Leif Lohne

13    354

1. mai komiteen i Bergen lyver om Israel

Statsminister Jens Stoltenberg er hovedtaler i Bergen 1. mai. Her møter han elleve paroler. Ni handler om Norge. To om verden. Den ene demoniserer Israel, den andre krever boikott av Israel.

Publisert: 1. mai 2012 / 1461 visninger.

Hoveparolen er i følge Bergensavisen «Ja til faste hele-stillinger fortsatt kamp mot ødeleggende EU-direktiv».

De andre parolene er listet opp i rekkefølge:

Barn er ikke en handelsvare – nei til anbud i barnevernet

Opphev blokaden av Gaza – Boikott Israel!

Sosial dumping skaper A og B lag – Norsk lønn i Norge!

Sats kollektivt – bybanen i hele Bergen

Heltid en viktig rettighet

Mer rettferdig fordeling – strengere markedsregulering

Ingen Rasering av posttilbudet – stopp EUs liberalisering

Hev kvinnelønnen – Likelønn nå!

EU direktivene ødelegger norsk arbeidsliv

Staten Israel = Apartheid

De to parolene som demoniserer Israel er basert på to løgner. Den ene er at Israel blokkerer Gaza. Sannheten er imidlertid at Israel har ingen blokade av Gaza. Riktignok har Israel en lovlig sjøblokkade for å hindre våpensmugling, men alle sivile varer som ikke kan misbrukes til sivile formål slipper fritt igjennom israelske grensestasjoner. På en uke sendes 14.000 tonn varer med humanitær nødhjelp over grensen. Hvordan rimer dette med Mads Gilberds løgn om et hermetisk lukket Gaza? Mener arbeiderne i Bergen at Israel skal stå og se på at våpen og tungt militært utstyr slippes inn til Hamas for deretter å bli anvent mot Israel? Er det det de mener med å oppheve blokkaden av Gaza? Og skal dette være grunnen for å boikotte Israel, det eneste frie demokratiet blant diktaturstater i området?

Og staten Israel er ingen apartheid stat. Det er mange stater i Midtøsten som har apartheid-lignende diskriminering, ikke minst mellom de etniske og religiøse maktgrupper som herskerne representerer og religiøse minoriteter. Ingen land i området er mer pluralistiske, frie og åpne enn staten Israel.

Men la oss et øyeblikk bevege oss inn i 1. mai-komitéens tankeverden, og anta at deres påstander om Israel skulle være sanne. Skulle landet likevel fortjene to av to utenrikspolitiske paroler i 1. mai-toget? Ville det, om løgnbildet hadde vært virkelighet, vært de to mest brennhete globale spørsmålene å ta opp på Arbeidernes internasjonale kampdag?

Hva med Syria, hvor opposisjonen hevder 14.000 mennesker er drept det siste året?

I Mexico har nesten 50.000 mennesker blitt drept, tusenvis kidnappet og hundre tusenvis drevet på flukt de siste seks årene.

Hva med  pågående krikshandlinger i Colombia, Somalia, Sudan eller Jemen som har kostet tusenvis av mennesker livet det siste året?

Har arbeiderne i Bergen noe syn på norsk krigsinnsats i Libya og Afghanistan, eller var det ikke aktuelt å si sin mening om dette til statsministeren?

Hva med Kongo, Niger, Burundi og Mosambik, hvor levestandarden for barn, kvinner og arbeidere ligger ufattelige langt under levestandarden på Gaza-stripen? Disse landene inntar bunnen av FNs Human Developement Index (plass 184-187). ”De okkuperte palestinske områdene” ligger på 114. plass.

Er det fordi man ikke kan skylde på Israel og jødene at disse sakene ikke er vert en eneste parole i årets 1. mai tog når man først skal fokusere på land og såkalte overgrep utenfor Norge?

Med sin ensidighet og løgn håner 1. mai-komitéen Arbeidernes internasjonale kampdag.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Bra innlegg, men  tror ikke debattantene her tar bølgen for det:).

 

Vi er blitt  sløve i vår velstand  - som dessverre ikke omfatter alle i vårt land.Noen av  disse parolene også kan sees på som ironi. Blant annet at barn ikke er handelsvare! Ingen er vel uenig idet, likevel blomstrer barnemarkedet - til tross for våre edle idèer og intensjoner. Anbud i barnevernet er bare en pølse i slaktetiden. Den rødgrønne regjeringen, Arbeiderpartiet, SV og SP, fagbevegelsens støttespillere tar i praktisk politikk ikke hensyn til noen av parolene som blir båret i Bergen idag. Til tross for fromme ønsker:) Så kan jo Stoltenberg tale så meget han makter - velkommen skal han være til byen mellom de 7 fjell uansett.

 

Er selv organisert, synes en sterk offentlig sektor er viktig for velferden vår, men tenker at vi har mistet mye de  siste 20 årene.

 

En god 1.Mai til alle.

Svar
Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Mer apartheid

Publisert over 5 år siden

 

 "Det du evner kast av i de nærmeste krav":

Kunne de ikke spedd på med at "Islam er apartheid" også ? Siden denne religionens skiller kvinner og menn, og forbyr  vantro å ekte   troende ?  I Norge anno 2012 !

Men det er slik at multikultur ses på som en stor fordel har vi skjønt.

Men, rett skal være rett,  dette med multikultur har jo noe for seg da hvis vi ser til Palestina-området. Her har multikulturen skapt et demokrati, et godt utbygget land med hus, jordbruk og infrastruktur. I områdne rundt, der araberne stort sett driver alene er det liksom ikke den samme utvikling.

Svar
Kommentar #3

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Veit Leif Lohne meir om apartheid en sørafrikanarar?

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Og staten Israel er ingen apartheid stat.

Som det har vore påvist i fleire innlegg har dei mange internasjonale

observatørar i Palestin/Israel vitna om apartheid. 

Sørafrikanske prestar har vitna at dei møtte verre apartheid

i Israel/Palestina enn dei hadde opplevt i SørAfrika!

Seinast laurdag synte TV2 den ISRAELSKE filmen

Etzlimon , Sitrontreet , som er oppdikta, men me som

er kjende i Palestina kjende oss att der.

Kva har Leif Lohne sett i Palestina som motprovar 

filmen??

Svar
Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Verre enn Sør-Afrika

Publisert over 5 år siden

 

Men jammen tar dem seg av urene likevel.

Fleip eller fakta ? Vi så nylig en reportasje i TV som omhandlet  en forholdsvis ny forretningside blandt folk i den arabisk/nord-afrikanske verden.  Den består i å kidnappe flyktninger og presse  landsmenn  og slektninger av flyktningene for penger, altså de som allerede har etablert seg i vesten, eksempelvis i Norge.   

Det gikk imidlertid fram at de som ble frigitt ble tatt hånd om i Israel.  Enda sikkert mange av dem var urene muslimer og all ting.

Det er noe som sier meg at det må være noe med de bibelske skrifter likevel.   Når et folk kan bli hatet så inderlig at det leses på fanene den 1. mai i Norge. Enda så mye djevelskap det ellers ville være naturlig å ta fra verden som omgir oss.

Svar
Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Når et folk kan bli hatet så inderlig at det leses på fanene den 1. mai i Norge.

Ja, det er noe underlig over samstemtheten. Når overalt ellers gis de sterkeste meningsforskjeller. Hvorfor er det slik at fagbevegelsen er så monoman i sin motstand mot Israel?

Svar
Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

"Dine gjerningar skil deg frå Gud!"

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det er noe som sier meg at det må være noe med de bibelske skrifter likevel.

Me kan vel samla den profetiske kritikken mort Israel i dette:

"Dine gjerningar skil deg frå Gud!".

Me veit at innan Israel er det mange som er samde med

den demokratiske kritikken av israelsk apartheid.

Det er gjerningane til den israelske staten det gjeld.

Der står me saman med den demokratiske opposisjonen

i Israel!

Svar
Kommentar #7

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Vi avkler løgnen om Israel som apartheidstat

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Sørafrikanske prestar har vitna at dei møtte verre apartheid

i Israel/Palestina enn dei hadde opplevt i SørAfrika!

Internasjonale sanksjoner bidro til å knekke apartheid regimet I Sør-Afrika. Ved å klistre apartheid merkelappen på Israel ønsker landets fiender å styrke argumentene for sanksjoner.

 Apartheid anklagen mot Israel er ikke ny. Israel ble anklaget for apartheid lenge før kontrollpostene og sikkerhetsbarrieren kom opp på Vestbredden (for å stanse den palestinske terrorkrigen fra høsten 2000). Allerede på 1970 tallet ble det satt likhetstegn mellom Israel og apartheid av anti-sionistiske krefter. - Israel har handelsforbindelser med Sør-Afrika. Derfor er Israel en apartheid-stat, var argumentet den gangen. Alle de andre landene som den gangen handlet med SA i 1976, som Norge Sverige og Danmark, og en lang rekke andre land, fikk selvsagt ikke slike anklager.

 Hva var apartheid?

 “Apartheid var et politisk og økonomisk system basert på folks hudfarge. Mellom 1948 og 1994 gav systemet makt og økonomiske muligheter til et lite hvitt mindretall i Sør-Afrika - og nesten ingen rettigheter til landets svarte flertall” skriver Magnus Bjørnsen på Afrika.no.

 En sammenligning mellom apartheid i SA og Israel:

 Forskjell nr. 1 - Stemmerett og representasjon

SA: Det hvite mindretallet nektet det svarte flertallet av sør-afrikanere statsborgerskap og stemmerett. Sør-Afrikas første grunnlov slo fast at landet skal styres av et parlament med bare hvite representanter.

Israel: Det jødiske flertallet i staten Israel gir den arabiske minoriteten (ca. 20 prosent) fulle rettigheter som statsborgere, stemmerett og representanter i nasjonalforsamling og regjering.

 Forskjell nr. 2 - Rase

SA: Apartheid var et politisk og økonomisk system hvor hvite undertrykte mennesker med en annen hudfarge. Alle sør-afrikanere ble klassifisert etter rase basert på hudfarge.

Israel: Det jødiske flertallet i Israel kommer fra helt ulike kanter av verden, og har alle ulike hudfarger, inkludert svart. De fleste jøder i Israel har bakgrunn fr orientalske land. Israelske statsborgere blir ikke klassifisert etter rase, men etter religion.

 Forskjell nr. 3 - Politisk engasjement og Eiendom

SA: Det hvite mindretallet gjorde alt for å forhindre de svarte i å engasjere seg politisk i organisasjoner og foreninger. En landlov fra 1913 nektet svarte å eie jord.

Israel: Det arabiske mindretallet har organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, til tros for at flere av dem åpent sympatiserer med Israels fiender. Det arabiske mindretallet kan fritt kjøpe og eie jord. Det er imidlertid dødsstraff for salg av jord til jøder i PA.

 Forskjell nr. 4 - Ekteskap

SA: Ekteskap og seksuelle forhold mellom mennesker av forskjellig rase var forbudt.

Israel: Israelsk lovgiving legger ingen hindringer for ekteskap og seksuell omgang mellom jøder og arabiske statsborgere. (I forbindelse med intifadaen ble det innført restriksjoner for ekteskap med palestinere fra Vestbredden og Gaza.)

 Forskjell nr. 5 - Yrke og utdanning

SA: Apartheid-regimet hadde lover som gjorde det nesten umulig for ikke hvite å få høyere utdanning.

Israel: Arabere i Israel har rett til høyere utdanning og er overrepresentert i noen yrker. Diskriminering forekommer helt sikkert, men situasjonen for minoriteten i Israel er bedre enn for eksempel i Frankrike og Storbritannia.

 Forskjell nr. 6 - Rettssystem

SA: En lov fra 1950 gav apartheid regimet mulighet til å arrestere enhver som var mistenkt for å være “kommunist” på ubestemt tid.

Israel har et velfungerende rettssystem som arbeider aktivt for å sikre de politiske rettigheter til minoriteter. Israel har tillatt arabiske Knesset representanter å komme med fiendtlige erklæringer mot sin egen stat og deltatt i stor islamske demonstrasjoner.

 Forskjell nr. 7 - Jobb og betaling

SA: Lover fra 1913 og 1926 reserverte mange jobber i statsadministrasjonen for hvite , og sikret at ikke-hvite skulle få dårligere betalt enn hvite.

Israel: Den arabiske minoriteten i Israel deltar på lik linje i arbeidslivet, med noen begrensninger for dem som ikke har sikkerhetsklarering (fordi de frivillig har valgt å nekte militærtjeneste).

 Forskjell nr. 8 - Bevegelsesfrihet

SA: Apartheid regimet begrenset de svartes bevegelsesfrihet kraftig.

Israel: Araberne i Israel har generell full bevegelsesfrihet. På den andre side har jøder i flere år følt det utrygt å dra inn i arabiske byer. Israelske kontrollposter og veisperringer hindrer palestinernes bevegelsesfrihet, men sparer samtidig en mengde menneskeliv. Ofte blir selvmords terrorister og andre militante palestinere stanset i disse sperringene. Jmf. Flyplasskontroller.

 Forskjell nr.9 - Kampen for å overleve

SA: Det svarte flertallet kjempet generelt ikke for ødeleggelsen av SA som land, men bare for avvikling av apartheid regimet.

Israel: En stor andel av palestinere på Vestbredden og Gaza-stripen mener Israel ikke har rett til å eksistere som en jødisk stat. Dette reflekteres spesielt i den store oppslutningen i den rasistiske terrorbevegelsen Hamas. Heller ikke Fatah aksepterer jødisk identitet.

 … og slik kunne vi fortsette. Se flere forskjeller mellom Sør-Afrikas apartheid regime og demokratiet Israel på denne linken… http://issuu.com/miff/docs/2012-01-apartheid-loegnen-og-andre-falske-bilder/18

Så la oss få en skalig argumaentasjon da på at Israel likevel er en apartheidstat fra Israels fiender. Er de i stand til å argumentere her?

For meg er det klart at de som kaller Israel en apartheid stat har en helt annen agenda enn de som med rette kalte Sør-Afrika en apartheidstat. Å kalle Israel en apartheidstat er kun et løgnaktig påfunn for å stigmatisere jødestaten og for å undergrave dens eksistensberettigelse. Det er en skam å måtte konstatere at det er her flere sosialister i Norge i dag befinner seg når man finner frem slike paroler i et 1. mai tog.

Svar
Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Argumentasjon

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Så la oss få en skalig argumaentasjon da på at Israel likevel er en apartheidstat fra Israels fiender. Er de i stand til å argumentere her?

Denne siden virker å gi en relativt saklig om ikke objektiv oversikt over argumenter til støtte for apartheid analogien? Den linker også til relevante offisielle dokumenter:

http://imeu.net/news/article003473.shtml

Svar
Kommentar #9

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Argumentasjon ?

Publisert over 5 år siden

Argumentasjon er mer enn å linke til en nettside. Man finner nettsider i dag som nær sagt “argumenterer” for hva som helst. Jeg kan ikke se at denne nettsiden gir noe som helst kvalifisert grunnlag for å kalle Israel en apartheid stat.

Å måle Israel med andre kriterier enn alle andre stater er det som oftest skjer når man ender opp med slike løgner. Hensikten er å demonisere jødestaten og er jevngodt med kvalifisert antisemittisme.

Hverken mer eller mindre.

Svar
Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Apartheid

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at denne nettsiden gir noe som helst kvalifisert grunnlag for å kalle Israel en apartheid stat.

Det kan jeg muligens være enig med deg i. Men den gir en god oversikt over institusjonalisert diskriminering av det palestinske mindretallet.

Når Israel blir beskyldt for apartheid politikk, trekkes gjerne overgrep mot palestinere utenfor den israelske stat inn i bildet. Dette blir avvist som ikke relevant da apartheid er definert som et begrep som kun kan anvendes mot statens egne borgere.

Svar
Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

å måle

Publisert over 5 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.

Å måle Israel med andre kriterier enn alle andre stater er det som oftest skjer når man ender opp med slike løgner. Hensikten er å demonisere jødestaten og er jevngodt med kvalifisert antisemittisme.

israel med sionistiske øyne er liksom mer nøytralt da?

Svar
Kommentar #12

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Leif Lohne- meir kompetent enn sørafrikanske prestar om apartheid?

Publisert over 5 år siden

Dei  sørafrikanske prestane vitna om sine opplevingar av apartheid

i SørAfrika og i Israel-Palestina.

Då synest det svært frimodig av Lohne å gje seg ut for

å vera meir kunnig enn dei som opplevde apartheid på kroppen. 

Kva konkret har Lohne observert i Palestina og Israel

som motprovar vitnemålet til desse prestane??

Svar
Kommentar #13

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Per Einar Sønnesyn, bevisbyrden ligger hos anklager!

Publisert over 5 år siden

Det er vel snarere vitneprovet til disse sørafrikanske prestene som bør refereres for å underbygge anklagene om at Israel er en apartheidstat fremfor mine vitneprov observert i Israel.

Det burde være velkjent rettspraksis også for Per Einar Sønnesyn at bevisbyrden ligger på den som fremsetter slike grove anklager og ikke hos den anklagene rammer.

Jeg har i denne tråden allerede fremsatt en rekke konkrete forskjeller som bevitner at Israel ikke er en apartheidstat på linje med tidligere Sør Afrika. Tvert imot viser punktene jeg refererer en diametral forskjell på det som kjennetegner en apartheidstat vs. Israel.

Kan Per Einar Sønnesyn imøtegå noen av disse punktene eller fremlegge konkrete påstander eller hendelser som disse prestene bygger sin “bevisførsel” på når de anklager Israel for å være en apartheidstat på linje med Sør Afrika?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1279 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1054 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere