konserter, teaterstykker og forskjellige former for show for å trekke folk. Den siste varianten jeg har sett er Idol på storskjerm. Man trekker det verdslige inn i menigheten for å gjøre menigheten mer attraktiv for verden. Det er ikke tvil om at slike arrangementer får stort oppmøte. Av og til hender det til og med at en eller annen tilsynelatende blir frelst. Problemet er at dette mennesket som blir frelst har sett et show, og etterpå overvært en appell med en eller annen som forkynner at hvis du gir hjertet ditt til Jesus kommer du til å få fred i hjertet og alltid fly rundt på en rosa sky og alle problemene dine kommer til å forsvinne i løse luften. Og stakkaren tenker at Jeg har prøvd alt det andre, hvorfor ikke prøve disse kristen-greiene også. Kanskje det virkelig er bedre en øl, det vil aldri fungere, man faller av troen fortere enn man kan snu seg,

Hva mangler her? Jo, Guds lov har ikke blitt forkynt. Som et resultat har denne nyomvendte aldri virkelig omvendt seg. Han vet ikke engang at han burde gjøre det. Han vet ikke at hans gjerninger er avskyelige for Herren, og at Jesus gav sitt liv for å kjøpe ham fri fra disse syndene. Derfor vil han heller ikke slutte å synde, og han vil ikke kunne sette pris på det offeret som Jesus gjorde for ham. Han hater fremdeles lyset, og gjerningene hans er fremdeles onde. Forskjellen er at nå tror han attpåtil at han er frelst og at han vandrer i lyset, og er et lysets barn. Slike er menighetene fulle av, og man er så redde for at noen av disse skal "falle fra" at man legger opp hele menigheten etter deres premisser. Mange er bare kristne i navnet,en sann omvendelse er lik en sann tro.

Det er altså i denne bedrøvelige situasjonen vi befinner oss i dag. Store deler av menighetene går rundt og motarbeider de som faktiske er omvendte, og disse igjen er så redde for at de falske kristne skal bli støtt hvis de slår på litt lys, at de heller lar være. Det er noe frankensteinsk over dette. Man prøver å komplettere Kristi legeme med å sy på døde lemmer. Resultatet er at de døde lemmene råtner, og forråtnelsen sprer seg til resten av legemet. Men Gud vil i sin nåde slå flombelysningen på en liten stund i den siste tiden før han kommer igjen. Han vil la oss gjennomgå prøvelser og forfølgelse. Mennesker vil bli drept for Jesu navns skyld. De halvhjertede, står det i Matt 24:10, vil ikke bare ta hatten sin og gå, men de vil selv angi og hate dem som blir stående.

 Hvorfor skjer dette? Jo, for at alt skal bli åpenbart. For at enhver skal få se sin tilstand, om han er frelst eller ikke. Og de vil få sjansen, en siste gang, til å omvende seg. Og den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst stå løpet ut,arbeid på frelsens vei, ikke gi opp om man møter motstand på veien. det gjør vi alle, lek ikke med synden, eller aldri godta de små syndene som ikke er så farlig, som an ofte tenker. For det er de små syndene som virkelig er farlig for vårt hjerte. For i de små stegene i synden. så vil giften fort spre seg til å godta større synde i livet, FOR DA KOMMER MØRKET FORTERE EN MAN TROR I HJERTET. Om da lyset i oss er møket hvor mørkt vil det da ikke bli. vil man merke dette ?  For frafallet blir stort og mange skal prøves. I endetiden, hvem er vi egentlig, er vi angiveren eller er vi Den som står rotfetset i Guds ord til løpet ut.Noe av dette er hente fra omvendt HVA TROR DU SKJER VED ENDETIDEN OG FRAFALLET SOM SKAL KOMME? Hva med læren, har den en betyding når vi skal prøves i endetiden ?    

 

 

MVHRune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Tiden for falske profeter er også tilbakelagt, for slike kom i Jesu navn og splittet troende av Evangeliets samlende budskap på en slik måte at kristne ikke har maktet å overkomme splittelsene til en samlende forståelse av troens budskap og forventning. Det skulle være tilstrekkelig å nevne hvordan adventistene betrakter Den katolske kirke.

Hei Svein

 

 

 

Hva tror du om lignelsene som Jesus talte om, når det gjelder endetiden. Der beskriver Han endetiden

Matteus 24

Trengselstiden begynner 3 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» 4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: 'Jeg er Messias!' Og de skal villede mange. i DAG SÅ ER DET UGRESSET SOM HERJER I BLANT OSS. FALSK LÆRE, OG STOR LUNKENHET BLANT TROENDE. MANGE MESSIASER SKAL FØRE MANGE VILL.

6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme!For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.

 

Dette er i Denne tiden vli lever i no.


 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Den store trengsel:15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin.
19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.
21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli.
22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.
Når Menneskesønnen kommer:23 Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke!
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.
25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke.
27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.
31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre

 

 

Den store trengsels tiden er her i denne tid, og ugresset vil spre seg slik at det vil bli tøfferere å gå på den smale veien. for lunkenheten vil bli stor blant oss. vi vil ta til oss lære og slippe synden inn i vårt liv, slik at mange igjenvil bli slaver under synden. for omvendelsen ikke var en sann omvendelse. de elsket verden høyere enn Gud.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #52

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei

Svar
Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Negativt

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Dette handlet heller ikke om Guds omvendelse fra synden. Du må vise meg et skriftsted der det står om Guds omvendelse fra synden.

Hvis du ikke klarer å følge en lenke vil du aldri forstå det, Gud har aldri en synd i sitt navn, akkurat som Jesus aldri har synd, men Jesus var også Immanuel, han var ond (Jes.7.14-16) han var også det sanne vintreet (Esek.17.5-12) Det handlet ondt. Når gjerningene blir gjort i lys av ett annet navn, blir Guds navn vanæret, for Jesus kunne jo ikke gjøre noe uten sin Far, så det er jo innelysende at han også er med på det onde? Men han vil ikke kjennes ved dette direkte i bibeltekstene. Men det er en kjennsgjerning at Jesus sa: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. (Joh.5.19)

Så dersom Immanuel gjorde det onde, betyr dette at også hans Far også var ansvarlig, og det samme gjelder for vintreet: Jeg er det sanne vintre (Joh.15.1)

Esek.17.5 Så tok den et skudd av landets vekster og satte det i en dyrket mark; den plantet det på et sted hvor det var meget vann; den satte det likesom et piletre. 6 Og det vokste op og blev til et vintre som bredte sig vidt ut, men var lavt av vekst, forat dets ranker skulde vende sig til den, og dets røtter være under den. Og det blev til et vintre som satte grener og skjøt løvrike kvister. /  7 Men det var en annen stor ørn med store vinger og mange fjær, og se, vintreet bøide sine røtter bort imot den, og fra den seng hvori det var plantet, strakte det sine ranker bort til den, forat den skulde vanne det.  8 På en god mark, på et sted hvor det var meget vann, var det plantet, så det kunde skyte grener og bære frukt og bli et herlig vintre.  9 Si: Så sier Herren, Israels Gud: Skal det trives? Skal ikke dets røtter rykkes op og dets frukt rives av, så det tørker bort? Alle dets spirende blad skal tørke bort, og ikke med stor styrke og meget folk vil nogen kunne få det til å skyte op av sine røtter.10 Se, det er plantet; skal det trives? Skal det ikke tørke bort, tørke aldeles bort, så snart østenvinden rører ved det? I den seng hvor det vokser, skal det tørke bort.11 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 12 Si til den gjenstridige ætt: Vet I ikke hvad dette er?

Dette er deler av denne synden.

Svar
Kommentar #54

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Et godt råd Rune

Publisert over 5 år siden

Hei Rune

Du har mye å fare med. Hør litt på rådende du får. Du bruker for mye "luft" i dine innlegg. Jeg skal prøve å beskrive:

Hei Rune

 

 

 

 

 

Du bruker for mye" luft" i dine innlegg. Dermed vil, folk flest, bli mer opptatt av stilen din enn av innholdet. Du må også gi referanser til innleggene dine.

 

 

 

 

 

Mvh Petter

Svar
Kommentar #55

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva tror du om lignelsene som Jesus talte om, når det gjelder endetiden.

For mange skal komme i mitt navn og si: 'Jeg er Messias!'

At mange skal komme i Jesu navn og si: ’Jeg er Messias’, vil si at mange skal fremstå med Evangeliets ”rette” budskap. Dermed splitter slike ”messiaser” de kristne opp i trossamfunn med den følge at troende i liten utstrekning frekventerer hverandres møter eller står enhetlig i trosbetraktninger omkring Evangeliets forventningsfulle budskap. Resultatet blir en villedning i den forstand at ”oppfyllelsen” av Evangeliets forventning blir overskygget av oppmerksomheten som ”messiasene” tilrøver seg.

Dette er i Denne tiden vli lever i no.

Nei! Oppsplittingen blant kristne er egentlig et tilbakelagt stadium. Det betyr ikke at kristne har opphørt med sin evangelieforståelse etter at Herrens dag er innledet. Les det Jesus er gjengitt på å ha hevdet som hans ord PÅ DEN DAGEN (som er Herrens dag):

Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

--

Hvorfor kommer Jesus så med disse kraftfulle ord om urett han mener er begått i henvendelsen til han? Det er ikke gitt annet å sette disse ord i sammenheng med enn:

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Altså er Jesu uttalelse å oppfatte slik at de som PÅ DEN DAG fremdeles påkaller Jesus for sin tros handlinger begår en urett. Og uretten består i at slike Jesus reagerer mot har oversett Faderens uttrykte vilje FOR DEN DAG.

Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jeg kan ikke kommentere alt du legger frem i din kommentar. Da blir min kommentar for lang og tidkrevende, både for meg å skrive og for andre å lese. Men det jeg har sitert over i bold burde tilsi at endens tid er tilbakelagt. Alle folkeslag er for lengst kjent med Evangeliet. Det betyr ikke at alle mennesker nødvendigvis er kjent med Evangeliet, men ”alle folkeslag” er mer endelig å forholde seg til, siden folkeslag som sådan eksisterer over lengre tid; til forskjell fra et menneskeliv, og er noe man kan forholde til som relativt konstant – i alle fall inntil tiden for Evangeliets utbredelse - til nettopp alle folkeslag.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Ordene jeg har uthevet og andre vers fra Bibelen som berører samme tema er fullpakket med hentydninger og mysterier som kun kan oppklares av Gudsmanifestasjonen. Bahá’u’lláh forklarer disse vers fra Bibelen i Visshetens Bok. Her er en link til videre lesning om emnet (på dansk). I Visshetens Bok kan også kristne få forklart mange av Bibelens hentydninger til Muhammeds åpenbaring samt oppklaring omkring mange vers de til nå synes å feste en bokstavlig forståelse til.

Det som utgjør trengsel på denne dag er enda ikke forløst, men det vil komme slik at trengselen ikke er til å ta feil av, men tydelig for alle – likeså redningen.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #56

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Ordene jeg har uthevet og andre vers fra Bibelen som berører samme tema er fullpakket med hentydninger og mysterier som kun kan oppklares av Gudsmanifestasjonen. Bahá’u’lláh forklarer disse vers fra Bibelen i Visshetens Bok. Her er en link til videre lesning om emnet (på dansk).

Hei Svein

 

 

Vi to har litt forkjellige syn på dette med endetiden, og trengselen. Spør den Hellige Ånd om å åpenbare skriftsteder for deg. Det gir en frihet i Guds ord:)  DEN SUNNE LÆRE KRISTI LÆRE ER DEN LÆRE SOM Paulus sier vi skal følgem de som ikke følger denne lære skal være forbannet.

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar
Kommentar #57

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

DEN SUNNE LÆRE KRISTI LÆRE ER DEN LÆRE SOM Paulus sier vi skal følgem de som ikke følger denne lære skal være forbannet.

Hvorfor betrakter du ikke Jesu lære som oppfylt og videreført med Bahá’u’lláhs åpenbaring? Du synes jo selv å være opptatt av endetiden - som jo er før morgengryet av Herrens dag.

Vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #58

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor betrakter du ikke Jesu lære som oppfylt og videreført med Bahá’u’lláhs åpenbaring? Du synes jo selv å være opptatt av endetiden - som jo er før morgengryet av Herrens dag.

Hei Svein

 

 

vi må se på heleheten i evangeliet, ikke bare stykkevis. For det er lett å se seg blind på enkelte skriftsteder, som man binder seg til. Guds frykt gir oss visdom i ånd og sannhet til Herrens behag. for søker man Guds rike og hans rettferdighet, vil man få alt det andre i tilegg. Endetiden er fremdeles levende. og nært, for vi lever i den i dette øyeblikk, og det kan være over i løpet av natten, slik tyven kommer er vi beredt.?  søker vi sannheten i Guds ord heller skal man lete andre steder, som er så lett å gjøre. kristi lære arer helt fram til basunen lyder. slik skal fullkommenheten komme i vårt liv da vil vi ikke lengere se stykkevis, men alt.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #59

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

kristi lære arer helt fram til basunen lyder. slik skal fullkommenheten komme i vårt liv da vil vi ikke lengere se stykkevis, men alt.

Hvorfor hørte ikke de kristne basunen i Muhammeds åpenbaring? Med Muhammed ble Guds mysterier åpenbart slik Jesus varslet. Sannhetens Ånd, han som veiledet troende til hele sannheten, men de kristne tok ikke imot han. Hvorfor?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #60

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor hørte ikke de kristne basunen i Muhammeds åpenbaring? Med Muhammed ble Guds mysterier åpenbart slik Jesus varslet. Sannhetens Ånd, han som veiledet troende til hele sannheten, men de kristne tok ikke imot han. Hvorfor?

Hei Svein

 

 

Muhammeds åpenbaring. var han en profet ? Den Hellige Ånd åpenbere Guds ord for meg, og det holder i massevis for meg. Men basunen lyder bare en gang, og den har enno ikke gitt lyd i fra seg. såmannen sådde i jorden med sannhet som sitt våpen. men bare et fåtal av såkornet traff god jord slik at det fikk vokse og spire , men fienden skapte forvirring med å spre gift slik at ugresset fikk vokse opp med veten. og slik blir sannheten kneblet, men en liten flokk skal stå igjen, en flokk som bygde sin tro på fjell. Har du bygd din tro på fjell eller sand:? Det vil vise seg i det basunen lyder.

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #61

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Muhammeds åpenbaring. var han en profet ? Den Hellige Ånd åpenbere Guds ord for meg, og det holder i massevis for meg.

Har ikke Den hellige ånd gjort kjent for deg om Muhammeds komme?

Vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #62

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Har ikke Den hellige ånd gjort kjent for deg om Muhammeds komme?

Hei Svein

 

 

Hvordan kan jeg fortå når jeg ikke vet hva du snakker om? dette må du forklare meg.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #63

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan jeg fortå når jeg ikke vet hva du snakker om? dette må du forklare meg.

Det blir for omfattende for meg å gå i gang med å skrive til deg inngående at Jesus og Muhammed (som Bahá’u’lláh, Báb, Moses, Abraham …) er sendt av den samme Ånd. For deg gjelder det nå bare at du betrakter muslimer som dine trosbrødre i ånden. Om du opplever at noen feiler, så viser du like gjerne til Koranen som til Bibelen for trøstende og vennskapelige ord.

Viktigst er det å vise nestekjærlighet og ikke la teologi fremme splittelse og fremmedhat i ord og handlinger, men fremfor alt, at vi som troende kan vise guddommelig kjærlighet i all vår  fremferd og kontakt med troende opplyst av alle tidligere åpenbaringsdager.

I alt jeg har skrevet her på dette nettstedet, og som er relatert til Bibelen, har min hensikt ikke vært å klarlegge skiller mellom troende, men å henvise til de guddommelige mysteriers oppklaring. I dette ligger et enhetlig budskap som omfatter troende av alle Guds sendebud.

Kristne bør ikke få det for seg lenger at tiden er nå for å omvende mennesker som ikke deler deres teologi, men kanskje heller er tiden nå at kristne forbereder seg på og omvende seg selv etter deres egen forventning om Jesu gjenkomst.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #64

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Kristne bør ikke få det for seg lenger at tiden er nå for å omvende mennesker som ikke deler deres teologi, men kanskje heller er tiden nå at kristne forbereder seg på og omvende seg selv etter deres egen forventning om Jesu gjenkomst

Hei Svein

 

 

Jeg forstår. Men tiden er knapp, for Jesus skal komme som en tyv om natten.

Da er spørsmålet har vi olje på lampen vår ? Har vi sannheten i vårt hjerte.?

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #65

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår. Men tiden er knapp, for Jesus skal komme som en tyv om natten.

Han KOM som en tyv om natten. Hva er dine tanker om det?

Hvordan forstår du det Paulus skriver i første brev til tessalonikerne (5:1,2):

 Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

 Altså er det ikke tidspunktet som var av størst betydning i forkant, men den uunngåelige søvn som troende stort sett befant seg i når Herrens dag ble innledet. Tidspunktet for innledningen av Herrens dag var kjent også for Paulus. Søvnen kan man forstå av dette verset:

 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Matteus 24:30.

Det er noe merkelig med det å uttrykke ”skal se” det man egentlig ikke ser (pga skyene). Å komme i skyene var det åndelige hinder for å se klart hans komme i åndelig forstand. For å vise til noe konkret så ser vi ikke et fly som kommer i eller med skyene. Vi ser det ikke før flyet er ute av eller under skyene. Hvordan kan dette være?

Menneskesønnens fysiske virkelighet var å se for menneskenes fysiske øyne. Det som var i skyene (for øynene å se) ved hans komme, var Menneskesønnens åndelige stade, som tilhørte himmelens opphøyde virkelighet. Med andre ble ikke Menneskesønnens åndelige virkelighet oppdaget i stor skala i timen for gjenkomsten - om han enn ble sett i fysisk forstand.

Klageropene over han gjaldt tapet av den guddommelige skjønnhets sol, kunnskapens måne og den guddommelige visdoms stjerner i det Menneskesønnens kom i himmelens skyer (altså på et tidspunkt som en tyv om natten for troendes åndelige søvn).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #66

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Han KOM som en tyv om natten. Hva er dine tanker om det?

Hvordan forstår du det Paulus skriver i første brev til tessalonikerne (5:1,2):

Hei Svein

 

 

Mange troendes mennesker vil ikke være forbredt den dagen jesus viser seg på skyen, de vil være åndelige søvnige, de har mistet olje på sine lamper, derfor står det skrevet at Han skal komme som en tyv om natten, for tyven kommer når man minst aner det. man kan ikke si til seg selv at det varer vel lenge til han kommer, og begynner å leve i kjødet istede for i ånden. da lever man på gyngende grunn. men jesus sier våk, eller vær våken til enhver tid. så jeg tror at de som er våkne vil kjenne det i ånden at Herrens igjennkomst er svært nær slik at man holder seg våken. man kjenner dette i hjertet. så om alle sovner så vil mange være åndelige våken. alle troende vil se Han komme på skyen, de andre vil bare oppdage at mennesker blir plutselig borte . mange troende skal være igjen. men noen snakker om at det er da den store trengeselen begynner for menneskene. spesielt de som har blitt igjen som har trodd på Jesus. de må lide martyr døden.benekter de sin tro vil Jesu benekte kjennskapet for Faderen.slik tro jeg det vil komme til å skje i endetiden. rett ut slik det står i bibelen.

 TO SKAL VÆRE PÅ TAKET EN SKAL BLI IGJEN

 TO SKAL ARBEIDE PÅ JORDET EN SKAL BLI IGJEN

TO SKAL SOVE I SAMME SENG EN SKAL BLI IGJEN.

 

NÅR jESUS KOMMER VIL DET BLI KAOTISKE TILSTANDER ETTER VÅR FORSVINNING. DE VIL GJERNE TRO AT ONDSKAPEN TOK OSS, DA VIL DE SOM ER IGJEN SØRGE FOR AT ALLE SOM TROR FREMDELES PÅ JESU BLIR DREPT ELLER BLIR SATT I FENGSEL, DA ER DET ONDSKAPEN SOM RÅR. DA VIL ONDSKAPEN VIRKELIG VIS ITT SANNEN JEG, UTEN gUDS BESKYTTELSE SÅ VIL DET HESRKE FRYKT OG ONDSKAP, STAKKARS SJELER SOM BLIR IGJEN.

 

mvh

Rune

 

 

 

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 363 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 286 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
35 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
41 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 363 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 363 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 363 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 363 visninger
Les flere