Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Frelsesgaranti for alle?

Jesus talte tydelig om fortapelsen. Det vrimler av bibelvers som forteller om en dobbelt utgang. Derfor bør ingen utstede en garanti om at alle blir frelst.

Publisert: 26. apr 2012

Jeg synes det er vanskelig å snakke om fortapelsen. Det skyldes imidlertid ikke usikkerhet om hva Bibelen lærer. I Matteus 7,13-14 sier Jesus: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.»

LES OGSÅ HARALD HEGSTAD: Guds kjærlighet tvinger ingen

I Matteus 25 forteller Jesus tre lignelser om dommen. Noen detaljer kan forstås ulikt, men alle fortellingene formidler med stort alvor muligheten for å bli stående utenfor på dommens dag. I en tekst sier Jesus «til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans» (Matt 25,41). Når disiplene spør om det er «få som blir frelst»? er Jesu svar: «Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det» (Luk 13,23-24).

Til tross for mange slike bibeltekster, hevder Elisabeth Tveito Johnsen i VL 24/4 at alle skal bli frelst til slutt. Alt hun bygger på er Jesu oppfordring om at vi skal elske våre fiender (Matt 5,44). Men den Jesus som taler om fiendekjærlighet taler også om fortapelsens realitet. Forsøker vi å avlyse fortapelsen, prøver vi i realiteten å være mer kjærlige enn Jesus.

Likevel er det vanskelig å leve med tanken på at mennesker skal bli stående utenfor den nye himmel og den nye jord. Sånn sett forstår hvorfor mange vil avlyse fortapelsen. Det er absolutt mest behagelig. Også de første kristne syntes også læren om fortapelsen var smertefull. Paulus talte gråtende om dem avviste Jesu frelse: «For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer: Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen ...» (Fil 3,18).

Ifølge Tveit Johnsen innebærer dommen at Gud tar avstand fra det onde, men samtidig sørger for at alle mennesker blir forvandlet – og dermed klargjort for det evige liv. Men hvor i Bibelen finnes støtte for en slik teori? Jeg opplever at hun spekulerer helt løsrevet fra enhver bibeltekst. Når ble det seriøs bibelbruk å bruke Jesu ord om fiendekjærlighet for å oppheve alle de bibelvers som taler om en dobbelt utgang?

Tveito Johnsen er opptatt av at «ingen skal presse noen til å tilgi Behring Breiviks handlinger». Det høres fint ut. Men samtidig forkynner hun faktisk at Gud tvinger alle mennesker inn i sin himmel – uavhengig av anger, tro og omvendelse. Er det virkelig rimelig? Hvor ansvarlig blir mennesker, inkludert Hitler, Mao og Stalin, for sine overgrep og sine krenkelser hvis prester og predikanter garanterer frelse for alle?

Jeg mangler svar på mange spørsmål når det gjelder fortapelsen. Blant annet lurer jeg på hvordan en rettferdig Gud skal dømme de som aldri har hørt det kristne budskapet, eller de som virker til å avvise evangeliet fordi kristne skygger for Guds godhet. Da er jeg glad for å kunne overlate dommen til Gud – i tillit til at han både er god og rettferdig. Desto mer forundrer det meg at en prestelærer nærmest setter seg i Guds sted og utsteder en garanti om at alle blir frelst.

Det er ikke noe nytt at mennesker avviser fortapelsen. Den tysk-amerikanske teologen H.R. Niebuhr karakteriserte i 1937 den liberale teologi slik: «En Gud uten vrede lar mennesker uten synd ved hjelp av en Kristus uten kors få komme inn i en evighet uten fortapelse».

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Guds sonoffer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Ideen om at Jesus har tatt straffen på vegne av alle oss andre, er altså brudd på minst to meget viktige prinsipper i vår strafferett!

For meg er det Jesus gjorde det vakreste som er skjedd i historien. Jeg tror at Jesus er Gud og at Gud bestemte seg for å bli menneske for å redde oss mennesker. Gud er Kjærlighet og Gud er ild. Gud hater alt som er ondt fordi han tåler ikke det onde. Han tåler ikke at noen gjør noen andre vondt fordi det skaffer lidelse og Gud vil ikke at noen skal ha det vondt.

Om vi tar ABB sitt tilfelle så elsker Gud ABB. Fordi Gud elsker alle. Men Gud kan ikke være venn med ABB og si at det han gjorde var helt greit. Gud har veldig sorg for hva ABB gjorde. Ikke nok med det, men når ABB kommer i Guds nærvær så ser ABB sannheten slik Gud ser sannheten. Da vil ABB få en veldig dårlig samvittighet, til og med vanlige mennesker vil se sine feil og få dårlig samvittighet for disse. Da kan man tenke seg hvilken lidelse ABB vil få av å se hva han egentlig har gjort. For han vil det være et helvete å se sin synd i Guds nærvær.

Det vil det være for oss alle. Da jeg møtte Gud så var det så sterkt på mange forskjellige måter. Det ene var at jeg fikk syndenød. I tre måndeder holdt det på. Det var som å gå gjennom et lys opp mot Gud. Men på veien så møtte jeg meg selv "i døra" hele tiden og jeg fikk veldig dårlig samvittighet over ting jeg hadde gjort. Det var som at jeg ikke kjente meg god nok til å få være sammen med Gud. At jeg ble fordømt av djevelen og at jeg ikke hadde rett til å være sammen med Gud. Djevelen fordømte meg, men da var Jesus der alltid og han viste meg at han tok straffen for meg og at han ønsket at jeg skulle være sammen med han. Han viste meg kraften i blodet. At det fjerner all synd. For meg da hadde det ikke vært en sjans for at jeg kunne ha vært sammen med Gud i lyset uten at Jesus hadde vært min stedfortreder. For Guds ild og lys tåler ikke synd, synden syns så godt og det går ikke sammen. Men Jesus hadde løst det problemet.

Det er Gud selv som stiger ned på jorden full av kjærlighet til oss menneskene. Det Jesus gjorde var så stort og derfor er det så viktig å tro på han! Men alle vil få lik mulighet til det og Guds kjærlighet drar oss til han. Gud vil alltid stå der foran oss og fortelle oss at han har nøkkelen til dødsriket og at djevelen er bundet fra sine fordømmelser for oss. Det er bare til å ta imot Guds gave til oss. Gud straffet seg selv istedet for oss. Det er den største Kjærligheten av alle! :)

Kommentar #52

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Et vakkert mord?

Publisert nesten 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

For meg er det Jesus gjorde det vakreste som er skjedd i historien. Jeg tror at Jesus er Gud og at Gud bestemte seg for å bli menneske for å redde oss mennesker. Gud er Kjærlighet og Gud er ild. Gud hater alt som er ondt fordi han tåler ikke det onde. Han tåler ikke at noen gjør noen andre vondt fordi det skaffer lidelse og Gud vil ikke at noen skal ha det vondt.

Ja, der ser man hvor utrolig forskjellige vi mennesker oppfatter ulike hendelser.

Tanken på den lidelsesfulle korsfestelsen av Jesus, det kjærligste av alle kjærlige mennesker som har levd på jorden, gjør meg ulidelig trist.

Jesus levde et liv i selvoppofrelse og medmenneskelighet - han ofret enhver selvtilfredsstillelse og viet sitt liv til å dele håpet og kjærligheten til Gud med sine medmennesker.

Han ga mat til de sultende, håp til de sorgfulle og barmhjertighet til de lidende. Men rereligiøse maktmenneskene fryktet at folket skulle følge ham i hans kamp mot deres religiøse monopol på all gudsdyrkelse, og fikk ham tatt av dage med en av verdenshistoriens mest brutale og bestialske henrettelsesmetoder.

Det var en sorgens dag for hele menneskeheten, og selv i dag kjenner jeg sorg og medynk med Jesus, som ga alt, og som ble myrdet som takk.

Denne dypt sørgelige hendelsen, synes altså noen er vakker.

For meg er det dypt uforståelig at noen kan finne skjønnhet i et brutalt mord!

Ja, Gud elsker oss så dypt, at Han aldri noensinne vil la noen av oss gå fortapt, og Gud blir uendelig trist og sorgfull over menneskenes hat og innbyrdes uforsonlige stridigheter.

Men Gud hater selvsagt ikke det som er ondt! Hat er en følelse som ikke finnes hos Gud.

Jesus forklarte dette meget godt i Bregprekenen, der han fortalte tilhørerne at dersom de ville være lik Gud, så måtte de elske, tilgi, velsigne og be for sine fiender, for dem som forbannet dem og forfulgte dem!

Her viser Jesus oss det sanne bildet av Guds vesen: Ikke noe hat, bare kjærlighet, selv til dem som hater og forbanner Ham.

Gud kan selvfølgelig ikke tenkes å ha vært involvert i et planlagt mord på Jesus! Disse tankene er i mine øyne dypt gudsbespottelige og blasfemiske.

Men det tror altså noen. Så forskjellige er vi mennesker!

Mvh Sverre

 

 

 

 

Kommentar #53

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Gud kan selvfølgelig ikke tenkes å ha vært involvert i et planlagt mord på Jesus! Disse tankene er i mine øyne dypt gudsbespottelige og blasfemiske.

Men det tror altså noen. Så forskjellige er vi mennesker!

Veldig spesiell lesning av Bibelen spør du meg... sa ikke Jesus at han gav sitt liv frivillig? Tanken på at Gud *ikke* skulle være involvert i disse hendelsene er jo ytterst problematisk. Gud er vel historiens Herre, skulle noe skje uten at han tillot det? 

Har du tenkt på historien om Abraham og Isak - hvor Gud ber Abraham om å ofre sin sønn Isak, nettopp den sønn som skulle oppfylle alle løftene som var gitt Abraham? Det er selvsagt et bilde på Jesu offer, et offer som Gud gjør.

Når det gjelder at Gud ikke hater, og elsker alt, så blir det i strid med min Bibel. Gud hater synd - og det kan ikke finnes noen mindre sterk måte å uttrykke det på når vi snakker om Gud. Gud kan ikke "mislike" eller "være lei av" eller "tolerere" synd. Enten er det godt, eller så er det ondt, og er det ondt så kan ikke Gud utstå det - det vil være det samme som at Gud er i strid med seg selv.

Sett fra mitt utsynspunkt, synes jeg kanskje at du har en vel endimensjonal forestilling om Gud.

Kommentar #54

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

paradokset

Publisert nesten 8 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.

Til tross for mange slike bibeltekster, hevder Elisabeth Tveito Johnsen i VL 24/4 at alle skal bli frelst til slutt. Alt hun bygger på er Jesu oppfordring om at vi skal elske våre fiender (Matt 5,44). Men den Jesus som taler om fiendekjærlighet taler også om fortapelsens realitet. Forsøker vi å avlyse fortapelsen, prøver vi i realiteten å være mer kjærlige enn Jesus.

dette er store paradokset i mine øyne, hvordan kan noe være mere kjærlig enn jesus, når jesus er kjærlighet?

Kommentar #55

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det går fint an å ha studert teologi hele livet men uten å kjenne Jesus. Kun de som har tatt imot Jesus kan kalle seg kristen.

Yes!

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja, Gud er ren kjærlighet!

Publisert nesten 8 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Sett fra mitt utsynspunkt, synes jeg kanskje at du har en vel endimensjonal forestilling om Gud.

Om du med endimensjonal, mener at Gud kun er godhet og kjærlighet, så ja, det er det jeg mener!

Men kjærligheten er ikke endimensjonal, den har mange fasetter og dimensjoner. Man kan tale om omsorg, forståelse, tilgivelse, hengivenhet, barmhjertighet, søskenkjærlighet, romantisk kjærlighet osv.

Kjærligheten gjennomsyrer menneskelivet på alle nivåer, og knytter mennesker sammen til tross for alle barrierer og skillelinjer.

Gud reagerer på ondskap med sorg, og ikke med hat eller vrede!

Gud vet at den som faller for ondskapen og påfører andre lidelse, før eller siden selv vil bli rammet av sin egen ondskap, for slik har Gud skapt verden.

Derfor er Guds sorg dobbelt: Han sørger både over den lidende, og den som påfører lidelse.

Bibelen er dessverre full av misforståelser om Guds sanne vesen. Innimellom gullkornene, finner man menneskelige feiltolkninger og forvrengninger.

Da mange av disse historiene ble til, for flere tusen år siden, sto menneskenes erkjennelsesevne på et meget primitivt nivå. Man tilla Gud mangt og meget, som vi i dag forstår på en annen måte. Uvær og naturkatastrofer er f eks ikke uttrykk for "Guds vrede" slik man trodde før.

Gud har selvsagt heller aldri oppfordret noen til hevn, drap og utryddelse av sine fiender.

Jesus ga oss det beste bildet av Gud, da han oppfordret oss til å elske, tilgi, velsigne og be for dem som hater, forfølger og forbanner oss.

Derfor ber jeg også ofte for alle dem som har falt dypest for mørket, inkludert djevelen!

Det håper jeg mange kristne mennesker gjør! Ondskapen kan bare avskaffes ved hjelp av kjærlighet, og ikke hevn eller hat!

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #57

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jesus var et menneske. Gud er kjærlighet!

Publisert nesten 8 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

dette er store paradokset i mine øyne, hvordan kan noe være mere kjærlig enn jesus, når jesus er kjærlighet?

Det er flere episoder som refereres i evangeliene som viser at Jesus kunne være sint og oppfarende.

En gang avviste han også sin familie, som øsnket å se ham. Det var ikke særlig kjærlig.

Han forbannet også et fikentre som ikke bar frukt, selv om det var utenom sesongen, fordi han var sulten og trengte mat. Det var heller ikke særlig kjærlig.

Så Jesus kan ikke sies å ha vært bare ren kjærlighet. Han hadde også menneskelige sider, slik som oss andre.

Det er kun Gud som er ren kjærlighet!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #58

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

ren kjærlighet

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Det er flere episoder som refereres i evangeliene som viser at Jesus kunne være sint og oppfarende.

En gang avviste han også sin familie, som øsnket å se ham. Det var ikke særlig kjærlig.

Han forbannet også et fikentre som ikke bar frukt, selv om det var utenom sesongen, fordi han var sulten og trengte mat. Det var heller ikke særlig kjærlig.

Så Jesus kan ikke sies å ha vært bare ren kjærlighet. Han hadde også menneskelige sider, slik som oss andre.

Det er kun Gud som er ren kjærlighet!

vel, jeg greier nok ikke å lese bibelen til at gud skulle være ren kjærlighet heller, og da er det snakk om både gt og nt.

mulig man kan debattere hva som ligger i ordet kjærlighet, men det er også snakk om den ultimate godhet, så tolkninger som skulle få syndeflod, eller det som skjer under johannes åpenbaring, for jeg ikke til å stemme med bildet.

Kommentar #59

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Johannes åpenbaring

Publisert nesten 8 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

vel, jeg greier nok ikke å lese bibelen til at gud skulle være ren kjærlighet heller, og da er det snakk om både gt og nt.

mulig man kan debattere hva som ligger i ordet kjærlighet, men det er også snakk om den ultimate godhet, så tolkninger som skulle få syndeflod, eller det som skjer under johannes åpenbaring, for jeg ikke til å stemme med bildet.

Jeg skjønner godt at du ikke klarer å lese Bibelen til at Gud skulle være ren kjærlighet. Det mener jeg er fordi Bibelen dessverre er uklar mht Guds vesen, og er iblandet menneskenes mange misforståelser.

Enhver troende velger selv hvilke deler av Bibelens utsagn man vil bygge sin tro på, slik jeg ser det. Mange kristne, som i stor grad vektlegger det de kan lese om "guds" vrede, hevnlyst og og trang til å utrydde de syndige, påstår ofte at det kun er de som er tro mot skriften.

I mine øyne er de som vektlegger de kjærlighetsfulle lignelsene som Jesus fortalte, om gjeteren som aldri vil miste en eneste av dem han passer, om den fortapte sønn som blir mottatt med kjærlighet osv mye nærmere å forstå Guds sanne vesen. Disse lignelsene er uforenlige med bildet av en hevnende og straffende Gud, og man er like bibeltro om man lar de mørke skriftstedene danne grunnlaget for sitt gudsbilde.

Johannes åpenbaring er en grotesk og heslig beretning, som det er vanskelig å fatte at de gamle skriftkloke kunne velge å medta i Bibelen. Personlig er jeg overbevist om at Johannes åpenbaring stammer fra djevelen, og ikke fra Gud!

Johannes åpenbaring er tvers igjennom ond, grotesk og heslig, og kun egnet til å skremme og skape frykt.

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

Kommentar #60

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

kanskje

Publisert nesten 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

I mine øyne er de som vektlegger de kjærlighetsfulle lignelsene som Jesus fortalte, om gjeteren som aldri vil miste en eneste av dem han passer, om den fortapte sønn som blir mottatt med kjærlighet osv mye nærmere å forstå Guds sanne vesen. Disse lignelsene er uforenlige med bildet av en hevnende og straffende Gud, og man er like bibeltro om man lar de mørke skriftstedene danne grunnlaget for sitt gudsbilde.

men hvem vet hva som da er sant eller ikke? det å lete etter gode ting er fint, men at noe er godt, er ikke nødvendigvis sant.

for meg blir dette et puslespill hvor ivertfall jeg ikke greier å legge.

Kommentar #61

Frode Bjørdal

1 innlegg  19 kommentarer

Gud frelser alle

Publisert nesten 8 år siden

Eg tillet meg å vise til mitt innlegg Gud frelser alle. Når til og med den russisk ortodokse metropolitt Hilarion (som mange reknar med vil bli den neste på patriarkatets trone i Moskva), med uttrykt støtte av kardinal Schönborn, kan uttale seg vektig og med styrke for det syn at alle til slutt vert frelst, verker denne norske diskusjonen i Vårt Lands spalter og fora svært provinsiell. Det teologiske nivået er ikkje særleg høgt frå nokre partar, slik eg ser det. Eg tek ikkje oppat noko meir frå mitt innlegg her. Dei som vil fær røkje etter. Eventuelle reaksjonar på det eg skriv bør uttrykkast der, slik at eg vert gjort merksam på dei.

Kommentar #62

Tania Randby Garthus

67 innlegg  661 kommentarer

Når sannhet blir til løgn

Publisert nesten 8 år siden

Det er med undring jeg følger utviklingen i Den norske kirke der den liberale teologien sakte men sikkert får mer og mer innflytelse. TF og MF nærmer seg hverandre med ekspressfart.

Den klassiske teologien viker fra skanse til skanse i frykt for å vekke anstøt og møte motstand.

Biskopene samarbeider selv om de står på hver sine teologiske fortolkningstuer. Samarbeid og gjensidig respekt er det store mantraet. Men er dette etter Guds hjerte når budskapet utvannes og fortrenges?

Jeg  registrerer at det er mange tydelige stemmer her inne for tiden som belyser fortolkningsproblematikken i vår tid. Selv er jeg så politisk ukorrekt at jeg kaller den liberale teologi for vranglære. Jeg mener at den fører bort fra Jesus og de sannheter vi finner i Bibelen.

I mine øyne representerer den liberale teologi en ny religion som bør bekjempes og avsløres som løgntanker. Med hvilken rett setter de liberale teologene store røde streker over tekster i Bibelen og forvrenger budskapet til det ugjenkjennelige?

Selv Jesu død for våre synder settes det spørsmålstegn ved. Alle kommer til himmelen og kristen etikk radbrekkes på en slik måte at nåden tillater all mulig livsførsel på tvers av loven som Jesus sa han kom for å oppfylle.

Vi lever i en tid der kunnskap hylles som den største verdi vi kan tilegne oss. Men kunnskap som bygger på mennesketanker og menneskeverk og som går på tvers av den visdom vi finner i Guds ord bør vi som kristne ta avstand fra. Vår lojalitet ligger hos vår Herre og det er Guds visdom vi ydmykt skal bøye oss for også når vi ikke forstår den eller liker den.

 Det handler om overgivelse og tillitt og der starter også fellesskapet med Gud.

Kommentar #63

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva sier du egentlig?

Publisert nesten 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Alle kommer til himmelen og kristen etikk radbrekkes på en slik måte at nåden tillater all mulig livsførsel på tvers av loven som Jesus sa han kom for å oppfylle.

Hvilken livsførsel tror du er i himmelen, at alle kan komme dit ukorrigert, at loven må oppfylles før man kommer dit???

I himmelen er livsførselen himmelsk, alle korrigert og loven oppfylt, og alle kommer vi dit -dèt er vel godt nytt?
Himmelen er ikke et sted men en tilstand mennesket utvikler seg til.

Du har rett i at alle slags teologer er i ferd med å møtes på halvveien, det er alle religioner også, når så vårt kristne himmelkonseptet kollapser vil vi alle i fellesskap utvikle oss til himmelen :-), det du ser og sier er korsfestelsen av våre tankebygninger. 

Kommentar #64

Tania Randby Garthus

67 innlegg  661 kommentarer

Svein

Publisert nesten 8 år siden

Ja, du har nok rett i at dette er fremtidens religion, at alle møtes på halvveien og at budskapet blir at alle skal til samme himmel. Men, det er ikke dette Jesus lærer oss, dette er mennesketanker og bare det.

Jeg stoler på Jesus og kan derfor ikke bli med deg på denne veien.

Kommentar #65

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Skal vi tenke en gang til.

Publisert nesten 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Men, det er ikke dette Jesus lærer oss, dette er mennesketanker og bare det.

Du er i allefall velkommen til å utvikle deg mot en høyere tilstand når din tid er inne :-)

Kommentar #66

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hjertens enig...

Publisert nesten 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Selv er jeg så politisk ukorrekt at jeg kaller den liberale teologi for vranglære. Jeg mener at den

Jeg er veldig enig i det du sier...

Noen tanker:

Mange av de som påtar seg å tale på kristendommens og Bibelens vegne står ikke på egentlig kristen grunn.

Man har de liberale, som ville blitt ansett helt klart og tydelig som vrang-lærere, utfra sammenligning med en hvilken som helst hovedgren av den klassiske kristendom: En Gud som er Tre-enig, Kristus vår stedfortredende forsoner - et blodig offer for meenskers synd; sann Gud og sant Menneske, en Hellig Ånd, en hellig Kirke, Skriften guddommelig inngitt av den Gud som ikke kan lyve...

Mye av de liberale er langt borte fra dette, og om de fremdeles bekjenner dette i ord, så jobbes det hardt for å gi dette et nytt innhold ved å redefinere og omstøpe tankene bak ordene. 

Dette har jo blitt gjort av mange sekter i historien, sekter som helt klart er blitt gjenkjent og forkastet (til det beste for de som ønsker å bli frelst) av Kirken og av allmenne kristne.

Mormonere, jehovas vitner, unitarister etc, har blitt tatt avstand fra (med rette) som sekter, men mange av de liberale er langt mer ekstreme i sin fornektelse av Guds klare og selv-forklarende Ord (om man tar seg tid til å lese det og ta høyde for det i sin helhet): det er snakk om bortimot "ateistisk kristendom" hos enkelte. Men oftere at alt som er anstøtelig (dvs; som formaner til en omvendelse - noe som er kjernen av NTs evangelium, se f.eks: Markus 1,14-15, Ap. gj. 2,37-39) blir omdefinert i sitt innhold. Man kan snakke i klassiske vendinger, selv om innholdet blir omgjort.

Om kristne lekmenn og kvinner sier imot, blir man sett på som en uro-stifter; nærmest som en som bringer splittelse, selv om man bare påpeker det eneste evangelium som NT og den klassiske kristendom kjenner til og den eneste frelsesveien som er gitt mennesker. (det er jo grunnen til at konservative har så sterke følelser og meninger om dette) 

Liberale teologer og prester tar straks på seg en fornærmet mine, og føler seg uglesett og lite verdsatt, "bare fordi man tenker selv, bare fordi man bruker egen erfaring" (... på det sted der kun Guds Ord kan gi pålitelig kunnskap,... men det sier man jo ikke så høyt...), mens følelelslivet til de allmenne kristne som går til Gudstjenesten ikke veier en fjær i denne debatten; her er de liberale de "store ofrene" for sin samtids lite progressive holdning (hvem ville tro på noe slikt?).

Derfor er det veldig urovekkende at mange av de store Kirkene (f.eks. anglikanske og DnK), slipper til folk i posisjoner med åndelig ansvar for menneskers frelse - som egentlig er teologiske fritenkere, ikke bekjennelses-kristne.

De konservatives meninger er ikke motivert av noe ønske om å ha noen å angripe, men (ihvertfall for mitt eget vedkommende) å bekjenne og stå inne for og leve i den ene, sanne, allmenne kristne tro som er uttrykt i Bibelen, med det allmenne ansvar for bekjennelse av troen og tilkjennelse av at Gud har rett.

Om liberale da blir "snurte", så er det knapt ikke de konservatives problem.

Takk for at du deler dine meninger; det du skriver i innlegget sier jeg bare ja og amen til!

Guds velsignelse!       

Kommentar #67

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Vi lever i en tid der kunnskap hylles som den største verdi vi kan tilegne oss. Men kunnskap som bygger på mennesketanker og menneskeverk og som går på tvers av den visdom vi finner i Guds ord bør vi som kristne ta avstand fra. Vår lojalitet ligger hos vår Herre og det er Guds visdom vi ydmykt skal bøye oss for også når vi ikke

Dette er slikt jeg kan si amen til og sette to steker under Tania..

Guds visdom er ikke verdens visdom..basta..

All kunnskap er heller ikke av det gode, den kunnskap slangen sa skulle frelse oss fra døden i edens hage er absolutt ikke av det gode..

Denne kunnskap er ofte spekket med mye sannhet men litt løgn, sik at den ofte sier "har Gud virkelig sagt.." ?

Jesus kaller denne lille løgn som blandes inn  surdeig, det varer ikke lenge før hele deigen er gjennomsyret..

Kommentar #68

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Er det galt å tro at Gud er kjærlighet og at han ønsker at alle skal bli frelst? Og om det er Guds vilje er det da helt umulig at hans vilje kommer til å skje? Når Jesus sier at det er vanskeligere for en rik ( det her var en som holdt alle budene) å komme til himmelen enn for en kamel å gå igjennom et nåløye. Er det da håpløst? Ja for mennesker. Men ingenting er umulig for Gud.

Man trenger ikke være liberal for å tro at Gud er Kjærlighet og at han har gjort alt han kan for at alle skal bli frelst. Om Gud ikke var kjærlighet og stengte de han ville ut i mørket. Jeg tror mange kristne skulle syntes det var greit fordi mange kristne er likegyldige og kalde.

Om Gud er en slik Gud som dømmer mennesker til helvete så er han ikke god. Han kan kalle seg det så mye han vil, men det kan ABB også. Uansett hva ABB sier så er det han gjorde noe ondt. Man skal vite forskjell på ondt og godt og ikke kalle det onde godt.

Men jeg tror på en god Gud som ga sin sønn Jesus for at hver den som tror på han skal bli frelst. Og jeg tror Gud gir alle en riktig god og rettferdig sjanse til å tro på han. Gud er rettferdig.

Jeg syns mye vist kommer fram her:

(tatt sitat fra "Gud frelser alle")

Hans Urs von Balthasar var ein innflytelsesrik katolsk teolog som vart rekna som konservativ, og han var ein av pave Johannes Paul den andres favoritteologar. Han døydde i 1988, få dagar før han skulle ha blitt kardinal. von Balthasar legg i bøkene "Was dürfen wir hoffen" og "Kleiner Diskurs über die Hölle" stor vekt på at det til trass for at det er eit dogme i kyrkja at det finst eit helvete, so er det ikkje noko dogme at det finst nokon i helvete eller at nokon er på veg dit. Han poengterer at vi alle har ei plikt til å håpe at alle blir frelst, og uttrykker at ingen som er fylt av kjærleik kan tru at nokon annan enn ein sjølv går evig fortapt. Det høyrer med til historia at dåverande kardinal Ratzinger, som talte ved von Balthasars båre, poengterte at von Balthasars teologi var innafor den katolske kyrkjes rammer.  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread267352/#post_267352

Eller fra pater Olav Müller fra Katolsk.no:

Personlig vil jeg tro at den Gode Hyrde - som hvileløst vandrer i fjell og ur for å finne og redde den bortkomne sauen - gir alle mennesker en enestående sjanse i dødens grenseland. Han viser seg som det «Verdens Lys» han nå en gang er; Han åpenbarer seg for den kristne som kjenner hans navn; Han gir seg til kjenne for tilhengerne av de store verdensreligioner og søkende agnostikere; Han viser seg for den primitive hedning, som i livet søkte det ene Lyset i naturgudenes mange små og spaltede lyskilder. Hvert menneske, som står på dødens terskel, må nå velge Lyset eller mørket.

--- La oss fortsette vårt klassiske skjema. Når sjelen - forstått som jeget - vandrer over i den hinsidige verden, blir den umiddelbart stilt for Guds domstol. Vi taler om den særskilte dom. Her må vi kvitte oss med visse naive forestillinger, som vi dels ubevisst går og bærer på - også i voksen alder. Vi skal ikke forestille oss dommen à la lagmannsretten i Oslo. Gud som er ren ånd, sitter ikke på et dommersete og han veier ikke synder og gode gjerninger opp mot hverandre, for så - alt etter utfallet - å sende den ene til helvete og den andre til himmelen. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Dommen lyder på frifinnelse for alle som ønsker å bli frifunnet. Dommen er nåde og miskunn.

---- Hva disse bibelstedene fremhever er muligheten for å gå fortapt. Bibelen har aldri uttalt seg om hvorvidt mange, noen eller et eneste menneske har valgt denne muligheten , og det har da heller ikke den katolske kirke. Vi har lov til å håpe at alle mennesker når det herlige mål de er skapt for - beskuelsen av Gud i Himmelen. Vi håper, men vi vet ikke. Hvis noen går fortapt, er det fordi de selv velger denne mulighet like inn i døden. Og Gud respekterer den menneskelige frihet til de grader at han tillater at så skjer.

http://www.katolsk.no/tro/tema/eskatologi/artikler/doden

 

 

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1219 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
18 dager siden / 1183 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1173 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
4 dager siden / 792 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 714 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 646 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere