Hallgeir Reiten

214    481

Glade pappadager med redusert arbeidstid

KrF vil kompensere økonomisk foreldre som velger deltid for å få mer tid med sine barn. Det synes jeg er en glimrende ide.

Publisert: 29. apr 2012 / 695 visninger.

Jeg kunne nok støttet dette forslaget "på autopilot" fordi jeg er KrFer og naturlig nok brenner for god og fleksibel familiepolitikk.

Men jeg har heller lyst til å fortelle om min egen erfaring med denne typen løsning:

Da vi fikk vårt første barn, valgte min kone først å forlenge fødselspermisjonen med noen måneder. Det var riktig for oss. Vi klarte å få det til ved hjelp av kontantstøtte, selv om også det var tøft økonomisk.

Så kom tiden for barnehage. Jeg er også veldig glad i den, fordi jeg ser at mine barn har hatt godt av å bli sosialisert i samspill med andre barn. Ikke minst har de fått trygg voksenkontakt med kvalifiserte mennesker. Likevel valgte jeg 80% stilling - fordi jeg hadde lyst til det. Jeg gjorde det for å få en ekstra dag kvalitetstid med vår datter hver uke. Det var ikke enkelt for en allerede underbetalt sykepleierpappa å gjennomføre, men det var verdt hver eneste krone jeg tapte i lønn.

Vi dro på turer og hadde masse gøy sammen. Besøksgården på Ekeberg var et yndet mål med spennende dyr, store lekearealer og andre barn å leke med.

Å få barn er en stor forandring. Når førselspermisjonen er over, går mange familier på en smell. En skal takle både jobb, samliv og en ny liten sjef i huset. Søvn er ofte mangelvare. I denne situasjonen får mange forhold en alvorlig prøve. En del ryker også.

For meg som pappa var en løsning med deltid den beste gaven jeg kunne gi til meg selv og vårt barn. Jeg blir lykkelig bare jeg tenker tilbake på den tiden. Jeg fikk lagt et solid grunnlag i relasjonen til vår datter. Jeg fikk senket skuldrene som pappa og ektemann. Og jeg storkoste meg. Det var ganske enkelt glimrende, selv om det ikke gikk i hop økonomisk.

Tilhengere av enhetssamfunnet og "alle i arbeid" har nok blinkende lys på sine varsellamper allerede, og vil helt sikkert dra opp både likestillingskortet, integreringskortet og samfunnsøkonomikortet for å argumentere mot dette forslaget fra KrF.

Jeg tror forslaget kan bidra til bedre samfunnsøkonomi. Barna får mer foreldrekontakt i livets viktigste formingsfase, noe som bidrar positivt til barnas helse og utvikling på lang sikt. Foreldrene vil få en arbeidsuke med mindre stress og bedre balanse mellom jobb og privatliv. Det gir positive helsegevinster.

Min erfaring var at kun 20 % reduksjon i arbeidstiden hadde overraskende god effekt. En ekstra fridag i uken gav meg et pusterom. Det resulterte igjen i større motivasjon og arbeidsglede, og styrket relasjonene i familien.

Alt henger sammen med alt. Når vi har det bra, yter vi også bedre på jobb. Det kan fort veie opp de milliardene samfunnet må "betale" for en slik ordning.

Jeg anbefaler alle pappaer å prøve denne typen løsning, og håper andre politiske partier innser at dette også kan bidra til å få pappa enda mer på banen i hjemmet. Slikt blir det god likestilling av.

Klikk her for å lese mer om KrFs forslag

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

La nå

Publisert over 5 år siden

Forelderskap og tid med ens barn være en av de områdene som ikke blir for berørt av belønningsutbetalingene fra fellesskapet. Vi ser jo at mange velger bort tid med barna fordi det ikke passer helt inn i deres økonomiske plan. Som du selv sier Hallgeir R. det kostet deg noe økonomisk men du vant i andre enden. Det økonomiske kan man saktens ta igjen men tid med sine barn når de er små forsvinner for alltid om man velger den bort.

Våre liv består av valg enn så lenge. Med den betalingsiveren KrF viser med sine forslag i denne saken begår de en stygg freil ved å tro at bare man får penger fra staten så vil man velge de løsninger politikerne ønsker seg. Så enkelt er det heldigvis ikke, ennå.

Jeg holder med deg i at tiden med barna i deres førskolealder er en festtid og noe man har igjen for i mangfold. Med fleksible arbeidstider eller andre løsninger kan man klare det om man da ikke er av den oppfattning at barn kun er et gode som ikke skal forstyrre ens masterplan for livet.

Personlig har jeg aldri forstått de som lager barn og putter dem i barnehage når de er et år. Men de har nok helt sikkert sine grunner og meninger om det selv om jeg ikke valgte slik og ikke forstår de som velger slik.

Heldigvis er vel dette siste innspillet fra KrF et typisk politisk påfunn man kan trekke frem i debatter for å si vi foreslo jo men de andre gikk ikke med på det. For jeg tviler sterkt på at dette forslaget vil få flertall på stortinget og det synes jeg er bra.

Svar
Kommentar #2

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

I de offentlig ansattes verden

Publisert over 5 år siden

Ikke noe rart at Reiten applauderer KrF's forslag om ekstra lønn til foreldre som ønsker å jobbe deltid. Da tar heller ikke jeg utgangspunkt i hans tilknytning til partiet, men hans jobb som offentlig ansatt sykepleier (går ut fra at det er i det offentlige).

Det er svært få i det private næringslivet som kan bestemme at de skal jobbe f.eks. 80 % en periode. Det eneste må være deltidsansatte og der dette er en vanlig ansettelsesform, f.eks. butikkansatte. Der kan muligens en slik kabal kunne gå opp.

Men for en snekker, trailersjåfør, sekretær, sveiser, rørlegger, regnskapsfører osv. vil en slik henvendelse til arbeidsgiver slett ikke automatisk bli møtt med velvilje. Ikke fordi arbeidsgiver er vanskelig, men fordi det er vanskelig for arbeidsgiver å finne en snekker, trailersjåfør, sekretær, sveiser, rørlegger, regnskapsfører osv. til å jobbe 20 %.

Mye av det som politikerne finner på i arbeidslivssammenheng tar tilsynelatende utgangspunkt i at alle er offentlig ansatte. Det gjelder forøvrig også de alle rede lovfestede foreldrepermisjonene. For et stort sykehus eller på en annen statlig eller kommunal arbeidsplass lar det seg nok gjøre å rokkere. Men for en liten bedrift kan dette være svært vanskelig. Slikt vil kunne pålegge mindre bedrifter utilbørlige utfordringer. I en bedrift med fem ansatt og hvor alle hver for seg har en nøkkelstilling og når en av disse (20 % av arbeidsstyrken) blir fraværende i noen måneder eller et helt år, betyr det på den ene siden en betydelig ekstra utfordring for arbeidsgiver (eier) og det betyr mest sannsynelig lavere produktivitet og økte kostnader. I verste fall kan det gå hardt utover den lille bedriftens evne til å overleve.

Jeg forstår godt Reitens uhemmede glede over KrF's forslag, men det finnes noen titusener i dette landet som slett ikke deler denne gleden. Men så har vel heller aldri KrF vært småbedriftenes, verdiskapernes og arbeidsplassenes parti..?

Svar
Kommentar #3

Erlend Kjærnsrød

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Men så har vel heller aldri KrF vært småbedriftenes, verdiskapernes og arbeidsplassenes parti..?

OK, dette klarer jeg ikke å la stå uimotsagt!

Jeg siterer fra KrFs partiprogram:

KrF ønsker et enklere Norge. Norge har flere hundre tusen små bedrifter som rammes hardt av et unødig detaljert rapporteringssystem og kompliserte regelverk. 80 prosent av norske bedrifter har under fem ansatte. "Skjemaveldet" er særlig et problem for gründere. KrF vil avskaffe unødige lover og regler og forenkle rapporteringen for næringslivet.

KrF vil innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende. Det er nødvendig med et sosialt "sikkerhetsnett" i en startfase. Syketrygd og gode løsninger for omsorg for egne barn er for dårlig ivaretatt for selvstendig næringsdrivende sammenliknet med vanlige lønnsmottakere. Selvstendig næringsdrivende bør ha rett til sykepenger fra første sykedag, på lik linje med andre arbeidstakere.

For å stimulere til innovasjon må skolene, i samarbeid med lokalt næringsliv, satse mer på opplæring i entreprenørskap. Om lag 30 prosent av dem som har deltatt i en "ungdomsbedrift" på skolen, starter senere egen virksomhet. Morgendagens næringsliv skapes nå. Det vil i stor grad være kunnskapsbasert. Videreutvikling og videreforedling av produkter både fra primærnæringene og industrien henger nøye sammen med kunnskap. Det vil samtidig være behov for mange kategorier ansatte i disse satsingene. Norske myndigheter må stimulere til og forutsette bedre samhandling og samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringslivet.

KrF vil:

at formueskatten fjernes for arbeidende kapital. ha en forenklet aksjelov for små bedrifter. skape et enklere Norge. Særlig skal det tas hensyn til små og mellomstore bedrifter. Ingen skal måtte gi det offentlige samme opplysningen flere ganger. at rammevilkårene for nyetablerere må bedres, blant annet ved at skatt og moms forfaller til betaling først etter at inntektene er kommet i de første driftsårene. legge særlig til rette for innovasjon og nyskaping av miljøteknologiske nyvinninger. bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. at "Innovasjon Norge" har ansvar, regionalt og sentralt, for å skape møteplasser mellom forsknings, gründer- og kapitalmiljø, slik at gode ideer blir omsatt til produkter.

Og dette er bare LITT av det som står i programmet. Jeg oppfordrer Danielsen til å lese hele næringskapitlet. I tillegg til det ovennevnte vil KrF fjerne arveavgiften ved generasjonsskifter der neste generasjon driver virksomheten videre. Det vil bety svært mye for mange små familieeide bedrifter. Over 80 prosent av norske bedrifter har mindre enn fem ansatte, og selvsagt, selvsagt er KrF opptatt av at disse skal ha gode rammevilkår. Det er en myte som må avlives, at KrF ikke bryr seg om hvordan verdiene skapes! Sånn, da var det sagt...

Så er det selvfølgelig fritt hva man vil mene om dette forslaget, men det ligger inne i det en begrensning i at vi ønsker å gi denne rettigheten "dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten". Så den store bekymringen Danielsen har overfor småbedrifter er med andre ord ivaretatt. Det skal ikke være slik at noen bedrifter må legge ned på grunn av dette. Selvsagt ikke! Men det er nå faktisk heller ikke ALLE i privat sektor som jobber i snekkerfirmaer med to ansatte. Det er ganske mange der ute som har en jobb der arbeidsgiver ikke vil gå konkurs fordi at en eller to av de ansatte i en stor bedrift er på jobb fra 8.00 til 14.30 i stedet for til kl 16.00 i en periode. Eller fra 9.00 til 15.30.

Dette handler i stor grad om vi skal ha et familieliv på arbeidslivets premisser, eller et arbeidsliv på familiens premisser. Og da har KrF valgt å sette familiene først.

Svar
Kommentar #4

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Et bankende hjerte...

Publisert over 5 år siden
Erlend Kjærnsrød. Gå til den siterte teksten.

Og dette er bare LITT av det som står i programmet.

Som alle andre partier har KrF et godt og omfattende program for småbedrifter og generelt også for å ivareta arbeidsplassene. Og personlig er jeg mer enig i KrF sitt program på dette området enn for eksempel SV sitt.

Men at ”KrF ønsker” og ”KrF er opptatt av” betyr dessverre ikke så veldig mye – når alt kommer til alt. Når det gjelder praktisk næringspolitikk, blir det mye ”god jul og godt nytt år!”. Og da spesielt fra de partiene som sitter i opposisjon. De har bedre mulighet til å tilkjennegi ønsker og være opptatt av ymse enn de som til enhver tid forvalter næringspolitikken.

Alle partier har omfattende programmer innenfor alle politikkområder. Det skulle bare mangle. Men ingen partier har alle politikkområder som sine kjerne- og satsningsområder. KrF oppfattes primært som et familieparti, med høy profil innenfor sosialpolitikk og helse og med et bankende hjerte for de svake. I tillegg er partiet en forkjemper for den kristne kulturarven. Det er nok få som ved stortingsvalg ville stemme på KrF for å bevare et fossefall eller for å sikre energiforsyning, selv om partiprogrammet også på dette området er utmerket.

Det er slik det fungerer. Partiene, spesielt de små, har sine hjertesaker begrenset til en eller to hovedområder. KrF har de ovennevnte, mens for eksempel Sp primært er bøndenes og distrikts-Norges parti. De må velge. KrF har slik sett valgt bort det å være ”småbedriftenes og arbeidsplassenes parti”. Det er greit nok.

Et tydelig signal i så måte er det nevnte forslaget til permisjonsstøtte. Her er det KrF’s hjerte for familiepolitikken som slår varmt, mens det samme hjertet for de som vil komme til å oppleve de negative konsekvensene av dette er temmelig kjølig. Igjen viser det at partiprogrammene er altomfattende, men ofte verdiløse innenfor mange saksområder. Når det kommer til praktisk politikk, blir altså saksfeltet og engasjementet betydelig mer fokusert og konsentrert om det de virkelig brenner for.

Dette illustreres godt i kommentaren til Kjærnsrød. Han minner om at 80 % av bedriftene i Norge har mindre enn fem ansatte. KrF’s forslag til deltidsstøtte vil derfor kunne ramme 80 % av bedriftene i Norge på en negativ måte. Slik blir også poenget i min forrige kommentar understreket. Dette forslaget er som de fleste forslag og vedtak i f.h.t. arbeidslivet tilpasset offentlige virksomheter.

Svar
Kommentar #5

Erlend Kjærnsrød

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Han minner om at 80 % av bedriftene i Norge har mindre enn fem ansatte. KrF’s forslag til deltidsstøtte vil derfor kunne ramme 80 % av bedriftene i Norge på en negativ måte

Det er helt i orden at man mener at pengene bør prioriteres annerledes, det er en fair sak. Men det er også en fordel om man leser alt den man diskuterer med, skriver. Hvis man hadde lest litt lenger ned, hadde man nemlig sett følgende:

Så er det selvfølgelig fritt hva man vil mene om dette forslaget, men det ligger inne i det en begrensning i at vi ønsker å gi denne rettigheten "dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten".

Hvis man hadde lest min setning ovenfor, ville man sett at det betyr at "dersom det ER til vesentlig ulempe for virksomheten", så må arbeidstaker og arbeidsgiver finne andre løsninger. Samme formulering finnes i arbeidsmiljølovens § 12.6 som omhandler muligheten som allerede finnes til å ta ut eksisterende foreldrepermisjon som delvis permisjon. Dermed blir IKKE poenget i Danielsens kommentar forsterket. Man må gjerne mene hva man vil om forslaget, det er helt i orden. Men jeg aksepterer ikke at min poengtering tas til inntekt for noe som ikke er tilfelle.

Og som sagt, selv om 80 prosent av bedriftene har mindre enn 5 ansatte, betyr ikke det at 80 prosent av befolkningen er sysselsatt i bedrifter med mindre enn 5 ansatte. Også i privat sektor finnes det, tro det eller ei, store bedrifter som fullt mulig kan overleve selv om en håndfull arbeidere jobber 80 prosent et år eller to. Dessuten kan det jo like gjerne handle om at begge foreldrene går ned til 90 prosent stilling hver? Den bedriften med over 250 ansatte som ikke klarer å takle at en håndfull ansatte jobber tre kvarter mindre hver dag, den har større problemer enn KrFs opplegg med deltidspermisjon.

Svar
Kommentar #6

Erlend Kjærnsrød

0 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #7

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Konklusjonen blir den samme

Publisert over 5 år siden
Erlend Kjærnsrød. Gå til den siterte teksten.

Så er det selvfølgelig fritt hva man vil mene om dette forslaget, men det ligger inne i det en begrensning i at vi ønsker å gi denne rettigheten

Joda, jeg leste det siterte. Det er nettopp dette jeg bygger min konklusjon på (ser at hele sitatet ikke er blitt med i rammen ovenfor). Som med de fleste andre forslag som gjelder rause rettigheter til arbeidstakere, spesielt permisjoner av ymse slag, så passer de best for ansatte i det offentlige. Som du skriver, vil det også være mindre komplisert i store private virksomheter.

Neida, jeg har ikke skrevet at 80 % av de ansatte jobber i småbedrifter, men konstaterer at KrF's forslag passer svært dårlig for 80 % av bedriftene.

Svar
Kommentar #8

Erlend Kjærnsrød

0 innlegg  7 kommentarer

Nuvel...

Publisert over 5 år siden

Og jeg konstaterer at den lovfestede retten til deltid kommer med den forutsetningen at det "ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten".

Konklusjonene "Dette kommer til å føre til store problemer for små virksomheter" og "Dette kommer ikke til å føre til store problemer for små virksomheter" er ikke heeelt like.

Det var ikke meningen å si at du hadde skrevet dette om bedrifter og antall ansatte osv, det var kun en påpekning fra min side. :) Poenget er jo at det faktisk er mange som kan ha mulighet til å benytte seg av slike ordninger, og dermed at det er mange småbarnsfamilier som kan få en lettere hverdag.

De bedriftene som i stor grad rammes negativt av dette, vil ikke rammes negativt av det likevel, ettersom rettigheten kommer med begrensningen at det "ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten". Hvis denne forutsetningen er problematisk, burde man også ta tak i arbeidsmiljølovens § 12.6 slik den er idag der den samme begrensningen ligger inne for uttak av delvis permisjon.

Man kan selvsagt også mene at man må stramme inn på permisjonsordninger generelt, men jeg opplever at det er en litt annen og litt større debatt som man isåfall begir seg inn i.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 989 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 989 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
39 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
41 minutter siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Les flere