Svein Berntsen

Pensjonist
244    812

De troendes fred er ikke bygget på at de ikke kjenner noe ondt hos seg selv, men bare på dette at de bekjenner sin synd og har forlatelsen.

Publisert: 1. mai 2012 / 559 visninger.

Rettferdighetens frukt skal være fred. Jes 32:17.

Luther sier: "En sann og god samvittighet har fred når Gud er nær, men er urolig når Gud er langt borte". Guds barn blir trøstet når Kristus åpenbarer seg. Den som ikke har liv i Gud blir da virkelig urolig.

Guds barn sier: Når jeg bare kan tro at alt det som er skrevet om Kristus er sant, da har jeg trøst. Den som ikke har liv i Gud uroes nettopp for den tanken at det skulle være sant alt det Skriften inneholder om Kristus.

Legg godt merke til dette tegnet! Det gir karakteristisk vitnesbyrd om hvordan du i virkeligheten har det med Gud og med dine synder. Det forteller om du har latt deg forlike med Dommeren, om hvor ofte du oppsøker nådestolen, bærer dine synder fram og søker forsoning der. Eller du tvert imot holder deg borte fra Gud, og ikke taler med ham om syndene dine.

Det stod ikke rett til med David da han holdt seg borte fra Gud, og han ikke bekjente sin synd for ham. Når han derimot bekjente sin synd og søkte forlatelse, da fikk han fred. Da kunne han av hjertet synge: "Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt".

Han hadde ikke den trøsten at han ikke lenger kjente noen synd hos seg. Nei, han sier tvert imot at "alle hellige" skulle få bekjenne sine synder. Da skulle "mektige vanflommer, når de kommer, ikke nå fram til dem". Dermed gir han oss et klart budskap om at de helliges fred ikke bygger på at de ikke kjenner noe ondt hos seg selv. Men bare på dette at de bekjenner sine synder og har forlatelsen.

Utdrag av Husandaktsboka 1.mai, C.O.Rosenius. http://www.arven.net/

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Leif Op heim

142 innlegg  6540 kommentarer

Bra innlegg men vi må se lengre..

Publisert rundt 5 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Rettferdighetens frukt skal være fred. Jes 32:17.

Tenk over frukten Svein. Noe som kommer av rett ferd og å gjøre rett er fred, det er noe som kommer etter tilgivelsen.

Du skrev i den lange overskriften følgene:

"men bare på dette at de bekjenner sin synd og har forlatelsen."

 

Du skjønner vel at dette er og blir feil? Tro, håp og kjærlighet er ikke det å ha noen å bekjenne til så man kan synde videre fordi man får tilgivelse.

Men selvsagt får man ikke forlatelse om man har angret sin synd og so sitert: "forteller om du har latt deg forlike med Dommeren, om hvor ofte du oppsøker nådestolen, bærer dine synder fram og søker forsoning der."

Ja, for det er ved fosoningen man kan helliggjøres og få varig og ekte guddommelig fred, ikke ved tilgivelsen. Ved tilgivelsen kan man ta skrittet inn til forsoning og fredens frukt.

 

 

Svar
Kommentar #2

Svein Berntsen

244 innlegg  812 kommentarer

Det er intet mindre enn en akrobatisk

Publisert rundt 5 år siden
øvelse å lese inn i overstående fragment av en stor sannhet at det er bare å synde på nåden. Det stadige tibakevendende "men" i denne sammenheng viser at Rosenius også her evner å utfordre vår egen selvhjulpenhet. Mvh Svein
Svar
Kommentar #3

Ragnhild Kimo

7 innlegg  1785 kommentarer

Rett ferd og rettferdiggjørelse.

Publisert rundt 5 år siden
Leif Op heim. Gå til den siterte teksten.

Noe som kommer av rett ferd og å gjøre rett er fred, det er noe som kommer etter tilgivelsen.

Er rett ferd og rettferdiggjørelse det samme?

Rom 4:2-3  Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. 3 For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet.

Fil 3:9 .....ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

Å bli regnet som rett-ferdig er vel ikke det samme som å være rettferdiggjort på grunn av troen på ham som døde og tok straffen for oss?

Vi kjenner vel mange, som så langt vi ser, har en eksemplarisk ferd her i verden. Men troen på Jesus mangler.  De regner seg som rettferdige på grunn av rett ferd, og har ikke bruk for Jesu offerdød på korset.

Nei da, vi får ikke rettferdiggjørelsen i gave for at vi skal fortsette å synde. Troen på Jesus, og rettferdiggjørelsen, virker til helliggjørelse i vårt liv. Frukten bærer vi fordi vi er podet inn i stammen.


 

Svar
Kommentar #4

Leif Op heim

142 innlegg  6540 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Nei da, vi får ikke rettferdiggjørelsen i gave for at vi skal fortsette å synde. Troen på Jesus, og rettferdiggjørelsen, virker til helliggjørelse i vårt liv

Ja, så enkelt er det, vi blir regnet rettferdige så vi kan helliggjøres og med det bli rettferdige ved at vi der gjøres rettferdige.

Derfor skrev jeg også i kommentar 2 dette:

"Noe som kommer av rett ferd og å gjøre rett er fred, det er noe som kommer etter tilgivelsen."

og:

"for det er ved forsoningen man kan helliggjøres og få varig og ekte guddommelig fred, ikke ved tilgivelsen. Ved tilgivelsen kan man ta skrittet inn til forsoning og fredens frukt."

 

Jeg tenker vi ser på helligdommen og der inne i Tempelet er vi, ja vi er tempelet men dit kommer vi ikke uten å bekjenne slik Svein siterer fra. Problemet er at kristne stopper seg selv ved å ikke la seg helliggjøres av Ham, der inne. Man regnes rettferdig om man tar Jesu tro og går inn og man kommer aldri inn om man ikke tror Rom 4:2-3, som du henviser til Ragnhild.

Der inne er man tilregnet rettferdig og der inne har man da DHÅ boende i seg, som da opplyser oss om Hans ord. DHÅ er lysestaken billedliggjort i Tempelet mens skuebrødet er Guds ord. Han opplyser Guds ord i oss men da må vi være villige til å la Hans Ånd og ord forme oss som leiren kan formes. Da rettferdiggjøres vi og rettferdiggjøres vi ER vi faktisk rettferdige, og dermed automatisk loven lydig. Det fordi vi står Ham aldri imot.

Svar
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

98 innlegg  5619 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Leif Op heim. Gå til den siterte teksten.

Han opplyser Guds ord i oss men da må vi være villige til å la Hans Ånd og ord forme oss som leiren kan formes. Da rettferdiggjøres vi og rettferdiggjøres vi ER vi faktisk rettferdige, og dermed automatisk loven lydig. Det fordi vi står Ham aldri imot

Det er rett det du skriver i sitatet, men nåden er mye - mye mere.  Forbryteren på korset som fikk tilgivelse og fikk bli med Jesus til paradis.

Den hjemvendte sønn og festen.

Selv var jeg en stor synder - men jeg fikk nåde - frelse - fred - barmhjertighet - kjærlighet - slik som den hjemvendte sønn opplevde jeg det.

Det er troen som frelser og gir nåden, ikke gjerninger.

Tror kanskje du er enig, og at vi bare taler forbi hverandre Leif Gunnar.  Formingen av oss mennesker skjer etter vi kommer til tro og troen forvandler oss og gir oss nytt liv i Kristus.  Men vi synder fortsatt og får tilgivelse på nytt og på nytt.

Svar
Kommentar #6

Leif Op heim

142 innlegg  6540 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er rett det du skriver i sitatet, men nåden er mye -

Bjørn Erik, uten nåden hadde ikke jeg heller begynt å tro og fattet frelse i Ham. Uten nåde, ingen redning fra synd.

Fordi røveren trodde det døende lidende menneske lik ham selv var også Gud blir røveren en av de som skal hentes til paradis. Røveren bekjente sin tro på Jesus, Guds Lam rett før Lammet ble ofret/ drept. Røveren trodde Jesus var Kristus/ Gud i kjød og dermed åpnet det seg en vei reell vei også for røveren.

Røveren er dermed det perfekte eksempel på at om vi tror mennesket Jesus er Guds Lam og Gud selv som døde for oss i vårt kjød har oppstandelsen i vente.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Thats the spirit! Dermed med dette ser vi at om vi tror Jesus i vårt kjøds lignelse er vår egen Messias/ Kristus så vil vi følge Ham og ikke vårt kjød! Hvem vil da stå imot Guds bud eller Ham da? Ingen andre en de som ikke tror Jesus kom i vårt kjøds lignelse for da kan man jo blir reddet/ frelst fra synd. Ser du essensen?

Svar
Kommentar #7

Leif Op heim

142 innlegg  6540 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Men vi synder fortsatt og får tilgivelse på nytt og på nytt.

Feil holdning og tro.

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

 

Svar
Kommentar #8

Ragnhild Kimo

7 innlegg  1785 kommentarer

Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.

Publisert rundt 5 år siden
Leif Op heim. Gå til den siterte teksten.

Da rettferdiggjøres vi og rettferdiggjøres vi ER vi faktisk rettferdige, og dermed automatisk loven lydig. Det fordi vi står Ham aldri imot.

Matt 18:15-17 og 21-22.  15 Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. 17 Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller!

Og litt videre:


 21 Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham – inntil sju ganger? 22 Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!

Jeg går ut fra at Jesus her snakker om en troende bror og ikke en kjødelig. Altså går Han ut fra at vi får behov for å få tilgivelse - og også gi tilgivelse. Mange ganger. Synd mot en bror er synd mot Jesus, for hva vi gjør mot en av disse Hans minste har vi også gjort mot Ham.

Men Jesus bruker ganske høye tall her :-) Både Jesus og Peter snakker om synd som en reell mulighet.

Jesus som ser inn i hjertets og tankens innerste ser kanskje også noe som mennesker ikke ser?

Det betyr fortsatt ikke at vi som har tatt imot Jesus som frelser og tror på Ham, skal tro at det er fritt fram for å gjøre vondt mot andre, altså synde. Men vi skal leve i lyset med våre liv.

1Joh 1:7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

 

  

 

Svar
Kommentar #9

Leif Op heim

142 innlegg  6540 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Men Jesus bruker ganske høye tall her :-) Både Jesus og Peter snakker om synd som en reell mulighet.

Jesus som ser inn i hjertets og tankens innerste ser kanskje også noe som mennesker ikke ser?

Ja, helt enig og 70 x 7 er 490 som igjen er de år Israel fikk etter at de gjenoppbygde Jerusalem komplett etter at de fikk komme ut av Babylon. 490 år til den nye pakt fikk se dagens lys, som var 3,5 år etter korset. 100% etter profeten Daniel.

490 tilgivelser er det samme som uendelig fordi det går over flere generasjoner, vi vil alltid bli tilgitt men vi må aldri gi opp gaven Han vil gi oss. Derfor heter det OM vi skulle synde, IKKE når dere synder.

Vi blir også i dag kalt ut av Babylon.. :-)

 

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 232 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 232 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
10 minutter siden / 2646 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
15 minutter siden / 2646 visninger
Haakon Omejer Sørlie kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 1 time siden / 234 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2646 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2646 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 3 timer siden / 232 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2646 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2646 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 231 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 6 timer siden / 234 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 6 timer siden / 2646 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 6 timer siden / 231 visninger
Les flere