Sverre Avnskog

227    7615

En ny teologi for en ny tid!

Noen kaller utviklingen av en teologi som samsvarer bedre med menneskenes økede erkjenneslesevne litt foraktelig for at man faller for "tidsånden". Jeg vil hevde at det er kirkens eneste håp om å overleve som betydningfull institusjon i vår tid.

Publisert: 30. apr 2012 / 1081 visninger.

Det forundrer meg ofte at mange konservative kristne ønsker at alt som vedgår religiøse spørsmål så og si skal stå på stedet hvil. Ingen utvikling skal foregå, alt skal være ved det gamle.

På andre av livets områder skjer det en stadig utvikling. Legevitenskapen finner stadig nye måter å bekjempe sykdommer på, oppdragelsesmetoder blir stadig mer humane, menneskerettighetene er kommet mer og mer i fkus, vi forsøker å bekjempe all utnytting av mennesker, vi forstår mer og mer av de fysiske lovmessighetene i naturen, forskningen går fremover på de fleste av livets områder osv.

Men når det gjelder religiøs forståelse, så skal alt stå stille. Alt nytt blir avvist som "tidsånd" eller som vranglære og villedning, eller freidige omformuleringer uten grunnlag i eldre tiders tradisjoner.

Faktum er vel at denne konservatismen er i ferd med å gjøre kirken mer og mer utdatert i forhold til menneskenes generelle utvikling og forståelse. Særlig på grunn av utviklingen av barns rettigheter og synet på foreldre/barn-relasjonen fremstår det gamle gudsbildet av den vrede og hevnlystne "gud", som er både uberegnelig, autoritær og tyrannisk som mer og mer en middelaldresk utgave av en særdeles dårlig far.

Folks bilde av en god forelder har endret seg enormt i løpet av det siste århundet, mens noen tviholder på et gudsbilde som ble skapt for årtusener siden, da menneskene innbilte seg at nær sagt alt som gikk galt i deres liv var en følge av "guds" straffedom. I dag vet vi bedre. Vi vet at uvær og naturkatastrofer ikke er skapt av Gud, men av innviklede sammenhenger i naturen.

Å innbille folk at Gud står på et lavere nivå enn en gjennomsnittlig jordisk far, holder ikke lengre. De fleste forstår at dette må bygge på misforståelser og på fortidsmenneskets fykt for alt mellom himmel og jord.

Jeg vil dessuten på det sterkeste bestride at den mer moderne teologien fremkommer ved at man forlater Bibelen. Den fremkommer ved at man vektlegger andre deler av Bibelen. I stedet for å plukke frem alle utsagn som forteller om Guds vrede, straff, hevn og helvete, velger man å legge vekt på de delene av Bibelen som peker i en helt annen retning, som peker mot en allkjærlig Gud, som elsker alle, inkludert dem som har falt aller dypest.

Jesus sier uten forbehold i Bergprekenen, at dersom vi vil være lik Gud, må vi elske, tilgi, be for og velsigne alle dem som forbanner, forfølger og hater oss.

Det kan ikke bety annet enn at Gud også elsker og velsigner alle dem som hater og forbanner Ham. Dem man elsker, lar man ikke gå til grunne, og man hater dem ikke!

I de mange vakre lignelsene om gjeteren som omsorgsfullt hegner om sin hjord, og aldri vil miste en eneste en, og i lignelsen om den fortapte sønn, viser Jesus oss Guds sanne ansikt: Den allkjærlige Faderen, som tar imot hver den som oppsøker Ham, og som aldri slutter å søke etter de bortkomne.

Gud har ingen forbehold når han øser av sin altomsluttende kjærlighet, og Han setter ingen frist for å vende seg til Ham.

Det er på høy tid at kirken oppgir sin helveteslære, og sitt foreldede bilde av Gud som en dårlig, autoritær og uberegnelig farsskikkelse. Dersom kirken ikke er villig til å anerkjenne menneskenes økede erkjennelsesevne og fornyede innsikt, er jeg redd den vil ende som en ørliten, ubetydelig sekt av sinte, autoritetstro og tradisjonsbundne gamlinger!

Vi trenger kirken i vårt samfunn. Vi trenger noen som kan bidra til å løfte oss opp fra det hverdagslige slitet, noen til å hjelpe oss å vende vårt blikk oppover, mot de høyere og evige verdiene som vår ånd streber etter. Vi trenger ikke en kirke som skremmer oss, trykker oss ned og tar fra oss motet.

Måtte de nye og friske kreftene med ny og kjærlighetsfull innsikt vinne over de gamle mørkemannskreftene! Ellers er jeg stygt redd for at kirken går sin egen undergang i møte!

 

(Dette innlegget er også publisert som kommentar til TF-teologenes spekulasjoner hinsides bibel og trosbekjennelse.)

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

(Dette innlegget er også publisert som kommentar til

Da kopierer også jeg inn mine 2 kommentarer fra samme innlegg:

Kommentar1: 

Gud dømmer - Jesus frikjenner de som tror med sin nåde.

Er det teologene på TF som frikjenner?  Nei, på ingen måte.  Jesus frikjenner og gir de som tror evig liv i himmelen.

For et ansvar TF tar, da de tar på seg og forkynner frelse til de som ikke tror.  Jesus sier jo i Luk 16, 25-26:

 25 Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss."

Dommen er ved Gud og Hans ord.  TF frikjenner ikke - det nytter ikke å stå foran Jesus i det hinsidige å si:  Jeg er frikjent da jeg ble lovet av teologer fra TF.  Har Jesus endret sin ord i Bibelen?  Nytter det å si eller skylde på TF og likevel få nåde uten tro? 

Troen på Jesus som Herre - frikjenner og gir troende nåde , ingen annen.  Da hjelper det ikke å se bort fra Jesu ord - da får TF ansvaret for å lede mange folk fra frelse istedenfor til frelse.  Kirkens oppgave må og er å lede mennesker til frelse - ikke til fortapelse.

TF må i steden forkynne livets 2 utganger og snakke sant om livet.

Kommentar 2:

Tidsånden ja.  Du kan få sagt det.  Mørkemanns stemplingen kommer raskt hos deg.  Er det et argument - eller er det utskjelling?  Kun benyttet som utskjelling desverre.  Er enn en mørkemann bare en er uenig med deg?  Ser du ikke bjelken i ditt eget øye?  Hva med noen teoligiske argumenter for en gangs skyld?

Hva er tidsånden om 20 år Sverre?  Hva vet du om det?

Skal tidsånden bestemme over Gud og over Jesus?  1. kor 2, 1-16:

Guds mysterium er åpenbart


Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium.  2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.  3 Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.  4 Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.  5 For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
     6 Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne.  7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten.  8 Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.  9 Men som det står skrevet:
          Det intet øye så og intet øre hørte,
          det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
          det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. 15 Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. 16 For
           hvem kjente Herrens sinn så han kan gi ham råd?
Men vi har Kristi sinn!

Svar
Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Jesus forandrer stadig nye hjerter

Publisert over 5 år siden

Takk for tilbudet. Men jeg velger å holde meg til evangeliet.

Bibelen forteller oss «at liksom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle» (Romerne. 5,12). Her ser du hvor synd, frykt og sykdom kommer fra, og hvorfor de er i verden i dag.

Når et menneske synder, må det betale prisen - som er døden - hvis det ikke finnes en stedfortreder som kan dø for seg og ta på seg dets lidelse. For at et menneske skal gå klar straffen, må et annet menneske dø i dets sted. Men siden alle hadde syndet, var det ingen som kunne dø for andre - enhver måtte lide døden for sin egen synd. Men så var det likevel en som ikke hadde syndet! Han var fullkommen! Han kunne være vår stedfortreder! Hvem var han? Jo, Jesus Kristus, Guds Sønn! Det er derfor Bibelen sier: «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.» (Johannes. 3,16)

På korset døde Jesus en stedfortrende død. Han var uskyldig men tok på seg andres skyld. Jesus godtok at han skulle bære menneskenes synd. Han ble et offerlam, et syndoffer «Han som ikke viste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor.5,21)

Korset er det høyeste bevis på kjærlighet. Korset er plassen der syndens makt ble brutt. Satans makt ble brutt på korset. Korset er kraften i evangeliet.

 

 

 

Svar
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Teologiske argumenter

Publisert over 5 år siden

Jeg har henvist til flere av Jesu' lignelser og Jesu' utsagn i Brgeprekenen. Er ikke det teologiske argumenter?

Mørkemanns-stempelet synes jeg er en karakteristikk som ganske godt avpasset til påstander om at det andre står for er vranglære og villedning.

Jeg bruker det ikke som en utskjellig, jeg bruker det som en betegnelse som jeg synes er ganske dekkende for dem som avviser alle forsøk på å vise en mer kjærlig og lys side ved Gud, som forsøk på villedning og vranglære, som mangler grunnlag i skriften.

Jeg har påvist flere eksempler på at det absolutt har sitt grunnlag i skriften å forsøke å nyansere bildet av Gud som moderne telologer bidrar til.

Dessverre ser det ikke ut til at du er i stand til å oppfatte mine argumenter, når du påstår at jeg helt mangler teologiske argumenter.

Jeg påviser helt konkret at det jeg går inn for ikke er å forlate Bieblen, men å vektlegge andre utsagn i Bibelen, som peker i en annen retning.

Hvorfor ser man aldri deg finne frem til de utsagnene som viser en annen side ved Gud? Sannsynligvis fordi de ikke passer med det gudsbildet du ønsker å vise.

Du velger utelukkende ut bibelsitater som støtter opp om ditt eget gudsbilde, som jeg personlig oppfatter som en utdatert og foreldet oppfatning av Gud, som en middelmådig, autotitær og uberegnelig farsfigur.

Dette er ikke utskjellig - det er reell uenighet.

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Den store fortellingen

Publisert over 5 år siden

som den kristne tro er, har et til alle tider aktuelt budskap som forklarer hvor vi kommer fra, hvor vi er på vei og hva som er meningen med våre liv.

Veiviseren er Jesus, som er kommet for å frelse det som var fortapt. Kjærlig, ja. Men også utfordrende, som i møtet med den rike unge mannen. Etterfølgelsen vil koste alt, og dette må den rike mannen forholde seg til.

Såkalt ny teologi prøver å fire på kravene til etterfølgelse, for å kunne romme alle uten omkostninger. Korset blir i denne sammenhengen ganske unødvendig, og man ender med en halv sannhet om Gud, noe som blir en direkte usannhet.

Å ta livsløgnen fra et menneske blir sjeldent velkomment. Den som trenger religiøst krydder i livet uten å krype til korset, bør velge en annen religion.

Svar
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Mørkemanns-stempelet synes jeg er en karakteristikk som ganske godt avpasset til påstander om at det andre står for er vranglære og villedning.

Da er det jo du selv som er mørkemann Sverre.  Da stempler du deg selv.

Gud er kjærlighetens kraft - den gode kraft - med nåde - tilgivelse - barmhjertighet.  Der er vi enige.

Men du går lenger enn det Gud og Jesus forteller om i Bibelen.  Du lager en egen teologi - tidsånden.

Du bestemmer, ser du til, at menneskene bestemmer i det hinsidige (tidsånden).  Ikke Gud.

Da tar du på deg selv Guds rolle.  Det er vranglære.

Hvordan tolker du forøvrig lignilsen om den hjemkomne sønn?  Luk 15, 11-24

Sønnen som kom hjem


11 Jesus sa: «En mann hadde to sønner. 12 Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. 13 Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. 15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. 16 Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
    17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19 Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ 20 Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
        Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21 Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22 Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. 24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Sverre

 

 

Du har ingen respekt for Guds ord. Det er min kommentar om denne saken. Guds ord er den samme i dag som den dagen den ble skrevet. Guds ord forandrer seg ikke med tiden. Du har et svært smal syn om hva evangeliet handler om. Blind er heller ikke rette ordet og bruke i denne sammenhengen. hvor lenge har du vert troende Sverre ? og hvor lenge har du hatt en slik lære ?

 

 

 

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Evangeliet holder stand

Publisert over 5 år siden

Apropos dette men ny teologi og ny tid. Mange i dag prøver med forskjellige krumspring å gjøre evangeliet mer spiselig for folk flest. Men hittil har ingenting fungert. Evangeliet, slik det står beskrevet i bibelen har vist seg å holde mål opp gjennom århundrene.

Philip Jenkins lanserte en bok i 2003, ”The next Christendom”, der gir han uttrykk for at han våknet opp til realiteter han hadde vært blind for. Han bekjenner at han hele tiden har trodd at det er de liberale som er kirken, mens ”fundamentalistene”, de som ”tror som det står”, er sekteriske randfenomen. Men nå har han oppdaget at det forholder seg akkurat motsatt.

Det er de liberale kirkene som gråner og minker, mens det er den delen som tror at bibelen, ikke bare innholder, men er Guds ord, som utgjør det overveldende flertall av kristenheten. De unge, ekspansive kirkene i den såkalte tredje verden er alle kjennetegnet av tilliten til hele bibelens budskap. Slik også i Norge. Det er der man har en hel bibel at det finnes initiativ, nybrottsarbeid og vekst.

Svar
Kommentar #8

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ser ikke dere

Publisert over 5 år siden

såkalte rett-troende kristne hva dere holder på med???

Først blir vi som ikke går god for tre-enigheten fordømt som vranglærere, så blir katolikker og ortodokse det samme..... Også går jaggu meg protestantene løs på hverandre igjen, pinsevenner mot adventister f eks......Håper det går opp for noen og enhver, at kristenheten trenger å komme sammen litt, og høre og lære litt av hverandres forskjelligheter.......Men det er nok vel å drømme, eller?.......

Svar
Kommentar #9

Terje Tønnessen

136 innlegg  508 kommentarer

Menneskeskapte åndelige klimaendringer

Publisert over 5 år siden

Å konstruere sin egen teologi, sin egen menneskeskapte religion - og kalle det (den egentlige sanne) kristendom - er dessverre en klassisk ikke ukjent hersketeknikk

for å si det diplomatisk (og ikke sterkere - med nytestamentlig språk!) 

- man påstår man forkynner Evangeliet -

men det påståtte korrekte oppdaterte lærekonseptet er i virkeligheten så selektivt & tidstypisk & ufundamentert at det faller fra hverandre

 - som en kortstokk -

når Den Hellige Ånd blåser på det...

men

å ovebevise initiativtakeren om det, er - tror jeg - umulig...

Svar
Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jesus sier tydelig og klart om livets to utganger i Luk 16, 26:

 . 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss."

Hvordan kan noe menneske vite mer om det hinsidige enn Jesus?  Teolog eller ikke.

 

Svar
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Håper det går opp for noen og enhver, at kristenheten trenger å komme sammen litt, og høre og lære litt av hverandres forskjelligheter.......Men det er nok vel å drømme, eller?.......

Enig med deg i det.  Men, hva har det med denne tråden å gjøre?

 

Svar
Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Bare lufter litt frustrasjon,

Publisert over 5 år siden

så beklager, men jeg synes det har bittelitt med denne tråden å gjøre...

Svar
Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Forsvar evangeliet

Publisert over 5 år siden

Jeg kan ikke se noe galt med å påpeke helt åpenbare feil som blir forkynt, spesielt ikke når man blander bibelen, Gud og Jesus inn i det hele.

Kristne har en felles oppgave. Denne oppgaven er å gå ut med evangeliet. Dele de gode nyhetene med andre. Paulus brukte to ord for å uttrykke det kristne arbeidet i evangeliets tjeneste. Han taler om å stadfeste og forsvare evangeliet. Det skulle bare mangle om ikke vi skulle gjøre det samme.

 ”…og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet…” (Filip 1,7)

 

Svar
Kommentar #14

Signe Jensen

6 innlegg  102 kommentarer

Sverres Avnskogs lappverk.

Publisert over 5 år siden

Sverre Avnskog.   Sitat: "Mørkemanns-stempelet synes jeg er en karakteristikk som ganske godt avpasset til påstander om at det andre står for er vranglære og villedning."

Du argumenterer jo som et barn her; du viser jo til andres adferd for å legitimere egne feiltrinn. Og ellers så ser det ut til at du ikke forstå selv elementære ting: Hvis en lære +A oppfattes som "rett lære" kan ikke en annen lære som motsier +A være rett. Sistnevnte andre lære er da, i forhold til førstnevnte, feil lære, altså vrang lære. Det har seg slik: +A kan ikke samtidig være lik  -A.

Og "mørkemann"-stempel samt "helvetesprofet"-stempel har intet med å beskrive en lære som er motsatt egen. Dine ord er karakteristikker av person, ikke av vedkommendes teologi. Ha en god dag.

Svar
Kommentar #15

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Mørkemann

Publisert over 5 år siden

Ja, slik kan ofte livet til en troende være. Troende som tror på og forkynner evangeliet blir ofte stemplet som mørkemenn og fundamentalister, spesielt av ateister og humanister. Derfor ser jeg på tittelen ”mørkemann” som en hederstittel.

Svar
Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Derfor ser jeg på tittelen ”mørkemann” som en hederstittel.

Du har rett Gunnar:

1 Pet 4, 14:

14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.

Svar
Kommentar #17

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Kaste Jesus på grillen

Publisert over 5 år siden

melder BT idag.  Nå er riktignok Jesus i dette tilfellet en sinna geitebukk som bl.a. har jaget en familie opp i tre på Fugleøya i Søgne - og det er jo ikke på Vestlandet BT?

Nå er denne kampanjen din i samme gate, Sverre.  Ikke kast, men forkast - kanskje ikke på grillen - men ut av ditt trosliv.  Det er en heller stygg åndelig kampanje du holder på med, Sverre.

Så får vi se da, Sverre, hva som blir resultatet når du holder på med dette .... dette ... dette ... dette ... ørten ganger ... om du får noen på kroken ... om vi som tror orker å henge oss på disse innleggene dine for n'te gang o.s.v.

Imellomtiden får vi ta inn over oss at geitebukken Jesus er standhaftig - han luktet tydeligvis grillen og gjorde det vanskelig å bli sanket inn ...."men Jesus kan ikke oppføre seg sånn" sier eieren som fastholder sin beslutning.

Vanligvis er Jesus en ganske snill bukk, men siden han akkurat har blitt far har han nok blitt litt mer aggressiv og vil beskytte reviret sitt. Det at Jesus fikk mye kos av sine forrige eiere i oppveksten, har nok gjort han ekstra trygg på mennesker.

I dag har han vært på øyen for å lete etter geitebukken Jesus.

- Han må ha blitt redd, for vi fant han ikke. Jeg er redd for at han har fått seg en skikkelig trøkk, sier Launes.

Det hjalp verken å plystre eller lokke med kraftfor.

 - Det er jo litt spesielt å kjøre med båt rundt holmene og rope på Jesus, sier han og ler.

I dag har han vært på øyen for å lete etter geitebukken Jesus.

- Han må ha blitt redd, for vi fant han ikke. Jeg er redd for at han har fått seg en skikkelig trøkk, sier Launes.

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Sinna-bukk-skal-pa-grillen-2695877.html#.T57F5atbHi8

Svar
Kommentar #18

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du har så rett, når DHå og Guds kraft kommer - da vil en  se om det er liv lage eller ikke. Det er ikke på tegn og under enn ser på om det er av DHÅ eller ikke - de verktøyne er bare der for å manifistere Guds  verk og herlighet. Det er furktene du skal se på. Fruktne i ditt eget liv og hva du produserer som troende av frukter. Nøkkelen er et intimt forhold til Herren, hver dag - da kjenner du Hans vilje og du er fylt i ånden. Da kan ikke kjødet eller andre ting komme inn - fordi det Guds nærvær er der flykter rottene og kakerlakken.

Svar
Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et bilde på Gud!

Publisert over 5 år siden

Jeg tolker denne lignelsen som et bilde på Gud. Han tar imot alle som henvender seg til Ham, og ingen blir støtt ut.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva med litt åpenhet for nye tanker?

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Det er en heller stygg åndelig kampanje du holder på med, Sverre.

Man bebreider meg for at jeg anvender begreper som mørkemenn og helevetesprofetier.

Jeg synes det er ganske adekvate betegnelser på mennesker som er talsmenn for at størstedelen av menneskeheten skal gå fortapt, og lide evige pinsler i helvete.

Man tåler dårlig at noen kommenterer sin egen tro. Men selv føler man seg berettiget til å komme med de mest nedsettende karakteristikker av andres tro.

Knut Nygaard mener jeg driver en stygg åndelig kampanje.

Vel, vel, det får stå for hans regning.

Andre mener at det er jeg som er en mørkemann.  Vel, vel så er det en mørkemann som forsøker å føre argumenter for at hele menneskeheten har del i det evige liv. Det er virkelig en mørk tanke, eller hva?

Det forundrer meg ofte hva det kan være som gjør at folk føler så enormt behov for å holde fast på troen om at de fleste andre (ikke en selv, selvfølgelig) skal dømmes til evig fortapelse.

Er det ikke nok å glede seg over sin egen tro og sitt eget gudsforhold? Hvorfor denne enorme energien for å forsvare andres fortapelse?

De andres fortapelse er kanskje en del av motivasjonen for egen tro? Jeg vet ikke.

Det er forøvrig synd at ikke flere er i stand til å se at Bibelen inneholder utsagn som kan tolkes i mange retninger. Det virker nesten som det er en lovmessighet i at jo mer helvetestro man er, jo mer skråsikker er man på at man er den eneste som tar Bibelen bokstavlig.

Bibelen innholder så mye mer, men det overser man elegant.

Gud er kjærlighet og ikke straff og fordømmelse.

Alle veier fører til Guds rike.

Mvh Sverre

 

 

 

Svar
Kommentar #21

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Gud frelser alle

Publisert over 5 år siden

Eg tillet meg å vise til mitt innlegg Gud frelser alle. Når til og med den russisk ortodokse metropolitt Hilarion (som mange reknar med vil bli den neste på patriarkatets trone i Moskva), med uttrykt støtte av kardinal Schönborn, kan uttale seg vektig og med styrke for det syn at alle til slutt vert frelst, verker denne norske diskusjonen i Vårt Lands spalter og fora svært provinsiell. Det teologiske nivået er ikkje særleg høgt frå nokre partar, slik eg ser det. Eg tek ikkje oppat noko meir frå mitt innlegg her. Dei som vil fær røkje etter. Eventuelle reaksjonar på det eg skriv bør uttrykkast der, slik at eg vert gjort merksam på dei.

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 354 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
32 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
37 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 354 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 354 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 354 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 354 visninger
Les flere