Tor Martinsen

44    3111

Allikevel så nekter dere…

… å holde min Sabbat sier Herren.

Publisert: 26. apr 2012 / 3154 visninger.

Den katolske kirke sier selv: #Ved inngangen av det 4. århundre, en tid med meget kristenforfølgelse, bestemte synoden i Elvira at en person som bodde i rimelig nærhet til kirken men uteble fra Messen på tre søndager etter hverandre, skulle ekskommuniseres for en periode. Slik ble det tredje av de ti bud - du skal holde hviledagen hellig - overført fra den jødiske sabbat til den kristne søndag.

Denne forpliktelse - å delta i søndagens messe hver uke -gjelder den dag i dag i den katolske kirke alle som ikke er forhindret av en rettmessig grunn -men uten at den som synder mot dette kirkebud risikerer ekskommunikasjon!

Det annet element - søndagen som hviledag - begynte ikke å utvikle seg før ca. 300 år inn i kristendommens historie.#

Sitatet ovenfor er hentet fra katolsk.no.

Her innrømmer dkk åpenlyst at de har endret sabbaten fra lørdag til søndag, og at dette begynte å utvikle seg før fjerde århundre. Men bare fortsett og nekt så lenge dere lyster. Vi kan ikke gjøre annet enn å si i fra…

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jesus som kom med den nye pakt henviste til GT, og Hans etterkommere i NT studerte GT for å finne ut om kristendommen var sann. Beviset for den nye pakt er i GT, om du ikke har sett det hadde et kanskje vært en ide å studere GT? En annen ting er at friheten ble servert på Sinai men på grunn av mangel på tro og at de i den tro de hadde ikke lot sitt hjerte smelte for det samme evangeliet der. Derfor kom den nye pakt, mon tro om vårt hjerte smelter for Hans verk.. .

Hvis du ikke tror Moses og profetene i den nye pakt vet du ikke hva du tror på. 

Svar
Kommentar #52

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

.for Paulus lister opp en del ting der og sier blant annet

"La ingen dømme deg for..." betyr vel ikke automatisk: det er ikke av betydning?

Jeg mener at disse versene er noe tynne som motargumenter. Man bruker dem dersom man ønsker å bagatellisere betydningen av å helligholde den sabbaten Gud innstilftet, men man kan ikke bruke dem som slagkrafige motargumenter i spørsmålet om DKK har endret fra lørdag til søndag. Sånn ser jeg det.  Jeg mener det finnes gode  argumenter for at det er bibelsk riktig å holde den 7.dag hellig - og det påpekes i denne tråden at denne er endret av mennesker. Det er dette man evt. må tilbakevise, dersom man mener det er feil.

Dersom man faktisk mener at det å holde sabbat i seg selv, ikke er av særlig stor betydning, er det en annen diskusjon, slik jeg forstår det.

Svar
Kommentar #53

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvis du ikke tror Moses og profetene i den nye pakt

Hei Leif Gunnar

 

Hva var vi slave under før Jesus kom. ?  Hva betyr blodet for deg ? Hva betyr Korset for deg ? er du slave enno under loven ? Jeg og kan holde hellig dagen For Herren med glede når jeg vil, slik jar har tro til. Hvorfor sa Fariseerne at Jesus brøt med sabbatten ? når fariseerne var så nøye på dette selv.? De ville jo steine Jesus, for Han brøt med Sabbatten.

 

 

 

MVH

Rune

 

 

 

 

Svar
Kommentar #54

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jesus kom med frihet. ikke masse påbud

Hvordan forklarer du det faktum at du ser på det å feire sabbat  som det motsatte av frihet?

Som en kristen, som elsker Gud, vil du jo sannsynligvis heller glede deg over muligheten til en dag som er satt av spesielt til samvær med din skaper og beste venn? 

Du misforstår når du hevder sabbatsbudet er det motsatte av frihet. Sabbaten er en gave til mennesket. En gave fra skaperen selv.

Svar
Kommentar #55

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du misforstår når du hevder sabbatsbudet er det motsatte av frihet. Sabbaten er en gave til mennesket. En gave fra skaperen selv

Hei Sissel

 

 

 Men du forstår at vi skal ikke holde sabbaten av tvang? for da blir det lovisk, men holder du sabbatten på en spesiel dag for Herren av fri vilje så gleder man seg over dette, uten at det blir tvang. Vi kan holde den dagen vi har tro for, slik skal vi ære Herren.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #56

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Adventister

Publisert over 5 år siden

Hva gjør dere på deres sabbatt?

Sitter dere bare å later dere, gjøre dere spesielle hellige gjerninger som dere mener Herren har behag i, eller noe annet?

Hva forskjell er det om dere gjør deres øvelser på en lørdag eller søndag?

Ser at dere ikke gjøre noen forskjell hva angår deres hjertes tanker etter hva som kommer fram av kommentarene her på en sabbatt. Det er mye ukristelig som fremkommer her, både dømmende og direkte latterliggjøring av andre. Er dette å sitte å skrive dom over andre og latterliggjøring en del av deres selvvalgte gjerninger som deres herre har spesielt behag i?

Svar
Kommentar #57

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er Jesus, Skaperen som er Herre over Sabbaten og Han er LOVGIVEREN.

Det er riktig - men se hva Han gjorde. Han lagde en Ny lov og fjernet den gamle.

Loven er til for de som er under loven - Loven har ingen makt over de som er frelst - fordi vi er satt fri. Loven i den nye avtalen (DNT) er en perfekt kontrast til den gamle loven/avtalen (DGT)

Den første loven/avtalen (pakten DGT) er kalt for " Loven om synd og Død" mens den nye loven/avtalen (DNT) er kalt for " Loven i Det Åndelige Livet"

Den ene loven setter menneske i trelldom (Trelldom = Tilstanden til en som er bundet som en slave) En tilstand av underkastelse til en kraft, makt eller innflytelse)

Den andre loven/avtalen (Den Nye pakten) frigjør deg fra den første loven/avtalen, dvs. du er fri fra loven om synd og død.

Både synd og død var av fienden, så den gamle avtalen (DGT) ble gitt til mennesker som var styrt av fienden, de som hadde en satanisk natur og levde i satans rike.

Loven ble aldri gitt til de nye skapningene i Kristus (De som er født på ny, Frelst) Den nye fødselen putter deg inn i et annet rike - Guds rike.

Ingen mennesker som er født på ny er del av de ti bud. De ble alle fullført av Jesus Kristus og sidesatt.

Du ser at Abrahams Lov/ avtalen (pakten) ble først fullført av Jesus. Og etter at den var fullført, så ble alt det som tilhørte den gamle pakten (avtalen) tilsidesatt.

Så innvidde Jesus den nye loven/avtale (Pakten DNT). Ser du, den gamle Loven/avtalen (Pakten - DGT) så ble synden tildekket med blod fra geiter og okser. Mens i den nye loven/avtalen (Pakten DNT) så ble synden forseglet med Jesus blod, blodet tildekket ikke bare synden - den fjernet den totalt.

Den nye skapningen (du blir ny skapning når du blir født på ny, frelst) har blitt gitt en ny lov/avtale som kommer fra den nye loven/avtalen (Pakten), Jesus gav oss den nye loven.

Johannes 13:34-35

Johannes 13:34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

Alle brevene til Paulus er en åpenbaring og forklaring på denne nye loven/avtalen (Pakten), Slik som tredje, fjerde og femte Mosebok er en redegjørelse på loven/avtalen i den første pakten (DGT) Så er Paulus brev en redegjørelse og forklaring av den nye pakten, den nye loven (DNT)

De som ikke er frelst lever fortsatt under den gamle loven/avtalen (pakten) – de er bundet av lover og regler – de er slave under et rike som de kan komme ut av. Når du blir født på ny – da trer du ut av den gamle pakten og inn i den nye. Den nye gjør slik at du er satt totalt fri. Du har full tilgang til Herren – du kan komme og spise ved Hans bord uten å føle noe skam – eller ha noe form for mindreverdighetsfølelse.

Når du er en ny skapning – da har du ikke noen fortid – den er død – den gamle ånden som du hadde – den er død – du har fått en ny ånd i den nye fødselen – den åndelige fødselen. Og som alle vet, en ny skapning har ingen fortid. Enhver anklage på deg fra den tidligere ånden som du hadde har ingen virkning på deg – fordi du er en ny skapning.

Som oftest er det satan selv som påminner deg om din fortid – men den døde med Jesus på korset. Det var i virkeligheten du som hang der – det var din gamle Jeg som hang der og døde. Når Jesus så stod opp igjen da stod du også opp – du fikk evig liv I Kristus som ny skapning.

Derfor er det ingen fordømmelse i deg som ny skapning.

De som lever under den gamle pakten – de lever i tvang med synden – den ånden de har kommer seg ikke fri fra det rike – de er under innflytelse av en annen kraft enn Kristus. Det er derfor de ikke ser, det er derfor de er budet og forblindet. Det er derfor de kun kan resonere utefra de fem sansene. De er ikke i stand til å se med åndelige øyne.

Det er bare en som kan frigjøre deg fra dette fangenskapet - denne tvangs byrde – Det er Jesus Kristus – Jesus løfter deg vekk fra det rike du nå er i og inn i Hans rike med den ny åndelige fødselen. Den som Jesus setter fri er virkelig fri.

 Enten er du under den ondes rike – eller så er du det ikke.

De som er bundet av synden – det gjelder all slags synd – de kan ikke slippes løs fra den – før de er Født på ny. Det må komme noen å fortelle dem at de finnes en utvei, det finnes en frihet – en total frihet, den Gode nyheten. Det som du er bundet av – kan du bli satt fri fra. Den nyheten er Jesus – ved å tro, ja bare tro på Ham, da er du fri fra den ondes rike.

Derfor nytter det ikke å si til de som er bundet – de som ikke er født på ny – dere må ikke synde – dere må forholde dere til bibelen. Det nytter ikke – det går ikke – de vil ikke forstå – de er ikke i stand til å forstå – like lite som jeg var i stand til å forstå dette før jeg var frelst.

Det er derfor glad nyheten skal proklameres – Jesus utfrir deg fra den ondes rike – Han tar imot deg med åpne armer- Han lengter etter å få samfunn med deg igjen.

Derfor – ingen kan komme inn til Gud med gjerninger – en som ikke er født på ny – men prøver alt han kan for å leve etter de ti bud – kan ikke komme inn i himmelrike – fordi Han tilhører et annet kongedømme, han er under loven - Han er bundet fast. Det er kun den nye og åndelige fødselen som kan frigjøre ham fra loven – den gamle pakten.

Svar
Kommentar #58

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg og kan holde hellig dagen For Herren med glede når jeg vil, slik jar har tro til. Hvorfor sa Fariseerne at Jesus brøt med sabbatten ? når fariseerne var så nøye på dette selv.? De ville jo steine Jesus, for Han brøt med Sabbatten.

Når du vil, ja. For all del ikke finn på å være din Gud lydig for så å gå på den vei Han skapte for oss. Mye bedre å gjøre som en selv ser det best. Kain er jo ett godt eksempel på det.

Jesus brøt ikke med Sabbaten men med budene som satte Guds bud vakkert til side. Dine bud setter også Guds bud vakkert til side. Med andre ord må man lage sine egne vakre bud for å tilfredsstille seg selv i sin tilbedelse om man er i kjødet. Det fordi i kjødet er det tvang å holde Den Syvende Dag Hellig. 

Svar
Kommentar #59

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hva gjør dere på deres sabbatt?

Sitter dere bare å later dere, gjøre dere spesielle hellige gjerninger som dere mener Herren har behag i, eller noe annet?

Hva forskjell er det om dere gjør deres øvelser på en lørdag eller søndag?

Ser at dere ikke gjøre noen forskjell hva angår deres hjertes tanker etter hva som kommer fram av kommentarene her på en sabbatt. Det er mye ukristelig som fremkommer her, både dømmende og direkte latterliggjøring av andre. Er dette å sitte å skrive dom over andre og latterliggjøring en del av deres selvvalgte gjerninger som deres herre har spesielt behag i?

Du har spurt om dette tidligere Verner og fikk svar  her: http://www.verdidebatt.no/debatt/post267697.zrm

Jeg gjentar forøvrig at det ikke er vår Sabbat men Herrens Dag, den Syvende Dag Sabbat.

 

Om du føler deg latterliggjort så har det kanskje noe med hvor man har sitt hjerte og sinn i utgangspunktet? Er det kanskje grunnlag for å bli latterliggjort om vi står imot Guds tveeggede sverd om det er for treffende? Hvem er skyld i eventuell latterliggjøresle? Den som predikerer Guds ord, Guds ord eller den som modig står imot Sannheten med ubetudeligheter og usakeligheter uansett?  

Svar
Kommentar #60

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det er riktig - men se hva Han gjorde. Han lagde en Ny lov og fjernet den gamle.

Om du ikke tror Moses og profetene tror du heller ikke på Jesus Kristus. Om du ikke viser til loven og vitnesbyrdet er det INGEN sannhet i deg, det er Guds ord til oss. Alle som ikke taler i henhold til dette har ingen sannhet i seg.

Ditt problem er at du ikke kjenner GT og frelsesplanen servert på Sinai. Frelsesplanen på SInai inneholder nåden og de gode nyheter men alle som ikke tror Moses og profetene ser ikke evangeliet der. 

Sermoniloven inneholder offer/ prestetjenesten fra offerets død til Guds Trone i Det Aller Helligste og denne prestetjeneste har Jesus nå i Himmelens Helligdom. Han tar seg av den sermonielle lov i sitt virke, vårt virke er ikke under den sermoniele lov lenger for Jesus er vårt offerlam. Den moralske lov og spiseseddelen er ikke under den sermonielle lov.

Jesus og frelse fra synd kan alle se og drikke åndelig melk av men vi må videre i vår vandring med Ham og fast føde får man om man går med Ham i i det Hellige. Blir man ikke med inn fortsetter man bare å drikke åndelig melk men denne melk vil bli sur og falsk om man ikke får fast føde fra Ham. 

Så lenge du ikke forstår den gamle pakts tjeneste vil du stå i fare for å drikke falsk åndelig melk Rudi Wara. For i den gamle pakts tjeneste finner du Jesu blod, der finner du ditt tempel opplyst av Guds Syv Ånder. Du er ett Tempel Rudi, du må bare gå inn og la Ham lyse opp Guds ord i deg. Gjør du det så vil Jesus hente deg til Guds Trone. Guds Nådes Trone som står på Paktens Ark og denne nådens Trone omfavner og har i seg den moralske lov, Aarons stav og en krukke med manna. Disse tre er forøvrig Vitnesbyrdet. Den sermonielle lov omfavnes av Nådens Trone men den står ikke på denne lov.

Den sermonielle lov tilhører Ypperstepresten, syndeofferet, synderen og offeret, den frelste er ikke under denne lov men under nådens vei i Tempelet, opplyst av Guds Ånder. Det fordi de følger Jesus Kristus, ha Hans tro og går der Han gikk.

For å da avslutte så har ikke Sabbaten noe med den sermonielle lov å gjøre, Sabbaten er under den moralske Lov og ligger i paktens Ark under Nådens Trone.

Svar
Kommentar #61

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Leif Gunnar skrev:

Publisert over 5 år siden

"Den dagen vandrer vi spesielt med Ham og Hans verk, til Hans ære. Vi dedikerer vårt liv til Ham denne dag og gjør ikke ærender for oss selv eller andre men rett og slett hviler med Ham. Vi har seks andre dager i uka til å ordne opp i ting for oss selv og andre, verre er det ikke.

Om du har behov for å fremme ditt eget også på Herrens dag kan ingen nekte deg det men det er nå trist da at du ikke vil vandre med oss og ha Ham som din Gud."

Svar:

Såg den ikke før.

Dere velger en dag i uken å vandre spesielt med han. men jeg vandrer sju dager i uken, 365 dager i året spesielt med Ham og Hans verk, og jeg hviler i troen sju dager i uken i Herren, dette er min sabbatshvile, nemlig fra jeg fattet troen til jeg dør, da hensover jeg til oppstandelsen, den åttende dag, evigehetens dag.

Svar
Kommentar #62

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Dere velger en dag i uken å vandre spesielt med han

Nei, vi velger å følge Ham og Hans dag alene og med det legger vi hele livet til rette for Hans Guddommelige natur i og iblant oss.

5 Mos 8,19 Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilbeder dem, da vidner jeg mot eder idag at I visselig skal omkomme.

 

Det fjerde bud er oss spesielt om å huske Ham, ikke glemme Ham og det er det eneste bud som opphøyer Ham til Konge, Skaper og Gud. Hvem Gud har du har glemt Ham og om du ikke følger Ham? Fremmede guder?

Soldagen men ikke Sabbat; Herrens dag? Tors-dag, fre-(friggs)dag? 

5 Mos 4,19 og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

 

Svar
Kommentar #63

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Når du vil, ja. For all del ikke finn på å være din Gud lydig for så å gå på den vei Han skapte for oss. Mye bedre å gjøre som en selv ser det best. Kain er jo ett godt eksempel på det.

Jesus brøt ikke med Sabbaten men med budene som satte Guds bud vakkert til side. Dine bud setter også Guds bud vakkert til side.

Hei Leif Gunnar

 

 

 

Hvor lenge har du vert troende ? Hvor har du hentet din lære i fra? Vær ærlig hvor har du fått din undervisning fra ? Har du gått på skole hos adventistene. eller har du selv funnet ut om sabbatten? heller helvetes læren for den slags skyld. er bare litt nyslkjerrig om det er menneskene eller den Hellige Ånd som har åpenbart dette for deg? vær ærlig med de svarene du kommer med. litt utenfor emnet men de får du tåle:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #64

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvor lenge har du vert troende ? Hvor har du hentet din lære i fra? Vær ærlig hvor har du fått din undervisning fra ? Har du gått på skole hos adventistene. eller har du selv funnet ut om sabbatten? heller helvetes læren for den slags skyld. er bare litt nyslkjerrig om det er menneskene eller den Hellige Ånd som har åpenbart dette for deg? vær ærlig med de svarene du kommer med. litt utenfor emnet men de får du tåle:)

Troende har jeg vært siden jeg var 17 år men omvendte meg ikke før nesten 20 år etterpå.

Min lære er fra Gud og Hans ord men jeg ble introdusert Guds ord, 1. Mosebok, fra skapelsen til tiden etter Babels tårn av Jehovas Vitne.

Jeg har ikke gått på noe skole hos SDA men prøvde meg på deres brevkurs om Daniels bok før jeg ble en SDA selv. Under kurset visste jeg ikke hvem SDA var, jeg fullførte heller ikke kurset, det fordi jeg ikke fikk nok ut av de tre første brev.

Sabbaten ble jeg klar over ved egenstudier for ca. 20 år siden, SDA har jeg nå vært i ca. 10 år.

Helveteslæren stemmer ikke overens med at Gud er kjærlighet og bare god, derfor har jeg aldri trodd på den og ei heller lagt noe vekt på disse tanker.

Etter at jeg begynte å tro på grunn av JV`s fremleggelse av 1. Mosebok frem til Babels tårn gikk jeg for meg selv i nesten 20 år. Jeg letet etter noen som virkelig trodde på Jesus og Hans ord, vet du hva? Jeg fant mange som trodde men ingen som virkelig overga seg til Ham og Hans ord!

Etter 20 år med elendighet ga jeg opp meg selv og ba om nåde, hjelp og frelse. Jeg gikk på kne og ba for andre gang i mitt liv. Kort tid etter banket noen på min dør og det var to fra SDA. De inviterte meg på bibelstudie, jeg takket ja og vi avtalte nytt møte.

Før jeg slapp de til stilte jeg de to spørsmål for å vite hvor de stod, de hadde jo sagt de gikk på en Europeisk bibelskole og da mente jeg at da klarte de rett svar på disse to spørsmål i denne rekkefølge men jeg ville ha svar før det andre spørsmål kom.

Spiser dere svin?  Kom Jesus Kristus i kjød eller ikke?

 

    Det svar jeg fikk overrasket meg for de svarte at de var vegetarianere og for meg var det ett enda bedre svar men jeg fikk bekreftet at de ikke spiste svin fordi de spiste ikke noe urene dyr! Jeg ble svært overrasket for ingen hadde klart enda å overraske meg med Guds ord over 20 år.

Det andre svaret var litt tvetydig fra den ene men hun andre var svært klar, så startet vi med studiet om Jesu guddommelighet. Studiet var bibelen opp og bibelen ned for å finne hvem Jesus var.

Fantastisk! 

Fra det øyeblikk de åpnet bibelen og svarte visste jeg de var fra Gud og jeg har åpnet bibelen med mange kristne før dette. Jeg har også fått personlige åpenbaringer og ett kraftig under med Gud, hvor Han reddet meg fysisk fra antagelig å psykisk miste vettet men det var før jeg ble SDA. SDA er Guds Menighet for denne tid.

Svar
Kommentar #65

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Du er fri fra anklagerne.

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Så lenge du ikke forstår den gamle pakts tjeneste vil du stå i fare for å drikke falsk åndelig melk Rudi Wara.

Jeg har inngående kjennskap til tabernaklet av Moses - det er derfor jeg kan si det jeg sier.

Når du er født på ny, kan verken loven - den gamle pakten, eller ditt sinn - eller ditt kjød, eller den onde mere anklage deg. Alt ble tatt hånd av Jesus på korset. Tankene dine kan ikke anklage deg lengre. Fordi du arresterer hver tanke med ordet - ordet forteller hva som har skjedd med deg (sannheten er at de kan ikke ta deg mere, disse tankene), den forteller hva du er i Kristus. Dette jeg forteller er ikke kunnskap, det er åpenbaringer fra ordet - det kommer fra min ånd - med hjelp fra DHÅ. Det er bare ånden som kan gripe fatt i dette. Sinne gjør ikke det.

Det er dette Paulus prøver å forklare til de som ennå går på melk. Kjære brødre og søstre jeg håper dere fyller dere med ordet så også deres ånd kan gripe fatt i det Jesus har gitt dere. Han har gitt dere tilgang til en ufattelig rikdom, kjærligheten - en strømmende kraft som omslutter dere. Det var det Jesus sa: Jeg gir dere en ny lov. denne loven opphever alle lover - elske hverandre - slik som jeg har elsket dere. Dette kan bare fattes ved ånden - ikke med intellektet.

Derfor kan ikke sabbaten ta meg mere - jeg trenger ikke følge noe som skal få meg til Herren - jeg er allerede i Ham. Jeg har tilgang på alt det Han har til meg. Jeg trenger ikke sitte på utsiden og trygle mere - jeg er blitt Hans sønn - jeg er en del av Ham.

Jeg er allerede rettferdiggjort - jeg kan allerede stå framfor Ham rettferdig- fordi den dagen jeg ble født på ny - ble jeg rettferdig gjort - da jeg ble en ny skapning.

Jeg vet nå hvem jeg er i Kristus - jeg vet nå at navnet Jesus tilhører meg, jeg kan bruke Hans navn frimodig. Fordi jeg er plantet inn på det samme treet hvor Jesus er hode. Jeg kan drikke fra den samme kilden som Han har - fordi jeg er grenen på det samme treet. Den saften som er i treet tilhører også meg - den tilhører alle som er podet inn på livets tree. Jeg vet nå at den onde aldri kan ta meg mere - fordi jeg er i kilden, jeg er i Ham og han er i meg. Fordi Jesus har beseiret døden - Han har beseiret synden - det er derfor jeg er fri fra døden og synden. Synden har ikke noe tak i meg mere - den er beseiret - overvunnet på korset av Jesus Kristus. Hvem kan nå være imot meg - når jeg har kongenes Konge i meg - på parti med meg.

Dette som jeg nå har talt til dere - er sannheten. Inntil Kristne får åpenbaring i hva de er i Kristus - så vil religionen og påbud og lover plage deres sinn. Den vil tære på dere, den vil gi dere dårlig samvittighet - fordi du føler du ikke er god nok, tankene anklager deg.

Det er når din ånd ser at ingen av disse kreftene, hverken de kjødelige lystene, eller tanker som går imot det at du er satt fri fra disse lovene, disse påbudene - Da er du virkelig fri. Ingen kan røre deg mere - absolutt ingen.

Brevene til Paulus åpenbarer dette til deg. De viser deg sannheten. Sannheten er at du er en ny skapning og som ny skapning så tilhører du et annet kongedømme - det kongedømme som har beseiret døden og synden. Det er derfor du ikke har synd mere - fordi synden kan ikke ta deg, den har ingen rett på deg lengre. Det er dette som er den Gode nyheten - Jesus Kristus.

 

Svar
Kommentar #66

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Leif Gunnar

Publisert over 5 år siden

Spiser dere ikke svin?

Neivel. Men regner med at dere tar insulin hvis dere har sukkersyke.

Hvis så, må du huske på at insulinet stammer fra ingen ringere enn en "uren" gris, og dere får det rett i blodet fra sprøte. Da er dere i samme båt som oss andre "urene".

Det komiske med hele denne fanatismen mot å spise svin er at i de landene der det bor mest muslimer der er utbredelsen av sukkersyke størst og de insisjerer seg med svine-insulin :)

Svar
Kommentar #67

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Det komiske med hele denne fanatismen mot å spise svin er at i de landene der det bor mest muslimer der er utbredelsen av sukkersyke størst og de insisjerer seg med svine-insulin :)...og injiserer det rett i blodet`

Ja, hehe, den var skikkelig bra.

Svar
Kommentar #68

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Fra det øyeblikk de åpnet bibelen og svarte visste jeg de var fra Gud og jeg har åpnet bibelen med mange kristne før dette. Jeg har også fått personlige åpenbaringer og ett kraftig under med Gud, hvor Han reddet meg fysisk fra antagelig

Hei Leif Gunnar

 

Takk for at du delte dette med oss. hva er fra Gud og hva er ikke fra Gud, Det er to krefter i denne verden. En som er Almektig, og en som er mektig. Jesus ble fristet av satan, men Jesus viste hva som var skrevet i Guds ord. Selv om Satan nesten kopierte Guds ord, ved å vri på sannheten. så viste Jesus hva som var sant. I dag er det åndskrefter som prøver å forvirre oss, prøver å ta fra oss sannheten.Ta fra oss hva kristi lære handler om-. hvorfor Kristus kom til oss. for å frelse de syke. Du har lagt ned mye tid på SDA og sikkert lært mye igjennom lærens bøker. slik de forklarer Guds ord i tolkning av deres egen visdom. Når ditt øye og ditt hjerte. blir lyst opp av sannhet, så vil du forstå hvorfor

 JESU KOM TIL OSS. kOM FOR Å SETTE OSS FRI FRA SLAVERIET. FRA SYNDENS UNDRETRYKKELSE.

smertene vei på Golgata, på korset han hang sonet våre synder. blodet som renset synden. og den renser fremdeles synden.

 

Jeg leste om han finn scau som døde to ganger, men de vekte han opp igjen, men i lyset i døden møtte han et lys. og når han våknet så fikk han kontakt med Gud dageligt. og han skrev bok. og var fast bestemt på att dette var fra Gud. og han hadde snakke med sin døde bestemor og Jesus og Gud. dette var en daglidags ting for han. han tror virkelig på dette. Jeg vet at det ikke er fra Gud. Det er en av lysets engel, tjenere som fører han vill. de vet hvordan man skal forføre oss, og det grundigt også. Etter at Gud befridde meg fra min bundenhet, så har jeg aldri kjent en sånn kamp inni meg som no. en dagelig kamp i sinnet. og det er det paulus sier, vi skal stride den godes strid, og ,man arbeider på frelsens vei.

Har du en slik kamp Leif Gunnar? hvis ikke så må du ransake ditt hjerte. og se om du fører en rett sannhet. Det er det det gjelder. Hvorfor skulle Gud hjelpe meg, med min bundenhet. ? Du sier når jeg ikke holder sabbatten så lever jeg i synd og når jeg dør så er jeg dø. ikke sant, det er det du mener. men alikavel så hjalp Gud meg. Det jeg vil fram til hadde jeg gått på en vei med løgn så hadde han ikke hjulpet meg, Da sier du også det samme. men dette var før du begynte i SDA . Mye åndeligt her no. Jeg ønsker å belyse en sannhet her. men du vil ikke ta i mot, så for meg blir det vanskeligt. men kan du spørre Gud. i kveld før du legger deg. om jeg vandrer i feil lære Herre så må du gi meg et tegn. Kan du gjøre dette med et oppriktig hjerte, Leif Gunnar kansje du får se et under. 

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar
Kommentar #69

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du har lagt ned mye tid på SDA og sikkert lært mye igjennom lærens bøker. slik de forklarer Guds ord i tolkning av deres egen visdom. Når ditt øye og ditt hjerte. blir lyst opp av sannhet, så vil du forstå hvorfor

Sitat, Rue:

"Selv om Satan nesten kopierte Guds ord, ved å vri på sannheten"

 

Svar
Kommentar #70

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det komiske med hele denne fanatismen mot å spise svin er at i de landene der det bor mest muslimer der er utbredelsen av sukkersyke størst og de insisjerer seg med svine-insulin :)...og injiserer det rett i blodet`

Ja, hehe, den var skikkelig bra.

Ordsp 2,13-14 fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier, som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,

 

 

 

Svar
Kommentar #71

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg har inngående kjennskap til tabernaklet av Moses

http://amazingdiscoveries.tv/media/115/203-an-advocate-for-our-time/

 

The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations.

Svar
Kommentar #72

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Derfor kan ikke sabbaten ta meg mere - jeg trenger ikke følge noe som skal få meg til Herren - jeg er allerede i Ham.

Det er utruleg mykje forvirring blandt dei kristne om sabbaten.

Sabbaten minner oss om skapinga for 5984 år sidan

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

og om den fred og lykke som no kjem når Messias kjem tilbake og opprettar Guds rike her på kloden etter 6000 år.

Her er nokre av punkta .

http://en.wikibooks.org/wiki/Hebrew_Roots/Neglected_Commandments/Sabbath/Apologetics/Millennium

1. The animals will be at peace with each other and with mankind (Isaiah 11:6-8).

2. The farmland will be prosperous (Ezekiel 34:24-27).

3. God's people shall dwell safely and peacefully (Ezekiel 34:25, 28).

4. The whole world will be filled with the knowledge of God (Isaiah 11:9, Jeremiah 31:33-34).

5. There will be peace and no wars (Isaiah 2:3-4, Micah 4:3).

6. The Torah will be taught from Jerusalem (Isaiah 2:2-3, Micah 4:1-2).

7. There will be continual light on the earth (Zechariah14:6-8 & Revelation 22: 5).

8. Messiah will be King over all the earth (Daniel 7:13-14,18,27, Zechariah 14:9, Revelation 2:27, 11:15, 12:5, 19:15-16).

Sabbaten fortel enden frå begynnelsen.

Fram til Messias kjem vil det alltid vera vanskar . Fyrst når frigjevingsåret eller jubelåret kjem vil alt ordna seg.

Svar
Kommentar #73

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er mye ukristelig som fremkommer her, både dømmende og direkte latterliggjøring av andre

Det er jeg helt enig med deg i Verner. Kjenner du igjen dette?

 

Kommentar 39: ”bare tulleball og historieforfalskning av adventister… ”

Kommentar 48: ”Det ser heller ikke ut til at hjernevaskede adventister… ”

Svar
Kommentar #74

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. I

Men du mangler de siste brikkene får å se helheten. Jesus er beskrevet i detalj og det er beskrevet hvorfor ingen kan komme til Jesus uten å gå gjennom porten. Det er helt riktifg som tekestene sier.

Lysestaken i det hellige rommet er bilde på renhet, det er lyset Jesus Kristus. Dekorne på den er 66. det er 66 bøker i bibelen. På hver gren i  lysestaken er det tre dekorer de representer, Faderen sønnen og DHÅ. De miderste i denne lysestaken den syvende. Her tømte øverteprestene inn oljen som ga fyr til den brennende veiken.

Jo kraftigere lys fra veiken som brente jo mere olje trengte veiken. Oljen er symbolet på salvelsen fra Herren. Jo mere salvelse jo kratigere lyser du. Jo mere lys jo mere veik brennes opp. (veiken representer det som herren brenner ut av deg) 

Denne salvelsen er så kraftig at du kan ikke stå oppreist - det er kraft.

Når Herren fyller deg opp med denen oljen - så er det som om det er varm honing som kommer over deg - Det er derfor det står - du skal få kraft til å være et vitne.

Når Moses kom ned fra fjellet så måtte de tre en pose over hode Hans - fordi kraften- denne salvelsen fra Herren var så sterk at de som kom til Mosses følte seg fordømte. Det er denne samme salvelsen Jesus hadde når Han sier, hvem var det som rørte meg - disiplene sier, Herre det var mange som rørte ved deg. Jesus kjente det gikk en kraft - salvelse ut av Ham. Det var den bøldende kvinnen som berørte kappen til Jesus.

Det er kun denne kraften som får satt mennesker fri. Intelektuell kunnsakp får ikke satt noen fri. Vi sankker her om åndelig kunnsakp - ikke kunnskap som ligger i hodene til menneker.

Det er denne salvelsen som er borte fra menighetene i dag. De troende er som så bebyer som bare kommer for å drikke melk. Men sposse brød kan de ikke.

Vi kan ikke overbevise noen om dette - fordi dette kan bare forståes av ånden - ikke intellektet. Det må ligge i ånden.

Det er derfor du som troende må komme under Hans salvelse - du må la Herren gjøre det verket I deg. Satan hater tungetale, satan hater at du ler deg skakk - når du er under denne salvelsen. Når du ber i tunger, da åpner du komunikasjonen til Herren  - da lar Han kraften komme til deg. Det er derfor det er så stor motstand mot det å snakke i tunger. Bibelen sier at når du ber i ånden (i tunger) da ber du Guds perfekte vilje. Fordi DHÅ ber igjennom deg og du taler hemeligheter med Herren. DHÅ ber på vegne av din ånd. Tungetalen er ditt private bønne verktøy og må ikke mikses med tungetale til forsamlingen. Det er en annen overnaturlig gave - hvor tolkning inngår. Tungtalen er for alle troende, den er ikke for noen utvalgte.

Ellers er det et stort område å gå inn på tebarnakle - jeg har vist en del av det med lysestaken og hvorfordenn er plasert der av Herren. Men Kirken mangler et ledd i planen - åpenbaringen over hvem du er i Kristus. Mange som er født på ny, lever som om de er under loven - de er lurt - de er ikke lengre under loven - de har overvunnet synden og er fri fra loven.

Svar
Kommentar #75

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Fram til Messias kjem vil det alltid vera vanskar . Fyrst når frigjevingsåret eller jubelåret kjem vil alt ordna seg.

Det er riktig at det vil bli vansker - me poenget er at du ser på disse som omstendigheter som ikke berører deg. Hvist du lar finden komme inn til deg - det at du åpner dørern for ham - ja da får du ikke fred i ditt sinn. Da kjemper du med tanker.

Du må åpne brevene til Paulus å la DHÅ åpenbare for deg hva som står der. Brevene er den ny loven åpenbart av DHÅ til troende.

Svar
Kommentar #76

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Ordsp 2,13-14fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier, som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,` (Opheim)

Det er da ikke jeg som gleder meg over å gjøre ondt når jeg ler av dette paradokset. Saken er at i dag så er det svært liten risiko for å bli syk av å spise svinekjøtt og det var det som var den opprinnelige grunnen til at grisen ble kalt for Uren. Men for all del, det er bra at færre dyr blir spist - så lenge ikke de (inkludert hunder) blir dårligere behandlet fordi de (også) blir sett på som urene og skadelige. Dette er nok tilfelle, dessverre, enkelte steder, så spontant så syntes jeg det var en latterlig logikk som ble beskrevet. Morsomt!

Og, btw, så har jeg hørt dikt sitert mange ganger som et svar på noe noen sier. Særlig den `du skal ikke sove`som utallige ganger har blitt brukt mot ulike debattanter - er jo blitt helt utbrukt. Gjesp. 

Jeg er ganske immun for å bli møtt med Dikt og Store ord. For å si det sånn.   

Svar
Kommentar #77

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du har helt rett Sissel at Kol. 2,16 ikke kan brukes som argument mot å helligholde ukens sjuende dag da denne sekvensen hvor dette versert står i omhandler seremonielle festdager som også kalles sabbat. Ordet som er brukt i den greske teksten er som jeg har nevnt tidligere i denne tråden ”sabba´tôn som er flertallsbøyning av sa´bbaton. Det kan umulig våre den ukentlige sabbat det dreier seg om da denne alltid og uten unntak skrives med entallsformen sa´bbaton (akkusativ og nominativ) / sa´bbatû (genetiv) / sa´bbatô (dativ)

 

Du har også helt rett i hva denne tråden handler om, noe vi ikke kan si om mange andre som deltar her...

Svar
Kommentar #78

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Saken er at i dag så er det svært liten risiko for å bli syk av å spise svinekjøtt og det var det som var den opprinnelige grunnen til at grisen ble kalt for Uren.

Har du lært Skaperen det eller er du påvirket av de som mangler tro?

Svar
Kommentar #79

Gunnar Søyland

18 innlegg  2443 kommentarer

Er det ikke troen på Jesus som frelser?

Publisert over 5 år siden

 27 Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. 28 Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.(Mark 2:27-28)


 24 Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler – vi har ikke gitt dem noe oppdrag – 25 syntes det godt for oss, etter at vi er kommet til enighet i denne sak, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, 26 menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. 27 Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. 28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel!(Apg 15:24-29)


 4 Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. 5 Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! 6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.(Rom 14:4-8)

Svar
Kommentar #80

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Følg Jesus, din Herre, Skaper og Gud

Publisert over 5 år siden

Bra, dette er jo selve kroneksemplet på at Sabbaten er Hviledagen til de som elsker Ham. :-) 

 

Sitat:

24 Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler – vi har ikke gitt dem noe oppdrag – 25 syntes det godt for oss, etter at vi er kommet til enighet i denne sak, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus, 26 menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. 27 Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. 28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel!(Apg 15:24-29)

Her kommer det frem at ikke noe av den sermonielle lov og Moseloven med tradisjoner skal være ett bud til oss men vi skal holde oss unna religiøse ofrede dyr, blod fordi livet er i det og da horeri. Det er altså ingen forskjell på jøde og hedninger i troen. De moralske lov/ de ti bud er ikke her omtalt for det omhandler ens forhold til Gud og ens neste.

 

 

Sitat:    

4 Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. 5 Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! 6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.(Rom 14:4-8)

 

Jeg setter mest pris på tirsdagen eller onsdagen jeg og av fridager liker jeg egentlig dagene i mai best. Av de sermonielle sabbater liker jeg påsken best men en dag er jo en dag samme hva men vi må ta livet for det livet er, hver dag. Om jeg faster og ikke spiser så er det min sak og jeg gjør det da for Herren, for jeg vet at det er bra for meg.

Summen er at vi alle tilhører Sabbatens Herre, og enten følger man Ham eller så gjør man ikke det og følger man ikke Ham gjør man det for seg selv og ikke Herren.

2 Tess 2,10-11 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,

 

Vel, de som ikke følger Ham gjør også villfarelsen for Ham.. .  

 

 

Svar
Kommentar #81

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Har vi sagt noe annet?

Svar
Kommentar #82

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe.

Paulus er den store bedragaren (Apollonius av Tyana). I Romarane 14 seier han heilt korrekt at du kan halda kva dag du vil.

Gud seier det slik:

.."  Herren lèt ikkje den gå fri som misbruker namnet hans.
8 Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning,10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine.11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og helga han.
12Du skal heidra far din og mor di,.."

Yeshua seier at ikkje ein tøddel i lova skal takast vekk.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla.18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt.19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket.20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.
Drap og vreide
21 De har høyrt det er sagt til forfedrane: ‘ Du skal ikkje slå i hel. Den som slår i hel" Matteus 5.

Paulus oppfordrar til å bryta Guds lov.

Han seier det er ok å eta ureint kjøt og kjøt som er ofra til avgudar.

Han skriv mykje som er totalt i strid med Guds ord i GT.

Adventistane prøver så godt dei kan å tolka desse skriftstedene til Paulus  slik at dei kan forsvara at sabbaten gjeld.

Td Kol 2,16 der Paulus feilaktig skriv.

"Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar."

Som Esaias 66 seier skal me halda sabbaten og nymånedagar no ved Yeshuas gjenkomst.

"For slik den nye himmel
og den nye jord som eg skaper,
alltid skal stå for mitt andlet, seier Herren,
slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

23 Og det skal skje:
frå nymånedag til NYMÅNEDAG,
frå sabbat til sabbat,
skal alle menneske koma
og tilbe for mitt andlet,
seier Herren."

Svar
Kommentar #83

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Jesus har utvalgt Paulus

Publisert over 5 år siden

Paulus er nok ikke den store bedrageren, men derimot ser jeg på deg som den største bedrageren her inne, Torsten Langesæter, en ren katastrofe.

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2218 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1703 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2218 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1662 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2218 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 5 timer siden / 2218 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere