Bjørn Erik Fjerdingen

98    5619

Ifølge forskere er likheten mellom Hitler, Mao og Anders Behring Breivik at onsdskap er begått i ideologiens navn.

Et utdrag av Dagbladets kronikk

Publisert: 30. apr 2012 / 871 visninger.

(Dagbladet): - Noen mennesker har helt klart onde tendenser. Det er de som med vilje sårer eller skader andre.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk:  Du er heldig hvis du aldri har vært vitne til den — ondskapen. På gata. På nyhetene. I historiebøkene. Ondskap har eksistert siden tidenes morgen — men hva er egentlig ondskap?

Filosof Lars Fr. H. Svendsen har brukt store deler av sitt voksne liv på å studere ondskap. I 2001 utga han boka «Ondskapens filosofi», der han blant annet prøver å svare på hva ondskap er og hvorfor noen blir onde.

- Mange tror på skrekkfilmondskapen — at en ond person er noen som gjør det onde fordi det er ondt. Men du kan ikke skille mellom en person og en handling.

- De med høy empati klarer som regel ikke å utføre onde handlinger når de opplever at andre lider. Har du derimot lav empati, er du mer utsatt. Da er det kanskje bare et motiv som mangler. Det kan være knyttet til grådighet, makt eller hevn, og en tilfredsstillelse av egne lyster, sier Bjørnebekk.

Baron-Cohen er overbevist om at mangel på empati kan føre til onde handlinger. I fjor ga han ut boka «Zero Degrees of Empathy» («ingen grad av empati»), der han argumenterer for at vi bør erstatte begrepet «ondskap» med «mangel på empati».

- Det er mer hensiktsmessig, fordi empati kan måles ved hjelp av hjerneskanning. Psykopater, narsissister, «borderline-tilfeller» og autister har medisinske tilstander som tillater oss å se hvordan hjernen fungerer. Felles for de fire er at de har lite empati.

- Borderline-tilfellene har ofte opplevd omsorgssvikt eller overgrep i barndommen. Resultatet er at de har vanskelig for å stole på andre, og dermed lett kan føle seg truet. I slike situasjoner blir borderline-tilfellene stresset og mister samtidig evnen til å lese andre menneskers atferd. De reagerer med selvforsvar. I slike emosjonelle situasjoner er det vanlig å si eller gjøre sårende ting mot andre, sier psykiateren

Han trekker også fram narsissisten som eksempel på en person med manglende empati, og får støtte fra voldsforsker Bjørnebekk. Hun mener narsissistene kan plasseres i en egen ondskapskategori: egotismen.

- Egotisme er en utbredt type ondskap, der aktøren setter seg selv i en posisjon over alle andre mennesker. Da dreier alt seg om å tilfredsstille egne behov. Andre settes til side, selv om det kan bety at de vil lide av det, sier Bjørnebekk.

Ifølge nettstedet sakkyndig.com har narsissistene et sterkt behov for beundring og ser på seg selv som overlegne andre. Dermed forventer de at andre handler etter deres ønsker, selv om disse ofte er helt urimelige.

Narsissistene er kjent for å mangle empati, fordi de ikke vil gjenkjenne eller identifisere seg med andres følelser og behov. Filosof Lars Fr. H. Svendsen tror mangel på empati kan være et bidrag til at mennesker utfører onde handlinger, men er ikke enig med Baron-Cohen i at det må en personlighetsforstyrrelse til for å få fram ondskapen i oss. 

Vi kan ikke redusere ondskap til mangel på empati. Du kan ha en ganske høy grad av empati og likevel gjøre helt jævlige ting, men vi tilpasser oss ut fra hvem vi synes det passer å være empatisk overfor, sier han. Ondskapen har mange ansikter og kan deles inn i typer ut fra hva slags drivkraft som ligger bak den, mener Svendsen.

Draps- og terrortiltalte Anders Behring Breiviks handlinger 22. juli og bakgrunnen for dem, kan minne om en tenkemåte som også var til stede hos Hitler og Mao. Han har omtalt 22. juli-angrepene som «grusomme, men nødvendige handlinger». I manifestet sitt uttrykker han et sterkt hat overfor Arbeiderpartiet og AUF, som han mener står i veien for målet hans: et monokulturelt Europa.

Voldsforsker Bjørnebekk mener Hitler og nazistene under andre verdenskrig er tydelige eksempler på mennesker som utøvde onde handlinger på grunnlag av en ideologi.

- Noen idealister definerer andre som syndebukker eller som årsaken til at de selv har det vondt. De som utfører onde handlinger på grunnlag av en ideologi, har en tendens til å rasjonalisere og nøytralisere grusomme handlinger. De ser på ondskapen som et nødvendig middel for å «frelse verden», sier hun.

- Den idealistisk onde tenker over godt og ondt, men tenker feil. Han gjør det onde i tro på at han gjør noe godt, sier Svendsen.

Kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland skrev 20. april om hvordan «Ondskapens grenser ble sprengt» i norsk rettshistorie da Anders Behring Breivik satt i vitneboksen og fortalte om sine egne grusomheter.

«Hele denne historien sprenger rammene for tradisjonell ondskap slik vi kjenner den fra krig, drap og overgrep. Det handler om noe mer enn å påføre andre smerte. Anders Behring Breivik interesserer seg ikke for andres menneskers lidelser. Det er effekten han får ut av smerten, han er interessert i. I sjokket og lidelsen ligger det både oppmerksomhet og politisk makt. Som han selv konkluderte i retten: Man må drepe for å bli hørt.»
Anders Behring Breivik skal ha spilt skytespill i lengre tid og dopet seg før han gikk til angrep på regjeringskvartalet og ungdommene på Utøya. Ifølge voldsforskeren viser amerikanske studier av skolemassakrer at flere av angriperne har vært storforbrukere av voldsspill.

Spillene skal ha bidratt til skyteferdighet, strategi og taktikk, og evnen til å utføre angrepene. Noen ganger prøver mennesker å oppnå et mål uten å tenke over konsekvensene. Av og til fører det til at andre lider. Svendsen kaller det dum ondskap.

- Du gjør noe ondt uten å tenke over om det du gjør er godt eller ondt. Tenk deg en byråkrat som sitter på sitt kontor og tar beslutninger med helt forferdelige menneskelige kostnader.

Hun sier noen barn er født med egenskaper som gjør dem mer sårbare for å utøve voldshandlinger enn andre.

- Disse medfødte egenskapene kan skrus på dersom barna vokser opp i dårlige miljøer. De mest ondskapsfulle handlingene blir ofte utført av mennesker som får støtte for gjerningene i miljøene sine.

Ifølge Bjørnebekk er det oftest barn og unge med få beskyttelsesfaktorer som havner i dårlige miljøer, som for eksempel kriminelle gjenger. Slike beskyttelsesfaktorer kan være omsorgspersoner som foreldre, lærere og gode naboer.

- Når disse ikke er til stede eller ikke fungerer som de skal, blir barna mer sårbare for dårlig innflytelse. Vokser derimot barna opp i optimale miljøer der de får tilfredsstilt sentrale behov, er det ikke sikkert at de dårlige medfødte egenskapene noen gang kommer til uttrykk.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

det er yawhe i gt

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

De som utfører onde handlinger på grunnlag av en ideologi, har en tendens til å rasjonalisere og nøytralisere grusomme handlinger. De ser på ondskapen som et nødvendig middel for å «frelse verden», sier hun

som beskrives her skjønner jeg.

Svar
Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

17 innlegg  4389 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Draps- og terrortiltalte Anders Behring Breiviks handlinger 22. juli og bakgrunnen for dem, kan minne om en tenkemåte som også var til stede hos Hitler og Mao

Nå har ikke undertegnede lest Dagbladet da dette har i hvertfall vært en nongrata avis i mange år. Kan kanskje tenkes at jeg vil kjøpe den igjen siden vi har sett noen forbedringer innen politikken.

Nå må jeg si at Dagbladet har misforstått når de snakker om Breivik sin ondskap. Vel er det voldelig og massedrap, men han gjør det ikke på ondskap. Han ser for seg forrædere som han sier. Klassifisert i A, B, C og visstnok D. Altså landsforædere som i hans øyne har åpnet opp for det multikulturelle samfunn. Islam står for ham som en fare for norsk kultur.

Er det mer å si om det. Det er tragisk som bare det.

Selv Gule sier at han ikke er for multikulturalismen. Slå den!

Svar
Kommentar #3

Lars Gule

83 innlegg  3840 kommentarer

Helt korrekt

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Selv Gule sier at han ikke er for multikulturalismen.

Men så er jeg en varm tilhenger av det multikulturelle samfunnet.

Lars Gule

Svar
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

17 innlegg  4389 kommentarer

Multikulturalismen ødelegger for sameksistens

Publisert rundt 5 år siden

For å forstå hva multikulturalisme er, legger jeg ved link til Wikipedia:  http://no.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme  Utdrag fra linken: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har definert multikulturalisme som «en modell for sameksistens i "sammensatte samfunn" som tar utgangspunkt i kollektivitet.

 Vel multikulturalisme som regjeringen går inn for peker altså på et sammensatt samfunn hvor sameksistens skal være rådende. Nå har Gule sagt at dette er ikke han for? Men han er for flerkulturelt samfunn.

Ja hvem er vel rasist? Det skal vel mye til for at vi ikke skulle kunne godta muslimer eller eskimoer eller afrikanere som mennesker. Som mennesker er vi alle født like for å si det på den måten. Det vi ser dessverre er at Islam som religion, ideologi fortrenger vår egen kristendom, vår egen kultur. På Oslo øst kan en på mange vis si at islam har overtatt den norske kultur. 10 000er av etniske norske har flyktet fra denne kulturen.

Det er et hav av forskjell på Multikulturalisme og flerkulturelt samfunn. Multikulturalisme er et samfunnsyn som hevder at et mangfold av flere kulturer og etniske tilhørigheter er grunnleggende positivt. For de 10 000er av nordmenn så har det altså ikke vært positivt. Tvert imot har det blitt slik at de har flyktet. Multikulturalismen har slått oss ut med dessverre en kultur tilbake; Islam. Vi som etniske norske kan dessverre ikke leve med Islam i sameksistens.

Hvis regjeringen er for sameksistens hvorfor flykter etniske nordmenn fra Islam? Her er noe som er hakka feil med regjeringens politikk.

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 483 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 204 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 198 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 483 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 204 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 198 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
17 minutter siden / 2588 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2588 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 1 time siden / 156 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2588 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2588 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 2 timer siden / 185 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 4 timer siden / 198 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2588 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 185 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 5 timer siden / 198 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 5 timer siden / 4261 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 11 timer siden / 902 visninger
Les flere