Rudi Wara

91    3817

Anklageren er avslørt!

Publisert: 28. apr 2012 / 2339 visninger.

Lovene ble gitt i DGT for å åpenbare hvem synden er.

Loven er til for de som er under loven - Loven har ingen makt over de som er frelst - fordi vi er satt fri. Loven i den nye avtalen (DNT) er en perfekt kontrast til den gamle loven/avtalen (DGT)

Den første loven/avtalen (pakten DGT) er kalt for " Loven om synd og Død" mens den nye loven/avtalen (DNT) er kalt for " Loven i Det Åndelige Livet"

Den ene loven setter menneske i trelldom (Trelldom = Tilstanden til en som er bundet som en slave) En tilstand av underkastelse til en kraft, makt eller innflytelse)

Den andre loven/avtalen (Den Nye pakten) frigjør deg fra den første loven/avtalen, dvs. du er fri fra loven om synd og død.

Både synd og død var av fienden, så den gamle avtalen (DGT) ble gitt til mennesker som var styrt av fienden, de som hadde en satanisk natur og levde i satans rike.

Loven ble aldri gitt til de nye skapningene i Kristus (De som er født på ny, Frelst) Den nye fødselen putter deg inn i et annet rike - Guds rike.

Ingen mennesker som er født på ny er del av de ti bud. De ble alle fullført av Jesus Kristus og sidesatt.

Du ser at Abrahams Lov/ avtalen (pakten) ble først fullført av Jesus. Og etter at den var fullført, så ble alt det som tilhørte den gamle pakten (avtalen) tilsidesatt.

Så innvidde Jesus den nye loven/avtale (Pakten DNT). Ser du, den gamle Loven/avtalen (Pakten - DGT) så ble synden tildekket med blod fra geiter og okser. Mens i den nye loven/avtalen (Pakten DNT) så ble synden forseglet med Jesus blod, blodet tildekket ikke bare synden - den fjernet den totalt.

Den nye skapningen (du blir ny skapning når du blir født på ny, frelst) har blitt gitt en ny lov/avtale som kommer fra den nye loven/avtalen (Pakten), Jesus gav oss den nye loven.

Johannes 13:34-35

Johannes 13:34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

Alle brevene til Paulus er en åpenbaring og forklaring på denne nye loven/avtalen (Pakten), Slik som tredje, fjerde og femte Mosebok er en redegjørelse på loven/avtalen i den første pakten (DGT) Så er Paulus brev en redegjørelse og forklaring av den nye pakten, den nye loven (DNT)

De som ikke er frelst lever fortsatt under den gamle loven/avtalen (pakten) – de er bundet av lover og regler – de er slave under et rike som de kan komme ut av. Når du blir født på ny – da trer du ut av den gamle pakten og inn i den nye. Den nye gjør slik at du er satt totalt fri. Du har full tilgang til Herren – du kan komme og spise ved Hans bord uten å føle noe skam – eller ha noe form for mindreverdighetsfølelse.

Når du er en ny skapning – da har du ikke noen fortid – den er død – den gamle ånden som du hadde – den er død – du har fått en ny ånd i den nye fødselen – den åndelige fødselen. Og som alle vet, en ny skapning har ingen fortid. Enhver anklage på deg fra den tidligere ånden som du hadde har ingen virkning på deg – fordi du er en ny skapning.

Som oftest er det satan selv som påminner deg om din fortid – men den døde med Jesus på korset. Det var i virkeligheten du som hang der – det var din gamle Jeg som hang der og døde. Når Jesus så stod opp igjen da stod du også opp – du fikk evig liv I Kristus som ny skapning.

Derfor er det ingen fordømmelse i deg som ny skapning.

De som lever under den gamle pakten – de lever i tvang med synden – den ånden de har kommer seg ikke fri fra det rike – de er under innflytelse av en annen kraft enn Kristus. Det er derfor de ikke ser, det er derfor de er budet og forblindet. Det er derfor de kun kan resonere utefra de fem sansene. De er ikke i stand til å se med åndelige øyne.

Det er bare en som kan frigjøre deg fra dette fangenskapet - denne tvangs byrde – Det er Jesus Kristus – Jesus løfter deg vekk fra det rike du nå er i og inn i Hans rike med den ny åndelige fødselen. Den som Jesus setter fri er virkelig fri.

Så å si at den ene synden er verre en den andre medfører ikke riktighet – det er ikke forskjell på synden – enten er du under den ondes rike – eller så er du det ikke.

De som er bundet av synden – det gjelder all slags synd – de kan ikke slippes løs fra den – før de er Født på ny. Det må komme noen å fortelle dem at de finnes en utvei, det finnes en frihet – en total frihet, den Gode nyheten. Det som du er bundet av – kan du bli satt fri fra. Den nyheten er Jesus – ved å tro, ja bare tro på Ham, da er du fri fra den ondes rike.

Derfor nytter det ikke å si til de som er bundet – de som ikke er født på ny – dere må ikke synde – dere må forholde dere til bibelen. Det nytter ikke – det går ikke – de vil ikke forstå – de er ikke i stand til å forstå – like lite som jeg var i stand til å forstå dette før jeg var frelst.

Det er derfor glad nyheten skal proklameres – Jesus utfrir deg fra den ondes rike – Han tar imot deg med åpne armer- Han lengter etter å få samfunn med deg igjen.

Derfor – ingen kan komme inn til Gud med gjerninger – en som ikke er født på ny – men prøver alt han kan for å leve etter de ti bud – kan ikke komme inn i himmelrike – fordi Han tilhører et annet kongedømme, han er under loven - Han er bundet fast. Det er kun den nye og åndelige fødselen som kan frigjøre ham fra loven – den gamle pakten.

Anklagerne.

Når du er født på ny, kan verken loven - den gamle pakten, eller ditt sinn - eller ditt kjød, eller den onde anklage deg mere. Alt ble tatt hånd av Jesus på korset. Tankene dine kan ikke anklage deg lengre. Fordi du arresterer hver tanke med ordet - ordet forteller hva som har skjedd med deg (sannheten er at de kan ikke ta deg mere, disse tankene), den forteller hva du er i Kristus. Dette jeg forteller er ikke kunnskap, det er åpenbaringer fra ordet - det kommer fra min ånd - med hjelp fra DHÅ. Det er bare ånden som kan gripe fatt i dette. Sinne gjør ikke det.

Det er dette Paulus prøver å forklare til de som ennå går på melk. Kjære brødre og søstre jeg håper dere fyller dere med ordet så også deres ånd kan gripe fatt i det Jesus har gitt dere. Han har gitt dere tilgang til en ufattelig rikdom, kjærligheten - en strømmende kraft som omslutter dere. Det var det Jesus sa: Jeg gir dere en ny lov. denne loven opphever alle lover - elske hverandre - slik som jeg har elsket dere. Dette kan bare fattes ved ånden - ikke med intellektet.

Jeg er allerede rettferdiggjort - jeg kan allerede stå framfor Ham rettferdig- fordi den dagen jeg ble født på ny - ble jeg rettferdig gjort - da jeg ble en ny skapning.

Jeg vet nå hvem jeg er i Kristus - jeg vet nå at navnet Jesus tilhører meg, jeg kan bruke Hans navn frimodig. Fordi jeg er plantet inn på det samme treet hvor Jesus er hode. Jeg kan drikke fra den samme kilden som Han har - fordi jeg er grenen på det samme treet. Den saften som er i treet tilhører også meg - den tilhører alle som er podet inn på livets tree. Jeg vet nå at den onde aldri kan ta meg mere - fordi jeg er i kilden, jeg er i Ham og han er i meg. Fordi Jesus har beseiret døden - Han har beseiret synden - det er derfor jeg er fri fra døden og synden. Synden har ikke noe tak i meg mere - den er beseiret - overvunnet på korset av Jesus Kristus. Hvem kan nå være imot meg - når jeg har kongenes Konge i meg - på parti med meg.

Dette som jeg nå har talt til dere - er sannheten. Inntil Kristne får åpenbaring i hva de er i Kristus - så vil religionen og påbud og lover plager deres sinn. Den vil tære på dere, den vil gi dere dårlig samvittighet - fordi du føler du ikke er god nok, tankene anklager deg.

Det er når din ånd ser at ingen av disse kreftene, hverken de kjødelige lystene, eller tanker som går imot det at du er satt fri fra disse lovene, disse påbudene - Da er du virkelig fri. Ingen kan røre deg mere - absolutt ingen.

Brevene til Paulus åpenbarer dette til deg. De viser deg sannheten. Sannheten er at du er en ny skapning og som ny skapning så tilhører du et annet kongedømme - det kongedømme som har beseiret døden og synden. Det er derfor du ikke har synd mere - fordi synden ikke kan ta deg, den har ingen rett på deg lengre. Det er dette som er den Gode nyheten - Jesus Kristus.

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes alt for mange "kristne" som bruker all sin energi og fokus på negativ tanker om synd og ikke nåde..

Jeg synes det er mange kristne som er likegyldig til ordet - som ikke vet hvordan de skal stå imot - med ordet fra bibelen. Dette er ikke negative tanker - dette er et forsøk til å fortelle hvordan du håndter negative tanker.

Du kan ikke tro at du kan stå imot de negative tankene hvist du ikke kjenner ordet. Du kan ikke møte disse tankene med likegyldighet. Å ha fokus på Jesus er å høre Guds ord. Guds ord forteller bland annet hvordan fienden operer – og det gjør Guds ord med en hensikt. Fordi du ikke skal være likegyldig.

Du må ha ordet i din ånd slik at du kan stå imot når disse negative prøver seg.

Så her er et eksempel. Ordet sier du blir født på Nu når du tra imot Jesus - ordet sier også når dette skjer da er du en NY skapning I Kristus. Jøss er jeg en NY skapning. Og som du sikkert vet så har ikke en NY skapning noen fortid. 

Men - jeg har jo alle de tankene som er fra min fortid - de dukker opp hele tiden.

Er du ignorerende til ordet - det ordet som sier du er en ny skapning - og du lar fortiden din få påvirke deg - du sier til deg slev - nei jeg er bare en stakkars synder. Da puncher du din samvittighet hele tide. Du sier egentlig – jeg er ikke verdi å komme til Herren. Den tanken er ubibelsk – den tanken er en falsk tanke – og mange gjemmer seg bak – det er bare av nåde.

Mens sannheten er at din fortid eksisterer ikke mer i Guds øyne. Og er du likegyldig til denne sannheten - da lar du din fortid og de tanken som styrer deg dominere deg.

Når du er født på ny, og du begår en synd – da omvend deg be om tilgivelse til Herren – da er den synden også vasket totalt fra deg – ja den eksister ikke mer for Herren. Du er fri.

Dette er ikke negative tanker - deg jeg sier her. Det er til kunnskap for oppbyggelse.

Det å vite hva du er i Kristus - hva du har fått av Kristus - det å vite sannheten - gjør det slik at du blir en overvinner. Det å vite, betyr at du kan stå på det du har krav på i Krsitus – det å vite betyr at du kan stå imot det som ikke er av Krsitus – og det kan du gjøre med samme autoritet som Krsitus – så lenge du er på linje med doktrinen i bibelen.

Men når mennesker er likegyldige til sannheten - de ignorer den - da vil de ikke kunne følge sitt kall og sin plan som Herren har for dem.

 

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
7 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
7 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
2 minutter siden / 1782 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
6 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
13 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
21 minutter siden / 1375 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
26 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
44 minutter siden / 1375 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1375 visninger
Les flere