Hans-Petter Halvorsen

43

Kan man late som man er normal?

Jeg har undret meg over dette i flere dager, og det ville være fint om noen kunne dele sine tanker om det samme, og eventuelt bidra til å opplyse meg, for jeg får simpelthen ikke dette til å stemme.

Publisert: 26. apr 2012.

På kontoret i firmaet der jeg jobber har vi en mildt sagt lett tone, og når det hele tar litt vel mye av, pleier daglig leder å komme med sitt favorittuttrykk som på huset har blitt en klassiker: 

«Kanskje vi skal prøve å late som vi er normale noen minutter?» 

Årsaken til at alle synes uttrykket er hysterisk morsomt er jo like innlysende som den er subtil. For problemstillingen er åpenbart absurd; at man kan late som man er gal, dersom man er normal, er selvfølgelig ikke noe problem - og derfor heller ikke morsomt - men å late som man er normal, dersom man er gal? Det må jo lede til en konklusjon om at man er normal!

Den først psykiatrirapporten slo fast at Breivik var psykotisk og ikke kunne straffes. Så kom neste rapport som - noe programmessig kan man kanskje si - konkluderte med at han var tilregnelig. I neste omgang mener nå altså den rettspsykiatriske kommisjonen at Breivik kan ha forledet psykiaterne til å tro at han ikke er psykotisk(!) For meg virker en slik innsigelse totalt ulogisk, og ikke bare det, den virker parodisk inntil det absurde.

For hvis det er slik at Breivik har klart å manipulere psykiaterne til å mene at han er strafferettslig tilregnelig, så kan han da for alt i verden ikke være psykotisk? Hvis han vet så godt hva det vil si å opptre normalt, at han kan oppføre seg som en, så kan han da ikke være utilregnelig? Og da er jo innsigelsen fra kommisjonen i seg selv en understøttelse av den samme rapporten de mener kan ha feil konklusjon? Den er altså styrket av kritikken. 

Eller?

Kan Anders Behring Breivik virkelig ha forstilt seg i retning av å fremstå som tilregnelig, til tross for at han er både psykotisk og paranoid?

Jeg hadde forventet at det skulle komme noen divergerende oppfatninger av dette, i det minste fra andre representanter for psykiatrien, men alt jeg har registrert er rungende taushet og nærmest rørende enighet. Den eneste jeg hittil har hørt antyde at det nevnte er et paradoks, er bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sa noe i den retning av at hun syntes det hele var "litt merkelig" under en Dagsnytt 18-sending.

Generelt er det forøvrig frustrerende at (nesten) alle som kommenterer saken; journalister, psykologer, antropologer, advokater, filosofer og politikere, alle sammen synes å være så livredde for å bli tatt til inntekt for sympati med Breivik, at de fratar seg selv all evne til refleksjon og til å nyansere når det gjelder hans mentale karakteristika og saken som sådan.

De fremstår alle som unisont enige om alt ned i minste detalj, og er nærmest verdiløse til det de er satt til å gjøre, nemlig å nyansere, opplyse og skape (litt mer) forståelse, ikke i form av sympati for Breivik, men for saken og dens forferdelige karakter.

Et hederlig unntak er Anders Giæver som fikk så hatten passet fordi han i en kommentar tok seg den frihet å uttrykke at han i noen korte øyeblikk, under en dag i rettssalen, plutselig hadde blitt rammet av litt medfølelse for Breivik.

Breivik har skapt uendelige lidelser for flere hundre, ja flere tusen mennesker, og rystet hele vår lille fredelige nasjon i grunnvollene, både føelelsesmessig og i sine institusjoner, men at han selv også er en trist skjebne, kan det vel ikke være særlig tvil om? Psykiater Finn Skårderud har sagt noe i retning av at “det er noe stakkarslig over ham, noe ensomt, som om han har sittet mye alene på gutterommet, uten venner”, og psykolog Atle Dyregrov mente å kunne se konturene av “et mislykket liv” bak den tilstrebede, men sprukne fasaden av stolt storhet, og det kan vel begge være presise betraktninger, kanskje bedre enn noen andre. 

For hvem ville vært i Breiviks situasjon? Hvis han har “fri vilje”, hvor er den i så fall skjult?

Men tilbake til saken. Jeg har som sagt undret meg i flere dager over begrunnelsen den rettspsykiatriske kommisjonen oppgir for at de ikke kan godta den siste psykiatrirapporten, og det ville være fint om noen kunne dele sine tanker om det samme, for jeg får det rett og slett ikke til å stemme.

Kan Anders Behring Breivik virkelig ha forstilt seg i retning av å fremstå som tilregnelig, og forledet selv de fremste eksperter i psykiatri, hvis han reelt sett er både psykotisk og paranoid? 

Kanskje noen her kan komme med noen forløsende ord som får det til å gå et lys opp for en enkel ateist...?  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kriterier

Publisert nesten 7 år siden

Man så på tv hvordan Brevik gikk løs på rapporten som konkluderte med at han ikke var tilregnelig. At psykiaterne stilte med en forutinntatthet og i dette var dermed premissene lagt for senere å konludere som de gjorde. Det meste av tiden sammen med han benyttet de til å bygge opp under sin feile "forutinntatthet og sine premisser" i følge han.

Det er jo uansett merkelig at to grupper av fagfolk kommer til to ulike resultater.

Nå kjenner jeg ikke til metoder som slike eksperter bruker, men på et lavere plan (høyskolenivå) innen rehabillitering av funksjonshemninger fysisk og mentalt/kognetivt forårsaket av f.eks trafikkskade, hjerneblødning, lammelser m.m. så er observasjon av vedkommende et meget viktig verktøy.

Å observere en pasient i sitt kjente miljø/hjem gir et bedre og mer sannferdig bilde f.eks ved tia (mindre blødning i hjernen) der enkelte referanserammer er borte av hukommelse og andre kognetive funksjoner. Tidligere ble f.eks en frokostsituasjon gjort i et fremmed miljø (rehabilliteringssykehuset e.l) for å se det fysiske og kognetive funksjonsnivå.

Dette mener jeg man nå har gått mer bort fra da det ofte ikke ga et riktig bilde. Dette i og med at pasienten i tillegg til sin dyfunksjon også skulle finne frem i et fremmed kjøkken og i et fremmed miljø for å kunne lage seg frokost. Så det at vedkommende måtte søke å lete etter ting og tang for å utføre frokosten kunne lett bli tolket som noe annet. Men dette var altså ganske naturlig når man skal lage seg frokost i et fremmed miljø og hjem. Altså utgangspunktet var feil og resultatene kunne av den grunn også bli feil.

Nå kunne man jo ikke ta Breivik ut av fengslet å observere han i eget hjem..selvfølgelig, men jeg har tenkte en del på hvordan de fagkyndige skulle komme frem til en korrekt observasjon. For alt i en situasjon der du blir sittende 7 mnd på enecelle blir unaturlig, så det kunne være interessant å sett hvordan man i en slik unaturlig situasjon skal kunne komme frem til konklusjonen de har gjort?

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det stilles store krav

Publisert nesten 7 år siden

Det stilles store krav til de sakkyndige. Å måtte frigjøre seg fra alt som ikke direkte har med ABB's psyke å gjøre.  Den politiske funderte Hamsun-diagnosen spøker i de flestes bevissthet.  At mannen blir kjent  mentalt sett vel bevart er gjerne ønsket av de som mener han kun er å regne som en litt avansert Frp'er.  På en annen side ( og den djevelen har også besøkt meg) er det å håpe på at han blir kjent sinnsyk, altså den verste straff han selv mener å kunne få, og som han gjør alt for å unngå. " En martyr er ikke sinnsyk, han blir fengslet for sine edle meninger og handlinger."

HPH -, dette var neppe til noen hjelp  fra en forhåpentlig normal nordmann, som hverken er ateist eller religiøs. Men gal eller ikke gal - et normalt menneske dreper ikke 77 mennesker med kaldt blod, og innerst inne ? vitende om at det er til skade og ikke til gagn for den sak han måtte brenne for.

 

Kommentar #3

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Normal

Publisert nesten 7 år siden

Ikke hvis du er paranoid schizofren. Da kan du ikke agere normalt. Derimot kan du skjule psykopati.

Anders Behring Breivik har sittet isolat i 3/4 år. Han er hatet av en hel verden. Han blir kryssforhørt av bistandsadvokater, aktorat, forsvaret, psykiatere og dommere tim etter tim, dag etter dag. Det er ikke rart hvis han fremstår som ensom og stakkarslig. Hvis noen tror at han er paranoide, så har han gode grunner til å være paranoid. Det er ikke mange som ønsker denne mannen noe godt. Det sitter da 4 psykiatere og vurderer alle bevegelser og alt han sier til enhver tid. Ja, allesammen i salen sitter glaner og hater mannen. I tillegg har han mistet alt. Slekt, venner, familie og friheten. Absolut alt. Det eneste han har vunnet er hat og berømmelse. Så hvordan er det mulig at han holder ut alt dette?

Eneste grunnen til at han står oppreist er fordi at han mangler helt empati. Ingen medlidenhet heller ikke selvmedlidenhet. Ikke viser han sorg eller glede. Bare et mystisk smil som skjuler  noe. Hvis du i tillegg er en lystmorder som finner glede av å drepe mennesker,(noe jeg tror han gjør) og på toppen av alt er en rendyrket narsissist, ja da har vi kanskje fanget noe av Anders Behring Breivik personlighet.En slik personlighet kan skjule seg bak en tilsynelatende normal fasade.

Etter noen dager i retten, slik jeg ser det, styrer ABB hele showet. Han har god oversikt over hva som skjer. Han har god hukommelse og er oppdatert på både rapporter og nyheter. Han er ekstremt manipulerende og viser god selvkontroll, selv om han noen ganger kan virke irritert.

Et slikt menneske er ikke paranoid schizofren.

 

Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hei Hans Petter.

Publisert nesten 7 år siden

Det er flere jeg har hørt dele meningene til Skårderud og Dyregrov: at bak Breiviks "fasade" er det en svært ensom og mislykket mann.

Det er jo ikke vanskelig å bli sint når man ser for seg hans forferdelige udåder; de aller fleste greier ikke å sette seg inn i hvordan en enkelt person, som opererer så alene, kan gjøre noe så overlagt og planlagt, og med så stor grusomhet.

Men jeg tenker at bildet du poster, sier veldig mye om ham: han ønsker å være en "tapper ridder", romantisert i ideer om at han er god og de andre (hans motstandere) onde.

Men bak denne ideen ligger, tror jeg noe mer:

Jeg tror han, hmm, lider under en fundamental selv-forkastelse: han er "isolert" i sitt sinn ifra andre mennesker. Egentlig opplevd som "forkastet" av samfunnet, og derfor overgitt til sitt eget hat mot dette samfunnet.

Jeg tror han ville gjort det samme mot en hvilken som helst regjering og parti som kunne "symbolisere" samfunnet som han har en eller annen form for opplevelse av å ha "forkastet" ham.

Hva det sier om hans ansvar eller ikke, om hans tilregnelighet eller ikke; aner ikke.

Men samfunnet må jo som et minstemål beskyttes mot prospektet for at han kan gjenta gjerningen eller lignende gjerninger - enten om 21 år eller mindre.

Så kan man jo spørre seg selv (og andre); skjer slike ekstremiteter til alle tider - når noen har gått seg helt vill i isolerte tanker, i hat, ihevn, i selv-forkastelse - eller er dette et "symptom" på at samfunnet vårt blir kaldere, mer distansert, mer "kunstig", mer de-humaniserende i sitt teknologiske informasjonsvelde?

Hvilken frykt som må ligge bak et slikt hat...  

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Jakten på mening

Publisert nesten 7 år siden

Jeg tror overhodet ikke på 'mislykkethet' som nøkkelfaktor. Eller mange andre lanserte forklaringer, som for eksempel 'ensomhet.' Problemet med de forklaringsmodeller vi har sett, er at de jakter mening --- hvor mening nok overhodet ikke gis. Vi krever å kunne forstå hvor slikt ikke egentlig gis. Breiviks handlinger, så omhyggelig pakket inn inn i politikk, religion, ideologi, kultur, historie, er dypest sett ikke noe som kan forstås. 22/7 er emblemet på meningsløsheten. 

Man skal ikke si, av den grunn, at det hele er et sirkus. Riktigere er kanskje å tale om simuleringer. Apparatene rundt Breivik simulerer noe som ikke egentlig er. Breivik er et skadet menneske. Mange av oss er skadede, men i langt de fleste tilfeller gis utslag som knapt er bemerkelsesverdige. Her, i saken med Breivik, er skaden desverre av en slik karakter at det ga 22/7. Fullstendig meningsløst, men ikke desto mindre et faktum vi må kunne forholde oss modent til. 

Denne lille kommentaren går derfor på siden av de utbredte konsensuser, som seg i mellom kjemper om hvilken mening som skal vinne frem: slaget står mellom om meningen skal benevnes 'psykotisk' eller 'tilregnelig.' Her kommer også simulasjonens strukturelle svakheter til syne: de er svært ustabile. Snart faller de til den ene ekstremen, snart den andre, snart den tredje, og hvor egentlig tilfeldighetene rår for hva som endelig gis som utfall.

I Breivik ser vi et av meningsløshetens grusomme ansikter; meningsløsheten gir mange ansikter, også de vakre, underfundige, banale, aporiske, etc., men her altså et av meningsløshetens mulige grusomme utfall. Men dette er for sterk kost. Vi krever at det, på en eller annen måte, uansett, skal gi mening, at vi skal kunne forstå, at forståelsen skal være del av saken.

Så kommer vi til det farlige ved slike simulasjoner. Vi bygger en illusorisk verden hvor også Breiviks handlinger gir "mening." I realiteten står vi overfor et dypt eksistensielt-filosofisk problem, men som vi så langt ikke er i stand til å mestre fordi det gjør for vondt. 22/7 er en hendelse. Og alle ekte hendelser kan, som kjent, være av noe vi opplever som godt, men det kan også være det frykteligste som fenomenaliserer. 22/7 er et eminent eksempel på Det Andre. Som meningsløsheten i tilværelsen selvsagt er plenty med. 

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere