Eyvind Skeie

61    47

Teologi og meninger

Publisert: 1. mai 2012 / 11425 visninger.

Herved et innlegg fra min hjemmeside, www.eyvindskeie.no, som også legges på verdidebatt, som en del av samtalen.

Jeg innser at jeg etter hvert er en voksen mann på nærmere 65 år, og dermed sikkert ikke helt oppdatert på samtidens teologi, slik den utøves ved de teologiske fakulteter. Jeg prøver å være lyttende og åpen. Det er alltid noe å ta med seg!
I det siste har jeg stusset over enkelte utsagn fra noen yngre fagteologer, ikke fordi jeg blir veldig provosert av det de sier, men fordi de fremfører dem med en sikkerhet som synes å fjerne noen viktige spenninger i materialet, og dermed gjør de teologiens format trangere og mindre.
I diskusjonen om apokatastasis, læren om alle tings gjenopprettelse, gir to ynge forskere og fagteologer uttrykk for at de helt og fullt går inn for denne tolkningen av domsperspektivet i troen og tilværelsen.
For min del er jeg svært tiltalt av denne tanken. Jeg skulle virkelig ønske at det var slik at jeg uten videre kunne forkynne med stor trygghet for alle mennesker at alle skal bli frelst til sist. Men jeg får meg ikke til å si at vi, etter den store forvandlingen, skal sitte til bords i gleden i Guds Rike sammen med historiens aller største drapsmenn, overgripere og torturister.
Problemet er at jeg ikke finner noe mandat for en slik forkynnelse i Jesu ord og i Det nye testamente. Der finnes det et helt annet alvor, og det må jeg på en eller annen måte også ta med meg opp på prekestolen, og brytes med i gudstjenestens bønn og salmer.
Like før helgen, i Vårt Lands tekstverksted, var det en annen, yngre teolog som kontant avviste enhver tanke på at Jesus død på korset hadde noe som helst med offer å gjøre. For henne var det en helt utenkelig tanke at Gud skulle ha ofret Jesus, han ble drept fordi han talte mot makten i sin egen samtid.
Jeg er enig med denne teologen i at det går an å betrakte Jesu død som et justismord eller som et drap. Men er det nok? På den måten kommer vi i det hele tatt ikke i nærheten av det som er troens tolkning av Jesus død på korset. Vi kan ikke bare oppgi å finne ut av og sette ord på hvordan Jesus død var et offer, til soning for mange.
Jeg er absolutt klar over at begrepene “offer” og “soning” setter oss i kontakt med en religiøs begrepsverden som må fortone seg ytterst fremmed for den kulturen vi er en del av. Av og til kan det synes nesten umulig å sette en slik begrepsverden i dialog med såkalt moderne menneskers livstolkning og selvoppfatning.
I morgenandaktene i NRK får vi ytterlige et eksempel på hvor vanskelig dette er. Jeg hører relativt hyppig på disse sendingene, og er nesten ikke i stand til å huske sist det var en andaktsholder som gjorde et forsøk på å engasjere, forkynne eller trøste med en henvisning til Jesus offerdød på korset. Og det gjelder også teologer og forkynnere med et såkalt konservativt eller sentralkirkelig ståsted.
Hva er det som er i ferd med å skje?
På den ene siden kan virke som om vi holder på å gå inn i et klima med skarpere teologiske fronter, og hvor noen fra den mer “progressive” siden har bestemt seg for å tale med mer tydelig røst. På den andre siden er det også slik at en mer “klassisk” forkynnelse av Jesus og hans offerdød på korset hos mange “konservative” er i ferd med å bli erstattet av et “snilt” gudsbilde, kombinert med en utstrakt bruk av terapeutiske motiver i den konkrete utformingen av forkynnelsen. Det handler om livsmestring, håp og livstro, men ikke så mye mer.

ww.eyvindskeie.no

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke om du forstår det helt, gjør du det er det ille, men når du kommenterer noen slik som her, fremtrår du nedlatende og belærende.

Vel - bibelen er helt tydelig - Når du er født på NYTT da er du en NY skapning. Dvs når en drapsmann eller overgriperne tar imot Jesus - blir frelst. Da er de ikke lengre drapsmen - de er nye skapnnger i Kristus. Det var den vinklingen jeg så det fra - du kan ikke se på en drapsmann som drapssman når du han er freslt  - fordi han er en ny skapning i Kristus.

Derimot så er det riktig at det vil ikke sitte drapsmen overgripere - eller noen som ikke er født på ny - vil ikke være i himmelen. En som har levd et helt liv som en normal smafunnsborger - men har ikke tatt imot Jesus i sitt hjerte - vil desverre ikke være i Himmelen. Han er like stillt med en drapsmann, overgriper og toturister - fordi du blir ikke frelst ved dine gjerninger - du blir frelst ved tro. 

Men skulle en terrorist og massemorder komme til tro, så er frelsen der for ham også - Gud gjør ikke forskjell på folk. så pr. def så sitter du med en drapsmann i himmelriket. Men poenget er at Jesus har vasket ham ren - og han kan stå fremfor herren helt ren - som om at Han aldri har gjort dette. Da sitter du ikke med en drapsmann - da sitter du med en ny skapning som Jesus har renset.

Så når han sier:

Jeg får meg ikke til å si at vi, etter den store forvandlingen, skal sitte til bords i gleden i Guds Rike sammen med historiens aller største drapsmenn, overgripere og torturister.

Så jeg ser at han har delvis rett - men jeg ser også han han har feil. 

Svar
Kommentar #52

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.

Herved et innlegg fra min hjemmeside, www.eyvindskeie.no, som også legges på verdidebatt, som en del av samtalen

He Eyvind Skeie - jeg ber om unskyldning på at jeg var for direkte på ditt innlegg i kommentar #37 - Jeg burde ha vlagt en annen tilnærming til hva jeg prøver å fortelle.

Svar
Kommentar #53

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Leirgulen,

Publisert over 5 år siden

jeg søkte på ordet "born again islam", og jeg fant masse sider om det......så dem som vil kan jo kanskje starte med å lese det.

Men det virker på meg, som når du blir muslim, så er ditt gamle syndige liv over,alt starter på nytt, og du kommer til paradis osv.....alt det gamle onde renskes vekk fra når du sier trosbekjennelsen med åpent hjerte. Men islam har nok lånt det fra kristendommen, såpass ærlig skal man være.

 

Svar
Kommentar #54

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Han har helt rett !

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Så jeg ser at han har delvis rett - men jeg ser også han han har feil.

 

Apokatastasis er et et forholdsvis nytt ord for meg. Men så vidt jeg forstår er det tanken om at at alle, absolutt alle mennesker blir frelst til slutt.   Og at dette er en frelse som er uavhengig av Jesu soningsdød for våre synder. 

Gud er en snill Gud som ikke kan orke å se noen av sine menneskebarn gå fortapt.   Dette er på en side riktig. På en annen side veldig galt etter bibelen.  Gud er også en rettferdig og Hellig Gud som ikke kan slippe noen inn i sin himmel uten at de har gjort opp for sine synder.  Det var dette som skjedde ved Jesu sonoffer.   Dersom vi likevel kommer inn, da døde vel Jesus uten grunn.

Det er dette trådstarter betenker i innlegget sitt, etter som jeg forstår det.  Ber gjerne om oppklaring dersom jeg tar feil.

Dersom jeg skulle blitt myrdet på bestialsk vis, og jeg møtte morderen igjen i himlen, hva da ?

Om han hadde gjort aldri så mange botsøvelser, bedt min familie om unnskyldning et utall ganger, tror jeg likevel jeg ville kjent ham igjen. Hva slags himmel ville det vert for meg da tro, kanskje angsten hadde tvunget meg ut av himmelen igjen da, på en måte.

Men dersom vi begge var blitt frelst og født på ny gjennom Jesus, ville vi nok ikke kjent hverandre igjen på den måten, fordi vi begge, som du sier. var blitt rene gjennom Jesus. Det er jo godt for meg å vite også at mine synder ikke skal følge med og gjenkjennes der.

Altså, det er umulig at Gud bare kan vere "snill" han må også være rettferdig. Han kan ikke slippe urenhet inn i himmelen. Da er vi jo med ett tilbake til jorden igjen.

Det er nå fint å se at du likevel kan kunsten å moderere deg litt, og også det å be om unnskyldning når du synes det passer.  Det er nok desverre mangelvare her på VD.

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #55

Elisabeth Tveito Johnsen

10 innlegg  11 kommentarer

Apokatastasis forutsetter Jesu død for alles synder

Publisert over 5 år siden

Til oppklaring så er ikke apokatastasis løsrevet fra Jesu død for alles synder. Gjennom Jesu død og oppstandelse overvinner Gud det onde og vinner over døden. Noen mener at Jesu død og oppstandelse kun forsoner kristne med seg, mens andre at alle blir frelst på grunn av at Gud en gang for alle seiret over døden og dødskreftene. 

Svar
Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Hver dal og hver haug skal bli fylt igjen!

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’

Her snakker Jesus klart og tydelig.

Ja, jeg kan se at denne kløften er på plass enda. Men det kommer vel en som skal gjøre noe med slike kløfter?

I alle fall sender Luk.1.76 sine ord videre fra profeten Jes.40.3-5:

En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.

Her kan faktisk selv jeg se at denne kløften blir fylt igjen, gjør du?

Men så var det Luk.1.76 ff da:

Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste,
for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier

77 og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,

78 for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang.

79 og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,
     og lede våre føtter inn på fredens vei.»

Hva tror du? Synes det et håp for de som sitter i mørket og dødens skygge Bjørn Erik?
          
          
         

Svar
Kommentar #57

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg skulle blitt myrdet på bestialsk vis, og jeg møtte

Det er her en ikke forstått hva som skjer i den nye fødselen. Skulle du møte en i himmelen som har drept din familie. Da møter du ikke den samme personen - du møter en ny skapning. Alle Hans synder er tilgitt. Men for å få den tilgivelsen så må en ta imot Jesus.

Dette jeg sier her er kjernen i evangeliet - Det å forstå hvem man er i Kristus, og forstå soningverket. Derfor skal en tilgi en person som har drept sin familie - fordi du vet at personen er under et annen kongedømme.

Dette jeg sier er kjernen. Derfor er det ikke personen du angriper, men den ånden som er bak det som personen har utført. Dette er viktig å få lag i sitt hjerte - nettopp fordi en må se på personen som en ny skapning når han eller Henne blir frelst.

Frelsen betyr Gud er i deg - Frelsen betyr at han har fått et ny ånd - den gamle ånden som utførte gjerningene - er død og begavet. Den ånden døde på korset med Jesus. Så stod Jesus opp igjen - da stod også den nye personen opp igjen - den nye ånden - den nye skapning,

Derfor er alle dine synder tilgitt når du er født på ny. Du trenger ikke be om tilgivelse for det du har gjort før du ble frelst - når du har blitt frelst, en ny skapning, fordi den skapningen ikke finnes mere - den er borte.

Men når du synder etter den nye fødselen - så må du være snar med å omvende deg - be om tilgivelse - da er den synden du har begått etter frelsen også død og begavet. Du kan stå framfor Herren frimodig og med ren samvittighet.

Vi har Kristen som blir plaget av sin fortid - hele tiden. Men den er død og begravd. Når en ser at du er en ny skapning i Kristus - da skjønner du også at du er fri fra LOVEN. Loven i DGT hele gitt til menneske av to grunner. Vise hva, hvem synden er. og den ble gitt til mennesker som ikke var født på ny - det kjødelige menneske.

Loven manglet en vesentlig ting - den kan ALDRI rettferidgjøre deg. Det er kun troen som kan rettferidgjøre deg

Men når Jesus kom og fullførte DGT så sa Han følgende: - Jeg gir dere et nytt bud - 

Joh13:34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 

Dette er den nye loven - den gamle tilhørte det gamle skapning - men du er nå en ny skapning - og den nye loven er gitt av Jesus.

Fordi hvist du lar herren virke i ditt hjerte - da er du en del av det Herren er, Agpae kjærlighet. Det er derfor du skal kjennes på fruktene - det er på fruktene dine vi ser om du er av Gud eller ikke.

Loven ble aldri gitt til de som er født på NY - de er under en annen lov nå - loven av liv og ånd. Det er derfor Jesus blir kalt for den andre Abraham - (han er Guds sønn) Det er fordi Jesus fullførte det som ikke Abraham fullførte - Jesus kom for å ta bort synden - og gi deg liv i ånden.

Hvorfor kunne Paulus gå frem til den tiggende mannen og si følgene - Gull og sølv har jeg ikke. men det jeg har det gir jeg til deg - reise deg opp i Jesus navn.

Hva var det Paulus viste - Han viste at han var en ny skapning og at den nye skapning i ham er av Gud. Han viste at han hadde full autoritet i Kristus - Han viste at Han kunne bruke navnet Jesus.

Det er derfor ikke alle kommer til himmelen - fordi de ikke har mottatt Gud natur i seg - det er ikke en del av Ham. Og den eneste måten til å motta Ham er å tro på Jesus - fordi det er troen som rettferdiggjøre deg - ikke loven.

Den gamle loven = Synd og DØD

Den nye loven = Liv og Ånd.

Se Jeg gjør allting nytt.

Svar
Kommentar #58

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Til oppklaring så er ikke apokatastasis løsrevet fra Jesu død for alles synder. Gjennom Jesu død og oppstandelse overvinner Gud det onde og vinner over døden. Noen mener at Jesu død og oppstandelse kun forsoner kristne med seg, mens andre at alle blir frelst på grunn av at Gud en gang for alle seiret over døden og dødskreftene.

 

Takker for oppklaringen. Jeg ble litt klokere, men føler det ikke går helt i mål. At Gud    "kun forsoner kristne med seg"   høres ut som en utvelgelsesprosess med krav om visse kvalitetskriterier.

Det er vel ikke slik det er ment kanskje, men det er egnet til misforståelse. Vi vet jo at Gud innbyr alle folk til samfunn med seg og til frelse gjennom bl.a. misjonsbefalingen.  At Gud vil at alle mennesker skal bli frelst er også et av bibelens budskap.  Når vi så snakker om Guds allmakt er det lett å tenke seg at det da ikke er noe problem for Gud å få alle mennesker frelst til slutt.

Men er det slik  Har Gud all makt over menneskets frie vilje.  Har han ikke skapt oss i sitt bilde, som også innebærer rett til å velge.  Dersom vi velger bort Gud og hans frelse, vil han da, eller kan han da tvinge sin vilje igjennom ?

Jeg kan ikke se at dette er noe av Guds vesen.  Det er vel heller tyrannens vesen.

---------------------------

" mens andre mener at alle blir frelst på grunn av at Gud en gang for alle seiret over døden og dødskreftene."

..................................

Hadde mennesket vert som dyr, hadde vel denne troen hatt noe for seg.  Men jeg skjønner ikke annet ut fra bibelens helhetlige budskap, at det må stå, ikke at, alle blir frelst, men at, alle kan bli frelst.  Det er altså ikke Gud som velger bort, men mennesket selv.

 

 

Svar
Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Ja, gjennom oppstandelsen ved den siste basun

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Gjennom Jesu død og oppstandelse overvinner Gud det onde og vinner over døden. Noen mener at Jesu død og oppstandelse kun forsoner kristne med seg, mens andre at alle blir frelst på grunn av at Gud en gang for alle seiret over døden og dødskreftene.

Ja, men enda er jo dette bare en profeti om oppstandelse og overvinnelse over døden, for først må jo dødens mysterium overvinnes, og førstegrøden skal først få liv ved Kristus, deretter ved hans gjenkomst de som hører Kristus til. Men døden er den siste fiende som blir overvunnet. (1,Kor.15.20- 26) Selve oppstandelsen kommer ved den siste basun (1.Kor.15.52) som er den 7. basun. Da skal Guds mysterium være fullført. (Åp-10.7) Når døden er den siste fiende og Jesus er førstegrøden, har de kristne litt av en oppgave og kunne forklare hvordan Jesus kunne stå opp fra de døde allerede for 2000 år siden.

Ikke bare det, men ifølge Matt.1.21 skulle han få navnet Jesus fordi han skulle frelse sitt folk, hvilket vi ennå ikke ser har skjedd, i stedet antok han i v 23 navnet Immanuel, noe de kristne har svært vanskelig å forklare når de skal lese om ham i Jes.7.14 ff. Men heldigvis står det verken klokkeslett, dato eller årstall for fødselen, slik at de har plenty med utsagn å gruble over når Gud sier i Heb.1.5 at han aldri har sagt til noen engel (ikke engang den som kom til jomfru Maria) : Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.

Her kan de jo begynne å granske ut hvilken dag dette skulle være? Det skulle egentlig ikke være særlig vanskelig for det står oppgitt mange steder, som f.eks Apg.13.33 som henviser til den 2 Salme i selve teksten, og som gir bedre oversikt når dette skjer.

 

Svar
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Egentlig

Publisert over 5 år siden

handler synden om menneskets fortapelse i sitt jordiske menneske, mens frelsen (håpet) nåden og tilgivelsen tilhører det nye og himmelske mennesket i en ny skapning, dette går frem av Rom.5.20-21:

Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Svar
Kommentar #61

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Tveito Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Til oppklaring så er ikke apokatastasis løsrevet fra Jesu død for alles synder. Gjennom Jesu død og oppstandelse overvinner Gud det onde og vinner over døden. Noen mener at Jesu død og oppstandelse kun forsoner kristne med seg, mens andre at alle blir frelst på grunn av at Gud en gang for alle seiret over døden og dødskreftene.

Til resonomentet at Jesus seiret en gang for alle. Det har han - Han har totlat seriet over døden. Jesus sieret over synden og døden, det inbefatter all sykdom, synden er beiseret.

Men det at Han besieretr dem en gang for alle - betyr ikke at Han frelse alle en gang for alle. Hva er så vitsen med den store befalingen.  Og hvist det resonomentet skulle være riktig - så skulle det vært fred på jorden - det onde var jo besiert. (den freden kommer ikke før Jesus kommer tilbake 1000 års riket). Men dette er ikke tilfelle - vi har kirger og drap etc her på jorden. Så hvorfor skulle da Jesus si gå ut i all verden og forkynn ordet. Hva skulle så vitsen være ved den befalingen - hvist den tesen om at alle er alikevell blir frelst skulle stemme - altså komme til Himmelen.

Nå vet jeg ikke hva du mener med - bare forsoningen - hva inbefatter det?

Svar
Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Enten er dette meninger eller så er det teologi

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Til resonomentet at Jesus seiret en gang for alle. Det har han - Han har totlat seriet over døden. Jesus sieret over synden og døden, det inbefatter all sykdom, synden er beiseret.

Hvis en som er blind prøver og rettlede en blind, så havner begge to i grøfta sier bibelteksten. Hvis du mener Jesus seiret over død og sykdommer for oss, hvorfor dør alle da? Og hvorfor blir folk syke, hvilken helbredelse snakker du om?

Hvis du mener at Jesus døde og seiret over døden i den forrige verdensalderen, så er jeg med, (se Pred.1.9-11 og 3.15) men Jesus som Israels redningsmann har ikke trådt i kraft i denne verdensalder om det er det du mener.

Du kan sikkert lese fra Jes.24. og se hva som i virkeligheten skjer? Når Herren tømmer jorden og legger den øde, da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som långiveren, innkreveren som skyldneren.

Sånn sett finnes der ikke forskjell på folk, de bare later som, Pred.3.19 minner om at det går menneskene på samme vis som med dyrene, de har ikke noe fortrinn, begge skal dø, for de er forgjengelige.

Hvis vi noen gang skal kunne forstå skriftene så handler livet om uforgjengeligheten og ikke dette liv. Det står i skriften at hvis en synder så skal en dø, men hvilken trussel er dette? Alle dør jo uansett?

Altså forstår de fleste Bibelen uforkjært, og lar seg føre vill for i himmelen hverken tar de til ekte eller gir til ekte - det er en vinkling på hvordan synder har blitt borte, for Jesus var ikke av denne verden, skal vi sammenligne oss med ham, trenger vi til å komme oss over i den verden som han befinner seg i? Følg meg og la de døde begrave sine døde. Hva betyr dette? Livet etter oppstandelsen?

Svar
Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Enten er dette meninger eller så er det teologi

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Til resonomentet at Jesus seiret en gang for alle. Det har han - Han har totlat seriet over døden. Jesus sieret over synden og døden, det inbefatter all sykdom, synden er beiseret.

Hvis en som er blind prøver og rettlede en blind, så havner begge to i grøfta sier bibelteksten. Hvis du mener Jesus seiret over død og sykdommer for oss, hvorfor dør alle da? Og hvorfor blir folk syke, hvilken helbredelse snakker du om?

Hvis du mener at Jesus døde og seiret over døden i den forrige verdensalderen, så er jeg med, (se Pred.1.9-11 og 3.15) men Jesus som Israels redningsmann har ikke trådt i kraft i denne verdensalder om det er det du mener.

Du kan sikkert lese fra Jes.24. og se hva som i virkeligheten skjer? Når Herren tømmer jorden og legger den øde, da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som långiveren, innkreveren som skyldneren.

Sånn sett finnes der ikke forskjell på folk, de bare later som, Pred.3.19 minner om at det går menneskene på samme vis som med dyrene, de har ikke noe fortrinn, begge skal dø, for de er forgjengelige.

Hvis vi noen gang skal kunne forstå skriftene så handler livet om uforgjengeligheten og ikke dette liv. Det står i skriften at hvis en synder så skal en dø, men hvilken trussel er dette? Alle dør jo uansett?

Altså forstår de fleste Bibelen uforkjært, og lar seg føre vill for i himmelen hverken tar de til ekte eller gir til ekte - det er en vinkling på hvordan synder har blitt borte, for Jesus var ikke av denne verden, skal vi sammenligne oss med ham, trenger vi til å komme oss over i den verden som han befinner seg i? Følg meg og la de døde begrave sine døde. Hva betyr dette? Livet etter oppstandelsen?

 

Hurra! Nå klarte jeg og få til en dobbeposting jeg også, var ikke helt ferdig - og skulle skrive noe helt øverst og satte markøren foran første bokstav i innlegget og trykte på linjeskift, det skjedde ingen ting, jeg trykket en gang til og dermed var det gjort, innlegget fløy avsted som postet uten at jeg tykte på send. Moderator kan fjerne denne.

Svar
Kommentar #64

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvis en som er blind prøver og rettlede en blind, så havner begge to i grøfta sier bibelteksten. Hvis du mener Jesus seiret over død og sykdommer for oss, hvorfor dør alle da? Og hvorfor blir folk syke, hvilken helbredelse snakker du om?

Jeg sankker både om fysiske helbrdelse og åndelig død.

Jesus stod jo opp igjen - Han var død - men ble levende igjen - Han ble jo hengt på korset. Jesus ble levende igjen.

Kjell Dette er ABC lære. Det er også slik at når du mottat Jesus så får du en ånd som er podet inn på Hans tree. Du har nåkontakt med Gud nårdu er frelst.

Fordi den ånden som du hadde er blitt ny. Så har du i tillegg en ånde som Heter DHÅ som er I (INNI) Deg. Så gud er ike mere i Kirka - Gud har flyttet deg - Han har samfunn med deg. Haden kroppen som v har fått den er fordervet, pga syndefallet. Men Herren kan helbrede denne kroppen -men denne kroppen kan ikke leve evig. Men det gjør ånden din - du kommer til å leve evig - ikke kroppen din.

Når vi en dag rykkes opp da har vi fått et nytt legeme - et herlighets legeme. Tro meg - når du kommer ut av kroppen din  -og du opplever herligheten i himmelrike - da vil du ikke tilbake hit til jorden mere.

Frelsen er en utskifting av din ånd - den gamle ånden som du har/hadde den er tilkoblet et annet rike. Når du får den nye ånden så tilkobles du et nytt rike, Gud rike.

Det er mange som sier at alle vil blir frelst - dvs at alle får denne nye ånden - det er ikke bibelsk. Fordi Gud vil aldri tvinge noe til seg - Gud er KJÆRLIGHET. å elske Herren er noe som du selv må gjøre, ingen kan tvinges til å elske Herren, fordi tvang er ikke kjærlighet. Fri vilje er kjærlighet - det at du selv kan velge - da kan også kjærligheten være der.

Men når du har følt Hans nærvær  -da vil du alrdi mere komme ut av Hans nærvær - det er godhet, det er tolmodighet - og Han er der når du ikke fortjener det. Det er den Guden jeg tjener.

Det er derfor trist å se folk som er blitt forført i vrang lære, de vet ikke hva de skal stole på - de blir usikker i sin tro. Legg merke til en ting - de prester og teologer, ikke laee men mange av dem - de henviser sin teologi begrunnelse fra andre menesker - Det forteller alt. Du kan henvise mennskers arbide for Gud, dvs at de har frukter av deres arbeids som er i henhold til bibelen - men å begrunne teologi fra andre mennesker - er farlig.

Den er å lesse bibelen - kasste ut sannsene fra hode og la hjerte jobbe og la Herrn undervise deg. Den lære som kommer - den må begrunnes fra bibelen.

Og vi ser her på VD - mange kommer til å fare vill fordi de sikke kjenner bibelen som helhet.

De forkaster deler av bibelen slik at det passer med deres egen vilje.

Det var som en sa - det er letter for for en narkoman å bli satt fri - enn en for en religøs til å bli satt fri. Religiøsitet er en forferdelgi ting. Religøsitet setter deg i bånd, religøsitet får deg til å ha dårig samvittighet helle tiden for at du ikke klarer å følge lovene. De lovene som du skulle vært satt fri blir brukt mot deg - slik at du er bundet og ikke fri. 

kansjke du ikke skjønner hva jeg sier der. Frihet er å vite at du er elsket av Herren uansett vha omstidighetene tilsir - firshet er å vite at den synden som du kan komme til å begå i morgen - den kan du be om tilgivelse og du vil da være helt fri igjen. Det kunnskapen om hva Jesus gjorde for deg på korset. SYnden er overvunnet - så skulle du synde - så setter Han deg fri fra den igjen imorgen når du ber om tilgivelse.

Frihet er å vite at syden er av den onde - det hans verk og da vite at Jesus har vunnet over ham. Frihet n er å vite at Jesus kom ikke for å fordømme , Han kom for å sette folk fri fra bindinger. Når du føler deg fordømt, når du følger dårlig samvttighet - da vet du at den dårlige samvittigheten ikke er fra Herren, Han fordømmer deg ikke.

Det er derfor Pauls sier, kjødet er i kamp mot ånden - vi må ikke la sansene våres styre - vi må la ordet styre - la Guds ord virke i oss. Så neste gang du har dårlig samvittghet - tenk over hvor kommer den fra. den kan komme fra tanker som dukker opp i ditt sin  -som sier du er ikke flink nok eller god nok - bielen sier du er det når du tror på Jesus. hve velger du å følge, bibelen eller de tankene som dukker opp i ditt sinn. 

Svar
Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Tull om ny ånd

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Fordi den ånden som du hadde er blitt ny. Så har du i tillegg en ånde som Heter DHÅ som er I (INNI) Deg. Så gud er ike mere i Kirka - Gud har flyttet deg - Han har samfunn med deg. Haden kroppen som v har fått den er fordervet, pga syndefallet. Men Herren kan helbrede denne kroppen -men denne kroppen kan ikke leve evig. Men det gjør ånden din - du kommer til å leve evig - ikke kroppen din.

Beklager Rudi, jeg har ganske god bakkekontakt med begge beina og tyr ikke til slike svevende luftslott som det ikke finnes dekning for innenfor bibeltekstene. Josef hadde også en drøm, og den er ikke blitt virkelighet enda, det er fortsatt bare tekster og profetier. Når Jesus helbreder har det også sammeneheng med de dødes oppstandelse Matt 11,5 . Du kan starte med å nevne en du kjenner som har stått opp, da vil jeg betrakte dette som et under - hvis du ikke kan dokumentere har du bare en vrangforestilling dom kaller.

Troen er jo ikke ensbetydende med blind tro, uten gjerninger er troen død (Jak.2.17) og at tro uten gjerninger er til ingen nytte (Jak.2.20) Men det er kjærligheten som er oppfyllelsen av loven for den gjør ikke noe ondt med sin neste. Det er når en våkner opp fra søvnen (noen kaller det døden) vi blir vár hvilken tid vi da er i, for da er frelsen kommet nærmere enn da troen kom (med gjerningene selvfølgelig) Da er natten snart slutt (noen kaller den for den ondes tid) og dagen er nær (noen kaller den for den godes tid)  Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. 13 La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse. 14 Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær (Rom.13.10 ff)

Du trenger ikke opplyse meg hvilken ånd jeg har, den er jeg selv fullt klar over. Det finnes ikke slike opplysninger i Bibelen om at ånden skal bli fornyet, bare at det finnes en menneskelig ånd som slukner når vi dør, og så finnes der en ånd som kalles Guds ånd, den finnes bare i uforgjengeligheten, men enkelte følsomme mennesker kan sanse nærværet av den under gitte omstendigheter. Bibelen kaller dem for syner fra Gud. De syner jeg har hatt opptrer via bibeltekstene og rettleder meg til å oppfatte sammenhengene.

Det står at Gud skal gi sitt folk (nemlig Israel) en ny ånd inne i dem og bytte bort steinhjertet mot et kjødhjerte - som betyr at Gud lar et gjenstridig folk få begynne å oppføre seg som medmenneskelige og ikke lengre la dem være rå og brutale i sin adferd. Men også dette skjedde i et syn ved Guds ånd. For dette var trøstefulle ord mens de ennå var bortført fra Israels land, for det var lite eller ingenting igjen av det. (Esek.11.13-25)

Hva du mener er ubibelsk er vel at all synd forsvinner nå alle vekkes opp fra de døde, 1.Kor.15.52 ff. og at alle skal få liv ved Kristus, som 1.Kor.15.22 bekrefter.

 

Svar
Kommentar #66

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Beklager Rudi, jeg har ganske god bakkekontakt med begge beina og tyr ikke til slike svevende luftslott som det ikke finnes dekning for innenfor bibeltekstene

Det er dekning for det, hvist ikke så hadde jeg ikke sagt det. Men slik er det hver sin tro vet du.

Svar
Kommentar #67

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eyvind Skeie. Gå til den siterte teksten.

gleden i Guds Rike sammen med historiens aller største drapsmenn, overgripere og torturister

Bibelen er klar på at det er to utgangar på livet.

Daniel 12 seier det slik :

”Men på den tid skal folket ditt (ISRAEL)bli berga,
alle som er oppskrivne i boka.

2 Mange av dei som søv i molda,
skal vakna opp,
somme til EVIG LIV,
andre til spott og evig avsky.

3 Dei kloke skal skina
som himmelkvelven skin,
og dei som har ført dei mange til rettferd,
skal skina som stjernene til evig tid.”

”Den uslokkelege eld ” eller ”evige elden” er forklara mange gonger i Skrifta. Det er elden som brenn alt opp og gjer alt til oske.

Guds rike - kor mykje forvirring er det ikke omkring dette uttrykket.

”Himmelens rike” er det same.

Då Yeshua innstifta nattverden sa han:

”Drikk alle av det!28Dette er mitt blod, paktblodet, som blir utrent for mange så syndene blir tilgjevne.29 Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta av vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i RIKET TIL FAR MIN.» Matteus 26.

Guds rike kjem heilt bokstavleg her på kloden no etter 6000 år , då 1000-årsriket kjem.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

Då skal Guds rike opprettast.

Daniel beskriv dette i profetiene.

”Det fjerde dyret tyder at det skal koma eit fjerde rike på jorda, eit som er annleis enn alle dei andre rika. Det skal sluka heile jorda, trakka henne ned og knusa henne.24Dei ti horna tyder at det skal stå fram ti kongar frå dette riket. Og etter dei skal det stå fram endå ein konge, som er annleis enn dei som var før han. Han skal tvinga under seg tre kongar.25Og han (ANTIKRIST) skal tala mot Den høgste og fara hardt fram mot dei heilage (ISRAEL) til Den høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid, tider og ei halv tid.26Då skal retten setjast. Herskarmakta skal takast frå han, knusast og gå under for alltid.27 Riket, herredømet og makta over rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage til Den høgste. Riket deira skal vera eit evig rike, og alle herskarmakter skal tena og lyda dei.»

Guds rike kjem no etter at dette fjerde riket med Antikrist i spissen vert knust .

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

Då overtek Yeshua riket og alle folkeslag skal bøya seg for Han.

Livet skal halda fram her på kloden med sentrum i det bokstavlege Jerusalem.

Esekiel 37 beskriv oppstandelsen som finn stad no ved Yeshuas gjenkomst.

”Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord!5Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»

Kor reiser desse folka som vert levende att?

"Eg tala profetord, som han hadde bode meg. Då kom det ånd i dei, så dei vart levande. Dei reiste seg opp og stod på føtene. Det var ein umåteleg stor hær.
11 Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!»12 Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til ISRAELSLANDET.13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav!"

Yeshua gav lovnaden om at dei skulle samlast igjen ved hans gjenkomst i Guds rike.

Det er dette som er beskrive i lauvhyttefesten - Sukkot som kjem 5 dagar etter Yom Kippur slik det er nedfelt i Guds høgtider (3 Mosebok 23 og 25)

Ikkje alle får vera med.

Dommen eller bryllupet er Yom Kippur . Berre dei med skikkelege klede får vera med.

Svar
Kommentar #68

Tove S. J Magnussen

487 innlegg  1985 kommentarer

Er det ikke syndere som trenger frelse?

Publisert over 5 år siden

Er det ikke syndere som trenger frelse? Å knele for Gud, be om tilgivelse og motta budskapet og nåden.

Svar
Kommentar #69

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

På tide å ta et oppgjør med liberal vranglære?

Publisert over 5 år siden

Takk for et godt innlegg som på en fin måte beskriver den liberale vranglære som er i ferd med å fortrenge klassisk kristentro.

Jeg er glad for at jeg selv kan gå til Bibelen og lese hva som står der siden teologene i dag taler med så forskjellige tunger.

Den liberale bibeltolkningen er spiselig for nordmenn anno 2012 og vekker ikke anstøt fordi den ikke utfordrer det moderne mennesket til noe som helst. Alle kan leve som de lyster, alle kommer til himmelen uansett og Jesu død var først og fremst en solidaritetshandling og ikke et oppgjør med vår synd.

Jeg er spent på om Den norske kirke tør å ta et oppgjør med dette tankegodset som ikke fører til omvendelse og oppgjør med synd. Eller om denne læren sakte men sikkert kommer til å bli den dominerende teologien i kirken.

I så fall vil fellesskapet med Gud gå tapt fordi mennesket selv har definert en lære løsrevet fra det Jesus og hans displer har overlevert oss. Kan dette kalles for noe annet enn hovmod?

I møte med Guds ord bør vi være ydmyke, også når vi ikke forstår. Fordi Guds tanker er så mye større enn våre tanker. Det vi forstår skal vi holde fast ved og ikke forvrenge til det ugjenkjennelige.

Så har vi en talsmann som veileder den som med et åpent sinn bøyer seg inn under Guds vilje -av kjærlighet og ikke av tvang.

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #70

Arnhild Almås

0 innlegg  1 kommentarer

Offertanken - Gudslikhet m.m.

Publisert over 5 år siden
Flott innlegg! Har denne søndagsmorgenen igjen lest "Å søke Kristus - i lys av ortodoks spiritualitet" av Peder K. Solberg. Her er link: http://www.korsvei.no/korsvei/vedlegg/A-soke-Kristus-pa-ortodoks-mate--hele-foredraget.doc ...og her er et lite utdrag: "Korset er kjernen i åpenbaringen av den kristne Gud. På korset viser Gud hvem han er, hva det er å være Gud: Ved å ofre seg helt, overgi seg helt til spott, skam, lidelse og død. Vi er så vant til å høre om dette at vi glemmer hvor anstøtelig det er: Skal dette liksom være Gud? Skal ikke Gud være den sterke allmektige konge og seierherre? Hva slags gud er det som åpenbarer seg i en avmektig og ynkelig jøde på et kors? Gjennom hele Jesu virke, fra dåpen og fristelsen i ørkenen og frem til Golgata er det dette som går igjen: Hvis du er Gud, så vis det! Ta kontroll, opprett det messianske riket i verden. Hva venter du på? Opprett fred, frihet fra undertrykkelse og en god og rettferdig verden her, nå, med din makt, med hærskarer av engler. Utnytt ditt potensiale: Alt som er gitt deg, som du er i besittelse av som Gud! Er du Gud, så har du jo makt du kan bruke i det godes tjeneste! Er du Gud, så kan du vel komme ned fra korset og vise det, hva? Ja, det kunne han. Men fordi han var Gud, gjorde Jesus det ikke. Fordi han var Gud, lot han seg fornedre, overlot han seg i synderes hender og lot seg pine til døde på et kors. Fordi han var Gud, den sanne Gud, brukte han ikke sin makt, men ga avkall på den. Og der – og bare der, brøt han dødens lenker, brøt han syndens makt og renkespill. Bare slik kunne han sette de undertrykte fri. Bare slik kunne Guds rike, Guds fredsrike gjøres tilgjengelig for menneskene. Kristus er Gud som viser sitt sanne ansikt. Samtidig, og dette er det andre hovedpunktet om hvem Jesus Kristus er; samtidig er han sant menneske. Ikke bare et sant menneske. Han er det sanne menneske. Fullt og helt menneske av kjøtt og blod som oss, under samme vilkår som hver av oss, men uten synd, det vil si, uten å bomme på det som er vårt menneskelige mål; uten noen sinne å handle på tvers av sin menneskelige integritet. I hvert øyeblikk av sitt liv levde Han i samsvar med det menneskelige kall: Å være Gud lik. Av naturen var han Gud og Gud lik. I sin menneskelige natur åpenbarte han sin guddommelighet og samtidig den sant menneskelige gudlikhet. Altså: Slik Jesus er, slik er Gud. Og slik Jesus levde og døde på jorden, slik viste han oss hva sann menneskelighet er. På dette grunnlaget hviler den ortodokse, og den kristne forståelsen av treenigheten og av frelsen."
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
5 minutter siden / 1709 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
24 minutter siden / 1253 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 63 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1253 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere